"-dan" ifadesi tarandı:
# İçinde "-dan" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|بماBMEbimā-danof what2x
| بما BME bimā -şeyle in what 2:4
| بما BME bimā ötürü because 2:10
| بما BME bimā şeye in what 2:41
| بما BME bimā dolayı because 2:59
| بما BME bimā sebebiyledir (was) because 2:61
| بما BME bimā şeyleri what 2:76
| بما BME bimā şey ile with what 2:87
| بما BME bimā şeyi in what 2:90
| بما BME bimā şeye in what 2:91
| بما BME bimā şeye in what 2:91
| بما BME bimā şeyi in what 2:91
| بما BME bimā dolayı because 2:95
| بما BME bimā şeyleri of what 2:96
| بما BME bimā şeyleri of what 2:110
| بما BME bimā şeyleri with what 2:164
| بما BME bimā şeylere(hayvanlara) at what 2:171
| بما BME bimā dolayı for what 2:225
| بما BME bimā her şeyi of what 2:233
| بما BME bimā -dan of what 2:234
| بما BME bimā -şeyleri of what 2:237
| بما BME bimā şeyler [of] what 2:255
| بما BME bimā şeyleri of what 2:265
| بما BME bimā şeylerden with what 2:271
| بما BME bimā şeyleri of what 2:283
| بما BME bimā şeye in what 2:285
| بما BME bimā (onun) ne [of] what 3:36
| بما BME bimā ne of what 3:49
| بما BME bimā şeye in what 3:53
| بما BME bimā şeyler gereğince because 3:79
| بما BME bimā karşılık for what 3:106
| بما BME bimā çünkü (is) because 3:112
| بما BME bimā şeyleri of what 3:120
| بما BME bimā dolayı because 3:151
| بما BME bimā şeylerden of what 3:153
| بما BME bimā şeyleri of what 3:156
| بما BME bimā şeyi what 3:161
| بما BME bimā şeyleri of what 3:163
| بما BME bimā şeyi of what 3:167
| بما BME bimā şeylerden in what 3:170
| بما BME bimā ne ki of what 3:180
| بما BME bimā ne ki with what 3:180
| بما BME bimā karşılığıdır (is) because 3:182
| بما BME bimā in what 3:188
| بما BME bimā şeylerle for what 3:188
| بما BME bimā zira because 4:34
| بما BME bimā karşılık that which 4:34
| بما BME bimā şeye (Kur'ana) in what 4:47
| بما BME bimā şeylere in what 4:60
| بما BME bimā yüzünden for what 4:62
| بما BME bimā işlerden dolayı for what 4:88
| بما BME bimā şeyleri of what 4:94
| بما BME bimā biçimde with what 4:105
| بما BME bimā herşeyi of what 4:108
| بما BME bimā şeyleri of what 4:128
| بما BME bimā -dan of what 4:135
| بما BME bimā şeye in what 4:162
| بما BME bimā ne ki to what 4:166
| بما BME bimā şeyleri of what 5:8
| بما BME bimā şeyleri of what 5:14
| بما BME bimā karşılık for what 5:38
| بما BME bimā dolayı with what 5:44
| بما BME bimā ile by what 5:44
| بما BME bimā ile by what 5:45
| بما BME bimā ile by what 5:47
| بما BME bimā ilr by what 5:47
| بما BME bimā ile by what 5:48
| بما BME bimā şeyleri of what 5:48
| بما BME bimā ile by what 5:49
| بما BME bimā şeyleri [of] what 5:61
| بما BME bimā ötürü for what 5:64
| بما BME bimā bir şey with what 5:70
| بما BME bimā ne ki of what 5:71
| بما BME bimā sebebiyledir because 5:78
| بما BME bimā dolayı for what 5:85
| بما BME bimā ötürü for what 5:89
| بما BME bimā şeyi of what 5:105
| بما BME bimā dolayı because 6:30
| بما BME bimā şey ile in what 6:44
| بما BME bimā yüzünden for what 6:49
| بما BME bimā şeyleri about what 6:60
| بما BME bimā dolayı for what 6:70
| بما BME bimā dolayı for what 6:70
| بما BME bimā dolayı because 6:70
| بما BME bimā dolayı because 6:93
| بما BME bimā şeyleri about what 6:108
| بما BME bimā for what 6:120
| بما BME bimā karşı for what 6:124
| بما BME bimā dolayı because 6:127
| بما BME bimā ötürü for what 6:129
| بما BME bimā nedeniyle for what 6:138
| بما BME bimā ötürü because 6:157
| بما BME bimā şeyleri of what 6:159
| بما BME bimā şeyleri about what 6:164
| بما BME bimā ötürü because 7:9
| بما BME bimā karşılık for what 7:39
| بما BME bimā karşılık for what 7:43
| بما BME bimā şeyi of what 7:70
| بما BME bimā in what 7:75
| بما BME bimā şeyi what 7:77
| بما BME bimā şeylerle for what 7:96
| بما BME bimā ötürü in what 7:101
| بما BME bimā üzerine by what 7:134
| بما BME bimā yüzünden because 7:137
| بما BME bimā ötürü for what 7:155
| بما BME bimā dolayı because 7:162
| بما BME bimā ötürü because 7:163
| بما BME bimā yüzünden because 7:165
| بما BME bimā yüzünden for what 7:173
| بما BME bimā dolayı because 8:35
| بما BME bimā ne of what 8:39
| بما BME bimā of what 8:47
| بما BME bimā yüzündendir (is) for what 8:51
| بما BME bimā of what 8:72
| بما BME bimā şeyleri of what 9:16
| بما BME bimā rağmen (in spite) of its vastness, 9:25
| بما BME bimā olanı of what 9:64
| بما BME bimā bir şeye [of] what 9:74
| بما BME bimā dolayı because 9:77
| بما BME bimā şeylere for what 9:82
| بما BME bimā ne of what 9:94
| بما BME bimā şeylerin for what 9:95
| بما BME bimā şeyleri of what 9:105
| بما BME bimā rağmen though 9:118
| بما BME bimā dolayı because 10:4
| بما BME bimā karşılık for what 10:8
| بما BME bimā bir şeyi of what 10:18
| بما BME bimā şeyi of what 10:23
| بما BME bimā şeyleri of what 10:36
| بما BME bimā şeyi what 10:39
| بما BME bimā for what 10:52
| بما BME bimā dolayı because 10:70
| بما BME bimā şeylere what 10:74
| بما BME bimā olanı what 11:31
| بما BME bimā şeyi what 11:32
| بما BME bimā dolayı by what 11:36
| بما BME bimā şeyleri of what 11:92
| بما BME bimā şeylerden of what 11:111
| بما BME bimā şeyleri of what 11:112
| بما BME bimā in what 12:3
| بما BME bimā şeyleri of what 12:19
| بما BME bimā sebebiyle for what 12:69
| بما BME bimā (içyüzünü) of what 12:77
| بما BME bimā şeyin of what 12:81
| بما BME bimā karşılık for what 13:24
| بما BME bimā yüzünden for what 13:31
| بما BME bimā for what 13:33
| بما BME bimā bir şeyi of what 13:33
| بما BME bimā at what 13:36
| بما BME bimā şeyi in what 14:9
| بما BME bimā [of what] 14:22
| بما BME bimā ötürü Because 15:39
| بما BME bimā with what 15:63
| بما BME bimā şeyi of what 15:94
| بما BME bimā şeylere by what 15:97
| بما BME bimā şeyleri of what 16:28
| بما BME bimā karşılık for what 16:32
| بما BME bimā karşı that which 16:55
| بما BME bimā dolayı because 16:88
| بما BME bimā dolayı for what 16:94
| بما BME bimā ne of what 16:101
| بما BME bimā ötürü for what 16:112
| بما BME bimā şeyleri of what 17:25
| بما BME bimā ne sebeple [of] what 17:47
| بما BME bimā dolayı because 17:69
| بما BME bimā ne kadar how long 18:19
| بما BME bimā ne kadar about what (period) 18:26
| بما BME bimā for what 18:58
| بما BME bimā şeyden ötürü for what 18:73
| بما BME bimā of what 18:91
| بما BME bimā sebebiyle because 18:106
| بما BME bimā şeylerle for what 20:15
| بما BME bimā şeyleri what 20:96
| بما BME bimā şeyleri what 20:104
| بما BME bimā yüzündendir (is) for what 22:10
| بما BME bimā şeyleri of what 22:68
| بما BME bimā karşısında because 23:26
| بما BME bimā karşısında because 23:39
| بما BME bimā şeyleri of what 23:51
| بما BME bimā bulunanla in what 23:53
| بما BME bimā what 23:91
| بما BME bimā of what 23:96
| بما BME bimā karşılığını because 23:111
| بما BME bimā şeylere for what 24:24
| بما BME bimā şeyleri of what 24:28
| بما BME bimā şeyleri of what 24:30
| بما BME bimā -şeyleri of what 24:41
| بما BME bimā şeylerden of what 24:53
| بما BME bimā ne of what 24:64
| بما BME bimā şeyler in what 25:19
| بما BME bimā karşılık because 25:75
| بما BME bimā şeyleri of what 26:112
| بما BME bimā şeyleri (ni'metleri) with what 26:132
| بما BME bimā şeyi of what 26:188
| بما BME bimā bir şey that which 27:22
| بما BME bimā yüzünden because 27:52
| بما BME bimā yüzünden because 27:85
| بما BME bimā şeyleri of what 27:88
| بما BME bimā hakkı için Because 28:17
| بما BME bimā yüzünden for what 28:47
| بما BME bimā şeyi in what 28:48
| بما BME bimā ötürü because 28:54
| بما BME bimā şeyleri about what 29:8
| بما BME bimā bulunanı of what 29:10
| بما BME bimā sebebiyle because 29:34
| بما BME bimā şeye [in] what 29:66
| بما BME bimā olanla in what 30:32
| بما BME bimā şeyi [in] what, 30:34
| بما BME bimā of what 30:35
| بما BME bimā dolayı for what 30:36
| بما BME bimā yüzünden for what 30:41
| بما BME bimā şeyleri of what 31:15
| بما BME bimā şeyleri of what 31:23
| بما BME bimā of what 31:29
| بما BME bimā karşılığını (cezasını) because 32:14
| بما BME bimā ötürü for what 32:14
| بما BME bimā şeylere for what 32:17
| بما BME bimā karşılık for what 32:19
| بما BME bimā şeyleri of what 33:2
| بما BME bimā şeyleri of what 33:9
| بما BME bimā with what 33:51
| بما BME bimā of what 34:11
| بما BME bimā ötürü because 34:17
| بما BME bimā şeyi in what 34:34
| بما BME bimā for what 34:37
| بما BME bimā şeyleri of what 35:8
| بما BME bimā yüzünden for what 35:45
| بما BME bimā ne yüzden Of how 36:27
| بما BME bimā dolayı because 36:64
| بما BME bimā neler about what 36:65
| بما BME bimā dolayı because 38:26
| بما BME bimā şeyleri about what 39:7
| بما BME bimā of what 39:70
| بما BME bimā for what 40:17
| بما BME bimā ötürüdür because 40:75
| بما BME bimā ile in what 40:83
| بما BME bimā şeyleri in what 40:84
| بما BME bimā şeyi (mesajı) in what 41:14
| بما BME bimā yüzünden for what 41:17
| بما BME bimā hakkında (as) to what 41:20
| بما BME bimā sebebiyle for what 41:28
| بما BME bimā şeyleri of what 41:40
| بما BME bimā about what 41:50
| بما BME bimā in what 42:15
| بما BME bimā yüzünden for what 42:34
| بما BME bimā dolayı for what 42:48
| بما BME bimā of what 43:17
| بما BME bimā şeyi with what 43:24
| بما BME bimā hürmetine by what 43:49
| بما BME bimā karşılık for what 43:72
| بما BME bimā sebebiyle for what 45:14
| بما BME bimā şey ile for what 45:22
| بما BME bimā şeyleri of what 46:8
| بما BME bimā karşılık for what 46:14
| بما BME bimā ötürü because 46:20
| بما BME bimā şeyi what 46:22
| بما BME bimā dolayı because 46:34
| بما BME bimā in what 47:2
| بما BME bimā what 48:10
| بما BME bimā olduklarınızı of what 48:11
| بما BME bimā of what 48:24
| بما BME bimā of what 49:18
| بما BME bimā şeyleri [of] what 50:45
| بما BME bimā şeylerle in what 52:18
| بما BME bimā karşılık for what 52:19
| بما BME bimā şeye for what 52:21
| بما BME bimā with what 53:31
| بما BME bimā bulunan with what 53:36
| بما BME bimā nedeniyle for what 56:24
| بما BME bimā şeyleri of what 57:4
| بما BME bimā şeyleri of what 57:10
| بما BME bimā şey ile at what 57:23
| بما BME bimā şeyleri of what 58:3
| بما BME bimā ne of what 58:6
| بما BME bimā şeyleri of what 58:7
| بما BME bimā bir tarzda with what 58:8
| بما BME bimā ötürü for what 58:8
| بما BME bimā şeyleri of what 58:11
| بما BME bimā şeyleri of what 58:13
| بما BME bimā şeyleri of what 59:18
| بما BME bimā şeyi in what 60:1
| بما BME bimā şeyleri of what 60:1
| بما BME bimā şeyleri of what 60:3
| بما BME bimā yüzünden for what 62:7
| بما BME bimā şeyleri [of] what 62:8
| بما BME bimā şeyleri of what 63:11
| بما BME bimā şeyleri of what 64:2
| بما BME bimā şeyler of what 64:7
| بما BME bimā şeyleri of what 64:8
| بما BME bimā ötürü for what 69:24
| بما BME bimā şeylere by what 69:38
| بما BME bimā herşeyi what 72:28
| بما BME bimā for what 74:38
| بما BME bimā şeyler of what 75:13
| بما BME bimā dolayı because 76:12
| بما BME bimā karşılık for what 77:43
| بما BME bimā şeyi of what 84:23
|عماAMEǎmmā-danfrom what7x
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:74
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:85
| عما AME ǎmmā şeyden about what 2:134
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:140
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 2:141
| عما AME ǎmmā -ndan of what 2:144
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:149
| عما AME ǎmmā -dan of what 3:99
| عما AME ǎmmā when 5:48
| عما AME ǎmmā şeylerden from what 5:73
| عما AME ǎmmā olanı what 5:95
| عما AME ǎmmā above what 6:100
| عما AME ǎmmā -ndan about what 6:132
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 7:190
| عما AME ǎmmā şeylerden from what 9:31
| عما AME ǎmmā above what 10:18
| عما AME ǎmmā (yol)dan from that 10:78
| عما AME ǎmmā -dan of what 11:123
| عما AME ǎmmā -ndan from what 14:10
| عما AME ǎmmā şeylerden of what 14:42
| عما AME ǎmmā About what 15:93
| عما AME ǎmmā -ndan above what 16:1
| عما AME ǎmmā -ndan above what 16:3
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 16:56
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 16:93
| عما AME ǎmmā -nden above what 17:43
| عما AME ǎmmā şeylerden (above) what 21:22
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 21:23
| عما AME ǎmmā that which 22:2
| عما AME ǎmmā """After a little while" 23:40
| عما AME ǎmmā -ndan above what 23:91
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 23:92
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 27:63
| عما AME ǎmmā şeylerden of what 27:93
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 28:68
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 29:13
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 30:40
| عما AME ǎmmā -tan about what 34:25
| عما AME ǎmmā -den about what 34:25
| عما AME ǎmmā -dan from what 34:43
| عما AME ǎmmā above what 37:159
| عما AME ǎmmā above what 37:180
| عما AME ǎmmā -ndan above what 39:67
| عما AME ǎmmā -nden above what 43:82
| عما AME ǎmmā şeyden from what 46:3
| عما AME ǎmmā şeylerden from what 52:43
| عما AME ǎmmā from what 59:23
|عنANǎn-dan(from)23x
| عن AN ǎn -den(günahından) for 2:48
| عن AN ǎn about 2:119
| عن AN ǎn (of) 2:123
| عن AN ǎn from 2:130
| عن AN ǎn -nden from 2:142
| عن AN ǎni about 2:189
| عن AN ǎni about 2:217
| عن AN ǎn -ndan from 2:217
| عن AN ǎn -den from 2:217
| عن AN ǎn -nden from 2:217
| عن AN ǎni -tan about 2:219
| عن AN ǎni -den about 2:220
| عن AN ǎni -den about 2:222
| عن AN ǎn through 2:233
| عن AN ǎni -den of 3:97
| عن AN ǎn -ndan from 3:99
| عن AN ǎni from 3:104
| عن AN ǎni -ten [from] 3:110
| عن AN ǎni -ten [from] 3:114
| عن AN ǎni [from] 3:134
| عن AN ǎn from 3:168
| عن AN ǎni from 3:185
| عن AN ǎn of 4:4
| عن AN ǎn on 4:29
| عن AN ǎn -nden from 4:46
| عن AN ǎn -dan [about] 4:102
| عن AN ǎni for 4:107
| عن AN ǎn [of] 4:149
| عن AN ǎn for 4:153
| عن AN ǎn from 4:160
| عن AN ǎn -undan from 4:167
| عن AN ǎn from 4:172
| عن AN ǎni from 5:2
| عن AN ǎn from 5:13
| عن AN ǎn -ndan of 5:15
| عن AN ǎn -ndan from 5:49
| عن AN ǎn -nden from 5:54
| عن AN ǎn from 5:60
| عن AN ǎn from 5:63
| عن AN ǎn -ndan from 5:77
| عن AN ǎn -ten from 5:79
| عن AN ǎn -tan from 5:91
| عن AN ǎn hakkında about 5:101
| عن AN ǎn towards 6:93
| عن AN ǎni -dan from 6:106
| عن AN ǎn -ndan from 6:116
| عن AN ǎn -ndan from 6:117
| عن AN ǎni -dan from 6:147
| عن AN ǎn -ndan from 6:153
| عن AN ǎn about 6:156
| عن AN ǎn -den from 6:157
| عن AN ǎn (-tan) from 7:20
| عن AN ǎn from 7:22
| عن AN ǎn -ndan from 7:45
| عن AN ǎn -ndan towards 7:77
| عن AN ǎn -ndan from 7:86
| عن AN ǎn -den from 7:146
| عن AN ǎn from 7:154
| عن AN ǎni -ten from 7:157
| عن AN ǎni -ndan about 7:163
| عن AN ǎni -ten [from] 7:165
| عن AN ǎn -den about 7:166
| عن AN ǎn -ndan about 7:172
| عن AN ǎni about 7:187
| عن AN ǎni -den from 7:199
| عن AN ǎn -tan from 7:206
| عن AN ǎni -den about 8:1
| عن AN ǎni from 8:34
| عن AN ǎn from 8:36
| عن AN ǎn on 8:42
| عن AN ǎn on 8:42
| عن AN ǎn -ndan from 8:47
| عن AN ǎn -ndan from 9:9
| عن AN ǎn willingly, 9:29
| عن AN ǎn -ndan from 9:34
| عن AN ǎn [on] 9:66
| عن AN ǎni what 9:67
| عن AN ǎni -ten from 9:71
| عن AN ǎni -tan with 9:96
| عن AN ǎn from 9:104
| عن AN ǎni -ten [on] 9:112
| عن AN ǎn -den because 9:114
| عن AN ǎn -nden after 9:120
| عن AN ǎn to 9:120
| عن AN ǎn -den (are) of 10:7
| عن AN ǎn -dan of 10:29
| عن AN ǎn -den from 10:61
| عن AN ǎn -dan from 10:88
| عن AN ǎn -den of 10:92
| عن AN ǎn to 10:101
| عن AN ǎn from 11:19
| عن AN ǎn on 11:53
| عن AN ǎn -den from 11:74
| عن AN ǎn from 11:76
| عن AN ǎni -tan from 11:116
| عن AN ǎn from 12:23
| عن AN ǎn about 12:26
| عن AN ǎn from 12:29
| عن AN ǎn about 12:30
| عن AN ǎn [from] 12:32
| عن AN ǎn from 12:51
| عن AN ǎn from 12:51
| عن AN ǎni -ndan from 12:110
| عن AN ǎni -dan from 13:33
| عن AN ǎn -ndan from 14:3
| عن AN ǎn -ndan from 14:30
| عن AN ǎn -ndan about 15:51
| عن AN ǎni -den from 15:70
| عن AN ǎni from 15:94
| عن AN ǎni to 16:48
| عن AN ǎn -ndan from 16:88
| عن AN ǎni [from] 16:90
| عن AN ǎn -dan from 16:94
| عن AN ǎn for 16:111
| عن AN ǎn -ndan from 16:125
| عن AN ǎni from 17:73
| عن AN ǎni -tan concerning 17:85
| عن AN ǎn from 18:17
| عن AN ǎn of 18:28
| عن AN ǎn against 18:50
| عن AN ǎn about 18:70
| عن AN ǎn about 18:76
| عن AN ǎn on 18:82
| عن AN ǎn about 18:83
| عن AN ǎn karşı from 18:101
| عن AN ǎn -dan (from) 19:46
| عن AN ǎn -den (ayrılmaya) from 20:83
| عن AN ǎni -dan about 20:105
| عن AN ǎn -tan from 20:124
| عن AN ǎn to 21:19
| عن AN ǎn -nden from 21:32
| عن AN ǎn -nden from 21:39
| عن AN ǎn -ndan from 21:39
| عن AN ǎn -inden from 21:42
| عن AN ǎn -ndan from 22:9
| عن AN ǎn -ndan from 22:25
| عن AN ǎni -den defends 22:38
| عن AN ǎni -ten from 22:41
| عن AN ǎni -den from 23:3
| عن AN ǎni -tan of 23:17
| عن AN ǎn -nden from 23:71
| عن AN ǎni -dan from 23:74
| عن AN ǎn -tan from 24:37
| عن AN ǎn -nden from 24:43
| عن AN ǎn [from] 24:63
| عن AN ǎni -den from 25:29
| عن AN ǎn -dan from 25:42
| عن AN ǎni from 26:212
| عن AN ǎni -dan from 27:24
| عن AN ǎn [on] 27:44
| عن AN ǎn -ndan from 27:81
| عن AN ǎn from 28:11
| عن AN ǎn -ndan about 28:78
| عن AN ǎn -nden from 28:87
| عن AN ǎni -den of 29:6
| عن AN ǎni -dan from 29:38
| عن AN ǎni -den from 29:45
| عن AN ǎni -ten about 30:7
| عن AN ǎn -ndan from 30:53
| عن AN ǎn -ndan from 31:6
| عن AN ǎni -ten from 31:17
| عن AN ǎn [for] 31:33
| عن AN ǎn için [for] 31:33
| عن AN ǎni -dan from 32:16
| عن AN ǎn -ndan about 33:8
| عن AN ǎn --den about 33:20
| عن AN ǎni about 33:63
| عن AN ǎn -dan from 34:12
| عن AN ǎn on 34:15
| عن AN ǎn -nden on 34:23
| عن AN ǎni -ten from 34:32
| عن AN ǎni -dan from 37:28
| عن AN ǎn -ndan from 38:26
| عن AN ǎn -ndan from 38:26
| عن AN ǎn -tan (ötürü) over 38:32
| عن AN ǎn -ndan from 39:8
| عن AN ǎni from 40:37
| عن AN ǎn to 40:60
| عن AN ǎn -ndan of 42:25
| عن AN ǎni -den [of] 42:25
| عن AN ǎn [from] 42:30
| عن AN ǎn [from] 42:34
| عن AN ǎn -nden from 43:36
| عن AN ǎni -dan from 43:37
| عن AN ǎn -ndan for 44:41
| عن AN ǎn -ndan of 46:5
| عن AN ǎn -nden [from] 46:16
| عن AN ǎn -dan from 46:22
| عن AN ǎn -dan from 47:1
| عن AN ǎn -ndan from 47:32
| عن AN ǎn -ndan from 47:34
| عن AN ǎn karşı from 47:38
| عن AN ǎni -den with 48:18
| عن AN ǎni -dan from 48:25
| عن AN ǎni on 50:17
| عن AN ǎn karşı against 51:44
| عن AN ǎni -dan from 53:3
| عن AN ǎn -den from 53:29
| عن AN ǎn -tan from 53:29
| عن AN ǎn -ndan from 53:30
| عن AN ǎn -ndan they demanded from him 54:37
| عن AN ǎn -ndan about 55:39
| عن AN ǎni -tan from 58:8
| عن AN ǎn -ndan from 58:16
| عن AN ǎni -den from 60:8
| عن AN ǎni -den from 60:9
| عن AN ǎn -ndan from 63:2
| عن AN ǎn -tan from 63:9
| عن AN ǎn against 65:8
| عن AN ǎn -ndan da [of] 66:3
| عن AN ǎn -ndan from 68:7
| عن AN ǎn from 68:42
| عن AN ǎni -dan On 70:37
| عن AN ǎn -tan from 72:17
| عن AN ǎni About 74:41
| عن AN ǎni -ten (that) from 74:49
| عن AN ǎni -den (mi?) About 78:2
| عن AN ǎni -den from 79:40
| عن AN ǎni -ten about 79:42
| عن AN ǎn -nden from 83:15
| عن AN ǎn -dan from 84:19
| عن AN ǎni -den about 102:8
| عن AN ǎn -nden about 107:5
|لمنLMNlemine-dansurely (are) of1x
| لمن LMN lemeni kimsenin that whoever 2:102
| لمن LMN lemine surely (will be) among 2:130
| لمن LMN lemine -den (olursun) (be) surely among 2:145
| لمن LMN limen kimselere for (the ones) who 2:154
| لمن LMN limen kimseler içindir (is) for (the one) whose, 2:196
| لمن LMN lemine surely among 2:198
| لمن LMN limeni kimse için for (the one) who 2:203
| لمن LMN limen kimse için for whoever 2:233
| لمن LMN lemine (are) surely of 2:252
| لمن LMN limen kimseye to whom 2:261
| لمن LMN limen kimseyi [to] whom 2:284
| لمن LMN limen kimseden (the one) who 3:73
| لمن LMN limen kimseyi [for] whom 3:129
| لمن LMN lemen öyleleri var ki (are those) who 3:199
| لمن LMN limen içindir (is) for whoever 4:25
| لمن LMN limen kimseden for whom 4:48
| لمن LMN lemen bir kısmı var ki (is he) who 4:72
| لمن LMN limeni kimse için for whoever 4:77
| لمن LMN limen kimseye to (the one) who 4:94
| لمن LMN limen kimseye for whom 4:116
| لمن LMN limen kimseyi [for] whom 5:18
| لمن LMN limen kimseyi [to] whom 5:40
| لمن LMN lemine kimselerden oluruz (will) surely (be) of 5:106
| لمن LMN lemine oluruz (will be) of 5:107
| لمن LMN limen kimindir? """To whom (belongs)" 6:12
| لمن LMN lemen andolsun kim Certainly, whoever 7:18
| لمن LMN lemine diye among 7:21
| لمن LMN limen kimselere (karşı) [to] those who 7:75
| لمن LMN lemine olanlardansınız surely (will be) of 7:114
| لمن LMN limen kimselere to whoever 8:70
| لمن LMN limen kimseyi for whoever 9:107
| لمن LMN lemine kimselerdendi (was) of 10:83
| لمن LMN limen kimseler için for (those) who 10:92
| لمن LMN lemine kimselerden olurum (will be) surely of 11:31
| لمن LMN limen kimse için for (those) who 11:103
| لمن LMN lemine kimselerden surely among 12:3
| لمن LMN lemine (is) surely of 12:51
| لمن LMN limen kimse için for whom 13:26
| لمن LMN limen kimin olacağını for whom 13:42
| لمن LMN limen içindir (is) for whoever 14:14
| لمن LMN lemine (is) surely of 15:60
| لمن LMN lemine (he) will surely (be) among 16:122
| لمن LMN limen kimseye to whom 17:18
| لمن LMN limen kimseye for whom 17:30
| لمن LMN limen kimseye to (one) whom 17:61
| لمن LMN limen kimseler için for (those) who 20:3
| لمن LMN limen kimseye karşı of whoever 20:82
| لمن LMN limeni olduklarından for whom 21:28
| لمن LMN lemine biridir (is) of 21:59
| لمن LMN lemen olana (one) who - 22:13
| لمن LMN limeni kimindir? """To whom (belongs)" 23:84
| لمن LMN lemine -den olduğuna (is) surely of 24:6
| لمن LMN lemine -den olduğuna (is) surely of 24:8
| لمن LMN limen kimseye to whom 24:62
| لمن LMN limen kimselere for (those) who 25:11
| لمن LMN limen için for whoever 25:62
| لمن LMN limen kimselere to those 26:25
| لمن LMN lemine surely (will be) of 26:42
| لمن LMN lemine -dan surely (are) of 26:186
| لمن LMN limeni kimselere to (those) who 26:215
| لمن LMN limen kimse için for (he) who 28:80
| لمن LMN limen kimseye for whom 28:82
| لمن LMN lemine elbette (is) surely, among 29:27
| لمن LMN limen kimseye for whom 29:62
| لمن LMN limen kimseye for whom 30:37
| لمن LMN limen kimseler için for (one) who 33:21
| لمن LMN limen kimselerden for (one) whom 34:23
| لمن LMN limen kimseye for whom 34:36
| لمن LMN limen kimseye for whom 34:39
| لمن LMN lemine (are) among 36:3
| لمن LMN lemine kimseler(den) surely of 37:52
| لمن LMN lemine (was) surely of 37:123
| لمن LMN lemine (was) of 37:133
| لمن LMN lemine (was) surely of 37:139
| لمن LMN lemine (are) from 38:47
| لمن LMN limen kimseye for whom 39:52
| لمن LMN lemine kimselerden surely, among 39:56
| لمن LMN limeni kimindir? For whom 40:16
| لمن LMN limen kimseler için for those 42:5
| لمن LMN limen kimse niçin for whom 42:12
| لمن LMN lemin şüphesiz (is) surely of 42:43
| لمن LMN limen kimse için to whom 42:49
| لمن LMN limen kimse için to whom 42:49
| لمن LMN limen kimseler için for (one) who 43:33
| لمن LMN limen kimseyi whom 48:14
| لمن LMN limen kimse için for (one) who, 50:37
| لمن LMN limen kimseye for whom 53:26
| لمن LMN limen kimseye for (he) who 54:14
| لمن LMN limen kimseler için for (he) who 60:6
| لمن LMN limen kimseler için To whoever 74:37
| لمن LMN limen kimseler için for whoever 79:26
| لمن LMN limen kimseler için to (him) who 79:36
| لمن LMN limen kimse için For whoever 81:28
| لمن LMN limen mahsustur (is) for whoever 98:8
|مماMMEmimmā-danfrom what3x
| مما MME mimmā -den about what 2:23
| مما MME mimmā yerden from what 2:36
| مما MME mimmā şeylerden out of what 2:61
| مما MME mimmā ötürü for what 2:79
| مما MME mimmā ötürü for what 2:79
| مما MME mimmā şeylerden of what 2:168
| مما MME mimmā of what 2:202
| مما MME mimmā şeylerden whatever 2:229
| مما MME mimmā -ndan of what 2:248
| مما MME mimmā şeyleri that which 2:251
| مما MME mimmā of what 2:254
| مما MME mimmā şeylerden of what 2:264
| مما MME mimmā şeylerden from what 3:92
| مما MME mimmā şeylerden than what 3:157
| مما MME mimmā şeylerden of what 4:7
| مما MME mimmā şeylerden of what 4:7
| مما MME mimmā olandan of what 4:7
| مما MME mimmā of what 4:11
| مما MME mimmā of what 4:12
| مما MME mimmā of what 4:12
| مما MME mimmā of what 4:12
| مما MME mimmā şeylerden of what 4:32
| مما MME mimmā şeylerden of what 4:32
| مما MME mimmā -ndan of what 4:33
| مما MME mimmā -tan from what 4:39
| مما MME mimmā -şeylerden about what 4:65
| مما MME mimmā of what 4:176
| مما MME mimmā of what 5:4
| مما MME mimmā şeylerden of what 5:4
| مما MME mimmā şeyden of what 5:13
| مما MME mimmā şeyden of what 5:14
| مما MME mimmā şeylerin of what 5:15
| مما MME mimmā dolayı for what 5:83
| مما MME mimmā of what 5:88
| مما MME mimmā şeylerden of what 6:19
| مما MME mimmā şeylerden of what 6:78
| مما MME mimmā (hayvan)lardan of what 6:118
| مما MME mimmā olanlardan of what 6:119
| مما MME mimmā şeylerden of that, 6:121
| مما MME mimmā -e göre for what 6:132
| مما MME mimmā şeylerden out of what 6:136
| مما MME mimmā of what 6:142
| مما MME mimmā of what 7:50
| مما MME mimmā from what 8:69
| مما MME mimmā (fidye)den than what 8:70
| مما MME mimmā öyle ki from which 10:24
| مما MME mimmā -dan from what 10:41
| مما MME mimmā -dan from what 10:41
| مما MME mimmā şeylerden than what 10:58
| مما MME mimmā şeyden of what 10:94
| مما MME mimmā -dan of what 11:35
| مما MME mimmā of what 11:54
| مما MME mimmā şeyden about what 11:62
| مما MME mimmā şeylerin of what 11:91
| مما MME mimmā hakkında as to what 11:109
| مما MME mimmā şeyden than what 12:33
| مما MME mimmā şeylerdendir (is) of what 12:37
| مما MME mimmā from which 12:47
| مما MME mimmā of what 12:48
| مما MME mimmā şeyden from what 13:22
| مما MME mimmā şeye karşı about what 14:9
| مما MME mimmā şeylerden of what 14:18
| مما MME mimmā -şeyden from what 14:31
| مما MME mimmā of what 16:56
| مما MME mimmā olandan from what 16:66
| مما MME mimmā from what 16:81
| مما MME mimmā of what 16:114
| مما MME mimmā for what 16:127
| مما MME mimmā şeyndendir (is) from what 17:39
| مما MME mimmā herhangi bir of what 17:51
| مما MME mimmā of what 18:49
| مما MME mimmā şeyden of what 18:66
| مما MME mimmā ötürü for what 21:18
| مما MME mimmā of what 22:47
| مما MME mimmā -ndekinden from what 23:21
| مما MME mimmā -den of what 23:33
| مما MME mimmā -den of what 23:33
| مما MME mimmā şeylerden of what 24:26
| مما MME mimmā -ndan from (those) whom 24:33
| مما MME mimmā thereof 25:49
| مما MME mimmā şeylerden from what 26:169
| مما MME mimmā şeylerden of what 26:216
| مما MME mimmā -nden than what 27:36
| مما MME mimmā -ndan from what 27:70
| مما MME mimmā than what 30:9
| مما MME mimmā of what 32:5
| مما MME mimmā -nden from those (whom) 33:50
| مما MME mimmā of what 33:69
| مما MME mimmā -şeyden out of what 35:29
| مما MME mimmā of what 36:36
| مما MME mimmā from what 36:47
| مما MME mimmā şeylerden from what 36:71
| مما MME mimmā from what 39:4
| مما MME mimmā şeyler hakkında about what 40:34
| مما MME mimmā şeye karşı from what 41:5
| مما MME mimmā of what 41:22
| مما MME mimmā yüzünden of what 42:22
| مما MME mimmā of what, 43:16
| مما MME mimmā şeyden than what 43:24
| مما MME mimmā şeylerden from what 43:26
| مما MME mimmā şeylerden than what 43:32
| مما MME mimmā işlerden for what 46:19
| مما MME mimmā from what 52:22
| مما MME mimmā şeylerden of what 56:20
| مما MME mimmā of what 56:21
| مما MME mimmā şeylerden of what 57:7
| مما MME mimmā ötürü of what 59:9
| مما MME mimmā şeyden from what 65:7
| مما MME mimmā şeyden from what 70:39
| مما MME mimmā dolayı Because of 71:25
| مما MME mimmā şeylerden from what 77:42
|ممنMMNmimmeni-danof (those) who2x
| ممن MMN mimmen kimseden than (one) who 2:114
| ممن MMN mimmen kimseden than (the one) who 2:140
| ممن MMN mimmen kimseden from (he) who 2:143
| ممن MMN mimmen kimse of whom 2:282
| ممن MMN mimmen kimseden from whom 3:26
| ممن MMN mimmen kimseden than (one) who 4:125
| ممن MMN mimmen from among (those) 5:18
| ممن MMN mimmeni edenlerden than (he) who 6:21
| ممن MMN mimmeni kimseden than (one) who 6:93
| ممن MMN mimmeni -dan than (one) who 6:144
| ممن MMN mimmen kimseden than (he) who 6:157
| ممن MMN mimmeni kimseden than (one) who 7:37
| ممن MMN mimmeni kimseden than he who 10:17
| ممن MMN mimmeni kimseden than (he) who 11:18
| ممن MMN mimmen olanlardan from those 11:48
| ممن MMN mimmen kendilerini of those 11:116
| ممن MMN mimmen of those whom 17:70
| ممن MMN mimmeni than (one) who 18:15
| ممن MMN mimmen kimseden than (he) who 18:57
| ممن MMN mimmen tarafından from (He) Who 20:4
| ممن MMN mimmen -dan of (those) who 27:83
| ممن MMN mimmeni kimseden than (one) who 28:50
| ممن MMN mimmeni kimseden than (he) who 29:68
| ممن MMN mimmen kimseden than (he) who 32:22
| ممن MMN mimmen of those whom 33:51
| ممن MMN mimmen kimseden from (one) who 34:21
| ممن MMN mimmen kimseden than (one) who 39:32
| ممن MMN mimmen kimseden than (one) who 41:33
| ممن MMN mimmen kimseden than (one) who - 41:52
| ممن MMN mimmen kimseden than (he) who 46:5
| ممن MMN mimmeni kimseden than (one) who 61:7
|منMNmin-dan(are) of249x
| من MN min -den from 2:4
| من MN min -nden from 2:5
| من MN men öyleleri de (are some) who 2:8
| من MN mine -ten from 2:19
| من MN mine -nden from 2:19
| من MN min (siz)-den from 2:21
| من MN mine -ten from 2:22
| من MN mine -den [of] 2:22
| من MN min [of] 2:23
| من MN min -dan from 2:23
| من MN min -ndan [from] 2:25
| من MN min -den of 2:25
| من MN min -den from 2:25
| من MN min -nden from 2:26
| من MN min -dan from 2:27
| من MN men kimse (one) who 2:30
| من MN mine -dan of 2:34
| من MN mine -den of 2:35
| من MN min -nden from 2:37
| من MN min -nden from 2:49
| من MN min -den from 2:49
| من MN min -ndan from 2:51
| من MN min -ndan from 2:52
| من MN min -ndan from 2:56
| من MN min -den from 2:57
| من MN mine -ten from 2:59
| من MN min -ından from 2:60
| من MN min -nden of 2:61
| من MN mine -tan of 2:61
| من MN men kim who 2:62
| من MN min -ından from 2:64
| من MN mine -dan of 2:64
| من MN mine -den among 2:67
| من MN min -ından from 2:74
| من MN mine from 2:74
| من MN min -ndan from 2:74
| من MN min -ından from 2:75
| من MN min (is) 2:79
| من MN men kim whoever 2:81
| من MN min -dan from 2:84
| من MN min from 2:85
| من MN men kimsenin (for the one) who 2:85
| من MN min -ndan from 2:87
| من MN min of 2:89
| من MN min from 2:89
| من MN min of 2:90
| من MN men kimsenin whom 2:90
| من MN min -ndan from 2:90
| من MN min from 2:91
| من MN min -ndan from 2:92
| من MN min (değil de) from 2:94
| من MN mine -dan from 2:96
| من MN men kim """Whoever" 2:97
| من MN men kim Whoever 2:98
| من MN min (of) 2:101
| من MN mine of 2:101
| من MN min any 2:102
| من MN min any 2:102
| من MN min any 2:102
| من MN min (of) 2:103
| من MN min -nden from 2:105
| من MN min hiçbir any 2:105
| من MN min -den from 2:105
| من MN men kimseye whom 2:105
| من MN min (bir parça) (of) 2:106
| من MN min from 2:107
| من MN min hiçbir any 2:107
| من MN min from 2:108
| من MN min -nden from 2:109
| من MN min from 2:109
| من MN min from 2:109
| من MN min (even) from 2:109
| من MN min of 2:110
| من MN men kimseden who 2:111
| من MN men kim whoever 2:112
| من MN min from 2:118
| من MN mine -den of 2:120
| من MN mine from 2:120
| من MN min hiç any 2:120
| من MN min -ından [from] 2:125
| من MN mine with 2:126
| من MN men kimseleri (to) whoever 2:126
| من MN mine -dan of 2:127
| من MN men kimseen who 2:130
| من MN min from 2:133
| من MN mine of 2:135
| من MN min -nden from 2:136
| من MN mine -'tan than 2:138
| من MN mine tarafından from 2:140
| من MN mine -dan from 2:142
| من MN men kimseyi whom 2:142
| من MN men kimseyi (he) who 2:143
| من MN min -nden from 2:144
| من MN min -den from 2:145
| من MN mine -den of 2:145
| من MN min -dendir (is) from 2:147
| من MN mine -dan among 2:147
| من MN min -den from 2:149
| من MN mine (gibi) of 2:155
| من MN mine of 2:155
| من MN min -nden from 2:157
| من MN min -ndandır (are) from 2:158
| من MN mine -den of 2:159
| من MN min from 2:159
| من MN mine -ten from 2:164
| من MN min [of] 2:164
| من MN min -ten [of] 2:164
| من MN men kimi who 2:165
| من MN min from 2:165
| من MN mine -den [from] 2:166
| من MN mine -ten from 2:167
| من MN min -nden from 2:172
| من MN mine -tan of 2:174
| من MN men kişinin (is he) who 2:177
| من MN min tarafından from 2:178
| من MN min tarafından from 2:178
| من MN min -den from 2:182
| من MN min from 2:183
| من MN min -de of 2:184
| من MN mine of 2:185
| من MN min from 2:185
| من MN mine -ten from 2:187
| من MN mine of 2:187
| من MN min from 2:188
| من MN min -ndan from 2:189
| من MN meni kişinin (is one) who 2:189
| من MN min -ndan from 2:189
| من MN min from 2:191
| من MN mine -ten than 2:191
| من MN mine -dan of 2:196
| من MN min -ndan of 2:196
| من MN min of 2:196
| من MN mine -dan of 2:196
| من MN min of 2:197
| من MN min from 2:198
| من MN min -tan from 2:198
| من MN min [from] 2:198
| من MN min from 2:199
| من MN men kimi who 2:200
| من MN min hiçbir [of] 2:200
| من MN men kimi de who 2:201
| من MN men kiminin (is the one) who 2:204
| من MN men öylesi var ki (is the one) who 2:207
| من MN min from 2:209
| من MN mine of 2:210
| من MN min of 2:211
| من MN min from 2:211
| من MN mine [of] 2:212
| من MN men kimseye whom 2:212
| من MN min from 2:213
| من MN mine of 2:213
| من MN men kimseyi whom 2:213
| من MN min from 2:214
| من MN min -dan of 2:215
| من MN min -dan of 2:215
| من MN mine -ten than 2:217
| من MN min -ndan than 2:219
| من MN mine -den from 2:220
| من MN min -dan than 2:221
| من MN min -ten than 2:221
| من MN min -den from 2:222
| من MN min from 2:226
| من MN min from 2:230
| من MN mine -tan of 2:231
| من MN men kimseye whoever 2:232
| من MN min of 2:235
| من MN min from 2:237
| من MN min [of] 2:240
| من MN min -ndan from 2:243
| من MN men kimdir Who 2:245
| من MN min of 2:246
| من MN min from 2:246
| من MN min -dan from 2:246
| من MN mine -dan of 2:247
| من MN men kimseye (to) whom 2:247
| من MN min -den from 2:248
| من MN meni kimsenin whoever 2:249
| من MN min of 2:249
| من MN men kimine (were those with) whom 2:253
| من MN min (came) from 2:253
| من MN min from 2:253
| من MN men kimileri (are some) who 2:253
| من MN men kimi de (are some) who 2:253
| من MN min from 2:254
| من MN men kimdir Who 2:255
| من MN min -nden of 2:255
| من MN mine from 2:256
| من MN mine -dan from 2:257
| من MN mine -tan from 2:257
| من MN mine -dan from 2:258
| من MN mine -dan from 2:258
| من MN mine -dan of 2:260
|