» 42 / Sûrâ  29:

Kuran Sırası: 42
İniş Sırası: 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 29
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنْ (VMN) = ve min : ve
2. ايَاتِهِ ( ËYETH) = āyātihi : O'nun ayetlerindendir
3. خَلْقُ (ḢLG) = ḣalḳu : yaratması
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : gökleri
5. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yeri
6. وَمَا (VME) = ve mā : ve
7. بَثَّ (BS̃) = beṧṧe : yaydığı
8. فِيهِمَا (FYHME) = fīhimā : bunların içine
9. مِنْ (MN) = min : -dan
10. دَابَّةٍ (D̃EBT) = dābbetin : canlılar-
11. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
12. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
13. جَمْعِهِمْ (CMAHM) = cem'ǐhim : onları toplamağa
14. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
15. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
16. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : kadirdir
ve | O'nun ayetlerindendir | yaratması | gökleri | ve yeri | ve | yaydığı | bunların içine | -dan | canlılar- | ve O | | onları toplamağa | zaman | dilediği | kadirdir |

[] [EYY] [ḢLG] [SMV] [ERŽ] [] [BS̃S̃] [] [] [D̃BB] [] [] [CMA] [] [ŞYE] [GD̃R]
VMN ËYETH ḢLG ELSMEVET VELÊRŽ VME BS̃ FYHME MN D̃EBT VHV AL CMAHM ÎZ̃E YŞEÙ GD̃YR

ve min āyātihi ḣalḳu s-semāvāti vel'erDi ve mā beṧṧe fīhimā min dābbetin ve huve ǎlā cem'ǐhim iƶā yeşā'u ḳadīrun
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve min ve And among
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātihi O'nun ayetlerindendir His Signs
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳu yaratması (is the) creation
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth
وما | VME ve mā ve and whatever
بث ب ث ث | BS̃S̃ BS̃ beṧṧe yaydığı He has dispersed
فيهما | FYHME fīhimā bunların içine in both of them
من | MN min -dan of
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin canlılar- (the) creatures.
وهو | VHV ve huve ve O And He
على | AL ǎlā (is) over
جمعهم ج م ع | CMA CMAHM cem'ǐhim onları toplamağa their gathering,
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills,
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.

42:29 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | O'nun ayetlerindendir | yaratması | gökleri | ve yeri | ve | yaydığı | bunların içine | -dan | canlılar- | ve O | | onları toplamağa | zaman | dilediği | kadirdir |

[] [EYY] [ḢLG] [SMV] [ERŽ] [] [BS̃S̃] [] [] [D̃BB] [] [] [CMA] [] [ŞYE] [GD̃R]
VMN ËYETH ḢLG ELSMEVET VELÊRŽ VME BS̃ FYHME MN D̃EBT VHV AL CMAHM ÎZ̃E YŞEÙ GD̃YR

ve min āyātihi ḣalḳu s-semāvāti vel'erDi ve mā beṧṧe fīhimā min dābbetin ve huve ǎlā cem'ǐhim iƶā yeşā'u ḳadīrun
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير

[] [ا ي ي] [خ ل ق] [س م و] [ا ر ض] [] [ب ث ث] [] [] [د ب ب] [] [] [ج م ع] [] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 42 / Sûrâ  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve min ve And among
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātihi O'nun ayetlerindendir His Signs
,Ye,Elif,Te,He,
,10,1,400,5,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳu yaratması (is the) creation
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
بث ب ث ث | BS̃S̃ BS̃ beṧṧe yaydığı He has dispersed
Be,Se,
2,500,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
فيهما | FYHME fīhimā bunların içine in both of them
Fe,Ye,He,Mim,Elif,
80,10,5,40,1,
P – preposition
PRON – 3rd person dual object pronoun
جار ومجرور
من | MN min -dan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دابة د ب ب | D̃BB D̃EBT dābbetin canlılar- (the) creatures.
Dal,Elif,Be,Te merbuta,
4,1,2,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
على | AL ǎlā (is) over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
جمعهم ج م ع | CMA CMAHM cem'ǐhim onları toplamağa their gathering,
Cim,Mim,Ayn,He,Mim,
3,40,70,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills,
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنْ: ve | ايَاتِهِ: O'nun ayetlerindendir | خَلْقُ: yaratması | السَّمَاوَاتِ: gökleri | وَالْأَرْضِ: ve yeri | وَمَا: ve | بَثَّ: yaydığı | فِيهِمَا: bunların içine | مِنْ: -dan | دَابَّةٍ: canlılar- | وَهُوَ: ve O | عَلَىٰ: | جَمْعِهِمْ: onları toplamağa | إِذَا: zaman | يَشَاءُ: dilediği | قَدِيرٌ: kadirdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve | آياته ËYETH O'nun ayetlerindendir | خلق ḢLG yaratması | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | وما WME ve | بث BS̃ yaydığı | فيهما FYHME bunların içine | من MN -dan | دابة D̃EBT canlılar- | وهو WHW ve O | على AL | جمعهم CMAHM onları toplamağa | إذا ÎZ̃E zaman | يشاء YŞEÙ dilediği | قدير GD̃YR kadirdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve min: ve | āyātihi: O'nun ayetlerindendir | ḣalḳu: yaratması | s-semāvāti: gökleri | vel'erDi: ve yeri | ve mā: ve | beṧṧe: yaydığı | fīhimā: bunların içine | min: -dan | dābbetin: canlılar- | ve huve: ve O | ǎlā: | cem'ǐhim: onları toplamağa | iƶā: zaman | yeşā'u: dilediği | ḳadīrun: kadirdir |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve | ËYETH: O'nun ayetlerindendir | ḢLG: yaratması | ELSMEVET: gökleri | VELÊRŽ: ve yeri | VME: ve | BS̃: yaydığı | FYHME: bunların içine | MN: -dan | D̃EBT: canlılar- | VHV: ve O | AL: | CMAHM: onları toplamağa | ÎZ̃E: zaman | YŞEÙ: dilediği | GD̃YR: kadirdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve delillerindendir gökleri ve yeryüzünü yaratması ve her ikisinde mahlûkatı yayıp dağıtması ve onun, elbette onları toplamaya da gücü yeter.
Adem Uğur : Gökleri, yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O'nun delillerindendir. O dilediği zaman bunları biraraya toplamaya da kadirdir.
Ahmed Hulusi : Semâları ve arzı ve ikisi arasındakileri DABBEden (biyolojik bedenler) çoğaltıp yaydıklarını yaratması O'nun işaretlerindendir. . . "HÛ" dilediğinde, onları birleştirmeye Kaadir'dir.
Ahmet Tekin : Gökleri, yeri ve bu ikisinde üremelerini sağlayıp yaygınlaştırdığı canlıları yaratması da onun âyetlerinden, kudretinin delillerindendir. Allahın, sünnetine, düzeninin yasalarına, iradesinin tecellisine uygun olan şartlarda canlıları, zıtları, uyum, uzlaşı ve ahenk içinde bir arada yaşatma; hepsini bir yerde toplama kudretine sahiptir.
Ahmet Varol : Göklerin, yerin ve bu ikisinde yaydığı canlıların yaratılışı da O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye kadirdir.
Ali Bulaç : Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip yayması O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Göklerin ve yerin yaratılışı ve onlarda bütün canlıları üretib yayması, O’nun (sonsuz kudretinin) alâmetlerindendir; ve O, dileyeceği zaman (kıyamette) onları toplamağa kadirdir.
Bekir Sadak : Gokleri, yeri ve ikisinde yaydigi canlilari yaratmasi varliginin delillerindendir. *
Celal Yıldırım : O'nun varlığına (delâlet eden) belgelerden biri de, göklerin ve yerin yaratılması ve ikisinde serpiştirip yaydığı canlılardır. O'nun, dilediği zaman onları toplayıp biraraya getirmeğe gücü ve kudreti yeter.
Diyanet İşleri : Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Gökleri, yeri ve ikisinde yaydığı canlıları yaratması varlığının delillerindendir.
Diyanet Vakfi : Gökleri, yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O'nun delillerindendir. O dilediği zaman bunları biraraya toplamaya da kadirdir.
Edip Yüksel : Gökleri ve yeri yaratıp onlarda çeşitli yaratıklar yayması O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları toplayabilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gökleri yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. O'nun dilediği zaman onları biraraya toplamaya da gücü yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerin ve yerin yaratılışı ve onlarda ürettiği her canlının üretilişi de O'nun ayetlerindendir. Ve O dilediği zaman onları toplamaya da kadirdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : O Göklerin ve Yerin yaradılışı ve onlarda ürettiği her dabbenin üretilişi de onun âyâtındandır ve o dileyeceği zaman onları toplamağa da kadirdir.
Fizilal-il Kuran : Gökleri, yer ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kaadirdir
Gültekin Onan : Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip yayması O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : Ve göklerin, yeryüzünün oluşturulması ve göklerde ve yerde her dâbbehden/canlıdan türetip yayması, O'nun alâmetlerinden/ göstergelerindendir. Ve O, dilediği zaman onların hepsini toplamaya gücü yetendir.
Hasan Basri Çantay : Göklerin ve yerin ve bunlar içinde yayıp üretdiği canlıların yaratılışı Onun âyetlerindendir. O, bütün bunları (kıyamet gününde) toplamıya da, dileyeceği zaman, hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Göklerin ve yerin ve onlarda yaydığı her hareketli mahlûkun yaratılışı O’nun delillerindendir. Ve O, dilediği zaman onları (mahşerde) bir araya getirmeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Gökleri, yeri ve ikisinde yaydığı canlıları yaratması da O'nun ayetlerindendir. O, dileyince bunları toplamaya da hakkıyla kadirdir.
İskender Evrenosoğlu : Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması, O'nun âyetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kaadirdir.
Muhammed Esed : Gökleri ve yeri ve bunların içinde üretip çoğalttığı bütün canlı varlıkları yaratması, O'nun işaretlerindendir. (Bunları yaratan) Allah, dilediği zaman onları (kendi katında) toplama gücüne de sahiptir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve göklerin ve yerin yaradılışı O'nun âyetlerindendir. Onlarda her hareket edenden yaymış olduğu şeyde ve o dilediği zaman onları toplamaya da kâdirdir.
Ömer Öngüt : Gökleri, yeri ve onlarda yaydığı canlıları yaratması, varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya toplamaya da kâdirdir.
Şaban Piriş : Göklerin ve yerin yaratılması ve oralarda canlıların yayılması da O’nun belgelerindendir. Dilediği zaman onları toplamaya kadir olan da O’dur.
Suat Yıldırım : Gökleri ve yeri yaratması ve oraları her türlü canlı ile doldurması, O’nun (kudretinin ve hikmetinin) delillerindendir. O elbette dilediği zaman onları mahşerde toplamaya da kadirdir.
Süleyman Ateş : Gökleri, yeri ve bunların içine yaydığı canlıları yaratması da O'nun âyetlerinden (birliğinin ve kudretinin işâretlerinden)dir. O, dilediği zaman onları toplamağa da kâdirdir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip yayması O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini toplamağa güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Göklerin, yerin ve onlarda yaydığı canlıların yaratılışı da Onun âyetlerindendir. Dilediğinde onların hepsini huzurunda toplamaya da Onun gücü yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zamanda onları biraraya getirmeye kadirdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}