» 42 / Sûrâ  3:

Kuran Sırası: 42
İniş Sırası: 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 3
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. كَذَٰلِكَ (KZ̃LK) = keƶālike : böyle
2. يُوحِي (YVḪY) = yūHī : vahyeder
3. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
4. وَإِلَى (VÎL) = ve ilā : ve
5. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
6. مِنْ (MN) = min :
7. قَبْلِكَ (GBLK) = ḳablike : senden öncekilere
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
9. الْعَزِيزُ (ELAZYZ) = l-ǎzīzu : aziz
10. الْحَكِيمُ (ELḪKYM) = l-Hakīmu : hakim
böyle | vahyeder | sana | ve | | | senden öncekilere | Allah | aziz | hakim |

[] [VḪY] [] [] [] [] [GBL] [] [AZZ] [ḪKM]
KZ̃LK YVḪY ÎLYK VÎL ELZ̃YN MN GBLK ELLH ELAZYZ ELḪKYM

keƶālike yūHī ileyke ve ilā elleƶīne min ḳablike llahu l-ǎzīzu l-Hakīmu
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كذلك | KZ̃LK keƶālike böyle Thus
يوحي و ح ي | VḪY YVḪY yūHī vahyeder reveals
إليك | ÎLYK ileyke sana to you,
وإلى | VÎL ve ilā ve and to
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those
من | MN min before you -
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike senden öncekilere before you -
الله | ELLH llahu Allah Allah
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu aziz the All-Mighty,
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hakim the All-Wise.

42:3 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

böyle | vahyeder | sana | ve | | | senden öncekilere | Allah | aziz | hakim |

[] [VḪY] [] [] [] [] [GBL] [] [AZZ] [ḪKM]
KZ̃LK YVḪY ÎLYK VÎL ELZ̃YN MN GBLK ELLH ELAZYZ ELḪKYM

keƶālike yūHī ileyke ve ilā elleƶīne min ḳablike llahu l-ǎzīzu l-Hakīmu
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم

[] [و ح ي] [] [] [] [] [ق ب ل] [] [ع ز ز] [ح ك م]

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كذلك | KZ̃LK keƶālike böyle Thus
Kef,Zel,Lam,Kef,
20,700,30,20,
P – prefixed preposition ka
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
جار ومجرور
يوحي و ح ي | VḪY YVḪY yūHī vahyeder reveals
Ye,Vav,Ha,Ye,
10,6,8,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
إليك | ÎLYK ileyke sana to you,
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وإلى | VÎL ve ilā ve and to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
من | MN min before you -
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike senden öncekilere before you -
Gaf,Be,Lam,Kef,
100,2,30,20,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu aziz the All-Mighty,
Elif,Lam,Ayn,Ze,Ye,Ze,
1,30,70,7,10,7,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
الحكيم ح ك م | ḪKM ELḪKYM l-Hakīmu hakim the All-Wise.
Elif,Lam,Ha,Kef,Ye,Mim,
1,30,8,20,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |كَذَٰلِكَ: böyle | يُوحِي: vahyeder | إِلَيْكَ: sana | وَإِلَى: ve | الَّذِينَ: | مِنْ: | قَبْلِكَ: senden öncekilere | اللَّهُ: Allah | الْعَزِيزُ: aziz | الْحَكِيمُ: hakim |
Kırık Meal (Harekesiz) : |كذلك KZ̃LK böyle | يوحي YWḪY vahyeder | إليك ÎLYK sana | وإلى WÎL ve | الذين ELZ̃YN | من MN | قبلك GBLK senden öncekilere | الله ELLH Allah | العزيز ELAZYZ aziz | الحكيم ELḪKYM hakim |
Kırık Meal (Okunuş) : |keƶālike: böyle | yūHī: vahyeder | ileyke: sana | ve ilā: ve | elleƶīne: | min: | ḳablike: senden öncekilere | llahu: Allah | l-ǎzīzu: aziz | l-Hakīmu: hakim |
Kırık Meal (Transcript) : |KZ̃LK: böyle | YVḪY: vahyeder | ÎLYK: sana | VÎL: ve | ELZ̃YN: | MN: | GBLK: senden öncekilere | ELLH: Allah | ELAZYZ: aziz | ELḪKYM: hakim |
Abdulbaki Gölpınarlı : İşte böyle vahyetmededir sana ve senden öncekilere o üstün, o hüküm ve hikmet sâhibi Allah.
Adem Uğur : Azîz ve hakîm olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.
Ahmed Hulusi : Aziyz ve Hakiym olan Allâh, sana ve senden öncekilere böylece vahyeder!
Ahmet Tekin : İzzet, kudret ve hikmet sahibi, hükümran olan Allah, hurûf-ı mukattaaları ve sûreleri sana, geçmiş kutsal kitaplardaki benzerlerini, senden önceki peygamberlere vahyettiği gibi, Kur’ân’ı sana vahyetmeye devam ediyor.
Ahmet Varol : Güçlü ve hakim Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyetmektedir.
Ali Bulaç : O, Aziz ve Hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere böyle vahyetmektedir.
Ali Fikri Yavuz : Azîz, Hakim olan Allah, sana ve senden evvelki peygamberlere böyle (manalar) vahyediyor.
Bekir Sadak : Guclu olan, Hakim olan Allah, sana da, senden oncekilere de soylece vahyeder.
Celal Yıldırım : O çok üstün, çok güçlü yegâne hikmet sahibi Allah, böylece hem sana, hem senden öncekilere vahyeder.
Diyanet İşleri : (Ey Muhammed!) Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.
Diyanet İşleri (eski) : Güçlü olan, Hakim olan Allah, sana da, senden öncekilere de böyle vahyeder.
Diyanet Vakfi : Azîz ve hakîm olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.
Edip Yüksel : Üstün ve Bilge olan ALLAH sana ve senden öncekilere böyle vahyeder.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O güçlü, hikmet sahibi Allah sana, senden öncekilere de işte böyle vahyediyor.
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte böyle vahiy veriyor sana -senden evvelkilere de- Allah, o, azîz, hakîm.
Fizilal-il Kuran : O üstün iradeli ve her yaptığını bir hikmete göre yapan Allah, sana ve senden önceki peygamberlere böyle vahyeder.
Gültekin Onan : O Aziz ve Hakim olan Tanrı, sana ve senden öncekilere böyle vahyetmektedir.
Hakkı Yılmaz : En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.
Hasan Basri Çantay : O mutlak gaalib, O hukûm ve hikmet saahibi Allah sana da, senden evvelkilere de işte böyle vahyeder.
Hayrat Neşriyat : Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder!
İbni Kesir : Aziz, Hakim olan Allah sana da, senden öncekilere de böyle vahyeder.
İskender Evrenosoğlu : Azîz ve Hakîm olan Allah, işte böyle, sana ve senden öncekilere vahyeder.
Muhammed Esed : Kudret ve hikmet sahibi olan Allah, (ey Muhammed) sana ve senden öncekilere (hakikati) şöyle vahyetti:
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte böyle vahyediyor. Sana ve senden evvel olanlara o azîz, hakîm olan Allah.
Ömer Öngüt : Azîz ve hikmet sahibi olan Allah sana da senden öncekilere de işte böyle vahyeder.
Şaban Piriş : İşte böyle vahyediyor sana ve senden öncekilere, Aziz ve hakim olan Allah!
Suat Yıldırım : (O üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi) azîz ve hakîm olan Allah, böylece sana da, senden önceki resullere de buyruklarını vahyeder.
Süleyman Ateş : O aziz ve hakim olan Allâh, sana ve senden öncekilere böyle vahyeder:
Tefhim-ul Kuran : O, Aziz ve Hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere böyle vahyetmektedir.
Ümit Şimşek : Kudreti herşeye üstün olan ve hikmeti herşeyi kuşatan Allah, sana ve senden öncekilere böyle vahyeder.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte böyle vahyeder sana ve senden öncekilere Azîz ve Hakîm olan Allah!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}