» 42 / Sûrâ  9:

Kuran Sırası: 42
İniş Sırası: 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَمِ (ÊM) = emi : yoksa
2. اتَّخَذُوا (ETḢZ̃VE) = tteḣaƶū : edindiler (mi?)
3. مِنْ (MN) = min :
4. دُونِهِ (D̃VNH) = dūnihi : O'ndan başka
5. أَوْلِيَاءَ (ÊVLYEÙ) = evliyā'e : dostlar
6. فَاللَّهُ (FELLH) = fallahu : halbuki Allah'tır
7. هُوَ (HV) = huve : O
8. الْوَلِيُّ (ELVLY) = l-veliyyu : dost olan
9. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
10. يُحْيِي (YḪYY) = yuHyī : diriltir
11. الْمَوْتَىٰ (ELMVT) = l-mevtā : ölüleri
12. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
13. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
14. كُلِّ (KL) = kulli : her
15. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
16. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : kadirdir
yoksa | edindiler (mi?) | | O'ndan başka | dostlar | halbuki Allah'tır | O | dost olan | ve O | diriltir | ölüleri | ve O | üzerine | her | şey | kadirdir |

[] [EḢZ̃] [] [D̃VN] [VLY] [ELH] [] [VLY] [] [ḪYY] [MVT] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
ÊM ETḢZ̃VE MN D̃VNH ÊVLYEÙ FELLH HV ELVLY VHV YḪYY ELMVT VHV AL KL ŞYÙ GD̃YR

emi tteḣaƶū min dūnihi evliyā'e fallahu huve l-veliyyu ve huve yuHyī l-mevtā ve huve ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أم | ÊM emi yoksa Or
اتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃VE tteḣaƶū edindiler (mi?) have they taken
من | MN min besides Him
دونه د و ن | D̃VN D̃VNH dūnihi O'ndan başka besides Him
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar protectors?
فالله ا ل ه | ELH FELLH fallahu halbuki Allah'tır But Allah -
هو | HV huve O He
الولي و ل ي | VLY ELVLY l-veliyyu dost olan (is) the Protector,
وهو | VHV ve huve ve O and He
يحيي ح ي ي | ḪYY YḪYY yuHyī diriltir gives life
الموتى م و ت | MVT ELMVT l-mevtā ölüleri (to) the dead.
وهو | VHV ve huve ve O And He
على | AL ǎlā üzerine (is) on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.

42:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoksa | edindiler (mi?) | | O'ndan başka | dostlar | halbuki Allah'tır | O | dost olan | ve O | diriltir | ölüleri | ve O | üzerine | her | şey | kadirdir |

[] [EḢZ̃] [] [D̃VN] [VLY] [ELH] [] [VLY] [] [ḪYY] [MVT] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
ÊM ETḢZ̃VE MN D̃VNH ÊVLYEÙ FELLH HV ELVLY VHV YḪYY ELMVT VHV AL KL ŞYÙ GD̃YR

emi tteḣaƶū min dūnihi evliyā'e fallahu huve l-veliyyu ve huve yuHyī l-mevtā ve huve ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

[] [ا خ ذ ] [] [د و ن] [و ل ي] [ا ل ه] [] [و ل ي] [] [ح ي ي] [م و ت] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أم | ÊM emi yoksa Or
,Mim,
,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
اتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃VE tteḣaƶū edindiler (mi?) have they taken
Elif,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
1,400,600,700,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min besides Him
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دونه د و ن | D̃VN D̃VNH dūnihi O'ndan başka besides Him
Dal,Vav,Nun,He,
4,6,50,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar protectors?
,Vav,Lam,Ye,Elif,,
,6,30,10,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
فالله ا ل ه | ELH FELLH fallahu halbuki Allah'tır But Allah -
Fe,Elif,Lam,Lam,He,
80,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الفاء استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الولي و ل ي | VLY ELVLY l-veliyyu dost olan (is) the Protector,
Elif,Lam,Vav,Lam,Ye,
1,30,6,30,10,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وهو | VHV ve huve ve O and He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
يحيي ح ي ي | ḪYY YḪYY yuHyī diriltir gives life
Ye,Ha,Ye,Ye,
10,8,10,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الموتى م و ت | MVT ELMVT l-mevtā ölüleri (to) the dead.
Elif,Lam,Mim,Vav,Te,,
1,30,40,6,400,,
N – nominative plural noun
اسم مرفوع
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
على | AL ǎlā üzerine (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَمِ: yoksa | اتَّخَذُوا: edindiler (mi?) | مِنْ: | دُونِهِ: O'ndan başka | أَوْلِيَاءَ: dostlar | فَاللَّهُ: halbuki Allah'tır | هُوَ: O | الْوَلِيُّ: dost olan | وَهُوَ: ve O | يُحْيِي: diriltir | الْمَوْتَىٰ: ölüleri | وَهُوَ: ve O | عَلَىٰ: üzerine | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şey | قَدِيرٌ: kadirdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أم ÊM yoksa | اتخذوا ETḢZ̃WE edindiler (mi?) | من MN | دونه D̃WNH O'ndan başka | أولياء ÊWLYEÙ dostlar | فالله FELLH halbuki Allah'tır | هو HW O | الولي ELWLY dost olan | وهو WHW ve O | يحيي YḪYY diriltir | الموتى ELMWT ölüleri | وهو WHW ve O | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | قدير GD̃YR kadirdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |emi: yoksa | tteḣaƶū: edindiler (mi?) | min: | dūnihi: O'ndan başka | evliyā'e: dostlar | fallahu: halbuki Allah'tır | huve: O | l-veliyyu: dost olan | ve huve: ve O | yuHyī: diriltir | l-mevtā: ölüleri | ve huve: ve O | ǎlā: üzerine | kulli: her | şey'in: şey | ḳadīrun: kadirdir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊM: yoksa | ETḢZ̃VE: edindiler (mi?) | MN: | D̃VNH: O'ndan başka | ÊVLYEÙ: dostlar | FELLH: halbuki Allah'tır | HV: O | ELVLY: dost olan | VHV: ve O | YḪYY: diriltir | ELMVT: ölüleri | VHV: ve O | AL: üzerine | KL: her | ŞYÙ: şey | GD̃YR: kadirdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yoksa, onu bırakıp kendilerine sâhip olacak başka mâbutlar mı kabûl ettiler? Gerçekten de kudret sâhibi ancak o Allah'tır ve odur ölüyü dirilten ve onun, her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi : Yoksa O'nun dûnundan velîler mi edindiler? (İşte) Allâh! "HÛ"dur El Veliyy! "HÛ" diriltir ölüleri! "HÛ" her şeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Yoksa onlar, Allah’ın dışında kulları durumundakilerden, veliler, koruyucular, emirlerine uyacakları otoriteler mi edindiler? Halbuki asıl koruyucu, asıl emirlerine itaat edilecek otorite Allah’tır. Ölülere de O hayat verir. O’nun gücü kudreti her şeye yeter.
Ahmet Varol : Yoksa onlar O'ndan başka dostlar mı edindiler? Oysa Allah, (gerçek) dost işte O'dur; ölüleri O diriltir. O her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Yoksa O'nun dışında birtakım veliler mi edindiler? İşte Allah; veli O'dur, ölüleri dirilten O'dur. O, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Yoksa o kâfirler, Allah’dan başka yardımcılar mı edindiler? İşte Allah! yardımcı (velî) ancak O’dur. Ölüleri O diriltir, O her şeye kadirdir.
Bekir Sadak : Demek onlar Allah'tan baska dostlar edindiler? Oysa dost, ancak Allah'tir. O, oluleri diriltir. Her seye Kadir'dir. *
Celal Yıldırım : Yoksa onlar, Allah'tan başkasını dostlar ve sahip çıkanlar mı edindiler ?! Halbuki asıl dost ve sahip çıkan Allah'tır. Ve O, ölüleri diriltir ; O'nun kudreti her şeye yeter.
Diyanet İşleri : Yoksa onlar Allah’tan başka dostlar mı edindiler? Hâlbuki gerçek dost Allah’tır. O, ölüleri diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Demek onlar Allah'tan başka dostlar edindiler? Oysa dost, ancak Allah'tır. O, ölüleri diriltir. Her şeye Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir, her şeye kadirdir.
Edip Yüksel : O'nun dışında veliler (sahipler) mi edindiler? Biricik veli ALLAH'tır, ölüleri O diriltir ve O herşeye Kadirdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yoksa (onlar) O'ndan başka dostlar mı edindiler? Fakat, gerçek dost ancak Allah'tır. Ölüleri O diriltir ve herşeye gücü yeten de O'dur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yoksa ondan beride veliylerimi idindiler? Fakat Allahdır ancak veliy, ölüleri o diriltir ve her şey'e kadîr odur.
Fizilal-il Kuran : Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar (veli)mi edindiler? Halbuki dost (veli) yalnız Allah'tır. O ölüleri diriltir ve O'nun gücü herşeye yeter.
Gültekin Onan : Yoksa O'nun dışında bir takım veliler mi edindiler? İşte Tanrı; veli O'dur, ölüleri dirilten O'dur. O, her şeye güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : Yoksa O'nun astlarından birtakım yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı kabulleniyorlar? İşte Allah, yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakının ta kendisidir. Ve O, ölüleri diriltir ve O, her şeye gücü yetendir.
Hasan Basri Çantay : Yoksa onlar Allahdan başkasını dostlar mı edindiler? İşte Allah! (Asıl) dost Odur. Ölüleri O diriltir. O, herşey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Yoksa (kendilerine) O’ndan başka dostlar mı edindiler? İşte asıl dost, ancak Allah’dır ve ölüleri O diriltir. Çünki O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Yoksa O'ndan başka veliler mi edindiler? İşte Allah; O'dur veli. Ölüleri O, diriltir. Ve O, her şeye kadirdir.
İskender Evrenosoğlu : Yoksa O'ndan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah; O, dosttur. Ve O, ölüleri diriltir. Ve O, herşeye kaadirdir.
Muhammed Esed : Yoksa onlar, Allah'tan başka koruyucular edi(nebileceklerini mi sa)nıyorlar? Hayır, yalnız Allah'tır (bütün varlıkların) koruyucusu; çünkü yalnız O'dur ölüye can veren ve yalnız O'dur her şeye kadir olan.
Ömer Nasuhi Bilmen : Yoksa ondan başkasını velîler mi edindiler? Fakat Allah'tır, O'dur velî olan ve O, ölüleri diriltir. Ve O her şey üzerine bihakkın kâdirdir.
Ömer Öngüt : Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki dost ancak Allah'tır. Ölüleri O diriltir, O her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Yoksa onlar, O’ndan başka veliler mi edindiler? Oysa Allah, veli O’dur. Ölüleri dirilten O’dur. Her şeye gücü yeten O’dur!
Suat Yıldırım : Gerçek bu iken, bilakis onlar Allah’tan başka birtakım hâmiler edindiler. Olacak iş midir bu! Hâmi ancak Allah’tır, ölüleri diriltecek de O’dur ve O her şeye kadirdir.
Süleyman Ateş : Yoksa Allah'tan başka veliler mi edindiler? Veli yalnız Allah'tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye kâdirdir.
Tefhim-ul Kuran : Yoksa O'nun dışında birtakım veliler mi edindiler? İşte Allah; veli olan O'dur, ölü olanları da dirilten O'dur. O, her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Onlar Allah'tan başka veliler mi edindiler? Oysa asıl veli Allah'tır. Ölüleri O diriltir; Onun herşeye gücü yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Yoksa O'ndan başka veliler mi edindiler? Allah! O'dur gerçek dost. Ölüleri O diriltir. O herşeye güç yetirir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}