» 6 / En’âm  66:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 66
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَكَذَّبَ (VKZ̃B) = vekeƶƶebe : ve yalanladı
2. بِهِ (BH) = bihi : onu
3. قَوْمُكَ (GVMK) = ḳavmuke : kavmin
4. وَهُوَ (VHV) = vehuve : ve O
5. الْحَقُّ (ELḪG) = l-Haḳḳu : gerçek iken
6. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
7. لَسْتُ (LST) = lestu : ben değilim
8. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
9. بِوَكِيلٍ (BVKYL) = bivekīlin : vekil
ve yalanladı | onu | kavmin | ve O | gerçek iken | de ki | ben değilim | size | vekil |

[KZ̃B] [] [GVM] [] [ḪGG] [GVL] [LYS] [] [VKL]
VKZ̃B BH GVMK VHV ELḪG GL LST ALYKM BVKYL

vekeƶƶebe bihi ḳavmuke vehuve l-Haḳḳu ḳul lestu ǎleykum bivekīlin
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل

 » 6 / En’âm  Suresi: 66
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكذب ك ذ ب | KZ̃B VKZ̃B vekeƶƶebe ve yalanladı But denied
به | BH bihi onu it -
قومك ق و م | GVM GVMK ḳavmuke kavmin your people
وهو | VHV vehuve ve O while it
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳu gerçek iken (is) the truth.
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
لست ل ي س | LYS LST lestu ben değilim """I am not"
عليكم | ALYKM ǎleykum size over you
بوكيل و ك ل | VKL BVKYL bivekīlin vekil "a manager."""

6:66 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve yalanladı | onu | kavmin | ve O | gerçek iken | de ki | ben değilim | size | vekil |

[KZ̃B] [] [GVM] [] [ḪGG] [GVL] [LYS] [] [VKL]
VKZ̃B BH GVMK VHV ELḪG GL LST ALYKM BVKYL

vekeƶƶebe bihi ḳavmuke vehuve l-Haḳḳu ḳul lestu ǎleykum bivekīlin
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل

[ك ذ ب] [] [ق و م] [] [ح ق ق] [ق و ل] [ل ي س] [] [و ك ل]

 » 6 / En’âm  Suresi: 66
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكذب ك ذ ب | KZ̃B VKZ̃B vekeƶƶebe ve yalanladı But denied
Vav,Kef,Zel,Be,
6,20,700,2,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
به | BH bihi onu it -
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
قومك ق و م | GVM GVMK ḳavmuke kavmin your people
Gaf,Vav,Mim,Kef,
100,6,40,20,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهو | VHV vehuve ve O while it
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳu gerçek iken (is) the truth.
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لست ل ي س | LYS LST lestu ben değilim """I am not"
Lam,Sin,Te,
30,60,400,
V – 1st person singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض من اخوات «كان» والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «لس»
عليكم | ALYKM ǎleykum size over you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
بوكيل و ك ل | VKL BVKYL bivekīlin vekil "a manager."""
Be,Vav,Kef,Ye,Lam,
2,6,20,10,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَكَذَّبَ: ve yalanladı | بِهِ: onu | قَوْمُكَ: kavmin | وَهُوَ: ve O | الْحَقُّ: gerçek iken | قُلْ: de ki | لَسْتُ: ben değilim | عَلَيْكُمْ: size | بِوَكِيلٍ: vekil |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وكذب WKZ̃B ve yalanladı | به BH onu | قومك GWMK kavmin | وهو WHW ve O | الحق ELḪG gerçek iken | قل GL de ki | لست LST ben değilim | عليكم ALYKM size | بوكيل BWKYL vekil |
Kırık Meal (Okunuş) : |vekeƶƶebe: ve yalanladı | bihi: onu | ḳavmuke: kavmin | vehuve: ve O | l-Haḳḳu: gerçek iken | ḳul: de ki | lestu: ben değilim | ǎleykum: size | bivekīlin: vekil |
Kırık Meal (Transcript) : |VKZ̃B: ve yalanladı | BH: onu | GVMK: kavmin | VHV: ve O | ELḪG: gerçek iken | GL: de ki | LST: ben değilim | ALYKM: size | BVKYL: vekil |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kavmin, Kur'ân'ı yalan saymada, halbuki o, gerçektir. De ki: Ben, sizi koruyucu değilim.
Adem Uğur : Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki: Ben size vekil (kefil) değilim.
Ahmed Hulusi : Toplumun onu yalanladı; (oysa) "HÛ"; Hak'tır! De ki: "Ben sizin vekîliniz değilim (iman etmezseniz sonucuna katlanırsınız)!"
Ahmet Tekin : Kur’ân hak bir kitap olduğu, hakça bir düzen getirdiği halde, kavmin Kur’ân’ı yalanladı. Sen onlara: 'Ben sizin adınıza Allah’a karşı savunmanızı yapamam. Allah adına da, sizin üzerinizde zor kullanamam.' de.
Ahmet Varol : Gerçek olduğu halde senin toplumun onu (Kur'an-ı kerim'i) inkar etti. De ki: 'Ben sizin üzerinize vekil değilim.' [6]
Ali Bulaç : Senin kavmin, O (Kur'an) hak iken onu yalanladı. De ki: "Ben, üzerinize bir vekil değilim."
Ali Fikri Yavuz : Kur’an hak olduğu halde, senin kavmin onu yalanladı. Onlara şöyle de: “- Ben, sizin üzerinize gönderilmiş vekil değilim.”
Bekir Sadak : Gercekten, senin milletin Kuran'i yalanladi. «Cezanizi ben verecek degilim» de.
Celal Yıldırım : Kavmin Onu (Kur'ân'ı) yalan saydı. Halbuki O haktır. De ki: Üzerinize vekîl değilim, (benim görevim açık tebliğdir. Azâb ve mükâfat verme Allah'ın kudreti dahilindedir.)
Diyanet İşleri : O (Kur’an) hak olduğu hâlde, kavmin onu yalanladı. De ki: “Ben size vekil (sizden sorumlu) değilim.”
Diyanet İşleri (eski) : Gerçekten, senin milletin Kuran'ı yalanladı. 'Cezanızı ben verecek değilim' de.
Diyanet Vakfi : Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki: Ben size vekil (kefil) değilim.
Edip Yüksel : Gerçek olmasına rağmen senin halkın bunu yalanladı. De ki: 'Ben üzerinizde gözetici değilim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kavmin o (Kur'ân'ı) yalan saydı, halbuki o gerçektir . De ki: « Ben sizin vekiliniz değilim».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu böyle gerçek iken, kavmin bu (Kur'an)'a yalan dediler. De ki: «Ben sizin vekiliniz değilim.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Bu böyle hakk iken kavmin buna yalan dedi, de ki üzerinize vekil değilim
Fizilal-il Kuran : Kur'an gerçek olduğu halde, senin kavmin onu yalanladı. Onlara de ki; «Ben sizin (akıbetinizi yönlendirmekle yükümlü) vekiliniz değilim.»
Gültekin Onan : Senin kavmin, O (Kuran) hak iken onu yalanladı. De ki: "Ben üzerinize bir vekil değilim."
Hakkı Yılmaz : Senin toplumun ise, azap/ Kur’ân/ âyetlerin iyice açıklanması, hak olmasına rağmen onu yalanladı. De ki: “Ben sizin üzerinize, işleri belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan” biri değilim.
Hasan Basri Çantay : O (Kur'an) hak iken kavmin onu yalan saydı. De ki: «Ben sizin üzerinize (gönderilmiş) bir vekîl değilim».
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki o (Kur’ân), hak olduğu hâlde kavmin onu yalanladı. De ki: 'Ben sizin üzerinize bir vekil değilim!'
İbni Kesir : Kavmin onu yalanladı. Halbuki o, haktır. De ki: Ben, sizin üzerinize vekil değilim.
İskender Evrenosoğlu : Ve o hak olduğu halde, senin kavmin onu yalanladı. "Ben sizin üzerinize vekil değilim.” de.
Muhammed Esed : Oysa senin hitap ettiğin toplum, bütün bunların hakikat olduğu ortadayken, yine de bunları yalanlıyor. (O zaman) de ki, "Ben sizin davranışınızdan sorumlu değilim."
Ömer Nasuhi Bilmen : Kavmin O'nu (Kur'an-ı kerîm'i) yalan saydı. Halbuki, o bir hakikattır. De ki: «Ben sizin üzerinize vekil olmuş değilim.»
Ömer Öngüt : O (Kur'an) hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. De ki: “Ben sizin üzerinize vekil değilim. ”
Şaban Piriş : Senin toplumun da hak olmasına rağmen, onu yalanladı. “Ben, sizin üzerinize vekil değilim” de!
Suat Yıldırım : (66-67) Bu, hakikatin ta kendisi olduğu halde, senin halkın onu yalan saydı. De ki: "Ben sizden sorumlu değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır; Siz de yakında öğrenirsiniz."
Süleyman Ateş : O, gerçek iken kavmin onu yalanladı. De ki: "Ben size vekil değilim!"
Tefhim-ul Kuran : Senin kavmin, O (Kur'an), hak iken onu yalanladı. De ki: «Ben, üzerinize bir vekil değilim.»
Ümit Şimşek : Kavmin, hakkın tâ kendisi olduğu halde Kur'ân'ı da yalanladı. De ki: Ben sizden sorumlu bir vekil değilim.
Yaşar Nuri Öztürk : O, hak olduğu halde senin toplumun onu yalanladı. De ki: "Ben size vekil değilim."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}