» 6 / En’âm  12:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 12
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. لِمَنْ (LMN) = limen : kimindir?
3. مَا (ME) = mā : olanlar
4. فِي (FY) = fī :
5. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
6. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerde
7. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
8. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ındır
9. كَتَبَ (KTB) = ketebe : O yazmıştır
10. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üstüne
11. نَفْسِهِ (NFSH) = nefsihi : kendi
12. الرَّحْمَةَ (ELRḪMT) = r-raHmete : rahmet etmeyi
13. لَيَجْمَعَنَّكُمْ (LYCMANKM) = leyecmeǎnnekum : sizi elbette toplayacaktır
14. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
15. يَوْمِ (YVM) = yevmi : gününde
16. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
17. لَا (LE) = lā :
18. رَيْبَ (RYB) = raybe : şüphe olmayan
19. فِيهِ (FYH) = fīhi : varlığında
20. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : ama kimseler
21. خَسِرُوا (ḢSRVE) = ḣasirū : ziyana sokan(lar)
22. أَنْفُسَهُمْ (ÊNFSHM) = enfusehum : kendilerini
23. فَهُمْ (FHM) = fehum : onlar
24. لَا (LE) = lā :
25. يُؤْمِنُونَ (YÙMNVN) = yu'minūne : inanmazlar
de ki | kimindir? | olanlar | | göklerde | ve yerde | de ki | Allah'ındır | O yazmıştır | üstüne | kendi | rahmet etmeyi | sizi elbette toplayacaktır | | gününde | kıyamet | | şüphe olmayan | varlığında | ama kimseler | ziyana sokan(lar) | kendilerini | onlar | | inanmazlar |

[GVL] [] [] [] [SMV] [ERŽ] [GVL] [] [KTB] [] [NFS] [RḪM] [CMA] [] [YVM] [GVM] [] [RYB] [] [] [ḢSR] [NFS] [] [] [EMN]
GL LMN ME FY ELSMEVET VELÊRŽ GL LLH KTB AL NFSH ELRḪMT LYCMANKM ÎL YVM ELGYEMT LE RYB FYH ELZ̃YN ḢSRVE ÊNFSHM FHM LE YÙMNVN

ḳul limen s-semāvāti vel'erDi ḳul lillahi ketebe ǎlā nefsihi r-raHmete leyecmeǎnnekum ilā yevmi l-ḳiyāmeti raybe fīhi elleƶīne ḣasirū enfusehum fehum yu'minūne
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون

 » 6 / En’âm  Suresi: 12
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
لمن | LMN limen kimindir? """To whom (belongs)"
ما | ME olanlar what
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde "and the earth?"""
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
لله | LLH lillahi Allah'ındır """To Allah."""
كتب ك ت ب | KTB KTB ketebe O yazmıştır He has decreed
على | AL ǎlā üstüne upon
نفسه ن ف س | NFS NFSH nefsihi kendi Himself
الرحمة ر ح م | RḪM ELRḪMT r-raHmete rahmet etmeyi the Mercy.
ليجمعنكم ج م ع | CMA LYCMANKM leyecmeǎnnekum sizi elbette toplayacaktır Surely He will assemble you
إلى | ÎL ilā on
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gününde (the) Day
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection,
لا | LE (there is) no
ريب ر ي ب | RYB RYB raybe şüphe olmayan doubt
فيه | FYH fīhi varlığında about it.
الذين | ELZ̃YN elleƶīne ama kimseler Those who
خسروا خ س ر | ḢSR ḢSRVE ḣasirū ziyana sokan(lar) have lost
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves,
فهم | FHM fehum onlar then they
لا | LE (do) not
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe.

6:12 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | kimindir? | olanlar | | göklerde | ve yerde | de ki | Allah'ındır | O yazmıştır | üstüne | kendi | rahmet etmeyi | sizi elbette toplayacaktır | | gününde | kıyamet | | şüphe olmayan | varlığında | ama kimseler | ziyana sokan(lar) | kendilerini | onlar | | inanmazlar |

[GVL] [] [] [] [SMV] [ERŽ] [GVL] [] [KTB] [] [NFS] [RḪM] [CMA] [] [YVM] [GVM] [] [RYB] [] [] [ḢSR] [NFS] [] [] [EMN]
GL LMN ME FY ELSMEVET VELÊRŽ GL LLH KTB AL NFSH ELRḪMT LYCMANKM ÎL YVM ELGYEMT LE RYB FYH ELZ̃YN ḢSRVE ÊNFSHM FHM LE YÙMNVN

ḳul limen s-semāvāti vel'erDi ḳul lillahi ketebe ǎlā nefsihi r-raHmete leyecmeǎnnekum ilā yevmi l-ḳiyāmeti raybe fīhi elleƶīne ḣasirū enfusehum fehum yu'minūne
قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون

[ق و ل] [] [] [] [س م و] [ا ر ض] [ق و ل] [] [ك ت ب] [] [ن ف س] [ر ح م] [ج م ع] [] [ي و م] [ق و م] [] [ر ي ب] [] [] [خ س ر] [ن ف س] [] [] [ا م ن]

 » 6 / En’âm  Suresi: 12
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لمن | LMN limen kimindir? """To whom (belongs)"
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
INTG – interrogative noun
جار ومجرور
ما | ME olanlar what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde "and the earth?"""
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لله | LLH lillahi Allah'ındır """To Allah."""
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
كتب ك ت ب | KTB KTB ketebe O yazmıştır He has decreed
Kef,Te,Be,
20,400,2,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
على | AL ǎlā üstüne upon
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
نفسه ن ف س | NFS NFSH nefsihi kendi Himself
Nun,Fe,Sin,He,
50,80,60,5,
N – genitive feminine singular noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الرحمة ر ح م | RḪM ELRḪMT r-raHmete rahmet etmeyi the Mercy.
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Te merbuta,
1,30,200,8,40,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
ليجمعنكم ج م ع | CMA LYCMANKM leyecmeǎnnekum sizi elbette toplayacaktır Surely He will assemble you
Lam,Ye,Cim,Mim,Ayn,Nun,Kef,Mim,
30,10,3,40,70,50,20,40,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلى | ÎL ilā on
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gününde (the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
"N – genitive masculine noun → Day of Resurrection"
اسم مجرور
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection,
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
لا | LE (there is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
ريب ر ي ب | RYB RYB raybe şüphe olmayan doubt
Re,Ye,Be,
200,10,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
فيه | FYH fīhi varlığında about it.
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
الذين | ELZ̃YN elleƶīne ama kimseler Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
خسروا خ س ر | ḢSR ḢSRVE ḣasirū ziyana sokan(lar) have lost
Hı,Sin,Re,Vav,Elif,
600,60,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendilerini themselves,
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فهم | FHM fehum onlar then they
Fe,He,Mim,
80,5,40,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الفاء استئنافية
ضمير منفصل
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanmazlar believe.
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | لِمَنْ: kimindir? | مَا: olanlar | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَالْأَرْضِ: ve yerde | قُلْ: de ki | لِلَّهِ: Allah'ındır | كَتَبَ: O yazmıştır | عَلَىٰ: üstüne | نَفْسِهِ: kendi | الرَّحْمَةَ: rahmet etmeyi | لَيَجْمَعَنَّكُمْ: sizi elbette toplayacaktır | إِلَىٰ: | يَوْمِ: gününde | الْقِيَامَةِ: kıyamet | لَا: | رَيْبَ: şüphe olmayan | فِيهِ: varlığında | الَّذِينَ: ama kimseler | خَسِرُوا: ziyana sokan(lar) | أَنْفُسَهُمْ: kendilerini | فَهُمْ: onlar | لَا: | يُؤْمِنُونَ: inanmazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | لمن LMN kimindir? | ما ME olanlar | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | والأرض WELÊRŽ ve yerde | قل GL de ki | لله LLH Allah'ındır | كتب KTB O yazmıştır | على AL üstüne | نفسه NFSH kendi | الرحمة ELRḪMT rahmet etmeyi | ليجمعنكم LYCMANKM sizi elbette toplayacaktır | إلى ÎL | يوم YWM gününde | القيامة ELGYEMT kıyamet | لا LE | ريب RYB şüphe olmayan | فيه FYH varlığında | الذين ELZ̃YN ama kimseler | خسروا ḢSRWE ziyana sokan(lar) | أنفسهم ÊNFSHM kendilerini | فهم FHM onlar | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | limen: kimindir? | : olanlar | : | s-semāvāti: göklerde | vel'erDi: ve yerde | ḳul: de ki | lillahi: Allah'ındır | ketebe: O yazmıştır | ǎlā: üstüne | nefsihi: kendi | r-raHmete: rahmet etmeyi | leyecmeǎnnekum: sizi elbette toplayacaktır | ilā: | yevmi: gününde | l-ḳiyāmeti: kıyamet | : | raybe: şüphe olmayan | fīhi: varlığında | elleƶīne: ama kimseler | ḣasirū: ziyana sokan(lar) | enfusehum: kendilerini | fehum: onlar | : | yu'minūne: inanmazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | LMN: kimindir? | ME: olanlar | FY: | ELSMEVET: göklerde | VELÊRŽ: ve yerde | GL: de ki | LLH: Allah'ındır | KTB: O yazmıştır | AL: üstüne | NFSH: kendi | ELRḪMT: rahmet etmeyi | LYCMANKM: sizi elbette toplayacaktır | ÎL: | YVM: gününde | ELGYEMT: kıyamet | LE: | RYB: şüphe olmayan | FYH: varlığında | ELZ̃YN: ama kimseler | ḢSRVE: ziyana sokan(lar) | ÊNFSHM: kendilerini | FHM: onlar | LE: | YÙMNVN: inanmazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Kimindir ne varsa göklerde ve yeryüzünde? De ki: Allah'ın; rahmet etmeyi gerekli kıldı özüne. Kıyâmet günü hepinizi de tapısında toplayacak ve hiç şüphe yok o günün geleceğinde. Kendilerine ziyan edenlerdir inanmayanlar.
Adem Uğur : (Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. "Allah'ındır" de. O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Sizi, varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar.
Ahmed Hulusi : De ki: "Semâlar ve arzda olanlar (Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği mânâların açığa çıkması için yoktan {birbirlerine GÖRE} var kıldıkları) kimindir?" De ki: "Allâh'ındır!" Rahmeti (Er-Rahman ismi özelliği sonucu âlemleri yaratmayı) nefsi üzerine yazmıştır! Sizi, kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet sürecinde toplayacaktır! Nefslerini hüsrana uğratanlar; işte onlar, iman etmezler!
Ahmet Tekin : 'Göklerdeki ve yerdeki varlıklar ve imkânlar kimindir, kimin tasarrufundadır?' diye sor. 'Rahmetini ve merhametini ihsan edeceğini yazılı olarak kendisine farz kılan, ilke edinen Allah’ındır' de. Sizi, gerçekleşeceğinde ve hesaba çekileceğinizde şüphe olmayan kıyamet gününe elbette toplayıp getirecektir. Kendilerini, birbirlerini zarara, ziyana uğratanlar, işte onlar iman etmeyecekler.
Ahmet Varol : De ki: 'Göklerde ve yerde olanlar kimindir?.' 'Allah'ındır' de. O rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Muhakkak ki, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi biraraya toplayacaktır. Kendi kendilerini zarara sokanlar, işte onlar iman etmezler.
Ali Bulaç : De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" De ki: "Allah'ındır." O, rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizi kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Nefislerini hüsrana uğratanlar, işte onlar inanmayanlardır.
Ali Fikri Yavuz : De ki: “- Göklerde ve yerde olan şeyler kimin?” (Eğer cevap verilmezse) de ki: Allah’ındır. O, kendi üstüne rahmeti yazdı. Muhakkak ki sizi kıyamet gününe (götürüp) toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Nefislerine ziyan edenler, işte onlar, iman etmezler.”
Bekir Sadak : De ki: «Goklerde ve yerde olanlar kimindir?", «Allah'indir» de. O, rahmet etmeyi kendi uzerine almistir; and olsun ki, sizi vukuu suphe goturmeyen kiyamet gununde toplayacaktir. Kendilerine yazik ettiler; cunku onlar inanmazlar.
Celal Yıldırım : De ki: Göklerde ve yerde olan kimindir? De ki: Allah'ındır. O, rahmeti kendine gerekli kılmıştır. And olsun ki, meydana geleceğinde hiç şüphe olmayan Kıyamet günü sizi bir araya getirip toplayacaktır. Kendilerine yazık edenler (var ya), işte onlar (Allah'a ve Kıyamete) inanmazlar.
Diyanet İşleri : De ki: “Şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?” “Allah’ındır” de. O, merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar.
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'göklerde ve yerde olanlar kimindir?', 'Allah'ındır' de. O, rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır; and olsun ki, sizi vukuu şüphe götürmeyen kıyamet gününde toplayacaktır. Kendilerine yazık ettiler; çünkü onlar inanmazlar.
Diyanet Vakfi : (Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. «Allah'ındır» de. O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Sizi, varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar.
Edip Yüksel : De: 'Göklerde ve yerde olanlar kimin?' 'ALLAH'ın,' de. Kendisine merhametli olmayı gerekli kıldı. Hakkında kuşku olmayan Diriliş Günü sizi toplayacak. Kişiliklerini yitirenler inanmıyanlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Göklerde ve yerde olanlar kimindir?» «Allah'ındır» de. O, rahmet etmeyi kendi nefsine yazmıştır. Sizi, varlığında asla şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini zarara sokanlar inanmazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Göklerde ve yerde ne varsa kimindir?» «Allah'ındır!» de. O, merhametli olmayı kendine yazdı. Muhakkak sizi varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacak. Kendilerine yazık edenler iman etmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kimin şu Göklerdeki ve Yerdeki? de «Allahın» de, o kendi uhdesine rahmeti yazdı, her halde sizi kıyamet gününe toplıyacak, bunda şüpheye mahal yok, nefislerine yazık edenlerdir ki iyman etmezler
Fizilal-il Kuran : De ki; «Göklerde ve yerde olanlar kimindir?» De ki; «Allah'ındır.» O merhametliliği üzerine görev yazdı. Sizleri geleceği kuşkusuz olan Kıyamet günü kesinlikle biraraya getirecektir. Kendilerine kıyanlar var ya, buna sadece onlar inanmazlar.
Gültekin Onan : De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" De ki: "Tanrı'nındır." O rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizi kendisinde / içinde / hakkında kuşku olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Nefslerini hüsrana uğratanlar, işte onlar inanmayanlardır.
Hakkı Yılmaz : De ki: “Göklerde ve yerde olanlar kim içindir?” De ki: “Allah içindir.” Allah, rahmeti Kendi zâtı üzerine yazmıştır. Sizi kesinlikle, kendisinde asla şüphe olmayan kıyâmet gününe toplayacaktır. Kendi kendilerini zarara sokan kimseler, işte onlar iman etmezler.
Hasan Basri Çantay : De ki: «Göklerde ve yerde olan her şey kimin?» De ki: «Allahındır». O, rahmeti kendi üstüne yazmışdır. Hepinizi, hakkında hiç bir şübhe olmayan kıyamet gününe (götürüb) toplayacakdır. Nefislerini sen büyük ziyana uğratanlar (yok mu?). İşte îman etmeyecek olanlar onlardı..
Hayrat Neşriyat : (Ve yine) de ki: 'Göklerde ve yerde bulunanlar kimindir?' (Yine sen cevab ver de:)'Allah’ındır!' de! (O,) rahmet (etmey)i kendi üzerine yazmıştır. Sizi, (geleceği) hakkında hiç şübhe olmayan kıyâmet gününe mutlaka toplayacaktır. Kendilerini hüsrâna uğratan o kimseler yok mu, işte onlar îmân etmezler.
İbni Kesir : De ki: Göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır, de. O, rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Andolsun ki; hepinizi, hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Nefislerini ziyana uğratanlar, işte onlar inanmazlar.
İskender Evrenosoğlu : De ki : “Semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin?” “Hepsi Allah'ındır!” de. Allahû Tealâ, kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyâmet gününde, sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki; nefslerini hüsrana düşürdüler, onlar mü'min değildirler.
Muhammed Esed : De ki: "Kime aittir göklerde ve yerde olan her şey?" De ki: "Rahmeti ve şefkati kendisine ilke edinen Allaha". O, (varlığı) her türlü şüphenin üstünde olan Kıyamet Günü hepinizi bir araya mutlaka toplayacaktır: ama kendilerine yazık edenler (var ya), işte (Ona) inanmayı reddedenler onlardır;
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Göklerde ve yerde olan şeyler kimindir?» De ki: «Allah Teâlâ'nındır. O kendi zâtı üzerine rahmeti yazmıştır. Elbette sizleri Kıyamet gününe toplayacaktır. Bunda şüphe yoktur.» O kimseler ki, nefislerine ziyankar olmuşlardır. İşte onlar imân etmezler.
Ömer Öngüt : De ki: “Göklerde ve yerde olanlar kimindir?” De ki: “Allah'ındır. ” O, rahmeti kendi üzerine yazmıştır. Andolsun ki hepinizi, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Kendilerini hüsrana uğratanlara gelince, onlar iman etmezler.
Şaban Piriş : Yine de ki: - Göklerde ve yerde olanlar kimindir? -Kendisine merhametli olmayı yazmış olan Allah’ındır! de! Hakkında hiç bir şüphe bulunmayan kıyamet günü sizi elbette bir araya getirecektir. Kendilerini hüsrana atanlar, işte onlar, iman etmezler.
Suat Yıldırım : (12-13) De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" "Allah’ındır" de. O, rahmet etmeyi Kendisine ilke edinmiştir. O, geleceğinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır. Kendilerini en büyük ziyana uğratanlardır ki iman etmezler. Halbuki gecede ve gündüzde barınan her şey O’nundur. O her şeyi işitir ve bilir.
Süleyman Ateş : De ki: "Göklerde ve yerde olanlar kimindir?" "Allâh'ındır" de. O, rahmet etmeyi kendi üstüne yazmış(acımayı kendisine prensip edinmiş)tir. Sizi elbette varlığında şüphe olmayan kıyâmet gününde toplayacaktır. Ama kendilerini ziyana sokanlar, inanmazlar.
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Göklerde ve yerde olanlar kimindir?» De ki: «Allah'ındır.» O, rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizi kendisinden kuşku olmayan kıyamet gününde tartışmasız toplayacaktır. Nefislerini hüsrana uğratanlar, işte onlar inanmayanlardır.
Ümit Şimşek : De ki: Göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki: Allah'ındır. O, kendi üzerine rahmeti yazdı. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde O sizi toplayacaktır. Kendilerini hüsrana düşürmüş olanlar işte buna inanmazlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Sor: "Kimindir gökler ve yer?" Cevap ver: "Allah'ındır." O Allah ki, rahmeti öz benliği üzerine yazmıştır. O sizi, varlığında hiç kuşku bulunmayan kıyamet gününde bir araya mutlaka toplayacaktır. Benliklerini hüsrana yuvarlamış kişiler var ya, onlar iman etmezler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}