» 7 / A’râf  35:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 35
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. بَنِي (BNY) = benī : Çocukları
3. ادَمَ ( ËD̃M) = ādeme : Adem
4. إِمَّا (ÎME) = immā : eğer
5. يَأْتِيَنَّكُمْ (YÊTYNKM) = ye'tiyennekum : size gelirse
6. رُسُلٌ (RSL) = rusulun : elçiler
7. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : kendi içinizden
8. يَقُصُّونَ (YGṦVN) = yeḳuSSūne : anlattıkarında
9. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
10. ايَاتِي ( ËYETY) = āyātī : ayetlerimi
11. فَمَنِ (FMN) = femeni : kimselere
12. اتَّقَىٰ (ETG) = tteḳā : korunan
13. وَأَصْلَحَ (VÊṦLḪ) = ve eSleHa : ve uslanan
14. فَلَا (FLE) = felā : yoktur
15. خَوْفٌ (ḢVF) = ḣavfun : korku
16. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : üzelerine
17. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
18. هُمْ (HM) = hum : onlar
19. يَحْزَنُونَ (YḪZNVN) = yeHzenūne : üzülmeyeceklerdir
EY/HEY/AH | Çocukları | Adem | eğer | size gelirse | elçiler | kendi içinizden | anlattıkarında | size | ayetlerimi | kimselere | korunan | ve uslanan | yoktur | korku | üzelerine | ve | onlar | üzülmeyeceklerdir |

[Y] [BNY] [] [] [ETY] [RSL] [] [GṦṦ] [] [EYY] [] [VGY] [ṦLḪ] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
YE BNY ËD̃M ÎME YÊTYNKM RSL MNKM YGṦVN ALYKM ËYETY FMN ETG VÊṦLḪ FLE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

benī ādeme immā ye'tiyennekum rusulun minkum yeḳuSSūne ǎleykum āyātī femeni tteḳā ve eSleHa felā ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 » 7 / A’râf  Suresi: 35
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
بني ب ن ي | BNY BNY benī Çocukları Children
آدم | ËD̃M ādeme Adem (of) Adam!
إما | ÎME immā eğer If
يأتينكم ا ت ي | ETY YÊTYNKM ye'tiyennekum size gelirse come to you
رسل ر س ل | RSL RSL rusulun elçiler Messengers
منكم | MNKM minkum kendi içinizden from you
يقصون ق ص ص | GṦṦ YGṦVN yeḳuSSūne anlattıkarında relating
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
آياتي ا ي ي | EYY ËYETY āyātī ayetlerimi My Verses,
فمن | FMN femeni kimselere then whoever
اتقى و ق ي | VGY ETG tteḳā korunan fears Allah,
وأصلح ص ل ح | ṦLḪ VÊṦLḪ ve eSleHa ve uslanan and reforms,
فلا | FLE felā yoktur then no
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
عليهم | ALYHM ǎleyhim üzelerine on them
ولا | VLE ve lā ve and not
هم | HM hum onlar they
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne üzülmeyeceklerdir will grieve.

7:35 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | Çocukları | Adem | eğer | size gelirse | elçiler | kendi içinizden | anlattıkarında | size | ayetlerimi | kimselere | korunan | ve uslanan | yoktur | korku | üzelerine | ve | onlar | üzülmeyeceklerdir |

[Y] [BNY] [] [] [ETY] [RSL] [] [GṦṦ] [] [EYY] [] [VGY] [ṦLḪ] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
YE BNY ËD̃M ÎME YÊTYNKM RSL MNKM YGṦVN ALYKM ËYETY FMN ETG VÊṦLḪ FLE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

benī ādeme immā ye'tiyennekum rusulun minkum yeḳuSSūne ǎleykum āyātī femeni tteḳā ve eSleHa felā ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

[ ي] [ب ن ي] [] [] [ا ت ي] [ر س ل] [] [ق ص ص] [] [ا ي ي] [] [و ق ي] [ص ل ح] [] [خ و ف] [] [] [] [ح ز ن]

 » 7 / A’râf  Suresi: 35
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

بني ب ن ي | BNY BNY benī Çocukları Children
Be,Nun,Ye,
2,50,10,
"VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine plural noun → Children of Adam"
أداة نداء
اسم منصوب
آدم | ËD̃M ādeme Adem (of) Adam!
,Dal,Mim,
,4,40,
"PN – genitive masculine proper noun → Adam"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
إما | ÎME immā eğer If
,Mim,Elif,
,40,1,
COND – conditional particle
SUP – supplemental particle
حرف شرط
حرف زائد
يأتينكم ا ت ي | ETY YÊTYNKM ye'tiyennekum size gelirse come to you
Ye,,Te,Ye,Nun,Kef,Mim,
10,,400,10,50,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والنون للتوكيد والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
رسل ر س ل | RSL RSL rusulun elçiler Messengers
Re,Sin,Lam,
200,60,30,
N – nominative masculine plural indefinite noun
اسم مرفوع
منكم | MNKM minkum kendi içinizden from you
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
يقصون ق ص ص | GṦṦ YGṦVN yeḳuSSūne anlattıkarında relating
Ye,Gaf,Sad,Vav,Nun,
10,100,90,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
آياتي ا ي ي | EYY ËYETY āyātī ayetlerimi My Verses,
,Ye,Elif,Te,Ye,
,10,1,400,10,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فمن | FMN femeni kimselere then whoever
Fe,Mim,Nun,
80,40,50,
RSLT – prefixed result particle
COND – conditional noun
الفاء واقعة في جواب الشرط
اسم شرط
اتقى و ق ي | VGY ETG tteḳā korunan fears Allah,
Elif,Te,Gaf,,
1,400,100,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
وأصلح ص ل ح | ṦLḪ VÊṦLḪ ve eSleHa ve uslanan and reforms,
Vav,,Sad,Lam,Ha,
6,,90,30,8,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
فلا | FLE felā yoktur then no
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
RSLT – prefixed result particle
NEG – negative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نفي
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
Hı,Vav,Fe,
600,6,80,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim üzelerine on them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne üzülmeyeceklerdir will grieve.
Ye,Ha,Ze,Nun,Vav,Nun,
10,8,7,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | بَنِي: Çocukları | ادَمَ: Adem | إِمَّا: eğer | يَأْتِيَنَّكُمْ: size gelirse | رُسُلٌ: elçiler | مِنْكُمْ: kendi içinizden | يَقُصُّونَ: anlattıkarında | عَلَيْكُمْ: size | ايَاتِي: ayetlerimi | فَمَنِ: kimselere | اتَّقَىٰ: korunan | وَأَصْلَحَ: ve uslanan | فَلَا: yoktur | خَوْفٌ: korku | عَلَيْهِمْ: üzelerine | وَلَا: ve | هُمْ: onlar | يَحْزَنُونَ: üzülmeyeceklerdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | بني BNY Çocukları | آدم ËD̃M Adem | إما ÎME eğer | يأتينكم YÊTYNKM size gelirse | رسل RSL elçiler | منكم MNKM kendi içinizden | يقصون YGṦWN anlattıkarında | عليكم ALYKM size | آياتي ËYETY ayetlerimi | فمن FMN kimselere | اتقى ETG korunan | وأصلح WÊṦLḪ ve uslanan | فلا FLE yoktur | خوف ḢWF korku | عليهم ALYHM üzelerine | ولا WLE ve | هم HM onlar | يحزنون YḪZNWN üzülmeyeceklerdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | benī: Çocukları | ādeme: Adem | immā: eğer | ye'tiyennekum: size gelirse | rusulun: elçiler | minkum: kendi içinizden | yeḳuSSūne: anlattıkarında | ǎleykum: size | āyātī: ayetlerimi | femeni: kimselere | tteḳā: korunan | ve eSleHa: ve uslanan | felā: yoktur | ḣavfun: korku | ǎleyhim: üzelerine | ve lā: ve | hum: onlar | yeHzenūne: üzülmeyeceklerdir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | BNY: Çocukları | ËD̃M: Adem | ÎME: eğer | YÊTYNKM: size gelirse | RSL: elçiler | MNKM: kendi içinizden | YGṦVN: anlattıkarında | ALYKM: size | ËYETY: ayetlerimi | FMN: kimselere | ETG: korunan | VÊṦLḪ: ve uslanan | FLE: yoktur | ḢVF: korku | ALYHM: üzelerine | VLE: ve | HM: onlar | YḪZNVN: üzülmeyeceklerdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey Âdemoğulları, size, içinizden peygamberler gelip âyetlerimi okuyunca çekinen ve hallerini ıslah edenlere ne korku vardır, ne de mahzun olur onlar.
Adem Uğur : Ey Adem oğulları! Size kendi içinizden âyetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim (onlara karşı gelmekten) sakınır ve kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Ahmed Hulusi : Ey Ademoğulları. . . Aranızdan, işaretlerimi size anlatıp açıklayan Rasûller geldiğinde, kimler korunur ve kendini düzeltirse, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar.
Ahmet Tekin : Ey Âdemoğulları, size, içinizden, âyetlerimi şer’î hükümleri, ayrıntılarıyla örneklerle anlatan Rasuller geldiğinde, kimler Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunur, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranır, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olur, takvâya dayalı düzeni benimser, ıslâh-ı nefs eder, din ve dünya işlerini, sosyal ilişkilerini düzelterek, geliştirerek yaşarsa, onlara, her iki dünyada da korku yok. Geride bıraktıkları yakınları ve yapamadıkları şeylerden dolayı mahzun da olmayacaklar.
Ahmet Varol : Ey Adem oğulları! İçinizden, ayetlerimizi size okuyan peygamberler geldiğinde, kim sakınır ve durumunu düzeltirse onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.
Ali Bulaç : Ey Ademoğulları, içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldiğinde, kim sakınırsa ve (davranışlarını) düzeltirse işte onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : Ey Âdem Oğulları! Size içinizden peygamberler gelip âyetlerimi size anlattığı zaman, kim tekzibden sakınır ve halini düzeltirse, artık onlara korku yoktur ve mahzun da olacak değillerdir.
Bekir Sadak : Ey Insan ogullari! Size aranizdan ayetlerimizi okuyan peygamberler geldiginde, kimler onlarin bildirdiklerine karsi gelmekten sakinir ve gidisini duzeltirse, iste onlara korku yoktur ve onlar uzulmeyeceklerdir.
Celal Yıldırım : Ey Âdem oğulları! Size sizden, âyetlerimizi bir bir açıklayıp anlatan peygamberlerimiz gelir de kim (onlara karşı gelmekten, muhalefet etmekten) sakınır ve kendini düzeltirse, artık onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.
Diyanet İşleri : Ey Âdemoğulları! İçinizden size benim âyetlerimi anlatan Peygamberler gelir de her kim Allah’a karşı gelmekten sakınır ve hâlini düzeltirse, artık onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey Adem oğulları! Size aranızdan ayetlerimizi okuyan peygamberler geldiğinde, onların bildirdiklerine karşı gelmekten sakınan ve gidişini düzeltenlere, işte onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Diyanet Vakfi : Ey Âdem oğulları! Size kendi içinizden âyetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim (onlara karşı gelmekten) sakınır ve kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Edip Yüksel : Adem oğulları, size içinizden elçiler gelip size ayetlerimi bildirdikleri zaman dinleyip kendilerini düzeltenlere ne bir korku vardır ne de onlar üzülürler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey Âdemoğulları! Size içinizden peygamberler gelip âyetlerimi anlattıklarında, kim Allah'tan korkar ve kendini düzeltirse, işte onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey Adem oğulları, size her ne zaman içinizden benim ayetlerimi açıklayan peygamberler gelir de her kim onlara karşı gelmekten sakınır ve davranışlarını düzeltirse, artık onlara korku yoktur ve üzülecek olanlar da onlar değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey Âdem oğulları, size her ne zaman içinizden benim âyetlerimi anlatır Resuller gelir de her kim bunlara muhalefetten sakınır ve salâhı iltizam eylerse artık onlara korku yoktur ve mahzun olacak olanlar onlar değildir
Fizilal-il Kuran : Ey insanoğulları, size sizden olan peygamberler gelerek, ayetlerimi açıkladıkları zaman kimler kötülüklerden sakınıp kendilerini düzeltirlerse, onlar için artık korku sözkonusu değildir ve onlar üzülmezler de.
Gültekin Onan : Ey adem oğulları, içinizden size ayetlerimi haber veren elçiler geldiğinde, kim sakınırsa ve (davranışlarını) düzeltirse işte onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır.
Hakkı Yılmaz : Ey Âdemoğulları! Size, aranızdan, âyetlerimi anlatan elçiler geldiğinde, kim Allah'ın koruması altına girer ve iyileştirirse, işte onlara kaygı yoktur ve onlar üzülmeyecekler de.
Hasan Basri Çantay : Ey Âdem oğulları, eğer size içinizden âyetlerimi kendinize anlatacak peygamberler gelir ve artık kim (onlara muhaalefetden) sakınır ve (nefsini) ıslah ederse onlar için bir korku yokdur, onlar mahzun da olacak değillerdir.
Hayrat Neşriyat : Ey Âdemoğulları! Kendinize içinizden âyetlerimi anlatan peygamberler size gelir de, kim (onlara karşı gelmekten) sakınıp (hâlini) ıslâh ederse, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun (da) olmazlar.
İbni Kesir : Ey ademoğulları; içinizden size ayetlerimizi anlatan peygamberler gelince, her kim ki sakınıp düzelirse; artık onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülecek de değillerdir.
İskender Evrenosoğlu : Ey Âdemoğulları! Sizin içinizden, size âyetlerimi anlatan (kıssa eden) resûller geldiği zaman, bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslâh ederse (nefs tasfiyesi yaparsa), artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar.
Muhammed Esed : Ey Ademoğulları! Size kendi aranızdan benim mesajlarımı ileten elçiler geldiğinde, kimler ki Bana karşı sorumluluk bilinci duyar ve kendilerini düzeltirlerse, işte onlar için korku yok; onlar üzülmeyecekler de;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey ademoğulları! Size içinizden peygamberler gelir de size karşı benim âyetlerimi beyan edecek olunca kim onlara muhalefetten sakınır ve ıslah-ı halde bulunursa artık onlar için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Ömer Öngüt : Ey Âdemoğulları! Size kendi içinizden âyetlerimi anlatmak üzere peygamberler gelir de, kim Allah'tan korkar ve hâlini düzeltirse onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Şaban Piriş : -Ey Ademoğulları, aranızda size ayetlerimizi okuyan resuller geldiği zaman, kim korunur ve (davranışlarını) düzeltirse; artık onlara bir korku yoktur. Onlar, üzülmeyeceklerdir.
Suat Yıldırım : Ey Âdem’in evlatları! Size her ne zaman içinizden Benim âyetlerimi beyan edip açıklayan resuller gelir de, kim onlara karşı çıkmaktan sakınır, nefsini ıslah ederse artık onlara hiç bir korku yoktur, onlar asla üzülmezler de.
Süleyman Ateş : Ey Âdem oğulları, size kendi içinizden elçiler gelip size âyetlerimi anlattıkarı zaman korunup uslananlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Tefhim-ul Kuran : Ey Ademoğulları, içinizden size ayetlerimi haber veren peygamberler geldiğinde, kim korkup sakınırsa ve (davranışlarını) düzeltirse işte onlar için korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır.
Ümit Şimşek : Ey Âdem oğulları! İçinizden, size âyetlerimi anlatan elçiler gelmiş bulunuyor. Kim onlara karşı gelmekten sakınır ve durumunu düzeltirse, onlar için ne bir korku vardır, ne de mahzun olurlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey ademoğulları! İçinizden size ayetlerimi yüzünüze karşı anlatan resuller geldiğinde, korunup hallerini düzeltenlere hiçbir korku dokunmayacaktır. Onlar tasalanmayacaklardır da.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}