» 42 / Sûrâ  6:

Kuran Sırası: 42
İniş Sırası: 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimseleri
2. اتَّخَذُوا (ETḢZ̃VE) = tteḣaƶū : edinen(leri)
3. مِنْ (MN) = min :
4. دُونِهِ (D̃VNH) = dūnihi : O'ndan başka
5. أَوْلِيَاءَ (ÊVLYEÙ) = evliyā'e : dostlar
6. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
7. حَفِيظٌ (ḪFYƵ) = HafīZun : kollamaktadır
8. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onları
9. وَمَا (VME) = ve mā : ve değilsin
10. أَنْتَ (ÊNT) = ente : sen
11. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onların üzerinde
12. بِوَكِيلٍ (BVKYL) = bivekīlin : bir vekil
ve kimseleri | edinen(leri) | | O'ndan başka | dostlar | Allah | kollamaktadır | onları | ve değilsin | sen | onların üzerinde | bir vekil |

[] [EḢZ̃] [] [D̃VN] [VLY] [] [ḪFƵ] [] [] [] [] [VKL]
VELZ̃YN ETḢZ̃VE MN D̃VNH ÊVLYEÙ ELLH ḪFYƵ ALYHM VME ÊNT ALYHM BVKYL

velleƶīne tteḣaƶū min dūnihi evliyā'e llahu HafīZun ǎleyhim ve mā ente ǎleyhim bivekīlin
والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri And those who
اتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃VE tteḣaƶū edinen(leri) take
من | MN min besides
دونه د و ن | D̃VN D̃VNH dūnihi O'ndan başka besides
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar protectors,
الله | ELLH llahu Allah Allah
حفيظ ح ف ظ | ḪFƵ ḪFYƵ HafīZun kollamaktadır (is) a Guardian
عليهم | ALYHM ǎleyhim onları over them,
وما | VME ve mā ve değilsin and not
أنت | ÊNT ente sen you
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üzerinde (are) over them
بوكيل و ك ل | VKL BVKYL bivekīlin bir vekil a manager.

42:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kimseleri | edinen(leri) | | O'ndan başka | dostlar | Allah | kollamaktadır | onları | ve değilsin | sen | onların üzerinde | bir vekil |

[] [EḢZ̃] [] [D̃VN] [VLY] [] [ḪFƵ] [] [] [] [] [VKL]
VELZ̃YN ETḢZ̃VE MN D̃VNH ÊVLYEÙ ELLH ḪFYƵ ALYHM VME ÊNT ALYHM BVKYL

velleƶīne tteḣaƶū min dūnihi evliyā'e llahu HafīZun ǎleyhim ve mā ente ǎleyhim bivekīlin
والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل

[] [ا خ ذ ] [] [د و ن] [و ل ي] [] [ح ف ظ] [] [] [] [] [و ك ل]

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
اتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃VE tteḣaƶū edinen(leri) take
Elif,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
1,400,600,700,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min besides
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دونه د و ن | D̃VN D̃VNH dūnihi O'ndan başka besides
Dal,Vav,Nun,He,
4,6,50,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar protectors,
,Vav,Lam,Ye,Elif,,
,6,30,10,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
حفيظ ح ف ظ | ḪFƵ ḪFYƵ HafīZun kollamaktadır (is) a Guardian
Ha,Fe,Ye,Zı,
8,80,10,900,
ADJ – nominative masculine singular indefinite active participle
صفة مرفوعة
عليهم | ALYHM ǎleyhim onları over them,
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وما | VME ve mā ve değilsin and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أنت | ÊNT ente sen you
,Nun,Te,
,50,400,
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üzerinde (are) over them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
بوكيل و ك ل | VKL BVKYL bivekīlin bir vekil a manager.
Be,Vav,Kef,Ye,Lam,
2,6,20,10,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَالَّذِينَ: ve kimseleri | اتَّخَذُوا: edinen(leri) | مِنْ: | دُونِهِ: O'ndan başka | أَوْلِيَاءَ: dostlar | اللَّهُ: Allah | حَفِيظٌ: kollamaktadır | عَلَيْهِمْ: onları | وَمَا: ve değilsin | أَنْتَ: sen | عَلَيْهِمْ: onların üzerinde | بِوَكِيلٍ: bir vekil |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والذين WELZ̃YN ve kimseleri | اتخذوا ETḢZ̃WE edinen(leri) | من MN | دونه D̃WNH O'ndan başka | أولياء ÊWLYEÙ dostlar | الله ELLH Allah | حفيظ ḪFYƵ kollamaktadır | عليهم ALYHM onları | وما WME ve değilsin | أنت ÊNT sen | عليهم ALYHM onların üzerinde | بوكيل BWKYL bir vekil |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶīne: ve kimseleri | tteḣaƶū: edinen(leri) | min: | dūnihi: O'ndan başka | evliyā'e: dostlar | llahu: Allah | HafīZun: kollamaktadır | ǎleyhim: onları | ve mā: ve değilsin | ente: sen | ǎleyhim: onların üzerinde | bivekīlin: bir vekil |
Kırık Meal (Transcript) : |VELZ̃YN: ve kimseleri | ETḢZ̃VE: edinen(leri) | MN: | D̃VNH: O'ndan başka | ÊVLYEÙ: dostlar | ELLH: Allah | ḪFYƵ: kollamaktadır | ALYHM: onları | VME: ve değilsin | ÊNT: sen | ALYHM: onların üzerinde | BVKYL: bir vekil |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onun bırakıp da ondan başka dostlar ve tanrılar kabûl edenlerin yaptıklarını Allah, görür, gözetir ve onların yaptıklarını görüp gözetecek, sen değilsin.
Adem Uğur : Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.
Ahmed Hulusi : O dûnunda veliler edinmişlere gelince, Allâh onları gözetleyendir. . . Sen onların yaptıklarının sorumlusu değilsin.
Ahmet Tekin : Allah’ın dışında kulları durumundakilerden, veliler, koruyucular, otoriteler edinenleri, Allah devamlı gözetim, denetim altında tutmaktadır. Sen Allah’a karşı onların savunucusu değilsin. Allah adına da onlar üzerinde zor kullanamazsın.
Ahmet Varol : O'ndan başka dostlar edinenlere gelince Allah onları kollamaktadır. Sen onların üzerine vekil değilsin.
Ali Bulaç : Allah'ın dışında birtakım veliler edinenler ise; Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.
Ali Fikri Yavuz : Allah’dan başka veliler edinenlere gelince; onların (söz ve işleri) üzerine Allah gözcüdür, sen üzerlerine bir vekil değilsin (Ey Rasûlüm, vazifen azab ile onları korkutmaktır).
Bekir Sadak : Allah'i birakip da dostlar edinenlerin islediklerini Allah gozetlemektedir. Sen, onlara vekil olmaga memur degilsin.
Celal Yıldırım : Onlar ki, Allah'ı bırakıp başka (tanrıları) dost ve sahip edindiler, Allah, onlar üzerinde görüp gözetleyicidir ve sen onlar üzerinde (koruyucu, savunucu, gözetleyici) vekîl değilsin.
Diyanet İşleri : Allah’tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ı bırakıp da dostlar edinenlerin işlediklerini Allah gözetlemektedir. Sen, onlara vekil olmağa memur değilsin.
Diyanet Vakfi : Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.
Edip Yüksel : O'ndan başkasını veliler edinenleri ALLAH kollamaktadır. Sen onların avukatı değilsin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'nun dışında dostlara tutunanlara gelince, Allah onların üzerinde gözcüdür. Sen üzerlerine vekil değilsin.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onun berisinden veliylere tutunanlara gelince: onların da üzerlerine Allah gözcü, sen değilsin üzerlerine vekil
Fizilal-il Kuran : Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah gözetlemektedir. Sen onların üzerinde vekil değilsin.
Gültekin Onan : Tanrı'nın dışında birtakım veliler edinenler ise; Tanrı, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.
Hakkı Yılmaz : "Ve O'nun astlarından yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinen kimseler; Allah onların üzerinde yaptıklarını kayda almaktadır. Ve sen onların üzerinde canlı-cansız tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan biri değilsin. "
Hasan Basri Çantay : Ondan başka velîler edinenlere gelince: Allah onların üzerinde dâima görüb gözetleyicidir. Sen (Habîbim) onların üstünde bir vekîl değilsin.
Hayrat Neşriyat : (Kendilerine) O’ndan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları hakkıyla gözetleyendir. Sen ise onların üzerine vekil değilsin!
İbni Kesir : Ondan başka veliler edinenlere gelince; Allah, onların üzerinde daima gözetleyicidir. Sen, onların üzerinde vekil değilsin.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlar, O'ndan (Allah'tan) başka dostlar edindiler. Allah, onların üzerine Hafîz'dir (yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder). Ve sen, onlara vekil değilsin.
Muhammed Esed : Allah'tan başkasını koruyucu edinenlere gelince; Allah onları görüp gözetlemektedir ve sen onların yaptıklarından sorumlu değilsin.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kimseler ki, Allah'tan başkasını velîler ittihaz ettiler. Onların üzerlerine Allah nâzırdır ve sen onların üzerlerine bir vekîl değilsin.
Ömer Öngüt : Allah'tan başka dost edinenleri, Allah daima gözetlemektedir. Sen onların üzerinde vekil değilsin.
Şaban Piriş : Kendisinden başka veliler edinenleri, Allah gözetlemektedir onları. Onlara, sen vekil değilsin.
Suat Yıldırım : Allah’tan başka birtakım hâmiler (veliler) edinenlere gelince, Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir, sen onlar üzerinde yönetici değilsin.
Süleyman Ateş : O'ndan başka veliler edinenleri Allâh kollamaktadır. Sen onların üzerinde vekil değilsin.
Tefhim-ul Kuran : Allah'ın dışında birtakım veliler edinenler ise, Allah, onların üzerinde gözetleyicidir. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin.
Ümit Şimşek : Ondan başkalarını veli edinenleri Allah görüp gözetmektedir. Yoksa sen onlardan sorumlu bir vekil değilsin.
Yaşar Nuri Öztürk : O'nun berisinden veliler edinenlere gelince, onlar üzerine gözcü de Allah'tır. Sen değilsin onlara vekil.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}