» 46 / Ahkâf  30:

Kuran Sırası: 46
İniş Sırası: 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 30
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : dediler
2. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
3. قَوْمَنَا (GVMNE) = ḳavmenā : kavmimiz
4. إِنَّا (ÎNE) = innā : elbette biz
5. سَمِعْنَا (SMANE) = semiǎ'nā : dinledik
6. كِتَابًا (KTEBE) = kitāben : bir Kitap
7. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirilen
8. مِنْ (MN) = min :
9. بَعْدِ (BAD̃) = beǎ'di : sonra
10. مُوسَىٰ (MVS) = mūsā : Musa'dan
11. مُصَدِّقًا (MṦD̃GE) = muSaddiḳan : doğrulayan
12. لِمَا (LME) = limā :
13. بَيْنَ (BYN) = beyne : kendinden öncekini
14. يَدَيْهِ (YD̃YH) = yedeyhi : kendinden öncekini
15. يَهْدِي (YHD̃Y) = yehdī : götüren
16. إِلَى (ÎL) = ilā :
17. الْحَقِّ (ELḪG) = l-Haḳḳi : gerçeğe
18. وَإِلَىٰ (VÎL) = ve ilā : ve
19. طَرِيقٍ (ŦRYG) = Tarīḳin : yola
20. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : doğru
dediler | EY/HEY/AH | kavmimiz | elbette biz | dinledik | bir Kitap | indirilen | | sonra | Musa'dan | doğrulayan | | kendinden öncekini | kendinden öncekini | götüren | | gerçeğe | ve | yola | doğru |

[GVL] [Y] [GVM] [] [SMA] [KTB] [NZL] [] [BAD̃] [] [ṦD̃G] [] [BYN] [YD̃Y] [HD̃Y] [] [ḪGG] [] [ŦRG] [GVM]
GELVE YE GVMNE ÎNE SMANE KTEBE ÊNZL MN BAD̃ MVS MṦD̃GE LME BYN YD̃YH YHD̃Y ÎL ELḪG VÎL ŦRYG MSTGYM

ḳālū ḳavmenā innā semiǎ'nā kitāben unzile min beǎ'di mūsā muSaddiḳan limā beyne yedeyhi yehdī ilā l-Haḳḳi ve ilā Tarīḳin musteḳīmin
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 30
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler They said,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
قومنا ق و م | GVM GVMNE ḳavmenā kavmimiz Nation
إنا | ÎNE innā elbette biz Indeed, we
سمعنا س م ع | SMA SMANE semiǎ'nā dinledik [we] have heard
كتابا ك ت ب | KTB KTEBE kitāben bir Kitap a Book
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilen revealed
من | MN min after
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di sonra after
موسى | MVS mūsā Musa'dan Musa
مصدقا ص د ق | ṦD̃G MṦD̃GE muSaddiḳan doğrulayan confirming
لما | LME limā what
بين ب ي ن | BYN BYN beyne kendinden öncekini (was) before it,
يديه ي د ي | YD̃Y YD̃YH yedeyhi kendinden öncekini (was) before it,
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī götüren guiding
إلى | ÎL ilā to
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi gerçeğe the truth
وإلى | VÎL ve ilā ve and to
طريق ط ر ق | ŦRG ŦRYG Tarīḳin yola a Path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru Straight.

46:30 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dediler | EY/HEY/AH | kavmimiz | elbette biz | dinledik | bir Kitap | indirilen | | sonra | Musa'dan | doğrulayan | | kendinden öncekini | kendinden öncekini | götüren | | gerçeğe | ve | yola | doğru |

[GVL] [Y] [GVM] [] [SMA] [KTB] [NZL] [] [BAD̃] [] [ṦD̃G] [] [BYN] [YD̃Y] [HD̃Y] [] [ḪGG] [] [ŦRG] [GVM]
GELVE YE GVMNE ÎNE SMANE KTEBE ÊNZL MN BAD̃ MVS MṦD̃GE LME BYN YD̃YH YHD̃Y ÎL ELḪG VÎL ŦRYG MSTGYM

ḳālū ḳavmenā innā semiǎ'nā kitāben unzile min beǎ'di mūsā muSaddiḳan limā beyne yedeyhi yehdī ilā l-Haḳḳi ve ilā Tarīḳin musteḳīmin
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم

[ق و ل] [ي] [ق و م] [] [س م ع] [ك ت ب] [ن ز ل] [] [ب ع د] [] [ص د ق] [] [ب ي ن] [ي د ي] [ه د ي] [] [ح ق ق] [] [ط ر ق] [ق و م]

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 30
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler They said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
أداة نداء
اسم منصوب و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قومنا ق و م | GVM GVMNE ḳavmenā kavmimiz Nation
Gaf,Vav,Mim,Nun,Elif,
100,6,40,50,1,

إنا | ÎNE innā elbette biz Indeed, we
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
سمعنا س م ع | SMA SMANE semiǎ'nā dinledik [we] have heard
Sin,Mim,Ayn,Nun,Elif,
60,40,70,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
كتابا ك ت ب | KTB KTEBE kitāben bir Kitap a Book
Kef,Te,Elif,Be,Elif,
20,400,1,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilen revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
من | MN min after
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
موسى | MVS mūsā Musa'dan Musa
Mim,Vav,Sin,,
40,6,60,,
"PN – nominative masculine proper noun → Musa"
اسم علم مرفوع
مصدقا ص د ق | ṦD̃G MṦD̃GE muSaddiḳan doğrulayan confirming
Mim,Sad,Dal,Gaf,Elif,
40,90,4,100,1,
N – accusative masculine indefinite (form II) active participle
اسم منصوب
لما | LME limā what
Lam,Mim,Elif,
30,40,1,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
بين ب ي ن | BYN BYN beyne kendinden öncekini (was) before it,
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
يديه ي د ي | YD̃Y YD̃YH yedeyhi kendinden öncekini (was) before it,
Ye,Dal,Ye,He,
10,4,10,5,
N – nominative feminine dual noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī götüren guiding
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳi gerçeğe the truth
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وإلى | VÎL ve ilā ve and to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
طريق ط ر ق | ŦRG ŦRYG Tarīḳin yola a Path
Tı,Re,Ye,Gaf,
9,200,10,100,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru Straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – genitive masculine indefinite (form X) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالُوا: dediler | يَا: EY/HEY/AH | قَوْمَنَا: kavmimiz | إِنَّا: elbette biz | سَمِعْنَا: dinledik | كِتَابًا: bir Kitap | أُنْزِلَ: indirilen | مِنْ: | بَعْدِ: sonra | مُوسَىٰ: Musa'dan | مُصَدِّقًا: doğrulayan | لِمَا: | بَيْنَ: kendinden öncekini | يَدَيْهِ: kendinden öncekini | يَهْدِي: götüren | إِلَى: | الْحَقِّ: gerçeğe | وَإِلَىٰ: ve | طَرِيقٍ: yola | مُسْتَقِيمٍ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قالوا GELWE dediler | يا YE EY/HEY/AH | قومنا GWMNE kavmimiz | إنا ÎNE elbette biz | سمعنا SMANE dinledik | كتابا KTEBE bir Kitap | أنزل ÊNZL indirilen | من MN | بعد BAD̃ sonra | موسى MWS Musa'dan | مصدقا MṦD̃GE doğrulayan | لما LME | بين BYN kendinden öncekini | يديه YD̃YH kendinden öncekini | يهدي YHD̃Y götüren | إلى ÎL | الحق ELḪG gerçeğe | وإلى WÎL ve | طريق ŦRYG yola | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳālū: dediler | : EY/HEY/AH | ḳavmenā: kavmimiz | innā: elbette biz | semiǎ'nā: dinledik | kitāben: bir Kitap | unzile: indirilen | min: | beǎ'di: sonra | mūsā: Musa'dan | muSaddiḳan: doğrulayan | limā: | beyne: kendinden öncekini | yedeyhi: kendinden öncekini | yehdī: götüren | ilā: | l-Haḳḳi: gerçeğe | ve ilā: ve | Tarīḳin: yola | musteḳīmin: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |GELVE: dediler | YE: EY/HEY/AH | GVMNE: kavmimiz | ÎNE: elbette biz | SMANE: dinledik | KTEBE: bir Kitap | ÊNZL: indirilen | MN: | BAD̃: sonra | MVS: Musa'dan | MṦD̃GE: doğrulayan | LME: | BYN: kendinden öncekini | YD̃YH: kendinden öncekini | YHD̃Y: götüren | ÎL: | ELḪG: gerçeğe | VÎL: ve | ŦRYG: yola | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey kavmimiz demişlerdi, gerçekten de biz, Mûsâ'dan sonra indirilmiş bir kitap duyduk ki önceki kitapları gerçeklemede, gerçeği ve doğru yolu göstermede.
Adem Uğur : Ey kavmimiz! dediler, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik.
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Ey halkımız. . . Biz, Musa'dan sonra inzâl edilmiş, öncekileri tasdikleyen, Hakk'a ve sırat-ı müstakime yönlendiren bir Bilgi işitip dinledik. "
Ahmet Tekin : Cinler: 'Ey kavmimiz, doğrusu biz Mûsâ’dan sonra indirilen, içindeki önceki kitaplara ait geçerli hükümleri doğrulayan, toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek İslâm’ı, doğru, muhkem ve güvenli yolu, İslâmî hayat tarzını gösteren bir kitabı, Kur’ân’ı dinledik.'
Ahmet Varol : Dediler ki: 'Ey kavmimiz! Biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik.
Ali Bulaç : Dediler ki: "Ey kavmimiz, gerçekten biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik; hakka ve doğru olan yola yöneltip iletmektedir."
Ali Fikri Yavuz : Şöyle dediler: “- Ey kavmimiz! Gerçekten bizler, (Peygamber tarafından okunan) bir Kitab dinledik ki, Mûsa’dan sonra indirilmiş olub önündekileri (diğer semavî kitabları, iman esaslarında) tasdik ediyor; hakka ve doğru yola erdiriyor.
Bekir Sadak : soyle dediler: «Ey milletimiz! Dogrusu biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden oncekileri dogrulayan, gercegi ve dogru yolu gosteren bir kitap dinledik.»
Celal Yıldırım : Ey kavmimiz! dediler, şüpheniz olmasın ki biz, Musa'dan sonra İndirilen, önceki kitapları doğrulayan ve hakka götüren dosdoğru yola ileten bir kitap dinledik.
Diyanet İşleri : Dediler ki: “Ey kavmimiz! Şüphesiz biz, Mûsâ’dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik.”
Diyanet İşleri (eski) : Şöyle dediler: 'Ey milletimiz! Doğrusu biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, gerçeği ve doğru yolu gösteren bir kitap dinledik.'
Diyanet Vakfi : Ey kavmimiz! dediler, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik.
Edip Yüksel : 'Ey halkımız,' dediler, 'Biz, Musa'dan sonra, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirilen bir kitabı dinledik. O gerçeğe ve dosdoğru yola iletmektedir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar kavimlerine şöyle dediler: «Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve dediler ki: «Ey kavmimiz, haberiniz olsun ki, biz Musa'dan sonra indirilmiş önündeki kitapları doğrulayıp gerçeği ve doğru yolu gösteren bir kitap dinledik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey kavmımız! dediler: haberiniz olsun, bizler bir kitab dinledik, Musâdan sonra indirilmiş önündekini tasdık ediyor, hakka ve bir doğru yola hidâyet eyliyor
Fizilal-il Kuran : «Ey kavmimiz, dediler, biz Musa'dan sonra indirilen kendinden öncekini doğrulayan, Hakk'a ve doğru yola götüren bir Kitab dinledik.
Gültekin Onan : Dediler ki: "Ey kavmimiz, gerçekten biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik; hakka ve doğru olan yola yöneltip iletmektedir."
Hakkı Yılmaz : (30-32) Onlar: “Ey toplumumuz! Şüphesiz biz Mûsâ'dan sonra indirilen ve sadece içinde konu edilenleri tasdik eden, hakka ve dosdoğru yola kılavuz olan bir kitap dinledik. Ey toplumumuz! Allah'ın davetçisine karşılık verin ve O'na iman edin ki, Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan kurtarsın. Her kim Allah'ın davetçisine karşılık vermezse, bilsin ki, yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak değildir. Onun için Allah'ın astlarından yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın kimseler de yoktur. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içerisindedirler” dediler.
Hasan Basri Çantay : «Ey kavmimiz, dediler, hakıykat biz Mûsâdan sonra indirilmiş olan, kendinden öncekileri tasdıyk eden, hakka ve doğru yola ileten bir kitab dinledik».
Hayrat Neşriyat : Dediler ki: 'Ey kavmimiz! Doğrusu biz, Mûsâ’dan sonra indirilen, kendinden öncekileri tasdîk eden, hakka ve dosdoğru bir yola hidâyet eden bir kitab dinledik!'
İbni Kesir : Ve demişlerdi ki: Ey kavmimiz, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilmiş olan ve kendinden öncekileri doğrulayan, hakka ve doğru yola hidayet eden bir kitab dinledik.
İskender Evrenosoğlu : Onlar: “Ey kavmimiz! Muhakkak ki biz, Hz. Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden Hakk'a ulaştıran ve Tarîki Mustakîm'e hidayet eden bir kitap dinledik.” dediler.
Muhammed Esed : Onlar, "Ey halkımız!" diye seslendiler, "(Tevrat'tan) geriye hakikat adına ne kalmışsa hepsini teyid (ve tasdik) eden, Musa(nınkin)den sonra indirilmiş olan bir vahyi dinleyip geldik. (Ve anladık ki) bu (vahiy) hakikate ve dosdoğru yola götürmektedir".
Ömer Nasuhi Bilmen : Dediler ki: «Ey kavmimiz! Muhakkak Biz bir kitap dinledik ki, kendisinden önce olanları tasdik edici olarak Mûsa'dan sonra nâzil olmuş, hakka ve dosdoğru bir yola rehberlik ediyor.»
Ömer Öngüt : Dediler ki: "Ey kavmimiz! Biz Musa'dan sonra indirilen ve kendinden öncekileri doğrulayan, hakka ve doğru yola hidayet eden bir kitap dinledik. "
Şaban Piriş : Onlara şöyle demişlerdi: -Ey kavmimiz, biz, Musa’dan sonra indirilen, kendisinden öncekini tasdik eden, hakka yönelten ve dosdoğru yolu gösteren bir kitap dinledik.
Suat Yıldırım : "Ey milletimiz! dediler, biz Mûsâ’dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dosdoğru yola götüren bir kitap dinledik."
Süleyman Ateş : "Ey kavmimiz, dediler, biz Mûsâ'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola götüren bir Kitap dinledik."
Tefhim-ul Kuran : Dediler ki: «Ey Kavmimiz, gerçekten biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri de doğrulayan bir kitap dinledik; hakka ve dosdoğru olan yola yöneltip iletmektedir.»
Ümit Şimşek : 'Ey kavmimiz,' dediler. 'Biz Musa'dan sonra indirilen ve daha önceki kitapları doğrulayıp hakka ve dosdoğru bir yola ileten bir kitap dinledik.
Yaşar Nuri Öztürk : Dediler ki: "Ey toplumumuz! Biz; Mûsa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola ileten bir Kitap dinledik."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}