» 6 / En’âm  61:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 61
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
2. الْقَاهِرُ (ELGEHR) = l-ḳāhiru : tek hakimdir
3. فَوْقَ (FVG) = fevḳa : üstünde
4. عِبَادِهِ (ABED̃H) = ǐbādihi : kulların
5. وَيُرْسِلُ (VYRSL) = ve yursilu : ve gönderir
6. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
7. حَفَظَةً (ḪFƵT) = HafeZeten : koruyucu(melek)ler
8. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : nihayet
9. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
10. جَاءَ (CEÙ) = cā'e : geldiği
11. أَحَدَكُمُ (ÊḪD̃KM) = eHadekumu : birinize
12. الْمَوْتُ (ELMVT) = l-mevtu : ölüm
13. تَوَفَّتْهُ (TVFTH) = teveffethu : onun canını alırlar
14. رُسُلُنَا (RSLNE) = rusulunā : elçilerimiz
15. وَهُمْ (VHM) = ve hum : onlar
16. لَا (LE) = lā :
17. يُفَرِّطُونَ (YFRŦVN) = yuferriTūne : hiç geri kalmazlar
ve O | tek hakimdir | üstünde | kulların | ve gönderir | size | koruyucu(melek)ler | nihayet | zaman | geldiği | birinize | ölüm | onun canını alırlar | elçilerimiz | onlar | | hiç geri kalmazlar |

[] [GHR] [FVG] [ABD̃] [RSL] [] [ḪFƵ] [] [] [CYE] [EḪD̃] [MVT] [VFY] [RSL] [] [] [FRŦ]
VHV ELGEHR FVG ABED̃H VYRSL ALYKM ḪFƵT ḪT ÎZ̃E CEÙ ÊḪD̃KM ELMVT TVFTH RSLNE VHM LE YFRŦVN

ve huve l-ḳāhiru fevḳa ǐbādihi ve yursilu ǎleykum HafeZeten Hattā iƶā cā'e eHadekumu l-mevtu teveffethu rusulunā ve hum yuferriTūne
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون

 » 6 / En’âm  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O And He
القاهر ق ه ر | GHR ELGEHR l-ḳāhiru tek hakimdir (is) the Subjugator
فوق ف و ق | FVG FVG fevḳa üstünde over
عباده ع ب د | ABD̃ ABED̃H ǐbādihi kulların His slaves,
ويرسل ر س ل | RSL VYRSL ve yursilu ve gönderir and He sends
عليكم | ALYKM ǎleykum size over you
حفظة ح ف ظ | ḪFƵ ḪFƵT HafeZeten koruyucu(melek)ler guardians
حتى | ḪT Hattā nihayet until
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
جاء ج ي ا | CYE CEÙ cā'e geldiği comes
أحدكم ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃KM eHadekumu birinize (to) anyone of you
الموت م و ت | MVT ELMVT l-mevtu ölüm the death
توفته و ف ي | VFY TVFTH teveffethu onun canını alırlar take him
رسلنا ر س ل | RSL RSLNE rusulunā elçilerimiz Our messengers,
وهم | VHM ve hum onlar and they
لا | LE (do) not
يفرطون ف ر ط | FRŦ YFRŦVN yuferriTūne hiç geri kalmazlar fail.

6:61 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O | tek hakimdir | üstünde | kulların | ve gönderir | size | koruyucu(melek)ler | nihayet | zaman | geldiği | birinize | ölüm | onun canını alırlar | elçilerimiz | onlar | | hiç geri kalmazlar |

[] [GHR] [FVG] [ABD̃] [RSL] [] [ḪFƵ] [] [] [CYE] [EḪD̃] [MVT] [VFY] [RSL] [] [] [FRŦ]
VHV ELGEHR FVG ABED̃H VYRSL ALYKM ḪFƵT ḪT ÎZ̃E CEÙ ÊḪD̃KM ELMVT TVFTH RSLNE VHM LE YFRŦVN

ve huve l-ḳāhiru fevḳa ǐbādihi ve yursilu ǎleykum HafeZeten Hattā iƶā cā'e eHadekumu l-mevtu teveffethu rusulunā ve hum yuferriTūne
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون

[] [ق ه ر] [ف و ق] [ع ب د] [ر س ل] [] [ح ف ظ] [] [] [ج ي ا] [ا ح د] [م و ت] [و ف ي] [ر س ل] [] [] [ف ر ط]

 » 6 / En’âm  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
القاهر ق ه ر | GHR ELGEHR l-ḳāhiru tek hakimdir (is) the Subjugator
Elif,Lam,Gaf,Elif,He,Re,
1,30,100,1,5,200,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
فوق ف و ق | FVG FVG fevḳa üstünde over
Fe,Vav,Gaf,
80,6,100,
LOC – accusative masculine location adverb
ظرف مكان منصوب
عباده ع ب د | ABD̃ ABED̃H ǐbādihi kulların His slaves,
Ayn,Be,Elif,Dal,He,
70,2,1,4,5,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويرسل ر س ل | RSL VYRSL ve yursilu ve gönderir and He sends
Vav,Ye,Re,Sin,Lam,
6,10,200,60,30,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو استئنافية
فعل مضارع
عليكم | ALYKM ǎleykum size over you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
حفظة ح ف ظ | ḪFƵ ḪFƵT HafeZeten koruyucu(melek)ler guardians
Ha,Fe,Zı,Te merbuta,
8,80,900,400,
N – accusative masculine plural indefinite active participle
اسم منصوب
حتى | ḪT Hattā nihayet until
Ha,Te,,
8,400,,
INC – inceptive particle
حرف ابتداء
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
جاء ج ي ا | CYE CEÙ cā'e geldiği comes
Cim,Elif,,
3,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
أحدكم ا ح د | EḪD̃ ÊḪD̃KM eHadekumu birinize (to) anyone of you
,Ha,Dal,Kef,Mim,
,8,4,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الموت م و ت | MVT ELMVT l-mevtu ölüm the death
Elif,Lam,Mim,Vav,Te,
1,30,40,6,400,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
توفته و ف ي | VFY TVFTH teveffethu onun canını alırlar take him
Te,Vav,Fe,Te,He,
400,6,80,400,5,
V – 3rd person feminine singular (form V) perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
رسلنا ر س ل | RSL RSLNE rusulunā elçilerimiz Our messengers,
Re,Sin,Lam,Nun,Elif,
200,60,30,50,1,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهم | VHM ve hum onlar and they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يفرطون ف ر ط | FRŦ YFRŦVN yuferriTūne hiç geri kalmazlar fail.
Ye,Fe,Re,Tı,Vav,Nun,
10,80,200,9,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O | الْقَاهِرُ: tek hakimdir | فَوْقَ: üstünde | عِبَادِهِ: kulların | وَيُرْسِلُ: ve gönderir | عَلَيْكُمْ: size | حَفَظَةً: koruyucu(melek)ler | حَتَّىٰ: nihayet | إِذَا: zaman | جَاءَ: geldiği | أَحَدَكُمُ: birinize | الْمَوْتُ: ölüm | تَوَفَّتْهُ: onun canını alırlar | رُسُلُنَا: elçilerimiz | وَهُمْ: onlar | لَا: | يُفَرِّطُونَ: hiç geri kalmazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O | القاهر ELGEHR tek hakimdir | فوق FWG üstünde | عباده ABED̃H kulların | ويرسل WYRSL ve gönderir | عليكم ALYKM size | حفظة ḪFƵT koruyucu(melek)ler | حتى ḪT nihayet | إذا ÎZ̃E zaman | جاء CEÙ geldiği | أحدكم ÊḪD̃KM birinize | الموت ELMWT ölüm | توفته TWFTH onun canını alırlar | رسلنا RSLNE elçilerimiz | وهم WHM onlar | لا LE | يفرطون YFRŦWN hiç geri kalmazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O | l-ḳāhiru: tek hakimdir | fevḳa: üstünde | ǐbādihi: kulların | ve yursilu: ve gönderir | ǎleykum: size | HafeZeten: koruyucu(melek)ler | Hattā: nihayet | iƶā: zaman | cā'e: geldiği | eHadekumu: birinize | l-mevtu: ölüm | teveffethu: onun canını alırlar | rusulunā: elçilerimiz | ve hum: onlar | : | yuferriTūne: hiç geri kalmazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O | ELGEHR: tek hakimdir | FVG: üstünde | ABED̃H: kulların | VYRSL: ve gönderir | ALYKM: size | ḪFƵT: koruyucu(melek)ler | ḪT: nihayet | ÎZ̃E: zaman | CEÙ: geldiği | ÊḪD̃KM: birinize | ELMVT: ölüm | TVFTH: onun canını alırlar | RSLNE: elçilerimiz | VHM: onlar | LE: | YFRŦVN: hiç geri kalmazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Odur kullarından yüce tasarruf ve kudret sahibi ve size, amellerinizi hıfz ve kaydeden melekler göndermiştir. Nihâyet birinizin ölümü geldi mi elçilerimiz, onu öldürürler ve onlar, artık ve eksik iş görmezler.
Adem Uğur : O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.
Ahmed Hulusi : "HÛ"dur, kullarının fevkinde (boyutsal derinliğinden açığa çıkan bir yolla) Kaahir! İrsâl eder üzerinize hafazayı (koruyucu kuvveleri). . . Nihayet sizden birinin ölüm vakti geldiğinde, Rasûllerimiz (kuvvelerimiz - işlevlendirdiklerimiz) onu vefat ettirir! Onlar geç kalmazlar!
Ahmet Tekin : O, kulları üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Sizin üzerinizde koruyucu melekler, korumalar görevlendirir. Nihâyet herhangi birinize ölüm gelip çatınca da, elçilerimiz, görevli meleklerimiz onun ruhunu alarak ölümünü gerçekleştirirler. Onlar görevde kusur etmezler.
Ahmet Varol : Kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyete sahip olan O'dur. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onun canını alırlar ve onlar görevlerini yerine getirmede asla kusur etmezler.
Ali Bulaç : O, kulları üzerinde kahredici (kahhar) olandır. Size koruyucular gönderiyor. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, elçilerimiz onun 'hayatına son verirler.' Onlar (bu işte, ne eksik ne fazla) kusur etmezler.
Ali Fikri Yavuz : Kulların üstünde galip O’dur ve üzerinize amellerinizi yazan Hafeze melekleri gönderir. Sonunda, sizden birinize ölüm geldiği vakit, gönderdiğimiz melekler (elçilerimiz) onun ruhunu alırlar ve onlar, (melekler) görevlerinde noksanlık etmezler.
Bekir Sadak : (61-62) O, kullarin ustunde yegane Hakim'dir, size koruyucular gonderir. Artik birinize olum gelince elcilerimiz, bir eksiklik yapmaksizin onun canini alirlar, sonra gercek Mevlalarina dondururler. Haberiniz olsun, hukum O'nundur. O, hesap gorenlerin en sratlisidir.
Celal Yıldırım : Kulları üzerinde kudret ve saltanatiyle hep O üstündür. Size Hafeze (işlediklerinizi yazıp koruyan melekler) gönderir, sizden birinize ölüm geldiğinde, elçilerimiz onun canını alırlar ve onlar (görevlerinde) bir eksiklik yapmazlar.
Diyanet İşleri : O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler.
Diyanet İşleri (eski) : (61-62) O, kulların üstünde yegane Hakim'dir, size koruyucular gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz, bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar, sonra gerçek Mevlalarına döndürürler. Haberiniz olsun, hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir.
Diyanet Vakfi : O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.
Edip Yüksel : O, kulları üzerinde egemendir ve üzerinize koruyucu melekler gönderir. Sizden birine ölüm geldiği zaman elçilerimiz onun canını hiç vakit geçirmeden alırlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucular gönderir, sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz, hiç eksiklik yapmadan, onun canını alırlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, kulları üzerinde hükümranlığını sürdürür ve üzerinize hareketlerinizi kaydeden koruyucular gönderir. Sonunda birinize ölüm geldiği vakit, gönderdiğimiz ve görevlerinde kusur yapmayan melekler canını alırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kullarının fevkında kahir o, üzerinize harekâtınızı zabteden hafaza gönderir, hattâ birinize ölüm geldiği vakit onu gönderdiğimiz Melekler kabzederler ve onlar vazifelerinde kusûr etmezler
Fizilal-il Kuran : O, kulları üzerinde kesin egemendir. Size koruyucu melekler gönderir. Sonunda birinize ölüm gelince, elçilerimiz hiçbir görev kusuru yapmaksızın onun canını alırlar.
Gültekin Onan : O, kulları üzerinde kahhar olandır. Size koruyucular gönderiyor. Sonunda sizden birine ölüm gelip çattığı zaman, elçilerimiz onun 'hayatına son verirler'. Onlar (bu işte ne eksik, ne fazla) kusur etmezler.
Hakkı Yılmaz : "Ve Allah, kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve O, sizin üzerinize koruyucular gönderir. Sonra da sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz, hiç eksik-fazla yapmadan, onu vefat ettirirler; onlara geçmişte yaptıklarını, yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlatırlar. "
Hasan Basri Çantay : O, kullarının üzerine (yegâne) kahr-u galebe (ve tasarruf) saahibidir. Size bekçi (melek) ler yolluyor. Nihayet her hangi birinize ölüm geldi mi (o) elçilerimiz, onlar artık ve eksik bir şey yapmaksızın, onun ruhunu alırlar.
Hayrat Neşriyat : Hem O, kullarının üstünde mutlak galibdir ve üzerinize (amellerinizi) muhâfaza edici (Kirâmen Kâtibîn denilen yazıcı) melekler gönderir. Nihâyet birinize ölüm geldiği zaman, elçilerimiz (olan melekler) onun canını alırlar; ve onlar (vazîfelerini aslâ) ihmâl etmezler.
İbni Kesir : O, kulları üzerinde yegane hakimdir. Ve size, koruyucular yollar. Nihayet herhangi birinize ölüm gelince; elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar.
İskender Evrenosoğlu : Ve O, kullarının üstünde kahhardır (kuvvet ve güç sahibidir).Ve üzerinize muhafaza edici (koruyucu) gönderir. Sizden birinize ölüm gelince, onu resûllerimiz vefat ettirir. Onlar (bunu yaparken) kusur etmezler.
Muhammed Esed : Yalnız Odur kulları üzerinde hüküm sahibi olan. Ve O, birinize ölüm yaklaştığında elçilerimiz onun canını alıncaya kadar sizi gözetlemek için semavi güçler gönderir: ve bu güçler (hiç kimseyi) atlamazlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kullarının üzerinde kahirdir. Ve sizin üzerinize hafaza meleklerini gönderir. Nihâyet sizden birinize ölüm gelince onun ruhunu Bizim gönderdiğimiz melekler kabzederler, ve onlar vazifelerinde kusur etmezler.
Ömer Öngüt : Ve O, kullarının üzerinde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu (melekler) gönderir. Nihayet herhangi birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar (bu hususta) hiç geri kalmazlar.
Şaban Piriş : Kulları üzerinde yegane hakim odur. Size gözetleyiciler (melekler) gönderir. Sonunda birinize ölüm geldiği zaman, elçilerimiz hiç bir kusur etmeden onun canını alırlar.
Suat Yıldırım : O kullarının üstünde de tek hâkimdir. O üzerinize, hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir. Nihayet sizden birine ölüm vakti geldiğinde elçilerimiz hiç geciktirmeksizin ve hiçbir işi aksatmaksızın onun ruhunu alırlar.
Süleyman Ateş : O, kulların üstünde tek hâkimdir. Size koruyucu(melek)ler gönderir, nihâyet birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar, onlar (bu hususta) hiç geri kalmazlar.
Tefhim-ul Kuran : O, kulları üzerinde kahredici (kahhar) olandır. Size koruyucular gönderiyor. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, elçilerimiz onun 'hayatına son verirler'. Onlar (bu işte, ne eksik ne fazla) kusur etmezler.
Ümit Şimşek : O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Kulları üzerinde egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Üzerinize koruyucular gönderir. Nihayet ölüm birinize geldiğinde, elçilerimiz onu vefat ettirirler. Ne vaktinden önce iş yaparlar onlar ne de vaktinden sonra.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}