"muhakkak" ifadesi tarandı:
# İçinde "muhakkak" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|أنÊNennemuhakkakthat10x
| أن ÊN enne muhakkak that 2:25
| أن ÊN en to 2:26
| أن ÊN en to 2:27
| أن ÊN en ki that 2:67
| أن ÊN en that 2:67
| أن ÊN en ki that 2:75
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:77
| أن ÊN en için that 2:90
| أن ÊN en that 2:90
| أن ÊN en oysa that 2:96
| أن ÊN en that 2:105
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:106
| أن ÊN enne şüphesiz that, 2:107
| أن ÊN en that 2:108
| أن ÊN en to 2:114
| أن ÊN en that 2:114
| أن ÊN en [that], 2:125
| أن ÊN en that 2:158
| أن ÊN enne gerçekten that 2:165
| أن ÊN enne [that] 2:167
| أن ÊN en that 2:177
| أن ÊN enne gerçekten that 2:194
| أن ÊN enne gerçekten that 2:196
| أن ÊN en that 2:198
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:209
| أن ÊN en that 2:210
| أن ÊN en ki that 2:214
| أن ÊN en [that] 2:216
| أن ÊN en [that] 2:216
| أن ÊN en that 2:224
| أن ÊN en that 2:228
| أن ÊN en that 2:229
| أن ÊN en eğer if 2:229
| أن ÊN en if 2:230
| أن ÊN en that 2:230
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:231
| أن ÊN en [that] 2:232
| أن ÊN en to 2:233
| أن ÊN en to 2:233
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:233
| أن ÊN en that 2:235
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:235
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:235
| أن ÊN en [that] 2:237
| أن ÊN en [that] 2:237
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:244
| أن ÊN en (is) that 2:248
| أن ÊN en that 2:254
| أن ÊN en diye because 2:258
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:259
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:260
| أن ÊN en that 2:266
| أن ÊN en [that] 2:267
| أن ÊN enne şüphesiz that 2:267
| أن ÊN en that 2:282
| أن ÊN en that 2:282
| أن ÊN en ta ki (so) that (if) 2:282
| أن ÊN en that 2:282
| أن ÊN en that 2:282
| أن ÊN en that 3:28
| أن ÊN enne that 3:30
| أن ÊN enne şüphesiz """Indeed," 3:39
| أن ÊN en lest 3:73
| أن ÊN en that 3:79
| أن ÊN en diye that 3:80
| أن ÊN enne gerçekten that 3:86
| أن ÊN enne gerçekten that 3:87
| أن ÊN en [that] 3:93
| أن ÊN en that 3:122
| أن ÊN en that 3:124
| أن ÊN en that 3:142
| أن ÊN en [that] 3:143
| أن ÊN en that 3:145
| أن ÊN en that 3:147
| أن ÊN en that 3:161
| أن ÊN en that 3:188
| أن ÊN en that 3:193
| أن ÊN en (fearing) that 4:6
| أن ÊN en that 4:19
| أن ÊN en that 4:19
| أن ÊN en that 4:19
| أن ÊN en that 4:24
| أن ÊN en to 4:25
| أن ÊN en to 4:27
| أن ÊN en that 4:27
| أن ÊN en to 4:28
| أن ÊN en that 4:29
| أن ÊN en that 4:44
| أن ÊN en [that] 4:47
| أن ÊN en that 4:48
| أن ÊN en to 4:58
| أن ÊN en to 4:58
| أن ÊN en to 4:60
| أن ÊN en to 4:60
| أن ÊN en to 4:60
| أن ÊN eni that, 4:66
| أن ÊN en will 4:84
| أن ÊN en that 4:88
| أن ÊN en that 4:90
| أن ÊN en that 4:91
| أن ÊN en that 4:92
| أن ÊN en that 4:92
| أن ÊN en will 4:99
| أن ÊN en that 4:101
| أن ÊN en that 4:101
| أن ÊN en that 4:102
| أن ÊN en to 4:113
| أن ÊN en that 4:116
| أن ÊN en to 4:127
| أن ÊN en that 4:128
| أن ÊN en to 4:129
| أن ÊN eni diye that 4:131
| أن ÊN en lest 4:135
| أن ÊN en diye that 4:140
| أن ÊN en that 4:144
| أن ÊN en that 4:150
| أن ÊN en that 4:150
| أن ÊN en that 4:153
| أن ÊN en That 4:171
| أن ÊN en to 4:172
| أن ÊN en diye lest 4:176
| أن ÊN en dolayı as 5:2
| أن ÊN en that 5:2
| أن ÊN en that 5:11
| أن ÊN en to 5:17
| أن ÊN en lest 5:19
| أن ÊN en that 5:29
| أن ÊN en that 5:31
| أن ÊN en (is) that 5:33
| أن ÊN en that 5:34
| أن ÊN enne muhakkak that 5:34
| أن ÊN enne şüphesiz that 5:36
| أن ÊN en that 5:37
| أن ÊN enne şüphesiz that 5:40
| أن ÊN en that 5:41
| أن ÊN enne mukakkak that - 5:45
| أن ÊN en lest 5:49
| أن ÊN en to 5:49
| أن ÊN en that 5:52
| أن ÊN en [that] 5:52
| أن ÊN en diye (mi?) that 5:59
| أن ÊN enne ki that 5:65
| أن ÊN en that 5:80
| أن ÊN en that 5:84
| أن ÊN en to 5:91
| أن ÊN enne şüphesiz that 5:97
| أن ÊN enne şüphesiz that 5:98
| أن ÊN en that 5:108
| أن ÊN en that 5:108
| أن ÊN en to 5:111
| أن ÊN en to 5:112
| أن ÊN en that 5:113
| أن ÊN en that 5:113
| أن ÊN en that 5:116
| أن ÊN eni that 5:117
| أن ÊN en that 6:14
| أن ÊN enne gerçekten that 6:19
| أن ÊN en that 6:23
| أن ÊN en lest 6:25
| أن ÊN en to 6:35
| أن ÊN en to 6:37
| أن ÊN en ki that 6:51
| أن ÊN en that 6:56
| أن ÊN enne elbette that 6:58
| أن ÊN en to 6:65
| أن ÊN en diye lest 6:70
| أن ÊN en [that] 6:80
| أن ÊN en [that] 6:111
| أن ÊN en that 6:125
| أن ÊN en that 6:125
| أن ÊN en çünkü [that] 6:131
| أن ÊN en that 6:145
| أن ÊN enne that 6:150
| أن ÊN en Lest 6:156
| أن ÊN en that 6:158
| أن ÊN en that 7:5
| أن ÊN en that 7:13
| أن ÊN en diye that 7:20
| أن ÊN en [that] 7:43
| أن ÊN en [that] 7:43
| أن ÊN en ki that, 7:44
| أن ÊN en diye [that] 7:44
| أن ÊN en diye that 7:46
| أن ÊN en diye [that], 7:50
| أن ÊN en that 7:63
| أن ÊN en that 7:69
| أن ÊN enne gerçekten that 7:75
| أن ÊN en that 7:82
| أن ÊN en that 7:89
| أن ÊN en that 7:89
| أن ÊN enne elbette [that] 7:96
| أن ÊN en that 7:97
| أن ÊN en that 7:98
| أن ÊN en that 7:100
| أن ÊN en ki that 7:105
| أن ÊN en to 7:110
| أن ÊN en [that] 7:115
| أن ÊN en [that] 7:115
| أن ÊN en diye that, 7:117
| أن ÊN en [that] 7:123
| أن ÊN en that 7:126
| أن ÊN en [that] 7:129
| أن ÊN en [that] 7:129
| أن ÊN eni diye [that] 7:160
| أن ÊN en diye that 7:169
| أن ÊN en Lest 7:172
| أن ÊN en [that] 7:185
| أن ÊN enne gerçekten that 8:7
| أن ÊN en to 8:7
| أن ÊN enne muhakkak that 8:24
| أن ÊN enne muhakkak that 8:25
| أن ÊN en that 8:26
| أن ÊN enne muhakkak that 8:40
| أن ÊN en to 8:62
| أن ÊN enne that 8:66
| أن ÊN en that 8:67
| أن ÊN enne şüphesiz that 9:3
| أن ÊN en that 9:13
| أن ÊN en that 9:16
| أن ÊN en that 9:17
| أن ÊN en [that] 9:18
| أن ÊN en to 9:32
| أن ÊN en to 9:32
| أن ÊN enne şüphesiz that 9:36
| أن ÊN en that 9:44
| أن ÊN en that 9:52
| أن ÊN en that 9:54
| أن ÊN en that 9:62
| أن ÊN en lest 9:64
| أن ÊN en diye that 9:74
| أن ÊN enne muhakkak that 9:78
| أن ÊN en to 9:81
| أن ÊN en to 9:85
| أن ÊN en diye "that;" 9:86
| أن ÊN en [that] 9:102
| أن ÊN enne şüphesiz that 9:104
| أن ÊN en that 9:108
| أن ÊN en to 9:108
| أن ÊN en that 9:110
| أن ÊN en that 9:113
| أن ÊN en that 9:118
| أن ÊN en that 9:120
| أن ÊN enne şüphesiz that 9:123
| أن ÊN en that 10:2
| أن ÊN en diye that, 10:2
| أن ÊN enne (ki) şüphesiz that 10:2
| أن ÊN eni (will be) [that] 10:10
| أن ÊN en that 10:15
| أن ÊN en that 10:35
| أن ÊN en [that] 10:35
| أن ÊN en that 10:37
| أن ÊN enne şüphesiz that 10:54
| أن ÊN en that 10:72
| أن ÊN en lest 10:83
| أن ÊN en diye that, 10:87
| أن ÊN en to 10:100
| أن ÊN en that 10:104
| أن ÊN en dolayı because 11:12
| أن ÊN en diye That 11:26
| أن ÊN en to 11:34
| أن ÊN en to 11:34
| أن ÊN en lest 11:46
| أن ÊN en that 11:47
| أن ÊN en that 11:62
| أن ÊN en to 11:69
| أن ÊN enne that 11:80
| أن ÊN en that 11:87
| أن ÊN en that 11:87
| أن ÊN en that 11:88
| أن ÊN en lest 11:89
| أن ÊN en that 12:13
| أن ÊN en diye that 12:13
| أن ÊN en that 12:15
| أن ÊN en that 12:21
| أن ÊN en that 12:24
| أن ÊN en that 12:25
| أن ÊN en [that] 12:37
| أن ÊN en that 12:38
| أن ÊN en that 12:66
| أن ÊN en eğer that 12:76
| أن ÊN en that 12:79
| أن ÊN enne ki that 12:80
| أن ÊN en will bring them to me 12:83
| أن ÊN en that 12:94
| أن ÊN en [that] 12:96
| أن ÊN en [that] 12:100
| أن ÊN en (against) that 12:107
| أن ÊN enne that 13:18
| أن ÊN en to 13:21
| أن ÊN en to 13:25
| أن ÊN enne that was 13:31
| أن ÊN en that 13:31
| أن ÊN en that 13:36
| أن ÊN en that 13:38
| أن ÊN en için that 14:5
| أن ÊN en to 14:10
| أن ÊN en that 14:11
| أن ÊN enne şüphesiz that 14:19
| أن ÊN en that 14:22
| أن ÊN en [that] 14:31
| أن ÊN en that 14:35
| أن ÊN en to 15:31
| أن ÊN en although 15:54
| أن ÊN enne mutlaka that 15:66
| أن ÊN en diye that 16:2
| أن ÊN en diye lest 16:15
| أن ÊN enne gerçekten that 16:23
| أن ÊN en that 16:33
| أن ÊN eni diye that, 16:36
| أن ÊN en sadece (is) that 16:40
| أن ÊN en that 16:45
| أن ÊN enne hakkında that 16:62
| أن ÊN enne mutlaka that 16:62
| أن ÊN eni [that] 16:68
| أن ÊN en because 16:92
| أن ÊN eni that, 16:123
| أن ÊN en that your Lord 17:8
| أن ÊN enne that 17:9
| أن ÊN en that 17:16
| أن ÊN en lest 17:46
| أن ÊN en that 17:51
| أن ÊN en that 17:59
| أن ÊN en that 17:59
| أن ÊN en that (not) 17:68
| أن ÊN en that (not) 17:69
| أن ÊN en [that] 17:74
| أن ÊN en that 17:79
| أن ÊN en [that] 17:88
| أن ÊN en that 17:94
| أن ÊN en that 17:94
| أن ÊN enne şüphesiz that 17:99
| أن ÊN en to 17:99
| أن ÊN en to 17:103
| أن ÊN enne that 18:2
| أن ÊN enne sadece that 18:9
| أن ÊN enne şüphesiz that 18:21
| أن ÊN en """If" 18:24
| أن ÊN en [that] 18:24
| أن ÊN en that 18:35
| أن ÊN en that my Lord 18:40
| أن ÊN en that 18:55
| أن ÊN en that 18:55
| أن ÊN en lest 18:57
| أن ÊN en that 18:63
| أن ÊN en that 18:66
| أن ÊN en to 18:77
| أن ÊN en to 18:77
| أن ÊN en ki that 18:79
| أن ÊN en that 18:80
| أن ÊN en that 18:81
| أن ÊN en that 18:82
| أن ÊN en [that] 18:86
| أن ÊN en [that] 18:86
| أن ÊN en that 18:94
| أن ÊN en to 18:97
| أن ÊN en that 18:102
| أن ÊN en [that] 18:109
| أن ÊN en diye to 19:11
| أن ÊN en that 19:35
| أن ÊN en diye that 19:45
| أن ÊN en That 19:91
| أن ÊN en that 19:92
| أن ÊN eni ki """That" 20:39
| أن ÊN en diye that 20:45
| أن ÊN en diye that 20:45
| أن ÊN enne muhakkak that 20:48
| أن ÊN en ki that 20:63
| أن ÊN en (ki) [that] 20:65
| أن ÊN en (ki) [that] 20:65
| أن ÊN en ki [that] 20:71
| أن ÊN en diye that, 20:77
| أن ÊN en diye that 20:86
| أن ÊN en diye that 20:94
| أن ÊN en that 20:97
| أن ÊN en diye [that] 20:114
| أن ÊN en [that] 20:134
| أن ÊN en that 21:17
| أن ÊN enne şüphesiz that 21:30
| أن ÊN en diye lest 21:31
| أن ÊN en [that] 21:57
| أن ÊN en diye that 21:87
| أن ÊN en diye that, 21:87
| أن ÊN enne mutlaka that 21:105
| أن ÊN en diye that 22:15
| أن ÊN enne kuşkusuz that 22:18
| أن ÊN en to 22:22
| أن ÊN en """That" 22:26
| أن ÊN en diye that 22:40
| أن ÊN enne kesinlikle that 22:63
| أن ÊN enne ki that 22:65
| أن ÊN en diye lest 22:65
| أن ÊN enne kuşkusuz that 22:70
| أن ÊN en to 23:24
| أن ÊN eni ki """That" 23:27
| أن ÊN eni diye [that] 23:32
| أن ÊN en that 23:95
| أن ÊN en Lest 23:98
| أن ÊN enne kuşkusuz that 24:7
| أن ÊN en that 24:8
| أن ÊN enne kuşkusuz that 24:9
| أن ÊN en that 24:16
| أن ÊN en that 24:17
| أن ÊN en that 24:19
| أن ÊN en that 24:22
| أن ÊN en that 24:22
| أن ÊN enne şüphesiz that 24:25
| أن ÊN en -den dolayı that 24:29
| أن ÊN en that 24:36
| أن ÊN enne that 24:41
| أن ÊN enne şüphesiz ki that 24:43
| أن ÊN en diye that 24:50
| أن ÊN en (is) that 24:51
| أن ÊN en that 24:60
| أن ÊN en that 24:61
| أن ÊN en that 24:61
| أن ÊN en lest 24:63
| أن ÊN en that 25:18
| أن ÊN en that 25:42
| أن ÊN enne gerçekten that 25:44
| أن ÊN en to 25:57
| أن ÊN en to 25:62
| أن ÊN eni diye [that], 26:10
| أن ÊN en diye that 26:12
| أن ÊN en diye that 26:14
| أن ÊN en [That] 26:17
| أن ÊN en (yüzündendir) that 26:22
| أن ÊN en to 26:35
| أن ÊN en [that] 26:49
| أن ÊN en that 26:51
| أن ÊN en için because 26:51
| أن ÊN en diye [that] 26:52
| أن ÊN eni [that] 26:63
| أن ÊN en that 26:82
| أن ÊN enne that 26:102
| أن ÊN en that 26:197
| أن ÊN en diye [that] 27:8
| أن ÊN en diye that 27:19
| أن ÊN en that 27:38
| أن ÊN en [that] 27:39
| أن ÊN en [that] 27:40
| أن ÊN eni diye that, 27:45
| أن ÊN en şöyle that 27:56
| أن ÊN en that 27:60
| أن ÊN en that 27:72
| أن ÊN enne elbetteki that 27:82
| أن ÊN en that 27:91
| أن ÊN en that 27:91
| أن ÊN en to 28:5
| أن ÊN en diye that, 28:7
| أن ÊN en diye (that) 28:9
| أن ÊN en that 28:10
| أن ÊN enne şüphesiz ki that 28:13
| أن ÊN en [that] 28:19
| أن ÊN en to 28:19
| أن ÊN en to 28:19
| أن ÊN en that 28:19
| أن ÊN en that 28:19
| أن ÊN en [that] 28:22
| أن ÊN en to 28:27
| أن ÊN en that 28:27
| أن ÊN en to 28:27
| أن ÊN en diye that, 28:30
| أن ÊN en diye that 28:33
| أن ÊN en diye that 28:34
| أن ÊN en [that] 28:47
| أن ÊN en ki [that] 28:67
| أن ÊN enne kesinlikle that 28:75
| أن ÊN enne şüphesiz that 28:78
| أن ÊN en that 28:82
| أن ÊN en that 28:86
| أن ÊN en that 29:2
| أن ÊN en because 29:2
| أن ÊN en that 29:4
| أن ÊN en that 29:24
| أن ÊN en that 29:29
| أن ÊN en [that] 29:33
| أن ÊN en çünkü because 30:10
| أن ÊN en (is) that 30:20
| أن ÊN en (is) that 30:21
| أن ÊN en (is) that 30:25
| أن ÊN enne gerçekten that 30:37
| أن ÊN en [that] 30:43
| أن ÊN en (is) that 30:46
| أن ÊN en [that] 30:49
| أن ÊN en diye lest 31:10
| أن ÊN eni için that, 31:12
| أن ÊN eni ki that 31:14
| أن ÊN en that 31:15
| أن ÊN enne elbette that 31:20
| أن ÊN enne şüphesiz that 31:29
| أن ÊN enne ki that 31:31
| أن ÊN en to 32:20
| أن ÊN en that 33:6
| أن ÊN en that 33:36
| أن ÊN en that 33:37
| أن ÊN en [that] 33:49
| أن ÊN en to 33:50
| أن ÊN en that 33:51
| أن ÊN en to 33:52
| أن ÊN en when 33:53
| أن ÊN en that 33:53
| أن ÊN en that 33:53
| أن ÊN en that 33:59
| أن ÊN en to 33:72
| أن ÊN eni That 34:11
| أن ÊN en that 34:14
| أن ÊN en that 34:33
| أن ÊN en to 34:43
| أن ÊN en "(şu ki;)" that 34:46
| أن ÊN enne elbette that 35:27
| أن ÊN en lest 35:41
| أن ÊN en that 36:40
| أن ÊN en diye That 36:60
| أن ÊN en [that] 36:81
| أن ÊN en that 36:82
| أن ÊN en diye that 37:104
| أن ÊN enne kuşkusuz that 37:168
| أن ÊN en that 38:4
| أن ÊN eni that, 38:6
| أن ÊN en that 38:75
| أن ÊN en to 39:4
| أن ÊN en that 39:11
| أن ÊN en lest 39:17
| أن ÊN enne şüphesiz that 39:21
| أن ÊN enne ve eğer olsaydı And if 39:47
| أن ÊN enne elbette that 39:52
| أن ÊN en [that] 39:54
| أن ÊN en [that] 39:55
| أن ÊN en Lest 39:56
| أن ÊN enne elbette """If that" 39:57
| أن ÊN enne gerçekten only 39:58
| أن ÊN en diye that 40:26
| أن ÊN en diye that 40:26
| أن ÊN en diye because 40:28
| أن ÊN en to 40:66
| أن ÊN en to 40:66
| أن ÊN en that 40:78
| أن ÊN enne elbette that 41:15
| أن ÊN en lest 41:22
| أن ÊN enne elbette that 41:22
| أن ÊN en To 42:13
| أن ÊN en [that] 42:47
| أن ÊN en that 42:51
| أن ÊN en diye because 43:5
| أن ÊN en that 43:33
| أن ÊN en that 43:66
| أن ÊN en diye That, 44:18
| أن ÊN en lest 44:20
| أن ÊN enne ki gerçekten """That" 44:22
| أن ÊN en that 45:21
| أن ÊN en that 45:25
| أن ÊN en that 46:15
| أن ÊN en that 46:17
| أن ÊN enne gerçekten that 46:33
| أن ÊN en to give life 46:33
| أن ÊN en that 47:18
| أن ÊN en that 47:22
| أن ÊN en that 47:29
| أن ÊN en ki that 48:12
| أن ÊN en to 48:15
| أن ÊN en that 48:24
| أن ÊN en from 48:25
| أن ÊN en that 48:25
| أن ÊN en lest 49:2
| أن ÊN en lest 49:6
| أن ÊN enne elbette that 49:7
| أن ÊN en that 49:11
| أن ÊN en that 49:11
| أن ÊN en to 49:12
| أن ÊN en that 49:17
| أن ÊN en that 49:17
| أن ÊN en that 50:2
| أن ÊN en that 51:57
| أن ÊN en [that] 53:26
| أن ÊN enne muhakkak that 54:28
| أن ÊN en to 55:33
| أن ÊN en diye that 56:61
| أن ÊN en that 57:16
| أن ÊN enne şüphesiz that 57:17
| أن ÊN en that 57:22
| أن ÊN en [that] 58:3
| أن ÊN en [that] 58:4
| أن ÊN enne şüphesiz that 58:7
| أن ÊN en to 58:13
| أن ÊN en that 59:2
| أن ÊN en [that] 59:3
| أن ÊN en dolayı because 60:1
| أن ÊN en [that] 60:7
| أن ÊN en that 60:8
| أن ÊN en that 60:9
| أن ÊN en if 60:10
| أن ÊN en that 60:12
| أن ÊN en that 61:3
| أن ÊN en [that] 63:10
| أن ÊN en that 64:7
| أن ÊN en that 65:1
| أن ÊN en until 65:4
| أن ÊN enne şüphesiz that 65:12
| أن ÊN en [that] 66:5
| أن ÊN en will 66:8
| أن ÊN en not 67:16
| أن ÊN en that 67:17
| أن ÊN en diye Because 68:14
| أن ÊN eni diye That 68:22
| أن ÊN en diye That 68:24
| أن ÊN en [that] 68:32
| أن ÊN en that 68:49
| أن ÊN enne muhakkak that 69:49
| أن ÊN en that 70:38
| أن ÊN en to 70:41
| أن ÊN en diye that 71:1
| أن ÊN en [that] 71:1
| أن ÊN eni ki That 71:3
| أن ÊN en that 72:5
| أن ÊN en that 72:7
| أن ÊN en that 72:12
| أن ÊN en that 72:28
| أن ÊN en that 73:20
| أن ÊN en that 73:20
| أن ÊN en that 74:15
| أن ÊN en to 74:37
| أن ÊN en that 74:52
| أن ÊN en that 74:56
| أن ÊN en that 75:4
| أن ÊN en that 75:25
| أن ÊN en that 75:36
| أن ÊN en to 75:40
| أن ÊN en that 76:30
| أن ÊN en [that] 79:18
| أن ÊN en diye Because 80:2
| أن ÊN en to 81:28
| أن ÊN en that 81:29
| أن ÊN en that 84:14
| أن ÊN en that 85:8
| أن ÊN en that 90:5
| أن ÊN en that 90:7
| أن ÊN en için That 96:7
| أن ÊN enne muhakkak that 104:3
|أنهÊNHennehumuhakkakthat he2x
| أنه ÊNH ennehu kesinlikle o that it 2:26
| أنه ÊNH ennehu bunun that it 2:144
| أنه ÊNH ennehu şüphesiz that [He], 3:18
| أنه ÊNH ennehu şüphesiz that he 5:32
| أنه ÊNH ennehu kuşkusuz that he 6:54
| أنه ÊNH ennehu ki O gerçekten that it 6:114
| أنه ÊNH ennehu o that it 7:148
| أنه ÊNH ennehu onlar şüphesiz that it 7:171
| أنه ÊNH ennehu muhakkak that he 9:63
| أنه ÊNH ennehu onun that he 9:114
| أنه ÊNH ennehu elbette that 10:90
| أنه ÊNH ennehu gerçekten """That" 11:36
| أنه ÊNH ennehu onun that he 12:42
| أنه ÊNH ennehu muhakkak that [He] 16:2
| أنه ÊNH ennehu şüphesiz that [He], 21:25
| أنه ÊNH ennehu şüphesiz o that he 22:4
| أنه ÊNH ennehu onun (Kur'an'ın) that it 22:54
| أنه ÊNH ennehu ki o that he 37:143
| أنه ÊNH ennehu o(Kur'a)n'ın that it 41:53
| أنه ÊNH ennehu O'nun that He 41:53
| أنه ÊNH ennehu ki o that [He] - 47:19
| أنه ÊNH ennehu gerçekten that 72:1
| أنه ÊNH ennehu bunun that it 75:28
|أنهاÊNHEennehāmuhakkakthat it (would be)1x
| أنها ÊNHE ennehā o (mu'cize) that [it] 6:109
| أنها ÊNHE ennehā muhakkak that it (would be) 8:7
| أنها ÊNHE ennehā gerçekten that they 20:66
| أنها ÊNHE ennehā onun that it 42:18
|أنهمÊNHMennehummuhakkakthat they1x
| أنهم ÊNHM ennehum şüphesiz onlar that they 2:46
| أنهم ÊNHM ennehum şüphesiz onlar [that] they 2:103
| أنهم ÊNHM ennehum elbette onların that they 2:249
| أنهم ÊNHM ennehum onlar [that] they 4:46
| أنهم ÊNHM ennehum sadece kendilerinin that they 4:60
| أنهم ÊNHM ennehum onlar [that] they, 4:64
| أنهم ÊNHM ennehum onlar [that] they 4:66
| أنهم ÊNHM ennehum onlar that they 5:66
| أنهم ÊNHM ennehum onların that they (were) 6:94
| أنهم ÊNHM ennehum şüphesiz that they 6:130
| أنهم ÊNHM ennehum kendilerinin de that they 7:30
| أنهم ÊNHM ennehum kendilerinin that they 7:37
| أنهم ÊNHM ennehum kendilerinin that they 7:149
| أنهم ÊNHM ennehum onların that they 9:54
| أنهم ÊNHM ennehum onlar [that] they 9:59
| أنهم ÊNHM ennehum muhakkak that they 9:113
| أنهم ÊNHM ennehum kendilerinin that they 9:126
| أنهم ÊNHM ennehum muhakkak onlar that they 10:22
| أنهم ÊNHM ennehum gerçekten that they 10:24
| أنهم ÊNHM ennehum onlar that they 10:33
| أنهم ÊNHM ennehum onlar that they 11:22
| أنهم ÊNHM ennehum kendilerinin that they 12:110
| أنهم ÊNHM ennehum onların that they 16:39
| أنهم ÊNHM ennehum onların that they 16:103
| أنهم ÊNHM ennehum elbette onlar that they 16:109
| أنهم ÊNHM ennehum kendilerinin that they 18:53
| أنهم ÊNHM ennehum kendilerinin that they 18:104
| أنهم ÊNHM ennehum onlar that they 21:95
| أنهم ÊNHM ennehum şüphesiz onlar because they 23:60
| أنهم ÊNHM ennehum işte onlardır indeed, they 23:111
| أنهم ÊNHM ennehum onlar that they 26:225
| أنهم ÊNHM ennehum kendilerinin that they 28:39
| أنهم ÊNHM ennehum onlar [that] they 28:64
| أنهم ÊNHM ennehum kendileri that they (were) 33:20
| أنهم ÊNHM ennehum onlar That they 36:31
| أنهم ÊNHM ennehum "onlar ki;" that they 40:6
| أنهم ÊNHM ennehum bunlar that they 43:37
| أنهم ÊNHM ennehum onlar they 49:5
| أنهم ÊNHM ennehum kendilerini that they 58:18
| أنهم ÊNHM ennehum kendilerini that [they] 59:2
| أنهم ÊNHM ennehum onlar that they 83:4
|إنÎNinnemuhakkak"""Indeed"15x
| إن ÎN inne elbette Indeed, 2:6
| إن ÎN inne Şüphesiz Indeed, 2:20
| إن ÎN in eğer if 2:23
| إن ÎN inne muhakkak Indeed, 2:26
| إن ÎN in eğer if 2:31
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:62
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed," 2:67
| إن ÎN inne zira Indeed, 2:70
| إن ÎN in eğer if 2:70
| إن ÎN in gerçekten if 2:91
| إن ÎN in eğer if 2:93
| إن ÎN in eğer """If -" 2:94
| إن ÎN in eğer if 2:94
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:109
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:110
| إن ÎN in eğer if 2:111
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:115
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed," 2:120
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:132
| إن ÎN inne şüphesiz that 2:140
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:143
| إن ÎN inne kuşkusuz Indeed, 2:148
| إن ÎN inne muhakkak ki Indeed, 2:153
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:158
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 2:159
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 2:161
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:164
| إن ÎN in eğer if 2:172
| إن ÎN inne muhakkak ki Indeed, 2:173
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:174
| إن ÎN in eğer if 2:180
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:181
| إن ÎN inne elbette Indeed, 2:182
| إن ÎN in eğer if 2:184
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:190
| إن ÎN inne doğrusu indeed, 2:195
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:199
| إن ÎN inne şüphesiz [Indeed] 2:214
| إن ÎN ini eğer if 2:217
| إن ÎN inne muhakkak Indeed, 2:218
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:220
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:222
| إن ÎN in eğer if 2:228
| إن ÎN in eğer if 2:228
| إن ÎN in eğer if 2:230
| إن ÎN in eğer if 2:236
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:237
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:243
| إن ÎN in eğer if 2:246
| إن ÎN inne gerçekten """Indeed," 2:247
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed," 2:247
| إن ÎN inne muhakkak """Indeed," 2:248
| إن ÎN inne Indeed, 2:248
| إن ÎN in if 2:248
| إن ÎN inne """Indeed," 2:249
| إن ÎN in eğer If 2:271
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 2:277
| إن ÎN in eğer if 2:278
| إن ÎN in eğer If 2:280
| إن ÎN in eğer if 2:286
| إن ÎN inne muhakkak ki Verily, 3:4
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed 3:5
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:9
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:10
| إن ÎN inne elbette Indeed, 3:13
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:19
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:21
| إن ÎN in eğer """Whether" 3:29
| إن ÎN in eğer """If" 3:31
| إن ÎN inne elbette Indeed, 3:33
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:37
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:42
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:45
| إن ÎN inne elbette Indeed, 3:49
| إن ÎN in eğer if 3:49
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:51
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:59
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed 3:62
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 3:68
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed" 3:73
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed," 3:73
| إن ÎN in eğer if 3:75
| إن ÎN in eğer if 3:75
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:77
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:90
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:91
| إن ÎN in eğer if 3:93
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 3:96
| إن ÎN in şayet If 3:100
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:116
| إن ÎN in eğer if 3:118
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed. 3:119
| إن ÎN in eğer If 3:120
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:120
| إن ÎN in eğer if 3:125
| إن ÎN in eğer if 3:139
| إن ÎN in eğer If 3:140
| إن ÎN in eğer If 3:149
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed" 3:154
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:155
| إن ÎN inne şüphesiz indeed, 3:155
| إن ÎN inne elbette Indeed, 3:159
| إن ÎN in eğer If 3:160
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:165
| إن ÎN in eğer if 3:168
| إن ÎN inne elbette """Indeed" 3:173
| إن ÎN in eğer if 3:175
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:177
| إن ÎN inne muhakkak """Indeed" 3:181
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed" 3:183
| إن ÎN in eğer if 3:183
| إن ÎN inne elbette Indeed, 3:190
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 3:199
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:1
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:10
| إن ÎN in eğer if 4:11
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:11
| إن ÎN in eğer if 4:12
| إن ÎN in eğer if 4:12
| إن ÎN inne çünkü Indeed, 4:16
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:23
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:24
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 4:29
| إن ÎN in eğer If 4:31
| إن ÎN inne kuşkusuz Indeed, 4:32
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:33
| إن ÎN inne çünkü Indeed, 4:34
| إن ÎN in eğer If 4:35
| إن ÎN inne çünkü Indeed, 4:35
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:36
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:40
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:43
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:48
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:56
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:56
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:58
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:58
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 4:58
| إن ÎN in eğer if 4:59
| إن ÎN in diye """Not" 4:62
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:76
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:86
| إن ÎN inne çünkü Indeed, 4:94
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:97
| إن ÎN in eğer if 4:101
| إن ÎN inne muhakkak ki Indeed, 4:101
| إن ÎN in if 4:102
| إن ÎN inne Indeed, 4:102
| إن ÎN inne Indeed, 4:103
| إن ÎN in eğer If 4:104
| إن ÎN inne kuşkusuz Indeed, 4:106
| إن ÎN inne zira Indeed, 4:107
| إن ÎN inne şüpheiz Indeed, 4:116
| إن ÎN in eğer Not 4:117
| إن ÎN in eğer If 4:133
| إن ÎN in eğer if 4:135
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:137
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:140
| إن ÎN inne Indeed, 4:142
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 4:145
| إن ÎN in eğer if 4:147
| إن ÎN in eğer If 4:149
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:150
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:167
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 4:168
| إن ÎN ini eğer if 4:176
| إن ÎN in eğer if 4:176
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:1
| إن ÎN inne şüphesiz indeed, 5:2
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:4
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:7
| إن ÎN inne kuşkusuz indeed, 5:8
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:13
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed," 5:17
| إن ÎN in eğer if 5:17
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:22
| إن ÎN in eğer if 5:23
| إن ÎN inne muhakkak indeed, 5:32
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:36
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:39
| إن ÎN in eğer """If" 5:41
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:42
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:51
| إن ÎN in eğer if 5:57
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 5:67
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:69
| إن ÎN inne ancak """Indeed" 5:72
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed" 5:73
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 5:87
| إن ÎN in eğer if 5:101
| إن ÎN in eğer if 5:106
| إن ÎN ini eğer if 5:106
| إن ÎN in """Not" 5:110
| إن ÎN in eğer if 5:112
| إن ÎN in eğer If 5:116
| إن ÎN in eğer If 5:118
| إن ÎN in """Not" 6:7
| إن ÎN in eğer if 6:15
| إن ÎN in """Not" 6:25
| إن ÎN in """Not" 6:29
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed" 6:37
| إن ÎN in eğer if 6:40
| إن ÎN in şayet if 6:40
| إن ÎN in şayet if 6:41
| إن ÎN in eğer if 6:46
| إن ÎN in eğer if 6:47
| إن ÎN in Not 6:50
| إن ÎN ini Not 6:57
| إن ÎN inne muhakkak """Indeed," 6:71
| إن ÎN in eğer if 6:81
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 6:83
| إن ÎN in değildir Not 6:90
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 6:95
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 6:99
| إن ÎN in Not 6:116
| إن ÎN inne elbette Indeed, 6:117
| إن ÎN in eğer if 6:118
| إن ÎN inne muhakkak ki Indeed, 6:119
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 6:120
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 6:128
| إن ÎN in eğer If 6:133
| إن ÎN inne muhakkak Indeed, 6:134
| إن ÎN in eğer if 6:143
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 6:144
| إن ÎN in Not 6:148
| إن ÎN inne gerçekten Indeed, 6:159
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed," 6:162
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 6:165
| إن ÎN inne şüphesiz that 7:22
| إن ÎN inne muhakkak """Indeed," 7:28
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 7:40
| إن ÎN inne şüphesiz """Indeed," 7:50
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 7:54
| إن ÎN inne muhakkak ki Indeed, 7:56
| إن ÎN in eğer if 7:70
| إن ÎN in eğer if 7:77
| إن ÎN in eğer if 7:85
| إن ÎN in eğer if 7:89
| إن ÎN in eğer """If" 7:106
| إن ÎN in şayet if 7:106
| إن ÎN inne muhakkak """Indeed," 7:109
| إن ÎN inne elbette """Indeed," 7:113
| إن ÎN in eğer if 7:113
| إن ÎN inne muhakkak ki Indeed, 7:123
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 7:128
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed 7:139
| إن ÎN inne gerçekten Indeed, 7:150
| إن ÎN inne muhakkak Indeed, 7:152
| إن ÎN inne muhakkak ki indeed, 7:153
| إن ÎN in Not 7:155
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 7:167
| إن ÎN in eğer if 7:176
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 7:183
| إن ÎN in Not 7:184
| إن ÎN in Not 7:188
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 7:194
| إن ÎN in eğer if 7:194
| إن ÎN inne muhakkak Indeed, 7:196
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 7:201
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 7:206
| إن ÎN in eğer if 8:1
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 8:10
| إن ÎN inne doğrusu Indeed, 8:17
| إن ÎN in eğer If 8:19
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 8:22
| إن ÎN in eğer If 8:29
| إن ÎN in Not 8:31
| إن ÎN in eğer If 8:32
| إن ÎN in Not (can be) 8:34
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 8:36
| إن ÎN in eğer if 8:38
| إن ÎN in eğer if 8:41
| إن ÎN inne çünkü Indeed, 8:46
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 8:52
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 8:55
| إن ÎN inne çünkü Indeed, 8:58
| إن ÎN in eğer If 8:65
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 8:69
| إن ÎN in eğer """If" 8:70
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 8:72
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 8:75
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 9:4
| إن ÎN inne çünkü Indeed, 9:5
| إن ÎN inne çünkü Indeed, 9:7
| إن ÎN in eğer if 9:13
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 9:22
| إن ÎN ini eğer if 9:23
| إن ÎN in eğer """If" 9:24
| إن ÎN in eğer if 9:28
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 9:28
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 9:34
| إن ÎN inne şüphesiz Indeed, 9:36
| إن ÎN inne şüphesiz indeed, 9:40
| إن ÎN in eğer if 9:41
| إن ÎN in eğer If 9:50
| إن ÎN in halbuki if 9:62
|