» 7 / A’râf  56:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 56
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā :
2. تُفْسِدُوا (TFSD̃VE) = tufsidū : bozgunculuk yapmayın
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
6. إِصْلَاحِهَا (ÎṦLEḪHE) = iSlāHihā : düzeltildikten
7. وَادْعُوهُ (VED̃AVH) = ved'ǔhu : O'na du'a edin
8. خَوْفًا (ḢVFE) = ḣavfen : korkarak
9. وَطَمَعًا (VŦMAE) = ve Tameǎn : ve umarak
10. إِنَّ (ÎN) = inne : muhakkak ki
11. رَحْمَتَ (RḪMT) = raHmete : rahmeti
12. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
13. قَرِيبٌ (GRYB) = ḳarībun : yakındır
14. مِنَ (MN) = mine :
15. الْمُحْسِنِينَ (ELMḪSNYN) = l-muHsinīne : iyilik edenlere
| bozgunculuk yapmayın | | yeryüzünde | sonra | düzeltildikten | O'na du'a edin | korkarak | ve umarak | muhakkak ki | rahmeti | Allah'ın | yakındır | | iyilik edenlere |

[] [FSD̃] [] [ERŽ] [BAD̃] [ṦLḪ] [D̃AV] [ḢVF] [ŦMA] [] [RḪM] [] [GRB] [] [ḪSN]
VLE TFSD̃VE FY ELÊRŽ BAD̃ ÎṦLEḪHE VED̃AVH ḢVFE VŦMAE ÎN RḪMT ELLH GRYB MN ELMḪSNYN

ve lā tufsidū l-erDi beǎ'de iSlāHihā ved'ǔhu ḣavfen ve Tameǎn inne raHmete llahi ḳarībun mine l-muHsinīne
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين

 » 7 / A’râf  Suresi: 56
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And (do) not
تفسدوا ف س د | FSD̃ TFSD̃VE tufsidū bozgunculuk yapmayın cause corruption
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
إصلاحها ص ل ح | ṦLḪ ÎṦLEḪHE iSlāHihā düzeltildikten its reformation.
وادعوه د ع و | D̃AV VED̃AVH ved'ǔhu O'na du'a edin And call Him
خوفا خ و ف | ḢVF ḢVFE ḣavfen korkarak (in) fear
وطمعا ط م ع | ŦMA VŦMAE ve Tameǎn ve umarak and hope.
إن | ÎN inne muhakkak ki Indeed,
رحمت ر ح م | RḪM RḪMT raHmete rahmeti (the) Mercy
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
قريب ق ر ب | GRB GRYB ḳarībun yakındır (is) near
من | MN mine for
المحسنين ح س ن | ḪSN ELMḪSNYN l-muHsinīne iyilik edenlere the good-doers.

7:56 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| bozgunculuk yapmayın | | yeryüzünde | sonra | düzeltildikten | O'na du'a edin | korkarak | ve umarak | muhakkak ki | rahmeti | Allah'ın | yakındır | | iyilik edenlere |

[] [FSD̃] [] [ERŽ] [BAD̃] [ṦLḪ] [D̃AV] [ḢVF] [ŦMA] [] [RḪM] [] [GRB] [] [ḪSN]
VLE TFSD̃VE FY ELÊRŽ BAD̃ ÎṦLEḪHE VED̃AVH ḢVFE VŦMAE ÎN RḪMT ELLH GRYB MN ELMḪSNYN

ve lā tufsidū l-erDi beǎ'de iSlāHihā ved'ǔhu ḣavfen ve Tameǎn inne raHmete llahi ḳarībun mine l-muHsinīne
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين

[] [ف س د] [] [ا ر ض] [ب ع د] [ص ل ح] [د ع و] [خ و ف] [ط م ع] [] [ر ح م] [] [ق ر ب] [] [ح س ن]

 » 7 / A’râf  Suresi: 56
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تفسدوا ف س د | FSD̃ TFSD̃VE tufsidū bozgunculuk yapmayın cause corruption
Te,Fe,Sin,Dal,Vav,Elif,
400,80,60,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
إصلاحها ص ل ح | ṦLḪ ÎṦLEḪHE iSlāHihā düzeltildikten its reformation.
,Sad,Lam,Elif,Ha,He,Elif,
,90,30,1,8,5,1,
N – genitive masculine (form IV) verbal noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وادعوه د ع و | D̃AV VED̃AVH ved'ǔhu O'na du'a edin And call Him
Vav,Elif,Dal,Ayn,Vav,He,
6,1,4,70,6,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
خوفا خ و ف | ḢVF ḢVFE ḣavfen korkarak (in) fear
Hı,Vav,Fe,Elif,
600,6,80,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وطمعا ط م ع | ŦMA VŦMAE ve Tameǎn ve umarak and hope.
Vav,Tı,Mim,Ayn,Elif,
6,9,40,70,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
إن | ÎN inne muhakkak ki Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
رحمت ر ح م | RḪM RḪMT raHmete rahmeti (the) Mercy
Re,Ha,Mim,Te,
200,8,40,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
قريب ق ر ب | GRB GRYB ḳarībun yakındır (is) near
Gaf,Re,Ye,Be,
100,200,10,2,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN mine for
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
المحسنين ح س ن | ḪSN ELMḪSNYN l-muHsinīne iyilik edenlere the good-doers.
Elif,Lam,Mim,Ha,Sin,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,8,60,50,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: | تُفْسِدُوا: bozgunculuk yapmayın | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | بَعْدَ: sonra | إِصْلَاحِهَا: düzeltildikten | وَادْعُوهُ: O'na du'a edin | خَوْفًا: korkarak | وَطَمَعًا: ve umarak | إِنَّ: muhakkak ki | رَحْمَتَ: rahmeti | اللَّهِ: Allah'ın | قَرِيبٌ: yakındır | مِنَ: | الْمُحْسِنِينَ: iyilik edenlere |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE | تفسدوا TFSD̃WE bozgunculuk yapmayın | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | بعد BAD̃ sonra | إصلاحها ÎṦLEḪHE düzeltildikten | وادعوه WED̃AWH O'na du'a edin | خوفا ḢWFE korkarak | وطمعا WŦMAE ve umarak | إن ÎN muhakkak ki | رحمت RḪMT rahmeti | الله ELLH Allah'ın | قريب GRYB yakındır | من MN | المحسنين ELMḪSNYN iyilik edenlere |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: | tufsidū: bozgunculuk yapmayın | : | l-erDi: yeryüzünde | beǎ'de: sonra | iSlāHihā: düzeltildikten | ved'ǔhu: O'na du'a edin | ḣavfen: korkarak | ve Tameǎn: ve umarak | inne: muhakkak ki | raHmete: rahmeti | llahi: Allah'ın | ḳarībun: yakındır | mine: | l-muHsinīne: iyilik edenlere |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: | TFSD̃VE: bozgunculuk yapmayın | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | BAD̃: sonra | ÎṦLEḪHE: düzeltildikten | VED̃AVH: O'na du'a edin | ḢVFE: korkarak | VŦMAE: ve umarak | ÎN: muhakkak ki | RḪMT: rahmeti | ELLH: Allah'ın | GRYB: yakındır | MN: | ELMḪSNYN: iyilik edenlere |
Abdulbaki Gölpınarlı : Düzene girdikten sonra yeryüzünde bozgunculukta bulunmayın ve ona, azâbından korkarak, lûtfunu da umarak duâ edin. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere pek yakındır.
Adem Uğur : Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
Ahmed Hulusi : Düzene sokulduktan sonra arzda bozgunculuk yapmayın. . . Korkarak ve icabet edeceğine inanarak O'na dua edin! Muhakkak ki Allâh Rahmeti muhsinlerden yakındır.
Ahmet Tekin : Islah edildikten, din ve dünya işleri, sosyal ilişkiler düzeltildikten, yeniden düzene konduktan, geliştirildikten sonra, yeryüzünde ülkede, fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın. Korku ve ümit içinde Allah’a kulluk, ibadet ve dua edin, yalvarın. Allah’ın rahmeti, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman idarecilere, askerî erkâna ve müslümanlara çok yakındır.
Ahmet Varol : Düzene sokulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korku ve ümit ile dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.
Ali Bulaç : Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.
Ali Fikri Yavuz : Yeryüzü (iman ve adaletle) düzeldikten sonra, orada (fenalık işlemekle) fesad çıkarmayın; ve Allah’a hem korku hem de istekle kulluk edin, duada bulunun. Muhakkak ki, iyilik yapanlara Allah’ın rahmeti pek yakındır.
Bekir Sadak : Duzeltilmisken, yeryuzunde bozgunculuk yapmayin. Allah'a korkarak ve umutla yalvarin. Dogrusu Allah'in rahmeti iyi davrananlara yakindir.
Celal Yıldırım : Yeryüzünde —düzeni kurup yörüngesine oturttuktan sonra— bozgunculuk yapmayın. Allah'a hem için için korkarak, hem derin bir umut bağlayarak duâ edin. Şüphesiz ki, Allah'ın rahmeti iyilik üzere davrananlara pek yakındır.
Diyanet İşleri : Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
Diyanet İşleri (eski) : Düzeltilmişken, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyi davrananlara yakındır.
Diyanet Vakfi : Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır.
Edip Yüksel : Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na korku ve umutla yalvarın. ALLAH'ın rahmeti güzel davrananlara yakındır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yeryüzünde, düzeni kurulduktan sonra, bozgunculuk yapmayın ve O'na korku ve ümit ile kulluk edin! Şüphe yok ki, Allah'ın rahmeti, iyilik yapanlara yakındır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yer yüzünü ifsad etmeyin ıslahından sonra da hem havf hem şevk ile ona kulluk edin, her halde Allahın rahmeti yakındır muhsinlere
Fizilal-il Kuran : Yeryüzünde dirlik, düzen sağlandıktan sonra bozgunculuk çıkarmayınız. Allah'a korku ve umut içinde dua ediniz. Hiç kuşkusuz Allah'ın rahmeti iyi işler yapanlara yakındır.
Gültekin Onan : Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Tanrı'nın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.
Hakkı Yılmaz : Ve düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na, ürpererek ve rahmetini umarak dua edin. Kesinlikle Allah'ın rahmeti, iyileştirenlere-güzelleştirenlere çok yakındır.
Hasan Basri Çantay : Yer (yüzün) de — o, iyi bir haale getirildikden sonra da — fesadcılık etmeyin. Ona (Cenâb- Hakka), korkarak ve umarak, düâ edin. Şübhe yok ki iyi hareket edenlere Allahın rahmeti çok yakındır.
Hayrat Neşriyat : Ve ıslâh edilmesinden sonra yeryüzünde fesad çıkarmayın; (azâbından) korkarak ve (rahmetini) ümîd ederek O’na duâ edin! Şübhe yok ki Allah’ın rahmeti, iyilik edenlere(pek) yakındır.
İbni Kesir : Islah olmuşken yeryüzünde fesad çıkarmayın ve O'na korka korka ve ümitle yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti; ihsan edenlere çok yakındır.
İskender Evrenosoğlu : Islâh olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır.
Muhammed Esed : bunun içindir ki, iyi bir düzene sokulmuşken yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ve korkuyla ve umarak yalvarın Ona; çünkü Allahın rahmeti her zaman iyilik yapanlarla beraberdir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve yeryüzünde ıslahından sonra ifsatta bulunmayın ve O'na korkarak ve umarak dua edin. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ'nın rahmeti iyilik edenlere pek yakındır.
Ömer Öngüt : Islâh edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Korkarak ve umarak O'na duâ edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır.
Şaban Piriş : Yeryüzünde, ıslah edildikten sonra bozgunculuk yapmayın. Allah’a korku ve ümit ile dua edin. Allah’ın rahmeti iyi kimselere yakındır.
Suat Yıldırım : Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe, hem de ümit ile O’na yalvarın. Muhakkak ki Allah’ın rahmeti iyi kimselere yakındır.
Süleyman Ateş : Yeryüzü düzeltildikten sonra onda bozgunculuk yapmayın, korkarak ve umarak O'na du'â edin. Muhakkak ki Allâh'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.
Tefhim-ul Kuran : Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır.
Ümit Şimşek : Yeryüzü düzene konduktan sonra orada fesat çıkarmayın. Allah'a korku ile ümit içinde dua edin. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti, iyilik yapan ve iyi kulluk eden kimselere yakındır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünde, orası barışa kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Ürpererek ve ümit ederek dua edin O'na. Hiç kuşkusuz, Allah'ın rahmeti, Güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}