» 46 / Ahkâf  6:

Kuran Sırası: 46
İniş Sırası: 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِذَا (VÎZ̃E) = ve iƶā : ve zaman
2. حُشِرَ (ḪŞR) = Huşira : toplandıkları
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. كَانُوا (KENVE) = kānū : olurlar
5. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlara
6. أَعْدَاءً (ÊAD̃EÙ) = eǎ'dā'en : düşman
7. وَكَانُوا (VKENVE) = ve kānū : ve
8. بِعِبَادَتِهِمْ (BABED̃THM) = biǐbādetihim : onların kendilerine tapmalarını
9. كَافِرِينَ (KEFRYN) = kāfirīne : tanımazlar
ve zaman | toplandıkları | insanlar | olurlar | onlara | düşman | ve | onların kendilerine tapmalarını | tanımazlar |

[] [ḪŞR] [NVS] [KVN] [] [AD̃V] [KVN] [ABD̃] [KFR]
VÎZ̃E ḪŞR ELNES KENVE LHM ÊAD̃EÙ VKENVE BABED̃THM KEFRYN

ve iƶā Huşira n-nāsu kānū lehum eǎ'dā'en ve kānū biǐbādetihim kāfirīne
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
حشر ح ش ر | ḪŞR ḪŞR Huşira toplandıkları are gathered
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar the people,
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olurlar they will be
لهم | LHM lehum onlara for them
أعداء ع د و | AD̃V ÊAD̃EÙ eǎ'dā'en düşman enemies
وكانوا ك و ن | KVN VKENVE ve kānū ve and they will be
بعبادتهم ع ب د | ABD̃ BABED̃THM biǐbādetihim onların kendilerine tapmalarını of their worship
كافرين ك ف ر | KFR KEFRYN kāfirīne tanımazlar deniers.

46:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve zaman | toplandıkları | insanlar | olurlar | onlara | düşman | ve | onların kendilerine tapmalarını | tanımazlar |

[] [ḪŞR] [NVS] [KVN] [] [AD̃V] [KVN] [ABD̃] [KFR]
VÎZ̃E ḪŞR ELNES KENVE LHM ÊAD̃EÙ VKENVE BABED̃THM KEFRYN

ve iƶā Huşira n-nāsu kānū lehum eǎ'dā'en ve kānū biǐbādetihim kāfirīne
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين

[] [ح ش ر] [ن و س] [ك و ن] [] [ع د و] [ك و ن] [ع ب د] [ك ف ر]

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā ve zaman And when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان
حشر ح ش ر | ḪŞR ḪŞR Huşira toplandıkları are gathered
Ha,Şın,Re,
8,300,200,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar the people,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olurlar they will be
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
لهم | LHM lehum onlara for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
أعداء ع د و | AD̃V ÊAD̃EÙ eǎ'dā'en düşman enemies
,Ayn,Dal,Elif,,
,70,4,1,,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
وكانوا ك و ن | KVN VKENVE ve kānū ve and they will be
Vav,Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
6,20,1,50,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
بعبادتهم ع ب د | ABD̃ BABED̃THM biǐbādetihim onların kendilerine tapmalarını of their worship
Be,Ayn,Be,Elif,Dal,Te,He,Mim,
2,70,2,1,4,400,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
كافرين ك ف ر | KFR KEFRYN kāfirīne tanımazlar deniers.
Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
20,1,80,200,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِذَا: ve zaman | حُشِرَ: toplandıkları | النَّاسُ: insanlar | كَانُوا: olurlar | لَهُمْ: onlara | أَعْدَاءً: düşman | وَكَانُوا: ve | بِعِبَادَتِهِمْ: onların kendilerine tapmalarını | كَافِرِينَ: tanımazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإذا WÎZ̃E ve zaman | حشر ḪŞR toplandıkları | الناس ELNES insanlar | كانوا KENWE olurlar | لهم LHM onlara | أعداء ÊAD̃EÙ düşman | وكانوا WKENWE ve | بعبادتهم BABED̃THM onların kendilerine tapmalarını | كافرين KEFRYN tanımazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve iƶā: ve zaman | Huşira: toplandıkları | n-nāsu: insanlar | kānū: olurlar | lehum: onlara | eǎ'dā'en: düşman | ve kānū: ve | biǐbādetihim: onların kendilerine tapmalarını | kāfirīne: tanımazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎZ̃E: ve zaman | ḪŞR: toplandıkları | ELNES: insanlar | KENVE: olurlar | LHM: onlara | ÊAD̃EÙ: düşman | VKENVE: ve | BABED̃THM: onların kendilerine tapmalarını | KEFRYN: tanımazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve insanların toplandığı zaman onlar, düşman kesilirler ve kendilerine tapanların kulluklarını da inkâr ederler.
Adem Uğur : İnsanlar bir araya toplandıkları zaman (müşrikler) onlara (tapındıklarına) düşman kesilirler ve onlara kulluk ettiklerini inkâr ederler.
Ahmed Hulusi : İnsanlar haşrolunduklarında, (o Allâh'tan gayrı yöneldikleri) kendileri için düşmanlar olurlar ve onların tapınmalarını da inkâr ederler!
Ahmet Tekin : Kıyamet günü, insanlar mahşerde toplandığı zaman, taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Kendilerine tapıldığını inkâr ederler.
Ahmet Varol : İnsanlar (kıyamet günü) bir araya getirildiklerinde (Allah'tan başka taptıkları) onlara düşman olurlar ve onların ibadetlerini inkar ederler.
Ali Bulaç : İnsanlar haşrolunduğu (bir araya getirildiği) zaman, (Allah'tan başka taptıkları) onlara düşman kesilirler ve (kendilerine) ibadet etmelerini de tanımazlar.
Ali Fikri Yavuz : (Kıyamet günü) insanlar bir araya getirildikleri zaman, putlar kendilerine ibadet edenlere düşman olurlar; ve ibadetlerini inkâr ederler.
Bekir Sadak : Ama, insanlar kiyamet gunu toplatilinca, putlari onlara dusman olurlar ve tapinmalarini inkar ederler.
Celal Yıldırım : (Kıyamet günü) insanlar sürülüp Mahşer'de biraraya getirildiğinde, (tapındıkları putlar) onlara düşman kesilirler ve kendilerine tapındıklarını inkâr ederler.
Diyanet İşleri : İnsanlar (kıyamet günü) toplandığında, o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibâdetlerini de inkâr ederler.
Diyanet İşleri (eski) : Ama, insanlar kıyamet günü toplatılınca, putları onlara düşman olurlar ve tapınmalarını inkar ederler.
Diyanet Vakfi : İnsanlar bir araya toplandıkları zaman (müşrikler) onlara (tapındıklarına) düşman kesilirler ve onlara kulluk ettiklerini inkâr ederler.
Edip Yüksel : Halk toplandığı zaman onlara düşman olacaklardır ve onların kendilerine tapmalarına karşı çıkacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kıyamet günü insanlar biraraya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Ve onların kendilerine tapmalarını inkâr ederler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsanlar mahşerde bir araya toplandığında da onlara düşman olurlar ve ibadetlerini inkar ederler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Nâs toplanıp haşrolunduğu vakıt da onlara düşman olurlar ve ıbâdetlerini inkâr ederler
Fizilal-il Kuran : İnsanlar kıyamet günü toplatılınca, putları onlara düşman olurlar ve tapınmalarını inkar ederler.
Gültekin Onan : İnsanlar haşrolunduğu (bir araya getirildiği) zaman, (Tanrı'dan başka taptıkları) onlara düşman kesilirler ve (kendilerine) ibadet etmelerine de kafir olurlar.
Hakkı Yılmaz : İnsanlar bir araya toplandığı zaman da taptıkları kimseler kendilerine düşmanlar oldular. Ve onların kendilerine tapmalarını kabul etmeyenler idiler.
Hasan Basri Çantay : İnsanlar mahşerde bir araya toplatıldıkları zaman bunlar, onların düşmanları olurlar. Onların tapdıklarını (inkâr ile) küfredici (nesne) ler olurlar.
Hayrat Neşriyat : Ve insanlar (mahşerde) bir araya getirildikleri zaman, (bu taptıkları şeyler) onlara düşman kesilirler ve onların tapınmalarını inkâr ediciler olurlar.
İbni Kesir : İnsanlar haşrolundukları zaman; bunlar, onlara düşman kesilirler. Ve onların ibadetlerini inkar ederler.
İskender Evrenosoğlu : İnsanlar haşrolundukları (biraraya getirildikleri) zaman (putlar) onlara düşman oldular. Ve onların ibadetlerini inkâr ettiler (kabul etmediler).
Muhammed Esed : Bütün insanlar (yargılanmak için) toplandıkları zaman, (tapındıkları güçler,) onlara (tapınanlara) düşman kesilecekler ve onların tapınmalarını şiddetle reddedecekler!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve nâs (mahşerde) toplandıkları zaman (putlar) onlar için düşmanlar olmuş olurlar. Ve onların ibadetlerini inkâr ediciler olmuşlardır.
Ömer Öngüt : İnsanlar Allah'ın huzurunda bir araya toplandıkları zaman, taptıkları şeyler onlara düşman kesilirler ve onların kendilerine tapınmalarını inkâr ederler.
Şaban Piriş : Nitekim, insanlar haşredildikleri zaman (dua ettikleri), onlara düşman olur ve kendilerine yaptıkları ibadetleri reddederler.
Suat Yıldırım : İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar, müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler.
Süleyman Ateş : İnsanlar (Yüce Divâna) toplandıkları gün, (taptıkları tanrılar) onlara düşman olurlar ve onların, kendilerine tapmalarını tanımazlar.
Tefhim-ul Kuran : İnsanlar (bir araya getirilip) haşrolunduğu zaman, (Allah'tan başka taptıkları) onlara düşman kesilirler ve onların (kendilerine) ibadet etmelerini de tanımazlar.
Ümit Şimşek : İnsanlar mahşerde bir araya geldiği zaman, o yakardıkları şeyler kendilerine düşman kesilir ve ibadetlerini reddederler.
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanlar, haşredilmek üzere toplandığında, o taptıkları onlara düşman olurlar; onların ibadetlerini de inkâr ederler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}