» 7 / A’râf  144:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 144
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi ki
2. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
3. مُوسَىٰ (MVS) = mūsā : Musa
4. إِنِّي (ÎNY) = innī : şüphesiz ben
5. اصْطَفَيْتُكَ (EṦŦFYTK) = STafeytuke : seni seçtim
6. عَلَى (AL) = ǎlā : üzeine
7. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar
8. بِرِسَالَاتِي (BRSELETY) = birisālātī : mesajlarımla
9. وَبِكَلَامِي (VBKLEMY) = ve bikelāmī : ve konuşmamla
10. فَخُذْ (FḢZ̃) = feḣuƶ : al
11. مَا (ME) = mā : şeyi
12. اتَيْتُكَ ( ËTYTK) = āteytuke : sana verdiğim
13. وَكُنْ (VKN) = ve kun : ve ol
14. مِنَ (MN) = mine : -den
15. الشَّاكِرِينَ (ELŞEKRYN) = ş-şākirīne : şükredenler-
dedi ki | EY/HEY/AH | Musa | şüphesiz ben | seni seçtim | üzeine | insanlar | mesajlarımla | ve konuşmamla | al | şeyi | sana verdiğim | ve ol | -den | şükredenler- |

[GVL] [Y] [MVS] [] [ṦFV] [] [NVS] [RSL] [KLM] [EḢZ̃] [] [ETY] [KVN] [] [ŞKR]
GEL YE MVS ÎNY EṦŦFYTK AL ELNES BRSELETY VBKLEMY FḢZ̃ ME ËTYTK VKN MN ELŞEKRYN

ḳāle mūsā innī STafeytuke ǎlā n-nāsi birisālātī ve bikelāmī feḣuƶ āteytuke ve kun mine ş-şākirīne
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين

 » 7 / A’râf  Suresi: 144
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki He said,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
موسى م و س | MVS MVS mūsā Musa Musa!
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, I
اصطفيتك ص ف و | ṦFV EṦŦFYTK STafeytuke seni seçtim have chosen you
على | AL ǎlā üzeine over
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar the people
برسالاتي ر س ل | RSL BRSELETY birisālātī mesajlarımla with My Messages
وبكلامي ك ل م | KLM VBKLEMY ve bikelāmī ve konuşmamla and with My words.
فخذ ا خ ذ | EḢZ̃ FḢZ̃ feḣuƶ al So take
ما | ME şeyi what
آتيتك ا ت ي | ETY ËTYTK āteytuke sana verdiğim I have given you
وكن ك و ن | KVN VKN ve kun ve ol and be
من | MN mine -den among
الشاكرين ش ك ر | ŞKR ELŞEKRYN ş-şākirīne şükredenler- "the grateful."""

7:144 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi ki | EY/HEY/AH | Musa | şüphesiz ben | seni seçtim | üzeine | insanlar | mesajlarımla | ve konuşmamla | al | şeyi | sana verdiğim | ve ol | -den | şükredenler- |

[GVL] [Y] [MVS] [] [ṦFV] [] [NVS] [RSL] [KLM] [EḢZ̃] [] [ETY] [KVN] [] [ŞKR]
GEL YE MVS ÎNY EṦŦFYTK AL ELNES BRSELETY VBKLEMY FḢZ̃ ME ËTYTK VKN MN ELŞEKRYN

ḳāle mūsā innī STafeytuke ǎlā n-nāsi birisālātī ve bikelāmī feḣuƶ āteytuke ve kun mine ş-şākirīne
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين

[ق و ل] [ي] [م و س ] [] [ص ف و] [] [ن و س] [ر س ل] [ك ل م] [ا خ ذ ] [] [ا ت ي] [ك و ن] [] [ش ك ر]

 » 7 / A’râf  Suresi: 144
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

موسى م و س | MVS MVS mūsā Musa Musa!
Mim,Vav,Sin,,
40,6,60,,
"VOC – prefixed vocative particle ya
PN – accusative masculine proper noun → Musa"
أداة نداء
اسم علم منصوب
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, I
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
اصطفيتك ص ف و | ṦFV EṦŦFYTK STafeytuke seni seçtim have chosen you
Elif,Sad,Tı,Fe,Ye,Te,Kef,
1,90,9,80,10,400,20,
V – 1st person singular (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
على | AL ǎlā üzeine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
برسالاتي ر س ل | RSL BRSELETY birisālātī mesajlarımla with My Messages
Be,Re,Sin,Elif,Lam,Elif,Te,Ye,
2,200,60,1,30,1,400,10,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
جار ومجرور والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وبكلامي ك ل م | KLM VBKLEMY ve bikelāmī ve konuşmamla and with My words.
Vav,Be,Kef,Lam,Elif,Mim,Ye,
6,2,20,30,1,40,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فخذ ا خ ذ | EḢZ̃ FḢZ̃ feḣuƶ al So take
Fe,Hı,Zel,
80,600,700,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الفاء استئنافية
فعل أمر
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
آتيتك ا ت ي | ETY ËTYTK āteytuke sana verdiğim I have given you
,Te,Ye,Te,Kef,
,400,10,400,20,
V – 1st person singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وكن ك و ن | KVN VKN ve kun ve ol and be
Vav,Kef,Nun,
6,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
من | MN mine -den among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الشاكرين ش ك ر | ŞKR ELŞEKRYN ş-şākirīne şükredenler- "the grateful."""
Elif,Lam,Şın,Elif,Kef,Re,Ye,Nun,
1,30,300,1,20,200,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi ki | يَا: EY/HEY/AH | مُوسَىٰ: Musa | إِنِّي: şüphesiz ben | اصْطَفَيْتُكَ: seni seçtim | عَلَى: üzeine | النَّاسِ: insanlar | بِرِسَالَاتِي: mesajlarımla | وَبِكَلَامِي: ve konuşmamla | فَخُذْ: al | مَا: şeyi | اتَيْتُكَ: sana verdiğim | وَكُنْ: ve ol | مِنَ: -den | الشَّاكِرِينَ: şükredenler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi ki | يا YE EY/HEY/AH | موسى MWS Musa | إني ÎNY şüphesiz ben | اصطفيتك EṦŦFYTK seni seçtim | على AL üzeine | الناس ELNES insanlar | برسالاتي BRSELETY mesajlarımla | وبكلامي WBKLEMY ve konuşmamla | فخذ FḢZ̃ al | ما ME şeyi | آتيتك ËTYTK sana verdiğim | وكن WKN ve ol | من MN -den | الشاكرين ELŞEKRYN şükredenler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi ki | : EY/HEY/AH | mūsā: Musa | innī: şüphesiz ben | STafeytuke: seni seçtim | ǎlā: üzeine | n-nāsi: insanlar | birisālātī: mesajlarımla | ve bikelāmī: ve konuşmamla | feḣuƶ: al | : şeyi | āteytuke: sana verdiğim | ve kun: ve ol | mine: -den | ş-şākirīne: şükredenler- |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi ki | YE: EY/HEY/AH | MVS: Musa | ÎNY: şüphesiz ben | EṦŦFYTK: seni seçtim | AL: üzeine | ELNES: insanlar | BRSELETY: mesajlarımla | VBKLEMY: ve konuşmamla | FḢZ̃: al | ME: şeyi | ËTYTK: sana verdiğim | VKN: ve ol | MN: -den | ELŞEKRYN: şükredenler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Tanrı, yâ Mûsâ dedi, ben sana peygamberlik vererek ve seninle konuşarak bütün insanlara üstün ettim seni, seçtim seni, sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol.
Adem Uğur : (Allah) Ey Musa! dedi, ben risaletlerimle (sana verdiğim görevlerle) ve sözlerimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol.
Ahmed Hulusi : Buyurdu ki: "Ey Musa! Muhakkak ki Ben seni, risâletlerim ve kelâmım ile insanlar üzerine seçtim. . . Al sana verdiğimi ve şükredenlerden (değerlendirenlerden) ol!"
Ahmet Tekin : Allah: 'Ey Mûsâ, sana verdiğim peygamberlikle, seninle yaptığım konuşmalarımla, kelâmımla seni insanlar üzerinde seçkin biri kıldım. Sana verdiğime sımsıkı sarıl, şükredenlerden ol.' buyurdu.
Ahmet Varol : (Rabbi): 'Ey Musa! Ben ilahi tebliğlerimle ve seninle konuşmamla, seni insanlara karşı seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol!' dedi.
Ali Bulaç : (Allah:) "Ey Musa" dedi. "Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol."
Ali Fikri Yavuz : (Allah şöyle) buyurdu: “- Ya Mûsa! Ben, (seni) peygamber göndermemle ve (seninle vasıtasız) kelâm etmemle seni asrının insanları üzerine seçtim. Şimdi şu sana verdiği emir ve yasakları al da şükredenlerden ol.”
Bekir Sadak : «Ey Musa! Verdiklerimle ve seninle konusmamla seni insanlar arasindan sectim; sana verdigimi al ve sukret» dedi.
Celal Yıldırım : (Rabbi ona): «Ey Musa!» dedi. «şüphesiz ki seni risâletimle (peygamberlik göreviyle) ve sözümle diğer insanlar arasından seçip üstün kıldım. O halde sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol!» buyurdu.
Diyanet İşleri : (Allah) “Ey Mûsâ! Vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : 'Ey Musa! Verdiklerimle ve seninle konuşmamla seni insanlar arasından seçtim; sana verdiğimi al ve şükret' dedi.
Diyanet Vakfi : (Allah) Ey Musa! dedi, ben risaletlerimle (sana verdiğim görevlerle) ve sözlerimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol.
Edip Yüksel : Dedi ki: 'Musa, mesajlarımla ve seninle konuşmamla seni halkın üzerine seçtim. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah buyurdu: Ey Musa! Sana verdiğim peygamberlikle ve kelâmımla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğime sıkı sarıl ve şükredenlerden ol!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah buyurdu ki: «Ey Musa, haberin olsun, Ben, mesajlarımla ve kelamımla seni o insanların üzerine seçtim. Şimdi şu sana verdiğimi al ve şükrünü bilenlerden ol!»
Elmalılı Hamdi Yazır : Buyurdu ki: ya Musâ! Haberin olsun ben risaletlerimle ve kelâmımla seni o insanların üzerine intihab eyledim, şimdi şu sana verdiğimi al ve şükrünü bilenlerden ol
Fizilal-il Kuran : Allah dedi ki; «Ey Musa, mesajlarımla ve aracısız konuşmamla sana diğer insanlar üzerinde seçkin bir konum bağışladım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol.»
Gültekin Onan : (Tanrı :) "Ey Musa" dedi. "Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol."
Hakkı Yılmaz : Allah dedi ki: “Ey Mûsâ! Mesajlarımla ve kelâmımla seni insanlar üzerine seçtim. Şimdi sana verdiğimi al ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenlerden ol!”
Hasan Basri Çantay : Buyurdu ki: «Ey Musa, ben seni risâletlerimle, kelâmımla (bütün) insanlardan mümtaz kıldım. Şimdi şu sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol».
Hayrat Neşriyat : (Allah) buyurdu ki: 'Ey Mûsâ! Şübhesiz ki ben gönderdiklerimle (sana vahyettiklerimle) ve (seninle) konuşmamla seni insanların üzerine seçtim. Artık (lütfumdan)sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol!'
İbni Kesir : Buyudu ki: Ey Musa; risaletim ve kelamımla seni insanlar arasından seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol.
İskender Evrenosoğlu : (Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: “Ey Musa! Muhakkak ki; Ben, risaletimle ve kelâmımla seni insanların üzerine seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al. Ve şükredenlerden ol.”
Muhammed Esed : (Allah): "Ey Musa" dedi, "(sana) ayetler vahyederek ve (seninle) konuşarak sana insanların arasında üstün bir yer ayırdım; sana bahşettiklerime sıkı sıkı sarıl öyleyse; ve şükreden kimselerden ol!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Buyurdu ki: «Ya Mûsa! Muhakkak Ben, seni risâletlerimle ve kelâmım ile nâs üzerine ihtiyar ettim. İmdi sana verdiğimi al ve şükredicilerden ol.»
Ömer Öngüt : Allah: “Ey Musa! Seni peygamber göndermem ve seninle konuşmamla, seni insanlar arasından seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol!” buyurdu.
Şaban Piriş : -Ey Musa, ben, gönderdiklerimi ve sözlerimi insanlara iletmen için seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol! dedi.
Suat Yıldırım : Allah buyurdu ki: "Mûsâ! Ben seni risaletlerimle, mesajlarımla ve hitabıma mazhar etmemle öbür insanlar arasından seçip mümtaz kıldım.Şimdi şu sana verdiğim nübüvveti al ve bu nimetime şükreden kullarımdan ol!"
Süleyman Ateş : (Allâh) buyurdu ki: "Ey Mûsâ, Ben mesajlarımla ve konuşmamla seni insanların başına seçtim; sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol!"
Tefhim-ul Kuran : (Allah:) «Ey Musa» dedi. «Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol.»
Ümit Şimşek : Allah buyurdu ki: 'Ey Musa! Sana vahyettiklerimle ve kelâmımla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol.'
Yaşar Nuri Öztürk : Allah buyurdu: "Ey Musa! Ben, gönderdiğim vahiylerle, konuşmamla seni seçip yücelttim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}