"kendilerine" ifadesi tarandı:
# İçinde "kendilerine" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ا ح د|EḪD̃أحدهمÊḪD̃HMeHadehumukendilerineone of them1x
ا ح د|EḪD̃ أحدهم ÊḪD̃HM eHaduhum her biri (each) one of them 2:96
ا ح د|EḪD̃ أحدهم ÊḪD̃HM eHadihim hiçbiri- any one of them 3:91
ا ح د|EḪD̃ أحدهم ÊḪD̃HM eHadehumu kendilerine one of them 4:18
ا ح د|EḪD̃ أحدهم ÊḪD̃HM eHaduhum onlardan birine (to) one of them 16:58
ا ح د|EḪD̃ أحدهم ÊḪD̃HM eHadehumu onlardan birine (to) one of them 23:99
ا ح د|EḪD̃ أحدهم ÊḪD̃HM eHadihim onlardan her birinin (of) one of them 24:6
ا ح د|EḪD̃ أحدهم ÊḪD̃HM eHaduhum onlardan birine (to) one of them, 43:17
ن ف س|NFSأنفسهمÊNFSHMenfusehumkendilerine(to) themselves11x
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerinden themselves, 2:9
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerine (to) themselves 2:57
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves, 2:90
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves, 2:102
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim içlerindeki themselves, 2:109
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendilerindekini (imanı) their (inner) souls, 2:265
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves 3:69
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum nefislerine themselves, 3:117
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum onlar kendi kendilerine themselves 3:117
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum nefislerine themselves - 3:135
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusuhum kendi canlarının (about) themselves 3:154
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim içlerinde themselves 3:154
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendi içlerinden themselves 3:164
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini (for) themselves? 4:49
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim içlerine işleyecek their souls 4:63
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerine themselves, 4:64
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim canları/kendileri- themselves 4:65
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim nefislerine themselves 4:97
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerine themselves. 4:107
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerinden themselves, 4:113
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim nefisleri themselves, 5:52
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusuhum canlarının their souls, 5:70
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusuhum nefislerinin their souls, 5:80
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves, 6:12
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves 6:20
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendilerine themselves. 6:24
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves 6:26
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim nefislerine themselves 6:130
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves 7:9
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendi themselves 7:37
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves, 7:53
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine (to) themselves 7:160
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendilerine themselves, 7:172
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerine themselves 7:192
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerine themselves 7:197
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendi nefislerinin themselves 9:17
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini their own selves 9:42
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusuhum canlarının their souls 9:55
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine themselves 9:70
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusuhum canlarının their souls 9:85
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum canlarını their lives 9:111
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusuhum canları their own souls 9:118
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine wrong themselves. 10:44
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini their souls, 11:21
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim onların kendi their souls. 11:31
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerine themselves. 11:101
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerine themselves, 14:45
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim nefislerine themselves, 16:28
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine themselves 16:33
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendi aralarından themselves. 16:89
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum onlar kendilerine themselves 16:118
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendilerinin (of) themselves 18:51
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendilerine themselves 21:43
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendi vicdanlarına themselves 21:64
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusuhum canlarının their souls 21:102
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini their souls, 23:103
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusuhum kendilerinden themselves, 24:6
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendi themselves 25:21
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusuhum vicdanları themselves, 27:14
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine themselves 29:40
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendi themselves? 30:8
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine themselves 30:9
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim canları- their own selves, 33:6
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerine themselves, 34:19
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendilerinden themselves, 36:36
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves 39:15
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim nefislerine themselves, 39:53
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendi canlarında themselves 41:53
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves 42:45
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim kendi themselves, 58:8
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusihim öz canlarına themselves, 59:9
ن ف س|NFS أنفسهم ÊNFSHM enfusehum kendi canlarını themselves. 59:19
|إليهمÎLYHMileyhimkendilerineto them12x
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara at them 3:77
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them - 3:199
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them 4:6
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 4:6
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine- to them 5:66
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 5:70
| إليهم ÎLYHM ileyhimu onlara to them 6:111
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them (Messengers), 7:6
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 8:58
| إليهم ÎLYHM ileyhim onların to them 9:4
| إليهم ÎLYHM ileyhim onların yanına to them. 9:94
| إليهم ÎLYHM ileyhim onların to them, 9:95
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them, 9:122
| إليهم ÎLYHM ileyhim onların for them 10:11
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 11:15
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them. 12:65
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them 12:109
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 14:13
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara towards them, 14:37
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine towards them 14:43
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them, 16:43
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them 16:44
| إليهم ÎLYHM ileyhimu onlara at them 16:86
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 17:74
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 19:11
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them 20:89
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them. 21:7
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 21:73
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them. 27:28
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 27:35
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them, 27:37
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 34:44
| إليهم ÎLYHM ileyhimu onlara to them 36:14
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them 36:31
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerinin yanına to them 49:5
| إليهم ÎLYHM ileyhim önlerine [to] them, 51:27
| إليهم ÎLYHM ileyhim kendilerine to them, 59:9
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara them 60:1
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara to them 60:1
| إليهم ÎLYHM ileyhim onlara with them. 60:8
|الذينELZ̃YNelleƶīnekendilerine(from) those who11x
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki (of) those 1:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne Kimseler / olanlar Those who 2:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ki those who 2:6
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 2:14
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (are) the ones who 2:16
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri (to) those who 2:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne edenler those who 2:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 2:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 2:46
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki those who 2:59
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 2:59
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 2:62
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 2:65
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who 2:76
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones who 2:86
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 2:89
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerden those who 2:96
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine those who 2:101
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 2:104
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:105
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:113
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:118
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those 2:118
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those, 2:121
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseye those whom 2:143
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:144
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere (to) those who 2:145
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (To) those whom 2:146
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerden those who 2:150
| الذين ELZ̃YN elleƶīne -kimseler who 2:153
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who, 2:156
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:159
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (kimseler) those 2:160
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:161
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (kimseler) those who 2:165
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:166
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 2:166
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:167
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 2:171
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 2:172
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:174
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) they who 2:175
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those 2:176
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (are) the ones who 2:177
| الذين ELZ̃YN elleƶīne - kimseler who 2:178
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 2:181
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 2:183
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those 2:183
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 2:184
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who 2:190
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimeler who 2:208
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who 2:212
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine those who 2:213
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 2:213
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 2:214
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:218
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 2:243
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:249
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri (milletleri) those who 2:253
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 2:254
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 2:257
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 2:261
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 2:262
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 2:264
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 2:265
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 2:267
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (için) those who 2:273
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o kimseler ki Those who 2:274
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o kimseler ki Those who 2:275
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 2:277
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 2:278
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 2:282
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 2:286
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 3:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those 3:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (onlar ki) Those who 3:16
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:19
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:21
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 3:21
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (are) the ones who - 3:22
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 3:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 3:55
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 3:55
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerim (to) those who 3:55
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 3:56
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 3:57
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:72
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (var ya) those who 3:77
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:89
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki those who 3:90
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:91
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 3:100
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerden those who 3:100
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 3:102
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those whose 3:106
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those whose 3:107
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:116
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ki onlar who 3:118
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 3:127
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 3:130
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 3:134
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 3:140
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 3:141
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 3:142
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 3:149
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 3:149
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 3:151
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar those who - 3:154
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 3:155
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 3:156
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 3:167
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere Those who 3:168
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri (of) those who 3:169
| الذين ELZ̃YN elleƶīne O(mü'mi)nler ki Those who 3:172
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 3:173
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:176
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:177
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:178
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 3:180
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 3:181
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 3:183
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine those who 3:186
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerden those who 3:186
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine (from) those who 3:187
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri (that) those who 3:188
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 3:191
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 3:196
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 3:198
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 3:200
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who, 4:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 4:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 4:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 4:19
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 4:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those 4:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 4:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 4:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne bunlar Those who 4:37
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 4:42
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 4:43
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 4:44
| الذين ELZ̃YN elleƶīne öyleleri var ki those who 4:46
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 4:47
| الذين ELZ̃YN elleƶīne şu those who 4:49
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine those who 4:51
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 4:51
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (are) the ones 4:52
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 4:56
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 4:59
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 4:60
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki (are) the ones who - 4:63
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those whom 4:69
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 4:71
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 4:74
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 4:75
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 4:76
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 4:77
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 4:83
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 4:84
| الذين ELZ̃YN elleƶīne -kimseler those who 4:90
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 4:94
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom - 4:97
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 4:101
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 4:102
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 4:107
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 4:131
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 4:135
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 4:136
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o kimseler those who 4:137
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar Those who 4:139
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 4:141
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 4:144
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 4:146
| الذين ELZ̃YN elleƶīne okimseler ki those who 4:150
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 4:157
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanların those who 4:160
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 4:167
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 4:168
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 4:173
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 4:173
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 4:175
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler you (who) 5:1
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler you (who) 5:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine (of) those who 5:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine those who 5:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne -kimseler who 5:6
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:8
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 5:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 5:14
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:17
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 5:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (for) those who 5:33
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:34
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:35
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:36
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:41
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki those who 5:41
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar those who 5:41
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o kimseler ki (are) the ones 5:41
| الذين ELZ̃YN elleƶīne öyle ki those who 5:44
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:51
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those - 5:52
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:53
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:53
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:54
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o kimseler and those who 5:55
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:57
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 5:57
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerden those who 5:57
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:69
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:72
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:73
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 5:73
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 5:78
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who 5:80
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 5:82
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:87
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:90
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:93
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:94
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:95
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:101
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:103
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:105
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 5:106
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendisine those who 5:107
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 5:110
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:1
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ama kimseler Those who 6:12
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine Those (to) whom 6:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 6:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those whom 6:22
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:36
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki [those] who 6:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 6:51
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 6:52
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:54
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom 6:56
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 6:68
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:69
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 6:70
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) ones who 6:70
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 6:82
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) ones whom 6:89
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) ones whom 6:90
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those whom 6:94
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those whom 6:108
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 6:113
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:120
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 6:124
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 6:125
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:140
| الذين ELZ̃YN elleƶīne şunlara ki those who 6:146
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:148
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 6:148
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o ki those who 6:150
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 6:150
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 6:157
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 6:159
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlara those (to) whom 7:6
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (will be) the ones who 7:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 7:40
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 7:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler the ones whom 7:49
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 7:51
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar those who 7:53
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 7:64
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (of) those who 7:66
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 7:72
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki - those 7:75
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 7:76
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (of) those who 7:88
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (of) those who 7:90
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 7:92
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 7:92
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 7:137
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 7:146
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 7:152
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 7:157
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 7:162
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 7:165
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 7:165
| الذين ELZ̃YN elleƶīne who 7:176
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 7:177
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 7:180
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those whom 7:194
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 7:201
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar those who 7:206
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o kimselerdir ki (are) those who 8:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o kimseler Those who 8:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 8:12
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 8:12
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 8:15
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who 8:15
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 8:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki those who 8:22
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 8:24
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 8:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 8:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 8:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 8:30
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 8:36
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 8:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri (of) those who 8:50
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) those who 8:55
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who - 8:56
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 8:59
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 8:65
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki those who 8:72
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those (with) whom 9:1
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere (to) those who 9:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those (with) whom 9:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those (with) whom 9:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 9:16
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 9:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 9:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlara those who 9:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 9:28
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who 9:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine those who 9:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 9:30
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 9:34
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 9:37
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 9:38
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 9:40
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 9:40
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 9:43
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 9:44
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 9:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki (are) those who 9:61
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those 9:69
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 9:70
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 9:79
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 9:90
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 9:90
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 9:91
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who, 9:92
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 9:93
| الذين ELZ̃YN elleƶīne [those] who 9:117
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (of) those who 9:118
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 9:119
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 9:123
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who 9:123
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 9:124
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those, 9:125
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere (to) those who 10:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 10:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 10:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 10:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 10:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 10:15
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 10:33
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler de those 10:39
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 10:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 10:60
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 10:63
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 10:66
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 10:69
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 10:73
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 10:89
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 10:94
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 10:95
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those [whom], 10:96
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 10:100
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (of) those who 10:102
| الذين ELZ̃YN elleƶīne şeylere those whom 10:104
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 11:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 11:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones who - 11:16
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 11:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar Those who 11:19
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones who 11:21
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 11:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (of) those who 11:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olandan those who 11:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 11:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 11:37
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 11:67
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 11:94
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 11:106
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 11:108
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 11:113
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 11:116
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 12:109
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones who 13:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 13:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 13:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 13:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar Those who 13:28
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 13:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 13:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 13:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin of those who 13:35
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 13:42
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 13:43
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ki onlar Those who 14:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 14:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 14:13
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 14:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 14:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 14:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 14:28
| الذين ELZ̃YN elleƶīne -kimseler those who 14:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 14:44
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 14:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 15:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 15:91
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 15:96
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (of) those whom 16:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 16:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those (for) whom 16:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar those who 16:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those whom - 16:28
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere Those whom 16:32
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (de) those who 16:33
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 16:35
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler de those who 16:35
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 16:39
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 16:42
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 16:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 16:71
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 16:85
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 16:86
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom 16:86
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler And those who 16:88
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 16:96
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 16:99
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 16:100
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 16:102
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 16:104
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 16:105
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones - 16:108
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 16:116
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlara da those who 16:118
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 16:124
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who 16:128
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 17:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 17:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 17:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom 17:56
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler whom 17:57
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 17:107
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 18:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 18:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 18:21
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 18:28
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki those who 18:30
| الذين ELZ̃YN elleƶīne şeyleri those who 18:52
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 18:56
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those 18:101
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o those who 18:102
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onların Those - 18:104
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones who 18:105
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 18:107
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (were) the ones whom 19:58
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 19:72
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 19:73
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 19:76
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (için) those who 19:96
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 21:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 21:30
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 21:36
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 21:39
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar Those who 21:49
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin who 21:77
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 21:97
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those 21:101
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 22:14
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 22:17
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 22:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 22:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those 22:35
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 22:38
| الذين ELZ̃YN elleƶīne -kimseler Those who 22:40
| الذين ELZ̃YN elleƶīne Those who, 22:41
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine those who 22:54
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri (of) those who 22:54
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 22:55
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 22:72
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere (for) those who 22:72
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom 22:73
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 22:77
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ki Those who 23:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Who 23:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerden (of) those who 23:24
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 23:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne who 23:33
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki those who 23:57
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 23:74
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir they [who] 23:103
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 24:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 24:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 24:19
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 24:19
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 24:21
| الذين ELZ̃YN elleƶīne edenler those who 24:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 24:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki who 24:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 24:33
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 24:34
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 24:55
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri to those who 24:55
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 24:57
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 24:58
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those whom 24:58
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 24:59
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (are) those who 24:62
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 24:62
| الذين ELZ̃YN elleƶīne [those who] 24:62
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 24:63
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 24:63
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 25:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 25:21
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 25:32
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar Those who 25:34
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki those who 25:36
| الذين ELZ̃YN elleƶīne öyle kimselerdir ki (are) those who 25:63
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin Those who 26:152
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 26:227
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 26:227
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o kimseler Those who 27:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 27:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne öyle kimselerdir ki (are) the ones, 27:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerden those who 27:41
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 27:53
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom 27:59
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 27:67
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 28:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kendilerine Those who, 28:52
| الذين ELZ̃YN elleƶīne whom 28:62
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar those - 28:63
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (are) those whom 28:63
| الذين ELZ̃YN elleƶīne whom 28:74
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 28:79
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar those who 28:80
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 28:82
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 28:84
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 29:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 29:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 29:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 29:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 29:12
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom 29:17
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 29:41
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 29:46
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanların (of) those who 29:49
| الذين ELZ̃YN elleƶīne who 29:56
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 29:59
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those 30:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 30:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 30:15
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 30:16
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 30:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki those who 30:32
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 30:42
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 30:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 30:47
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 30:56
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 30:57
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 30:58
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 30:59
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 30:60
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 31:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 31:8
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those 31:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne o kimseler ki those who 32:15
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 32:19
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 32:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 32:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 33:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 33:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 33:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 33:38
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 33:39
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 33:41
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 33:49
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 33:53
| الذين ELZ̃YN elleƶīne -kimseler O you who believe! 33:56
| الذين ELZ̃YN elleƶīne -kimselerdir those who 33:57
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 33:62
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 33:69
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 33:70
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 34:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 34:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 34:6
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 34:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 34:8
| الذين ELZ̃YN elleƶīne şeyleri those whom 34:22
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom 34:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 34:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 34:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 34:32
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 34:33
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 34:33
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 34:43
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 34:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 35:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 35:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler de those who 35:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 35:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne -kimseler those who 35:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom 35:32
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom 35:40
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 35:44
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 36:47
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 37:22
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 38:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 38:24
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 38:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 38:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 38:28
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who 39:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne [those] who 39:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (are) those who 39:15
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 39:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) they whom 39:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki those who 39:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 39:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 39:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 39:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those 39:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those 39:50
| الذين ELZ̃YN elleƶīne Those who 39:53
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 39:60
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 39:61
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 39:65
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 39:71
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 39:73
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerden those who 40:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 40:6
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 40:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 40:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 40:21
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 40:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 40:35
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those 40:35
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 40:48
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those 40:49
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 40:56
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 40:60
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 40:63
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those whom 40:66
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 40:69
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 40:70
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 40:82
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 41:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 41:8
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 41:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 41:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 41:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 41:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 41:30
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerden (to) those who 41:35
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 41:40
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar those who 41:41
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 41:50
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those 42:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 42:14
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 42:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 42:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 42:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who 42:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 42:35
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 42:42
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 42:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (are) those who 42:45
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olan those who 43:19
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 43:69
| الذين ELZ̃YN elleƶīne şeyler those whom 43:86
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 45:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 45:21
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 45:30
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 45:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 46:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 46:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 46:12
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 46:13
| الذين ELZ̃YN elleƶīne öyle kişilerdir ki (are) the ones 46:16
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones 46:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 46:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne şeyler those whom 46:28
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 46:34
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin Those who 47:1
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 47:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ki those who 47:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who 47:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 47:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those 47:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 47:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 47:12
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones 47:16
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 47:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those who, 47:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) the ones 47:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 47:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 47:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 47:32
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 47:33
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 47:34
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 48:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 48:22
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) those who 48:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 48:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 48:26
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 48:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 49:1
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 49:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 49:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (are) the ones 49:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 49:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 49:6
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 49:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 49:12
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerdir (are) those who 49:15
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ki Those who 51:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlara ki (to) those 51:52
| الذين ELZ̃YN elleƶīne Onlar ki Who 52:12
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 53:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 53:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 53:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ki onlar Those who 53:32
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 57:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 57:15
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar ki Those who 57:24
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (of) those who 57:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 57:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 57:28
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 58:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 58:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin those 58:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 58:8
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 58:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 58:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 58:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 58:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe! 58:12
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 58:14
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 58:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 59:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 59:8
| الذين ELZ̃YN elleƶīne who 59:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 59:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 59:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those 59:15
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler you (who) 59:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 60:1
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those (to) whom 60:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 60:8
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 60:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 60:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (to) those who 60:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 60:13
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (you) who 61:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 61:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (you) who 61:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler who 61:14
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 61:14
| الذين ELZ̃YN elleƶīne (of) those who 62:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne who 62:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar you (who) 62:6
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (you) who 62:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ki (are) those who 63:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler you (who) 63:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanların (of) those who 64:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 64:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (you) who 64:14
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 65:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who 65:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (you) who 66:6
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (you) who 66:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler (you) who believe 66:8
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 67:12
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those 67:18
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who 67:27
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 68:51
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ki Those who 70:23
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 70:36
| الذين ELZ̃YN elleƶīne bulunanlar- those who 73:20
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar those who 74:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne those who 74:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar those who 74:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those 74:31
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar Those who 83:2
| الذين ELZ̃YN elleƶīne onlar Those who 83:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 83:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimselere those who 83:29
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 83:34
| الذين ELZ̃YN elleƶīne Those who 84:22
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 84:25
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 85:10
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 85:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who 85:19
| الذين ELZ̃YN elleƶīne who 89:9
| الذين ELZ̃YN elleƶīne ki Who 89:11
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who 90:17
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 95:6
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 98:1
| الذين ELZ̃YN elleƶīne olanlar those who 98:4
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 98:6
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 98:7
| الذين ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who 103:3
| الذين ELZ̃YN elleƶīne -kimseler(dir) Those who 107:5
| الذين ELZ̃YN elleƶīne -kimseler(dir) Those who 107:6
|بهBHbihikendilerineabout it5x
| به BH bihi onunla therewith 2:22
| به BH bihi onlara therefrom 2:25
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi onunla by it 2:26
| به BH bihi kendisiyle it 2:27
| به BH bihi onu of it. 2:41
| به BH bihi onu therewith 2:76
| به BH bihi onu with it 2:79
| به BH bihi kendisini with 2:81
| به BH bihi onu in it. 2:89
| به BH bihi onunla with 2:90
| به BH bihi onunla with 2:93
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi onunla with it 2:102
| به BH bihi ona in it. 2:121
| به BH bihi onu in it, 2:121
| به BH bihi ona in [it], 2:137
| به BH bihi onunla thereby 2:164
| به BH bihi adına [with it] 2:173
| به BH bihi onu there with 2:174
| به BH bihi bulunan he (has) 2:196
| به BH bihi onunla birlikte of it 2:215
| به BH bihi O'nu in Him 2:217
| به BH bihi hakkında concerning it. 2:229
| به BH bihi onunla with it. 2:231
| به BH bihi onunla with it 2:232
| به BH bihi ona [with it] 2:235
| به BH bihi onu of it 2:273
| به BH bihi onunla for it 2:284
| به BH bihi ona [of it] (to bear). 2:286
| به BH bihi Ona in it. 3:7
| به BH bihi O'na with Him - 3:64
| به BH bihi onun (hakkında) of it 3:66
| به BH bihi onun (hakkında) of it 3:66
| به BH bihi ona in him 3:81
| به BH bihi onu it. 3:91
| به BH bihi onu of it 3:92
| به BH bihi bununla with it. 3:126
| به BH bihi kendilerine about it 3:151
| به BH bihi onunla [with it] 3:180
| به BH bihi karşılığında [with] it 3:187
| به BH bihi adına [with it] 4:1
| به BH bihi of it 4:24
| به</