» 46 / Ahkâf  13:

Kuran Sırası: 46
İniş Sırası: 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 13
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : diyen(ler)
4. رَبُّنَا (RBNE) = rabbunā : Rabbimiz
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'tır
6. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
7. اسْتَقَامُوا (ESTGEMVE) = steḳāmū : doğru olanlar
8. فَلَا (FLE) = felā : yoktur
9. خَوْفٌ (ḢVF) = ḣavfun : korku
10. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
11. وَلَا (VLE) = ve lā : ve değildir
12. هُمْ (HM) = hum : onlar
13. يَحْزَنُونَ (YḪZNVN) = yeHzenūne : üzülecek
şüphesiz | kimseler | diyen(ler) | Rabbimiz | Allah'tır | sonra | doğru olanlar | yoktur | korku | onlara | ve değildir | onlar | üzülecek |

[] [] [GVL] [RBB] [] [] [GVM] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
ÎN ELZ̃YN GELVE RBNE ELLH S̃M ESTGEMVE FLE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

inne elleƶīne ḳālū rabbunā llahu ṧumme steḳāmū felā ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū diyen(ler) say,
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbunā Rabbimiz """Our Lord"
الله | ELLH llahu Allah'tır "(is) Allah,"""
ثم | S̃M ṧumme sonra then
استقاموا ق و م | GVM ESTGEMVE steḳāmū doğru olanlar remain firm,
فلا | FLE felā yoktur then no
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara on them
ولا | VLE ve lā ve değildir and not
هم | HM hum onlar they
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne üzülecek will grieve.

46:13 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | kimseler | diyen(ler) | Rabbimiz | Allah'tır | sonra | doğru olanlar | yoktur | korku | onlara | ve değildir | onlar | üzülecek |

[] [] [GVL] [RBB] [] [] [GVM] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
ÎN ELZ̃YN GELVE RBNE ELLH S̃M ESTGEMVE FLE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

inne elleƶīne ḳālū rabbunā llahu ṧumme steḳāmū felā ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

[] [] [ق و ل] [ر ب ب] [] [] [ق و م] [] [خ و ف] [] [] [] [ح ز ن]

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū diyen(ler) say,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbunā Rabbimiz """Our Lord"
Re,Be,Nun,Elif,
200,2,50,1,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الله | ELLH llahu Allah'tır "(is) Allah,"""
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
استقاموا ق و م | GVM ESTGEMVE steḳāmū doğru olanlar remain firm,
Elif,Sin,Te,Gaf,Elif,Mim,Vav,Elif,
1,60,400,100,1,40,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form X) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فلا | FLE felā yoktur then no
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
Hı,Vav,Fe,
600,6,80,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara on them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve değildir and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne üzülecek will grieve.
Ye,Ha,Ze,Nun,Vav,Nun,
10,8,7,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: kimseler | قَالُوا: diyen(ler) | رَبُّنَا: Rabbimiz | اللَّهُ: Allah'tır | ثُمَّ: sonra | اسْتَقَامُوا: doğru olanlar | فَلَا: yoktur | خَوْفٌ: korku | عَلَيْهِمْ: onlara | وَلَا: ve değildir | هُمْ: onlar | يَحْزَنُونَ: üzülecek |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN kimseler | قالوا GELWE diyen(ler) | ربنا RBNE Rabbimiz | الله ELLH Allah'tır | ثم S̃M sonra | استقاموا ESTGEMWE doğru olanlar | فلا FLE yoktur | خوف ḢWF korku | عليهم ALYHM onlara | ولا WLE ve değildir | هم HM onlar | يحزنون YḪZNWN üzülecek |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | elleƶīne: kimseler | ḳālū: diyen(ler) | rabbunā: Rabbimiz | llahu: Allah'tır | ṧumme: sonra | steḳāmū: doğru olanlar | felā: yoktur | ḣavfun: korku | ǎleyhim: onlara | ve lā: ve değildir | hum: onlar | yeHzenūne: üzülecek |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: kimseler | GELVE: diyen(ler) | RBNE: Rabbimiz | ELLH: Allah'tır | S̃M: sonra | ESTGEMVE: doğru olanlar | FLE: yoktur | ḢVF: korku | ALYHM: onlara | VLE: ve değildir | HM: onlar | YḪZNVN: üzülecek |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphesiz, onlar ki Rabbimiz Allah'tır dediler de sonra doğru hareket ettiler, artık onlara ne bir korku vardır, ne de kederlenir onlar.
Adem Uğur : Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki: "Rabbimiz, Allâh'tır" deyip sonra o doğrultuda yaşayanlara gelince; onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.
Ahmet Tekin : 'Rabbimiz Allah’tır.' deyip de, O’na giden doğru muhkem ve güvenli yolu takip ederek itaatte daim olanlara, her iki dünyada da korku yok, geride bıraktıkları yakınları ve yapamadıkları şeylerden dolayı mahzun da olmayacaklar.
Ahmet Varol : Şüphesiz: 'Rabbimiz Allah'tır' deyip de sonra dosdoğru olanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Ali Bulaç : Şüphesiz: "Bizim Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra doğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); artık onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : “Rabbimiz Allah’dır.” deyib, sonra (dinin hükümlerine uyarak) doğru gidenler (var ya), onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmıyacaklardır.
Bekir Sadak : Dogrusu, «Rabbimiz Allah'tir» deyip, sonra da dosdogru gidenlere korku yoktur, onlar uzulmeyeceklerdir.
Celal Yıldırım : Onlar ki, Rabbimiz Allah'tır dediler, sonra da dosdoğru oldular, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.
Diyanet İşleri : “Şüphesiz Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu, 'Rabbimiz Allah'tır' deyip, sonra da dosdoğru gidenlere korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
Diyanet Vakfi : «Rabbimiz Allah'tır» deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Edip Yüksel : 'Rabbimiz ALLAH'tır' deyip dosdoğru davrananlara bir korku yoktur ve onlar üzülmezler de.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Gerçekten Rabbimiz Allah'tır.» deyip, sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbimiz Allah'tır! deyip de sonra doğru gidenler var ya, onlara kesinlikle hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekterdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rabbımız Allah deyip de sonra doğru gidenler, her halde onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun olmıyacaklardır
Fizilal-il Kuran : Doğrusu, «Rabbimiz Allah'tır» deyip, sonra da dosdoğru gidenlere korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
Gültekin Onan : Şüphesiz: "Bizim rabbimiz Tanrı'dır" deyip sonra doğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); artık onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz işte şu: “Rabbimiz Allah'tır” deyip, sonra da dosdoğru olan kişiler üzerine hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Hasan Basri Çantay : «Rabbimiz Allahdır» deyib de sonra (bütün hareketlerinde) doğruluğu iltizâm edenlere, (evet) onlara hiçbir korku yokdur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.
Hayrat Neşriyat : Gerçekten, 'Rabbimiz Allah’dır!' deyip, sonra da dosdoğru olan kimseler var ya, onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun (da) olmayacaklardır.
İbni Kesir : Muhakkak ki; Rabbımız Allah'tır, deyip de sonra dosdoğru istikamette gidenlere korku yoktur. Ve onlar, üzülecek de değillerdir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki onlar “Rabbimiz Allah'tır.” dediler. Sonra onlar (Allah'a) istikamet üzere oldular. Artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar.
Muhammed Esed : artık "Rabbimiz Allah'tır" diyen ve ondan sonra (inançlarında) sağlam duranlar ne bir korkuya kapılırlar, ne de üzüntüye.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok, o kimseler ki, «Rabbimiz Allah'tır,» dediler. Sonra istikâmette bulundular. Onların üzerine bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki: "Rabbimiz Allah'tır!" deyip, sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Şaban Piriş : “Rabbi’miz Allah’tır.” deyip sonra da dosdoğru olanlara bir korku yoktur. Onlar üzülecek de değiller.
Suat Yıldırım : Onlar ki "Rabbimiz Allah’tır" deyip sonra da dürüst hareket ederler, işte onlara korku ve endişe yoktur, onlar kendilerini üzecek hiçbir durumla da karşılaşmazlar.
Süleyman Ateş : "Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra doğru olanlar, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz: «Bizim Rabbimiz Allah'tır» deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar (yok mu); artık onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Ümit Şimşek : 'Rabbimiz Allah'tır' deyip sonra da dosdoğru istikamet üzere olanlar için ne bir korku vardır, ne de mahzun olurlar.
Yaşar Nuri Öztürk : "Rabbimiz Allah'tır" deyip, sonra da dosdoğru yol alanlar var ya, onlar için hiçbir korku yoktur; onlar tasalanmayacaklardır da...


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}