» 7 / A’râf  196:

Kuran Sırası: 7
İniş Sırası: 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

 » 7 / A’râf  Suresi: 196
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : muhakkak
2. وَلِيِّيَ (VLYY) = veliyyiye : benim velim
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'tır
4. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : o ki
5. نَزَّلَ (NZL) = nezzele : indirdi
6. الْكِتَابَ (ELKTEB) = l-kitābe : Kitabı
7. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
8. يَتَوَلَّى (YTVL) = yetevellā : yönetir
9. الصَّالِحِينَ (ELṦELḪYN) = S-SāliHīne : iyileri
muhakkak | benim velim | Allah'tır | o ki | indirdi | Kitabı | ve O | yönetir | iyileri |

[] [VLY] [] [] [NZL] [KTB] [] [VLY] [ṦLḪ]
ÎN VLYY ELLH ELZ̃Y NZL ELKTEB VHV YTVL ELṦELḪYN

inne veliyyiye llahu lleƶī nezzele l-kitābe ve huve yetevellā S-SāliHīne
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين

 » 7 / A’râf  Suresi: 196
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne muhakkak Indeed,
وليي و ل ي | VLY VLYY veliyyiye benim velim my protector
الله | ELLH llahu Allah'tır (is) Allah
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki the One Who
نزل ن ز ل | NZL NZL nezzele indirdi revealed
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Book.
وهو | VHV ve huve ve O And He
يتولى و ل ي | VLY YTVL yetevellā yönetir protects
الصالحين ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪYN S-SāliHīne iyileri the righteous.

7:196 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

muhakkak | benim velim | Allah'tır | o ki | indirdi | Kitabı | ve O | yönetir | iyileri |

[] [VLY] [] [] [NZL] [KTB] [] [VLY] [ṦLḪ]
ÎN VLYY ELLH ELZ̃Y NZL ELKTEB VHV YTVL ELṦELḪYN

inne veliyyiye llahu lleƶī nezzele l-kitābe ve huve yetevellā S-SāliHīne
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين

[] [و ل ي] [] [] [ن ز ل] [ك ت ب] [] [و ل ي] [ص ل ح]

 » 7 / A’râf  Suresi: 196
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne muhakkak Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
وليي و ل ي | VLY VLYY veliyyiye benim velim my protector
Vav,Lam,Ye,Ye,
6,30,10,10,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الله | ELLH llahu Allah'tır (is) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
نزل ن ز ل | NZL NZL nezzele indirdi revealed
Nun,Ze,Lam,
50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābe Kitabı the Book.
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
يتولى و ل ي | VLY YTVL yetevellā yönetir protects
Ye,Te,Vav,Lam,,
10,400,6,30,,
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb
فعل مضارع
الصالحين ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪYN S-SāliHīne iyileri the righteous.
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Ye,Nun,
1,30,90,1,30,8,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: muhakkak | وَلِيِّيَ: benim velim | اللَّهُ: Allah'tır | الَّذِي: o ki | نَزَّلَ: indirdi | الْكِتَابَ: Kitabı | وَهُوَ: ve O | يَتَوَلَّى: yönetir | الصَّالِحِينَ: iyileri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN muhakkak | وليي WLYY benim velim | الله ELLH Allah'tır | الذي ELZ̃Y o ki | نزل NZL indirdi | الكتاب ELKTEB Kitabı | وهو WHW ve O | يتولى YTWL yönetir | الصالحين ELṦELḪYN iyileri |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: muhakkak | veliyyiye: benim velim | llahu: Allah'tır | lleƶī: o ki | nezzele: indirdi | l-kitābe: Kitabı | ve huve: ve O | yetevellā: yönetir | S-SāliHīne: iyileri |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: muhakkak | VLYY: benim velim | ELLH: Allah'tır | ELZ̃Y: o ki | NZL: indirdi | ELKTEB: Kitabı | VHV: ve O | YTVL: yönetir | ELṦELḪYN: iyileri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Çünkü şüphe yok ki benim yardımcım, kitabı indiren Allah'tır ve o, bütün temiz ve iyi kişilere yardım eder.
Adem Uğur : Şüphesiz ki, benim koruyanım Kitab'ı indiren Allah'tır. Ve O bütün salih kullarını görüp gözetir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki benim Veliyy'im, O hakikat BİLGİsini (Kitabı) tenzîl eden Allâh'tır! O, sâlihlere Veliyy olur.
Ahmet Tekin : Benim velim, benim koruyucum, benim emrinde olduğum otorite, kitabı, Kur’ân’ı bölüm bölüm indiren Allah’tır. O, dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi, müslüman, sâlih kullarının velâyetini, idaresini, korumasını üzerine almıştır.
Ahmet Varol : Benim dostum Kitab'ı indiren Allah'tır. O salihleri kendine dost edinir.
Ali Bulaç : Hiç şüphesiz, benim velim Kitabı indiren Allah'tır ve O salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor.
Ali Fikri Yavuz : Çünkü size karşı benim yardımcım, Kur’an’ı indiren Allah’dır ve o bütün salihlere de yardım eder.
Bekir Sadak : «unku benim dostum, Kitap'i indiren Allah'tir. O, iyileri dost edinir.»
Celal Yıldırım : Çünkü benim Velîm (sahibim, dostum ve işlerimi düzene koyup yürütenim) O kitabı indirendir ve O, hep iyi kullarına yakınlık kurup dostluk eder.
Diyanet İşleri : Çünkü benim velim, Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren Allah’tır. O, bütün salihlere velilik eder.
Diyanet İşleri (eski) : 'Çünkü benim dostum, Kitap'ı indiren Allah'tır. O, iyileri dost edinir.'
Diyanet Vakfi : Şüphesiz ki, benim koruyanım Kitab'ı indiren Allah'tır. Ve O bütün salih kullarını görüp gözetir.
Edip Yüksel : 'Biricik Sahibim (Velim), kitabı indiren ALLAH'tır. O, dürüst insanları korur.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Zira benim velim, o kitabı indiren Allah'tır. Ve O, salih kullarına sahip çıkar.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Zira benim koruyucum o Kitab'ı indiren Allah'tır. Ve O, hep salih kullarına sahip çıkar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Zira benim veliym o kitâb indiren Allahtır ve o hep salih kullarına velilik eder
Fizilal-il Kuran : Benim dostum, koruyucum Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir, koruması altında tutar.
Gültekin Onan : Hiç kuşkusuz, benim velim kitabı indiren Tanrı'dır ve O salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz ki benim velîm [yol gösterenim, yardım edenim, koruyanım], o kitabı indiren Allah'tır. Ve O, düzgün kimselere velî [yol gösteren yardım eden, koruyan] olur.
Hasan Basri Çantay : Çünkü benim velîm, o kitabı indiren Allahdır ve O, bütün saalihlere de velilik ediyor.
Hayrat Neşriyat : 'Şübhesiz ki benim velîm (dost ve yardımcım), Kitâb’ı (Kur’ân’ı) indiren Allah’dır ve O, bütün sâlih kimselere velîlik eder.'
İbni Kesir : Muhakkak ki benim dostum, kitabı indirmiş olan Allah'tır. Ve O, salihleri dost edinir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki; Kitab'ı (Kur'ân-ı Kerim'i) indiren Allah benim dostumdur. Ve O, salihlere velîlik yapar (dosttur).
Muhammed Esed : Doğrusu benim koruyucum bu kitabı indiren Allahtır; çünkü Odur dürüst olanların koruyucusu.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, benim velîm, o kitabı indirmiş olan Allah Teâlâ'dır ve O, bütün sâlihlere velîlik eder.
Ömer Öngüt : “Şüphesiz ki benim dostum, Kitab'ı indiren Allah'tır. Sâlihlerin işlerini O görür. ”
Şaban Piriş : -Benim velim, kitabı indiren Allah’tır. O, doğru olanlara velilik eder.
Suat Yıldırım : Zira benim mevla’m, o kitabı indiren Allah’tır ve O bütün iyi kulların koruyucusudur.
Süleyman Ateş : Benim velim, Kitabı indiren Allah'tır. O, iyileri yönetir (korur).
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphesiz, benim velim Kitabı indiren Allah'tır ve O salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor.
Ümit Şimşek : Benim dostum ve yardımcım, kitabı indirendir. Bütün iyi kulları koruyup gözeten de Odur.
Yaşar Nuri Öztürk : "Benim Veli'm, o Kitap'ı indiren Allah'tır. O, hayır ve barış seven kulları koruyup gözetir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}