» 46 / Ahkâf  27:

Kuran Sırası: 46
İniş Sırası: 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 27
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : ave ndolsun
2. أَهْلَكْنَا (ÊHLKNE) = ehleknā : biz yok ettik
3. مَا (ME) = mā :
4. حَوْلَكُمْ (ḪVLKM) = Havlekum : çevrenizdeki
5. مِنَ (MN) = mine :
6. الْقُرَىٰ (ELGR) = l-ḳurā : kentleri
7. وَصَرَّفْنَا (VṦRFNE) = ve Sarrafnā : ve tekrar tekrar açıkladık
8. الْايَاتِ (EL ËYET) = l-āyāti : ayetleri
9. لَعَلَّهُمْ (LALHM) = leǎllehum : belki de
10. يَرْجِعُونَ (YRCAVN) = yerciǔne : (küfürlerinden) dönerler
ave ndolsun | biz yok ettik | | çevrenizdeki | | kentleri | ve tekrar tekrar açıkladık | ayetleri | belki de | (küfürlerinden) dönerler |

[] [HLK] [] [ḪVL] [] [GRY] [ṦRF] [EYY] [] [RCA]
VLGD̃ ÊHLKNE ME ḪVLKM MN ELGR VṦRFNE EL ËYET LALHM YRCAVN

veleḳad ehleknā Havlekum mine l-ḳurā ve Sarrafnā l-āyāti leǎllehum yerciǔne
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ave ndolsun And certainly
أهلكنا ه ل ك | HLK ÊHLKNE ehleknā biz yok ettik We destroyed
ما | ME what
حولكم ح و ل | ḪVL ḪVLKM Havlekum çevrenizdeki surrounds you
من | MN mine of
القرى ق ر ي | GRY ELGR l-ḳurā kentleri the towns,
وصرفنا ص ر ف | ṦRF VṦRFNE ve Sarrafnā ve tekrar tekrar açıkladık and We have diversified
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Signs,
لعلهم | LALHM leǎllehum belki de that they may
يرجعون ر ج ع | RCA YRCAVN yerciǔne (küfürlerinden) dönerler return.

46:27 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ave ndolsun | biz yok ettik | | çevrenizdeki | | kentleri | ve tekrar tekrar açıkladık | ayetleri | belki de | (küfürlerinden) dönerler |

[] [HLK] [] [ḪVL] [] [GRY] [ṦRF] [EYY] [] [RCA]
VLGD̃ ÊHLKNE ME ḪVLKM MN ELGR VṦRFNE EL ËYET LALHM YRCAVN

veleḳad ehleknā Havlekum mine l-ḳurā ve Sarrafnā l-āyāti leǎllehum yerciǔne
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون

[] [ه ل ك] [] [ح و ل] [] [ق ر ي] [ص ر ف] [ا ي ي] [] [ر ج ع]

 » 46 / Ahkâf  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ave ndolsun And certainly
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
أهلكنا ه ل ك | HLK ÊHLKNE ehleknā biz yok ettik We destroyed
,He,Lam,Kef,Nun,Elif,
,5,30,20,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
حولكم ح و ل | ḪVL ḪVLKM Havlekum çevrenizdeki surrounds you
Ha,Vav,Lam,Kef,Mim,
8,6,30,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
القرى ق ر ي | GRY ELGR l-ḳurā kentleri the towns,
Elif,Lam,Gaf,Re,,
1,30,100,200,,
N – genitive plural noun
اسم مجرور
وصرفنا ص ر ف | ṦRF VṦRFNE ve Sarrafnā ve tekrar tekrar açıkladık and We have diversified
Vav,Sad,Re,Fe,Nun,Elif,
6,90,200,80,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Signs,
Elif,Lam,,Ye,Elif,Te,
1,30,,10,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
لعلهم | LALHM leǎllehum belki de that they may
Lam,Ayn,Lam,He,Mim,
30,70,30,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «لعل»
يرجعون ر ج ع | RCA YRCAVN yerciǔne (küfürlerinden) dönerler return.
Ye,Re,Cim,Ayn,Vav,Nun,
10,200,3,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ave ndolsun | أَهْلَكْنَا: biz yok ettik | مَا: | حَوْلَكُمْ: çevrenizdeki | مِنَ: | الْقُرَىٰ: kentleri | وَصَرَّفْنَا: ve tekrar tekrar açıkladık | الْايَاتِ: ayetleri | لَعَلَّهُمْ: belki de | يَرْجِعُونَ: (küfürlerinden) dönerler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ave ndolsun | أهلكنا ÊHLKNE biz yok ettik | ما ME | حولكم ḪWLKM çevrenizdeki | من MN | القرى ELGR kentleri | وصرفنا WṦRFNE ve tekrar tekrar açıkladık | الآيات EL ËYET ayetleri | لعلهم LALHM belki de | يرجعون YRCAWN (küfürlerinden) dönerler |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ave ndolsun | ehleknā: biz yok ettik | : | Havlekum: çevrenizdeki | mine: | l-ḳurā: kentleri | ve Sarrafnā: ve tekrar tekrar açıkladık | l-āyāti: ayetleri | leǎllehum: belki de | yerciǔne: (küfürlerinden) dönerler |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: ave ndolsun | ÊHLKNE: biz yok ettik | ME: | ḪVLKM: çevrenizdeki | MN: | ELGR: kentleri | VṦRFNE: ve tekrar tekrar açıkladık | EL ËYET: ayetleri | LALHM: belki de | YRCAVN: (küfürlerinden) dönerler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki çevrenizdeki şehirleri de helâk ettik ve tuttukları yoldan dönsünler diye de delilleri tekrar tekrar açıklamadayız, bildirmedeyiz.
Adem Uğur : Andolsun biz, çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Belki doğru yola dönerler diye âyetleri tekrar tekrar açıkladık.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki şehirlerden etrafınızda olanları helâk ettik. . . Belki rücu ederler diye işaretleri çeşitli anlatım yolları ile tekrar tekrar açıkladık!
Ahmet Tekin : Andolsun, biz, sizin etrafınızda olan birçok memleketleri helâk ettik. Belki küfürlerinden, inkârlarından vazgeçip tevhide, hakka, doğru yola dönerler diye ikaz ifade eden kalıntıları çok yönlü açıkladık.
Ahmet Varol : Andolsun ki, çevrenizde bulunan kasabalardan (çoğunu) helak ettik ve olur ki dönerler diye kendilerine ayetleri çeşitli şekillerde açıkladık.
Ali Bulaç : Andolsun, biz çevrenizde bulunan şehirlerden (birçoğunu) yıkıma uğrattık ve belki dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıkladık.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten biz, etrafınızdaki memleketleri helâk ettik. Âyetleri (türlü şekillerde) açıklayıb beyan da ettik; olur ki, (küfürden) dönerler.
Bekir Sadak : And olsun ki, cevrenizde bulunan bircok kasabalari yok etmisizdir. Belki dogru yola donerler diye ayetleri turlu turlu anlatmisizdir.
Celal Yıldırım : And olsun ki, çevrenizdeki kasabalardan birçoğunu yok ettik; dönerler diye âyetleri bir bir açıkladık.
Diyanet İşleri : Andolsun, biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. (Doğru yola) dönsünler diye âyetleri tekrar tekrar açıkladık.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, çevrenizde bulunan birçok kentleri yok etmişizdir. Belki doğru yola dönerler diye ayetleri türlü türlü anlatmışızdır.
Diyanet Vakfi : Andolsun biz, çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Belki doğru yola dönerler diye âyetleri tekrar tekrar açıkladık.
Edip Yüksel : Çevrenizdeki nice kentleri de yok ettik. Dönerler diye onlara ayetleri açıklamıştık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun ki, biz sizin etrafınızda bulunan bir çok memleketleri helak ettik. Belki tevhide dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki Biz, çevrenizdeki memleketleri helak etmiştik ve belki dönerler diye, ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Celâlım hakkı için hakikaten etrafınızdaki memleketleri helâk etmişizdir, âyetleri tasrif de etmiştik, gerekti ki rücu' edeler
Fizilal-il Kuran : Andolsun, Biz çevrenizdeki kentleri de yok ettik ve belki küfredenlerden dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık.
Gültekin Onan : Andolsun, biz çevrenizde bulunan şehirlerden (bir çoğunu) yıkıma uğrattık ve belki dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıkladık.
Hakkı Yılmaz : (27,28) Kesinlikle, Biz kendi komşularınız olan memleketleri değişime/ yıkıma uğrattık. Âyetleri, onlar dönsünler diye tekrar tekrar açıkladık. Öyleyse Allah'ın astlarından güya O'na yakınlığa vesile edindikleri düzme tanrılar, onların azabını savmaya yardım etmeli değil miydi? Tersine o düzme tanrılar kendilerinden ayrılıp kayboldular. Bu, onların yalanlarıdır/ uydurmakta oldukları şeydir.
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki, biz kendi çevrenizdeki memleketleri helak etdik. Âyetleri, belki onlar (küfürden îmaana) dönerler diye, tekrar tekrar açıkladık.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, etrâfınızdaki (birçok) şehirleri (böyle isyanları yüzünden) helâk etmişizdir; belki (inkârlarından) dönerler diye âyetleri tekrar tekrar açıklamışızdır.
İbni Kesir : Andolsun ki biz, çevrenizdeki kasabaları da yok ettik. Belki dönerler diye ayetleri takrar tekrar açıkladık.
İskender Evrenosoğlu : Ve andolsun, sizin etrafınızdaki beldelerden pekçoğunu helâk ettik. Ve âyetleri açıkladık ki, belki böylece onlar dönerler diye.
Muhammed Esed : Çevrenizde yaşayan birçok (günahkar) topluluğu bu şekilde yok ettik; ama (onları yok etmeden önce) belki (eğri yollarından) dönerler diye (uyarıcı) mesajlar(ımız)ı çok yönlü şekilde dile getirdik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Celalim hakkı için etrafınızda beldelerden bulunanları helâk etmiştik ve âyetleri de beyan etmiştik, gerekti ki, geri dönüversinler.
Ömer Öngüt : Andolsun ki biz çevrenizde bulunan birçok memleketleri de yok ettik. Belki dönerler diye âyetleri bir bir açıkladık.
Şaban Piriş : Nitekim, çevrenizdeki şehirleri de helak etmiştik. Belki dönerler diye ayetleri detaylı olarak açıklamıştık da...
Suat Yıldırım : (Mekkeliler!) Etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik ve yanlış yoldan dönsünler diye âyetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık!
Süleyman Ateş : Andolsun, biz çevrenizdeki kentleri de yok ettik ve belki (küfürlerinden) dönerler diye âyetleri tekrar tekrar açıkladık.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, biz çevrenizde bulunan şehirlerden (birçoğunu) yıkıma uğrattık ve belki dönerler diye ayetleri çeşitli şekillerde açıkladık.
Ümit Şimşek : Sizin civarınızdaki beldelerden de nicelerini Biz helâk ettik ki, belki inkâr ve isyandan dönerler diye, âyetlerimizi kendilerine çeşitli şekillerde açıklamıştık.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, sizi çevreleyen kentleri/medeniyetleri de helâk ettik. Belki dönerler diye ayetleri değişik biçimlerde sıralayıp durmuştuk.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}