» 7 / A’râf  132:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 132
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve dediler ki
2. مَهْمَا (MHME) = mehmā : ne kadar
3. تَأْتِنَا (TÊTNE) = te'tinā : getirsen de bize
4. بِهِ (BH) = bihi :
5. مِنْ (MN) = min : bir
6. ايَةٍ ( ËYT) = āyetin : mu'cize
7. لِتَسْحَرَنَا (LTSḪRNE) = litesHaranā : bizi büyülemek için
8. بِهَا (BHE) = bihā : onunla
9. فَمَا (FME) = femā : değiliz
10. نَحْنُ (NḪN) = neHnu : biz
11. لَكَ (LK) = leke : sana
12. بِمُؤْمِنِينَ (BMÙMNYN) = bimu'minīne : inanacak
ve dediler ki | ne kadar | getirsen de bize | | bir | mu'cize | bizi büyülemek için | onunla | değiliz | biz | sana | inanacak |

[GVL] [] [ETY] [] [] [EYY] [SḪR] [] [] [] [] [EMN]
VGELVE MHME TÊTNE BH MN ËYT LTSḪRNE BHE FME NḪN LK BMÙMNYN

ve ḳālū mehmā te'tinā bihi min āyetin litesHaranā bihā femā neHnu leke bimu'minīne
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

 » 7 / A’râf  Suresi: 132
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they said,
مهما | MHME mehmā ne kadar """Whatever"
تأتنا ا ت ي | ETY TÊTNE te'tinā getirsen de bize you bring us
به | BH bihi therewith
من | MN min bir of
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin mu'cize (the) sign
لتسحرنا س ح ر | SḪR LTSḪRNE litesHaranā bizi büyülemek için so that you bewitch us
بها | BHE bihā onunla with it,
فما | FME femā değiliz then not
نحن | NḪN neHnu biz we
لك | LK leke sana (will be) in you
بمؤمنين ا م ن | EMN BMÙMNYN bimu'minīne inanacak "believers."""

7:132 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler ki | ne kadar | getirsen de bize | | bir | mu'cize | bizi büyülemek için | onunla | değiliz | biz | sana | inanacak |

[GVL] [] [ETY] [] [] [EYY] [SḪR] [] [] [] [] [EMN]
VGELVE MHME TÊTNE BH MN ËYT LTSḪRNE BHE FME NḪN LK BMÙMNYN

ve ḳālū mehmā te'tinā bihi min āyetin litesHaranā bihā femā neHnu leke bimu'minīne
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

[ق و ل] [] [ا ت ي] [] [] [ا ي ي] [س ح ر] [] [] [] [] [ا م ن]

 » 7 / A’râf  Suresi: 132
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they said,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مهما | MHME mehmā ne kadar """Whatever"
Mim,He,Mim,Elif,
40,5,40,1,
COND – conditional particle
حرف شرط
تأتنا ا ت ي | ETY TÊTNE te'tinā getirsen de bize you bring us
Te,,Te,Nun,Elif,
400,,400,50,1,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
به | BH bihi therewith
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min bir of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin mu'cize (the) sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – genitive feminine singular indefinite noun
اسم مجرور
لتسحرنا س ح ر | SḪR LTSḪRNE litesHaranā bizi büyülemek için so that you bewitch us
Lam,Te,Sin,Ha,Re,Nun,Elif,
30,400,60,8,200,50,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 1st person plural object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بها | BHE bihā onunla with it,
Be,He,Elif,
2,5,1,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
فما | FME femā değiliz then not
Fe,Mim,Elif,
80,40,1,
RSLT – prefixed result particle
NEG – negative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
نافية بمنزلة «ليس»
نحن | NḪN neHnu biz we
Nun,Ha,Nun,
50,8,50,
PRON – 1st person plural personal pronoun
ضمير منفصل
لك | LK leke sana (will be) in you
Lam,Kef,
30,20,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
بمؤمنين ا م ن | EMN BMÙMNYN bimu'minīne inanacak "believers."""
Be,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
2,40,,40,50,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler ki | مَهْمَا: ne kadar | تَأْتِنَا: getirsen de bize | بِهِ: | مِنْ: bir | ايَةٍ: mu'cize | لِتَسْحَرَنَا: bizi büyülemek için | بِهَا: onunla | فَمَا: değiliz | نَحْنُ: biz | لَكَ: sana | بِمُؤْمِنِينَ: inanacak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler ki | مهما MHME ne kadar | تأتنا TÊTNE getirsen de bize | به BH | من MN bir | آية ËYT mu'cize | لتسحرنا LTSḪRNE bizi büyülemek için | بها BHE onunla | فما FME değiliz | نحن NḪN biz | لك LK sana | بمؤمنين BMÙMNYN inanacak |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler ki | mehmā: ne kadar | te'tinā: getirsen de bize | bihi: | min: bir | āyetin: mu'cize | litesHaranā: bizi büyülemek için | bihā: onunla | femā: değiliz | neHnu: biz | leke: sana | bimu'minīne: inanacak |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: ve dediler ki | MHME: ne kadar | TÊTNE: getirsen de bize | BH: | MN: bir | ËYT: mu'cize | LTSḪRNE: bizi büyülemek için | BHE: onunla | FME: değiliz | NḪN: biz | LK: sana | BMÙMNYN: inanacak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bizi büyülemek, kandırmak için hangi delili gösterirsen göster demişlerdi, biz sana inanmayacağız.
Adem Uğur : Ve dediler ki: "Bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."
Ahmed Hulusi : Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için her ne mucize getirirsen getir, biz sana iman etmeyiz!"
Ahmet Tekin : Onlar: 'Bizi büyüleyerek aklımızı etki altına almak için ne tür bir mûcize getirirsen getir, biz sana itimat edecek, peygamberliğini tasdik edecek değiliz' dediler.
Ahmet Varol : Yine dediler ki: 'Sen bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir biz yine de sana iman edecek değiliz.'
Ali Bulaç : Onlar: "Bizi büyülemek için mucize (ayet) olarak her ne getirirsen getir, yine de biz sana inanacak değiliz" dediler.
Ali Fikri Yavuz : Bir de: “- sen bizi büyülemek için her ne mu’cize getirsen, asla sana inanacak değiliz, biz” dediler.
Bekir Sadak : Firavun ailesi: «Bizi sihirlemek icin ne mucize gosterirsen goster, sana inanmayacagiz» dediler.
Celal Yıldırım : Musa'ya dediler ki: «Bizi büyülemek için ne kadar âyet (mu'cize) getirirsen getir, sana inanıcılar değiliz!»
Diyanet İşleri : Dediler ki: “Bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz.”
Diyanet İşleri (eski) : Firavun ailesi: 'Bizi sihirlemek için ne mucize gösterirsen göster, sana inanmayacağız' dediler.
Diyanet Vakfi : Ve dediler ki: «Bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz.»
Edip Yüksel : 'Bizi büyülemek için ne kadar mucize (ayet) getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz,' dediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Ve sen büyülemek için her ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz,» dediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve: «Sen bizi büyülemek için her ne mucize getirirsen getir, asla sana inanacak değiliz.» derlerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve sen bizi büyülemek için her ne âyet getirsen imkânı yok sana inanacak değiliz derlerdi
Fizilal-il Kuran : Musa'ya bizi büyülemek üzere ne kadar mucize gösterirsen göster, sana kesinlikle inanmayacağız dediler.
Gültekin Onan : Onlar: "Bizi büyülemek için ne kadar ayet getirirsen getir, biz sana inançlı olacak değiliz" dediler.
Hakkı Yılmaz : Ve Firavun'un toplumu, “Sen bizi kendisiyle büyülemek için her ne alâmet/ gösterge getirsen de, biz sana inananlar değiliz” dediler.
Hasan Basri Çantay : Dediler: «Bizi büyülemek için her ne mu'cize getirsen sana îman ediciler değiliz biz».
Hayrat Neşriyat : Ve dediler ki: 'Bizi kendisiyle sihirlemek için her ne olursa olsun onu bize mu'cize getirsen de biz sana îmân edici kimseler değiliz.'
İbni Kesir : Dediler ki: Bizi büyülemek için ne kadar mucize gösterirsen göster; biz, sana inananlardan olmayacağız.
İskender Evrenosoğlu : Ve şöyle dediler: “Onunla bizi büyülemek için bize âyetlerden (mucizelerden) ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz.”
Muhammed Esed : (Musaya) şöyle dediler: "Bizi büyülemek için her ne işaret ortaya koyarsan koy, sana inanmayacağız!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki: «Kendisiyle bize sihir etmek için bize her ne mûcize getirirsen getir, biz sana imân edecek değiliz.»
Ömer Öngüt : Ve dediler ki: “Bizi sihirlemek için ne mucize gösterirsen göster, sana iman etmeyeceğiz. ”
Şaban Piriş : -Bizi, kendisiyle büyülemek için her ne zaman bize bir mucize getirirsen, biz sana inanacak değiliz, dediler.
Suat Yıldırım : Ve şöyle derlerdi: "Bizi büyülemek için sen hangi mûcizeyi getirirsen getir, imkânı yok, sana inanacak değiliz!"
Süleyman Ateş : Ve dediler ki: "bizi büyülemek için ne kadar mu'cize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz!"
Tefhim-ul Kuran : Onlar: «Bizi büyülemek için bize mucize (ayet) olarak her ne getirirsen getir, yine de biz sana inanacak değiliz» dediler.
Ümit Şimşek : Diyorlardı ki: 'Bizi büyülemek için hangi mucizeyi getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz.'
Yaşar Nuri Öztürk : Şunu da söylediler: "Bizi büyülemek için, bize istediğin kadar ayet getir. Sana inanmayacağız."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}