» 2 / Bakara  246:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 246
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَ (TR) = tera : görmedin mi?
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. الْمَلَإِ (ELMLÎ) = l-melei : ileri gelenlerini
5. مِنْ (MN) = min :
6. بَنِي (BNY) = benī : oğullarının
7. إِسْرَائِيلَ (ÎSREÙYL) = isrāīle : İsrail
8. مِنْ (MN) = min :
9. بَعْدِ (BAD̃) = beǎ'di : sonra
10. مُوسَىٰ (MVS) = mūsā : Musa'dan
11. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
12. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : demişlerdi
13. لِنَبِيٍّ (LNBY) = linebiyyin : Peygamberlerine
14. لَهُمُ (LHM) = lehumu : onlar
15. ابْعَثْ (EBAS̃) = b'ǎṧ : gönder
16. لَنَا (LNE) = lenā : bize
17. مَلِكًا (MLKE) = meliken : bir hükümdar
18. نُقَاتِلْ (NGETL) = nuḳātil : (onun önderliğinde) savaşalım
19. فِي (FY) = fī : -nda
20. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolu-
21. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
22. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
23. هَلْ (HL) = hel :
24. عَسَيْتُمْ (ASYTM) = ǎseytum : olurmu ki?
25. إِنْ (ÎN) = in : eğer
26. كُتِبَ (KTB) = kutibe : yazılınca (farz kılınınca)
27. عَلَيْكُمُ (ALYKM) = ǎleykumu : size
28. الْقِتَالُ (ELGTEL) = l-ḳitālu : savaş
29. أَلَّا (ÊLE) = ellā :
30. تُقَاتِلُوا (TGETLVE) = tuḳātilū : savaşmazsanız
31. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : dediler ki
32. وَمَا (VME) = ve mā :
33. لَنَا (LNE) = lenā : bizler
34. أَلَّا (ÊLE) = ellā :
35. نُقَاتِلَ (NGETL) = nuḳātile : neden savaşmayalım
36. فِي (FY) = fī :
37. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolunda
38. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
39. وَقَدْ (VGD̃) = veḳad : oysa
40. أُخْرِجْنَا (ÊḢRCNE) = uḣricnā : biz çıkarılıp sürüldük
41. مِنْ (MN) = min : -dan
42. دِيَارِنَا (D̃YERNE) = diyārinā : yurtlarımız-
43. وَأَبْنَائِنَا (VÊBNEÙNE) = ve ebnāinā : ve oğullarımız(ın arasın)dan
44. فَلَمَّا (FLME) = felemmā : fakat
45. كُتِبَ (KTB) = kutibe : yazılınca
46. عَلَيْهِمُ (ALYHM) = ǎleyhimu : kendilerine
47. الْقِتَالُ (ELGTEL) = l-ḳitālu : savaş
48. تَوَلَّوْا (TVLVE) = tevellev : yüz çevirdiler
49. إِلَّا (ÎLE) = illā : hariç
50. قَلِيلًا (GLYLE) = ḳalīlen : pek azı
51. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : içlerinden
52. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
53. عَلِيمٌ (ALYM) = ǎlīmun : bilir
54. بِالظَّالِمِينَ (BELƵELMYN) = biZ-Zālimīne : zalimleri
| görmedin mi? | | ileri gelenlerini | | oğullarının | İsrail | | sonra | Musa'dan | hani | demişlerdi | Peygamberlerine | onlar | gönder | bize | bir hükümdar | (onun önderliğinde) savaşalım | -nda | yolu- | Allah | dedi | | olurmu ki? | eğer | yazılınca (farz kılınınca) | size | savaş | | savaşmazsanız | dediler ki | | bizler | | neden savaşmayalım | | yolunda | Allah | oysa | biz çıkarılıp sürüldük | -dan | yurtlarımız- | ve oğullarımız(ın arasın)dan | fakat | yazılınca | kendilerine | savaş | yüz çevirdiler | hariç | pek azı | içlerinden | Allah | bilir | zalimleri |

[] [REY] [] [MLE] [] [BNY] [] [] [BAD̃] [] [] [GVL] [NBE] [] [BAS̃] [] [MLK] [GTL] [] [SBL] [] [GVL] [] [ASY] [] [KTB] [] [GTL] [] [GTL] [GVL] [] [] [] [GTL] [] [SBL] [] [] [ḢRC] [] [D̃VR] [BNY] [] [KTB] [] [GTL] [VLY] [] [GLL] [] [] [ALM] [ƵLM]
ÊLM TR ÎL ELMLÎ MN BNY ÎSREÙYL MN BAD̃ MVS ÎZ̃ GELVE LNBY LHM EBAS̃ LNE MLKE NGETL FY SBYL ELLH GEL HL ASYTM ÎN KTB ALYKM ELGTEL ÊLE TGETLVE GELVE VME LNE ÊLE NGETL FY SBYL ELLH VGD̃ ÊḢRCNE MN D̃YERNE VÊBNEÙNE FLME KTB ALYHM ELGTEL TVLVE ÎLE GLYLE MNHM VELLH ALYM BELƵELMYN

elem tera ilā l-melei min benī isrāīle min beǎ'di mūsā ḳālū linebiyyin lehumu b'ǎṧ lenā meliken nuḳātil sebīli llahi ḳāle hel ǎseytum in kutibe ǎleykumu l-ḳitālu ellā tuḳātilū ḳālū ve mā lenā ellā nuḳātile sebīli llahi veḳad uḣricnā min diyārinā ve ebnāinā felemmā kutibe ǎleyhimu l-ḳitālu tevellev illā ḳalīlen minhum vallahu ǎlīmun biZ-Zālimīne
ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين

 » 2 / Bakara  Suresi: 246
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Did not
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi? you see
إلى | ÎL ilā [towards]
الملإ م ل ا | MLE ELMLÎ l-melei ileri gelenlerini the chiefs
من | MN min of
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğullarının (the) Children
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel
من | MN min from
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di sonra after
موسى | MVS mūsā Musa'dan Musa,
إذ | ÎZ̃ hani when
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū demişlerdi they said
لنبي ن ب ا | NBE LNBY linebiyyin Peygamberlerine to a Prophet
لهم | LHM lehumu onlar of theirs,
ابعث ب ع ث | BAS̃ EBAS̃ b'ǎṧ gönder """Appoint"
لنا | LNE lenā bize for us
ملكا م ل ك | MLK MLKE meliken bir hükümdar a king,
نقاتل ق ت ل | GTL NGETL nuḳātil (onun önderliğinde) savaşalım we may fight
في | FY -nda in
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolu- (the) way
الله | ELLH llahi Allah "(of) Allah?"""
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
هل | HL hel """Would"
عسيتم ع س ي | ASY ASYTM ǎseytum olurmu ki? you perhaps -
إن | ÎN in eğer if
كتب ك ت ب | KTB KTB kutibe yazılınca (farz kılınınca) prescribed
عليكم | ALYKM ǎleykumu size upon you
القتال ق ت ل | GTL ELGTEL l-ḳitālu savaş [the] fighting,
ألا | ÊLE ellā that not
تقاتلوا ق ت ل | GTL TGETLVE tuḳātilū savaşmazsanız "you fight?"""
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler ki They said,
وما | VME ve mā """And what"
لنا | LNE lenā bizler for us
ألا | ÊLE ellā that not
نقاتل ق ت ل | GTL NGETL nuḳātile neden savaşmayalım we fight
في | FY in
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah
وقد | VGD̃ veḳad oysa while surely
أخرجنا خ ر ج | ḢRC ÊḢRCNE uḣricnā biz çıkarılıp sürüldük we have been driven
من | MN min -dan from
ديارنا د و ر | D̃VR D̃YERNE diyārinā yurtlarımız- our homes
وأبنائنا ب ن ي | BNY VÊBNEÙNE ve ebnāinā ve oğullarımız(ın arasın)dan "and our children?"""
فلما | FLME felemmā fakat Yet, when
كتب ك ت ب | KTB KTB kutibe yazılınca was prescribed
عليهم | ALYHM ǎleyhimu kendilerine upon them
القتال ق ت ل | GTL ELGTEL l-ḳitālu savaş the fighting
تولوا و ل ي | VLY TVLVE tevellev yüz çevirdiler they turned away,
إلا | ÎLE illā hariç except
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen pek azı a few
منهم | MNHM minhum içlerinden among them.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilir (is) All-Knowing
بالظالمين ظ ل م | ƵLM BELƵELMYN biZ-Zālimīne zalimleri of the wrongdoers.

2:246 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmedin mi? | | ileri gelenlerini | | oğullarının | İsrail | | sonra | Musa'dan | hani | demişlerdi | Peygamberlerine | onlar | gönder | bize | bir hükümdar | (onun önderliğinde) savaşalım | -nda | yolu- | Allah | dedi | | olurmu ki? | eğer | yazılınca (farz kılınınca) | size | savaş | | savaşmazsanız | dediler ki | | bizler | | neden savaşmayalım | | yolunda | Allah | oysa | biz çıkarılıp sürüldük | -dan | yurtlarımız- | ve oğullarımız(ın arasın)dan | fakat | yazılınca | kendilerine | savaş | yüz çevirdiler | hariç | pek azı | içlerinden | Allah | bilir | zalimleri |

[] [REY] [] [MLE] [] [BNY] [] [] [BAD̃] [] [] [GVL] [NBE] [] [BAS̃] [] [MLK] [GTL] [] [SBL] [] [GVL] [] [ASY] [] [KTB] [] [GTL] [] [GTL] [GVL] [] [] [] [GTL] [] [SBL] [] [] [ḢRC] [] [D̃VR] [BNY] [] [KTB] [] [GTL] [VLY] [] [GLL] [] [] [ALM] [ƵLM]
ÊLM TR ÎL ELMLÎ MN BNY ÎSREÙYL MN BAD̃ MVS ÎZ̃ GELVE LNBY LHM EBAS̃ LNE MLKE NGETL FY SBYL ELLH GEL HL ASYTM ÎN KTB ALYKM ELGTEL ÊLE TGETLVE GELVE VME LNE ÊLE NGETL FY SBYL ELLH VGD̃ ÊḢRCNE MN D̃YERNE VÊBNEÙNE FLME KTB ALYHM ELGTEL TVLVE ÎLE GLYLE MNHM VELLH ALYM BELƵELMYN

elem tera ilā l-melei min benī isrāīle min beǎ'di mūsā ḳālū linebiyyin lehumu b'ǎṧ lenā meliken nuḳātil sebīli llahi ḳāle hel ǎseytum in kutibe ǎleykumu l-ḳitālu ellā tuḳātilū ḳālū ve mā lenā ellā nuḳātile sebīli llahi veḳad uḣricnā min diyārinā ve ebnāinā felemmā kutibe ǎleyhimu l-ḳitālu tevellev illā ḳalīlen minhum vallahu ǎlīmun biZ-Zālimīne
ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين

[] [ر ا ي] [] [م ل ا] [] [ب ن ي] [] [] [ب ع د] [] [] [ق و ل] [ن ب ا] [] [ب ع ث] [] [م ل ك] [ق ت ل] [] [س ب ل] [] [ق و ل] [] [ع س ي] [] [ك ت ب] [] [ق ت ل] [] [ق ت ل] [ق و ل] [] [] [] [ق ت ل] [] [س ب ل] [] [] [خ ر ج] [] [د و ر] [ب ن ي] [] [ك ت ب] [] [ق ت ل] [و ل ي] [] [ق ل ل] [] [] [ع ل م] [ظ ل م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 246
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Did not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi? you see
Te,Re,
400,200,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
إلى | ÎL ilā [towards]
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الملإ م ل ا | MLE ELMLÎ l-melei ileri gelenlerini the chiefs
Elif,Lam,Mim,Lam,,
1,30,40,30,,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğullarının (the) Children
Be,Nun,Ye,
2,50,10,
"N – genitive masculine plural noun → Children of Israel"
اسم مجرور
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel
,Sin,Re,Elif,,Ye,Lam,
,60,200,1,,10,30,
"PN – genitive proper noun → Israel"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'di sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
موسى | MVS mūsā Musa'dan Musa,
Mim,Vav,Sin,,
40,6,60,,
"PN – genitive masculine proper noun → Musa"
اسم علم مجرور
إذ | ÎZ̃ hani when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū demişlerdi they said
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لنبي ن ب ا | NBE LNBY linebiyyin Peygamberlerine to a Prophet
Lam,Nun,Be,Ye,
30,50,2,10,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
لهم | LHM lehumu onlar of theirs,
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ابعث ب ع ث | BAS̃ EBAS̃ b'ǎṧ gönder """Appoint"
Elif,Be,Ayn,Se,
1,2,70,500,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لنا | LNE lenā bize for us
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
ملكا م ل ك | MLK MLKE meliken bir hükümdar a king,
Mim,Lam,Kef,Elif,
40,30,20,1,
"N – accusative masculine singular indefinite noun → King"
اسم منصوب
نقاتل ق ت ل | GTL NGETL nuḳātil (onun önderliğinde) savaşalım we may fight
Nun,Gaf,Elif,Te,Lam,
50,100,1,400,30,
V – 1st person plural (form III) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
في | FY -nda in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolu- (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah "(of) Allah?"""
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
هل | HL hel """Would"
He,Lam,
5,30,
INTG – interrogative particle
حرف استفهام
عسيتم ع س ي | ASY ASYTM ǎseytum olurmu ki? you perhaps -
Ayn,Sin,Ye,Te,Mim,
70,60,10,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «عسي»
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كتب ك ت ب | KTB KTB kutibe yazılınca (farz kılınınca) prescribed
Kef,Te,Be,
20,400,2,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
عليكم | ALYKM ǎleykumu size upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
القتال ق ت ل | GTL ELGTEL l-ḳitālu savaş [the] fighting,
Elif,Lam,Gaf,Te,Elif,Lam,
1,30,100,400,1,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
ألا | ÊLE ellā that not
,Lam,Elif,
,30,1,
SUB – subordinating conjunction
NEG – negative particle
حرف مصدري
حرف نفي
تقاتلوا ق ت ل | GTL TGETLVE tuḳātilū savaşmazsanız "you fight?"""
Te,Gaf,Elif,Te,Lam,Vav,Elif,
400,100,1,400,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form III) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler ki They said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وما | VME ve mā """And what"
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative noun
الواو استئنافية
اسم استفهام
لنا | LNE lenā bizler for us
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
ألا | ÊLE ellā that not
,Lam,Elif,
,30,1,
SUB – subordinating conjunction
NEG – negative particle
حرف مصدري
حرف نفي
نقاتل ق ت ل | GTL NGETL nuḳātile neden savaşmayalım we fight
Nun,Gaf,Elif,Te,Lam,
50,100,1,400,30,
V – 1st person plural (form III) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وقد | VGD̃ veḳad oysa while surely
Vav,Gaf,Dal,
6,100,4,
CIRC – prefixed circumstantial particle
CERT – particle of certainty
الواو حالية
حرف تحقيق
أخرجنا خ ر ج | ḢRC ÊḢRCNE uḣricnā biz çıkarılıp sürüldük we have been driven
,Hı,Re,Cim,Nun,Elif,
,600,200,3,50,1,
V – 1st person plural (form IV) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول و«نا» ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
من | MN min -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ديارنا د و ر | D̃VR D̃YERNE diyārinā yurtlarımız- our homes
Dal,Ye,Elif,Re,Nun,Elif,
4,10,1,200,50,1,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأبنائنا ب ن ي | BNY VÊBNEÙNE ve ebnāinā ve oğullarımız(ın arasın)dan "and our children?"""
Vav,,Be,Nun,Elif,,Nun,Elif,
6,,2,50,1,,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فلما | FLME felemmā fakat Yet, when
Fe,Lam,Mim,Elif,
80,30,40,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الفاء استئنافية
ظرف زمان
كتب ك ت ب | KTB KTB kutibe yazılınca was prescribed
Kef,Te,Be,
20,400,2,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
عليهم | ALYHM ǎleyhimu kendilerine upon them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
القتال ق ت ل | GTL ELGTEL l-ḳitālu savaş the fighting
Elif,Lam,Gaf,Te,Elif,Lam,
1,30,100,400,1,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
تولوا و ل ي | VLY TVLVE tevellev yüz çevirdiler they turned away,
Te,Vav,Lam,Vav,Elif,
400,6,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form V) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā hariç except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
قليلا ق ل ل | GLL GLYLE ḳalīlen pek azı a few
Gaf,Lam,Ye,Lam,Elif,
100,30,10,30,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
منهم | MNHM minhum içlerinden among them.
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilir (is) All-Knowing
Ayn,Lam,Ye,Mim,
70,30,10,40,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
بالظالمين ظ ل م | ƵLM BELƵELMYN biZ-Zālimīne zalimleri of the wrongdoers.
Be,Elif,Lam,Zı,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
2,1,30,900,1,30,40,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَ: görmedin mi? | إِلَى: | الْمَلَإِ: ileri gelenlerini | مِنْ: | بَنِي: oğullarının | إِسْرَائِيلَ: İsrail | مِنْ: | بَعْدِ: sonra | مُوسَىٰ: Musa'dan | إِذْ: hani | قَالُوا: demişlerdi | لِنَبِيٍّ: Peygamberlerine | لَهُمُ: onlar | ابْعَثْ: gönder | لَنَا: bize | مَلِكًا: bir hükümdar | نُقَاتِلْ: (onun önderliğinde) savaşalım | فِي: -nda | سَبِيلِ: yolu- | اللَّهِ: Allah | قَالَ: dedi | هَلْ: | عَسَيْتُمْ: olurmu ki? | إِنْ: eğer | كُتِبَ: yazılınca (farz kılınınca) | عَلَيْكُمُ: size | الْقِتَالُ: savaş | أَلَّا: | تُقَاتِلُوا: savaşmazsanız | قَالُوا: dediler ki | وَمَا: | لَنَا: bizler | أَلَّا: | نُقَاتِلَ: neden savaşmayalım | فِي: | سَبِيلِ: yolunda | اللَّهِ: Allah | وَقَدْ: oysa | أُخْرِجْنَا: biz çıkarılıp sürüldük | مِنْ: -dan | دِيَارِنَا: yurtlarımız- | وَأَبْنَائِنَا: ve oğullarımız(ın arasın)dan | فَلَمَّا: fakat | كُتِبَ: yazılınca | عَلَيْهِمُ: kendilerine | الْقِتَالُ: savaş | تَوَلَّوْا: yüz çevirdiler | إِلَّا: hariç | قَلِيلًا: pek azı | مِنْهُمْ: içlerinden | وَاللَّهُ: Allah | عَلِيمٌ: bilir | بِالظَّالِمِينَ: zalimleri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تر TR görmedin mi? | إلى ÎL | الملإ ELMLÎ ileri gelenlerini | من MN | بني BNY oğullarının | إسرائيل ÎSREÙYL İsrail | من MN | بعد BAD̃ sonra | موسى MWS Musa'dan | إذ ÎZ̃ hani | قالوا GELWE demişlerdi | لنبي LNBY Peygamberlerine | لهم LHM onlar | ابعث EBAS̃ gönder | لنا LNE bize | ملكا MLKE bir hükümdar | نقاتل NGETL (onun önderliğinde) savaşalım | في FY -nda | سبيل SBYL yolu- | الله ELLH Allah | قال GEL dedi | هل HL | عسيتم ASYTM olurmu ki? | إن ÎN eğer | كتب KTB yazılınca (farz kılınınca) | عليكم ALYKM size | القتال ELGTEL savaş | ألا ÊLE | تقاتلوا TGETLWE savaşmazsanız | قالوا GELWE dediler ki | وما WME | لنا LNE bizler | ألا ÊLE | نقاتل NGETL neden savaşmayalım | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | وقد WGD̃ oysa | أخرجنا ÊḢRCNE biz çıkarılıp sürüldük | من MN -dan | ديارنا D̃YERNE yurtlarımız- | وأبنائنا WÊBNEÙNE ve oğullarımız(ın arasın)dan | فلما FLME fakat | كتب KTB yazılınca | عليهم ALYHM kendilerine | القتال ELGTEL savaş | تولوا TWLWE yüz çevirdiler | إلا ÎLE hariç | قليلا GLYLE pek azı | منهم MNHM içlerinden | والله WELLH Allah | عليم ALYM bilir | بالظالمين BELƵELMYN zalimleri |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | tera: görmedin mi? | ilā: | l-melei: ileri gelenlerini | min: | benī: oğullarının | isrāīle: İsrail | min: | beǎ'di: sonra | mūsā: Musa'dan | : hani | ḳālū: demişlerdi | linebiyyin: Peygamberlerine | lehumu: onlar | b'ǎṧ: gönder | lenā: bize | meliken: bir hükümdar | nuḳātil: (onun önderliğinde) savaşalım | : -nda | sebīli: yolu- | llahi: Allah | ḳāle: dedi | hel: | ǎseytum: olurmu ki? | in: eğer | kutibe: yazılınca (farz kılınınca) | ǎleykumu: size | l-ḳitālu: savaş | ellā: | tuḳātilū: savaşmazsanız | ḳālū: dediler ki | ve mā: | lenā: bizler | ellā: | nuḳātile: neden savaşmayalım | : | sebīli: yolunda | llahi: Allah | veḳad: oysa | uḣricnā: biz çıkarılıp sürüldük | min: -dan | diyārinā: yurtlarımız- | ve ebnāinā: ve oğullarımız(ın arasın)dan | felemmā: fakat | kutibe: yazılınca | ǎleyhimu: kendilerine | l-ḳitālu: savaş | tevellev: yüz çevirdiler | illā: hariç | ḳalīlen: pek azı | minhum: içlerinden | vallahu: Allah | ǎlīmun: bilir | biZ-Zālimīne: zalimleri |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TR: görmedin mi? | ÎL: | ELMLÎ: ileri gelenlerini | MN: | BNY: oğullarının | ÎSREÙYL: İsrail | MN: | BAD̃: sonra | MVS: Musa'dan | ÎZ̃: hani | GELVE: demişlerdi | LNBY: Peygamberlerine | LHM: onlar | EBAS̃: gönder | LNE: bize | MLKE: bir hükümdar | NGETL: (onun önderliğinde) savaşalım | FY: -nda | SBYL: yolu- | ELLH: Allah | GEL: dedi | HL: | ASYTM: olurmu ki? | ÎN: eğer | KTB: yazılınca (farz kılınınca) | ALYKM: size | ELGTEL: savaş | ÊLE: | TGETLVE: savaşmazsanız | GELVE: dediler ki | VME: | LNE: bizler | ÊLE: | NGETL: neden savaşmayalım | FY: | SBYL: yolunda | ELLH: Allah | VGD̃: oysa | ÊḢRCNE: biz çıkarılıp sürüldük | MN: -dan | D̃YERNE: yurtlarımız- | VÊBNEÙNE: ve oğullarımız(ın arasın)dan | FLME: fakat | KTB: yazılınca | ALYHM: kendilerine | ELGTEL: savaş | TVLVE: yüz çevirdiler | ÎLE: hariç | GLYLE: pek azı | MNHM: içlerinden | VELLH: Allah | ALYM: bilir | BELƵELMYN: zalimleri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmez misin İsrailoğullarının ileri gelenlerini? Hani Mûsâ'dan sonra bir zaman geldi ki peygamberlerine, bize bir padişah gönder de ona uyup Allah yolunda savaşa girişelim demişlerdi. Peygamberleri, size savaş farz edilir de savaşmayıverirseniz demişti. Neden savaşmayacakmışız demişlerdi, yurtlarımızdan çıkarıldık, evladımızdan ayırdılar bizi. Fakat savaş farz edilince pek azı katlandı, öbürleri dönüverdiler. Allah bilir zâlimleri.
Adem Uğur : Musa'dan sonra, Benî İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: "Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah yolunda savaşalım" demişlerdi. "Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?" dedi. "Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım?" dediler. Kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı hariç, geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir.
Ahmed Hulusi : Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerinden bir grubu görmedin mi? Hani onlar Nebilerine: "Bizim için bir Melîk bâ's et de Allâh yolunda savaşalım" demişlerdi. O Nebi de sordu: "Ya üzerinize savaş hükmolur da savaşmazsanız?". . . Dediler: "Biz niye Allâh yolunda savaşmayalım ki? Üstelik yurdumuzdan, çocuklarımızdan olmuşken!" Ne zaman ki üzerlerine savaşmak hükmoldu, onlardan pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allâh zâlimleri (onları Esmâ'sından yaratan olması dolayısıyla) Aliym'dir.
Ahmet Tekin : Mûsâ’dan sonra İsrâiloğulları’nın ileri gelenlerini görmüyor musun? Kendi peygamberlerine: 'Bize gücü, otoritesi olan bir kral, bir ordu komutanı tayin et de onun komutasında Allah yolunda İslâm uğrunda savaşalım' demişlerdi. Peygamber de: 'Ya size savaş farz olur da, savaşmazsanız?' diye sordu. Onlar: 'Yurtlarımızdan çıkarılıp sürülmüş, çocuklarımızdan ayrı bırakılmış olduğumuz halde, Allah yolunda İslâm uğrunda neden savaşmayalım?' dediler. Kendilerine, savaş yazılı kanun haline getirilince, farz olunca da, içlerinden pek azı hariç, askerlik yapmaktan ve savaştan kaçtılar. Allah isyanı, inkârı alışkanlık haline getiren zâlimlerin davranışlarını biliyor.
Ahmet Varol : Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerine: 'Bizim için bir hükümdar gönder de (onun emrinde) Allah yolunda savaşalım' demişlerdi. Peygamber: 'Ya savaş size farz kılınır da savaşmazsanız?' dedi. Onlar: 'Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olan bizler niçin Allah yolunda savaşmayalım ki?' demişlerdi. Üzerlerine savaş farz kılındığında ise çok azı dışında yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir.
Ali Bulaç : Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Hani, peygamberlerinden birine: "Bize bir melik gönder de Allah yolunda savaşalım" demişlerdi, O: "Ya üzerinize savaş yazıldığı halde savaşmayacak olursanız?" demişti. "Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım? Ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan (uzaklaştırıldık.)" demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı (öngörüldüğü) zaman, az bir kısmı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm). Mûsâ’dan sonra İsrâiloğullarından ileri gelen bir topluluğun müşaveresine vâkıf olmadın mı? Hani onlar, peygamberlerine şöyle demişlerdi: “- Bize bir padişah gönder de onun yardımı ile Allah yolunda düşmanlarımıza karşı savaşalım.” O da: “- Ya üzerinize bir savaş farz kılınır da muharebe etmezseniz?” demişti. Onlar “- Niçin Allah yolunda savaşmıyalım? Yurdlarımızdan çıkarıldık, çocuklarımızdan uzak bırakıldık.” dedilerdi. Ne zaman ki üzerlerine savaş farz kılındı, içlerinden pek az kimseler müstesna, diğerleri savaştan yüz çevirdiler. Allah cihaddan geri kalan zâlimleri pek alâ bilicidir.
Bekir Sadak : Musa'dan sonra Israilogullarinin ileri gelenlerini gormedin mi? Peygamberlerinden birine, «Bize bir hukumdar gonder de Allah yolunda savasalim» demislerdi. «Ya savas size farz kilindiginda gitmeyecek olursaniz?» demisti. «Memleketimizden ve cocuklarimizdan uzaklastirildigimiza gore niye Allah yolunda savasmiyalim?» demislerdi. Ama savas onlara farz kilininca, az bir kismi mustesna yuz cevirdiler. Allah zalimleri bilir.
Celal Yıldırım : Musa'dan sonra İsrail oğulları'nın ileri gelenlerini görmedin mi? Hani peygamberlerinden birine: «Bize bir hükümdar gönder (ta'yîn et) de Allah yolunda savaşalım,» demişlerdi. O da : «Ya bir de savaş size farz kılınır da savaşmayacak olursanız?!» demişti. Onlar: «Bize ne olmuş da Allah yolunda savaşmıyalım; gerçekten yurtlarımızdan çıkarılıp ailemizden ayrı bırakıldık» diyerek (bu hususta kararlı olduklarını bildirmişlerdi). Bunun üzerine savaş onlara farz kılınınca, pek azından başkası (savaşmaktan) yüzçevirdiler. Allah ise zâlimleri çok iyi bilir.
Diyanet İşleri : Mûsâ’dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi (ne yaptılar)? Hani, peygamberlerinden birine, “Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım” demişlerdi. O, “Ya üzerinize savaş farz kılındığı hâlde, savaşmayacak olursanız?” demişti. Onlar, “Yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz hâlde Allah yolunda niye savaşmayalım” diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç, yüz çevirdiler. Allah, zalimleri hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, 'Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım' demişlerdi. 'Ya savaş size farz kılındığında gitmeyecek olursanız?' demişti. 'Memleketimizden ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımıza göre niye Allah yolunda savaşmıyalım?' demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca, az bir kısmı müstesna yüz cevirdiler. Allah zalimleri bilir.
Diyanet Vakfi : Musa'dan sonra, Benî İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere: «Bize bir hükümdar gönder ki (onun komutasında) Allah yolunda savaşalım» demişlerdi. «Ya size savaş yazılır da savaşmazsanız?» dedi. «Yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım?» dediler. Kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı hariç, geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir.
Edip Yüksel : Şu olay dikkatini çekmedi mi? İsrailoğullarının ileri gelenleri, Musa'dan sonra peygamberlerinden birine, 'Bize bir kral atasan da ALLAH uğrunda savaşsak,' demişlerdi. 'Ya savaş gerekir de savaşmazsanız?!,' demişti. Onlar, 'Yurdumuzdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırılmış durumda iken neden ALLAH yolunda savaşmayalım,' diye karşılık vermişlerdi. Fakat kendilerine savaş farzedilince pek azı hariç yüz çevirdiler. ALLAH zalimleri Bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Baksana, İsrail oğullarının Musa'dan sonra ileri gelenlerine! Hani onlar, bir peygamberlerine: «Bize bir kumandan gönder de Allah yolunda savaşalım...» dediler. O da: «Size savaş farz kılınırsa, acaba yapmamazlık eder misiniz?» dedi. Onlar: «Bize ne oldu da yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım?» dediler. Bunun üzerine savaş kendilerine farz kılınınca da onlardan pek azı hariç, yüz çevirdiler. Ama Allah, o zalimleri bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerine baksana! Hani peygamberlerinden birine: «Bize bir hükümdar gönder, Allah yolunda savaşalım.» dediler. O: «Ya üzerinize farz edilir de savaşmamazlık ederseniz?» dedi. Onlar: «Neden Allah yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan çıkarıldık, çocuklarımızdan ayrı bırakıldık.» dediler. Bunun üzerine savaş, kendilerine farz kılındığı zaman, pek azı dışındakiler dönüverdiler. Allah, o zalimleri bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Baksan â Beni İsrailin Musadan sonra yüze gelenlerine hani bir Peygamberlerine «bize bir melik gönder Allah yolunda muharebe edelim» dediler, nasıl dedi, üzerinize farz kılınırsa muharebe etmeyi verir misiniz? biz, dediler, neye muharebe etmiyelim? yurdlarımızdan çıkarıldık evlâdlarımızdan cüda edildik, vektaki bunun üzerine muharebe kendilerine farz kılındı fakat pek azından maadası dönüverdiler, Allah o zalimleri bilir
Fizilal-il Kuran : Musa sonrası dönemde yaşayan bir grup ileri gelen İsrailoğlunu görmedin mi? Bunlar Peygamberlerine 'Başımıza bir hükümdar getir de onun emri altında Allah yolunda savaşalım' dediler. Peygamberleri onlara; 'Ya eğer savaşmak size farz kılındığında bu emre karşı gelirseniz. diye sorunca, Yurdumuzdan ve çocuklarımızdan ayrı düşürüldüğümüze göre niçin savaşmayalım ki?' dediler. Fakat savaşmak kendilerine farz kılınınca pek azı hariç hepsi yan çizdiler. Hiç kuşkusuz Allah, zalimlerin kimler olduğunu bilir.
Gültekin Onan : Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Hani nebilerinden birine: "Bize bir melik gönder de Tanrı yolunda savaşalım" demişlerdi. O: "Ya üzerinize savaş yazıldığı halde savaşmayacak olursanız?" demişti. "Bize ne oluyor ki Tanrı yolunda savaşmayalım? Ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan (uzaklaştırıldık)" demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı zaman, az bir kısmı dışında yüz çevirdiler. Tanrı zalimleri bilir.
Hakkı Yılmaz : İsrâîloğulları'nın Mûsâ'dan sonra ileri gelenlerini görmedin mi/hiç düşünmedin mi? Hani onlar, kendi peygamberlerinden birine, “Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım” demişlerdi. Peygamber, “Size savaş farz kılınırsa, acaba yapmamazlık eder misiniz?” dedi. İsrâîloğulları'nın ileri gelenleri, “Bize ne oldu da yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan çıkarılmışken Allah yolunda savaşmayalım?” dediler. Sonra da savaş kendilerine görev olarak verilince de onlardan pek azı hariç, yüz çevirdiler. Ve Allah, o kendi benliklerine haksızlık edenleri en iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : Mûsâdan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerine bakmadın mı? Hani onlar, peygamberlerine : «Bize bir hükümdar gönder (ta'yîn et) de Allah yolunda savaşalım» demişlerdi. O (da): «Ya üzerinize bir muhaarebe yazılıb (farz edilib) de savaşı tutmayıverirseniz?» demişdi. Onlar (şöyle) söylemişlerdi: «Allah yolunda neye savaşmayalım? Hem hakıykaten yurdlarımızdan çıkarıldık, hem evlâdlarımızdan (mahrum edildik)». Fakat vaktâ ki uhdelerine savaş yazıldı, içlerinden birazı müstesna olmak üzere, (muhaarebeden) yüz çevirdiler. Allah çok iyi bilicidir o zaalimleri.
Hayrat Neşriyat : Mûsâ’dan sonra İsrâiloğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani bir peygamberlerine şöyle demişlerdi: 'Bize bir hüküm dar gönder ki, Allah yolunda savaşalım!' (Peygamberleri) dedi ki: 'Ya üzerinize savaş farz kılınır da, savaşmayacak olursa nız?' (On lar:) 'Gerçekten yurt larımızdan ve evlâd la rımız(ın ya nın)dan çıkarıldığımız hâlde, ne den biz Allah yolunda savaşmayalım?' dediler. Fakat üzer leri ne savaş farz kılınınca, içlerinden pek azı müs tesnâ, (savaştan) yüz çevirdiler. Hâlbuki Allah, o zâ lim leri hakkıyla bilendir.
İbni Kesir : Musa'dan sonra İsrailoğullarından bir cemaate bakmadın mı? Hani, onlar peygamberlerine bize bir hükümdar gönder ki, Allah yolunda savaşalım, dediler. Peygamberleri de: Üzerinize savaş farz edilir de ya savaşmazsanız? dedi. Onlar dediler ki: Biz Allah yolunda neden savaşmayalım? Hem yurtlarımızdan çıkarıldık, hem de oğullarımızdan (ayrıldık) . Fakat onların üzerine savaş farz edildiği vakit, içlerinden pek azı müstesna hep geri döndüler. Allah, zalimleri çok iyi bilendir.
İskender Evrenosoğlu : Hz. Musa'dan sonra, İsrailoğulları'ndan ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine: “Bizim için bir melik beas et (görevlendir) de Allah'ın yolunda savaşalım.” demişlerdi. (O Peygamber de) dedi ki: “Eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa (farz kılınırsa) sizin savaşmamanızdan korkulur." (İleri gelenler): “Biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız (arasından) çıkarılmıştık.” dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca (farz kılınınca) onlardan pek azı hariç, hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zâlimleri en iyi bilendir.
Muhammed Esed : Musa'dan sonra İsrail oğullarının önde gelenlerinin, peygamberlerden birine: "Bize bir kral tayin et ki Allah yolunda savaşalım!" dediklerini bilmez misin? O: "Ya savaşmanız emredilir de savaştan kaçarsanız?" diye sordu. Onlar: "Biz ve çocuklarımız yurtlarımızdan sürülmüşken Allah yolunda neden savaşmayalım?" diye cevap verdiler. Halbuki savaşmak onlara emredilince, birkaçı dışında, uzak durdular; ama Allah zalimleri çok iyi biliyordu.
Ömer Nasuhi Bilmen : Görmedin mi Mûsa'dan sonra Benî İsrail'den olan bir cemaatı ki onlar kendi peygamberlerine: «Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda muharebe edelim» dediler. Peygamberleri de dedi ki: «Üzerinizde muharebe farz kılınsa muharebe etmeyecek olmayasınız?» Dediler ki: «Biz ne için Allah yolunda muharebe etmeyelim; biz yurtlarımızdan, evlâdımızdan çıkarıldık (uzaklaştırıldık).» Fakat vaktâ ki, onların üzerlerine muharebe farz kılındı, onlar içlerinden birazı müstesna, geri dönüverdiler, Allah Teâlâ ise o zalimleri bihakkın bilicidir.
Ömer Öngüt : Musa'dan sonra İsrailoğulları'nın ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerine: “Bize bir hükümdar gönder de (onun maiyyetinde) Allah yolunda savaşalım!” demişlerdi. “Üzerinize savaş farz kılınır da ya savaşmazsanız?” dedi. Onlar da: “Biz Allah yolunda neden savaşmayalım? Hem yurtlarımızdan çıkarıldık, hem de oğullarımızın arasından uzaklaştırıldık. ” dediler. Fakat onların üzerine savaş farz kılınınca (verdikleri söze rağmen) içlerinden pek azı hariç, hepsi yüz çevirdiler. Allah zâlimleri bilendir.
Şaban Piriş : Musa’dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine: -Bize, bir hükümdar gönder de, Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Peygamberleri: -Ya, savaş size farz olunca savaşmazsanız? demişti de: -Bizler neden Allah yolunda savaşmayalım ki, biz yurtlarımızdan ve oğullarımızdan uzaklaştırıldık, demişlerdi. Fakat üzerlerine savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah, zalimleri şüphesiz bilir.
Suat Yıldırım : Mûsâ’dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerine dikkat ettin mi? O vakit onlar aralarındaki Peygambere: "Ne olur, bize bir hükümdar tayin et de biz de Allah yolunda cihad edelim!" demişlerdi. O cevaben: "Ya savaşma emri size farz kılınır, siz de savaşmazsanız?" deyince onlar: "Ne diye Allah yolunda cihad etmeyelim ki vatanlarından çıkarılan biz, çoluk çocuğundan ayrı düşenler yine biziz!" dediler. Fakat savaşma kendilerine farz kılınınca içlerinden pek azı hariç, hepsi dönüverdiler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.
Süleyman Ateş : Mûsâ'dan sonra İsrâil oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerine: "Bize bir hükümdar gönder, (onun önderliğinde) Allâh yolunda savaşalım." demişlerdi. "Ya size savaş yazılınca savaşmazsanız?" dedi. Dediler: "Bizler neden Allâh yolunda savaşmayalım ki; oysa biz yurtlarımızdan ve oğullarımızın arasından çıkarılıp sürüldük?" Fakat kendilerine savaş yazılınca, içlerinden pek azı hariç, yüz çevirdiler. Allâh zâlimleri bilir.
Tefhim-ul Kuran : Musa'dan sonra İsrailoğullarının önde gelenlerini görmedin mi? Hani, peygamberlerinden birine: «Bize bir melik gönder de Allah yolunda savaşalım» demişlerdi, O: «Ya üzerinize savaş yazıldığı halde, savaşmayacak olursanız?» demişti. «Bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım? Ki biz yurdumuzdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan (uzaklaştırıldık.)» demişlerdi. Ama onlara savaş yazıldığı (öngörüldüğü) zaman, az bir kısmı dışında (çoğunluğu) yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir.
Ümit Şimşek : Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar, kendilerine gönderilmiş olan peygambere, 'Bize bir hükümdar tayin et de Allah yolunda savaşalım' demişlerdi. Peygamber, 'Size savaş farz kılındığında sakın bundan kaçınmayasınız?' dedi. Onlar 'Yurdumuzdan çıkarılmış, evlâdımızdan ayrı düşmüşken, bize ne oluyor ki Allah yolunda savaşmayalım?' dediler. Kendilerine savaş farz kılındığında ise, pek azı müstesna, sözlerinden dönüverdiler. Allah o zalimleri bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Mûsa'dan sonra İsrailoğulları'nın kodamanlar meclisini görmedin mi? Kendilerine gelen bir peygambere şöyle demişlerdi: "Bize bir kral gönder, Allah yolunda çarpışalım." Peygamber dedi ki: "Üstünüze savaş yazılır da savaşmazsanız ne olacak?" Dediler ki: "Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayız? Yurtlarımızdan çıkarıldık, oğullarımızdan uzak düşürüldük." Nihayet, üzerlerine savaş yazıldığında pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah, zalimleri çok iyi bilir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}