» 7 / A’râf  66:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 66
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi(ler) ki
2. الْمَلَأُ (ELMLÊ) = l-meleu : ileri gelen
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkarcılar
5. مِنْ (MN) = min : -nden
6. قَوْمِهِ (GVMH) = ḳavmihi : kavmi-
7. إِنَّا (ÎNE) = innā : elbette biz
8. لَنَرَاكَ (LNREK) = lenerāke : seni görüyoruz
9. فِي (FY) = fī : içinde
10. سَفَاهَةٍ (SFEHT) = sefāhetin : bir beyinsizlik
11. وَإِنَّا (VÎNE) = ve innā : ve elbette biz
12. لَنَظُنُّكَ (LNƵNK) = leneZunnuke : zannediyoruz ki sen
13. مِنَ (MN) = mine : -dansın
14. الْكَاذِبِينَ (ELKEZ̃BYN) = l-kāƶibīne : yalancılar-
dedi(ler) ki | ileri gelen | kimseler | inkarcılar | -nden | kavmi- | elbette biz | seni görüyoruz | içinde | bir beyinsizlik | ve elbette biz | zannediyoruz ki sen | -dansın | yalancılar- |

[GVL] [MLE] [] [KFR] [] [GVM] [] [REY] [] [SFH] [] [ƵNN] [] [KZ̃B]
GEL ELMLÊ ELZ̃YN KFRVE MN GVMH ÎNE LNREK FY SFEHT VÎNE LNƵNK MN ELKEZ̃BYN

ḳāle l-meleu elleƶīne keferū min ḳavmihi innā lenerāke sefāhetin ve innā leneZunnuke mine l-kāƶibīne
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين

 » 7 / A’râf  Suresi: 66
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi(ler) ki Said
الملأ م ل ا | MLE ELMLÊ l-meleu ileri gelen the chiefs
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler (of) those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkarcılar disbelieved
من | MN min -nden from
قومه ق و م | GVM GVMH ḳavmihi kavmi- his people,
إنا | ÎNE innā elbette biz """Indeed, we"
لنراك ر ا ي | REY LNREK lenerāke seni görüyoruz surely, see you
في | FY içinde in
سفاهة س ف ه | SFH SFEHT sefāhetin bir beyinsizlik foolishness
وإنا | VÎNE ve innā ve elbette biz and indeed, we
لنظنك ظ ن ن | ƵNN LNƵNK leneZunnuke zannediyoruz ki sen [we] think you
من | MN mine -dansın (are) of
الكاذبين ك ذ ب | KZ̃B ELKEZ̃BYN l-kāƶibīne yalancılar- "the liars."""

7:66 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi(ler) ki | ileri gelen | kimseler | inkarcılar | -nden | kavmi- | elbette biz | seni görüyoruz | içinde | bir beyinsizlik | ve elbette biz | zannediyoruz ki sen | -dansın | yalancılar- |

[GVL] [MLE] [] [KFR] [] [GVM] [] [REY] [] [SFH] [] [ƵNN] [] [KZ̃B]
GEL ELMLÊ ELZ̃YN KFRVE MN GVMH ÎNE LNREK FY SFEHT VÎNE LNƵNK MN ELKEZ̃BYN

ḳāle l-meleu elleƶīne keferū min ḳavmihi innā lenerāke sefāhetin ve innā leneZunnuke mine l-kāƶibīne
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين

[ق و ل] [م ل ا] [] [ك ف ر] [] [ق و م] [] [ر ا ي] [] [س ف ه] [] [ظ ن ن] [] [ك ذ ب]

 » 7 / A’râf  Suresi: 66
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi(ler) ki Said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الملأ م ل ا | MLE ELMLÊ l-meleu ileri gelen the chiefs
Elif,Lam,Mim,Lam,,
1,30,40,30,,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler (of) those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkarcılar disbelieved
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -nden from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قومه ق و م | GVM GVMH ḳavmihi kavmi- his people,
Gaf,Vav,Mim,He,
100,6,40,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنا | ÎNE innā elbette biz """Indeed, we"
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لنراك ر ا ي | REY LNREK lenerāke seni görüyoruz surely, see you
Lam,Nun,Re,Elif,Kef,
30,50,200,1,20,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person plural imperfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY içinde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سفاهة س ف ه | SFH SFEHT sefāhetin bir beyinsizlik foolishness
Sin,Fe,Elif,He,Te merbuta,
60,80,1,5,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
وإنا | VÎNE ve innā ve elbette biz and indeed, we
Vav,,Nun,Elif,
6,,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
الواو عاطفة
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لنظنك ظ ن ن | ƵNN LNƵNK leneZunnuke zannediyoruz ki sen [we] think you
Lam,Nun,Zı,Nun,Kef,
30,50,900,50,20,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person plural imperfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN mine -dansın (are) of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الكاذبين ك ذ ب | KZ̃B ELKEZ̃BYN l-kāƶibīne yalancılar- "the liars."""
Elif,Lam,Kef,Elif,Zel,Be,Ye,Nun,
1,30,20,1,700,2,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi(ler) ki | الْمَلَأُ: ileri gelen | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkarcılar | مِنْ: -nden | قَوْمِهِ: kavmi- | إِنَّا: elbette biz | لَنَرَاكَ: seni görüyoruz | فِي: içinde | سَفَاهَةٍ: bir beyinsizlik | وَإِنَّا: ve elbette biz | لَنَظُنُّكَ: zannediyoruz ki sen | مِنَ: -dansın | الْكَاذِبِينَ: yalancılar- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi(ler) ki | الملأ ELMLÊ ileri gelen | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkarcılar | من MN -nden | قومه GWMH kavmi- | إنا ÎNE elbette biz | لنراك LNREK seni görüyoruz | في FY içinde | سفاهة SFEHT bir beyinsizlik | وإنا WÎNE ve elbette biz | لنظنك LNƵNK zannediyoruz ki sen | من MN -dansın | الكاذبين ELKEZ̃BYN yalancılar- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi(ler) ki | l-meleu: ileri gelen | elleƶīne: kimseler | keferū: inkarcılar | min: -nden | ḳavmihi: kavmi- | innā: elbette biz | lenerāke: seni görüyoruz | : içinde | sefāhetin: bir beyinsizlik | ve innā: ve elbette biz | leneZunnuke: zannediyoruz ki sen | mine: -dansın | l-kāƶibīne: yalancılar- |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi(ler) ki | ELMLÊ: ileri gelen | ELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkarcılar | MN: -nden | GVMH: kavmi- | ÎNE: elbette biz | LNREK: seni görüyoruz | FY: içinde | SFEHT: bir beyinsizlik | VÎNE: ve elbette biz | LNƵNK: zannediyoruz ki sen | MN: -dansın | ELKEZ̃BYN: yalancılar- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kavminin kâfir olanlarından ileri gelenler, şüphe yok ki dediler, biz seni sapıklık, bilgisizlik içine dalmış görmedeyiz ve sanıyoruz ki yalancılardansın sen.
Adem Uğur : Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.
Ahmed Hulusi : Halkından, hakikat bilgisini inkâr etmekte olan o toplumun ileri gelenleri dedi ki: "Seni çılgınlık içinde görüyoruz. . . Biz senin yalancı olduğunu zannediyoruz. "
Ahmet Tekin : Kavminden kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar ile küfre saplanan kodamanlar: 'Biz seni bir aptallık bir çılgınlık içinde görüyoruz. Senin, kesinlikle yalancılardan olduğunu zannediyoruz.' dediler.
Ahmet Varol : Kavminden inkar eden ileri gelenler: 'Biz seni akli yetersizlik içinde görüyor ve senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz' dediler.
Ali Bulaç : Kavminin önde gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: "Gerçekte biz seni 'aklî bir yetersizlik' içinde görüyoruz ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz."
Ali Fikri Yavuz : Hûd’un kavminden küfre varan seçkin bir topluluk şöyle cevap verdi: “-Gerçekten biz, seni, bir çılgınlık içinde görüyoruz ve seni, hakikaten yalancılardan sanıyoruz.”
Bekir Sadak : Milletinin inkarci ileri gelenleri, «Biz senin beyinsiz oldugunu goruyor ve seni yalancilardan saniyoruz» dediler.
Celal Yıldırım : Kavminden inkarcı ileri gelenler, ona: «Doğrusu biz seni bir beyinsizlik ve çılgınlık içinde (bocalar) görüyor ve elbette seni yalancılardan biri sayıyoruz» dediler.
Diyanet İşleri : Kavminin ileri gelenlerinden inkâr edenler dediler ki: “Şüphesiz, biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz.”
Diyanet İşleri (eski) : Milletinin inkarcı ileri gelenleri, 'Biz senin beyinsiz olduğunu görüyor ve seni yalancılardan sanıyoruz' dediler.
Diyanet Vakfi : Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.
Edip Yüksel : Halkından ileri gelen inkarcılar, 'Biz seni beyinsizlik içinde görüyoruz. Biz seni yalancı sanıyoruz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: «Biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz, ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kavminden o küfre dalmış olan cumhur cemaat =ileri gelenler: «Gerçekten biz, seni bir çılgınlık içinde görüyoruz ve muhakkak seni yalancılardan biri sanıyoruz.» dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kavminden o küfre dalmış cumhur cemaat dediler ki: Her halde biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz ve her halde seni biz yalancılardan biri zannediyoruz
Fizilal-il Kuran : Soydaşlarının ileri gelen kâfirleri O'na 'Biz seni aptal olarak görüyoruz ve bir yalancı olduğunu sanıyoruz' dediler.
Gültekin Onan : Kavminin önde gelenlerinden küfredenler dediler ki: "Gerçekte biz seni 'akli bir yetersizlik' içinde görüyoruz ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz."
Hakkı Yılmaz : "Toplumundan, ileri gelen kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseler, “Biz seni akıl hafifliği/câhillik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz” dediler. "
Hasan Basri Çantay : Kavminin ileri gelenlerinden kâfir bir cemâat de: «Biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz, seni muhakkak yalancılardan sanıyoruz» dedi.
Hayrat Neşriyat : Kavminden inkâr eden ileri gelenler: 'Şübhesiz ki biz, gerçekten seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve doğrusu biz, gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz' dedi(ler).
İbni Kesir : Kavminin ileri gelenlerinden küfretmiş olanlar: Gerçekten biz, seni beyinsizlik içinde görüyoruz ve doğrusu biz, seni yalancılardan sanıyoruz, dediler.
İskender Evrenosoğlu : Onun kavminden, ileri gelenlerden inkâr edenler şöyle dedi: “Muhakkak ki biz, seni bir sefihliğin (aptallığın) içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz, seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz.”
Muhammed Esed : Kavmi arasından gerçeği tanımaya yanaşmayanların önde gelenleri: "Doğrusu, biz seni aklı kıt biri olarak görüyoruz ve üstelik yalancının biri olduğunu sanıyoruz!"
Ömer Nasuhi Bilmen : O'nun kavminden kâfir olan bir cemaat dedi ki: «Muhakkak biz seni sefahat içinde görüyoruz. Ve biz seni herhalde yalancılardan sanıyoruz.»
Ömer Öngüt : Kavminden ileri gelen kâfirler: “Doğrusu biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve seni yalancılardan sanıyoruz. ” dediler.
Şaban Piriş : Kavminden kafir olan ileri gelenleri: -Biz, senin beyinsizlik içinde olduğunu görüyoruz. Zannediyoruz ki sen yalancılardansın, dediler.
Suat Yıldırım : Kavminin kâfir yetkilileri: "Biz, dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz."
Süleyman Ateş : Kavminden ileri gelen inkârcılar dediler ki: "Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve biz seni yalancılardan sanıyoruz!"
Tefhim-ul Kuran : Kavminin önde gelenlerinden küfre sapanlar dediler ki: «Gerçekte biz seni 'aklî bir yetersizlik' içinde görmekteyiz ve doğrusu biz senin yalancılar olduğunu da sanmaktayız.»
Ümit Şimşek : Kavminin ileri gelen kâfirleri, 'Biz seni apaçık bir beyinsizlik içinde görüyor ve yalancının biri olduğunu düşünüyoruz' dediler.
Yaşar Nuri Öztürk : Toplumunun inkarcı kodamanları dediler ki: "Biz seni bir beyinsizliğe düşmüş görüyoruz ve kesinlikle yalancılardan olduğunu düşünüyoruz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}