» 7 / A’râf  93:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 93
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَتَوَلَّىٰ (FTVL) = fetevellā : öteye döndü
2. عَنْهُمْ (ANHM) = ǎnhum : onlardan
3. وَقَالَ (VGEL) = ve ḳāle : ve dedi
4. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
5. قَوْمِ (GVM) = ḳavmi : kavmim
6. لَقَدْ (LGD̃) = leḳad : andolsun
7. أَبْلَغْتُكُمْ (ÊBLĞTKM) = ebleğtukum : ben size duyurdum
8. رِسَالَاتِ (RSELET) = risālāti : mesajlarını
9. رَبِّي (RBY) = rabbī : Rabbimin
10. وَنَصَحْتُ (VNṦḪT) = ve neSaHtu : ve öğüt verdim
11. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
12. فَكَيْفَ (FKYF) = fekeyfe : artık nasıl
13. اسَىٰ ( ËS) = āsā : acırım
14. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
15. قَوْمٍ (GVM) = ḳavmin : bir kavme
16. كَافِرِينَ (KEFRYN) = kāfirīne : kafir
öteye döndü | onlardan | ve dedi | EY/HEY/AH | kavmim | andolsun | ben size duyurdum | mesajlarını | Rabbimin | ve öğüt verdim | size | artık nasıl | acırım | | bir kavme | kafir |

[VLY] [] [GVL] [Y] [GVM] [] [BLĞ] [RSL] [RBB] [NṦḪ] [] [KYF] [ESV] [] [GVM] [KFR]
FTVL ANHM VGEL YE GVM LGD̃ ÊBLĞTKM RSELET RBY VNṦḪT LKM FKYF ËS AL GVM KEFRYN

fetevellā ǎnhum ve ḳāle ḳavmi leḳad ebleğtukum risālāti rabbī ve neSaHtu lekum fekeyfe āsā ǎlā ḳavmin kāfirīne
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

 » 7 / A’râf  Suresi: 93
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فتولى و ل ي | VLY FTVL fetevellā öteye döndü So he turned away
عنهم | ANHM ǎnhum onlardan from them
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi and said,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
لقد | LGD̃ leḳad andolsun Verily,
أبلغتكم ب ل غ | BLĞ ÊBLĞTKM ebleğtukum ben size duyurdum I (have) conveyed to you
رسالات ر س ل | RSL RSELET risālāti mesajlarını (the) Messages
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord
ونصحت ن ص ح | NṦḪ VNṦḪT ve neSaHtu ve öğüt verdim and advised
لكم | LKM lekum size [to] you.
فكيف ك ي ف | KYF FKYF fekeyfe artık nasıl So how could
آسى ا س و | ESV ËS āsā acırım I grieve
على | AL ǎlā for
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmin bir kavme a people
كافرين ك ف ر | KFR KEFRYN kāfirīne kafir "(who are) disbelievers?"""

7:93 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

öteye döndü | onlardan | ve dedi | EY/HEY/AH | kavmim | andolsun | ben size duyurdum | mesajlarını | Rabbimin | ve öğüt verdim | size | artık nasıl | acırım | | bir kavme | kafir |

[VLY] [] [GVL] [Y] [GVM] [] [BLĞ] [RSL] [RBB] [NṦḪ] [] [KYF] [ESV] [] [GVM] [KFR]
FTVL ANHM VGEL YE GVM LGD̃ ÊBLĞTKM RSELET RBY VNṦḪT LKM FKYF ËS AL GVM KEFRYN

fetevellā ǎnhum ve ḳāle ḳavmi leḳad ebleğtukum risālāti rabbī ve neSaHtu lekum fekeyfe āsā ǎlā ḳavmin kāfirīne
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

[و ل ي] [] [ق و ل] [ي] [ق و م] [] [ب ل غ] [ر س ل] [ر ب ب] [ن ص ح] [] [ك ي ف] [ا س و] [] [ق و م] [ك ف ر]

 » 7 / A’râf  Suresi: 93
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فتولى و ل ي | VLY FTVL fetevellā öteye döndü So he turned away
Fe,Te,Vav,Lam,,
80,400,6,30,,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
عنهم | ANHM ǎnhum onlardan from them
Ayn,Nun,He,Mim,
70,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi and said,
Vav,Gaf,Elif,Lam,
6,100,1,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

قوم ق و م | GVM GVM ḳavmi kavmim Nation
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لقد | LGD̃ leḳad andolsun Verily,
Lam,Gaf,Dal,
30,100,4,
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
أبلغتكم ب ل غ | BLĞ ÊBLĞTKM ebleğtukum ben size duyurdum I (have) conveyed to you
,Be,Lam,Ğayn,Te,Kef,Mim,
,2,30,1000,400,20,40,
V – 1st person singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
رسالات ر س ل | RSL RSELET risālāti mesajlarını (the) Messages
Re,Sin,Elif,Lam,Elif,Te,
200,60,1,30,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – genitive masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مجرور والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ونصحت ن ص ح | NṦḪ VNṦḪT ve neSaHtu ve öğüt verdim and advised
Vav,Nun,Sad,Ha,Te,
6,50,90,8,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person singular perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
لكم | LKM lekum size [to] you.
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
فكيف ك ي ف | KYF FKYF fekeyfe artık nasıl So how could
Fe,Kef,Ye,Fe,
80,20,10,80,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative noun
الفاء استئنافية
اسم استفهام
آسى ا س و | ESV ËS āsā acırım I grieve
,Sin,,
,60,,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
على | AL ǎlā for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmin bir kavme a people
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
كافرين ك ف ر | KFR KEFRYN kāfirīne kafir "(who are) disbelievers?"""
Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
20,1,80,200,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَتَوَلَّىٰ: öteye döndü | عَنْهُمْ: onlardan | وَقَالَ: ve dedi | يَا: EY/HEY/AH | قَوْمِ: kavmim | لَقَدْ: andolsun | أَبْلَغْتُكُمْ: ben size duyurdum | رِسَالَاتِ: mesajlarını | رَبِّي: Rabbimin | وَنَصَحْتُ: ve öğüt verdim | لَكُمْ: size | فَكَيْفَ: artık nasıl | اسَىٰ: acırım | عَلَىٰ: | قَوْمٍ: bir kavme | كَافِرِينَ: kafir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فتولى FTWL öteye döndü | عنهم ANHM onlardan | وقال WGEL ve dedi | يا YE EY/HEY/AH | قوم GWM kavmim | لقد LGD̃ andolsun | أبلغتكم ÊBLĞTKM ben size duyurdum | رسالات RSELET mesajlarını | ربي RBY Rabbimin | ونصحت WNṦḪT ve öğüt verdim | لكم LKM size | فكيف FKYF artık nasıl | آسى ËS acırım | على AL | قوم GWM bir kavme | كافرين KEFRYN kafir |
Kırık Meal (Okunuş) : |fetevellā: öteye döndü | ǎnhum: onlardan | ve ḳāle: ve dedi | : EY/HEY/AH | ḳavmi: kavmim | leḳad: andolsun | ebleğtukum: ben size duyurdum | risālāti: mesajlarını | rabbī: Rabbimin | ve neSaHtu: ve öğüt verdim | lekum: size | fekeyfe: artık nasıl | āsā: acırım | ǎlā: | ḳavmin: bir kavme | kāfirīne: kafir |
Kırık Meal (Transcript) : |FTVL: öteye döndü | ANHM: onlardan | VGEL: ve dedi | YE: EY/HEY/AH | GVM: kavmim | LGD̃: andolsun | ÊBLĞTKM: ben size duyurdum | RSELET: mesajlarını | RBY: Rabbimin | VNṦḪT: ve öğüt verdim | LKM: size | FKYF: artık nasıl | ËS: acırım | AL: | GVM: bir kavme | KEFRYN: kafir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şuayb, onlardan yüz çevirdi de ey kavmim dedi, andolsun ki ben size Rabbimin bildirdiği haberleri tebliğ ettim ve öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme nasıl acıklanabilirim?
Adem Uğur : (Şuayb), onlardan yüz çevirdi ve (içinden) dedi ki: "Ey kavmim! Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme nasıl acırım!"
Ahmed Hulusi : (Bunun üzerine Şuayb) onlardan yüz çevirdi ve: "Ey kavmim!. . Andolsun ki Rabbimin risâletlerini size tebliğ ettim. . . Size öğüt verdim. . . Hakikat bilgisini inkâr eden bir topluluğa (artık) nasıl üzülebilirim?"
Ahmet Tekin : Bu durumda, Şuayb onlardan uzaklaştı. Ve : 'Ey kavmim, ben, Rabbimin bana vahyettiklerini size tebliğ ettim. Size öğüt verdim. Artık bundan sonra, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas eden inkârcı, küfre saplanmış bir kavme, nankör bir topluma nasıl acırım.' dedi.
Ahmet Varol : (Şu'ayb da) onlardan yüz çevirip şöyle dedi: 'Ey kavmim! Ben size Rabbimin bildirdiklerini ulaştırdım ve size öğüt verdim. Artık inkarcılar topluluğuna nasıl üzülürüm?'
Ali Bulaç : O da onlardan yüz çevirdi ve (şöyle) dedi: "Ey kavmim andolsun, size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Şimdi ben, inkâra sapan bir topluluğa nasıl üzülebilirim?"
Ali Fikri Yavuz : Şuayb helâk olan kavminden yüz çevirip dedi ki; “- Ey kavmim, doğrusu ben size Rabbimin gönderdiği emirleri tebliğ ettim ve iyiliğinizi istedim. Şimdi kâfir olan bir topluluğa nasıl acırım?”
Bekir Sadak : suayb onlardan dondu de, «Ey milletim! And olsun ki, Rabbimin sozlerini size bildirdim, ogut verdim; inkarci millet icin nicin uzuleyim?» dedi. *
Celal Yıldırım : Ve artık Şuâyb onlardan yüzçevirip uzaklaşırken ey kavmim, dedi, yemin ederim ki, size Rabbimin buyruklarını teblîğ ettim ve size (gereken uyarı ve) öğütte bulundum. Bu durumda küfürde (ısrar edip kalan) bir kavim için ne diye tasalanayım.
Diyanet İşleri : (Şu’ayb) onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: “Ey kavmim! Andolsun, ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben, inkârcı bir topluluğa nasıl üzülürüm?”
Diyanet İşleri (eski) : Şuayb onlardan döndü de, 'Ey milletim! And olsun ki, Rabbimin sözlerini size bildirdim, öğüt verdim; inkarcı millet için niçin üzüleyim?' dedi.
Diyanet Vakfi : (Şuayb), onlardan yüz çevirdi ve (içinden) dedi ki: «Ey kavmim! Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme nasıl acırım!»
Edip Yüksel : Onlardan yüz çevirdi ve 'Ey halkım, size Rabbimin mesajını ilettim, öğüt verdim. İnkarcı bir topluluğa nasıl acırım?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Şu'ayb) onlardan öteye döndü de: «Ey kavmim! dedi, ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim, artık kâfir bir kavme nasıl acırım?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şuayb onlardan öteye döndü ve: «Ey kavmim, Allah biliyor ki, size Rabbimin mesajlarını ilettim, size öğüt de verdim; şimdi kafir kavme nasıl acırım?» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Döndü de onlardan, ey kavmim! dedi: Alim Allah size rabbımın risaletlerini iblâğ eyledim, size nasîhatte ettim, şimdi kâfir bir kavme nasıl acırım
Fizilal-il Kuran : Bunun üzerine Şuayb onlara sırt çevirdi ve 'Ey soydaşlarım, size Rabbimin mesajlarını ilettim, öğüt verdim, şimdi kâfir bir topluma nasıl acıyabilirim?' dedi.
Gültekin Onan : O da onlardan yüz çevirdi ve (şöyle) dedi: "Ey kavmim, andolsun size rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Şimdi ben kafir bir kavme nasıl üzülebilirim?"
Hakkı Yılmaz : "Bunun üzerine Şu‘ayb, onlara sırt çevirdi ve: “Ey toplumum! Ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim, durum böyleyken kâfirler toplumuna; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden bir topluma nasıl tasalanayım?” dedi. "
Hasan Basri Çantay : Bunun üzerine (Şuayb) onlardan yüz çevirib (kendi kendine) dedi ki: «Andolsun, ey kavmim, ben size Rabbimin gönderdiği (hükümleri) ulaşdırdım, sizin iyiliğinizi istedim. Şimdi ben o kâfirler güruhuna karşı nasıl tasalanırım»?
Hayrat Neşriyat : (Şuayb) artık onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: 'Ey kavmim! Yemîn olsun ki size Rabbimin (vahiy ile) gönderdiklerini teblîğ ettim ve size nasîhat ettim. Artık (sizin gibi)kâfirler gürûhuna nasıl üzülürüm?'
İbni Kesir : Bunun üzerine onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: Ey kavmim; andolsun ki ben, Rabbımın bana vahyettiklerini size bildirdim. Ve öğüt verdim. Öyleyse ben, küfredenler kavmine nasıl tasalanırım?
İskender Evrenosoğlu : (Şuayb A.S) böylece onlardan yüz çevirdi (döndü) ve şöyle dedi: “Andolsun ki; Rabbimin risalelerini (gönderdiklerini) size tebliğ ettim (ulaştırdım). Ve size nasihat ettim. Artık kâfir bir kavme nasıl (niçin) üzüleyim?”
Muhammed Esed : Ve sonunda Şuayb, onların yanından dönüp giderken: "Ey kavmim!" dedi, "gerçek şu ki, ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim ve güzelce öğüt verdim: artık ben nasıl (sizin gibi) hakkı inkar eden bir topluluk için yas tutup kederleneyim?"
Ömer Nasuhi Bilmen : İmdi, onlardan döndü de dedi ki: «Ey kavmim! Ben Rabbimin risâletlerini muhakkak ki size ulaştırdım ve sizin için nasihatta bulundum. Artık kâfirler olan bir kavme karşı nasıl fazlaca mahzun olurum?»
Ömer Öngüt : Şuayb onlardan yüz çevirdi. “Ey kavmim! Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme nasıl acırım?” dedi.
Şaban Piriş : Şuayb ise, onlardan yüz çevirip: -Ey kavmim, size Rabbimin gönderdiklerini açıklamış ve size öğüt vermiştim. Şimdi kafir bir kavme karşı nasıl üzülebilirim.
Suat Yıldırım : Gördüğü müthiş manzara karşısında Şuayb, yüzünü üzüntü ile öteye çevirip:"Zavallı halkım!" dedi, "ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ etmiştim, sizin iyiliğinize çalışmıştım, size öğütler vermiştim! Artık böyle nankör, böyle kâfir bir toplum için ne diye üzülüp kendimi harap edeyim!"
Süleyman Ateş : (Şu'ayb), onlardan öteye döndü de: "Ey kavmim dedi, ben size Rabbimin mesajlarını duyurdum ve size öğüt verdim, artık kâfir bir kavme nasıl acırım?"
Tefhim-ul Kuran : O da onlardan yüz çevirdi ve (şöyle) dedi: «Ey kavmim andolsun, size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Şimdi ben, küfre sapan bir topluluğa karşı nasıl üzülebilirim?»
Ümit Şimşek : Şuayb yüzünü onlardan çevirdi, 'Ey kavmim, ben size Rabbimin gönderdiklerini tebliğ ettim ve size nasihat de ettim,' dedi. 'Nankörlük etmiş bir kavme ne diye acıyayım?'
Yaşar Nuri Öztürk : Şuayb onlardan yüzünü döndürdü de şöyle dedi: "Yemin olsun, ben size Rabbimin mesajlarını ilettim. Size öğüt verdim. Artık küfre batmış bir topluluğa nasıl acırım?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}