» 89 / Fecr  6:

Kuran Sırası: 89
İniş Sırası: 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 » 89 / Fecr  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَ (TR) = tera : görmedin mi?
3. كَيْفَ (KYF) = keyfe : ne
4. فَعَلَ (FAL) = feǎle : yaptı
5. رَبُّكَ (RBK) = rabbuke : Rabbin
6. بِعَادٍ (BAED̃) = biǎādin : 'Ad'e
| görmedin mi? | ne | yaptı | Rabbin | 'Ad'e |

[] [REY] [KYF] [FAL] [RBB] [AVD̃]
ÊLM TR KYF FAL RBK BAED̃

elem tera keyfe feǎle rabbuke biǎādin
ألم تر كيف فعل ربك بعاد

 » 89 / Fecr  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Did not
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi? you see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe ne how
فعل ف ع ل | FAL FAL feǎle yaptı dealt
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbuke Rabbin your Lord
بعاد ع و د | AVD̃ BAED̃ biǎādin 'Ad'e with Aad,

89:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmedin mi? | ne | yaptı | Rabbin | 'Ad'e |

[] [REY] [KYF] [FAL] [RBB] [AVD̃]
ÊLM TR KYF FAL RBK BAED̃

elem tera keyfe feǎle rabbuke biǎādin
ألم تر كيف فعل ربك بعاد

[] [ر ا ي] [ك ي ف] [ف ع ل] [ر ب ب] [ع و د]

 » 89 / Fecr  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Did not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi? you see
Te,Re,
400,200,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe ne how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
فعل ف ع ل | FAL FAL feǎle yaptı dealt
Fe,Ayn,Lam,
80,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbuke Rabbin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بعاد ع و د | AVD̃ BAED̃ biǎādin 'Ad'e with Aad,
Be,Ayn,Elif,Dal,
2,70,1,4,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Aad"
جار ومجرور
ÊLM TR KYF FAL RBK BAED̃

ألم تر كيف فعل ربك بعاد

 » 89 / Fecr  Suresi: 6

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَ: görmedin mi? | كَيْفَ: ne | فَعَلَ: yaptı | رَبُّكَ: Rabbin | بِعَادٍ: 'Ad'e |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تر TR görmedin mi? | كيف KYF ne | فعل FAL yaptı | ربك RBK Rabbin | بعاد BAED̃ 'Ad'e |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | tera: görmedin mi? | keyfe: ne | feǎle: yaptı | rabbuke: Rabbin | biǎādin: 'Ad'e |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TR: görmedin mi? | KYF: ne | FAL: yaptı | RBK: Rabbin | BAED̃: 'Ad'e |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmedin mi Rabbin neler yaptı Âd'a?
Adem Uğur : Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
Ahmed Hulusi : Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı, Ad'a (Hud'un toplumu),
Ahmet Tekin : Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmini?
Ahmet Varol : Rabbinin Ad (kavmin)'e ne yaptığını görmedin mi?
Ali Bulaç : Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?
Ali Fikri Yavuz : Görmedin mi, Rabbin nasıl (azab) etti (Hûd peygamberin kavmi) Âd’a:
Bekir Sadak : (6-8) Rabbinin, hicbir memlekette benzeri ortaya konmayan sutunlara sahip Irem sehrinde oturan Ad milletine ne ettigini gormedin mi?
Celal Yıldırım : Görmedin mi Rabbin, Âd kavmine ne yaptı ?
Diyanet İşleri : (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?
Diyanet İşleri (eski) : (6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?
Diyanet Vakfi : (6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.
Edip Yüksel : Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad halkına?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?
Elmalılı Hamdi Yazır : Görmedin mi rabbın nasıl yaptı Ad'e?
Fizilal-il Kuran : Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?
Gültekin Onan : Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?
Hakkı Yılmaz : (6-13) "Âd toplumuna, sütunların sahibi İrem'e –ki, beldeler içinde bir benzeri oluşturulmamıştı–, vadilerde kayaları kesen Semûd toplumuna, o kazıkların sahibi; muhteşem orduları olan/ görülmemiş işkenceler eden Firavun'a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi/düşünmedin mi? Onlar ki, o ülkelerde azıtmışlardı. Dolayısıyla da oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Onun için de Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırdı. "
Hasan Basri Çantay : Görmedin mi, Rabbin nice yapdı «Aad» e,
Hayrat Neşriyat : Görmedin mi Rabbin, Âd (kavmin)e nasıl (azâb) etti?
İbni Kesir : Görmez misin, Rabbın nasıl yaptı Ad'a?
İskender Evrenosoğlu : Rabbinin Ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi?
Muhammed Esed : Bilmez misin Rabbin neler yaptı Ad (halkın)a,
Ömer Nasuhi Bilmen : (6-7) Görmedin mi ki Rabbin Âd'e nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine.
Ömer Öngüt : Görmez misin Rabbin nasıl yaptı Âd'e?
Şaban Piriş : Ad kavmine Rabbin neler yaptı, görmedin mi?
Suat Yıldırım : (6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?
Süleyman Ateş : Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd (kavmin)e?
Tefhim-ul Kuran : Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?
Ümit Şimşek : Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?
Yaşar Nuri Öztürk : Görmedin mi ne yaptı Rabbin Âd kavmine?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}