» 6 / En’âm  87:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 87
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنْ (VMN) = ve min : ve
2. ابَائِهِمْ ( ËBEÙHM) = ābāihim : babalarından
3. وَذُرِّيَّاتِهِمْ (VZ̃RYETHM) = ve ƶurriyyātihim : ve çocuklarından
4. وَإِخْوَانِهِمْ (VÎḢVENHM) = ve iḣvānihim : ve kardeşlerinden
5. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ (VECTBYNEHM) = vectebeynāhum : onları seçtik
6. وَهَدَيْنَاهُمْ (VHD̃YNEHM) = ve hedeynāhum : ve onları ilettik
7. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
8. صِرَاطٍ (ṦREŦ) = SirāTin : yola
9. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : doğru
ve | babalarından | ve çocuklarından | ve kardeşlerinden | onları seçtik | ve onları ilettik | | yola | doğru |

[] [EBV] [Z̃RR] [EḢV] [CBY] [HD̃Y] [] [ṦRŦ] [GVM]
VMN ËBEÙHM VZ̃RYETHM VÎḢVENHM VECTBYNEHM VHD̃YNEHM ÎL ṦREŦ MSTGYM

ve min ābāihim ve ƶurriyyātihim ve iḣvānihim vectebeynāhum ve hedeynāhum ilā SirāTin musteḳīmin
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم

 » 6 / En’âm  Suresi: 87
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve min ve And from
آبائهم ا ب و | EBV ËBEÙHM ābāihim babalarından their fathers
وذرياتهم ذ ر ر | Z̃RR VZ̃RYETHM ve ƶurriyyātihim ve çocuklarından and their descendents
وإخوانهم ا خ و | EḢV VÎḢVENHM ve iḣvānihim ve kardeşlerinden and their brothers -
واجتبيناهم ج ب ي | CBY VECTBYNEHM vectebeynāhum onları seçtik and We chose them
وهديناهم ه د ي | HD̃Y VHD̃YNEHM ve hedeynāhum ve onları ilettik and We guided them
إلى | ÎL ilā to
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola a path,
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru straight.

6:87 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | babalarından | ve çocuklarından | ve kardeşlerinden | onları seçtik | ve onları ilettik | | yola | doğru |

[] [EBV] [Z̃RR] [EḢV] [CBY] [HD̃Y] [] [ṦRŦ] [GVM]
VMN ËBEÙHM VZ̃RYETHM VÎḢVENHM VECTBYNEHM VHD̃YNEHM ÎL ṦREŦ MSTGYM

ve min ābāihim ve ƶurriyyātihim ve iḣvānihim vectebeynāhum ve hedeynāhum ilā SirāTin musteḳīmin
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم

[] [ا ب و] [ذ ر ر] [ا خ و] [ج ب ي] [ه د ي] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 87
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve min ve And from
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
آبائهم ا ب و | EBV ËBEÙHM ābāihim babalarından their fathers
,Be,Elif,,He,Mim,
,2,1,,5,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وذرياتهم ذ ر ر | Z̃RR VZ̃RYETHM ve ƶurriyyātihim ve çocuklarından and their descendents
Vav,Zel,Re,Ye,Elif,Te,He,Mim,
6,700,200,10,1,400,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإخوانهم ا خ و | EḢV VÎḢVENHM ve iḣvānihim ve kardeşlerinden and their brothers -
Vav,,Hı,Vav,Elif,Nun,He,Mim,
6,,600,6,1,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
واجتبيناهم ج ب ي | CBY VECTBYNEHM vectebeynāhum onları seçtik and We chose them
Vav,Elif,Cim,Te,Be,Ye,Nun,Elif,He,Mim,
6,1,3,400,2,10,50,1,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وهديناهم ه د ي | HD̃Y VHD̃YNEHM ve hedeynāhum ve onları ilettik and We guided them
Vav,He,Dal,Ye,Nun,Elif,He,Mim,
6,5,4,10,50,1,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola a path,
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
ADJ – genitive masculine indefinite (form X) active participle
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنْ: ve | ابَائِهِمْ: babalarından | وَذُرِّيَّاتِهِمْ: ve çocuklarından | وَإِخْوَانِهِمْ: ve kardeşlerinden | وَاجْتَبَيْنَاهُمْ: onları seçtik | وَهَدَيْنَاهُمْ: ve onları ilettik | إِلَىٰ: | صِرَاطٍ: yola | مُسْتَقِيمٍ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve | آبائهم ËBEÙHM babalarından | وذرياتهم WZ̃RYETHM ve çocuklarından | وإخوانهم WÎḢWENHM ve kardeşlerinden | واجتبيناهم WECTBYNEHM onları seçtik | وهديناهم WHD̃YNEHM ve onları ilettik | إلى ÎL | صراط ṦREŦ yola | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve min: ve | ābāihim: babalarından | ve ƶurriyyātihim: ve çocuklarından | ve iḣvānihim: ve kardeşlerinden | vectebeynāhum: onları seçtik | ve hedeynāhum: ve onları ilettik | ilā: | SirāTin: yola | musteḳīmin: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve | ËBEÙHM: babalarından | VZ̃RYETHM: ve çocuklarından | VÎḢVENHM: ve kardeşlerinden | VECTBYNEHM: onları seçtik | VHD̃YNEHM: ve onları ilettik | ÎL: | ṦREŦ: yola | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onların atalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmına da üstünlük verdik, onları seçtik ve doğru yola sevkettik.
Abdullah Aydın : Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmını da üstün kıldık, onları seçtik ve doğru yola ilettik.
Adem Uğur : Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da (üstün meziyetler verdik). Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik.
Ahmed Hulusi : Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden bazılarını da! Onları seçtik ve doğru yola hidâyet ettik.
Ahmet Davudoğlu : Babalarından, nesillerinden, kardeşlerinden bir kısmını da üstün kıldık. Onları seçtik ve kendilerini doğru yola ilettik.
Ahmet Tekin : Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da üstün kıldık. Onları seçtik ve doğru, muhkem, güvenli yola, İslâmî hayata ilettik.
Ahmet Varol : Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden de (kendilerine lütfettikklerimiz oldu). Biz onları seçtik ve doğru yola ilettik.
Ali Arslan : Onları da seçtik ve doğru yola ilettik.
Ali Bulaç : Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik.
Ali Fikri Yavuz : Babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bir kısmını da üstün kıldık, onları seçtik ve kendilerini doğru yola (İslâma) ilettik.
Arif Pamuk : Babalarından, kardeşlerinden ve çocuklarından bazılarını da üstün kıldık. Onları seçtik ve doğru yola ilettik.
Ayntabî Mehmet Efendi : Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden de ba'zılarını tafdil ettik; seçtik, doğru yola (İslâm'a) irşad ettik.
Bahaeddin Sağlam : Onların hepsini seçtik ve doğru yola ilettik.
Bekir Sadak : Babalarindan, soylarindan, kardeslerinden bir kismini sectik ve dogru yola eristirdik.
Bir Heyet : Onları seçtik ve doğru yola ilettik.
Celal Yıldırım : Onların babalarından, soylarından ve kardeşlerinden de seçip doğru yola eriştirdik.
Diyanet İşleri : Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik.
Diyanet İşleri (eski) : Babalarından, soylarından, kardeşlerinden bir kısmını seçtik ve doğru yola eriştirdik.
Diyanet Vakfi : Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da (üstün meziyetler verdik). Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik.
Diyanet Vakfı (1993) : Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik.
Edip Yüksel : Atalarından, soylarından, kardeşlerinden bir çoğunu seçip doğru yola ilettik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da (üstün kıldık). Onları seçtik ve doğru yola ilettik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Atalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmını da... Bunların hepsini seçtik ve bir doğru yola hidayetçi kıldık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Atalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden bir kısmını da, ve hep bunları seçtik ve hep bunları bir doğru yola hidayetçi kıldık
Fizilal-il Kuran : Bunlardan bazılarının babalarını, soylarından gelenleri ve kardeşlerini de seçip doğru yola ilettik.
Gültekin Onan : Babalarından, soylarından, kardeşlerinden kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik.
Hakkı Yılmaz : Ve bunların atalarından, soylarından ve kardeşlerinden de fazlalıklı kıldık. Ve onları seçtik, doğru yola kılavuzladık.
Hasan Basri Çantay : Onların babalarından, zürriyyetlerinden, biraderlerinden kimini de (yine üstün imtiyazlara mazhar etdik), onları seçdik, onları doğru bir yola götürdük.
Hasan Tahsin Feyizli : Onları seçtik ve onları doğru yola eriştirdik.
Hayrat Neşriyat : Babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden bir kısmını da (üstün kıldık). Böylece onları seçtik ve onları dosdoğru bir yola hidâyet ettik.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Bir kısmını seçtik ve doğru yola eriştirdik.
Hüseyin Kaleli : “Babalarından da zürriyetlerinden de kardeşlerinden de. Onları seçtik ve kendilerini dosdoğru yola ilettik.”
İbni Kesir : Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de. Onları seçtik ve onları dosdoğru yola ilettik.
İskender Evrenosoğlu : Ve onların babalarından, zürriyetlerinden (nesillerinden) ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları Sıratı Mustakîm'e (Allah'a ruhu ulaştıran yola) hidayet ettik (ulaştırdık).
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Onlarin atalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden birçoklarına da öylece ihsanda bulunduk; onları seçtik ve dos doğru bir yola kavuşturduk.
Muhammed Esed : Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazısı(nı da aynı şekilde yücelttik), onları(n hepsini) seçtik ve dosdoğru bir yola yönelttik.
Mustafa İslamoğlu : Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden kimilerini de… İşte onların hepsini Biz seçtik ve dosdoğru bir yola yönelttik.
Nedim Yılmaz : Bunların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da (doğru yola ilettik). Onları seçtik ve dosdoğru bir yola ilettik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden birçoklarını da (hidâyete erdirdik) ve onları seçtik ve kendilerini doğru bir yola kavuşturduk.
Ömer Öngüt : Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da. Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik.
Ömer Rıza Doğrul : Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden bazılarını üstün kıldık. Onları seçtik ve doğru yola götürdük.
Şaban Piriş : Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden bazı kimseleri seçip, dosdoğru yola hidayet ettik.
Suat Yıldırım : Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de, aynı şekilde etraflarındaki insanlara üstün kıldık, onları seçtik, onları doğru yola götürdük.
Süleyman Ateş : Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını da... Onları seçtik ve onları doğru yola ilettik.
Talat Koçyiğit : Kimseleri seçip yücelttik ve onlan dosdoğru yola yönelttik.
Tefhim-ul Kuran : Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini de (bunlara kattık) ; onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik.
Ümit Şimşek : Onların atalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden de bir kısmını seçtik ve dosdoğru bir yola ilettik.
Yaşar Nuri Öztürk : Atalarından, soylarından, kardeşlerinden bir kısmını da... Onları seçtik ve onları dosdoğru bir yola kılavuzladık.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Bir çoğunu da kendimize seçip doğru yola ilettik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}