» 19 / Meryem  58:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 58
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أُولَٰئِكَ (ÊVLÙK) = ulāike : işte bunlar
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerdir
3. أَنْعَمَ (ÊNAM) = en'ǎme : ni'met verdiği
4. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
5. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : kendilerine
6. مِنَ (MN) = mine : -den
7. النَّبِيِّينَ (ELNBYYN) = n-nebiyyīne : peygamberler-
8. مِنْ (MN) = min : -nden
9. ذُرِّيَّةِ (Z̃RYT) = ƶurriyyeti : nesli-
10. ادَمَ ( ËD̃M) = ādeme : Adem
11. وَمِمَّنْ (VMMN) = ve mimmen : ve kimselerdendir
12. حَمَلْنَا (ḪMLNE) = Hamelnā : taşıdıklarımız
13. مَعَ (MA) = meǎ : ile beraber
14. نُوحٍ (NVḪ) = nūHin : Nuh
15. وَمِنْ (VMN) = ve min : ve
16. ذُرِّيَّةِ (Z̃RYT) = ƶurriyyeti : neslindendir
17. إِبْرَاهِيمَ (ÎBREHYM) = ibrāhīme : İbrahim
18. وَإِسْرَائِيلَ (VÎSREÙYL) = ve isrāīle : ve İsrail (Ya'kub)
19. وَمِمَّنْ (VMMN) = ve mimmen : ve kimselerdendir
20. هَدَيْنَا (HD̃YNE) = hedeynā : yol gösterdiğimiz
21. وَاجْتَبَيْنَا (VECTBYNE) = vectebeynā : ve seçtiğimiz
22. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
23. تُتْلَىٰ (TTL) = tutlā : okunduğu
24. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
25. ايَاتُ ( ËYET) = āyātu : ayetleri
26. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman'ın
27. خَرُّوا (ḢRVE) = ḣarrū : -düşer/yeredüşer
28. سُجَّدًا (SCD̃E) = succeden : saygıyla-
29. وَبُكِيًّا (VBKYE) = ve bukiyyen : ve ağlar
işte bunlar | kimselerdir | ni'met verdiği | Allah'ın | kendilerine | -den | peygamberler- | -nden | nesli- | Adem | ve kimselerdendir | taşıdıklarımız | ile beraber | Nuh | ve | neslindendir | İbrahim | ve İsrail (Ya'kub) | ve kimselerdendir | yol gösterdiğimiz | ve seçtiğimiz | zaman | okunduğu | onlara | ayetleri | Rahman'ın | -düşer/yeredüşer | saygıyla- | ve ağlar |

[] [] [NAM] [] [] [] [NBE] [] [Z̃RR] [] [] [ḪML] [] [] [] [Z̃RR] [] [] [] [HD̃Y] [CBY] [] [TLV] [] [EYY] [RḪM] [ḢRR] [SCD̃] [BKY]
ÊVLÙK ELZ̃YN ÊNAM ELLH ALYHM MN ELNBYYN MN Z̃RYT ËD̃M VMMN ḪMLNE MA NVḪ VMN Z̃RYT ÎBREHYM VÎSREÙYL VMMN HD̃YNE VECTBYNE ÎZ̃E TTL ALYHM ËYET ELRḪMN ḢRVE SCD̃E VBKYE

ulāike elleƶīne en'ǎme llahu ǎleyhim mine n-nebiyyīne min ƶurriyyeti ādeme ve mimmen Hamelnā meǎ nūHin ve min ƶurriyyeti ibrāhīme ve isrāīle ve mimmen hedeynā vectebeynā iƶā tutlā ǎleyhim āyātu r-raHmāni ḣarrū succeden ve bukiyyen
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا

 » 19 / Meryem  Suresi: 58
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولئك | ÊVLÙK ulāike işte bunlar Those
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (were) the ones whom
أنعم ن ع م | NAM ÊNAM en'ǎme ni'met verdiği Allah bestowed favor
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah bestowed favor
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerine upon them
من | MN mine -den from (among)
النبيين ن ب ا | NBE ELNBYYN n-nebiyyīne peygamberler- the Prophets,
من | MN min -nden of
ذرية ذ ر ر | Z̃RR Z̃RYT ƶurriyyeti nesli- (the) offspring
آدم | ËD̃M ādeme Adem (of) Adam,
وممن | VMMN ve mimmen ve kimselerdendir and of those
حملنا ح م ل | ḪML ḪMLNE Hamelnā taşıdıklarımız We carried
مع | MA meǎ ile beraber with
نوح | NVḪ nūHin Nuh Nuh
ومن | VMN ve min ve and of
ذرية ذ ر ر | Z̃RR Z̃RYT ƶurriyyeti neslindendir (the) offspring
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim (of) Ibrahim
وإسرائيل | VÎSREÙYL ve isrāīle ve İsrail (Ya'kub) and Israel
وممن | VMMN ve mimmen ve kimselerdendir and of (those) whom
هدينا ه د ي | HD̃Y HD̃YNE hedeynā yol gösterdiğimiz We guided
واجتبينا ج ب ي | CBY VECTBYNE vectebeynā ve seçtiğimiz and We chose.
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman When
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunduğu were recited
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleri (the) Verses
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious,
خروا خ ر ر | ḢRR ḢRVE ḣarrū -düşer/yeredüşer they fell
سجدا س ج د | SCD̃ SCD̃E succeden saygıyla- prostrating
وبكيا ب ك ي | BKY VBKYE ve bukiyyen ve ağlar and weeping.

19:58 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte bunlar | kimselerdir | ni'met verdiği | Allah'ın | kendilerine | -den | peygamberler- | -nden | nesli- | Adem | ve kimselerdendir | taşıdıklarımız | ile beraber | Nuh | ve | neslindendir | İbrahim | ve İsrail (Ya'kub) | ve kimselerdendir | yol gösterdiğimiz | ve seçtiğimiz | zaman | okunduğu | onlara | ayetleri | Rahman'ın | -düşer/yeredüşer | saygıyla- | ve ağlar |

[] [] [NAM] [] [] [] [NBE] [] [Z̃RR] [] [] [ḪML] [] [] [] [Z̃RR] [] [] [] [HD̃Y] [CBY] [] [TLV] [] [EYY] [RḪM] [ḢRR] [SCD̃] [BKY]
ÊVLÙK ELZ̃YN ÊNAM ELLH ALYHM MN ELNBYYN MN Z̃RYT ËD̃M VMMN ḪMLNE MA NVḪ VMN Z̃RYT ÎBREHYM VÎSREÙYL VMMN HD̃YNE VECTBYNE ÎZ̃E TTL ALYHM ËYET ELRḪMN ḢRVE SCD̃E VBKYE

ulāike elleƶīne en'ǎme llahu ǎleyhim mine n-nebiyyīne min ƶurriyyeti ādeme ve mimmen Hamelnā meǎ nūHin ve min ƶurriyyeti ibrāhīme ve isrāīle ve mimmen hedeynā vectebeynā iƶā tutlā ǎleyhim āyātu r-raHmāni ḣarrū succeden ve bukiyyen
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا

[] [] [ن ع م] [] [] [] [ن ب ا] [] [ذ ر ر] [] [] [ح م ل] [] [] [] [ذ ر ر] [] [] [] [ه د ي] [ج ب ي] [] [ت ل و] [] [ا ي ي] [ر ح م] [خ ر ر] [س ج د] [ب ك ي]

 » 19 / Meryem  Suresi: 58
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولئك | ÊVLÙK ulāike işte bunlar Those
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (were) the ones whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
أنعم ن ع م | NAM ÊNAM en'ǎme ni'met verdiği Allah bestowed favor
,Nun,Ayn,Mim,
,50,70,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah bestowed favor
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerine upon them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
من | MN mine -den from (among)
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
النبيين ن ب ا | NBE ELNBYYN n-nebiyyīne peygamberler- the Prophets,
Elif,Lam,Nun,Be,Ye,Ye,Nun,
1,30,50,2,10,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
من | MN min -nden of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ذرية ذ ر ر | Z̃RR Z̃RYT ƶurriyyeti nesli- (the) offspring
Zel,Re,Ye,Te merbuta,
700,200,10,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
آدم | ËD̃M ādeme Adem (of) Adam,
,Dal,Mim,
,4,40,
"PN – genitive masculine proper noun → Adam"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وممن | VMMN ve mimmen ve kimselerdendir and of those
Vav,Mim,Mim,Nun,
6,40,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
حرف جر
اسم موصول
حملنا ح م ل | ḪML ḪMLNE Hamelnā taşıdıklarımız We carried
Ha,Mim,Lam,Nun,Elif,
8,40,30,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
مع | MA meǎ ile beraber with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
نوح | NVḪ nūHin Nuh Nuh
Nun,Vav,Ha,
50,6,8,
"PN – genitive masculine proper noun → Nuh"
اسم علم مجرور
ومن | VMN ve min ve and of
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
ذرية ذ ر ر | Z̃RR Z̃RYT ƶurriyyeti neslindendir (the) offspring
Zel,Re,Ye,Te merbuta,
700,200,10,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim (of) Ibrahim
,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
,2,200,1,5,10,40,
"PN – genitive masculine proper noun → Ibrahim"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وإسرائيل | VÎSREÙYL ve isrāīle ve İsrail (Ya'kub) and Israel
Vav,,Sin,Re,Elif,,Ye,Lam,
6,,60,200,1,,10,30,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Israel"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وممن | VMMN ve mimmen ve kimselerdendir and of (those) whom
Vav,Mim,Mim,Nun,
6,40,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
حرف جر
اسم موصول
هدينا ه د ي | HD̃Y HD̃YNE hedeynā yol gösterdiğimiz We guided
He,Dal,Ye,Nun,Elif,
5,4,10,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
واجتبينا ج ب ي | CBY VECTBYNE vectebeynā ve seçtiğimiz and We chose.
Vav,Elif,Cim,Te,Be,Ye,Nun,Elif,
6,1,3,400,2,10,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman When
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
تتلى ت ل و | TLV TTL tutlā okunduğu were recited
Te,Te,Lam,,
400,400,30,,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
آيات ا ي ي | EYY ËYET āyātu ayetleri (the) Verses
,Ye,Elif,Te,
,10,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
خروا خ ر ر | ḢRR ḢRVE ḣarrū -düşer/yeredüşer they fell
Hı,Re,Vav,Elif,
600,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سجدا س ج د | SCD̃ SCD̃E succeden saygıyla- prostrating
Sin,Cim,Dal,Elif,
60,3,4,1,
N – accusative masculine plural indefinite active participle
اسم منصوب
وبكيا ب ك ي | BKY VBKYE ve bukiyyen ve ağlar and weeping.
Vav,Be,Kef,Ye,Elif,
6,2,20,10,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أُولَٰئِكَ: işte bunlar | الَّذِينَ: kimselerdir | أَنْعَمَ: ni'met verdiği | اللَّهُ: Allah'ın | عَلَيْهِمْ: kendilerine | مِنَ: -den | النَّبِيِّينَ: peygamberler- | مِنْ: -nden | ذُرِّيَّةِ: nesli- | ادَمَ: Adem | وَمِمَّنْ: ve kimselerdendir | حَمَلْنَا: taşıdıklarımız | مَعَ: ile beraber | نُوحٍ: Nuh | وَمِنْ: ve | ذُرِّيَّةِ: neslindendir | إِبْرَاهِيمَ: İbrahim | وَإِسْرَائِيلَ: ve İsrail (Ya'kub) | وَمِمَّنْ: ve kimselerdendir | هَدَيْنَا: yol gösterdiğimiz | وَاجْتَبَيْنَا: ve seçtiğimiz | إِذَا: zaman | تُتْلَىٰ: okunduğu | عَلَيْهِمْ: onlara | ايَاتُ: ayetleri | الرَّحْمَٰنِ: Rahman'ın | خَرُّوا: -düşer/yeredüşer | سُجَّدًا: saygıyla- | وَبُكِيًّا: ve ağlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولئك ÊWLÙK işte bunlar | الذين ELZ̃YN kimselerdir | أنعم ÊNAM ni'met verdiği | الله ELLH Allah'ın | عليهم ALYHM kendilerine | من MN -den | النبيين ELNBYYN peygamberler- | من MN -nden | ذرية Z̃RYT nesli- | آدم ËD̃M Adem | وممن WMMN ve kimselerdendir | حملنا ḪMLNE taşıdıklarımız | مع MA ile beraber | نوح NWḪ Nuh | ومن WMN ve | ذرية Z̃RYT neslindendir | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim | وإسرائيل WÎSREÙYL ve İsrail (Ya'kub) | وممن WMMN ve kimselerdendir | هدينا HD̃YNE yol gösterdiğimiz | واجتبينا WECTBYNE ve seçtiğimiz | إذا ÎZ̃E zaman | تتلى TTL okunduğu | عليهم ALYHM onlara | آيات ËYET ayetleri | الرحمن ELRḪMN Rahman'ın | خروا ḢRWE -düşer/yeredüşer | سجدا SCD̃E saygıyla- | وبكيا WBKYE ve ağlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ulāike: işte bunlar | elleƶīne: kimselerdir | en'ǎme: ni'met verdiği | llahu: Allah'ın | ǎleyhim: kendilerine | mine: -den | n-nebiyyīne: peygamberler- | min: -nden | ƶurriyyeti: nesli- | ādeme: Adem | ve mimmen: ve kimselerdendir | Hamelnā: taşıdıklarımız | meǎ: ile beraber | nūHin: Nuh | ve min: ve | ƶurriyyeti: neslindendir | ibrāhīme: İbrahim | ve isrāīle: ve İsrail (Ya'kub) | ve mimmen: ve kimselerdendir | hedeynā: yol gösterdiğimiz | vectebeynā: ve seçtiğimiz | iƶā: zaman | tutlā: okunduğu | ǎleyhim: onlara | āyātu: ayetleri | r-raHmāni: Rahman'ın | ḣarrū: -düşer/yeredüşer | succeden: saygıyla- | ve bukiyyen: ve ağlar |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊVLÙK: işte bunlar | ELZ̃YN: kimselerdir | ÊNAM: ni'met verdiği | ELLH: Allah'ın | ALYHM: kendilerine | MN: -den | ELNBYYN: peygamberler- | MN: -nden | Z̃RYT: nesli- | ËD̃M: Adem | VMMN: ve kimselerdendir | ḪMLNE: taşıdıklarımız | MA: ile beraber | NVḪ: Nuh | VMN: ve | Z̃RYT: neslindendir | ÎBREHYM: İbrahim | VÎSREÙYL: ve İsrail (Ya'kub) | VMMN: ve kimselerdendir | HD̃YNE: yol gösterdiğimiz | VECTBYNE: ve seçtiğimiz | ÎZ̃E: zaman | TTL: okunduğu | ALYHM: onlara | ËYET: ayetleri | ELRḪMN: Rahman'ın | ḢRVE: -düşer/yeredüşer | SCD̃E: saygıyla- | VBKYE: ve ağlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : İşte bunlar, Âdem soyundan, Nûh'la berâber gemiye yüklediklerimizin soylarından, İbrâhim'in ve İsrâil'in soylarından gelen ve Allah tarafından kendilerine nîmetler ihsân edilen peygamberlerdendir, doğru yola sevk ettiğimiz ve seçtiğimiz kişilerdendir. Rahmânın âyetleri, onlara okundu mu ağlaya ağlaya hemen secdeye kapanırlardı.
Adem Uğur : İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail (Ya'kub) 'in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Ahmed Hulusi : İşte bunlar, Allâh'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebilerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in (Yakup) zürriyetinden hakikate erdirdiğimiz ve (ezelden) seçtiğimiz kimselerdir. Onlara Rahman'ın varlığının delilleri okunduğu zaman (yakînî müşahede ile) secde ederler ve ağlarlar. (58. âyet secde âyetidir. )
Ahmet Tekin : İşte bunlar, Allah’ın kendilerine, kitaplar, şeriatlar, nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem’in soyundan, Nûh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrâhim’in, İsrâil’in (Yâkub’un) soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Rahmet sahibi Rahman olan Allah’ın âyetleri onlara okunduğu zaman gözyaşlarını içine dökerek saygılarından sübhânallah diyerek secdeye kapanırlardı.
Ahmet Varol : İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ile İsrail'in soyundan, doğru yola erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Ali Bulaç : İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah')ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar.
Ali Fikri Yavuz : İşte bu adları geçenler, Allah’ın kendilerine nimet ihsan ettiği peygamberlerden, Âdem soyundan ve gemide Nûh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahîm ve İsraîl neslinden, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz, kimselerdendir. Kendilerine Rahman olan Allah’ın âyetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı. (*)
Bekir Sadak : SÙ ste bunlar Allah'in kendilerine nimetler sundugu peygamberler; Adem'in soyundan, Nuh ile beraber tasidiklarimizdan; Ibrahim ve Ismail'in neslinden ve dogru yola erdirdigimizden, secip begendiklerimizdendirler. Rahman'in ayetleri onlara okundugu zaman aglayarak secdeye kapanirlardi.
Celal Yıldırım : İşte bunlar Allah'ın kendilerine nîmetler verdiği peygamberler; Âdem'in soyundan, Nûh ile beraber taşıdıklarımızdan; İbrahim ile İsmail'in neslinden ve doğru yola erdirdiğimizdendirler. Rahmân'ın âyetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Diyanet İşleri : İşte bunlar, Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Diyanet İşleri (eski) : İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler sunduğu peygamberler; Adem'in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan; İbrahim ve İsmail'in neslinden ve doğru yola erdirdiğimizden, seçip beğendiklerimizdendirler. Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Diyanet Vakfi : İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail (Ya'kub)'in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Edip Yüksel : İşte bunlar, ALLAH'ın nimetlendirdiği peygamberlerin bir kısmıdır. Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim'in ve İsrail'in soyundan... Doğruya ulaştırdığımız ve seçtiğimiz kimselerdir onlar. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye varırlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan ve gemide Nuh ile beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail'in soyundan, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahmân (olan Allah)ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan İbrahim ile İsrail'in soyundan hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendirler. Kendilerine Rahmanın ayetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte bunlar Allahın kendilerine in'am eylediği Peygamberlerden, Âdem zürriyyetinden ve Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail zürriyyetinden ve hidayete erdirdiğimiz ve intihab eylediğimiz kimselerdendir. Kendilerine rahmanın âyetleri tilâvet olunduğu zaman ağlıyarak secdelere kapanırlardı
Fizilal-il Kuran : Bunlar nimete erdirdiği kimselerdir. Bunların kimi Adem soyundan, kimi Nuh ile birlikte gemiye bindirdiklerimizin soyundan, kimi de İbrahim ile İsrail'in soyundan gelen peygamberler ile doğru yola ilettiğimiz seçkin mü'minlerdir. Bunlar rahmeti bol Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Gültekin Onan : İşte bunlar; kendilerine Tanrı'nın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail (Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahmanın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar.
Hakkı Yılmaz : İşte bunlar, Âdem'in soyundan, Nûh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrâhîm ve İsrâîl'in soyundan, kılavuzluk ettiğimiz ve seçtiğimiz peygamberlerden Allah'ın kendilerine nimetler verdiği kimselerdir. Onlar kendilerine Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] âyetleri okunduğu zaman ağlayarak ve boyun eğip teslimiyet göstererek yere kapanırlardı.
Hasan Basri Çantay : İşte bunlar, Allahın kendilerine ni'metler verdikleri peygamberlerden, Âdemin zürriyetinden, Nuuh ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrâhîm ile İsrâîlîn neslinden, hidâyete erdirdiğimiz ve seçdiğimiz kimselerdendir. Onlar çok esirgeyici (Allahın) âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Hayrat Neşriyat : İşte onlar, (kıssalarını sana anlattığımız kimseler) Âdem’in zürriyetinden, Nûh ile berâber (gemide) taşıdığımız kimselerden, İbrâhîm ve İsrâîl’in (Ya'kub’un) zürriyetinden hidâyete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden Allah’ın kendilerine ni'met verdiği peygamberlerdir. Onlara Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman, ağlayarak ve secde ediciler olarak yere kapanırlardı!
İbni Kesir : İşte bunlar; Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ile İsrail'in neslinden, hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Rahman'ın ayetleri onlara okunduğu zaman; ağlayarak secdeye kapanırlardı.
İskender Evrenosoğlu : İşte onlar, Allah'ın kendilerine ni'met verdiği nebîlerdendir. Âdem (A.S)'ın zürriyyetinden (neslinden) ve Nuh (A.S)'la beraber taşıdıklarımızdan ve İbrâhîm (A.S) ve İsrail (A.S)'ın zürriyyetinden ve Bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara, Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı.
Muhammed Esed : İşte bunlar Allah'ın kutlu, onurlandırıcı bağışlarda bulunduğu nebilerden bazıları Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte (o gemide) taşıdığımız kimselerin soyundan, İbrahim ve İsrail'in soyundan gelen ve (hepsi de) doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerden bazıları: Ne zaman kendilerine O sınırsız rahmet Sahibi'nin mesajları okunsa ağlayarak (O'nun huzurunda) yere kapanan kimseler.
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte bunlar ki, Allah Teâlâ'nın kendilerine in'am buyurmuş olduğu peygamberlerdendir. Âdem'in zürriyetinden ve Nûh ile beraber gemiye yüklemiş olduklarımızdandır ve İbrahim ile İsrail'in zürriyetindendir ve hidâyete erdirdiğimiz ve ihtiyar eylediğimiz kimselerdendir. Kendilerine Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman secde eder ve ağlar oldukları halde yere kapanırlardı.
Ömer Öngüt : İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in zürriyyetinden ve Nuh'la beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrâil'in (Yakub'un) soyundan, hidâyete erdirip seçkin kıldığımız kimselerdir. Rahman'ın âyetleri onlara okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Şaban Piriş : İşte onlar, Adem’in ve Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelen, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden ve İbrahim’in, İsrail'in ve doğru yolu gösterip, seçtiğimiz kimselerin soyundandır. Onlara Rahman’ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Suat Yıldırım : İşte bunlar, Allah’ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar, Âdem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından, İbrâhim ve İsrailin nesillerinden ve hidâyete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar Rahman’ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Süleyman Ateş : İşte bunlar; Allâh'ın ni'met verdiği peygamberlerden, Âdem neslinden, Nûh ile beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrâhim ve İsrâil (Ya'kûb) neslinden, yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Tefhim-ul Kuran : İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan kuşakların) dan, İbrahim ve İsrail (Yakup) in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah') ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanıverirler.
Ümit Şimşek : Onlar, Âdem'in soyundan, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ile Yakub'un ve hidayet verip seçkin kıldığımız kimselerin soyundan, Allah'ın nimetlerine erişmiş peygamberler idi. Onlara Rahmân'ın âyetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimet lütfettiği peygamberlerdendir: Âdem'in soyundan, Nûh'la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, kılavuzluk edip seçtiğimiz kimselerden. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdelere kapanırlardı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}