» 6 / En’âm  142:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 142
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنَ (VMN) = ve mine : -dan
2. الْأَنْعَامِ (ELÊNAEM) = l-en'ǎāmi : hayvanlar-
3. حَمُولَةً (ḪMVLT) = Hamūleten : (kimi) yük taşır
4. وَفَرْشًا (VFRŞE) = ve ferşen : (kiminin) tüyünden sergi yapılır
5. كُلُوا (KLVE) = kulū : yeyin
6. مِمَّا (MME) = mimmā :
7. رَزَقَكُمُ (RZGKM) = razeḳakumu : size verdiği rızıktan
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
9. وَلَا (VLE) = ve lā :
10. تَتَّبِعُوا (TTBAVE) = tettebiǔ : izlemeyin
11. خُطُوَاتِ (ḢŦVET) = ḣuTuvāti : adımlarını
12. الشَّيْطَانِ (ELŞYŦEN) = ş-şeyTāni : şeytanın
13. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : zira o
14. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
15. عَدُوٌّ (AD̃V) = ǎduvvun : bir düşmandır
16. مُبِينٌ (MBYN) = mubīnun : apaçık
-dan | hayvanlar- | (kimi) yük taşır | (kiminin) tüyünden sergi yapılır | yeyin | | size verdiği rızıktan | Allah'ın | | izlemeyin | adımlarını | şeytanın | zira o | sizin için | bir düşmandır | apaçık |

[] [NAM] [ḪML] [FRŞ] [EKL] [] [RZG] [] [] [TBA] [ḢŦV] [ŞŦN] [] [] [AD̃V] [BYN]
VMN ELÊNAEM ḪMVLT VFRŞE KLVE MME RZGKM ELLH VLE TTBAVE ḢŦVET ELŞYŦEN ÎNH LKM AD̃V MBYN

ve mine l-en'ǎāmi Hamūleten ve ferşen kulū mimmā razeḳakumu llahu ve lā tettebiǔ ḣuTuvāti ş-şeyTāni innehu lekum ǎduvvun mubīnun
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

 » 6 / En’âm  Suresi: 142
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine -dan And of
الأنعام ن ع م | NAM ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlar- the cattle
حمولة ح م ل | ḪML ḪMVLT Hamūleten (kimi) yük taşır (are some for) burden
وفرشا ف ر ش | FRŞ VFRŞE ve ferşen (kiminin) tüyünden sergi yapılır and (some for) meat.
كلوا ا ك ل | EKL KLVE kulū yeyin Eat
مما | MME mimmā of what
رزقكم ر ز ق | RZG RZGKM razeḳakumu size verdiği rızıktan (has been) provided (to) you
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah,
ولا | VLE ve lā and (do) not
تتبعوا ت ب ع | TBA TTBAVE tettebiǔ izlemeyin follow
خطوات خ ط و | ḢŦV ḢŦVET ḣuTuvāti adımlarını (the) footsteps
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāni şeytanın (of) Shaitaan.
إنه | ÎNH innehu zira o Indeed, he
لكم | LKM lekum sizin için (is) to you
عدو ع د و | AD̃V AD̃V ǎduvvun bir düşmandır an enemy
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnun apaçık open.

6:142 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

-dan | hayvanlar- | (kimi) yük taşır | (kiminin) tüyünden sergi yapılır | yeyin | | size verdiği rızıktan | Allah'ın | | izlemeyin | adımlarını | şeytanın | zira o | sizin için | bir düşmandır | apaçık |

[] [NAM] [ḪML] [FRŞ] [EKL] [] [RZG] [] [] [TBA] [ḢŦV] [ŞŦN] [] [] [AD̃V] [BYN]
VMN ELÊNAEM ḪMVLT VFRŞE KLVE MME RZGKM ELLH VLE TTBAVE ḢŦVET ELŞYŦEN ÎNH LKM AD̃V MBYN

ve mine l-en'ǎāmi Hamūleten ve ferşen kulū mimmā razeḳakumu llahu ve lā tettebiǔ ḣuTuvāti ş-şeyTāni innehu lekum ǎduvvun mubīnun
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

[] [ن ع م] [ح م ل] [ف ر ش] [ا ك ل] [] [ر ز ق] [] [] [ت ب ع] [خ ط و] [ش ط ن] [] [] [ع د و] [ب ي ن]

 » 6 / En’âm  Suresi: 142
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine -dan And of
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الأنعام ن ع م | NAM ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanlar- the cattle
Elif,Lam,,Nun,Ayn,Elif,Mim,
1,30,,50,70,1,40,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
حمولة ح م ل | ḪML ḪMVLT Hamūleten (kimi) yük taşır (are some for) burden
Ha,Mim,Vav,Lam,Te merbuta,
8,40,6,30,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
وفرشا ف ر ش | FRŞ VFRŞE ve ferşen (kiminin) tüyünden sergi yapılır and (some for) meat.
Vav,Fe,Re,Şın,Elif,
6,80,200,300,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
كلوا ا ك ل | EKL KLVE kulū yeyin Eat
Kef,Lam,Vav,Elif,
20,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مما | MME mimmā of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
رزقكم ر ز ق | RZG RZGKM razeḳakumu size verdiği rızıktan (has been) provided (to) you
Re,Ze,Gaf,Kef,Mim,
200,7,100,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ولا | VLE ve lā and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تتبعوا ت ب ع | TBA TTBAVE tettebiǔ izlemeyin follow
Te,Te,Be,Ayn,Vav,Elif,
400,400,2,70,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خطوات خ ط و | ḢŦV ḢŦVET ḣuTuvāti adımlarını (the) footsteps
Hı,Tı,Vav,Elif,Te,
600,9,6,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāni şeytanın (of) Shaitaan.
Elif,Lam,Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,
1,30,300,10,9,1,50,
"PN – genitive masculine proper noun → Satan"
اسم علم مجرور
إنه | ÎNH innehu zira o Indeed, he
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لكم | LKM lekum sizin için (is) to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
عدو ع د و | AD̃V AD̃V ǎduvvun bir düşmandır an enemy
Ayn,Dal,Vav,
70,4,6,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مبين ب ي ن | BYN MBYN mubīnun apaçık open.
Mim,Be,Ye,Nun,
40,2,10,50,
ADJ – nominative masculine indefinite (form IV) active participle
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنَ: -dan | الْأَنْعَامِ: hayvanlar- | حَمُولَةً: (kimi) yük taşır | وَفَرْشًا: (kiminin) tüyünden sergi yapılır | كُلُوا: yeyin | مِمَّا: | رَزَقَكُمُ: size verdiği rızıktan | اللَّهُ: Allah'ın | وَلَا: | تَتَّبِعُوا: izlemeyin | خُطُوَاتِ: adımlarını | الشَّيْطَانِ: şeytanın | إِنَّهُ: zira o | لَكُمْ: sizin için | عَدُوٌّ: bir düşmandır | مُبِينٌ: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN -dan | الأنعام ELÊNAEM hayvanlar- | حمولة ḪMWLT (kimi) yük taşır | وفرشا WFRŞE (kiminin) tüyünden sergi yapılır | كلوا KLWE yeyin | مما MME | رزقكم RZGKM size verdiği rızıktan | الله ELLH Allah'ın | ولا WLE | تتبعوا TTBAWE izlemeyin | خطوات ḢŦWET adımlarını | الشيطان ELŞYŦEN şeytanın | إنه ÎNH zira o | لكم LKM sizin için | عدو AD̃W bir düşmandır | مبين MBYN apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mine: -dan | l-en'ǎāmi: hayvanlar- | Hamūleten: (kimi) yük taşır | ve ferşen: (kiminin) tüyünden sergi yapılır | kulū: yeyin | mimmā: | razeḳakumu: size verdiği rızıktan | llahu: Allah'ın | ve lā: | tettebiǔ: izlemeyin | ḣuTuvāti: adımlarını | ş-şeyTāni: şeytanın | innehu: zira o | lekum: sizin için | ǎduvvun: bir düşmandır | mubīnun: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: -dan | ELÊNAEM: hayvanlar- | ḪMVLT: (kimi) yük taşır | VFRŞE: (kiminin) tüyünden sergi yapılır | KLVE: yeyin | MME: | RZGKM: size verdiği rızıktan | ELLH: Allah'ın | VLE: | TTBAVE: izlemeyin | ḢŦVET: adımlarını | ELŞYŦEN: şeytanın | ÎNH: zira o | LKM: sizin için | AD̃V: bir düşmandır | MBYN: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hayvanlardan yüklerinizi taşıyanlar var, yününden faydalandıklarınız var ve onları da yaratan o Allah'ın, sizi rızıklandırdığı şeyleri yiyin ve Şeytan'ın izini izlemeyin; şüphe yok ki o, size apaçık bir düşmandır.
Adem Uğur : Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yeyin, şeytanın ardına düşmeyin; şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır.
Ahmed Hulusi : Hayvanlardan yük taşıyanı da (yününden) döşek - sergi yapılanı da. . . (yaratan O'dur; öyle ise) Allâh'ın size verdiği rızıktan yeyin ve şeytanın fikirlerine uymayın. . . Kesinlikle o sizin apaçık düşmanınızdır.
Ahmet Tekin : O, hayvanlardan yük taşıyanları, etleri yenenleri ve yünlerinden döşekler, giyim eşyaları yapılanları yaratandır. Allah’ın size verdiği rızıklardan yiyin. Şeytanın, şeytan tıynetli ahlâksız azgınların, şeytanî güçlerin peşlerine takılmayın, izlerinden gitmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
Ahmet Varol : Hayvanlardan da yük taşıyan ve kesilen (veya tüylerinden döşekler yapılan) [16] türler yarattı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın izinden gitmeyin. Şüphesiz o sizin için açık bir düşmandır.
Ali Bulaç : Hayvanlardan yük taşıyan ve (yünlerinden, tüylerinden) döşek yapılanları da (yaratan O'dur). Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Ali Fikri Yavuz : Davarlardan yük taşıyanı, tüyünden döşek ve sergi yapılacak hayvanları yaratan O’dur. Allah’ın size halâl olarak rızık verdiği şeylerden yeyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için açık bir düşmandır.
Bekir Sadak : Hayvanlari da yuk ve kesim icin yaratan Allah'tir. Allah'in size verdigi riziktan yiyin, seytana ayak uydurmayin, o size apacik bir dusmandir.
Celal Yıldırım : Davarlarda da yük taşıyan ve yününden, kılından yaygı yapılıp serilen (türler) yaratıp meydana getiren O'dur. Allah'ın size rızık olarak sunduğundan yiyin, şeytanın adımlarına uymayın ; çünkü o sizin açık düşmanınızdır.
Diyanet İşleri : Yine O, hayvanlardan da irili ufaklı var edendir. Allah’ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Diyanet İşleri (eski) : Hayvanları da yük ve kesim için yaratan Allah'tır. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin, şeytana ayak uydurmayın, o size apaçık bir düşmandır.
Diyanet Vakfi : Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yeyin, şeytanın ardına düşmeyin; şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır.
Edip Yüksel : Çiftlik hayvanları, binmeniz, kesmeniz veya kendilerinden yatak malzemesi çıkarmanız içindir. ALLAH'ın size verdiği rızıklardan yeyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hayvanlardan da (çeşit çeşit yarattı). Kimi yük taşır, kiminin yününden döşek yapılır. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın (peşinden gitmeyin); çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hayvanlardan gerek yük taşıyıcıları, gerekse sergi yapmakta yararlanılacakları yaratan da O'dur. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin, fakat şeytanın adımlarına uymayın; çünkü o, sizin için açık bir düşmandır.
Elmalılı Hamdi Yazır : En'âm içinden gerek yük götüreni ve gerek serileni vücude getiren de o, Allâhın size merzuk kıldığı ni'metlerden yiyin fakat Şeytanın adımlarına uymayın, çünkü o sizin için açık bir düşmandır
Fizilal-il Kuran : Kimi yük taşıyan ve kiminin yününden yaygı yapılan hayvanları yaratan da O'dur. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyiniz ve şeytanın izinden gitmeyiniz. Çünkü o sizin açık düşmanınızdır.
Gültekin Onan : Hayvanlardan yük taşıyan ve (yünlerinden tüylerinden) döşek yapılanları da (yaratan O'dur). Tanrı'nın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Hakkı Yılmaz : Ve O, hayvanlardan yük taşıyanları, döşek yapılanları inşa edendir. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Şüphesiz o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Hasan Basri Çantay : Davarlardan yük taşıyacak (tüyünden) döşek yapılan (hayvan) ları yaratan da Odur. Allahın size (halâl kılıb) rızık yapdığı şeylerden yeyin. Şeytanın izleri ardınca gitmeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır.
Hayrat Neşriyat : Sağmal hayvanlardan yük taşıyanı ve (kesilmek için) yere yatırılanı da (sizin için yaratan O’dur). Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın! Çünki o, size apaçık bir düşmandır.
İbni Kesir : Hayvanları da yük taşıyacak ve kesim hayvanı olarak yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yeyin. Şeytanın izlerinden gitmeyin. Çünkü o, sizin apaçık bir düşmanınızdır.
İskender Evrenosoğlu : Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden (kesim hayvanlarından) yeyin. Şeytanın adımlarına tâbî olmayın. Muhakkak ki; o, size apaçık düşmandır.
Muhammed Esed : Yük taşımaya mahsus olan ve etleri için beslenen hayvanlardan, Allahın size rızık olarak verdiklerini yiyin ve Şeytanın izinden gitmeyin: unutmayın, o sizin apaçık düşmanınızdır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve hayvanlardan yük taşıyanları ve serilecek olanları (da O yaratmıştır). Allah Teâlâ'nın size rızk kıldığı şeylerden yiyin ve şeytanın izlerine uymayın. Şüphe yok ki o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Ömer Öngüt : Hayvanlardan da yük taşıyanı ve tüyünden yatak yapılanları yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin, şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır.
Şaban Piriş : Hayvanlardan yük taşıyan ve (yününden) yatak yapılanlar vardır. Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin, fakat, şeytanın izinden gitmeyin. Çünkü o, sizin apaçık düşmanınızdır.
Suat Yıldırım : Davarlardan da çeşit çeşit yarattı: kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır. Allah’ın size verdiği rızkından yiyin, fakat şeytanın adımlarını izlemeyin.Çünkü o sizin besbelli bir düşmanınızdır.
Süleyman Ateş : Hayvanlardan da (çeşit çeşit yarattı,) Kimi yük taşır, kiminin tüyünden sergi yapılır. Allâh'ın size verdiği rızıktan yeyin, şeytânın adımlarını izlemeyin (onun peşinden gitmeyin). Zira o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Tefhim-ul Kuran : Hayvanlardan yük taşıyan ve (yünlerinden, tüylerinden) döşek yapılanları da (yaratan O'dur) . Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.
Ümit Şimşek : Yük taşıtıp yününden yararlandığınız hayvanları da O yarattı. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin, ama şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Hayvanlardan yük taşıyanı da yaygı/döşek yapılanı da yaratan yine O'dur. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyin, şeytanın adımlarını izlemeyin! Çünkü o sizin için açık bir düşmandır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}