» 7 / A’râf  85:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 85
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِلَىٰ (VÎL) = ve ilā : ve
2. مَدْيَنَ (MD̃YN) = medyene : Medyen'e
3. أَخَاهُمْ (ÊḢEHM) = eḣāhum : kardeşleri
4. شُعَيْبًا (ŞAYBE) = şuǎyben : Şuayb'i (gönderdik)
5. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
6. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
7. قَوْمِ (GVM) = ḳavmi : kavmim
8. اعْبُدُوا (EABD̃VE) = ǎ'budū : kulluk edin
9. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
10. مَا (ME) = mā : yoktur
11. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin
12. مِنْ (MN) = min : hiç
13. إِلَٰهٍ (ÎLH) = ilāhin : tanrınız
14. غَيْرُهُ (ĞYRH) = ğayruhu : O'ndan başka
15. قَدْ (GD̃) = ḳad : doğrusu
16. جَاءَتْكُمْ (CEÙTKM) = cā'etkum : size geldi
17. بَيِّنَةٌ (BYNT) = beyyinetun : açık bir delil
18. مِنْ (MN) = min : -den
19. رَبِّكُمْ (RBKM) = rabbikum : Rabbiniz-
20. فَأَوْفُوا (FÊVFVE) = feevfū : tam yapın
21. الْكَيْلَ (ELKYL) = l-keyle : ölçüyü
22. وَالْمِيزَانَ (VELMYZEN) = velmīzāne : ve tartıyı
23. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
24. تَبْخَسُوا (TBḢSVE) = tebḣasū : eksiltmeyin
25. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanların
26. أَشْيَاءَهُمْ (ÊŞYEÙHM) = eşyā'ehum : eşyalarını
27. وَلَا (VLE) = ve lā :
28. تُفْسِدُوا (TFSD̃VE) = tufsidū : bozgunculuk yapmayın
29. فِي (FY) = fī :
30. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
31. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
32. إِصْلَاحِهَا (ÎṦLEḪHE) = iSlāHihā : düzeltildikten
33. ذَٰلِكُمْ (Z̃LKM) = ƶālikum : böylesi
34. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daha iyidir
35. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
36. إِنْ (ÎN) = in : eğer
37. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
38. مُؤْمِنِينَ (MÙMNYN) = mu'minīne : inananlar
ve | Medyen'e | kardeşleri | Şuayb'i (gönderdik) | dedi | EY/HEY/AH | kavmim | kulluk edin | Allah'a | yoktur | sizin | hiç | tanrınız | O'ndan başka | doğrusu | size geldi | açık bir delil | -den | Rabbiniz- | tam yapın | ölçüyü | ve tartıyı | ve | eksiltmeyin | insanların | eşyalarını | | bozgunculuk yapmayın | | yeryüzünde | sonra | düzeltildikten | böylesi | daha iyidir | sizin için | eğer | iseniz | inananlar |

[] [] [EḢV] [] [GVL] [Y] [GVM] [ABD̃] [] [] [] [] [ELH] [ĞYR] [] [CYE] [BYN] [] [RBB] [VFY] [KYL] [VZN] [] [BḢS] [NVS] [ŞYE] [] [FSD̃] [] [ERŽ] [BAD̃] [ṦLḪ] [] [ḢYR] [] [] [KVN] [EMN]
VÎL MD̃YN ÊḢEHM ŞAYBE GEL YE GVM EABD̃VE ELLH ME LKM MN ÎLH ĞYRH GD̃ CEÙTKM BYNT MN RBKM FÊVFVE ELKYL VELMYZEN VLE TBḢSVE ELNES ÊŞYEÙHM VLE TFSD̃VE FY ELÊRŽ BAD̃ ÎṦLEḪHE Z̃LKM ḢYR LKM ÎN KNTM MÙMNYN

ve ilā medyene eḣāhum şuǎyben ḳāle ḳavmi ǎ'budū llahe lekum min ilāhin ğayruhu ḳad cā'etkum beyyinetun min rabbikum feevfū l-keyle velmīzāne ve lā tebḣasū n-nāse eşyā'ehum ve lā tufsidū l-erDi beǎ'de iSlāHihā ƶālikum ḣayrun lekum in kuntum mu'minīne
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين

 » 7 / A’râf  Suresi: 85
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإلى | VÎL ve ilā ve And to
مدين | MD̃YN medyene Medyen'e Madyan,
أخاهم ا خ و | EḢV ÊḢEHM eḣāhum kardeşleri his brother
شعيبا | ŞAYBE şuǎyben Şuayb'i (gönderdik) Shuaib.
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
اعبدوا ع ب د | ABD̃ EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship
الله | ELLH llahe Allah'a Allah,
ما | ME yoktur not
لكم | LKM lekum sizin for you
من | MN min hiç any
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhin tanrınız god
غيره غ ي ر | ĞYR ĞYRH ğayruhu O'ndan başka other than Him.
قد | GD̃ ḳad doğrusu Verily,
جاءتكم ج ي ا | CYE CEÙTKM cā'etkum size geldi has came to you
بينة ب ي ن | BYN BYNT beyyinetun açık bir delil a clear proof
من | MN min -den from
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord.
فأوفوا و ف ي | VFY FÊVFVE feevfū tam yapın So give full
الكيل ك ي ل | KYL ELKYL l-keyle ölçüyü [the] measure
والميزان و ز ن | VZN VELMYZEN velmīzāne ve tartıyı and the weight
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
تبخسوا ب خ س | BḢS TBḢSVE tebḣasū eksiltmeyin deprive
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanların [the] people
أشياءهم ش ي ا | ŞYE ÊŞYEÙHM eşyā'ehum eşyalarını in their things
ولا | VLE ve lā and (do) not
تفسدوا ف س د | FSD̃ TFSD̃VE tufsidū bozgunculuk yapmayın cause corruption
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
إصلاحها ص ل ح | ṦLḪ ÎṦLEḪHE iSlāHihā düzeltildikten its reformation.
ذلكم | Z̃LKM ƶālikum böylesi That
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha iyidir (is) better
لكم | LKM lekum sizin için for you
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
مؤمنين ا م ن | EMN MÙMNYN mu'minīne inananlar believers.

7:85 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | Medyen'e | kardeşleri | Şuayb'i (gönderdik) | dedi | EY/HEY/AH | kavmim | kulluk edin | Allah'a | yoktur | sizin | hiç | tanrınız | O'ndan başka | doğrusu | size geldi | açık bir delil | -den | Rabbiniz- | tam yapın | ölçüyü | ve tartıyı | ve | eksiltmeyin | insanların | eşyalarını | | bozgunculuk yapmayın | | yeryüzünde | sonra | düzeltildikten | böylesi | daha iyidir | sizin için | eğer | iseniz | inananlar |

[] [] [EḢV] [] [GVL] [Y] [GVM] [ABD̃] [] [] [] [] [ELH] [ĞYR] [] [CYE] [BYN] [] [RBB] [VFY] [KYL] [VZN] [] [BḢS] [NVS] [ŞYE] [] [FSD̃] [] [ERŽ] [BAD̃] [ṦLḪ] [] [ḢYR] [] [] [KVN] [EMN]
VÎL MD̃YN ÊḢEHM ŞAYBE GEL YE GVM EABD̃VE ELLH ME LKM MN ÎLH ĞYRH GD̃ CEÙTKM BYNT MN RBKM FÊVFVE ELKYL VELMYZEN VLE TBḢSVE ELNES ÊŞYEÙHM VLE TFSD̃VE FY ELÊRŽ BAD̃ ÎṦLEḪHE Z̃LKM ḢYR LKM ÎN KNTM MÙMNYN

ve ilā medyene eḣāhum şuǎyben ḳāle ḳavmi ǎ'budū llahe lekum min ilāhin ğayruhu ḳad cā'etkum beyyinetun min rabbikum feevfū l-keyle velmīzāne ve lā tebḣasū n-nāse eşyā'ehum ve lā tufsidū l-erDi beǎ'de iSlāHihā ƶālikum ḣayrun lekum in kuntum mu'minīne
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين

[] [] [ا خ و] [] [ق و ل] [ي] [ق و م] [ع ب د] [] [] [] [] [ا ل ه] [غ ي ر] [] [ج ي ا] [ب ي ن] [] [ر ب ب] [و ف ي] [ك ي ل] [و ز ن] [] [ب خ س] [ن و س] [ش ي ا] [] [ف س د] [] [ا ر ض] [ب ع د] [ص ل ح] [] [خ ي ر] [] [] [ك و ن] [ا م ن]

 » 7 / A’râf  Suresi: 85
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإلى | VÎL ve ilā ve And to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
مدين | MD̃YN medyene Medyen'e Madyan,
Mim,Dal,Ye,Nun,
40,4,10,50,
"PN – genitive proper noun → Madyan"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
أخاهم ا خ و | EḢV ÊḢEHM eḣāhum kardeşleri his brother
,Hı,Elif,He,Mim,
,600,1,5,40,
N – accusative masculine singular noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
شعيبا | ŞAYBE şuǎyben Şuayb'i (gönderdik) Shuaib.
Şın,Ayn,Ye,Be,Elif,
300,70,10,2,1,
"PN – accusative proper noun → Shuayb"
اسم علم منصوب
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
اعبدوا ع ب د | ABD̃ EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin Worship
Elif,Ayn,Be,Dal,Vav,Elif,
1,70,2,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'a Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ما | ME yoktur not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
لكم | LKM lekum sizin for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiç any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhin tanrınız god
,Lam,He,
,30,5,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
غيره غ ي ر | ĞYR ĞYRH ğayruhu O'ndan başka other than Him.
Ğayn,Ye,Re,He,
1000,10,200,5,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قد | GD̃ ḳad doğrusu Verily,
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
جاءتكم ج ي ا | CYE CEÙTKM cā'etkum size geldi has came to you
Cim,Elif,,Te,Kef,Mim,
3,1,,400,20,40,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بينة ب ي ن | BYN BYNT beyyinetun açık bir delil a clear proof
Be,Ye,Nun,Te merbuta,
2,10,50,400,
N – nominative feminine singular indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN min -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord.
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فأوفوا و ف ي | VFY FÊVFVE feevfū tam yapın So give full
Fe,,Vav,Fe,Vav,Elif,
80,,6,80,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الكيل ك ي ل | KYL ELKYL l-keyle ölçüyü [the] measure
Elif,Lam,Kef,Ye,Lam,
1,30,20,10,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
والميزان و ز ن | VZN VELMYZEN velmīzāne ve tartıyı and the weight
Vav,Elif,Lam,Mim,Ye,Ze,Elif,Nun,
6,1,30,40,10,7,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الواو استئنافية
حرف نهي
تبخسوا ب خ س | BḢS TBḢSVE tebḣasū eksiltmeyin deprive
Te,Be,Hı,Sin,Vav,Elif,
400,2,600,60,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanların [the] people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
أشياءهم ش ي ا | ŞYE ÊŞYEÙHM eşyā'ehum eşyalarını in their things
,Şın,Ye,Elif,,He,Mim,
,300,10,1,,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تفسدوا ف س د | FSD̃ TFSD̃VE tufsidū bozgunculuk yapmayın cause corruption
Te,Fe,Sin,Dal,Vav,Elif,
400,80,60,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
إصلاحها ص ل ح | ṦLḪ ÎṦLEḪHE iSlāHihā düzeltildikten its reformation.
,Sad,Lam,Elif,Ha,He,Elif,
,90,30,1,8,5,1,
N – genitive masculine (form IV) verbal noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ذلكم | Z̃LKM ƶālikum böylesi That
Zel,Lam,Kef,Mim,
700,30,20,40,
DEM – 2nd person masculine plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha iyidir (is) better
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
مؤمنين ا م ن | EMN MÙMNYN mu'minīne inananlar believers.
Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
40,,40,50,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِلَىٰ: ve | مَدْيَنَ: Medyen'e | أَخَاهُمْ: kardeşleri | شُعَيْبًا: Şuayb'i (gönderdik) | قَالَ: dedi | يَا: EY/HEY/AH | قَوْمِ: kavmim | اعْبُدُوا: kulluk edin | اللَّهَ: Allah'a | مَا: yoktur | لَكُمْ: sizin | مِنْ: hiç | إِلَٰهٍ: tanrınız | غَيْرُهُ: O'ndan başka | قَدْ: doğrusu | جَاءَتْكُمْ: size geldi | بَيِّنَةٌ: açık bir delil | مِنْ: -den | رَبِّكُمْ: Rabbiniz- | فَأَوْفُوا: tam yapın | الْكَيْلَ: ölçüyü | وَالْمِيزَانَ: ve tartıyı | وَلَا: ve | تَبْخَسُوا: eksiltmeyin | النَّاسَ: insanların | أَشْيَاءَهُمْ: eşyalarını | وَلَا: | تُفْسِدُوا: bozgunculuk yapmayın | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | بَعْدَ: sonra | إِصْلَاحِهَا: düzeltildikten | ذَٰلِكُمْ: böylesi | خَيْرٌ: daha iyidir | لَكُمْ: sizin için | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | مُؤْمِنِينَ: inananlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإلى WÎL ve | مدين MD̃YN Medyen'e | أخاهم ÊḢEHM kardeşleri | شعيبا ŞAYBE Şuayb'i (gönderdik) | قال GEL dedi | يا YE EY/HEY/AH | قوم GWM kavmim | اعبدوا EABD̃WE kulluk edin | الله ELLH Allah'a | ما ME yoktur | لكم LKM sizin | من MN hiç | إله ÎLH tanrınız | غيره ĞYRH O'ndan başka | قد GD̃ doğrusu | جاءتكم CEÙTKM size geldi | بينة BYNT açık bir delil | من MN -den | ربكم RBKM Rabbiniz- | فأوفوا FÊWFWE tam yapın | الكيل ELKYL ölçüyü | والميزان WELMYZEN ve tartıyı | ولا WLE ve | تبخسوا TBḢSWE eksiltmeyin | الناس ELNES insanların | أشياءهم ÊŞYEÙHM eşyalarını | ولا WLE | تفسدوا TFSD̃WE bozgunculuk yapmayın | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | بعد BAD̃ sonra | إصلاحها ÎṦLEḪHE düzeltildikten | ذلكم Z̃LKM böylesi | خير ḢYR daha iyidir | لكم LKM sizin için | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | مؤمنين MÙMNYN inananlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ilā: ve | medyene: Medyen'e | eḣāhum: kardeşleri | şuǎyben: Şuayb'i (gönderdik) | ḳāle: dedi | : EY/HEY/AH | ḳavmi: kavmim | ǎ'budū: kulluk edin | llahe: Allah'a | : yoktur | lekum: sizin | min: hiç | ilāhin: tanrınız | ğayruhu: O'ndan başka | ḳad: doğrusu | cā'etkum: size geldi | beyyinetun: açık bir delil | min: -den | rabbikum: Rabbiniz- | feevfū: tam yapın | l-keyle: ölçüyü | velmīzāne: ve tartıyı | ve lā: ve | tebḣasū: eksiltmeyin | n-nāse: insanların | eşyā'ehum: eşyalarını | ve lā: | tufsidū: bozgunculuk yapmayın | : | l-erDi: yeryüzünde | beǎ'de: sonra | iSlāHihā: düzeltildikten | ƶālikum: böylesi | ḣayrun: daha iyidir | lekum: sizin için | in: eğer | kuntum: iseniz | mu'minīne: inananlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎL: ve | MD̃YN: Medyen'e | ÊḢEHM: kardeşleri | ŞAYBE: Şuayb'i (gönderdik) | GEL: dedi | YE: EY/HEY/AH | GVM: kavmim | EABD̃VE: kulluk edin | ELLH: Allah'a | ME: yoktur | LKM: sizin | MN: hiç | ÎLH: tanrınız | ĞYRH: O'ndan başka | GD̃: doğrusu | CEÙTKM: size geldi | BYNT: açık bir delil | MN: -den | RBKM: Rabbiniz- | FÊVFVE: tam yapın | ELKYL: ölçüyü | VELMYZEN: ve tartıyı | VLE: ve | TBḢSVE: eksiltmeyin | ELNES: insanların | ÊŞYEÙHM: eşyalarını | VLE: | TFSD̃VE: bozgunculuk yapmayın | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | BAD̃: sonra | ÎṦLEḪHE: düzeltildikten | Z̃LKM: böylesi | ḢYR: daha iyidir | LKM: sizin için | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | MÙMNYN: inananlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik de ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, ondan başka bir mabudunuz yoktur. Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir size, artık kileyi doğru ölçün, teraziyi doğru tartın, insanların haklarını yemeyin ve düzene girdikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnanmışsanız bunlar, daha hayırlıdır size.
Adem Uğur : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır.
Ahmed Hulusi : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (irsâl ettik). . . (O da): "Ey halkım. . . Allâh'a kulluk edin. . . O'nun gayrından bir ilâhınız yoktur. . . Size Rabbinizden apaçık kanıt geldi. . . (Artık) ölçmeyi ve tartmayı tam yapın. . . İnsanların hakkını vermemezlik etmeyin. . . Düzenin kurulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. . . Eğer iman ediyorsanız, böylesi sizin için daha hayırlıdır. "
Ahmet Tekin : Medyen’e de kardeşleri Şuayb’i özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamber olarak gönderdik. Şuayb: 'Ey kavmim, Allah’ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah’a bağlanın, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet edin. Ondan başka ilâhınız yok. Rabbinizden size açık hak bir delil, kitap ve şeriat gelmiştir. Ölçeği tam doldurun, ölçmede, tartıda adâletten ayrılmayın. İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin, değerini düşürmeyin, bedellerini eksik ödemeyin, mallarını kötülemeyin, haksız rekabet yapmayın, aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin, zayiine sebep olmayın. Her şey düzene konduktan, ıslah edildikten sonra, din ve dünya işleri, sosyal ilişkiler düzeltildikten, geliştirildikten sonra, ülkede, yeryüzünde fesat çıkarmayın. Eğer mü’minseniz, böylesi sizin için daha hayırlıdır.' dedi.
Ahmet Varol : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O onlara şöyle dedi: 'Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir belge geldi. Ölçüyü tartıyı tam yapın ve insanların eşyasını eksik vermeyin. Düzene sokulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer mü'minler iseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
Ali Bulaç : Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik. Şuayb onlara:) Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız."
Ali Fikri Yavuz : Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb’i Peygamber gönderdik. Onlara şöyle dedi: “- Allah’a ibadet ve itaat edin. Ondan başka hiç bir ilâhınız yoktur. İşte size Rabbiniz tarafından bir mucize geldi. Artık ölçeği ve teraziyi tam tutun; insanların eşyasına haksızlık etmeyin; yeryüzünü, ıslâhından sonra bozmayın. Eğer bana inanırsanız, şu söylediklerim sizin için hayırlıdır.”
Bekir Sadak : Medyen halkina da kardesleri suayb'i gonderdik, Onlara soyle dedi: «Ey milletim! Allah'a kulluk edin, O'ndan baska tanriniz yoktur. Rabbinizden size bir belge geldi. Olcu ve tartiyi tam yapin, insanlarin esyasini kesik vermeyin, duzelttikten sonra yeryuzunde bozgunculuk etmeyin; inaniyorsaniz bilin ki, bunlar sizin icin hayirlidir.»
Celal Yıldırım : Medyen (halkına da) kardeşleri Şuâyb'ı (uyarıcı bir peygamber olarak) gönderdik. «Ey kavmim,» dedi, «Allah'a ibâdet edin. O'ndan başka sizin tanrınız yoktur. Doğrusu Rabbinizden size açık bir belge geldi. Artık ölçü ve tartıyı tam tutun; insanların eşyasını (ölçüp tartarken onlara) haksızlık etmeyin ve bir de yeryüzünde düzen sağlanmışken bozgunculuk edip fesad çıkarmayın. Eğer cidden inanıyorsanız, bu (haber verdiğim husus) elbette sizin için hayırlıdır.
Diyanet İşleri : Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.”
Diyanet İşleri (eski) : Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik, onlara şöyle dedi: 'Ey milletim! Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size bir belge geldi. Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin, düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin; inanıyorsanız bilin ki, bunlar sizin için hayırlıdır.'
Diyanet Vakfi : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır.
Edip Yüksel : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: 'Ey halkım, ALLAH'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size açık bir kanıt gelmiş bulunuyor. Ölçü ve tartıyı tam uygulayın. Halkın hakkını yemeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İnanıyorsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik): «Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi: Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan (insan)lar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik: «Ey kavmim Allah'a kulluk edin, O'ndan başka hiçbir tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil geldi; artık ölçeği ve teraziyi tam tutun, insanların eşyasına haksızlık etmeyin, yeryüzünde, düzen sağlandıktan sonra, yine bozgunculuk etmeyin! Eğer bana inanırsanız bu söylediklerim sizin için hayırlıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb Peygamberi: Ey kavmim, dedi: Allaha kulluk edin, ondan başka bir ilâhınız daha yok, işte size rabbınızdan bir beyyine geldi, artık kileyi, teraziyi tam tutun, nâsın eşyasına haksızlık etmeyin, yer yüzünü ıslahından sonra yine fesada vermeyin, bana inanırsanız bu söylediklerim sizin için hayırlıdır
Fizilal-il Kuran : Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb onlara dedi ki; 'Ey soydaşlarım, Allah'a kulluk ediniz, O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Rabbinizden size bir belge geldi. Ölçüde ve tartıda dürüst olunuz, insanların eşyalarını eksik vermeyiniz, yeryüzünde dirlik- düzen sağlandıktan sonra bozgunculuk çıkarmayınız. Eğer mümin iseniz, sizin için hayırlı olan tutum budur.
Gültekin Onan : Medyen (kavmine de) kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik. Şuayb onlara) dedi ki: "Ey kavmim, Tanrı'ya kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Size rabbinizden apaçık bir belge gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (mallarını) eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inançlılarsanız.
Hakkı Yılmaz : (85-87) "Andolsun ki Biz, Medyen'e de kardeşleri Şu‘ayb'ı elçi gönderdik. Dedi ki: “Ey toplumum! Allah'a kulluk edin, sizin için O'ndan başka bir ilâh yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi: Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyasını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan kimseler iseniz, bu sizin için daha hayırlıdır! Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolun eğriliğini arayarak her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz de O sizi çoğalttı. Ve bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın! Ve eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, o takdirde Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Ve O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” "
Hasan Basri Çantay : Medyen (evlâdlarına) da kardeşleri Şuaybı (gönderdik). Dedi ki: «Ey kavmim, Allaha kulluk edin. Sizin Ondan başka hiç bir Tanrınız yokdur. Rabbinizden size apaçık bir bürhan gelmişdir. Artık kileyi, teraziyi tam tutun, insanların eşyasına (karşı) haksızlık etmeyin. Yer yüzünü — o, ıslah edildikden sonra — fesada vermeyin. (Bana) inanıcı iseniz (bu söylediklerim) sizin için hayırlıdır».
Hayrat Neşriyat : Medyen (kavmin)e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: 'Ey kavmim! Allah’a ibâdet edin, sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur! Şübhesiz Rabbinizden size apaçık bir mu'cize gelmiştir; artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanlara, eşyâlarını(mallarını) eksik vermeyin ve ıslâh edilmesinden sonra yeryüzünde fesad çıkarmayın! Eğer mü’min kimseler iseniz, (bilin ki) bunlar sizin için hayırlıdır.'
İbni Kesir : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı. Dedi ki: Ey kavmim; Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka hiç bir ilahınız yoktur. Rabbınızdan size apaçık bir burhan gelmiştir. O halde ölçüyü ve tartıyı doğru tutun. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Ve o, ıslah olduktan sonra yeryüzünde fesad çıkarmayın. Bunlar, sizin için hayırlıdır, eğer mü'minlerden iseniz.
İskender Evrenosoğlu : Kardeşleri Şuayb; Medyen (kavmine)'e şöyle dedi: “Ey kavmim Allah'a kul olun! O'ndan başka sizin ilâhınız yoktur. Rabbinizden size beyyine (bir mucize, ispat edici bir açıklama) gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin (tam ve doğru ödeyin). İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde, O'nun ıslâhından sonra fesat (bozgunculuk) çıkarmayın. Şâyet mü'minler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır.”
Muhammed Esed : Ve Medyen (halkına) kardeşleri Şuaybı (gönderdik), "Ey kavmim!" dedi, "Yalnız Allaha kulluk edin; sizin Ondan başka tanrınız yok! Rabbinizden işte apaçık bir duyuru geldi size. Öyleyse (bütün işlerinizde) ölçüyü tartıyı tam olarak gözetin, hukuken onların olan şeyden insanları yoksun bırakmayın; ve iyi bir düzene kavuşturulduktan sonra kalkıp yeryüzünde bozgunculuk yapmayın: (bütün) bunlar sizin iyiliğiniz için; tabii, eğer inanırsanız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i (peygamber gönderdik). Dedi ki: «Ey kavmim! Allah Teâlâ'ya ibadette bulunun, sizin için O'ndan başka tanrı yoktur. Muhakkak ki, size Rabbinizden apaçık bir bürhan geldi. Artık ölçeği ve teraziyi tam tutun ve nâsa eşyalarını tenkis etmeyin, ve yeryüzünde ıslahından sonra fesad çıkarmayın, bu sizin için hayırlıdır, eğer siz inanır kimseler iseniz.»
Ömer Öngüt : Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Islah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız böylesi sizin için daha hayırlıdır. ”
Şaban Piriş : Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’i gönderdik. (Kavmine şöyle) dedi: -Ey kavmim, Allah’a kulluk edin. O’ndan başka bir ilahınız yoktur. Şüphesiz size Rabbinizden açık delil geldi. Ölçü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyasından bir şeyler eksik vermeyin. Islah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. Eğer iman ederseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
Suat Yıldırım : Medyen ahalisine de içlerinden biri olan Şuayb’ı gönderdik."Ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi.""Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların haklarını eksiltmeyin, halka haksızlık etmeyin, ülkede düzen sağlanmışken fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Böyle yapmanız sizin için daha iyidir. Tabiî eğer inanırsanız.
Süleyman Ateş : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i (gönderdik): "Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inananlar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir!"
Tefhim-ul Kuran : Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik. Şuayb onlara:) Dedi ki: «Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız.»
Ümit Şimşek : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da 'Ey kavmim,' dedi. 'Yalnız Allah'a kulluk edin; çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam olarak yapın; halkın malını çalıp çırpmayın. Düzene konmuş bir ülkeyi de fesada vermeyin. Eğer inanmış kimseler iseniz, sizin için hayırlı olan budur.
Yaşar Nuri Öztürk : Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şöyle dedi: "Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Size O'ndan başka ilah yok! Size Rabbinizden açık bir kanıt gelmiştir. Ölçü ve tartı da dürüst davranın. İnsanların eşyasına el koymaya tenezzül etmeyin. Yeryüzünde, orası barışa kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Eğer inanan insanlarsanız bu sizin için daha hayırlıdır."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}