» 6 / En’âm  156:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 156
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَنْ (ÊN) = en :
2. تَقُولُوا (TGVLVE) = teḳūlū : demeyesiniz
3. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : yalnız
4. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirildi
5. الْكِتَابُ (ELKTEB) = l-kitābu : Kitap
6. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
7. طَائِفَتَيْنِ (ŦEÙFTYN) = Tāifeteyni : iki topluluk
8. مِنْ (MN) = min :
9. قَبْلِنَا (GBLNE) = ḳablinā : bizden önceki
10. وَإِنْ (VÎN) = ve in :
11. كُنَّا (KNE) = kunnā : biz ise idik
12. عَنْ (AN) = ǎn :
13. دِرَاسَتِهِمْ (D̃RESTHM) = dirāsetihim : onların okumasından
14. لَغَافِلِينَ (LĞEFLYN) = leğāfilīne : habersiz
| demeyesiniz | yalnız | indirildi | Kitap | üzerine | iki topluluk | | bizden önceki | | biz ise idik | | onların okumasından | habersiz |

[] [GVL] [] [NZL] [KTB] [] [ŦVF] [] [GBL] [] [KVN] [] [D̃RS] [ĞFL]
ÊN TGVLVE ÎNME ÊNZL ELKTEB AL ŦEÙFTYN MN GBLNE VÎN KNE AN D̃RESTHM LĞEFLYN

en teḳūlū innemā unzile l-kitābu ǎlā Tāifeteyni min ḳablinā ve in kunnā ǎn dirāsetihim leğāfilīne
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين

 » 6 / En’âm  Suresi: 156
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أن | ÊN en Lest
تقولوا ق و ل | GVL TGVLVE teḳūlū demeyesiniz you say,
إنما | ÎNME innemā yalnız """Only"
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirildi was revealed
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābu Kitap the Book
على | AL ǎlā üzerine on
طائفتين ط و ف | ŦVF ŦEÙFTYN Tāifeteyni iki topluluk the two groups
من | MN min from
قبلنا ق ب ل | GBL GBLNE ḳablinā bizden önceki before us,
وإن | VÎN ve in and indeed
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā biz ise idik we were
عن | AN ǎn about
دراستهم د ر س | D̃RS D̃RESTHM dirāsetihim onların okumasından their study
لغافلين غ ف ل | ĞFL LĞEFLYN leğāfilīne habersiz "certainly unaware."""

6:156 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| demeyesiniz | yalnız | indirildi | Kitap | üzerine | iki topluluk | | bizden önceki | | biz ise idik | | onların okumasından | habersiz |

[] [GVL] [] [NZL] [KTB] [] [ŦVF] [] [GBL] [] [KVN] [] [D̃RS] [ĞFL]
ÊN TGVLVE ÎNME ÊNZL ELKTEB AL ŦEÙFTYN MN GBLNE VÎN KNE AN D̃RESTHM LĞEFLYN

en teḳūlū innemā unzile l-kitābu ǎlā Tāifeteyni min ḳablinā ve in kunnā ǎn dirāsetihim leğāfilīne
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين

[] [ق و ل] [] [ن ز ل] [ك ت ب] [] [ط و ف] [] [ق ب ل] [] [ك و ن] [] [د ر س] [غ ف ل]

 » 6 / En’âm  Suresi: 156
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أن | ÊN en Lest
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تقولوا ق و ل | GVL TGVLVE teḳūlū demeyesiniz you say,
Te,Gaf,Vav,Lam,Vav,Elif,
400,100,6,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إنما | ÎNME innemā yalnız """Only"
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirildi was revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābu Kitap the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
على | AL ǎlā üzerine on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
طائفتين ط و ف | ŦVF ŦEÙFTYN Tāifeteyni iki topluluk the two groups
Tı,Elif,,Fe,Te,Ye,Nun,
9,1,,80,400,10,50,
N – genitive feminine dual noun
اسم مجرور
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلنا ق ب ل | GBL GBLNE ḳablinā bizden önceki before us,
Gaf,Be,Lam,Nun,Elif,
100,2,30,50,1,
N – genitive noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإن | VÎN ve in and indeed
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā biz ise idik we were
Kef,Nun,Elif,
20,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
عن | AN ǎn about
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
دراستهم د ر س | D̃RS D̃RESTHM dirāsetihim onların okumasından their study
Dal,Re,Elif,Sin,Te,He,Mim,
4,200,1,60,400,5,40,
N – genitive feminine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لغافلين غ ف ل | ĞFL LĞEFLYN leğāfilīne habersiz "certainly unaware."""
Lam,Ğayn,Elif,Fe,Lam,Ye,Nun,
30,1000,1,80,30,10,50,
EMPH – emphatic prefix lām
N – accusative masculine plural active participle
اللام لام التوكيد
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَنْ: | تَقُولُوا: demeyesiniz | إِنَّمَا: yalnız | أُنْزِلَ: indirildi | الْكِتَابُ: Kitap | عَلَىٰ: üzerine | طَائِفَتَيْنِ: iki topluluk | مِنْ: | قَبْلِنَا: bizden önceki | وَإِنْ: | كُنَّا: biz ise idik | عَنْ: | دِرَاسَتِهِمْ: onların okumasından | لَغَافِلِينَ: habersiz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أن ÊN | تقولوا TGWLWE demeyesiniz | إنما ÎNME yalnız | أنزل ÊNZL indirildi | الكتاب ELKTEB Kitap | على AL üzerine | طائفتين ŦEÙFTYN iki topluluk | من MN | قبلنا GBLNE bizden önceki | وإن WÎN | كنا KNE biz ise idik | عن AN | دراستهم D̃RESTHM onların okumasından | لغافلين LĞEFLYN habersiz |
Kırık Meal (Okunuş) : |en: | teḳūlū: demeyesiniz | innemā: yalnız | unzile: indirildi | l-kitābu: Kitap | ǎlā: üzerine | Tāifeteyni: iki topluluk | min: | ḳablinā: bizden önceki | ve in: | kunnā: biz ise idik | ǎn: | dirāsetihim: onların okumasından | leğāfilīne: habersiz |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊN: | TGVLVE: demeyesiniz | ÎNME: yalnız | ÊNZL: indirildi | ELKTEB: Kitap | AL: üzerine | ŦEÙFTYN: iki topluluk | MN: | GBLNE: bizden önceki | VÎN: | KNE: biz ise idik | AN: | D̃RESTHM: onların okumasından | LĞEFLYN: habersiz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hiç şüphe yok ki bizden önce ancak iki tâifeye kitap indirildi ve bizse onu okumaktan âcizdik, bir şey anlamıyorduk demeyesiniz.
Adem Uğur : Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (hıristiyanlara ve yahudilere) indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik demeyesiniz diye;
Ahmed Hulusi : "BİLGİ, sadece bizden önceki iki taife (Yahudi ve Nasara) üzerine inzâl edildi; biz, onların kendilerine geleni okuyup değerlendirmesinden gâfildik" demeyesiniz. . .
Ahmet Tekin : 'Kitaplar, bizden önceki iki topluluğa indirildi; biz, onlara öğretilenlerden, o kitabın içindeki hükümlerden habersizdik' diyerek itiraz edememeniz için bu Kur’ân’ı indirdik.
Ahmet Varol : 'Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi ve biz onların okumalarından habersizdik' demeyesiniz.
Ali Bulaç : "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik" dememeniz;
Ali Fikri Yavuz : (Ey Mekke’liler! Siz): “- Bizden önce Yahudî’lerle Hristiyanlara indirilen kitap, konuştuğumuz dilde olmadığından onu okumaktan gafilleriz” derdiniz. Bunu dememeniz (için lisanınız üzere KUR’AN’ı gönderdik.)
Bekir Sadak : (155-15) 7 Bu, indirdigimiz kutsal Kitap'dir, ona uyun. «Bizden once iki topluluga kitap indirildi, bizim onlarin okuduklarindan haberimiz yok» demekten veya «Bize kitab indirilseydi onlardan daha dogru yolda olurduk» demekten sakinin ki merhamet olunasiniz. µphesiz o, size Rabbinizden belge, yol gsteren ve rahmet olarak gelmi_tir. Allah'Ùn ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yz evirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden yz evirenleri, yz evirmelerinden tr, kt bir azabla cezalandÙracaÙz.
Celal Yıldırım : Bizden önce yalnız iki topluluğa (Yahudî ve Nasârâ'ya) kitap indirildi ve biz de onların eğitim ve öğretimlerinden habersiz bulunuyorduk, dememeniz,
Diyanet İşleri : (156-157) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik” demeyesiniz, yahut, “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah’ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları âyetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.
Diyanet İşleri (eski) : (155-157) Bu, indirdiğimiz kutsal Kitap'dır, ona uyun. 'Bizden önce iki topluluğa kitap indirildi, bizim onların okuduklarından haberimiz yok' demekten veya 'Bize kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk' demekten sakının ki merhamet olunasınız. Şüphesiz o, size Rabbinizden belge, yol gösteren ve rahmet olarak gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü, kötü bir azabla cezalandıracağız.
Diyanet Vakfi : «Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (hıristiyanlara ve yahudilere) indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik» demeyesiniz diye;
Edip Yüksel : Artık, 'Bizden önceki iki gruba kitap verildi; biz ise onların öğretilerinden habersizdik,' diyemezsiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Onu size indirdik ki:) «Kitap, sadece bizden önceki iki topluluğa (yahudi ve hıristiyanlara) indirildi; biz ise, onların okumasından habersizdik (o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk)» demeyesiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve: «Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Doğrusu biz, onlar gibi okuyup anlamaktan habersiziz.» demeyesiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Demiyesiniz ki: Kitâb yalnız bizden evvel iki tâifeye indirildi ve doğrusu biz onların tedrisatından kat'ıyyen gafil bulunuyoruz
Fizilal-il Kuran : Onu size indirdi ki, «Bizden önceki iki ümmete (yahudiler ile hristiyanlara) kitap indirildi ve biz onların okuduklarından habersiz kaldık» diyemeyesiniz.
Gültekin Onan : "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik" dememeniz;
Hakkı Yılmaz : (155-157) "Ve Kur’ân kiminiz, “Kitap, sadece bizden önceki iki topluluğa; Yahudi ve Hristiyanlara indirildi; biz ise, o kitapları okuyamıyor ve dillerini anlayamıyorduk” kiminiz de “Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk” demeyesiniz diye Bizim indirdiğimiz bereketli bir kitaptır. O nedenle, rahmet olunmanız için ona uyun ve Allah'ın koruması altına girin. İşte size de Rabbinizden açık delil, kılavuz ve rahmet gelmiştir. Öyleyse Allah'ın âyetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kim olabilir? Âyetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın kötüsüyle cezalandıracağız. "
Hasan Basri Çantay : (O kitabı indirmemiz) «Bizden evvel kitâb yalınız iki taaifeye (Yahudi ve Nasrânîlere) indirdi, biz ise onların okuduklarından kat'iyyen gaafillerdik» dememeniz için,
Hayrat Neşriyat : (Onu indirdik) ki 'Kitab, ancak bizden önce iki tâifeye (yahudilere ve hristiyanlara) indirildi; (biz ise) şübhesiz onların ders yapmalarından (kitablarını okumalarından ve onun hakikatlerinden) de doğrusu habersiz kimselerdik' demeyesiniz!
İbni Kesir : Demeyesiniz ki: Bizden önce kitab, yalnız iki topluluğa indi. Bizim ise onlarınkinden hiç haberimiz yok.
İskender Evrenosoğlu : “Kitap, yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gâfildik.” dersiniz diye (dememeniz için).
Muhammed Esed : (Bu kitap, size verildi) ki, "Yalnızca bizden önce yaşamış iki gurup insana ilahi kelam bahşedilmişti ve biz onların öğretilerinden habersizdik!" demeyesiniz;
Ömer Nasuhi Bilmen : Demeyesiniz ki, «Kitap ancak bizden evvel iki tâifeye indirilmiştir ve biz onların kıraatinden şüphesiz ki gâfiller idik.»
Ömer Öngüt : Bu kitap: “Bizden önceki iki topluluğa kitap indirildi, bizim onların ne okuduğundan haberimiz yoktu. ” dememeniz için indirildi.
Şaban Piriş : -Kitap, ancak bizden önceki (Yahudi ve Hıristiyan olan) iki topluluğa indirildi, Biz, onların okuyup, incelemelerinden habersizdik.” dersiniz;
Suat Yıldırım : O kitabı indirmemiz, "Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların okuduklarından habersizdik." dememeniz,
Süleyman Ateş : (Onu size indirdik ki) "Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahûdilere, hıristiyanlara) indirildi, biz ise onların okumasından habersizdik (o Kitâpları okuyamıyor, dillerini anlayamıyorduk)" demeyesiniz.
Tefhim-ul Kuran : «Bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi, biz ise onların ders gördüklerinden habersizlerdik» dememeniz,
Ümit Şimşek : 'Kitap bizden önceki iki topluluğa indirildi; biz onların derslerinden habersizdik' demeyesiniz diye Biz onu size indirdik.
Yaşar Nuri Öztürk : "Kitap, bizden önce iki topluluğa indirildi. Biz onu okuyup araştırmaktan gerçekten habersizdik." demeyesiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}