» 6 / En’âm  132:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 132
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِكُلٍّ (VLKL) = velikullin : her birinin
2. دَرَجَاتٌ (D̃RCET) = deracātun : dereceleri vardır
3. مِمَّا (MME) = mimmā : -e göre
4. عَمِلُوا (AMLVE) = ǎmilū : yaptıkları işler-
5. وَمَا (VME) = ve mā : değildir
6. رَبُّكَ (RBK) = rabbuke : Rabbin
7. بِغَافِلٍ (BĞEFL) = biğāfilin : habersiz
8. عَمَّا (AME) = ǎmmā : -ndan
9. يَعْمَلُونَ (YAMLVN) = yeǎ'melūne : onların yaptıkları-
her birinin | dereceleri vardır | -e göre | yaptıkları işler- | değildir | Rabbin | habersiz | -ndan | onların yaptıkları- |

[KLL] [D̃RC] [] [AML] [] [RBB] [ĞFL] [] [AML]
VLKL D̃RCET MME AMLVE VME RBK BĞEFL AME YAMLVN

velikullin deracātun mimmā ǎmilū ve mā rabbuke biğāfilin ǎmmā yeǎ'melūne
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون

 » 6 / En’âm  Suresi: 132
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولكل ك ل ل | KLL VLKL velikullin her birinin And for all
درجات د ر ج | D̃RC D̃RCET deracātun dereceleri vardır (will be) degrees
مما | MME mimmā -e göre for what
عملوا ع م ل | AML AMLVE ǎmilū yaptıkları işler- they did.
وما | VME ve mā değildir And not
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbuke Rabbin (is) your Lord
بغافل غ ف ل | ĞFL BĞEFL biğāfilin habersiz unaware
عما | AME ǎmmā -ndan about what
يعملون ع م ل | AML YAMLVN yeǎ'melūne onların yaptıkları- they do.

6:132 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

her birinin | dereceleri vardır | -e göre | yaptıkları işler- | değildir | Rabbin | habersiz | -ndan | onların yaptıkları- |

[KLL] [D̃RC] [] [AML] [] [RBB] [ĞFL] [] [AML]
VLKL D̃RCET MME AMLVE VME RBK BĞEFL AME YAMLVN

velikullin deracātun mimmā ǎmilū ve mā rabbuke biğāfilin ǎmmā yeǎ'melūne
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون

[ك ل ل] [د ر ج] [] [ع م ل] [] [ر ب ب] [غ ف ل] [] [ع م ل]

 » 6 / En’âm  Suresi: 132
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولكل ك ل ل | KLL VLKL velikullin her birinin And for all
Vav,Lam,Kef,Lam,
6,30,20,30,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
الواو استئنافية
جار ومجرور
درجات د ر ج | D̃RC D̃RCET deracātun dereceleri vardır (will be) degrees
Dal,Re,Cim,Elif,Te,
4,200,3,1,400,
N – nominative feminine plural indefinite noun
اسم مرفوع
مما | MME mimmā -e göre for what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
عملوا ع م ل | AML AMLVE ǎmilū yaptıkları işler- they did.
Ayn,Mim,Lam,Vav,Elif,
70,40,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وما | VME ve mā değildir And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
نافية بمنزلة «ليس»
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbuke Rabbin (is) your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بغافل غ ف ل | ĞFL BĞEFL biğāfilin habersiz unaware
Be,Ğayn,Elif,Fe,Lam,
2,1000,1,80,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite active participle
جار ومجرور
عما | AME ǎmmā -ndan about what
Ayn,Mim,Elif,
70,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
يعملون ع م ل | AML YAMLVN yeǎ'melūne onların yaptıkları- they do.
Ye,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
10,70,40,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِكُلٍّ: her birinin | دَرَجَاتٌ: dereceleri vardır | مِمَّا: -e göre | عَمِلُوا: yaptıkları işler- | وَمَا: değildir | رَبُّكَ: Rabbin | بِغَافِلٍ: habersiz | عَمَّا: -ndan | يَعْمَلُونَ: onların yaptıkları- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولكل WLKL her birinin | درجات D̃RCET dereceleri vardır | مما MME -e göre | عملوا AMLWE yaptıkları işler- | وما WME değildir | ربك RBK Rabbin | بغافل BĞEFL habersiz | عما AME -ndan | يعملون YAMLWN onların yaptıkları- |
Kırık Meal (Okunuş) : |velikullin: her birinin | deracātun: dereceleri vardır | mimmā: -e göre | ǎmilū: yaptıkları işler- | ve mā: değildir | rabbuke: Rabbin | biğāfilin: habersiz | ǎmmā: -ndan | yeǎ'melūne: onların yaptıkları- |
Kırık Meal (Transcript) : |VLKL: her birinin | D̃RCET: dereceleri vardır | MME: -e göre | AMLVE: yaptıkları işler- | VME: değildir | RBK: Rabbin | BĞEFL: habersiz | AME: -ndan | YAMLVN: onların yaptıkları- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Herkesin, yaptığına göre dereceleri var ve Rabbin, onların yaptıklarından gafil değildir.
Adem Uğur : Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
Ahmed Hulusi : Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. . . Rabbin onların ortaya koyduklarından gâfil değildir.
Ahmet Tekin : Herkes işlediği devamlı, bilinçli ameller sebebiyle âhirette farklı muamelelere tâbi tutulacak, yargılanacaktır. Senin Rabbin onların işledikleri amellerden gafil, habersiz değildir, bunlara göre, sizi mükâfatlandırıp cezalandıracaktır.
Ahmet Varol : Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
Ali Bulaç : Yapmakta oldukları dolayısıyla her biri için dereceler vardır. Rabbin, onların yapmakta olduklarından habersiz değildir.
Ali Fikri Yavuz : Herkes için, yaptıklarına göre dereceler vardır. Rabbin de onların yaptıklarından gafil değildir.
Bekir Sadak : Islediklerine karsilik her birinin dereceleri vardir. Rabbin onlarin islediklerinden habersiz degildir.
Celal Yıldırım : Herbiri için işlediklerinden dolayı dereceler vardır. Rabbin onların işlediklerinden habersiz değildir.
Diyanet İşleri : Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
Diyanet İşleri (eski) : İşlediklerine karşılık her birinin dereceleri vardır. Rabbin onların işlediklerinden habersiz değildir.
Diyanet Vakfi : Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
Edip Yüksel : Yaptıklarına karşılık olarak her biri için dereceler vardır. Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değil.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Herkesin yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Rabbin ne yaptıklarından habersiz de değildir.
Elmalılı Hamdi Yazır : ve her biri için amellerinden dereceler vardır rabbın ne işlediklerinden gâfil de değil
Fizilal-il Kuran : Herkesin, yaptığı işlere göre birbirinden farklı derecesi vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
Gültekin Onan : Yapmakta oldukları dolayısıyla her biri için dereceler vardır. Rabbin, onların yapmakta olduklarından habersiz değildir.
Hakkı Yılmaz : Ve hepsi için yaptıklarına göre dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıklarından gafil/duyarsız değildir.
Hasan Basri Çantay : Herkesin (hayır ve şer) yapdıkları şeylere göre dereceleri vardır. Onlar (kâfirler) ne yaparlarsa Rabbin onlardan gaafil değildir.
Hayrat Neşriyat : Herkes için, yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Çünki Rabbin (onların)yapmakta olduklarından gafil değildir.
İbni Kesir : Her birinin işlediklerine karşılık dereceleri vardı. Ve Rabbın onların işlediklerinden gafil değildir.
İskender Evrenosoğlu : Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin, onların yaptıkları şeylerden gâfil değildir.
Muhammed Esed : zira herkes, ancak (kasıtlı) eylemlerinden dolayı yargılanacaktır; ve Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değildir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve herkes için yaptıkları şeylerden dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların ne yapar olduklarından gâfil değildir.
Ömer Öngüt : Her biri için işlediklerinden dolayı dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
Şaban Piriş : Herkesin derecesi yaptığına göredir. Rabbin yaptıkları şeylerden gafil değildir.
Suat Yıldırım : Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Senin Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
Süleyman Ateş : Her birinin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değildir.
Tefhim-ul Kuran : Yapmakta oldukları dolayısıyla her biri için dereceler vardır. Rabbin, onların yapmakta olduklarından habersiz değildir.
Ümit Şimşek : Herkes için, yaptığı işe göre, derece derece karşılıklar vardır. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
Yaşar Nuri Öztürk : Her birinin, yapıp ettiklerinden kaynaklanan dereceleri vardır. Rabbin onların işlediklerinden gafil değildir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}