» 6 / En’âm  81:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 81
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَكَيْفَ (VKYF) = ve keyfe : ve nasıl
2. أَخَافُ (ÊḢEF) = eḣāfu : ben korkarım
3. مَا (ME) = mā : şeylerden
4. أَشْرَكْتُمْ (ÊŞRKTM) = eşraktum : sizin ortak koştuğunuz
5. وَلَا (VLE) = velā :
6. تَخَافُونَ (TḢEFVN) = teḣāfūne : korkmuyorsunuz da
7. أَنَّكُمْ (ÊNKM) = ennekum : siz
8. أَشْرَكْتُمْ (ÊŞRKTM) = eşraktum : ortak koşmaktan
9. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'ın
10. مَا (ME) = mā : şeyleri
11. لَمْ (LM) = lem :
12. يُنَزِّلْ (YNZL) = yunezzil : indirmediği
13. بِهِ (BH) = bihi : hakkında
14. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
15. سُلْطَانًا (SLŦENE) = sulTānen : hiçbir delil
16. فَأَيُّ (FÊY) = feeyyu : şimdi hangisi
17. الْفَرِيقَيْنِ (ELFRYGYN) = l-ferīḳayni : iki topluluktan
18. أَحَقُّ (ÊḪG) = eHaḳḳu : daha layıktır
19. بِالْأَمْنِ (BELÊMN) = bil-emni : güvende olmağa
20. إِنْ (ÎN) = in : eğer
21. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
22. تَعْلَمُونَ (TALMVN) = teǎ'lemūne : biliyor
ve nasıl | ben korkarım | şeylerden | sizin ortak koştuğunuz | | korkmuyorsunuz da | siz | ortak koşmaktan | Allah'ın | şeyleri | | indirmediği | hakkında | size | hiçbir delil | şimdi hangisi | iki topluluktan | daha layıktır | güvende olmağa | eğer | iseniz | biliyor |

[KYF] [ḢVF] [] [ŞRK] [] [ḢVF] [] [ŞRK] [] [] [] [NZL] [] [] [SLŦ] [] [FRG] [ḪGG] [EMN] [] [KVN] [ALM]
VKYF ÊḢEF ME ÊŞRKTM VLE TḢEFVN ÊNKM ÊŞRKTM BELLH ME LM YNZL BH ALYKM SLŦENE FÊY ELFRYGYN ÊḪG BELÊMN ÎN KNTM TALMVN

ve keyfe eḣāfu eşraktum velā teḣāfūne ennekum eşraktum billahi lem yunezzil bihi ǎleykum sulTānen feeyyu l-ferīḳayni eHaḳḳu bil-emni in kuntum teǎ'lemūne
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون

 » 6 / En’âm  Suresi: 81
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكيف ك ي ف | KYF VKYF ve keyfe ve nasıl And how
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu ben korkarım could I fear
ما | ME şeylerden what
أشركتم ش ر ك | ŞRK ÊŞRKTM eşraktum sizin ortak koştuğunuz you associate (with Allah)
ولا | VLE velā while not
تخافون خ و ف | ḢVF TḢEFVN teḣāfūne korkmuyorsunuz da you fear
أنكم | ÊNKM ennekum siz that you
أشركتم ش ر ك | ŞRK ÊŞRKTM eşraktum ortak koşmaktan have associated
بالله | BELLH billahi Allah'ın with Allah
ما | ME şeyleri what
لم | LM lem not
ينزل ن ز ل | NZL YNZL yunezzil indirmediği did He send down
به | BH bihi hakkında for it
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
سلطانا س ل ط | SLŦ SLŦENE sulTānen hiçbir delil any authority.
فأي | FÊY feeyyu şimdi hangisi So which
الفريقين ف ر ق | FRG ELFRYGYN l-ferīḳayni iki topluluktan (of) the two parties
أحق ح ق ق | ḪGG ÊḪG eHaḳḳu daha layıktır has more right
بالأمن ا م ن | EMN BELÊMN bil-emni güvende olmağa to security
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne biliyor "know?"""

6:81 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve nasıl | ben korkarım | şeylerden | sizin ortak koştuğunuz | | korkmuyorsunuz da | siz | ortak koşmaktan | Allah'ın | şeyleri | | indirmediği | hakkında | size | hiçbir delil | şimdi hangisi | iki topluluktan | daha layıktır | güvende olmağa | eğer | iseniz | biliyor |

[KYF] [ḢVF] [] [ŞRK] [] [ḢVF] [] [ŞRK] [] [] [] [NZL] [] [] [SLŦ] [] [FRG] [ḪGG] [EMN] [] [KVN] [ALM]
VKYF ÊḢEF ME ÊŞRKTM VLE TḢEFVN ÊNKM ÊŞRKTM BELLH ME LM YNZL BH ALYKM SLŦENE FÊY ELFRYGYN ÊḪG BELÊMN ÎN KNTM TALMVN

ve keyfe eḣāfu eşraktum velā teḣāfūne ennekum eşraktum billahi lem yunezzil bihi ǎleykum sulTānen feeyyu l-ferīḳayni eHaḳḳu bil-emni in kuntum teǎ'lemūne
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون

[ك ي ف] [خ و ف] [] [ش ر ك] [] [خ و ف] [] [ش ر ك] [] [] [] [ن ز ل] [] [] [س ل ط] [] [ف ر ق] [ح ق ق] [ا م ن] [] [ك و ن] [ع ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 81
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكيف ك ي ف | KYF VKYF ve keyfe ve nasıl And how
Vav,Kef,Ye,Fe,
6,20,10,80,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative noun
الواو استئنافية
اسم استفهام
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu ben korkarım could I fear
,Hı,Elif,Fe,
,600,1,80,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME şeylerden what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أشركتم ش ر ك | ŞRK ÊŞRKTM eşraktum sizin ortak koştuğunuz you associate (with Allah)
,Şın,Re,Kef,Te,Mim,
,300,200,20,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
ولا | VLE velā while not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تخافون خ و ف | ḢVF TḢEFVN teḣāfūne korkmuyorsunuz da you fear
Te,Hı,Elif,Fe,Vav,Nun,
400,600,1,80,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنكم | ÊNKM ennekum siz that you
,Nun,Kef,Mim,
,50,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أشركتم ش ر ك | ŞRK ÊŞRKTM eşraktum ortak koşmaktan have associated
,Şın,Re,Kef,Te,Mim,
,300,200,20,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'ın with Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
لم | LM lem not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
ينزل ن ز ل | NZL YNZL yunezzil indirmediği did He send down
Ye,Nun,Ze,Lam,
10,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
به | BH bihi hakkında for it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
سلطانا س ل ط | SLŦ SLŦENE sulTānen hiçbir delil any authority.
Sin,Lam,Tı,Elif,Nun,Elif,
60,30,9,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فأي | FÊY feeyyu şimdi hangisi So which
Fe,,Ye,
80,,10,
REM – prefixed resumption particle
INTG – nominative interrogative noun
الفاء استئنافية
اسم استفهام مرفوع
الفريقين ف ر ق | FRG ELFRYGYN l-ferīḳayni iki topluluktan (of) the two parties
Elif,Lam,Fe,Re,Ye,Gaf,Ye,Nun,
1,30,80,200,10,100,10,50,
N – genitive masculine dual noun
اسم مجرور
أحق ح ق ق | ḪGG ÊḪG eHaḳḳu daha layıktır has more right
,Ha,Gaf,
,8,100,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
بالأمن ا م ن | EMN BELÊMN bil-emni güvende olmağa to security
Be,Elif,Lam,,Mim,Nun,
2,1,30,,40,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تعلمون ع ل م | ALM TALMVN teǎ'lemūne biliyor "know?"""
Te,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
400,70,30,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَكَيْفَ: ve nasıl | أَخَافُ: ben korkarım | مَا: şeylerden | أَشْرَكْتُمْ: sizin ortak koştuğunuz | وَلَا: | تَخَافُونَ: korkmuyorsunuz da | أَنَّكُمْ: siz | أَشْرَكْتُمْ: ortak koşmaktan | بِاللَّهِ: Allah'ın | مَا: şeyleri | لَمْ: | يُنَزِّلْ: indirmediği | بِهِ: hakkında | عَلَيْكُمْ: size | سُلْطَانًا: hiçbir delil | فَأَيُّ: şimdi hangisi | الْفَرِيقَيْنِ: iki topluluktan | أَحَقُّ: daha layıktır | بِالْأَمْنِ: güvende olmağa | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | تَعْلَمُونَ: biliyor |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وكيف WKYF ve nasıl | أخاف ÊḢEF ben korkarım | ما ME şeylerden | أشركتم ÊŞRKTM sizin ortak koştuğunuz | ولا WLE | تخافون TḢEFWN korkmuyorsunuz da | أنكم ÊNKM siz | أشركتم ÊŞRKTM ortak koşmaktan | بالله BELLH Allah'ın | ما ME şeyleri | لم LM | ينزل YNZL indirmediği | به BH hakkında | عليكم ALYKM size | سلطانا SLŦENE hiçbir delil | فأي FÊY şimdi hangisi | الفريقين ELFRYGYN iki topluluktan | أحق ÊḪG daha layıktır | بالأمن BELÊMN güvende olmağa | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | تعلمون TALMWN biliyor |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve keyfe: ve nasıl | eḣāfu: ben korkarım | : şeylerden | eşraktum: sizin ortak koştuğunuz | velā: | teḣāfūne: korkmuyorsunuz da | ennekum: siz | eşraktum: ortak koşmaktan | billahi: Allah'ın | : şeyleri | lem: | yunezzil: indirmediği | bihi: hakkında | ǎleykum: size | sulTānen: hiçbir delil | feeyyu: şimdi hangisi | l-ferīḳayni: iki topluluktan | eHaḳḳu: daha layıktır | bil-emni: güvende olmağa | in: eğer | kuntum: iseniz | teǎ'lemūne: biliyor |
Kırık Meal (Transcript) : |VKYF: ve nasıl | ÊḢEF: ben korkarım | ME: şeylerden | ÊŞRKTM: sizin ortak koştuğunuz | VLE: | TḢEFVN: korkmuyorsunuz da | ÊNKM: siz | ÊŞRKTM: ortak koşmaktan | BELLH: Allah'ın | ME: şeyleri | LM: | YNZL: indirmediği | BH: hakkında | ALYKM: size | SLŦENE: hiçbir delil | FÊY: şimdi hangisi | ELFRYGYN: iki topluluktan | ÊḪG: daha layıktır | BELÊMN: güvende olmağa | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | TALMVN: biliyor |
Abdulbaki Gölpınarlı : Siz, hiçbir delile sahip olmadığınız halde o putları Allah'a eş tanımaktan korkmuyorken ben o eş tanıdıklarınızdan nasıl korkarım ki? Biliyorsanız söyleyin, bu iki taraftan hangisine, daha fazla inanılır, hangi taraf, daha ziyade emniyete hak kazanmıştır?
Adem Uğur : "Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım! Şimdi biliyorsanız (söyleyin), iki guruptan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır?"
Ahmed Hulusi : "Hem, size (tanrısallıklarına dair) hiçbir delil inzâl etmediği şeyleri, Allâh'a ortak koşarken hiç korkmadığınız hâlde; ben sizin ortak koştuğunuz aslı olmayan tanrılarınızdan nasıl korkarım?". . . Eğer biliyorsanız (söyleyin), iki anlayışın hangisi güvenilmeyi daha hak etmiştir?
Ahmet Tekin : 'Haklarında size hiçbir ferman, hiçbir yetki indirmediği şeyleri, siz, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Eğer biliyorsanız, söyleyin: Bu iki topluluktan hangisi güven içinde olmaya daha lâyıktır?' dedi.
Ahmet Varol : 'Allah'ın size haklarında herhangi bir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmanızdan dolayı korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım?' Şu halde bu iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.
Ali Bulaç : "Hem siz, Onun haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan korkmazken, ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? Şu halde 'güvenlik içinde olmak bakımından' iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirseniz."
Ali Fikri Yavuz : Hem Allah’ın, size, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri (putları) siz kendisine eş tanıdığınızdan korkmazken, ben, o eş tanıdığınız putlardan nasıl korkarım? Şu halde korkudan emin olmağa hangi taraf daha lâyıktır? Eğer biliyorsanız.
Bekir Sadak : «Allah'a kostugunuz ortaklardan nasil korkarim? Oysa siz, Allah'in hakkinda size bir delil indirmedigi bir seyi O'na ortak kosmaktan korkmuyorsunuz. Iki taraftan hangisine guvenmek daha gereklidir, bir bilseniz.»
Celal Yıldırım : Ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım ki, üzerinize hakkında hiçbir kanıt ve belge indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz ! O halde eğer biliyorsanız (söyleyin), iki taraftan hangisi güvenilmeğe daha haklıdır ?
Diyanet İşleri : “Allah’ın, size, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O’na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyle ise iki taraftan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Allah'a koştuğunuz ortaklardan nasıl korkarım? Oysa siz, Allah'ın hakkında size bir delil indirmediği bir şeyi O'na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz. İki taraftan hangisine güvenmek daha gereklidir, bir bilseniz.'
Diyanet Vakfi : Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım! Şimdi biliyorsanız (söyleyin), iki guruptan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır?
Edip Yüksel : 'ALLAH'ın kendileri hakkında size hiç bir delil vermediklerini O'na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben nasıl olur da sizin ortak koştuklarınızdan korkarım? Hangi taraf güvenliği daha çok hakketmektedir? Bir bilseniz!'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Hakkında hiçbir delil indirmediği halde, siz Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da, ben sizin ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım?» Eğer bilirseniz söyleyin, bu iki topluluktan hangisi güven içinde olmaya daha layıktır?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem nasıl olur da ben Allah'a koştuğunuz ortaklardan korkarım; baksanıza siz, Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmazken! Şu halde korkudan emin olmaya iki taraftan hangisi daha layık? Eğer biliyorsanız söyleyin.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem nasıl olur da ben sizin şirk koştuklarınızdan korkarım; baksanız a siz Allahın hiç bir bürhan indirmediği şeyleri ona şerik koşmaktan korkmuyorsunuz? Şu halde korkudan emîn olmağa iki taraftan hangisi ehakk? Eğer bilecekseniz
Fizilal-il Kuran : Sizler Allah'ın haklarında size hiçbir kanıt indirmemiş olduğu putları O'na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin O'na koştuğunuz ortaklardan nasıl olur da korkarım? Eğer biliyorsanız, söyleyin bakayım, bu iki gruptan hangisi güvenli olmaya daha lâyıktır?
Gültekin Onan : "Hem siz, O'nun haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri Tanrı'ya ortak koşmaktan korkmazken, ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? Şu halde 'güvenlik içinde olmak bakımından' (emen) iki taraftan hangisi daha hak sahibidir. Eğer bilebilirseniz."
Hakkı Yılmaz : (80-81) "Ve toplumu o'nunla tartıştı. İbrâhîm; “Bana doğru yolu göstermişken Allah hakkında benimle mi tartışıyorsunuz? O'na ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum. –Ancak Rabbimin dilediği şey hariç.– Rabbim bilgice her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ düşünmez misiniz? Ve Allah, haklarında hiçbir güç-kuvvet indirmediği hâlde, siz O'na ortak koşmaktan korkmuyorken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu durumda eğer biliyorsanız, bu iki topluluktan hangisi güvende olmaya daha layıktır?” dedi. "
Hasan Basri Çantay : «Hem Allahın size (haklarında) hiç bir delîl ve bürhan indirmediği şeyleri siz (Ona) eş tanıdığınızdan korkmazken ben eş tutduğunuz o nesnelerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız (söyleyin) iki zümreden hangisi (korkudan) emîn olmıya daha lâyıkdır?»
Hayrat Neşriyat : Hem, size hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri gerçekten siz Allah’a şirk koşmaktan korkmazken, (ben) şirk koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Öyle ise iki tarafdan hangisi (korkudan) emîn olmaya daha lâyıktır? Eğer biliyorsanız (haydi söyleyin)!
İbni Kesir : Hem siz; Allah'ın size hiçbir delil ve bürhan indirmediği şeyleri O'na şirk koşmaktan korkmazken; kendisine şirk koştuğunuz şeylerden ben nasıl korkarım? Şimdi, bu iki zümreden hangisi emin olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız.
İskender Evrenosoğlu : Ve size hakkında bir delil (sultan) indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan, siz korkmadığınız halde, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden (putlardan) nasıl korkarım. Şâyet biliyorsanız, artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hakediyor?
Muhammed Esed : Allahtan başka taptıklarınızdan neden korkayım, Allah size yüce katından hakkında hiçbir şey indirmemişken Ondan başka varlıklara ilahlık yakıştırmaktan korkmuyorsanız? O halde (söyleyin bana,) eğer (cevabını) biliyorsanız: İki taraftan hangisi kendini daha emin hissedebilir?
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve nasıl olur da sizin şerik koştuklarınızdan korkarım. Halbuki siz Allah Teâlâ'ya (haklarında sizin üzerinize hiç bir bürhan indirmemiş olduğu şeyleri) şerik koşuyorsunuz da, korkmuyorsunuz! Artık korkudan emin olmaya bu iki tâifeden hangisi daha haklıdır? Eğer siz bilir kimseler iseniz (söyleyin bakalım ).»
Ömer Öngüt : Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri O'na şirk koşmaktan korkmazken, ben sizin O'na şirk koştuğunuz putlardan nasıl korkarım? Eğer biliyorsanız (söyleyin)! Emniyette olmaya hangi taraf daha layıktır? (Allah'ı birleyenler mi, yoksa şirk koşan müşrikler mi)?
Şaban Piriş : Hem siz, Allah’ın hakkında hiç bir delil indirmediği şeyleri O’na şirk koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? İki taraftan hangisi emin olunmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin!
Suat Yıldırım : "Hem siz, Allah’ın size tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O’na ortak saymaktan korkmuyorsunuz da, nasıl ben sizin O’na ortak koştuğunuz şeylerden korkarım?"Şimdi biliyorsanız söyleyin, bu iki taraftan hangisi korkudan emin olmakta haklıdır?"
Süleyman Ateş : Hem siz, Allâh'ın size, (tanrı oldukları) hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri, O'na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben nasıl sizin (O'na) ortak koştuğunuz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız (söyleyin), iki topluluktan hangisi (tek Allah'a inananlar mı, yoksa Allah'a ortak koşanlar mı) güvende olmağa daha lâyıktır?
Tefhim-ul Kuran : «Hem size, O'nun kendileri hakkında hiç bir ispatlayıcı delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan siz korkmuyorken, ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? Şu halde 'güvenlik içinde olmak bakımından' iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirseniz.»
Ümit Şimşek : Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyleri siz Ona ortak koşmaktan korkmazken, ben mi sizin ortak koştuğunuz şeylerden korkacakmışım? Korkudan emin olmaya bu iki taraftan hangisi lâyıktır? Biliyorsanız söyleyin.
Yaşar Nuri Öztürk : "Hem siz, hakkında size hiçbir kanıt indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da ben, ortak tuttuğunuz şeylerden nasıl korkarım!" Şimdi, eğer biliyorsanız, iki gruptan hangisi güvende olmaya/güvenilmeye daha layıktır?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}