» 6 / En’âm  8:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 8
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve dediler
2. لَوْلَا (LVLE) = levlā : değil miydi?
3. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirilmeli
4. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : O'na
5. مَلَكٌ (MLK) = melekun : bir melek
6. وَلَوْ (VLV) = velev : ve eğer
7. أَنْزَلْنَا (ÊNZLNE) = enzelnā : indirseydik
8. مَلَكًا (MLKE) = meleken : bir melek
9. لَقُضِيَ (LGŽY) = leḳuDiye : bitirilmiş olurdu
10. الْأَمْرُ (ELÊMR) = l-emru :
11. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : artık
12. لَا (LE) = lā :
13. يُنْظَرُونَ (YNƵRVN) = yunZerūne : hiç göz açtırılmazdı
ve dediler | değil miydi? | indirilmeli | O'na | bir melek | ve eğer | indirseydik | bir melek | bitirilmiş olurdu | | artık | | hiç göz açtırılmazdı |

[GVL] [] [NZL] [] [MLK] [] [NZL] [MLK] [GŽY] [EMR] [] [] [NƵR]
VGELVE LVLE ÊNZL ALYH MLK VLV ÊNZLNE MLKE LGŽY ELÊMR S̃M LE YNƵRVN

ve ḳālū levlā unzile ǎleyhi melekun velev enzelnā meleken leḳuDiye l-emru ṧumme yunZerūne
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

 » 6 / En’âm  Suresi: 8
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler And they said,
لولا | LVLE levlā değil miydi? """Why has not been"
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilmeli sent down
عليه | ALYH ǎleyhi O'na to him
ملك م ل ك | MLK MLK melekun bir melek "an Angel?"""
ولو | VLV velev ve eğer And if
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā indirseydik We (had) sent down
ملكا م ل ك | MLK MLKE meleken bir melek an Angel,
لقضي ق ض ي | GŽY LGŽY leḳuDiye bitirilmiş olurdu surely (would) have been decided
الأمر ا م ر | EMR ELÊMR l-emru the matter
ثم | S̃M ṧumme artık then
لا | LE no
ينظرون ن ظ ر | NƵR YNƵRVN yunZerūne hiç göz açtırılmazdı respite would have been granted to them.

6:8 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler | değil miydi? | indirilmeli | O'na | bir melek | ve eğer | indirseydik | bir melek | bitirilmiş olurdu | | artık | | hiç göz açtırılmazdı |

[GVL] [] [NZL] [] [MLK] [] [NZL] [MLK] [GŽY] [EMR] [] [] [NƵR]
VGELVE LVLE ÊNZL ALYH MLK VLV ÊNZLNE MLKE LGŽY ELÊMR S̃M LE YNƵRVN

ve ḳālū levlā unzile ǎleyhi melekun velev enzelnā meleken leḳuDiye l-emru ṧumme yunZerūne
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

[ق و ل] [] [ن ز ل] [] [م ل ك] [] [ن ز ل] [م ل ك] [ق ض ي] [ا م ر] [] [] [ن ظ ر]

 » 6 / En’âm  Suresi: 8
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler And they said,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لولا | LVLE levlā değil miydi? """Why has not been"
Lam,Vav,Lam,Elif,
30,6,30,1,
EXH – exhortation particle
حرف تحضيض
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilmeli sent down
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
عليه | ALYH ǎleyhi O'na to him
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ملك م ل ك | MLK MLK melekun bir melek "an Angel?"""
Mim,Lam,Kef,
40,30,20,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
ولو | VLV velev ve eğer And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
أنزلنا ن ز ل | NZL ÊNZLNE enzelnā indirseydik We (had) sent down
,Nun,Ze,Lam,Nun,Elif,
,50,7,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
ملكا م ل ك | MLK MLKE meleken bir melek an Angel,
Mim,Lam,Kef,Elif,
40,30,20,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
لقضي ق ض ي | GŽY LGŽY leḳuDiye bitirilmiş olurdu surely (would) have been decided
Lam,Gaf,Dad,Ye,
30,100,800,10,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
اللام لام التوكيد
فعل ماض مبني للمجهول
الأمر ا م ر | EMR ELÊMR l-emru the matter
Elif,Lam,,Mim,Re,
1,30,,40,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
ثم | S̃M ṧumme artık then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
لا | LE no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
ينظرون ن ظ ر | NƵR YNƵRVN yunZerūne hiç göz açtırılmazdı respite would have been granted to them.
Ye,Nun,Zı,Re,Vav,Nun,
10,50,900,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler | لَوْلَا: değil miydi? | أُنْزِلَ: indirilmeli | عَلَيْهِ: O'na | مَلَكٌ: bir melek | وَلَوْ: ve eğer | أَنْزَلْنَا: indirseydik | مَلَكًا: bir melek | لَقُضِيَ: bitirilmiş olurdu | الْأَمْرُ: | ثُمَّ: artık | لَا: | يُنْظَرُونَ: hiç göz açtırılmazdı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler | لولا LWLE değil miydi? | أنزل ÊNZL indirilmeli | عليه ALYH O'na | ملك MLK bir melek | ولو WLW ve eğer | أنزلنا ÊNZLNE indirseydik | ملكا MLKE bir melek | لقضي LGŽY bitirilmiş olurdu | الأمر ELÊMR | ثم S̃M artık | لا LE | ينظرون YNƵRWN hiç göz açtırılmazdı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler | levlā: değil miydi? | unzile: indirilmeli | ǎleyhi: O'na | melekun: bir melek | velev: ve eğer | enzelnā: indirseydik | meleken: bir melek | leḳuDiye: bitirilmiş olurdu | l-emru: | ṧumme: artık | : | yunZerūne: hiç göz açtırılmazdı |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: ve dediler | LVLE: değil miydi? | ÊNZL: indirilmeli | ALYH: O'na | MLK: bir melek | VLV: ve eğer | ÊNZLNE: indirseydik | MLKE: bir melek | LGŽY: bitirilmiş olurdu | ELÊMR: | S̃M: artık | LE: | YNƵRVN: hiç göz açtırılmazdı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Diyorlar ki: Ona bir melek indirilseydi. Melek indirseydik iş, olur biterdi ama sonra kendilerine gözlerini yumup açacak kadar bile bir mühlet verilmezdi.
Adem Uğur : Muhammed'e (görebileceğimiz) bir melek indirilseydi ya! dediler. Eğer biz öyle bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile açtırılmazdı.
Ahmed Hulusi : "Onun üzerine (göreceğimiz gibi) bir melek indirilmeliydi" dediler. . . Eğer (öyle) bir melek inzâl etseydik iş bitirilmiş olurdu! Sonra da bir an bile mühlet verilmezdi.
Ahmet Tekin : “Ona bir melek indirilseydi ya!” derler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile açtırılmazdı.
Ahmet Varol : 'Ona bir melek indirilseydi ya!' dediler. Bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu ve onlara göz bile açtırılmazdı.
Ali Bulaç : Bir de: "Ona "bizim de görebileceğimiz bir melek gönderilmeli değil miydi?" dediler. Eğer Biz bir melek gönderseydik elbette iş bitirilmiş olur, sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.
Ali Fikri Yavuz : "O'na bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu, artık kendilerine hiç göz açtırılmazdı.
Bekir Sadak : Ve derler ki: «Ona bir melek indirilmeli değil miydi?» Eğer bir melek indirilseydi, elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı.
Celal Yıldırım : Bir de O'nun (Muhammed'in) üzerine (bizim görebileceğimiz biçimde) bir melek indirilseydi ya, derler. Eğer bir melek indirseydik, (ilâhî sünnetimiz gereği) iş olup biterdi de kendilerine göz bile açtırılmazdı.
Diyanet İşleri : Bir de dediler ki: “Ona (açıktan göreceğimiz) bir melek indirilse ya!” Eğer (öyle) bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu, sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. (Hemen helâk edilirlerdi.)
Diyanet İşleri (eski) : 'Ona bir melek indirilmeli değil miydi?' dediler. Bir melek indirmiş olsaydık iş bitmiş olurdu da onlara göz bile açtırılmazdı.
Diyanet Vakfi : Muhammed'e (görebileceğimiz) bir melek indirilseydi ya! dediler. Eğer biz öyle bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile açtırılmazdı.
Edip Yüksel : 'Ona bir melek indirilmeli değil miydi!,' diyorlar. Bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Onlara zaman da verilmezdi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «O'na bir melek indirilmeli değil miydi?» dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu, sonra kendilerine hiç göz açtırılmazdı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de «Şuna bir melek indirilse de görsek?» diyorlar. Eğer öyle bir melek indirseydik muhakkak iş bitirilmiş olur, kendilerine bir an bile göz açtırılmazdı!
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de «şunun üzerinde bir Melek indirilse de görsek a» diyorlar eğer öyle bir Melek indirse idik her halde iş bitirilmiş olur, kendilerine bir ân bile göz açtırılmazdı
Fizilal-il Kuran : Onlar «Muhammed'e bir melek indirilseydi ya» dediler. Eğer melek indirseydik, onların işleri bitirilir, kendilerine hiç mühlet tanınmazdı.
Gültekin Onan : Ve derler ki: "Ona bir melek indirilmeli değil miydi?". Eğer bir melek indirilseydi elbette buyruk bitirilmiş / yerine getirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı.
Hakkı Yılmaz : Ve onlar, “Bu Peygamber'e bir melek indirilseydi ya!” dediler. Eğer Biz, bir melek indirmiş olsaydık, iş, kesinlikle bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz bile açtırılmazdı.
Hasan Basri Çantay : Ona (peygambere «Bizim de görebileceğimiz) bir melek gönderilmeli değil miydi?» dediler. Eğer biz (öyle) bir melek gönderseydik elbette (helakleri) iş (i) bitirilmiş olur, sonra (tevbe etmeleri de beklenmez,) kendilerine göz bile açdırılmazdı.
Hayrat Neşriyat : Bir de: 'Ona (peygamberliğini tasdîk eden, bizim de göreceğimiz) bir melek indirilmeli değil miydi?' dediler. Hâlbuki (istedikleri gibi) bir melek indirseydik, (helâkleri için) elbette iş bitirilmiş olur, sonra onlara (bir an bile) mühlet verilmezdi.
İbni Kesir : Ona bir melek indirmeli değil miydi? dediler. Eğer Biz, bir melek indirseydik; elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.
İskender Evrenosoğlu : Ve: “Ona bir melek indirilseydi, olmaz mıydı?” dediler. Şâyet bir melek indirseydik, mutlaka iş, olup bitirilirdi. Sonra (onlara) mühlet verilmez.
Muhammed Esed : Onlar, ayrıca, "Neden ona (alenen) bir melek gönderilmiş değil?" derler. Ama bir melek göndermiş olsaydık, muhakkak ki, her şeyin hükmü verilip bitmiş olurdu ve onlara (pişmanlık için) başka bir fırsat tanınmazdı.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki: «Onun üzerine bir melek indirilmeli değil mi idi?» Ve eğer Biz bir melek indirmiş olsaydık elbette iş bitirilmiş olurdu. Sonra onlara göz açtırılmazdı.
Ömer Öngüt : “Ona bir melek indirilseydi ya!” derler. Eğer biz bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine göz bile açtırılmazdı.
Şaban Piriş : Peygambere bir melek indirilmeli değil miydi? derler. Eğer bir melek indirseydik, beklenmeden iş bitirilirdi.
Suat Yıldırım : Bir de: "Ona "bizim de görebileceğimiz bir melek gönderilmeli değil miydi?" dediler. Eğer Biz bir melek gönderseydik elbette iş bitirilmiş olur, sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.
Süleyman Ateş : "O'na bir melek indirilmeli değil miydi?" dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu, artık kendilerine hiç göz açtırılmazdı.
Tefhim-ul Kuran : Ve derler ki: «Ona bir melek indirilmeli değil miydi?» Eğer bir melek indirilseydi, elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı.
Ümit Şimşek : Nitekim 'Ona bir melek indirilseydi ya' dediler. Biz melek indirmiş olsaydık, işleri hemen bitirilir, kendilerine göz açtırılmazdı.
Yaşar Nuri Öztürk : Şunu da söylediler: "Bu peygambere bir melek indirilseydi ya!" Eğer böyle bir melek indirmiş olsaydık iş mutlaka bitirilmiş olurdu da kendilerine göz bile açtırılmazdı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}