» 46 / Ahkâf  9:

Kuran Sırası: 46
İniş Sırası: 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. مَا (ME) = mā :
3. كُنْتُ (KNT) = kuntu : değilim
4. بِدْعًا (BD̃AE) = bid'ǎn : türedi biri
5. مِنَ (MN) = mine : (arasında)
6. الرُّسُلِ (ELRSL) = r-rusuli : elçiler
7. وَمَا (VME) = ve mā : ve
8. أَدْرِي (ÊD̃RY) = edrī : bilmem
9. مَا (ME) = mā : ne
10. يُفْعَلُ (YFAL) = yuf'ǎlu : yapılacağını
11. بِي (BY) = bī : bana
12. وَلَا (VLE) = ve lā : ne de
13. بِكُمْ (BKM) = bikum : size
14. إِنْ (ÎN) = in : (hayır)
15. أَتَّبِعُ (ÊTBA) = ettebiǔ : ben uymuyorum
16. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkasına
17. مَا (ME) = mā : şey(den)
18. يُوحَىٰ (YVḪ) = yūHā : vahyedilen
19. إِلَيَّ (ÎLY) = ileyye : bana
20. وَمَا (VME) = ve mā : ve değilim
21. أَنَا (ÊNE) = enā : ben
22. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka bir şey
23. نَذِيرٌ (NZ̃YR) = neƶīrun : bir uyarıcıdan
24. مُبِينٌ (MBYN) = mubīnun : apaçık
de ki | | değilim | türedi biri | (arasında) | elçiler | ve | bilmem | ne | yapılacağını | bana | ne de | size | (hayır) | ben uymuyorum | başkasına | şey(den) | vahyedilen | bana | ve değilim | ben | başka bir şey | bir uyarıcıdan | apaçık |

[GVL] [] [KVN] [BD̃A] [] [RSL] [] [D̃RY] [] [FAL] [] [] [] [] [TBA] [] [] [VḪY] [] [] [] [] [NZ̃R] [BYN]
GL ME KNT BD̃AE MN ELRSL VME ÊD̃RY ME YFAL BY VLE BKM ÎN ÊTBA ÎLE ME YVḪ ÎLY VME ÊNE ÎLE NZ̃YR MBYN

ḳul kuntu bid'ǎn mine r-rusuli ve mā edrī yuf'ǎlu ve lā bikum in ettebiǔ illā yūHā ileyye ve mā enā illā neƶīrun mubīnun
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
ما | ME """Not"
كنت ك و ن | KVN KNT kuntu değilim I am
بدعا ب د ع | BD̃A BD̃AE bid'ǎn türedi biri a new (one)
من | MN mine (arasında) among
الرسل ر س ل | RSL ELRSL r-rusuli elçiler the Messengers
وما | VME ve mā ve and not
أدري د ر ي | D̃RY ÊD̃RY edrī bilmem I know
ما | ME ne what
يفعل ف ع ل | FAL YFAL yuf'ǎlu yapılacağını will be done
بي | BY bana with me
ولا | VLE ve lā ne de and not
بكم | BKM bikum size with you.
إن | ÎN in (hayır) Not
أتبع ت ب ع | TBA ÊTBA ettebiǔ ben uymuyorum I follow
إلا | ÎLE illā başkasına but
ما | ME şey(den) what
يوحى و ح ي | VḪY YVḪ yūHā vahyedilen is revealed
إلي | ÎLY ileyye bana to me
وما | VME ve mā ve değilim and not
أنا | ÊNE enā ben I am
إلا | ÎLE illā başka bir şey but
نذير ن ذ ر | NZ̃R NZ̃YR neƶīrun bir uyarıcıdan a warner
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnun apaçık "clear."""

46:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | | değilim | türedi biri | (arasında) | elçiler | ve | bilmem | ne | yapılacağını | bana | ne de | size | (hayır) | ben uymuyorum | başkasına | şey(den) | vahyedilen | bana | ve değilim | ben | başka bir şey | bir uyarıcıdan | apaçık |

[GVL] [] [KVN] [BD̃A] [] [RSL] [] [D̃RY] [] [FAL] [] [] [] [] [TBA] [] [] [VḪY] [] [] [] [] [NZ̃R] [BYN]
GL ME KNT BD̃AE MN ELRSL VME ÊD̃RY ME YFAL BY VLE BKM ÎN ÊTBA ÎLE ME YVḪ ÎLY VME ÊNE ÎLE NZ̃YR MBYN

ḳul kuntu bid'ǎn mine r-rusuli ve mā edrī yuf'ǎlu ve lā bikum in ettebiǔ illā yūHā ileyye ve mā enā illā neƶīrun mubīnun
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين

[ق و ل] [] [ك و ن] [ب د ع] [] [ر س ل] [] [د ر ي] [] [ف ع ل] [] [] [] [] [ت ب ع] [] [] [و ح ي] [] [] [] [] [ن ذ ر] [ب ي ن]

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
ما | ME """Not"
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
كنت ك و ن | KVN KNT kuntu değilim I am
Kef,Nun,Te,
20,50,400,
V – 1st person singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
بدعا ب د ع | BD̃A BD̃AE bid'ǎn türedi biri a new (one)
Be,Dal,Ayn,Elif,
2,4,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
من | MN mine (arasında) among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الرسل ر س ل | RSL ELRSL r-rusuli elçiler the Messengers
Elif,Lam,Re,Sin,Lam,
1,30,200,60,30,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أدري د ر ي | D̃RY ÊD̃RY edrī bilmem I know
,Dal,Re,Ye,
,4,200,10,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME ne what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يفعل ف ع ل | FAL YFAL yuf'ǎlu yapılacağını will be done
Ye,Fe,Ayn,Lam,
10,80,70,30,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
بي | BY bana with me
Be,Ye,
2,10,
P – prefixed preposition bi
PRON – 1st person singular personal pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
بكم | BKM bikum size with you.
Be,Kef,Mim,
2,20,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN in (hayır) Not
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
أتبع ت ب ع | TBA ÊTBA ettebiǔ ben uymuyorum I follow
,Te,Be,Ayn,
,400,2,70,
V – 1st person singular (form VIII) imperfect verb
فعل مضارع
إلا | ÎLE illā başkasına but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
ما | ME şey(den) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يوحى و ح ي | VḪY YVḪ yūHā vahyedilen is revealed
Ye,Vav,Ha,,
10,6,8,,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
إلي | ÎLY ileyye bana to me
,Lam,Ye,
,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
وما | VME ve mā ve değilim and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أنا | ÊNE enā ben I am
,Nun,Elif,
,50,1,
PRON – 1st person singular personal pronoun
ضمير منفصل
إلا | ÎLE illā başka bir şey but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
نذير ن ذ ر | NZ̃R NZ̃YR neƶīrun bir uyarıcıdan a warner
Nun,Zel,Ye,Re,
50,700,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnun apaçık "clear."""
Mim,Be,Ye,Nun,
40,2,10,50,
N – nominative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | مَا: | كُنْتُ: değilim | بِدْعًا: türedi biri | مِنَ: (arasında) | الرُّسُلِ: elçiler | وَمَا: ve | أَدْرِي: bilmem | مَا: ne | يُفْعَلُ: yapılacağını | بِي: bana | وَلَا: ne de | بِكُمْ: size | إِنْ: (hayır) | أَتَّبِعُ: ben uymuyorum | إِلَّا: başkasına | مَا: şey(den) | يُوحَىٰ: vahyedilen | إِلَيَّ: bana | وَمَا: ve değilim | أَنَا: ben | إِلَّا: başka bir şey | نَذِيرٌ: bir uyarıcıdan | مُبِينٌ: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | ما ME | كنت KNT değilim | بدعا BD̃AE türedi biri | من MN (arasında) | الرسل ELRSL elçiler | وما WME ve | أدري ÊD̃RY bilmem | ما ME ne | يفعل YFAL yapılacağını | بي BY bana | ولا WLE ne de | بكم BKM size | إن ÎN (hayır) | أتبع ÊTBA ben uymuyorum | إلا ÎLE başkasına | ما ME şey(den) | يوحى YWḪ vahyedilen | إلي ÎLY bana | وما WME ve değilim | أنا ÊNE ben | إلا ÎLE başka bir şey | نذير NZ̃YR bir uyarıcıdan | مبين MBYN apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | : | kuntu: değilim | bid'ǎn: türedi biri | mine: (arasında) | r-rusuli: elçiler | ve mā: ve | edrī: bilmem | : ne | yuf'ǎlu: yapılacağını | : bana | ve lā: ne de | bikum: size | in: (hayır) | ettebiǔ: ben uymuyorum | illā: başkasına | : şey(den) | yūHā: vahyedilen | ileyye: bana | ve mā: ve değilim | enā: ben | illā: başka bir şey | neƶīrun: bir uyarıcıdan | mubīnun: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ME: | KNT: değilim | BD̃AE: türedi biri | MN: (arasında) | ELRSL: elçiler | VME: ve | ÊD̃RY: bilmem | ME: ne | YFAL: yapılacağını | BY: bana | VLE: ne de | BKM: size | ÎN: (hayır) | ÊTBA: ben uymuyorum | ÎLE: başkasına | ME: şey(den) | YVḪ: vahyedilen | ÎLY: bana | VME: ve değilim | ÊNE: ben | ÎLE: başka bir şey | NZ̃YR: bir uyarıcıdan | MBYN: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: İlk gönderilen peygamber değilim ben ve bana ne yapılacağını da bilmem, size ne yapılacağını da; ancak bana vahyedilene uyarım ve ben, apaçık bir korkutucudan başka bir şey de değilim.
Adem Uğur : De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.
Ahmed Hulusi : De ki: "Rasûller arasında açığa çıkmamış yeni bir şey oluşturmuyorum. Bende ve sizde ne açığa çıkarılacağını bilmem! Bana vahyolunandan başkasına tâbi olmam! Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım!"
Ahmet Tekin : 'Ben Allahın Rasullerinin ilki, geçmişte örneği, benzeri olmayan, yenilikler icat eden biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilemem. Ben, ancak bana vahyedilene, Kurân’a tâbi oluyorum. Ben ancak sorumluluk, hesap ve cezanın varlığını açıklayan apaçık bir uyarıcıyım.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Ben peygamberlerin ilki değilim. [1] Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Sadece bana vahy olunana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.
Ali Bulaç : De ki: "Ben elçilerden bir türedi değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben, apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, onlara) de ki: “- Ben peygamberler içinden bir türedi değilim. Bana ve size (dünya ve ahirette bütün tafsilatı ile) ne yapılacağını da bilmiyorum, (gaybi Allah bilir); ancak bana gönderilen vahye uyuyorum. Ben sırf (Allah’ın azabından) korkutan bir peygamberim.
Bekir Sadak : De ki: «Ben peygamberlerin ilki degilim; benim ve sizin basiniza gelecekleri bilmem; ben ancak bana vahyolunana uymaktayim; ben sadece apacik bir uyariciyim.»
Celal Yıldırım : De ki: Ben, gönderilen peygamberlerin ilki değilim ; bana ve size neler yapılacağını da bilmiyorum. Ben ancak bana vahyolunana uyarım ve ben ancak açık bir uyarıcıyım.
Diyanet İşleri : De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Ben peygamberlerin ilki değilim; benim ve sizin başınıza gelecekleri bilmem; ben ancak bana vahyolunana uymaktayım; ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.'
Diyanet Vakfi : De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.
Edip Yüksel : De ki 'Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne olacağını da bilmem. Ben, ancak bana vahyedilene uyuyorum. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey Muhammed! De ki: «Ben Peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Ben peygamberlerin ilki değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyuyorum. Ben, sadece açık bir uyarıcıyım.»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: ben Peygamberler içinden bir türedi değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum, yalnız bana gönderilen vahye ittiba' ediyorum, ben başka değil, açık bir nezîrim
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed! De ki: «Ben Peygamberlerin ilki değilim; benim ve sizin başınıza gelecekleri bilmem; ben sadece bana vahyedilene uyuyorum. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.»
Gültekin Onan : De ki: "Ben elçilerden bir türedi değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben, apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Ben elçilerden ilk ortaya çıkan biri değilim. Ve ben, bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene tâbi oluyorum. Ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Ben peygamberlerden ilk defa (gelmiş biri) değilim. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben, bana vahy olunmakda bulunanlardan başkasına uymuyorum. Ben (Allahın azâbiyle) apaçık korkutandan başkası da değilim».
Hayrat Neşriyat : De ki: '(Ben, bu hakikatleri beyân eden) o peygamberlerden farklı (şeyler söylemekte) olan biri değilim; ne bana, ne de size ne yapılacağını da bilmem. Doğrusu (ben)ancak, bana vahyedilene tâbi' olurum ve ben sâdece (Allah’ın azâbından haber veren) apaçık bir korkutucuyum.'
İbni Kesir : De ki: Ben, peygamberlerden bir ilk değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. Ve ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım.
İskender Evrenosoğlu : “Ben diğer resûllerden farklı bir (bidat) ortaya çıkarmış değilim.” de. Ve bana ve size ne yapılacağını ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene tâbî olurum. Ve ben apaçık bir nezirden başka bir şey değilim.
Muhammed Esed : De ki: "Ben (Allah'ın) elçilerin(in) ilki değilim; ve (onların tümü gibi) ben de, bana ve size ne olacağını bilemem, sadece bana vahyolunana uyuyorum çünkü ben sadece açık bir uyarıcıyım".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Ben peygamberlerden ilk evvel olan değilim ve ne bana ve ne de sizlere ne yapılacağını bilmem. Ben başka değil ancak bana vahyolunana tâbi olurum ve ben apaçık bir korkutucudan başka değilim.»
Ömer Öngüt : De ki: "Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben ancak bana vahyedilene uyarım ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. "
Şaban Piriş : De ki: -Ben, peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size neler yapılacak bilmiyorum. Ben, ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben, apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.
Suat Yıldırım : De ki: "Peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki! (Sanki peygamber olduğunu söyleyen ilk insan benmişim gibi nedir bu kadar tepkiniz?) Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim."
Süleyman Ateş : De ki: "Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Ben peygamberlerden bir türedi değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uymaktayım ve ben, apaçık bir uyarıcı korkutucudan başkası değilim.»
Ümit Şimşek : De ki: Peygamberlerin ilki ben değilim. Bana veya size ne yapılacağını da ben bilemem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım; çünkü ben apaçık bir uyarıcıyım.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahyedilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}