» 7 / A’râf  137:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 137
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَأَوْرَثْنَا (VÊVRS̃NE) = ve evraṧnā : ve mirasçı kıldık
2. الْقَوْمَ (ELGVM) = l-ḳavme : milleti
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
4. كَانُوا (KENVE) = kānū : olan
5. يُسْتَضْعَفُونَ (YSTŽAFVN) = yusteD'ǎfūne : hor görülüp ezilmekte
6. مَشَارِقَ (MŞERG) = meşāriḳa : doğularına
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerin
8. وَمَغَارِبَهَا (VMĞERBHE) = ve meğāribehā : ve batılarına
9. الَّتِي (ELTY) = lletī : öyle ki
10. بَارَكْنَا (BERKNE) = bāraknā : bereketlendirdik
11. فِيهَا (FYHE) = fīhā : içini
12. وَتَمَّتْ (VTMT) = ve temmet : ve tam yerine geldi
13. كَلِمَتُ (KLMT) = kelimetu : (verdiği) sözü
14. رَبِّكَ (RBK) = rabbike : Rabbinin
15. الْحُسْنَىٰ (ELḪSN) = l-Husnā : güzel
16. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
17. بَنِي (BNY) = benī : oğulları
18. إِسْرَائِيلَ (ÎSREÙYL) = isrāīle : İsrail
19. بِمَا (BME) = bimā : yüzünden
20. صَبَرُوا (ṦBRVE) = Saberū : sabretmeleri
21. وَدَمَّرْنَا (VD̃MRNE) = ve demmernā : ve yıktık
22. مَا (ME) = mā : şeyleri
23. كَانَ (KEN) = kāne :
24. يَصْنَعُ (YṦNA) = yeSneǔ : yapageldiği
25. فِرْعَوْنُ (FRAVN) = fir'ǎvnu : Fir'avn'ın
26. وَقَوْمُهُ (VGVMH) = ve ḳavmuhu : ve kavminin
27. وَمَا (VME) = ve mā : ve
28. كَانُوا (KENVE) = kānū : oldukları
29. يَعْرِشُونَ (YARŞVN) = yeǎ'rişūne : yükselttiyor (sarayları)
ve mirasçı kıldık | milleti | | olan | hor görülüp ezilmekte | doğularına | yerin | ve batılarına | öyle ki | bereketlendirdik | içini | ve tam yerine geldi | (verdiği) sözü | Rabbinin | güzel | üzerine | oğulları | İsrail | yüzünden | sabretmeleri | ve yıktık | şeyleri | | yapageldiği | Fir'avn'ın | ve kavminin | ve | oldukları | yükselttiyor (sarayları) |

[VRS̃] [GVM] [] [KVN] [ŽAF] [ŞRG] [ERŽ] [ĞRB] [] [BRK] [] [TMM] [KLM] [RBB] [ḪSN] [] [BNY] [] [] [ṦBR] [D̃MR] [] [KVN] [ṦNA] [] [GVM] [] [KVN] [ARŞ]
VÊVRS̃NE ELGVM ELZ̃YN KENVE YSTŽAFVN MŞERG ELÊRŽ VMĞERBHE ELTY BERKNE FYHE VTMT KLMT RBK ELḪSN AL BNY ÎSREÙYL BME ṦBRVE VD̃MRNE ME KEN YṦNA FRAVN VGVMH VME KENVE YARŞVN

ve evraṧnā l-ḳavme elleƶīne kānū yusteD'ǎfūne meşāriḳa l-erDi ve meğāribehā lletī bāraknā fīhā ve temmet kelimetu rabbike l-Husnā ǎlā benī isrāīle bimā Saberū ve demmernā kāne yeSneǔ fir'ǎvnu ve ḳavmuhu ve mā kānū yeǎ'rişūne
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون

 » 7 / A’râf  Suresi: 137
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأورثنا و ر ث | VRS̃ VÊVRS̃NE ve evraṧnā ve mirasçı kıldık And We made inheritors
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavme milleti the people
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olan were
يستضعفون ض ع ف | ŽAF YSTŽAFVN yusteD'ǎfūne hor görülüp ezilmekte considered weak -
مشارق ش ر ق | ŞRG MŞERG meşāriḳa doğularına (the) eastern (parts)
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the land
ومغاربها غ ر ب | ĞRB VMĞERBHE ve meğāribehā ve batılarına and the western (parts) of it,
التي | ELTY lletī öyle ki which
باركنا ب ر ك | BRK BERKNE bāraknā bereketlendirdik We blessed
فيها | FYHE fīhā içini [in it].
وتمت ت م م | TMM VTMT ve temmet ve tam yerine geldi And was fulfilled
كلمت ك ل م | KLM KLMT kelimetu (verdiği) sözü (the) word
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord -
الحسنى ح س ن | ḪSN ELḪSN l-Husnā güzel the best
على | AL ǎlā üzerine for
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğulları (the) Children
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel
بما | BME bimā yüzünden because
صبروا ص ب ر | ṦBR ṦBRVE Saberū sabretmeleri they were patient.
ودمرنا د م ر | D̃MR VD̃MRNE ve demmernā ve yıktık And We destroyed
ما | ME şeyleri what
كان ك و ن | KVN KEN kāne used to
يصنع ص ن ع | ṦNA YṦNA yeSneǔ yapageldiği make
فرعون | FRAVN fir'ǎvnu Fir'avn'ın Firaun
وقومه ق و م | GVM VGVMH ve ḳavmuhu ve kavminin and his people,
وما | VME ve mā ve and what
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū oldukları they used to
يعرشون ع ر ش | ARŞ YARŞVN yeǎ'rişūne yükselttiyor (sarayları) erect.

7:137 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve mirasçı kıldık | milleti | | olan | hor görülüp ezilmekte | doğularına | yerin | ve batılarına | öyle ki | bereketlendirdik | içini | ve tam yerine geldi | (verdiği) sözü | Rabbinin | güzel | üzerine | oğulları | İsrail | yüzünden | sabretmeleri | ve yıktık | şeyleri | | yapageldiği | Fir'avn'ın | ve kavminin | ve | oldukları | yükselttiyor (sarayları) |

[VRS̃] [GVM] [] [KVN] [ŽAF] [ŞRG] [ERŽ] [ĞRB] [] [BRK] [] [TMM] [KLM] [RBB] [ḪSN] [] [BNY] [] [] [ṦBR] [D̃MR] [] [KVN] [ṦNA] [] [GVM] [] [KVN] [ARŞ]
VÊVRS̃NE ELGVM ELZ̃YN KENVE YSTŽAFVN MŞERG ELÊRŽ VMĞERBHE ELTY BERKNE FYHE VTMT KLMT RBK ELḪSN AL BNY ÎSREÙYL BME ṦBRVE VD̃MRNE ME KEN YṦNA FRAVN VGVMH VME KENVE YARŞVN

ve evraṧnā l-ḳavme elleƶīne kānū yusteD'ǎfūne meşāriḳa l-erDi ve meğāribehā lletī bāraknā fīhā ve temmet kelimetu rabbike l-Husnā ǎlā benī isrāīle bimā Saberū ve demmernā kāne yeSneǔ fir'ǎvnu ve ḳavmuhu ve mā kānū yeǎ'rişūne
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون

[و ر ث] [ق و م] [] [ك و ن] [ض ع ف] [ش ر ق] [ا ر ض] [غ ر ب] [] [ب ر ك] [] [ت م م] [ك ل م] [ر ب ب] [ح س ن] [] [ب ن ي] [] [] [ص ب ر] [د م ر] [] [ك و ن] [ص ن ع] [] [ق و م] [] [ك و ن] [ع ر ش]

 » 7 / A’râf  Suresi: 137
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأورثنا و ر ث | VRS̃ VÊVRS̃NE ve evraṧnā ve mirasçı kıldık And We made inheritors
Vav,,Vav,Re,Se,Nun,Elif,
6,,6,200,500,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavme milleti the people
Elif,Lam,Gaf,Vav,Mim,
1,30,100,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olan were
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يستضعفون ض ع ف | ŽAF YSTŽAFVN yusteD'ǎfūne hor görülüp ezilmekte considered weak -
Ye,Sin,Te,Dad,Ayn,Fe,Vav,Nun,
10,60,400,800,70,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
مشارق ش ر ق | ŞRG MŞERG meşāriḳa doğularına (the) eastern (parts)
Mim,Şın,Elif,Re,Gaf,
40,300,1,200,100,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the land
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ومغاربها غ ر ب | ĞRB VMĞERBHE ve meğāribehā ve batılarına and the western (parts) of it,
Vav,Mim,Ğayn,Elif,Re,Be,He,Elif,
6,40,1000,1,200,2,5,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
التي | ELTY lletī öyle ki which
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
باركنا ب ر ك | BRK BERKNE bāraknā bereketlendirdik We blessed
Be,Elif,Re,Kef,Nun,Elif,
2,1,200,20,50,1,
V – 1st person plural (form III) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيها | FYHE fīhā içini [in it].
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
وتمت ت م م | TMM VTMT ve temmet ve tam yerine geldi And was fulfilled
Vav,Te,Mim,Te,
6,400,40,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person feminine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
كلمت ك ل م | KLM KLMT kelimetu (verdiği) sözü (the) word
Kef,Lam,Mim,Te,
20,30,40,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord -
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الحسنى ح س ن | ḪSN ELḪSN l-Husnā güzel the best
Elif,Lam,Ha,Sin,Nun,,
1,30,8,60,50,,
ADJ – nominative feminine singular adjective
صفة مرفوعة
على | AL ǎlā üzerine for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğulları (the) Children
Be,Nun,Ye,
2,50,10,
"N – genitive masculine plural noun → Children of Israel"
اسم مجرور
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel
,Sin,Re,Elif,,Ye,Lam,
,60,200,1,,10,30,
"PN – genitive proper noun → Israel"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
بما | BME bimā yüzünden because
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
SUB – subordinating conjunction
جار ومجرور
صبروا ص ب ر | ṦBR ṦBRVE Saberū sabretmeleri they were patient.
Sad,Be,Re,Vav,Elif,
90,2,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ودمرنا د م ر | D̃MR VD̃MRNE ve demmernā ve yıktık And We destroyed
Vav,Dal,Mim,Re,Nun,Elif,
6,4,40,200,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كان ك و ن | KVN KEN kāne used to
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
يصنع ص ن ع | ṦNA YṦNA yeSneǔ yapageldiği make
Ye,Sad,Nun,Ayn,
10,90,50,70,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
فرعون | FRAVN fir'ǎvnu Fir'avn'ın Firaun
Fe,Re,Ayn,Vav,Nun,
80,200,70,6,50,
"PN – nominative masculine proper noun → Pharaoh"
اسم علم مرفوع
وقومه ق و م | GVM VGVMH ve ḳavmuhu ve kavminin and his people,
Vav,Gaf,Vav,Mim,He,
6,100,6,40,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وما | VME ve mā ve and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū oldukları they used to
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يعرشون ع ر ش | ARŞ YARŞVN yeǎ'rişūne yükselttiyor (sarayları) erect.
Ye,Ayn,Re,Şın,Vav,Nun,
10,70,200,300,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَأَوْرَثْنَا: ve mirasçı kıldık | الْقَوْمَ: milleti | الَّذِينَ: | كَانُوا: olan | يُسْتَضْعَفُونَ: hor görülüp ezilmekte | مَشَارِقَ: doğularına | الْأَرْضِ: yerin | وَمَغَارِبَهَا: ve batılarına | الَّتِي: öyle ki | بَارَكْنَا: bereketlendirdik | فِيهَا: içini | وَتَمَّتْ: ve tam yerine geldi | كَلِمَتُ: (verdiği) sözü | رَبِّكَ: Rabbinin | الْحُسْنَىٰ: güzel | عَلَىٰ: üzerine | بَنِي: oğulları | إِسْرَائِيلَ: İsrail | بِمَا: yüzünden | صَبَرُوا: sabretmeleri | وَدَمَّرْنَا: ve yıktık | مَا: şeyleri | كَانَ: | يَصْنَعُ: yapageldiği | فِرْعَوْنُ: Fir'avn'ın | وَقَوْمُهُ: ve kavminin | وَمَا: ve | كَانُوا: oldukları | يَعْرِشُونَ: yükselttiyor (sarayları) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وأورثنا WÊWRS̃NE ve mirasçı kıldık | القوم ELGWM milleti | الذين ELZ̃YN | كانوا KENWE olan | يستضعفون YSTŽAFWN hor görülüp ezilmekte | مشارق MŞERG doğularına | الأرض ELÊRŽ yerin | ومغاربها WMĞERBHE ve batılarına | التي ELTY öyle ki | باركنا BERKNE bereketlendirdik | فيها FYHE içini | وتمت WTMT ve tam yerine geldi | كلمت KLMT (verdiği) sözü | ربك RBK Rabbinin | الحسنى ELḪSN güzel | على AL üzerine | بني BNY oğulları | إسرائيل ÎSREÙYL İsrail | بما BME yüzünden | صبروا ṦBRWE sabretmeleri | ودمرنا WD̃MRNE ve yıktık | ما ME şeyleri | كان KEN | يصنع YṦNA yapageldiği | فرعون FRAWN Fir'avn'ın | وقومه WGWMH ve kavminin | وما WME ve | كانوا KENWE oldukları | يعرشون YARŞWN yükselttiyor (sarayları) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve evraṧnā: ve mirasçı kıldık | l-ḳavme: milleti | elleƶīne: | kānū: olan | yusteD'ǎfūne: hor görülüp ezilmekte | meşāriḳa: doğularına | l-erDi: yerin | ve meğāribehā: ve batılarına | lletī: öyle ki | bāraknā: bereketlendirdik | fīhā: içini | ve temmet: ve tam yerine geldi | kelimetu: (verdiği) sözü | rabbike: Rabbinin | l-Husnā: güzel | ǎlā: üzerine | benī: oğulları | isrāīle: İsrail | bimā: yüzünden | Saberū: sabretmeleri | ve demmernā: ve yıktık | : şeyleri | kāne: | yeSneǔ: yapageldiği | fir'ǎvnu: Fir'avn'ın | ve ḳavmuhu: ve kavminin | ve mā: ve | kānū: oldukları | yeǎ'rişūne: yükselttiyor (sarayları) |
Kırık Meal (Transcript) : |VÊVRS̃NE: ve mirasçı kıldık | ELGVM: milleti | ELZ̃YN: | KENVE: olan | YSTŽAFVN: hor görülüp ezilmekte | MŞERG: doğularına | ELÊRŽ: yerin | VMĞERBHE: ve batılarına | ELTY: öyle ki | BERKNE: bereketlendirdik | FYHE: içini | VTMT: ve tam yerine geldi | KLMT: (verdiği) sözü | RBK: Rabbinin | ELḪSN: güzel | AL: üzerine | BNY: oğulları | ÎSREÙYL: İsrail | BME: yüzünden | ṦBRVE: sabretmeleri | VD̃MRNE: ve yıktık | ME: şeyleri | KEN: | YṦNA: yapageldiği | FRAVN: Fir'avn'ın | VGVMH: ve kavminin | VME: ve | KENVE: oldukları | YARŞVN: yükselttiyor (sarayları) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Zayıf, hor-hâkir bir hale getirilen kavme, yeryüzünün feyiz ve bereket ihsân ettiğimiz doğularını da, batılarını da mîras olarak verdik ve sabrettiklerinden dolayı Rabbinin, İsrailoğullarına verdiği güzel söz, tamamlandı, yerine geldi ve Firavun'la kavminin yaptıklarını, yükselttiklerini yıkıp mahvettik.
Adem Uğur : Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi (yahudileri) de, içini bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helâk ettik.
Ahmed Hulusi : Hor görülüp güçsüz bırakılmış topluluğu, içinde bereketler oluşturduğumuz yeryüzünün doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. . . Rabbinin İsrailoğullarına olan o en güzel sözü, sabretmeleri sonucu yerine geldi. Firavun ve halkının yapageldikleri şeyleri ve dikip yükselttiklerini de yerle bir ettik!
Ahmet Tekin : Temel hak ve hürriyetleri kısıtlanmış, baskıcı, zâlim idareler tarafından kahır altında ezilmekte olan kavmi, yeryüzünün, bereketle donattığımız doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrâiloğulları’na verdiği o güzel sözü, va’di, sabırla mücadeleye devam etmeleri sebebiyle gerçekleşti. Firavun’un ve kavminin yapageldikleri mâmur yerleri, fabrikaları ve sanat eserlerini, yükselttikleri köşkleri ve diktikleri bahçeleri yerle bir ettik.
Ahmet Varol : Sonra da zayıf düşürülen topluluğu (mustaz'afları) bereketlendirdiğimiz yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Böylece Rabbinin İsrailoğullarına olan güzel sözü sabretmelerine karşılık tam yerine geldi. Firavun ile toplumunun yapmakta olduklarını ve yükselttiklerini de yıktık.
Ali Bulaç : Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp zayıf bırakılanları (müstaz'afları) mirasçılar kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel sözü (vaadi), sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı (yerine geldi). Firavun ve kavminin yapmakta oldukları ve yükselttiklerini (köşklerini, saraylarını) da yerle bir ettik.
Ali Fikri Yavuz : Firavun’un işkencesi altında kıvranan o kavmi de, arzın bereketlerle donattığımız doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Böylece, Rabbinin İsraîl oğullarına olan o güzel vâdi, felâketlerle sabretmeleriyle tam yerine geldi. Firavun’un ve kavminin yapmakta oldukları sarayları ve yükseltmekte bulundukları binaları hep harap ettik.
Bekir Sadak : Hor gorulen yahudileri, bereketlendirdigimiz yerin dogularina ve batilarina mirasci kildik. Rabbinin Israilogullarina verdigi guzel soz, sabirlarina karsilik yerine geldi. Firavun ve milletinin yaptigini ve yukselttiklerini yiktik.
Celal Yıldırım : Ve küçümsenip hırpalanan kavmi de feyiz ve bereketli kıldığımız yerin (arz-ı mev'ûd'un) doğularına, batılarına vâris kıldık. Rabbin, İsrail oğullarına olan o güzel sözü, sabretmelerine karşılık tam anlamıyla gerçekleştirdi. Fir'avn ile kavminin yapageldikleri eserlerini ve yükselttikleri köşklerini yıkıp yok ettik.
Diyanet İşleri : Hor görülüp ezilmekte olan kavmi (İsrailoğullarını), toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz, onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve (özenle kurup) yükselttiklerini yerle bir ettik.
Diyanet İşleri (eski) : Hor görülen yahudileri, bereketlendirdiğimiz yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz, sabırlarına karşılık yerine geldi. Firavun ve milletinin yaptığını ve yükselttiklerini yıktık.
Diyanet Vakfi : Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi (yahudileri) de, içini bereketle doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri helâk ettik.
Edip Yüksel : Ülkenin verimli kıldığımız doğularına ve batılarına, horlanan ve zayıf düşürülen insanları mirasçı kıldık. Sıkıntılara direndikleri için, Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz gerçekleşti. Firavun ve halkının oluşturduğu yapı ve kurumları da yerle bir ettik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve o hırpalanıp ezilmekte olan kavmi de yeryüzünün, bereketle donattığımız doğusuna ve batısına mirasçı yaptık. Ve böylece Rabbinin, İsrailoğullarına olan o güzel vaadi, sabırları yüzünden gerçekleşti. Biz de Firavun ile kavminin yapageldikleri sanat eserlerini ve diktikleri binaları yerle bir ettik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve o hırpalanıp ezilmekte bulunan kavmi yeryüzünün, bereketlerle donattığımız doğusuna, batısına mirasçı kıldık. Ve Rabbinin İsrail oğullarına olan o güzel va'di, sabretmeleri sebebiyle tamamen tahakkuk etti ve Firavun ile kavminin yapageldikleri sanat eserlerini ve yükselttikleri binaları yere serdik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve o hırpalanıb ezilmekte bulunan kavmi ma'hud Arzın bereketlerle donattığımız meşrıklarına mağriblerine varis kıldık ve Rabbının Beni İsraîle olan o güzel kelimesi sabr etmeleri sebebiyle temamen tehakkuk etti de Fir'avn ile kavminin yapa geldikleri masnûâtı ve yükselttikleri binaları yerlere serdik
Fizilal-il Kuran : O güne kadar horlanan, ezilen toplumu (yahudileri) bereketlerle donattığımız toprakların doğusuna ve batısına mirasçı kıldık. İsrailoğulları'nın sabırlarına karşılık, Rabbinin onlara verdiği güzel söz gerçekleşti. Firavun'un ve soydaşlarının ortaya koydukları eserleri ve yükselttikleri yapıları yıkıp yok ettik.
Gültekin Onan : Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp zayıf bırakılanları mirasçılar kıldık. Rabbinin İsrailoğulları'na olan o güzel sözü (vaadi), sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı (yerine geldi). Firavun ve kavminin yapmakta oldukları ve yükselttiklerini (köşklerini, saraylarını) da yerle bir ettik.
Hakkı Yılmaz : O zaafa uğratıla gelmiş/ güçsüzleştirilmiş olan toplumu da bereketlendirdiğimiz yerin her tarafına mirasçı yaptık. Ve böylece Rabbinin, İsrâîloğulları'na olan o pek güzel sözü, sabretmeleri nedeniyle yerine geldi. Biz de Firavun ile toplumunun yapageldikleri sınâî eserlerini ve yükseltmekte oldukları şeyleri yerlebir ettik.
Hasan Basri Çantay : Hakaaretlere ma'ruz bırakılmış olan o kavmi de kendisine feyz ve bereket verdiğimiz yerin doğularına ve batılarına mîrascı kıldık. (Bu suretle) Rabbinin İsrâîl oğullarına olan o pek güzel va'di, (şedâide) katlandıkları sebebiyle, tam yerine geldi. Fir'avnın ve kavminin yapmakda oldukları şeylerle yükseltmekde devam etdikleri (binaları) ise hep harab etdik.
Hayrat Neşriyat : (Öteden beri) güçsüz düşürülmekte olan kavmi ise, kendisini bereketli kıldığımız yerin (Şam ve Mısır’ın) doğularına ve batılarına vâris kıldık. Böylece Rabbinin İsrâiloğullarına olan o pek güzel söz, sabretmeleri sebebiyle tamâmen yerine geldi. Fir'avun’un ve kavminin yapmakta olduğu (sarayları)nı ve yükseltmekte oldukları (köşk ve bahçeleri)ni ise, harâb ettik.
İbni Kesir : Hor görülmüş olan kavmi de, bereketlendirdiğimiz yerin doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbının İsrailoğullarına vukü bulan güzel sözü de onların sabretmelerinden dolayı yerini buldu. Firavun'un da, kavminin de yapmakta ve yükselmekte oldukları şeyleri harab ettik.
İskender Evrenosoğlu : Ve zayıf bırakılmış kavmi, arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavunun ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları (köşkleri, binaları) harap ettik.
Muhammed Esed : (Vaktiyle) hor görülen/güçsüz bırakılan insanları ise kutlu kıldığımız ülkenin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Ve Rabbinizin İsrailoğullarına verdiği söz, onların darlıkta gösterdikleri sabrın karşılığı olarak (işte böylece) gerçekleşmiş oldu; Firavun ve halkının özenle işlediklerini, yapıp yükselttiklerini ise, hepsini, hepsini yerle bir ettik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve zayıf, hakîr görülen o kavmini, kendisinde feyz ve bereket vücuda getirmiş olduğumuz yerin şark cihetlerine ve garp taraflarına varis kıldık. Ve Rabbinin güzel kelimesi İsrailoğulları üzerine sabreder oldukları sebebiyle tamam oldu. Ve Fir'avun ve kavminin yapmakta oldukları şeyleri ve yükseltmekte oldukları binaları tamamen helâk ettik.
Ömer Öngüt : Hor görülüp hırpalanan o kavmi de, mübarek kıldığımız yerin doğularına ve batılarına mirasçı yaptık. Sabretmelerine karşılık, Rabbinin İsrâiloğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta ve yükseltmekte oldukları şeyleri yıkıp yok ettik.
Şaban Piriş : Yeryüzünün bereketli kıldığımız doğusunda ve batısında güçsüzleştirilmiş bir toplumu onlara varis kıldık. İsrailoğulları’nın sabretmelerine karşılık olarak Rabbinin hükmü en iyi şekilde yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmış olduğu şeyleri mahvettik (sanki) hükümranlık yapmamışlardı.
Suat Yıldırım : Horlanan, ezilen milleti de, bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına (yani tamamına) vâris kıldık. Böylece sabretmelerine mükâfat olarak İsrail oğullarına, senin Rabbinin yaptığı güzel vaad tamamen gerçekleşti. Firavun ile kavminin yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise imha ettik.
Süleyman Ateş : Hor görülüp ezilmekte olan milleti de içini bereketlerle donattığımız yerin, doğularına ve batılarına mirâsçı kıldık. Rabbinin İsrâil oğullarına verdiği güzel söz, sabretmeleri yüzünden tam yerine geldi. Fir'avn'ın ve kavminin yapageldiği şeyleri ve yükseltmekte oldukları sarayları (ve bahçeleri) de yıktık.
Tefhim-ul Kuran : Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp zayıf bırakılanları (müstaz'afları) mirasçılar kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel sözü (vaadi), sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı (yerine geldi) . Firavun ve kavminin yapmakta oldukları ve yükselttiklerini (köşklerini, saraylarını) da yerle bir ettik.
Ümit Şimşek : Horlanan kavmi ise, bereket verdiğimiz toprakların doğusuna ve batısına vâris kıldık. Böylece, sabretmelerine karşılık, Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerini bulmuş oldu. Firavun ve kavminin işledikleri sanatlar ile yükselttikleri binaları ve bahçeleri de yerle bir ettik.
Yaşar Nuri Öztürk : Ezilip itilmekte olan topluluğu da içine bereketler doldurduğumuz toprağın doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbinin, İsrailoğullarına verdiği güzel söz, sabretmeleri yüzünden hedefine vardı. Firavun ve toplumunun sanayi olarak meydana getirdiklerini de dikip yükselttikleri sarayları da yere geçirdik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}