» 6 / En’âm  29:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 29
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : dediler ki
2. إِنْ (ÎN) = in :
3. هِيَ (HY) = hiye : onlar
4. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka yoktur
5. حَيَاتُنَا (ḪYETNE) = Hayātunā : hayatımızdan
6. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya
7. وَمَا (VME) = ve mā : ve değiliz
8. نَحْنُ (NḪN) = neHnu : biz
9. بِمَبْعُوثِينَ (BMBAVS̃YN) = bimeb'ǔṧīne : diriltilecek
dediler ki | | onlar | başka yoktur | hayatımızdan | dünya | ve değiliz | biz | diriltilecek |

[GVL] [] [] [] [ḪYY] [D̃NV] [] [] [BAS̃]
VGELVE ÎN HY ÎLE ḪYETNE ELD̃NYE VME NḪN BMBAVS̃YN

ve ḳālū in hiye illā Hayātunā d-dunyā ve mā neHnu bimeb'ǔṧīne
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين

 » 6 / En’âm  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū dediler ki And they said,
إن | ÎN in """Not"
هي | HY hiye onlar it (is)
إلا | ÎLE illā başka yoktur except
حياتنا ح ي ي | ḪYY ḪYETNE Hayātunā hayatımızdan our life
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
وما | VME ve mā ve değiliz and not
نحن | NḪN neHnu biz we
بمبعوثين ب ع ث | BAS̃ BMBAVS̃YN bimeb'ǔṧīne diriltilecek "(will be) resurrected."""

6:29 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dediler ki | | onlar | başka yoktur | hayatımızdan | dünya | ve değiliz | biz | diriltilecek |

[GVL] [] [] [] [ḪYY] [D̃NV] [] [] [BAS̃]
VGELVE ÎN HY ÎLE ḪYETNE ELD̃NYE VME NḪN BMBAVS̃YN

ve ḳālū in hiye illā Hayātunā d-dunyā ve mā neHnu bimeb'ǔṧīne
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين

[ق و ل] [] [] [] [ح ي ي] [د ن و] [] [] [ب ع ث]

 » 6 / En’âm  Suresi: 29
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū dediler ki And they said,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إن | ÎN in """Not"
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
هي | HY hiye onlar it (is)
He,Ye,
5,10,
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
ضمير منفصل
إلا | ÎLE illā başka yoktur except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
حياتنا ح ي ي | ḪYY ḪYETNE Hayātunā hayatımızdan our life
Ha,Ye,Elif,Te,Nun,Elif,
8,10,1,400,50,1,
N – nominative feminine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
ADJ – nominative feminine singular adjective
صفة مرفوعة
وما | VME ve mā ve değiliz and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نحن | NḪN neHnu biz we
Nun,Ha,Nun,
50,8,50,
PRON – 1st person plural personal pronoun
ضمير منفصل
بمبعوثين ب ع ث | BAS̃ BMBAVS̃YN bimeb'ǔṧīne diriltilecek "(will be) resurrected."""
Be,Mim,Be,Ayn,Vav,Se,Ye,Nun,
2,40,2,70,6,500,10,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural passive participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: dediler ki | إِنْ: | هِيَ: onlar | إِلَّا: başka yoktur | حَيَاتُنَا: hayatımızdan | الدُّنْيَا: dünya | وَمَا: ve değiliz | نَحْنُ: biz | بِمَبْعُوثِينَ: diriltilecek |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE dediler ki | إن ÎN | هي HY onlar | إلا ÎLE başka yoktur | حياتنا ḪYETNE hayatımızdan | الدنيا ELD̃NYE dünya | وما WME ve değiliz | نحن NḪN biz | بمبعوثين BMBAWS̃YN diriltilecek |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: dediler ki | in: | hiye: onlar | illā: başka yoktur | Hayātunā: hayatımızdan | d-dunyā: dünya | ve mā: ve değiliz | neHnu: biz | bimeb'ǔṧīne: diriltilecek |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: dediler ki | ÎN: | HY: onlar | ÎLE: başka yoktur | ḪYETNE: hayatımızdan | ELD̃NYE: dünya | VME: ve değiliz | NḪN: biz | BMBAVS̃YN: diriltilecek |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve dediler ki: Bu dünyâda yaşayışımızdan başka bir yaşama yok bize ve biz tekrar dirilmeyiz.
Adem Uğur : Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir; biz, bir daha da diriltilecek değiliz, demişlerdi.
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Dünya hayatımızdan başkası yoktur! Yaşamımız devam etmeyecektir!"
Ahmet Tekin : Onlar: 'Hayat, yalnızca yaşadığımız dünya hayatından ibarettir. Biz, bir daha diriltilecek değiliz' demişlerdi.
Ahmet Varol : 'Şu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur ve biz yeniden diriltilecek değiliz' dediler.
Ali Bulaç : Onlar dediler ki: "Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek değiliz."
Ali Fikri Yavuz : (Dünyaya dönselerdi, eskisi gibi) yine şöyle diyeceklerdi: “- Bu, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur ve biz, bir daha dirilecek değiliz.”
Bekir Sadak : «Hayat ancak bu dunyadakinden ibarettir, biz dirilecek degiliz» dediler.
Celal Yıldırım : Dediler ki: Hayat, sırf dünya hayatımızdır, başka bir hayat yoktur ve biz bir daha diriltilip kaldırılacak da değiliz.
Diyanet İşleri : Derler ki: “Hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Hayat ancak bu dünyadakinden ibarettir, biz dirilecek değiliz' dediler.
Diyanet Vakfi : Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir; biz, bir daha da diriltilecek değiliz, demişlerdi.
Edip Yüksel : 'Bizim için sadece dünya hayatı vardır, diriltilecek değiliz,' diyorlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Dediler ki: «Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur, biz diriltilecek değiliz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yine dönüp: «Hayat sadece dünya hayatımızdan ibaret; biz bir daha dirilecek değiliz.» diyeceklerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır : yine dönüb: «hayat, sırf Dünya hayatımızdan ibaret, biz bir daha dirilecek değiliz» diyeceklerdi
Fizilal-il Kuran : Onlar «Hayat, sadece dünyadaki hayatımızdan ibarettir, bir daha diriltilecek değiliz» dediler.
Gültekin Onan : Onlar dediler ki: "Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecek değiliz."
Hakkı Yılmaz : Ve onlar, “Şu bizim iğreti dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur, biz diriltilecek de değiliz” demişlerdi.
Hasan Basri Çantay : Dediler ki: (Bu) dünyâ hayâtımızdan başka bir hayat yokdur. Biz bir daha diriltilecekler değiliz».
Hayrat Neşriyat : Ve (bütün gördüklerine rağmen onları geri gönderseydik): 'Bu (hayat), ancak dünya hayâtımızdır; biz (öldükten sonra) diriltilecek kimseler de değiliz!' diyeceklerdi.
İbni Kesir : Ve dediler ki: Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ve biz dirilecek değiliz.
İskender Evrenosoğlu : Ve bizim hayatımız, dünya (hayatından) başka bir şey değildir. Ve: “Biz beas edilecek (yeniden, tekrar diriltilecek) değiliz.” dediler.
Muhammed Esed : Ve bazı (inançsız)lar, "Bu dünyadaki hayatımızın ötesinde başka bir şey yoktur ve öldükten sonra dirilmeyeceğiz!" derler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki, «Bu bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur ve bizler bir daha dirilecek değiliz.»
Ömer Öngüt : Halbuki onlar dünyada iken: “Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur, biz bir daha diriltilecek değiliz. ” demişlerdi.
Şaban Piriş : -Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. (Öldükten sonra) tekrar diriltilecek de değiliz, derlerdi.
Suat Yıldırım : (28-29) Hayır! Öteden beri gizledikleri utandırıcı çirkin halleri, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile, yine kendilerine yasaklanan kötülükleri yapmaya dönecek ve diyeceklerdi ki: "Hayat, sırf dünya hayatımızdan ibaret! Biz bir daha diriltilecek de değiliz!" Onlar, hiç şüphesiz yalancıdırlar.
Süleyman Ateş : Dediler ki: "dünyâ hayâtımızdan başka bir hayât yoktur. Biz diriltilecek değiliz."
Tefhim-ul Kuran : Onlar dediler ki: «Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizler diriltilecekler değiliz.»
Ümit Şimşek : Bir de 'Bu dünyadaki hayatımızdan başka hayat yok; biz tekrar diriltilecek değiliz' demişlerdi.
Yaşar Nuri Öztürk : Dediler ki: "Şu dünya hayatımızdan başkası yok. Biz diriltilecek de değiliz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}