» 6 / En’âm  Suresi:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55

Kırık Meal (Harekesiz) Meali
|الحمد ELḪMD̃ hamdolsun | لله LLH o Allah'a | الذي ELZ̃Y ki | خلق ḢLG yarattı | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | وجعل WCAL ve var etti | الظلمات ELƵLMET karanlıkları | والنور WELNWR ve aydınlığı | ثم S̃M yine de | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | بربهم BRBHM Rablerine | يعدلون YAD̃LWN eşler tutuyorlar | (6:1)
|هو HW O | الذي ELZ̃Y ki | خلقكم ḢLGKM sizi yaratıp | من MN -dan | طين ŦYN çamur- | ثم S̃M sonra | قضى GŽ koymuştur | أجلا ÊCLE bir süre | وأجل WÊCL ve bir süre | مسمى MSM belirli | عنده AND̃H kendi katından | ثم S̃M böyle iken | أنتم ÊNTM siz hala | تمترون TMTRWN kuşkulanıyorsunuz | (6:2)
|وهو WHW ve O | الله ELLH (tek) Allah'tır | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde de | وفي WFY ve | الأرض ELÊRŽ yerde | يعلم YALM bilir | سركم SRKM sizin gizlinizi | وجهركم WCHRKM ve açığınızı | ويعلم WYALM ve bilir | ما ME ne | تكسبون TKSBWN kazandığınızı | (6:3)
|وما WME | تأتيهم TÊTYHM onlara gelmez | من MN hiçbir | آية ËYT ayet | من MN -inden | آيات ËYET ayetler- | ربهم RBHM Rablerinin | إلا ÎLE asla | كانوا KENWE olmasınlar | عنها ANHE ondan | معرضين MARŽYN yüz çeviriyor | (6:4)
|فقد FGD̃ işte elbette | كذبوا KZ̃BWE yalanladılar | بالحق BELḪG hakkı | لما LME ne zaman ki | جاءهم CEÙHM kendilerine geldi | فسوف FSWF fakat yakında | يأتيهم YÊTYHM kendilerine gelecektir | أنباء ÊNBEÙ haberleri | ما ME şeyin | كانوا KENWE | به BH onunla | يستهزئون YSTHZÙWN alay ettikleri | (6:5)
|ألم ÊLM | يروا YRWE görmediler mi | كم KM nicesini | أهلكنا ÊHLKNE yok ettik | من MN | قبلهم GBLHM onlardan önce | من MN -den | قرن GRN nesiller- | مكناهم MKNEHM onlara imkanlar vermiştik | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | ما ME ne varsa | لم LM | نمكن NMKN vermediğimiz imkanları | لكم LKM size | وأرسلنا WÊRSLNE ve boşaltmıştık | السماء ELSMEÙ göğü de | عليهم ALYHM üzerlerine | مدرارا MD̃RERE bol bol | وجعلنا WCALNE ve kılmıştık | الأنهار ELÊNHER ırmakları | تجري TCRY akar | من MN | تحتهم TḪTHM (ayaklarının) altından | فأهلكناهم FÊHLKNEHM fakat onları helak ettik | بذنوبهم BZ̃NWBHM günahlarından ötürü | وأنشأنا WÊNŞÊNE ve yarattık | من MN | بعدهم BAD̃HM onların ardından | قرنا GRNE bir nesil | آخرين ËḢRYN başka | (6:6)
|ولو WLW ve eğer | نزلنا NZLNE indirmiş olsaydık | عليك ALYK sana | كتابا KTEBE bir Kitap | في FY | قرطاس GRŦES kağıt üzerine yazılı | فلمسوه FLMSWH onu tutsalardı | بأيديهم BÊYD̃YHM elleriyle | لقال LGEL yine derlerdi | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | إن ÎN | هذا HZ̃E bu | إلا ÎLE ancak | سحر SḪR bir büyüdür | مبين MBYN apaçık | (6:7)
|وقالوا WGELWE ve dediler | لولا LWLE değil miydi? | أنزل ÊNZL indirilmeli | عليه ALYH O'na | ملك MLK bir melek | ولو WLW ve eğer | أنزلنا ÊNZLNE indirseydik | ملكا MLKE bir melek | لقضي LGŽY bitirilmiş olurdu | الأمر ELÊMR | ثم S̃M artık | لا LE | ينظرون YNƵRWN hiç göz açtırılmazdı | (6:8)
|ولو WLW ve eğer | جعلناه CALNEH onu yapsaydık | ملكا MLKE melek | لجعلناه LCALNEH yine yapardık | رجلا RCLE bir adam (şeklinde) | وللبسنا WLLBSNE ve yine düşürürdük | عليهم ALYHM onları | ما ME | يلبسون YLBSWN düştükleri kuşkuya | (6:9)
|ولقد WLGD̃ ve muhakkak | استهزئ ESTHZÙ alay edilmişti | برسل BRSL peygamberlerle | من MN | قبلك GBLK senden önce de | فحاق FḪEG fakat kuşatıverdi | بالذين BELZ̃YN kimseleri | سخروا SḢRWE alay edenleri | منهم MNHM onlarla | ما ME şey | كانوا KENWE | به BH onunla | يستهزئون YSTHZÙWN alay ettikleri | (6:10)
|قل GL de ki | سيروا SYRWE dolaşın | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | ثم S̃M sonra | انظروا ENƵRWE görün | كيف KYF nasıl | كان KEN olmuş | عاقبة AEGBT sonu | المكذبين ELMKZ̃BYN yalanlayanların | (6:11)
|قل GL de ki | لمن LMN kimindir? | ما ME olanlar | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | والأرض WELÊRŽ ve yerde | قل GL de ki | لله LLH Allah'ındır | كتب KTB O yazmıştır | على AL üstüne | نفسه NFSH kendi | الرحمة ELRḪMT rahmet etmeyi | ليجمعنكم LYCMANKM sizi elbette toplayacaktır | إلى ÎL | يوم YWM gününde | القيامة ELGYEMT kıyamet | لا LE | ريب RYB şüphe olmayan | فيه FYH varlığında | الذين ELZ̃YN ama kimseler | خسروا ḢSRWE ziyana sokan(lar) | أنفسهم ÊNFSHM kendilerini | فهم FHM onlar | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmazlar | (6:12)
|وله WLH ve onlar | ما ME her şey | سكن SKN barınan | في FY | الليل ELLYL gecede | والنهار WELNHER ve gündüzde | وهو WHW e O | السميع ELSMYA işitendir | العليم ELALYM bilendir | (6:13)
|قل GL de ki | أغير ÊĞYR başkasını mı? | الله ELLH Allah'tan | أتخذ ÊTḢZ̃ edineyim | وليا WLYE dost | فاطر FEŦR yoktan var eden | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | وهو WHW ve kendisi | يطعم YŦAM besleyen | ولا WLE | يطعم YŦAM fakat beslenmeyen | قل GL de ki | إني ÎNY bana | أمرت ÊMRT emrerdildi | أن ÊN | أكون ÊKWN olmam | أول ÊWL ilki | من MN olanların | أسلم ÊSLM İslam | ولا WLE ve sakın | تكونن TKWNN olma | من MN | المشركين ELMŞRKYN ortak koşanlardan | (6:14)
|قل GL de ki | إني ÎNY şüphesiz ben | أخاف ÊḢEF korkarım | إن ÎN eğer | عصيت AṦYT isyan edersem | ربي RBY Rabbime | عذاب AZ̃EB azabından | يوم YWM bir günün | عظيم AƵYM büyük | (6:15)
|من MN kim | يصرف YṦRF çevrilip savılırsa | عنه ANH ondan (azabdan) | يومئذ YWMÙZ̃ o gün | فقد FGD̃ gerçekten | رحمه RḪMH (Allah) ona acımıştır | وذلك WZ̃LK işte budur | الفوز ELFWZ başarı | المبين ELMBYN apaçık | (6:16)
|وإن WÎN ve eğer | يمسسك YMSSK sana dokundursa | الله ELLH Allah | بضر BŽR bir zarar | فلا FLE yoktur | كاشف KEŞF açacak | له LH onu | إلا ÎLE başka | هو HW kendisinden | وإن WÎN ve eğer | يمسسك YMSSK sana dokundursa | بخير BḢYR bir hayır | فهو FHW kuşkusuz O | على AL | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyi | قدير GD̃YR yapabilendir | (6:17)
|وهو WHW ve O | القاهر ELGEHR tam hakimdir | فوق FWG üstünde | عباده ABED̃H kullarının | وهو WHW ve O | الحكيم ELḪKYM herşeyi yerli yerince yapan | الخبير ELḢBYR haber alandır | (6:18)
|قل GL de ki | أي ÊY hangi | شيء ŞYÙ şey | أكبر ÊKBR daha büyüktür | شهادة ŞHED̃T şahidlik bakımından | قل GL de ki | الله ELLH Allah | شهيد ŞHYD̃ şahiddir | بيني BYNY benimle | وبينكم WBYNKM sizin aranızda | وأوحي WÊWḪY ve vahyolundu | إلي ÎLY bana | هذا HZ̃E bu | القرآن ELGR ËN Kur'an | لأنذركم LÊNZ̃RKM sizi uyarayım | به BH onunla | ومن WMN ve herkesi | بلغ BLĞ ulaştığı | أئنكم ÊÙNKM siz | لتشهدون LTŞHD̃WN şahidlik ediyor musunuz? | أن ÊN gerçekten | مع MA ile beraber | الله ELLH Allah | آلهة ËLHT tanrılar olduğuna | أخرى ÊḢR başka | قل GL de ki | لا LE | أشهد ÊŞHD̃ ben şahidlik etmem | قل GL de ki | إنما ÎNME ancak | هو HW O | إله ÎLH Tanrıdır | واحد WEḪD̃ tek bir | وإنني WÎNNY şüphesiz ben | بريء BRYÙ uzağım | مما MME şeylerden | تشركون TŞRKWN sizin ortak koştuğunuz | (6:19)
|الذين ELZ̃YN kendilerine | آتيناهم ËTYNEHM verdiklerimiz | الكتاب ELKTEB Kitap | يعرفونه YARFWNH onu tanırlar | كما KME gibi | يعرفون YARFWN tanıdıkları | أبناءهم ÊBNEÙHM oğullarını | الذين ELZ̃YN kimseler | خسروا ḢSRWE ziyana sokan(lar) | أنفسهم ÊNFSHM kendilerini | فهم FHM onlar | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmazlar | (6:20)
|ومن WMN ve kim olabilir? | أظلم ÊƵLM daha zalim | ممن MMN edenlerden | افترى EFTR iftira | على AL karşı | الله ELLH Allah'a | كذبا KZ̃BE yalanı | أو ÊW ya da | كذب KZ̃B yalanlayandan | بآياته B ËYETH O'nun ayetlerini | إنه ÎNH şüphesiz | لا LE | يفلح YFLḪ kurtuluş yüzü görmezler | الظالمون ELƵELMWN zalimler | (6:21)
|ويوم WYWM ve gün | نحشرهم NḪŞRHM topladığımız | جميعا CMYAE hepsini | ثم S̃M sonra | نقول NGWL dediğimiz | للذين LLZ̃YN kimselere | أشركوا ÊŞRKWE ortak koşan(lara) | أين ÊYN hani nerede? | شركاؤكم ŞRKEÙKM ortaklarınız | الذين ELZ̃YN kimseler | كنتم KNTM olduğunuz | تزعمون TZAMWN zannetmekte | (6:22)
|ثم S̃M sonra | لم LM | تكن TKN kalmadığı | فتنتهم FTNTHM onların çareleri | إلا ÎLE başka | أن ÊN | قالوا GELWE demelerinden | والله WELLH Allah'a andolsun ki | ربنا RBNE Rabbimiz | ما ME | كنا KNE biz değildik | مشركين MŞRKYN ortak koşanlar | (6:23)
|انظر ENƵR bak | كيف KYF nasıl | كذبوا KZ̃BWE yalan söylediler | على AL karşı | أنفسهم ÊNFSHM kendilerine | وضل WŽL ve sapıp gitti | عنهم ANHM kendilerinden | ما ME şeyler | كانوا KENWE oldukları | يفترون YFTRWN uydurduruyor(lar) | (6:24)
|ومنهم WMNHM içlerinden vardır | من MN kimseler | يستمع YSTMA dinleyen | إليك ÎLYK seni | وجعلنا WCALNE fakat biz koyduk | على AL üstüne | قلوبهم GLWBHM kalblerinin | أكنة ÊKNT perdeler | أن ÊN | يفقهوه YFGHWH onu anlamalarına engel | وفي WFY ve içine | آذانهم ËZ̃ENHM kulaklarının | وقرا WGRE ağırlık | وإن WÎN ve eğer | يروا YRWE görseler de | كل KL her | آية ËYT mu'cizeyi | لا LE asla | يؤمنوا YÙMNWE inanmazlar | بها BHE ona | حتى ḪT hatta | إذا ÎZ̃E zaman | جاءوك CEÙWK sana geldikleri | يجادلونك YCED̃LWNK seninle tartışırlar | يقول YGWL derler | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | إن ÎN | هذا HZ̃E bu | إلا ÎLE başka değildir | أساطير ÊSEŦYR masallarından | الأولين ELÊWLYN eskilerin | (6:25)
|وهم WHM ve onlar | ينهون YNHWN hem menederler | عنه ANH ondan | وينأون WYNÊWN hem de uzak dururlar | عنه ANH ondan | وإن WÎN ve böylece | يهلكون YHLKWN mahvediyorlar | إلا ÎLE yalnız | أنفسهم ÊNFSHM kendilerini | وما WME değiller | يشعرون YŞARWN farkında | (6:26)
|ولو WLW ve eğer | ترى TR bir görsen | إذ ÎZ̃ iken | وقفوا WGFWE durdurulmuş | على AL başında | النار ELNER ateşin | فقالوا FGELWE dediklerini | يا YE EY/HEY/AH | ليتنا LYTNE keşke ben | نرد NRD̃ geri döndürülseydik | ولا WLE ve | نكذب NKZ̃B yalanlamasaydık | بآيات B ËYET ayetlerini | ربنا RBNE Rabbimizin | ونكون WNKWN ve olsaydık | من MN -dan | المؤمنين ELMÙMNYN inananlar- | (6:27)
|بل BL hayır | بدا BD̃E göründü | لهم LHM onlara | ما ME | كانوا KENWE oldukları | يخفون YḢFWN gizlemekte | من MN | قبل GBL daha önce | ولو WLW eğer | ردوا RD̃WE geri gönderilselerdi | لعادوا LAED̃WE yine dönerlerdi | لما LME şeye | نهوا NHWE men'olundukları | عنه ANH kendinden | وإنهم WÎNHM çünkü onlar | لكاذبون LKEZ̃BWN yalancılardır | (6:28)
|وقالوا WGELWE dediler ki | إن ÎN | هي HY onlar | إلا ÎLE başka yoktur | حياتنا ḪYETNE hayatımızdan | الدنيا ELD̃NYE dünya | وما WME ve değiliz | نحن NḪN biz | بمبعوثين BMBAWS̃YN diriltilecek | (6:29)
|ولو WLW ve eğer | ترى TR (onları) bir görsen | إذ ÎZ̃ iken | وقفوا WGFWE durdurulmuş | على AL huzurunda | ربهم RBHM Rablerinin | قال GEL dedi | أليس ÊLYS değil miymiş? | هذا HZ̃E bu | بالحق BELḪG gerçek | قالوا GELWE dediler ki | بلى BL evet gerçektir | وربنا WRBNE Rabbimiz hakkı için | قال GEL dedi | فذوقوا FZ̃WGWE öyle ise tadın | العذاب ELAZ̃EB azabı | بما BME dolayı | كنتم KNTM ettiğinizden | تكفرون TKFRWN inkar | (6:30)
|قد GD̃ gerçekten | خسر ḢSR ziyana uğradı(lar) | الذين ELZ̃YN kimseler | كذبوا KZ̃BWE yalanlayan(lar) | بلقاء BLGEÙ huzuruna çıkmayı | الله ELLH Allah'ın | حتى ḪT nihayet | إذا ÎZ̃E zaman | جاءتهم CEÙTHM kendilerine geldiği | الساعة ELSEAT o sa'at | بغتة BĞTT ansızın | قالوا GELWE dediler | يا YE EY/HEY/AH | حسرتنا ḪSRTNE Pişmanız | على AL dolayı | ما ME | فرطنا FRŦNE kusurlarımızdan | فيها FYHE orada | وهم WHM ve onlar | يحملون YḪMLWN yüklenecekler | أوزارهم ÊWZERHM günahlarını | على AL | ظهورهم ƵHWRHM sırtlarına | ألا ÊLE bakın | ساء SEÙ ne kötü | ما ME şeyler | يزرون YZRWN yüklenip taşıyorlar | (6:31)
|وما WME ve değildir | الحياة ELḪYET hayatı | الدنيا ELD̃NYE dünya | إلا ÎLE başka bir şey | لعب LAB bir oyundan | ولهو WLHW ve eğlenceden | وللدار WLLD̃ER ve yurdu | الآخرة EL ËḢRT ahiret | خير ḢYR daha iyidir | للذين LLZ̃YN kimseler için | يتقون YTGWN korunan(lar) | أفلا ÊFLE | تعقلون TAGLWN düşünmüyor musunuz? | (6:32)
|قد GD̃ muhakkak | نعلم NALM biliyoruz | إنه ÎNH şüphesiz | ليحزنك LYḪZNK seni üzüyor | الذي ELZ̃Y şeyler | يقولون YGWLWN onların dedikleri | فإنهم FÎNHM gerçekte onlar | لا LE | يكذبونك YKZ̃BWNK seni yalanlamıyorlar | ولكن WLKN fakat | الظالمين ELƵELMYN o zalimler | بآيات B ËYET ayetlerini | الله ELLH Allah'ın | يجحدون YCḪD̃WN yalanlıyorlar | (6:33)
|ولقد WLGD̃ ve andolsun | كذبت KZ̃BT yalanlanmıştı | رسل RSL elçiler | من MN | قبلك GBLK senden önce de | فصبروا FṦBRWE sabrettiler | على AL karşı | ما ME | كذبوا KZ̃BWE yalanlanmalarına | وأوذوا WÊWZ̃WE ve eziyet edilmelerine | حتى ḪT nihayet | أتاهم ÊTEHM onlara yetişti | نصرنا NṦRNE yardımımız | ولا WLE yoktur | مبدل MBD̃L değiştirebilecek | لكلمات LKLMET kelimelerini | الله ELLH Allah'ın | ولقد WLGD̃ andolsun | جاءك CEÙK sana da gelmiştir | من MN -inden | نبإ NBÎ haber- | المرسلين ELMRSLYN elçilerin | (6:34)
|وإن WÎN ve eğer | كان KEN | كبر KBR ağır geldiyse | عليك ALYK sana | إعراضهم ÎAREŽHM onların yüz çevirmesi | فإن FÎN haydi | استطعت ESTŦAT yapabilirsen | أن ÊN | تبتغي TBTĞY ara ki | نفقا NFGE bir delik | في FY içine | الأرض ELÊRŽ yerin | أو ÊW ya da | سلما SLME bir merdiven | في FY | السماء ELSMEÙ göğe | فتأتيهم FTÊTYHM onlara getiresin | بآية B ËYT bir mu'cize | ولو WLW şayet | شاء ŞEÙ dileseydi | الله ELLH Allah | لجمعهم LCMAHM elbette onları toplardı | على AL üzerinde | الهدى ELHD̃ hidayet | فلا FLE | تكونن TKWNN o halde olma | من MN -den | الجاهلين ELCEHLYN cahiller- | (6:35)
|إنما ÎNME ancak | يستجيب YSTCYB icabet eder | الذين ELZ̃YN kimseler | يسمعون YSMAWN işiten(ler) | والموتى WELMWT ölülere gelince | يبعثهم YBAS̃HM onları diriltir | الله ELLH Allah | ثم S̃M sonra | إليه ÎLYH O'na | يرجعون YRCAWN döndürülürler | (6:36)
|وقالوا WGELWE dediler ki | لولا LWLE değil miydi? | نزل NZL indirilmeli | عليه ALYH ona | آية ËYT bir mu'cize | من MN -nden | ربه RBH Rabbi- | قل GL de ki | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | قادر GED̃R kadirdir | على AL üzerine | أن ÊN | ينزل YNZL indirmeğe | آية ËYT bir mu'cize | ولكن WLKN fakat | أكثرهم ÊKS̃RHM çokları | لا LE | يعلمون YALMWN bilmezler | (6:37)
|وما WME yoktur ki | من MN hiçbir | دابة D̃EBT yürüyen hayvan | في FY -nde | الأرض ELÊRŽ yeryüzü- | ولا WLE ve hiçbir | طائر ŦEÙR kuş | يطير YŦYR uçan | بجناحيه BCNEḪYH iki kanadiyle | إلا ÎLE olmasınlar | أمم ÊMM birer ümmet | أمثالكم ÊMS̃ELKM sizin gibi | ما ME | فرطنا FRŦNE biz eksik bırakmamışızdır | في FY | الكتاب ELKTEB Kitapta | من MN hiçbir | شيء ŞYÙ şeyi | ثم S̃M sonra | إلى ÎL -(nin huzuru)na | ربهم RBHM Rableri- | يحشرون YḪŞRWN toplanacaklardır | (6:38)
|والذين WELZ̃YN kimseler | كذبوا KZ̃BWE yalanlayan(lar) | بآياتنا B ËYETNE bizim ayetlerimizi | صم ṦM sağırdırlar | وبكم WBKM ve dilsizdirler | في FY içinde | الظلمات ELƵLMET karanlıklar | من MN kimseyi | يشإ YŞÎ dilediği | الله ELLH Allah | يضلله YŽLLH şaşırtır | ومن WMN ve kimseyi de | يشأ YŞÊ dilediği | يجعله YCALH koyar | على AL üzerine | صراط ṦREŦ yol | مستقيم MSTGYM doğru | (6:39)
|قل GL de ki | أرأيتكم ÊRÊYTKM gördünüz mü? | إن ÎN eğer | أتاكم ÊTEKM size gelse | عذاب AZ̃EB azabı | الله ELLH Allah'ın | أو ÊW ya da | أتتكم ÊTTKM gelse | الساعة ELSEAT o sa'at | أغير ÊĞYR başkasına mı | الله ELLH Allah'tan | تدعون TD̃AWN yalvarırsınız | إن ÎN şayet | كنتم KNTM iseniz (söyleyin) | صادقين ṦED̃GYN doğru (sözlü) | (6:40)
|بل BL hayır | إياه ÎYEH yalnız O'na | تدعون TD̃AWN yalvarırsınız | فيكشف FYKŞF O da kaldırır | ما ME şeyi | تدعون TD̃AWN istediğiniz | إليه ÎLYH ondan | إن ÎN şayet | شاء ŞEÙ dilerse | وتنسون WTNSWN ve unutursunuz | ما ME şeyleri | تشركون TŞRKWN ortak koştuğunuz | (6:41)
|ولقد WLGD̃ muhakkak | أرسلنا ÊRSLNE (elçiler) gönderdik | إلى ÎL | أمم ÊMM ümmetlere | من MN | قبلك GBLK senden önce de | فأخذناهم FÊḢZ̃NEHM onları yakalayıp cezalandırmıştık | بالبأساء BELBÊSEÙ darlık ile | والضراء WELŽREÙ ve sıkıntı ile | لعلهم LALHM belki onlar | يتضرعون YTŽRAWN yalvarırlar diye | (6:42)
|فلولا FLWLE hiç olmazsa | إذ ÎZ̃ zaman | جاءهم CEÙHM kendilerine geldiği | بأسنا BÊSNE baskınımız | تضرعوا TŽRAWE yalvarsalardı | ولكن WLKN fakat | قست GST katılaştı | قلوبهم GLWBHM kalbleri | وزين WZYN ve süslü gösterdi | لهم LHM onlara | الشيطان ELŞYŦEN şeytan | ما ME şeyleri | كانوا KENWE oldukları | يعملون YAMLWN yapmış | (6:43)
|فلما FLME ne zaman ki | نسوا NSWE unutunca | ما ME | ذكروا Z̃KRWE yapılan uyarıları | به BH kendileri | فتحنا FTḪNE açıverdik | عليهم ALYHM üzerlerine | أبواب ÊBWEB kapılarını | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyin | حتى ḪT nihayet | إذا ÎZ̃E sırada | فرحوا FRḪWE sevince daldıkları | بما BME şey ile | أوتوا ÊWTWE kendilerine verilen | أخذناهم ÊḢZ̃NEHM onları yakaladık | بغتة BĞTT ansızın | فإذا FÎZ̃E böylece | هم HM onlar | مبلسون MBLSWN bütün umutlarnı yitirdiler | (6:44)
|فقطع FGŦA böylece kesildi | دابر D̃EBR ardı | القوم ELGWM milletin | الذين ELZ̃YN onlar ki | ظلموا ƵLMWE haksızlık ediyordu | والحمد WELḪMD̃ hamdolsun | لله LLH Allah'a | رب RB Rabbi | العالمين ELAELMYN alemlerin | (6:45)
|قل GL de ki | أرأيتم ÊRÊYTM söyleyin bana | إن ÎN eğer | أخذ ÊḢZ̃ alsa | الله ELLH Allah | سمعكم SMAKM işitme(duyu)nuzu | وأبصاركم WÊBṦERKM ve gözlerinizi | وختم WḢTM ve mühür vursa | على AL üstüne | قلوبكم GLWBKM kalblerinizin | من MN kimdir? | إله ÎLH tanrı | غير ĞYR başka | الله ELLH Allah'tan | يأتيكم YÊTYKM size getirecek | به BH bun(lar)ı | انظر ENƵR bak | كيف KYF nasıl | نصرف NṦRF türlü türlü açıklıyoruz | الآيات EL ËYET ayetleri | ثم S̃M sonra yine | هم HM onlar | يصدفون YṦD̃FWN yüz çeviriyorlar | (6:46)
|قل GL de ki | أرأيتكم ÊRÊYTKM söyleyin bana | إن ÎN eğer | أتاكم ÊTEKM size gelse | عذاب AZ̃EB azabı | الله ELLH Allah'ın | بغتة BĞTT ansızın | أو ÊW ya da | جهرة CHRT açıkça | هل HL mi? | يهلك YHLK helak edilir | إلا ÎLE başkası | القوم ELGWM toplumdan | الظالمون ELƵELMWN zalim | (6:47)
|وما WME | نرسل NRSL biz gönderimeyi | المرسلين ELMRSLYN elçileri | إلا ÎLE dışında | مبشرين MBŞRYN müjdeciler olmak | ومنذرين WMNZ̃RYN ve uyarıcılar olmak | فمن FMN o halde kim | آمن ËMN inanır | وأصلح WÊṦLḪ ve uslanırsa | فلا FLE yoktur | خوف ḢWF korku | عليهم ALYHM onlara | ولا WLE ve değildir | هم HM onlar | يحزنون YḪZNWN üzülecek de | (6:48)
|والذين WELZ̃YN kimselere | كذبوا KZ̃BWE yalanlayan(lara) | بآياتنا B ËYETNE ayetlerimizi | يمسهم YMSHM dokunacaktır | العذاب ELAZ̃EB azab | بما BME yüzünden | كانوا KENWE yaptıkları | يفسقون YFSGWN fenalık | (6:49)
|قل GL de ki | لا LE | أقول ÊGWL ben demiyorum | لكم LKM size | عندي AND̃Y yanımdadır | خزائن ḢZEÙN hazineleri | الله ELLH Allah'ın | ولا WLE ve | أعلم ÊALM bilmem | الغيب ELĞYB gaybı | ولا WLE ve | أقول ÊGWL demiyorum | لكم LKM size | إني ÎNY ben | ملك MLK meleğim | إن ÎN | أتبع ÊTBA ben uyuyorum | إلا ÎLE sadece | ما ME şeye | يوحى YWḪ vahyolunan | إلي ÎLY bana | قل GL de ki | هل HL midir? | يستوي YSTWY eşit | الأعمى ELÊAM kör | والبصير WELBṦYR ve gören | أفلا ÊFLE | تتفكرون TTFKRWN düşünmüyor musunuz? | (6:50)
|وأنذر WÊNZ̃R ve uyar | به BH onunla | الذين ELZ̃YN kimseleri | يخافون YḢEFWN korkan(ları) | أن ÊN ki | يحشروا YḪŞRWE toplanacaklardır | إلى ÎL (huzuru)na | ربهم RBHM Rablerine | ليس LYS yoktur | لهم LHM kendilerinin | من MN | دونه D̃WNH O'ndan başka | ولي WLY ne dostları | ولا WLE ne de | شفيع ŞFYA destekçileri | لعلهم LALHM belki | يتقون YTGWN korunurlar | (6:51)
|ولا WLE | تطرد TŦRD̃ kovma | الذين ELZ̃YN kimseleri | يدعون YD̃AWN yalvaranları | ربهم RBHM Rablerine | بالغداة BELĞD̃ET sabah | والعشي WELAŞY ve akşam | يريدون YRYD̃WN isteyerek | وجهه WCHH O'nun rızasını | ما ME yoktur | عليك ALYK sana | من MN -ndan | حسابهم ḪSEBHM onların hesabı- | من MN hiçbir | شيء ŞYÙ şey (sorumluluk) | وما WME ve yoktur | من MN -dan | حسابك ḪSEBK senin hesabın- | عليهم ALYHM onlara | من MN hiçbir | شيء ŞYÙ şey (sorumluk) | فتطردهم FTŦRD̃HM onları kovup da | فتكون FTKWN olasın | من MN -den | الظالمين ELƵELMYN zalimler- | (6:52)
|وكذلك WKZ̃LK böylece | فتنا FTNE biz denedik | بعضهم BAŽHM onların kimini | ببعض BBAŽ kimi ile | ليقولوا LYGWLWE demeleri için | أهؤلاء ÊHÙLEÙ şunlara mı? | من MN lutfu layık gördü | الله ELLH Allah | عليهم ALYHM kendilerine | من MN -dan | بيننا BYNNE aramız- | أليس ÊLYS değil midir? | الله ELLH Allah | بأعلم BÊALM daha iyi bilen | بالشاكرين BELŞEKRYN şükredenleri | (6:53)
|وإذا WÎZ̃E ve zaman | جاءك CEÙK sana geldikleri | الذين ELZ̃YN kimseler | يؤمنون YÙMNWN inanan(lar) | بآياتنا B ËYETNE ayetlerimize | فقل FGL de ki | سلام SLEM selam olsun | عليكم ALYKM size | كتب KTB yazmıştır | ربكم RBKM Rabbiniz | على AL üzerine | نفسه NFSH kendi | الرحمة ELRḪMT rahmeti | أنه ÊNH kuşkusuz | من MN kim | عمل AML yaparsa | منكم MNKM sizden | سوءا SWÙE bir kötülük | بجهالة BCHELT bilmeyerek | ثم S̃M sonra | تاب TEB tevbe eder | من MN | بعده BAD̃H ardından | وأصلح WÊṦLḪ ve uslanırsa | فأنه FÊNH muhakkak ki O | غفور ĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir | (6:54)
|وكذلك WKZ̃LK ve böylece | نفصل NFṦL açıklıyoruz | الآيات EL ËYET ayetleri | ولتستبين WLTSTBYN belli olsun diye | سبيل SBYL yolu | المجرمين ELMCRMYN suçluların | (6:55)
|قل GL de ki | إني ÎNY elbette ben | نهيت NHYT men'olundum | أن ÊN | أعبد ÊABD̃ tapmaktan | الذين ELZ̃YN | تدعون TD̃AWN yalvardıklarınıza | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | قل GL de ki | لا LE | أتبع ÊTBA ben uymam | أهواءكم ÊHWEÙKM sizin keyiflerinize | قد GD̃ çünkü | ضللت ŽLLT sapıtmış olurum | إذا ÎZ̃E o takdirde | وما WME ve olmam | أنا ÊNE ben | من MN | المهتدين ELMHTD̃YN yola gelenlerden | (6:56)
|قل GL de ki | إني ÎNY elbette ben | على AL üzerindeyim | بينة BYNT açık bir delil | من MN -den | ربي RBY Rabbim- | وكذبتم WKZ̃BTM siz ise yalanladınız | به BH onu | ما ME değildir | عندي AND̃Y benim yanımda | ما ME şey (azab) | تستعجلون TSTACLWN acele istediğiniz | به BH onu | إن ÎN | الحكم ELḪKM hüküm vermek | إلا ÎLE yalnızca | لله LLH Allah'a aittir | يقص YGṦ (O) anlatır | الحق ELḪG gerçeği | وهو WHW ve O | خير ḢYR en iyisidir | الفاصلين ELFEṦLYN ayırdedenlerin | (6:57)
|قل GL de ki | لو LW eğer | أن ÊN elbette | عندي AND̃Y benim yanımda olsaydı | ما ME şey | تستعجلون TSTACLWN acele istediğiniz | به BH onu | لقضي LGŽY bitirilmişti | الأمر ELÊMR | بيني BYNY aramızda | وبينكم WBYNKM ve sizin aranızda | والله WELLH Allah | أعلم ÊALM daha iyi bilir | بالظالمين BELƵELMYN zalimleri | (6:58)
|وعنده WAND̃H ve O'nun yanındadır | مفاتح MFETḪ anahtarları | الغيب ELĞYB gayb'ın | لا LE | يعلمها YALMHE onları bilmez | إلا ÎLE başkası | هو HW O'ndan | ويعلم WYALM ve (O) bilir | ما ME ne varsa | في FY | البر ELBR karada olan | والبحر WELBḪR ve denizde olan | وما WME | تسقط TSGŦ düşmez | من MN hiçbir | ورقة WRGT yaprak | إلا ÎLE dışında | يعلمها YALMHE onun bilgisi | ولا WLE ve (yoktur) | حبة ḪBT bir dane | في FY içinde | ظلمات ƵLMET karanlıkları | الأرض ELÊRŽ yerin | ولا WLE ve (yoktur) | رطب RŦB yaş | ولا WLE ve | يابس YEBS kuru | إلا ÎLE ancak | في FY vardır | كتاب KTEB bir Kitapta | مبين MBYN apaçık | (6:59)
|وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y kimseler | يتوفاكم YTWFEKM sizi öldüren | بالليل BELLYL geceleyin | ويعلم WYALM ve bilir | ما ME şeyi | جرحتم CRḪTM işlediğiniz | بالنهار BELNHER gündüzün | ثم S̃M sonra | يبعثكم YBAS̃KM sizi diriltir | فيه FYH onda | ليقضى LYGŽ tamamlanıncaya kadar | أجل ÊCL süre | مسمى MSM belirlenmiş | ثم S̃M sonra | إليه ÎLYH O'nadır | مرجعكم MRCAKM dönüşünüz | ثم S̃M sonra | ينبئكم YNBÙKM size haber verecektir | بما BME şeyleri | كنتم KNTM olduğunuz | تعملون TAMLWN yapmış | (6:60)
|وهو WHW ve O | القاهر ELGEHR tek hakimdir | فوق FWG üstünde | عباده ABED̃H kulların | ويرسل WYRSL ve gönderir | عليكم ALYKM size | حفظة ḪFƵT koruyucu(melek)ler | حتى ḪT nihayet | إذا ÎZ̃E zaman | جاء CEÙ geldiği | أحدكم ÊḪD̃KM birinize | الموت ELMWT ölüm | توفته TWFTH onun canını alırlar | رسلنا RSLNE elçilerimiz | وهم WHM onlar | لا LE | يفرطون YFRŦWN hiç geri kalmazlar | (6:61)
|ثم S̃M sonra | ردوا RD̃WE döndürülürler | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | مولاهم MWLEHM Tanrıları | الحق ELḪG gerçek olan | ألا ÊLE doğrusu | له LH yalnız O'nundur | الحكم ELḪKM hüküm | وهو WHW ve O | أسرع ÊSRA en çabuğudur | الحاسبين ELḪESBYN hesap görenlerin | (6:62)
|قل GL de ki | من MN kim | ينجيكم YNCYKM sizi kurtarıyor | من MN -ndan | ظلمات ƵLMET karanlıkları- | البر ELBR karanın | والبحر WELBḪR ve denizin | تدعونه TD̃AWNH O'na yakardığınızda | تضرعا TŽRAE gizli olarak | وخفية WḢFYT ve açık olarak | لئن LÙN eğer | أنجانا ÊNCENE bizi kurtarırsa | من MN | هذه HZ̃H bundan | لنكونن LNKWNN elbette olacağız | من MN -den | الشاكرين ELŞEKRYN şükredenler- | (6:63)
|قل GL de ki | الله ELLH Allah | ينجيكم YNCYKM sizi kurtarıyor | منها MNHE ondan | ومن WMN ve | كل KL bütün | كرب KRB sıkıntılardan | ثم S̃M sonra | أنتم ÊNTM siz yine | تشركون TŞRKWN O'na ortak koşuyorsunuz | (6:64)
|قل GL de ki | هو HW O | القادر ELGED̃R kadirdir | على AL üzerine | أن ÊN | يبعث YBAS̃ göndermeğe | عليكم ALYKM sizin üzerinize | عذابا AZ̃EBE bir azab | من MN | فوقكم FWGKM üstünüzden | أو ÊW yahut | من MN | تحت TḪT altından | أرجلكم ÊRCLKM ayaklarınızın | أو ÊW ya da | يلبسكم YLBSKM sizi birbirinize düşürüp | شيعا ŞYAE parti parti | ويذيق WYZ̃YG ve taddırmağa | بعضكم BAŽKM kiminize | بأس BÊS hıncını | بعض BAŽ kiminizin | انظر ENƵR bak | كيف KYF nasıl | نصرف NṦRF açıklıyoruz | الآيات EL ËYET ayetleri | لعلهم LALHM diye | يفقهون YFGHWN anlasınlar | (6:65)
|وكذب WKZ̃B ve yalanladı | به BH onu | قومك GWMK kavmin | وهو WHW ve O | الحق ELḪG gerçek iken | قل GL de ki | لست LST ben değilim | عليكم ALYKM size | بوكيل BWKYL vekil | (6:66)
|لكل LKL her | نبإ NBÎ haberin | مستقر MSTGR gerçekleşeceği bir zaman vardır | وسوف WSWF yakında | تعلمون TALMWN bilirsiniz | (6:67)
|وإذا WÎZ̃E ve zaman | رأيت RÊYT gördüğün | الذين ELZ̃YN | يخوضون YḢWŽWN (münasebetsizliğe) dalanları | في FY hakkında | آياتنا ËYETNE ayetlerimiz | فأعرض FÊARŽ yüz çevir | عنهم ANHM onlardan | حتى ḪT kadar | يخوضوا YḢWŽWE onlar geçinceye | في FY | حديث ḪD̃YS̃ bir söze | غيره ĞYRH başka | وإما WÎME eğer | ينسينك YNSYNK sana (bunu) unutturursa | الشيطان ELŞYŦEN şeytan | فلا FLE | تقعد TGAD̃ oturma | بعد BAD̃ sonra | الذكرى ELZ̃KR hatırladıktan | مع MA beraber | القوم ELGWM topluluğuyla | الظالمين ELƵELMYN zalimler | (6:68)
|وما WME ve yoktur | على AL üzerine | الذين ELZ̃YN kimseler | يتقون YTGWN korunanlar | من MN | حسابهم ḪSEBHM onların hesabından | من MN bir | شيء ŞYÙ şey (sorumluluk) | ولكن WLKN ama | ذكرى Z̃KR bir hatırlatmak lazımdır | لعلهم LALHM belki | يتقون YTGWN korunurlar diye | (6:69)
|وذر WZ̃R ve bırak | الذين ELZ̃YN kimseleri | اتخذوا ETḢZ̃WE yerine koyan(ları) | دينهم D̃YNHM dinlerini | لعبا LABE oyun | ولهوا WLHWE ve eğlence | وغرتهم WĞRTHM ve aldattığı kimseleri | الحياة ELḪYET hayatının | الدنيا ELD̃NYE dünya | وذكر WZ̃KR ve öğüt ver | به BH o (Kur'an) ile | أن ÊN diye | تبسل TBSL helake gider | نفس NFS bir kişi | بما BME dolayı | كسبت KSBT kazandığından | ليس LYS olmaz | لها LHE onun | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | ولي WLY ne bir dostu | ولا WLE ne de | شفيع ŞFYA bir yardımcısı | وإن WÎN ve eğer | تعدل TAD̃L verse | كل KL her türlü | عدل AD̃L fidyeyi | لا LE | يؤخذ YÙḢZ̃ kabul edilmez | منها MNHE ondan | أولئك ÊWLÙK işte onlar | الذين ELZ̃YN kimselerdir | أبسلوا ÊBSLWE helake uğrayan(lardır) | بما BME dolayı | كسبوا KSBWE kazandıklarından | لهم LHM onlar için vardır | شراب ŞREB bir içki | من MN -dan | حميم ḪMYM kaynar su- | وعذاب WAZ̃EB ve bir azab | أليم ÊLYM acıklı | بما BME dolayı | كانوا KENWE olduklarından | يكفرون YKFRWN inkar ediyor | (6:70)
|قل GL de ki | أندعو ÊND̃AW mi yalvaralım? | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | ما ME şeylere | لا LE | ينفعنا YNFANE bize yarar vermeyen | ولا WLE | يضرنا YŽRNE ve zarar vermeyen | ونرد WNRD̃ ve döndürülüp | على AL üzerinde | أعقابنا ÊAGEBNE ökçelerimiz | بعد BAD̃ sonra | إذ ÎZ̃ | هدانا HD̃ENE bizi doğru yola ilettikten | الله ELLH Allah | كالذي KELZ̃Y gibi mi? | استهوته ESTHWTH ayartarak | الشياطين ELŞYEŦYN şeytanların | في FY | الأرض ELÊRŽ çölde bıraktıkları | حيران ḪYREN şaşkın bir halde | له LH kimse | أصحاب ÊṦḪEB arkadaşlarının ise | يدعونه YD̃AWNH çağırdıkları | إلى ÎL | الهدى ELHD̃ doğru yola | ائتنا EÙTNE Bize gel! diye | قل GL de ki | إن ÎN muhakkak | هدى HD̃ yol gösterme | الله ELLH Allah'ın | هو HW ancak | الهدى ELHD̃ yol göstermesidir | وأمرنا WÊMRNE ve bize emredilmiştir | لنسلم LNSLM teslim olmamız | لرب LRB Rabbine | العالمين ELAELMYN alemlerin | (6:71)
|وأن WÊN ve ayrıca | أقيموا ÊGYMWE -doğrulun | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe- | واتقوه WETGWH ve O'ndan korkun | وهو WHW O'dur | الذي ELZ̃Y o kimse ki | إليه ÎLYH huzuruna | تحشرون TḪŞRWN varıp toplanacağınız | (6:72)
|وهو WHW O'dur | الذي ELZ̃Y o ki | خلق ḢLG yarattı | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | بالحق BELḪG hak (ve hikmet) ile | ويوم WYWM ve gün | يقول YGWL dediği | كن KN Ol! | فيكون FYKWN oluverir | قوله GWLH sözü | الحق ELḪG haktır | وله WLH ve onlar | الملك ELMLK mülk | يوم YWM gün | ينفخ YNFḢ üfleneceği | في FY | الصور ELṦWR Sur'a | عالم AELM bilendir | الغيب ELĞYB gizliyi | والشهادة WELŞHED̃T ve açığı | وهو WHW O | الحكيم ELḪKYM hükümdardır | الخبير ELḢBYR herşeyi haber alandır | (6:73)
|وإذ WÎZ̃ hani | قال GEL demişti ki | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim | لأبيه LÊBYH babası | آزر ËZR Azer'e | أتتخذ ÊTTḢZ̃ mi ediniyorsun? | أصناما ÊṦNEME putları | آلهة ËLHT tanrılar | إني ÎNY doğrusu ben | أراك ÊREK seni görüyorum | وقومك WGWMK ve kavmini | في FY içinde | ضلال ŽLEL bir sapıklık | مبين MBYN açık | (6:74)
|وكذلك WKZ̃LK ve böylece | نري NRY biz gösteriyorduk | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim'e | ملكوت MLKWT melekutunu | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | وليكون WLYKWN olsun diye | من MN -dan | الموقنين ELMWGNYN inananlar- | (6:75)
|فلما FLME ne zaman ki | جن CN basınca | عليه ALYH üzerine | الليل ELLYL gece | رأى RÊ (İbrahim) gördü | كوكبا KWKBE bir yıldız | قال GEL dedi | هذا HZ̃E budur | ربي RBY Rabbim | فلما FLME ne zaman ki | أفل ÊFL (yıldız) batınca | قال GEL dedi | لا LE | أحب ÊḪB sevmem | الآفلين EL ËFLYN batanları | (6:76)
|فلما FLME ne zaman ki | رأى RÊ gördüğünde | القمر ELGMR Ay'ı | بازغا BEZĞE doğarken | قال GEL dedi | هذا HZ̃E budur | ربي RBY Rabbim | فلما FLME ne zaman ki | أفل ÊFL (o da) batınca | قال GEL dedi | لئن LÙN eğer | لم LM | يهدني YHD̃NY bana doğru yolu göstermeseydi | ربي RBY Rabbim | لأكونن LÊKWNN elbette olurdum | من MN -tan | القوم ELGWM topluluk- | الضالين ELŽELYN sapıtan | (6:77)
|فلما FLME ne zaman ki | رأى RÊ görünce | الشمس ELŞMS güneşi | بازغة BEZĞT doğarken | قال GEL dedi | هذا HZ̃E budur | ربي RBY Rabbim | هذا HZ̃E bu | أكبر ÊKBR daha büyük | فلما FLME ne zaman ki | أفلت ÊFLT (O da) batınca | قال GEL dedi ki | يا YE EY/HEY/AH | قوم GWM kavmim | إني ÎNY elbette ben | بريء BRYÙ uzağım | مما MME şeylerden | تشركون TŞRKWN sizin ortak koştuğunuz | (6:78)
|إني ÎNY şüphesiz ben | وجهت WCHT çevirdim | وجهي WCHY yüzümü | للذي LLZ̃Y | فطر FŦR yoktan var edene | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | حنيفا ḪNYFE tamamen | وما WME ve artık değilim | أنا ÊNE ben | من MN -dan | المشركين ELMŞRKYN ortak koşanlar- | (6:79)
|وحاجه WḪECH ve onunla tartışmaya girişti | قومه GWMH kavmi | قال GEL dedi ki | أتحاجوني ÊTḪECWNY benimle tartışıyor musunuz? | في FY hakkında | الله ELLH Allah | وقد WGD̃ muhakkak | هدان HD̃EN beni doğru yola iletmiş iken | ولا WLE | أخاف ÊḢEF ben korkmam | ما ME şeylerden | تشركون TŞRKWN sizin ortak koştuğunuz | به BH O'na | إلا ÎLE ancak | أن ÊN | يشاء YŞEÙ dilediği olur | ربي RBY Rabbimin | شيئا ŞYÙE şeyler | وسع WSA kuşatmıştır | ربي RBY Rabbim | كل KL he | شيء ŞYÙ şeyi | علما ALME bilgice | أفلا ÊFLE | تتذكرون TTZ̃KRWN hala öğüt almıyor musunuz? | (6:80)
|وكيف WKYF ve nasıl | أخاف ÊḢEF ben korkarım | ما ME şeylerden | أشركتم ÊŞRKTM sizin ortak koştuğunuz | ولا WLE | تخافون TḢEFWN korkmuyorsunuz da | أنكم ÊNKM siz | أشركتم ÊŞRKTM ortak koşmaktan | بالله BELLH Allah'ın | ما ME şeyleri | لم LM | ينزل YNZL indirmediği | به BH hakkında | عليكم ALYKM size | سلطانا SLŦENE hiçbir delil | فأي FÊY şimdi hangisi | الفريقين ELFRYGYN iki topluluktan | أحق ÊḪG daha layıktır | بالأمن BELÊMN güvende olmağa | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | تعلمون TALMWN biliyor | (6:81)
|الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | ولم WLM ve | يلبسوا YLBSWE bulamayanlar | إيمانهم ÎYMENHM imanlarını | بظلم BƵLM bir haksızlıkla | أولئك ÊWLÙK işte | لهم LHM onlarındır | الأمن ELÊMN güven | وهم WHM ve onlardır | مهتدون MHTD̃WN doğru yolu bulanlar da | (6:82)
|وتلك WTLK işte bunlar | حجتنا ḪCTNE hüccetlerimizdir | آتيناها ËTYNEHE verdiğimiz | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim'e | على AL karşı | قومه GWMH kavmine | نرفع NRFA yükseltiriz | درجات D̃RCET derecelerle | من MN kimseyi | نشاء NŞEÙ dilediğimiz | إن ÎN şüphesiz | ربك RBK Rabbin | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | عليم ALYM bilendir | (6:83)
|ووهبنا WWHBNE ve biz hediye ettik | له LH ona | إسحاق ÎSḪEG İshak'ı | ويعقوب WYAGWB ve Ya'kub'u da | كلا KLE hepsine de | هدينا HD̃YNE doğru yolu gösterdik | ونوحا WNWḪE Nuh'a | هدينا HD̃YNE yol göstermiştik | من MN | قبل GBL daha önce | ومن WMN ve | ذريته Z̃RYTH onun soyundan | داوود D̃EWWD̃ Davud'a | وسليمان WSLYMEN ve Süleyman'a | وأيوب WÊYWB ve Eyyub'a | ويوسف WYWSF ve Yusuf'a | وموسى WMWS ve Musa'ya | وهارون WHERWN ve Harun'a | وكذلك WKZ̃LK ve böylece | نجزي NCZY biz ödüllendiririz | المحسنين ELMḪSNYN güzel davrananları | (6:84)
|وزكريا WZKRYE ve Zekeriyya'ya | ويحيى WYḪY ve Yahya'ya | وعيسى WAYS ve Îsa | وإلياس WÎLYES ve İlyas'a | كل KL hepsi | من MN -den (idi) | الصالحين ELṦELḪYN salihler- | (6:85)
|وإسماعيل WÎSMEAYL ve İsma'il'e | واليسع WELYSA ve el-Yesa'a | ويونس WYWNS ve Yunus'a | ولوطا WLWŦE ve Lut'a da | وكلا WKLE hepsini | فضلنا FŽLNE üstün kıldık | على AL üzerine | العالمين ELAELMYN alemler | (6:86)
|ومن WMN ve | آبائهم ËBEÙHM babalarından | وذرياتهم WZ̃RYETHM ve çocuklarından | وإخوانهم WÎḢWENHM ve kardeşlerinden | واجتبيناهم WECTBYNEHM onları seçtik | وهديناهم WHD̃YNEHM ve onları ilettik | إلى ÎL | صراط ṦREŦ yola | مستقيم MSTGYM doğru | (6:87)
|ذلك Z̃LK İşte bu | هدى HD̃ hidayetidir | الله ELLH Allah'ın | يهدي YHD̃Y doğru yola iletir | به BH bununla | من MN | يشاء YŞEÙ dilediğini | من MN -ndan | عباده ABED̃H kulları- | ولو WLW eğer | أشركوا ÊŞRKWE ortak koşsalardı | لحبط LḪBŦ boşa giderdi | عنهم ANHM onlar | ما ME şeyler | كانوا KENWE oldukları | يعملون YAMLWN yaptıkları | (6:88)
|أولئك ÊWLÙK İşte onlar | الذين ELZ̃YN kimselerdir | آتيناهم ËTYNEHM verdiğimiz | الكتاب ELKTEB Kitap | والحكم WELḪKM ve hüküm | والنبوة WELNBWT ve peygamberlik | فإن FÎN eğer | يكفر YKFR inkar ederse | بها BHE bunları | هؤلاء HÙLEÙ şimdi şunlar | فقد FGD̃ mukakkak | وكلنا WKLNE biz vekil bırakmışızdır | بها BHE bunlara | قوما GWME bir toplumu | ليسوا LYSWE bunları etmeyecek | بها BHE | بكافرين BKEFRYN inkar | (6:89)
|أولئك ÊWLÙK İşte onlar | الذين ELZ̃YN kimselerdir | هدى HD̃ hidayet ettikleridir | الله ELLH Allah'ın | فبهداهم FBHD̃EHM onların yoluna | اقتده EGTD̃H uy | قل GL de ki | لا LE | أسألكم ÊSÊLKM sizden istemiyorum | عليه ALYH ona karşılık | أجرا ÊCRE bir ücret | إن ÎN değildir | هو HW O | إلا ÎLE ancak | ذكرى Z̃KR bir öğüttür | للعالمين LLAELMYN alemlere | (6:90)
|وما WME | قدروا GD̃RWE tanıyamadılar | الله ELLH Allah'ı | حق ḪG hakkıyla | قدره GD̃RH O'nun kadrini | إذ ÎZ̃ zira | قالوا GELWE dediler | ما ME | أنزل ÊNZL indirmedi | الله ELLH Allah | على AL üzerine | بشر BŞR insan | من MN | شيء ŞYÙ bir şey | قل GL de ki | من MN kim | أنزل ÊNZL indirdi | الكتاب ELKTEB Kitabı | الذي ELZ̃Y o ki | جاء CEÙ getirdi | به BH onu | موسى MWS Musa | نورا NWRE nur olarak | وهدى WHD̃ ve yol gösterici olarak | للناس LLNES insanlara | تجعلونه TCALWNH siz onu haline getirip | قراطيس GREŦYS parça parça kağıtlar | تبدونها TBD̃WNHE gösteriyorsunuz | وتخفون WTḢFWN ve gizliyorsunuz | كثيرا KS̃YRE çoğunu da | وعلمتم WALMTM ve size öğretildiği | ما ME şeylerin | لم LM | تعلموا TALMWE bilmediği | أنتم ÊNTM ne sizin | ولا WLE | آباؤكم ËBEÙKM ne de babalarınızın | قل GL de ki | الله ELLH Alah | ثم S̃M sonra | ذرهم Z̃RHM bırak onları | في FY | خوضهم ḢWŽHM daldıkları bataklıkta | يلعبون YLABWN oynayadursunlar | (6:91)
|وهذا WHZ̃E bu da | كتاب KTEB bir Kitaptır | أنزلناه ÊNZLNEH indirdiğimiz | مبارك MBERK mubarek | مصدق MṦD̃G doğrulayıcı | الذي ELZ̃Y | بين BYN arasındakini | يديه YD̃YH elleri | ولتنذر WLTNZ̃R ve uyarman için | أم ÊM anası | القرى ELGR şehirlerin | ومن WMN kimseleri | حولها ḪWLHE çevresindeki | والذين WELZ̃YN ve kimseler | يؤمنون YÙMNWN inananU(lar) | بالآخرة BEL ËḢRT ahirete | يؤمنون YÙMNWN inanırlar | به BH buna | وهم WHM ve onlar | على AL | صلاتهم ṦLETHM SaLâTlerini/desteklerini | يحافظون YḪEFƵWN korurlar/sürdürürler | (6:92)
|ومن WMN kim olabilir? | أظلم ÊƵLM daha zalim | ممن MMN kimseden | افترى EFTR uyduran | على AL karşı | الله ELLH Allah'a | كذبا KZ̃BE yalan | أو ÊW ya da | قال GEL diyenden | أوحي ÊWḪY vahyolundu | إلي ÎLY bana | ولم WLM | يوح YWḪ vahyedilmemiş iken | إليه ÎLYH kendisine | شيء ŞYÙ bir şey | ومن WMN ve kimseden | قال GEL diyen | سأنزل SÊNZL ben de indireceğim | مثل MS̃L gibi | ما ME şey | أنزل ÊNZL indirdiği | الله ELLH Allah'ın | ولو WLW eğer | ترى TR bir görsen | إذ ÎZ̃ | الظالمون ELƵELMWN zalimleri | في FY içinde | غمرات ĞMRET dalgaları | الموت ELMWT ölüm | والملائكة WELMLEÙKT ve melekler | باسطو BESŦW uzatmış | أيديهم ÊYD̃YHM ellerini | أخرجوا ÊḢRCWE haydi çıkarın | أنفسكم ÊNFSKM canlarınızı | اليوم ELYWM bugün | تجزون TCZWN cezalandırılacaksınız | عذاب AZ̃EB azabıyla | الهون ELHWN alçaklık | بما BME dolayı | كنتم KNTM olmanızdan | تقولون TGWLWN söylüyor | على AL karşı | الله ELLH Allah'a | غير ĞYR olmayanı | الحق ELḪG gerçek | وكنتم WKNTM ve | عن AN | آياته ËYETH O'nun ayetlerine karşı | تستكبرون TSTKBRWN büyüklük taslamanızdan | (6:93)
|ولقد WLGD̃ ve andolsun | جئتمونا CÙTMWNE yine bize geldiniz | فرادى FRED̃ tek olarak | كما KME gibi | خلقناكم ḢLGNEKM sizi yarattığımız | أول ÊWL ilk | مرة MRT kez | وتركتم WTRKTM ve bıraktınız | ما ME şeyleri | خولناكم ḢWLNEKM sizi hayaline daldırdığımız | وراء WREÙ arkasında | ظهوركم ƵHWRKM sırtlarınız | وما WME | نرى NR ve görmüyoruz | معكم MAKM yanınızda | شفعاءكم ŞFAEÙKM şefaatçilerinizi | الذين ELZ̃YN kimseleri | زعمتم ZAMTM sandığınız | أنهم ÊNHM onların | فيكم FYKM içinizden | شركاء ŞRKEÙ ortak olduklarını | لقد LGD̃ andolsun | تقطع TGŦA (bağlar) kesilmiş | بينكم BYNKM aranızdaki | وضل WŽL ve kaybolup gitmiştir | عنكم ANKM sizden | ما ME şeyler | كنتم KNTM | تزعمون TZAMWN sandığınız | (6:94)
|إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah'tır | فالق FELG yaran | الحب ELḪB daneyi | والنوى WELNW ve çekirdeği | يخرج YḢRC çıkarır | الحي ELḪY diriyi | من MN -den | الميت ELMYT ölü- | ومخرج WMḢRC ve çıkarır | الميت ELMYT ölüyü | من MN -den | الحي ELḪY diri- | ذلكم Z̃LKM işte budur | الله ELLH Allah | فأنى FÊN o halde nasıl | تؤفكون TÙFKWN çevriliyorsunuz | (6:95)
|فالق FELG karanlığı yarıp | الإصباح ELÎṦBEḪ sabahı ortaya çıkarmış | وجعل WCAL ve kılmıştır | الليل ELLYL geceyi | سكنا SKNE dinlenme zamanı | والشمس WELŞMS ve güneşi | والقمر WELGMR ve ayı | حسبانا ḪSBENE hesap (ölçüsü) yapmıştır | ذلك Z̃LK bu | تقدير TGD̃YR takdiridir | العزيز ELAZYZ o üstün | العليم ELALYM bilen(Allah)ın | (6:96)
|وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y kimse | جعل CAL yaratan | لكم LKM sizin için | النجوم ELNCWM yıldızları | لتهتدوا LTHTD̃WE yol bulasınız diye | بها BHE onlarla | في FY | ظلمات ƵLMET karanlıklarında | البر ELBR karanın | والبحر WELBḪR ve denizin | قد GD̃ gerçekten | فصلنا FṦLNE biz genişçe açıkladık | الآيات EL ËYET ayetleri | لقوم LGWM bir toplum için | يعلمون YALMWN bilen | (6:97)
|وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y kimse | أنشأكم ÊNŞÊKM sizi inşa eden | من MN -ten | نفس NFS nefis- | واحدة WEḪD̃T bir tek | فمستقر FMSTGR (sizin için) bir karar | ومستودع WMSTWD̃A ve emanet yeri vardır | قد GD̃ gerçekten | فصلنا FṦLNE biz genişçe açıkladık | الآيات EL ËYET ayetleri | لقوم LGWM bir toplum için | يفقهون YFGHWN anlayan | (6:98)
|وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y kimse | أنزل ÊNZL indiren | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | ماء MEÙ suyu | فأخرجنا FÊḢRCNE çıkardık | به BH onunla | نبات NBET bitkiyi | كل KL her | شيء ŞYÙ çeşit | فأخرجنا FÊḢRCNE ve çıkardık | منه MNH o (bitki)den | خضرا ḢŽRE bir filiz | نخرج NḢRC çıkarıyoruz | منه MNH ondan da | حبا ḪBE daneler | متراكبا MTREKBE birbiri üzerine binmiş | ومن WMN | النخل ELNḢL hurmanın | من MN -ndan | طلعها ŦLAHE tomurcuğu- | قنوان GNWEN sarkan | دانية D̃ENYT salkımlar | وجنات WCNET ve bahçeleri | من MN | أعناب ÊANEB üzüm | والزيتون WELZYTWN ve zeytin | والرمان WELRMEN ve nar | مشتبها MŞTBHE (kimi) birbirine benzer | وغير WĞYR | متشابه MTŞEBH (kimi) benzemez | انظروا ENƵRWE bakın | إلى ÎL | ثمره S̃MRH meyvesine | إذا ÎZ̃E zaman | أثمر ÊS̃MR meyve verirken | وينعه WYNAH ve olgunlaştığı | إن ÎN şüphesiz | في FY | ذلكم Z̃LKM bunda | لآيات L ËYET çok ibret vardır | لقوم LGWM toplumu için | يؤمنون YÙMNWN inananlar | (6:99)
|وجعلوا WCALWE ve yaptılar | لله LLH Allah'a | شركاء ŞRKEÙ ortak | الجن ELCN cinleri | وخلقهم WḢLGHM halbuki onları O yaratmıştır | وخرقوا WḢRGWE ve icadettiler | له LH O'na | بنين BNYN oğullar | وبنات WBNET ve kızlar | بغير BĞYR | علم ALM bilmeden | سبحانه SBḪENH O münezzehtir | وتعالى WTAEL ve yücedir | عما AME | يصفون YṦFWN onların nitelemelerinden | (6:100)
|بديع BD̃YA yoktan var edendir | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | أنى ÊN nasıl? | يكون YKWN olabilir | له LH O'nun | ولد WLD̃ çocuğu | ولم WLM | تكن TKN yoktur | له LH kendisinin | صاحبة ṦEḪBT bir eşi | وخلق WḢLG ve O yaratmıştır | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyi | وهو WHW ve O | بكل BKL her | شيء ŞYÙ şeyi | عليم ALYM bilendir | (6:101)
|ذلكم Z̃LKM işte budur | الله ELLH Allah | ربكم RBKM Rabbiniz | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | خالق ḢELG (O) yaratıcısıdır | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyin | فاعبدوه FEABD̃WH O'na kulluk edin | وهو WHW ve O | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | وكيل WKYL vekildir | (6:102)
|لا LE | تدركه TD̃RKH O'nu görmez | الأبصار ELÊBṦER gözler | وهو WHW ve O | يدرك YD̃RK görür | الأبصار ELÊBṦER gözleri | وهو WHW ve O | اللطيف ELLŦYF latiftir | الخبير ELḢBYR herşeyi haber alandır | (6:103)
|قد GD̃ doğrusu | جاءكم CEÙKM size geldi | بصائر BṦEÙR basiretler | من MN -den | ربكم RBKM Rabbiniz- | فمن FMN artık kim | أبصر ÊBṦR görürse | فلنفسه FLNFSH (yararı) kendisinedir | ومن WMN ve kim de | عمي AMY kör olursa | فعليها FALYHE (zararı) kendisinedir | وما WME ve değilim | أنا ÊNE ben | عليكم ALYKM sizin üzerinize | بحفيظ BḪFYƵ bekçi | (6:104)
|وكذلك WKZ̃LK ve işte böylece | نصرف NṦRF döne döne açıklıyoruz | الآيات EL ËYET ayetleri | وليقولوا WLYGWLWE desinler diye | درست D̃RST sen ders almışsın | ولنبينه WLNBYNH ve onu iyice açıklayalım diye | لقوم LGWM bir toplum için | يعلمون YALMWN bilen | (6:105)
|اتبع ETBA tabi ol | ما ME şeye | أوحي ÊWḪY vahyolunan | إليك ÎLYK sana | من MN -den | ربك RBK Rabbin- | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | وأعرض WÊARŽ ve yüz çevir | عن AN -dan | المشركين ELMŞRKYN ortak koşanlar- | (6:106)
|ولو WLW ve eğer | شاء ŞEÙ isteseydi | الله ELLH Allah | ما ME | أشركوا ÊŞRKWE ortak koşmazlardı | وما WME | جعلناك CALNEK biz seni yapmadık | عليهم ALYHM onların üzerine | حفيظا ḪFYƵE bekçi | وما WME ve değilsin | أنت ÊNT sen | عليهم ALYHM onlara | بوكيل BWKYL vekil | (6:107)
|ولا WLE | تسبوا TSBWE sövmeyin ki | الذين ELZ̃YN kimselere | يدعون YD̃AWN yalvardıkların | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | فيسبوا FYSBWE onlar da sövmesinler | الله ELLH Allah'a | عدوا AD̃WE taşkınlıkla | بغير BĞYR | علم ALM bilmeyerek | كذلك KZ̃LK böyle | زينا ZYNE biz süslü gösterdik | لكل LKL her | أمة ÊMT ümmete | عملهم AMLHM yaptıkları işi | ثم S̃M sonunda | إلى ÎL | ربهم RBHM Rablerinedir | مرجعهم MRCAHM dönüşleri | فينبئهم FYNBÙHM O haber verecektir | بما BME şeyleri | كانوا KENWE oldukları | يعملون YAMLWN yapmış | (6:108)
|وأقسموا WÊGSMWE ve yemin ettiler | بالله BELLH Allah'a | جهد CHD̃ güçlü | أيمانهم ÊYMENHM yeminleriyle | لئن LÙN eğer | جاءتهم CEÙTHM kendilerine gelirse | آية ËYT bir mu'cize | ليؤمنن LYÙMNN mutlaka inanacaklarına | بها BHE ona | قل GL de ki | إنما ÎNME ancak | الآيات EL ËYET Mu'cizeler | عند AND̃ katındadır | الله ELLH Allah | وما WME değil misiniz? | يشعركم YŞARKM şuurunda | أنها ÊNHE o (mu'cize) | إذا ÎZ̃E ne zaman | جاءت CEÙT gelmiş olsa | لا LE | يؤمنون YÙMNWN onlar inanmazlar | (6:109)
|ونقلب WNGLB ve ters çeviririz | أفئدتهم ÊFÙD̃THM gönüllerini | وأبصارهم WÊBṦERHM ve gözlerini | كما KME gibi | لم LM | يؤمنوا YÙMNWE inanmadıkları | به BH ona | أول ÊWL ilk | مرة MRT defasında | ونذرهم WNZ̃RHM ve bırakırız onları | في FY içinde | طغيانهم ŦĞYENHM azgınlıkları | يعمهون YAMHWN bocalayıp dururlar | (6:110)
|ولو WLW ve eğer | أننا ÊNNE biz | نزلنا NZLNE indirseydik | إليهم ÎLYHM onlara | الملائكة ELMLEÙKT melekleri | وكلمهم WKLMHM ve kendilerine konuşsaydı | الموتى ELMWT ölüler | وحشرنا WḪŞRNE ve toplayıp getirseydik | عليهم ALYHM onlara | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyi | قبلا GBLE karşılarına | ما ME | كانوا KENWE onlar yine de | ليؤمنوا LYÙMNWE inanmazlardı | إلا ÎLE dışında | أن ÊN | يشاء YŞEÙ dilemesi | الله ELLH Allah'ın | ولكن WLKN ve fakat | أكثرهم ÊKS̃RHM çokları | يجهلون YCHLWN cahillik ederler | (6:111)
|وكذلك WKZ̃LK ve böylece | جعلنا CALNE biz yaptık | لكل LKL her | نبي NBY peygambere | عدوا AD̃WE düşman | شياطين ŞYEŦYN şeytanlarını | الإنس ELÎNS insan | والجن WELCN ve cin | يوحي YWḪY fısıldarlar | بعضهم BAŽHM bir kısmı | إلى ÎL | بعض BAŽ diğerlerine | زخرف ZḢRF yaldızlı | القول ELGWL sözler | غرورا ĞRWRE aldatmak için | ولو WLW ve eğer | شاء ŞEÙ dileseydi | ربك RBK Rabbin | ما ME | فعلوه FALWH onu yapamazlardı | فذرهم FZ̃RHM artık onları baş başa bırak | وما WME şeylerle | يفترون YFTRWN uydurdukları | (6:112)
|ولتصغى WLTṦĞ ve meyletsin | إليه ÎLYH ona | أفئدة ÊFÙD̃T kalbleri | الذين ELZ̃YN kimselerin | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmayan(ların) | بالآخرة BEL ËḢRT ahirete | وليرضوه WLYRŽWH ve ondan hoşlansınlar | وليقترفوا WLYGTRFWE ve işlemeğe devam etsinler | ما ME | هم HM onların | مقترفون MGTRFWN işledikleri suçları | (6:113)
|أفغير ÊFĞYR başka mı? | الله ELLH Allah'tan | أبتغي ÊBTĞY arayayım | حكما ḪKME bir hakem | وهو WHW ve O | الذي ELZ̃Y | أنزل ÊNZL indirmiş iken | إليكم ÎLYKM size | الكتاب ELKTEB Kitabı | مفصلا MFṦLE açıklanmış olarak | والذين WELZ̃YN ve kimseler | آتيناهم ËTYNEHM kendilerine verdiğimiz | الكتاب ELKTEB Kitap | يعلمون YALMWN bilirler | أنه ÊNH ki O gerçekten | منزل MNZL indirilmiştir | من MN tarafından | ربك RBK Rabbin | بالحق BELḪG hak olarak | فلا FLE | تكونن TKWNN hiç olma | من MN -dan | الممترين ELMMTRYN kuşkulananlar- | (6:114)
|وتمت WTMT ve tamamlanmıştır | كلمت KLMT sözü | ربك RBK Rabbinin | صدقا ṦD̃GE doğruluk | وعدلا WAD̃LE ve adalet bakımından | لا LE yoktur | مبدل MBD̃L değiştirebilecek | لكلماته LKLMETH O'nun sözlerini | وهو WHW O | السميع ELSMYA işitendir | العليم ELALYM bilendir | (6:115)
|وإن WÎN eğer | تطع TŦA uysan | أكثر ÊKS̃R çoğuna | من MN kimselerin | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | يضلوك YŽLWK seni saptırırlar | عن AN -ndan | سبيل SBYL yolu- | الله ELLH Allah'ın | إن ÎN | يتبعون YTBAWN onlar uyuyorlar | إلا ÎLE sadece | الظن ELƵN zanna | وإن WÎN ve | هم HM onlar | إلا ÎLE sadece | يخرصون YḢRṦWN saçmalıyorlar | (6:116)
|إن ÎN elbette | ربك RBK Rabbin | هو HW O | أعلم ÊALM çok iyi bilir | من MN kimseleri | يضل YŽL sapan(lar)ı | عن AN -ndan | سبيله SBYLH yolu- | وهو WHW ve O | أعلم ÊALM çok iyi bilir | بالمهتدين BELMHTD̃YN hidayete erenleri | (6:117)
|فكلوا FKLWE o halde yeyiniz | مما MME (hayvan)lardan | ذكر Z̃KR anılan | اسم ESM adı | الله ELLH Allah'ın | عليه ALYH üzerine | إن ÎN eğer | كنتم KNTM siz | بآياته B ËYETH O'nun ayetlerine | مؤمنين MÙMNYN inanıyorsanız | (6:118)
|وما WME ne oluyor ki? | لكم LKM size | ألا ÊLE | تأكلوا TÊKLWE yemiyorsunuz | مما MME olanlardan | ذكر Z̃KR anılmış | اسم ESM adı | الله ELLH Allah'ın | عليه ALYH üzerine | وقد WGD̃ ve muhakkak | فصل FṦL açıklamıştır | لكم LKM size | ما ME şeyleri | حرم ḪRM haram kıldığı | عليكم ALYKM size | إلا ÎLE dışında | ما ME şeyleri | اضطررتم EŽŦRRTM mecbur kaldıklarınız | إليه ÎLYH onlara | وإن WÎN ve doğrusu | كثيرا KS̃YRE birçokları | ليضلون LYŽLWN şaşırtıyorlar | بأهوائهم BÊHWEÙHM keyiflerine uyarak | بغير BĞYR olmaksızın | علم ALM bir bilgileri | إن ÎN muhakkak ki | ربك RBK Rabbin | هو HW O | أعلم ÊALM çok iyi bilir | بالمعتدين BELMATD̃YN sınırı aşanları | (6:119)
|وذروا WZ̃RWE ve bırakın | ظاهر ƵEHR açığını | الإثم ELÎS̃M günahın | وباطنه WBEŦNH ve gizlisini | إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN kimseler | يكسبون YKSBWN kazananlar | الإثم ELÎS̃M günah | سيجزون SYCZWN cezasını çekeceklerdir | بما BME | كانوا KENWE olduklarının | يقترفون YGTRFWN yapmış | (6:120)
|ولا WLE | تأكلوا TÊKLWE yemeyiniz | مما MME şeylerden | لم LM | يذكر YZ̃KR anılmayanlardan | اسم ESM adı | الله ELLH Allah'ın | عليه ALYH üzerine | وإنه WÎNH çünkü o | لفسق LFSG yoldan çıkmadır | وإن WÎN ve şüphesiz | الشياطين ELŞYEŦYN şeytanlar | ليوحون LYWḪWN fısıldarlar | إلى ÎL | أوليائهم ÊWLYEÙHM dostlarına | ليجادلوكم LYCED̃LWKM sizinle mücadele etmelerini | وإن WÎN ve eğer | أطعتموهم ÊŦATMWHM onlara uyarsanız | إنكم ÎNKM şüphesiz siz de | لمشركون LMŞRKWN müşriklerden (olursunuz) | (6:121)
|أومن ÊWMN kimse gibi midir? | كان KEN iken | ميتا MYTE ölü | فأحييناه FÊḪYYNEH kendisini dirilttiğimiz | وجعلنا WCALNE ve verdiğimiz | له LH kendisine | نورا NWRE bir ışık | يمشي YMŞY yürüyebileceği | به BH onunla | في FY arasında | الناس ELNES insanlar | كمن KMN kimsenin | مثله MS̃LH benzeri | في FY içindeki | الظلمات ELƵLMET karanlıklar | ليس LYS olmayan | بخارج BḢERC çıkışı | منها MNHE ondan | كذلك KZ̃LK işte öyle | زين ZYN süslü gösterilmiştir | للكافرين LLKEFRYN kafirlere | ما ME (işler) | كانوا KENWE oldukları | يعملون YAMLWN yapıyor | (6:122)
|وكذلك WKZ̃LK ve böylece | جعلنا CALNE yaptık | في FY | كل KL her | قرية GRYT kentin | أكابر ÊKEBR büyüklerini | مجرميها MCRMYHE (oranın) suçluları | ليمكروا LYMKRWE tuzak kursunlar diye | فيها FYHE orada | وما WME (oysa) | يمكرون YMKRWN onlar tuzak kurmazlar | إلا ÎLE başkasına | بأنفسهم BÊNFSHM kendilerinden | وما WME | يشعرون YŞARWN ama farkında değillerdir | (6:123)
|وإذا WÎZ̃E ve zaman | جاءتهم CEÙTHM onlara geldiği | آية ËYT bir ayet | قالوا GELWE dediler | لن LN | نؤمن NÙMN kat'iyyen inanmayız | حتى ḪT kadar | نؤتى NÙT bize verilinceye | مثل MS̃L aynısı | ما ME | أوتي ÊWTY verilenin | رسل RSL elçilerine | الله ELLH Allah'ın | الله ELLH Allah | أعلم ÊALM daha iyi bilir | حيث ḪYS̃ yeri | يجعل YCAL koyacağı | رسالته RSELTH mesajını | سيصيب SYṦYB erişecektir | الذين ELZ̃YN kimselere | أجرموا ÊCRMWE suç işleyen(lere) | صغار ṦĞER bir aşağılık | عند AND̃ katında | الله ELLH Allah | وعذاب WAZ̃EB ve bir azab | شديد ŞD̃YD̃ çetin | بما BME karşı | كانوا KENWE (yaptıkları) | يمكرون YMKRWN hilelerine | (6:124)
|فمن FMN kimi | يرد YRD̃ isterse | الله ELLH Allah | أن ÊN | يهديه YHD̃YH doğru yola iletmek | يشرح YŞRḪ açar | صدره ṦD̃RH onun göğsünü | للإسلام LLÎSLEM İslam'a | ومن WMN kimi de | يرد YRD̃ isterse | أن ÊN | يضله YŽLH saptırmak | يجعل YCAL yapar | صدره ṦD̃RH onun göğsünü | ضيقا ŽYGE daralmış | حرجا ḪRCE tıkanık | كأنما KÊNME gibi | يصعد YṦAD̃ yükseliyor | في FY | السماء ELSMEÙ göğe | كذلك KZ̃LK işte böyle | يجعل YCAL çökertir | الله ELLH Allah | الرجس ELRCS pislik (sıkıntı) | على AL üstüne | الذين ELZ̃YN kimselerin | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmayan(ların) | (6:125)
|وهذا WHZ̃E işte budur | صراط ṦREŦ yolu | ربك RBK Rabbinin | مستقيما MSTGYME doğru | قد GD̃ muhakkak | فصلنا FṦLNE biz geniş geniş açıkladık. | الآيات EL ËYET ayetleri | لقوم LGWM kavimler için | يذكرون YZ̃KRWN öğüt alan | (6:126)
|لهم LHM onlarındır | دار D̃ER yurdu | السلام ELSLEM esenlik | عند AND̃ katında | ربهم RBHM Rableri | وهو WHW ve O | وليهم WLYHM onların dostudur | بما BME dolayı | كانوا KENWE olduklarından | يعملون YAMLWN yapıyor(lar) | (6:127)
|ويوم WYWM ve gün | يحشرهم YḪŞRHM bir araya toplayacağı | جميعا CMYAE hepsini | يا YE EY/HEY/AH | معشر MAŞR topluluğu | الجن ELCN cinler | قد GD̃ muhakkak | استكثرتم ESTKS̃RTM siz çok uğraştınız | من MN | الإنس ELÎNS insanlarla | وقال WGEL derler ki | أولياؤهم ÊWLYEÙHM onların dostları | من MN -dan | الإنس ELÎNS insanlar- | ربنا RBNE Rabbimiz | استمتع ESTMTA yararlandık | بعضنا BAŽNE kimimiz | ببعض BBAŽ kimimizden | وبلغنا WBLĞNE ve ulaştık | أجلنا ÊCLNE sonuna | الذي ELZ̃Y ki | أجلت ÊCLT verdiğin sürenin | لنا LNE bize | قال GEL (Allah da) buyurur ki | النار ELNER ateştir | مثواكم MS̃WEKM durağınız | خالدين ḢELD̃YN ebedi kalacaksınız | فيها FYHE orada | إلا ÎLE hariç | ما ME | شاء ŞEÙ dilemesi | الله ELLH Allah'ın | إن ÎN şüphesiz | ربك RBK Rabbin | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | عليم ALYM bilendir | (6:128)
|وكذلك WKZ̃LK işte böyle | نولي NWLY peşine takarız | بعض BAŽ bir kısmını | الظالمين ELƵELMYN zalimlerin | بعضا BAŽE diğerlerinin | بما BME ötürü | كانوا KENWE olduklarından | يكسبون YKSBWN kazanıyor(lar) | (6:129)
|يا YE EY/HEY/AH | معشر MAŞR topluluğu | الجن ELCN cin | والإنس WELÎNS ve insan | ألم ÊLM | يأتكم YÊTKM gelmedi mi? | رسل RSL elçiler | منكم MNKM içinizden | يقصون YGṦWN anlatan | عليكم ALYKM size | آياتي ËYETY ayetlerimi | وينذرونكم WYNZ̃RWNKM ve sizi uyaran | لقاء LGEÙ karşılaşacağınıza dair | يومكم YWMKM gününüzle | هذا HZ̃E bu | قالوا GELWE dediler | شهدنا ŞHD̃NE şahidiz | على AL aleyhine | أنفسنا ÊNFSNE nefsimiz | وغرتهم WĞRTHM onları aldattı | الحياة ELḪYET hayatı | الدنيا ELD̃NYE dünya | وشهدوا WŞHD̃WE ve şahidlik ettiler | على AL karşı | أنفسهم ÊNFSHM nefislerine | أنهم ÊNHM şüphesiz | كانوا KENWE olduklarına | كافرين KEFRYN kafir | (6:130)
|ذلك Z̃LK bu böyledir | أن ÊN çünkü | لم LM | يكن YKN değildir | ربك RBK Rabbin | مهلك MHLK helak edici | القرى ELGR ülkeleri | بظلم BƵLM zulüm ile | وأهلها WÊHLHE halkı | غافلون ĞEFLWN habersiz iken | (6:131)
|ولكل WLKL her birinin | درجات D̃RCET dereceleri vardır | مما MME -e göre | عملوا AMLWE yaptıkları işler- | وما WME değildir | ربك RBK Rabbin | بغافل BĞEFL habersiz | عما AME -ndan | يعملون YAMLWN onların yaptıkları- | (6:132)
|وربك WRBK ve Rabbin | الغني ELĞNY zengindir | ذو Z̃W sahibidir | الرحمة ELRḪMT rahmet | إن ÎN eğer | يشأ YŞÊ dilerse | يذهبكم YZ̃HBKM sizi uzaklaştırır | ويستخلف WYSTḢLF ve yerinize getirir | من MN | بعدكم BAD̃KM sizden sonra | ما ME | يشاء YŞEÙ dilediğini | كما KME gibi | أنشأكم ÊNŞÊKM sizi yarattığı | من MN -ndan | ذرية Z̃RYT soyu- | قوم GWM bir topluluğun | آخرين ËḢRYN başka | (6:133)
|إن ÎN muhakkak | ما ME | توعدون TWAD̃WN size söylenen uyarı | لآت L ËT gelecektir | وما WME ve değil(siniz) | أنتم ÊNTM siz | بمعجزين BMACZYN onu engelleyecek | (6:134)
|قل GL de ki | يا YE EY/HEY/AH | قوم GWM kavmim | اعملوا EAMLWE yapacağınızı yapın | على AL | مكانتكم MKENTKM imkanınıza göre | إني ÎNY şüphesiz ben de | عامل AEML yapıyorum | فسوف FSWF yakında | تعلمون TALMWN bileceksiniz | من MN kimin | تكون TKWN olacağını | له LH | عاقبة AEGBT sonunun | الدار ELD̃ER bu yurdun | إنه ÎNH şüphesiz | لا LE | يفلح YFLḪ iflah olmazlar | الظالمون ELƵELMWN Zalimler | (6:135)
|وجعلوا WCALWE ve kıldılar | لله LLH Allah'ın | مما MME şeylerden | ذرأ Z̃RÊ yarattığı | من MN -den | الحرث ELḪRS̃ ekin(ler)- | والأنعام WELÊNAEM ve hayvanlar(dan) | نصيبا NṦYBE bir pay | فقالوا FGELWE dediler ki | هذا HZ̃E bu | لله LLH Allah'ındır | بزعمهم BZAMHM zanlarınca | وهذا WHZ̃E bu da | لشركائنا LŞRKEÙNE ortaklarımızındır | فما FME (halbuki) | كان KEN olan | لشركائهم LŞRKEÙHM ortaklarına ait | فلا FLE | يصل YṦL ulaşmaz | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | وما WME | كان KEN olan (ise) | لله LLH Allah'a ait | فهو FHW o | يصل YṦL ulaşır | إلى ÎL | شركائهم ŞRKEÙHM ortaklarına | ساء SEÙ ne kötü | ما ME | يحكمون YḪKMWN hüküm veriyorlar | (6:136)
|وكذلك WKZ̃LK ve yine | زين ZYN süslü gösterdiler | لكثير LKS̃YR çoğuna | من MN -den | المشركين ELMŞRKYN müşrikler- | قتل GTL öldürmeyi | أولادهم ÊWLED̃HM evladlarını | شركاؤهم ŞRKEÙHM ortakları | ليردوهم LYRD̃WHM onları mahvetsinler diye | وليلبسوا WLYLBSWE ve karıştırsınlar diye | عليهم ALYHM kendi | دينهم D̃YNHM dinlerini | ولو WLW eğer | شاء ŞEÙ dileseydi | الله ELLH Allah | ما ME | فعلوه FALWH bunu yapamazlardı | فذرهم FZ̃RHM öyleyse onları baş başa bırak | وما WME şeylerle | يفترون YFTRWN uydurdukları | (6:137)
|وقالوا WGELWE dediler ki | هذه HZ̃H bunlar | أنعام ÊNAEM hayvanlardır | وحرث WḪRS̃ ve ekinlerdir | حجر ḪCR dokunulmaz | لا LE | يطعمها YŦAMHE yiyemez | إلا ÎLE başkası | من MN kimseden | نشاء NŞEÙ bizim dilediğimiz | بزعمهم BZAMHM zanlarınca | وأنعام WÊNAEM ve hayvanlar | حرمت ḪRMT yasaklanmış | ظهورها ƵHWRHE sırtı(na binilmesi) | وأنعام WÊNAEM ve hayvanlar | لا LE | يذكرون YZ̃KRWN anılmayan | اسم ESM adı | الله ELLH Allah'ın | عليها ALYHE üzerlerine | افتراء EFTREÙ iftira ederek | عليه ALYH O'na (Allah'a) | سيجزيهم SYCZYHM onları cezalandıracaktır | بما BME nedeniyle | كانوا KENWE | يفترون YFTRWN iftira etmeleri | (6:138)
|وقالوا WGELWE ve dediler ki | ما ME olanlar | في FY | بطون BŦWN karınlarında | هذه HZ̃H bu | الأنعام ELÊNAEM hayvanların | خالصة ḢELṦT yalnız | لذكورنا LZ̃KWRNE erkeklerimize aittir | ومحرم WMḪRM ve haramdır | على AL üzerine | أزواجنا ÊZWECNE kadınlarımız | وإن WÎN ve eğer | يكن YKN olursa | ميتة MYTT ölü | فهم FHM o zaman hepsi | فيه FYH onda | شركاء ŞRKEÙ ortaktır | سيجزيهم SYCZYHM cezalarını verecektir | وصفهم WṦFHM bu nitelendirmelerinin | إنه ÎNH çünkü O | حكيم ḪKYM hüküm ve hikmet sahibidir | عليم ALYM bilendir | (6:139)
|قد GD̃ muhakkak | خسر ḢSR ziyana uğrarlar | الذين ELZ̃YN kimseler | قتلوا GTLWE öldüren(ler) | أولادهم ÊWLED̃HM çocuklarını | سفها SFHE beyinsizce | بغير BĞYR | علم ALM bilgisizlik yüzünden | وحرموا WḪRMWE ve haram kılanlar | ما ME | رزقهم RZGHM kendilerine verdiği rızkı | الله ELLH Allah'ın | افتراء EFTREÙ iftira ederek | على AL karşı | الله ELLH Allah'a | قد GD̃ muhakkak | ضلوا ŽLWE sapmışlardır | وما WME ve değillerdir | كانوا KENWE onlar | مهتدين MHTD̃YN yola gelici | (6:140)
|وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y ki | أنشأ ÊNŞÊ yaratan | جنات CNET bahçeleri | معروشات MARWŞET çardaklı | وغير WĞYR ve | معروشات MARWŞET çardaksız | والنخل WELNḢL hurma(ları) | والزرع WELZRA ve ekin(ler)i | مختلفا MḢTLFE çeşit çeşit | أكله ÊKLH ürünleri | والزيتون WELZYTWN ve zeytinleri | والرمان WELRMEN ve narları | متشابها MTŞEBHE birbirine benzer | وغير WĞYR | متشابه MTŞEBH ve benzemez | كلوا KLWE yeyin | من MN -ndan | ثمره S̃MRH meyvası- | إذا ÎZ̃E zaman | أثمر ÊS̃MR meyva verdiği | وآتوا W ËTWE ve verin | حقه ḪGH hakkını (sadakasını) | يوم YWM günü | حصاده ḪṦED̃H hasat | ولا WLE ve asla | تسرفوا TSRFWE israf etmeyin | إنه ÎNH çünkü O | لا LE | يحب YḪB sevmez | المسرفين ELMSRFYN israf edenleri | (6:141)
|ومن WMN -dan | الأنعام ELÊNAEM hayvanlar- | حمولة ḪMWLT (kimi) yük taşır | وفرشا WFRŞE (kiminin) tüyünden sergi yapılır | كلوا KLWE yeyin | مما MME | رزقكم RZGKM size verdiği rızıktan | الله ELLH Allah'ın | ولا WLE | تتبعوا TTBAWE izlemeyin | خطوات ḢŦWET adımlarını | الشيطان ELŞYŦEN şeytanın | إنه ÎNH zira o | لكم LKM sizin için | عدو AD̃W bir düşmandır | مبين MBYN apaçık | (6:142)
|ثمانية S̃MENYT sekiz | أزواج ÊZWEC çift | من MN -dan | الضأن ELŽÊN koyun- | اثنين ES̃NYN iki | ومن WMN ve -den | المعز ELMAZ keçi- | اثنين ES̃NYN iki | قل GL de ki | آلذكرين ËLZ̃KRYN iki erkeği mi? | حرم ḪRM haram etti | أم ÊM yoksa | الأنثيين ELÊNS̃YYN iki dişiyi (mi?) | أما ÊME yoksa | اشتملت EŞTMLT bulunan(yavru)ları mı | عليه ALYH | أرحام ÊRḪEM rahimlerinde | الأنثيين ELÊNS̃YYN iki dişinin | نبئوني NBÙWNY bana haber verin | بعلم BALM bilgi ile | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | صادقين ṦED̃GYN doğru | (6:143)
|ومن WMN ve | الإبل ELÎBL deveden | اثنين ES̃NYN iki | ومن WMN ve -dan | البقر ELBGR sığır- | اثنين ES̃NYN iki | قل GL de ki | آلذكرين ËLZ̃KRYN iki erkeği mi? | حرم ḪRM haram etti | أم ÊM yoksa | الأنثيين ELÊNS̃YYN iki dişiyi (mi?) | أما ÊME yoksa | اشتملت EŞTMLT bulunan(yavru)ları mı | عليه ALYH | أرحام ÊRḪEM Rahimlerinde | الأنثيين ELÊNS̃YYN iki dişinin | أم ÊM yoksa | كنتم KNTM oldunuz | شهداء ŞHD̃EÙ şahidler (mi?) | إذ ÎZ̃ zaman | وصاكم WṦEKM size vasiyyet ettiği | الله ELLH Allah'ın | بهذا BHZ̃E böyle | فمن FMN kim olabilir? | أظلم ÊƵLM daha zalim | ممن MMN -dan | افترى EFTR uyduran- | على AL karşı | الله ELLH Allah'a | كذبا KZ̃BE bir yalan | ليضل LYŽL saptırmak için | الناس ELNES insanları | بغير BĞYR olmaksızın | علم ALM bilgisi | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لا LE | يهدي YHD̃Y doğru yola iletmez | القوم ELGWM topluluğu | الظالمين ELƵELMYN zalim | (6:144)
|قل GL de ki | لا LE | أجد ÊCD̃ bulamıyorum | في FY | ما ME şeyde | أوحي ÊWḪY vahyolunan | إلي ÎLY bana | محرما MḪRME bir haramlık | على AL üzerine | طاعم ŦEAM yemek | يطعمه YŦAMH yiyen kimse | إلا ÎLE ancak hariçtir | أن ÊN | يكون YKWN olması | ميتة MYTT leş | أو ÊW yahut | دما D̃ME kan | مسفوحا MSFWḪE akıtılmış | أو ÊW yahut | لحم LḪM eti | خنزير ḢNZYR domuz | فإنه FÎNH -ki şüphesiz | رجس RCS pistir | أو ÊW ya da | فسقا FSGE bir fısk | أهل ÊHL boğazlanmış | لغير LĞYR başkası adına | الله ELLH Allah'tan | به BH onun | فمن FMN ama kim | اضطر EŽŦR çaresiz kalırsa (yiyebilir) | غير ĞYR | باغ BEĞ saldırmaksızın | ولا WLE ve | عاد AED̃ sınırı aşmaksızın | فإن FÎN çünkü | ربك RBK Rabbin | غفور ĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir | (6:145)
|وعلى WAL ve | الذين ELZ̃YN şunlara ki | هادوا HED̃WE yahudilere | حرمنا ḪRMNE haram ettik | كل KL bütün | ذي Z̃Y olanları | ظفر ƵFR tırnaklı(ları) | ومن WMN | البقر ELBGR sığırın | والغنم WELĞNM ve koyunun | حرمنا ḪRMNE haram kıldık | عليهم ALYHM onlara | شحومهما ŞḪWMHME yağlarını | إلا ÎLE hariç | ما ME | حملت ḪMLT taşıdıkları | ظهورهما ƵHWRHME sırtlarının | أو ÊW yahut | الحوايا ELḪWEYE bağırsaklarının | أو ÊW ya da | ما ME | اختلط EḢTLŦ karışanlar | بعظم BAƵM kemiğe | ذلك Z̃LK böylece | جزيناهم CZYNEHM onları cezalandırdık | ببغيهم BBĞYHM aşırılıkları yüzünden | وإنا WÎNE biz elbette | لصادقون LṦED̃GWN doğru söyleyenleriz | (6:146)
|فإن FÎN eğer | كذبوك KZ̃BWK seni yalanladılarsa | فقل FGL de ki | ربكم RBKM Rabbiniz | ذو Z̃W sahibidir | رحمة RḪMT rahmet | واسعة WESAT bol | ولا WLE (fakat) | يرد YRD̃ geri çevrilmez | بأسه BÊSH O'nun azabı | عن AN -dan | القوم ELGWM toplum- | المجرمين ELMCRMYN suçlu | (6:147)
|سيقول SYGWL diyecekler ki | الذين ELZ̃YN kimseler | أشركوا ÊŞRKWE ortak koşan(lar) | لو LW şayet | شاء ŞEÙ isteseydi | الله ELLH Allah | ما ME | أشركنا ÊŞRKNE biz ortak koşmazdık | ولا WLE | آباؤنا ËBEÙNE babalarımız da | ولا WLE | حرمنا ḪRMNE haram yapmazdık | من MN hiçbir | شيء ŞYÙ şeyi | كذلك KZ̃LK öyle (demişlerdi) | كذب KZ̃B yalanlayanlar | الذين ELZ̃YN | من MN | قبلهم GBLHM onlardan önce | حتى ḪT nihayet | ذاقوا Z̃EGWE tadmışlardı | بأسنا BÊSNE azabımızı | قل GL de ki | هل HL var mı? | عندكم AND̃KM yanınızda | من MN hiç | علم ALM bir bilgi | فتخرجوه FTḢRCWH çıka(rıp gösterece)ğiniz | لنا LNE bize | إن ÎN | تتبعون TTBAWN siz uyuyorsunuz | إلا ÎLE sadece | الظن ELƵN zanna | وإن WÎN ve eğer | أنتم ÊNTM siz | إلا ÎLE sadece | تخرصون TḢRṦWN saçmalıyorsunuz | (6:148)
|قل GL de ki | فلله FLLH Allah'ındır | الحجة ELḪCT delil | البالغة ELBELĞT üstün olan | فلو FLW eğer | شاء ŞEÙ dileseydi | لهداكم LHD̃EKM elbette doğru yola iletirdi | أجمعين ÊCMAYN hepinizi | (6:149)
|قل GL de ki | هلم HLM haydi getirin | شهداءكم ŞHD̃EÙKM tanrılarınızı | الذين ELZ̃YN o ki | يشهدون YŞHD̃WN şahidlik edecek | أن ÊN | الله ELLH Allah'ın | حرم ḪRM yasakladığına | هذا HZ̃E bunu | فإن FÎN eğer | شهدوا ŞHD̃WE şahidlik ederlerse | فلا FLE | تشهد TŞHD̃ sen şahidlik etme | معهم MAHM onlarla beraber | ولا WLE ve | تتبع TTBA uyma | أهواء ÊHWEÙ keyiflerine | الذين ELZ̃YN kimselerin | كذبوا KZ̃BWE yalanlayan(ların) | بآياتنا B ËYETNE ayetlerimizi | والذين WELZ̃YN ve kimselerin | لا LE | يؤمنون YÙMNWN ve inanmayanların | بالآخرة BEL ËḢRT ahirete | وهم WHM ve onlar | بربهم BRBHM Rablerine | يعدلون YAD̃LWN eş tutmaktadırlar | (6:150)
|قل GL de ki | تعالوا TAELWE gelin | أتل ÊTL okuyayım | ما ME şeyleri | حرم ḪRM haram kıldığı | ربكم RBKM Rabbinizin | عليكم ALYKM size | ألا ÊLE asla | تشركوا TŞRKWE ortak koşmayın | به BH O'na | شيئا ŞYÙE hiçbir şeyi | وبالوالدين WBELWELD̃YN ve ana babaya | إحسانا ÎḪSENE iyilik edin | ولا WLE ve | تقتلوا TGTLWE öldürmeyin | أولادكم ÊWLED̃KM çocuklarınızı | من MN | إملاق ÎMLEG fakirlik korkusuyla | نحن NḪN biz | نرزقكم NRZGKM sizi besliyoruz | وإياهم WÎYEHM onları | ولا WLE | تقربوا TGRBWE yaklaşmayın | الفواحش ELFWEḪŞ fuhuşlara | ما ME ne | ظهر ƵHR açığına | منها MNHE onun | وما WME ve nede | بطن BŦN kapalısına | ولا WLE | تقتلوا TGTLWE ve kıymayın | النفس ELNFS cana | التي ELTY | حرم ḪRM yasakladığı | الله ELLH Allah'ın | إلا ÎLE olmadan | بالحق BELḪG hak ile | ذلكم Z̃LKM işte | وصاكم WṦEKM size tavsiye etti | به BH bunları | لعلكم LALKM umulur ki | تعقلون TAGLWN düşünürsünüz | (6:151)
|ولا WLE | تقربوا TGRBWE yaklaşmayın | مال MEL malına | اليتيم ELYTYM yetimin | إلا ÎLE müstesna | بالتي BELTY (olması) | هي HY onun | أحسن ÊḪSN en güzel biçimde | حتى ḪT kadar | يبلغ YBLĞ erişinceye | أشده ÊŞD̃H erginlik çağına | وأوفوا WÊWFWE ve tam yapın | الكيل ELKYL ölçü | والميزان WELMYZEN ve tartıyı | بالقسط BELGSŦ adaletle | لا LE | نكلف NKLF biz teklif etmeyiz | نفسا NFSE kişiye | إلا ÎLE dışındakini | وسعها WSAHE gücünün yettiğinden | وإذا WÎZ̃E ve zaman | قلتم GLTM söylediğiniz | فاعدلوا FEAD̃LWE adalet yapın | ولو WLW eğer | كان KEN olsa da | ذا Z̃E | قربى GRB akrabanız | وبعهد WBAHD̃ ve tutun | الله ELLH Allah'a | أوفوا ÊWFWE verdiğiniz sözü | ذلكم Z̃LKM işte | وصاكم WṦEKM size tavsiye etti. | به BH bunları | لعلكم LALKM umulur ki | تذكرون TZ̃KRWN öğüt alırsınız | (6:152)
|وأن WÊN ve işte | هذا HZ̃E budur | صراطي ṦREŦY benim yolum | مستقيما MSTGYME dosdoğru | فاتبعوه FETBAWH ona uyun | ولا WLE | تتبعوا TTBAWE uymayın | السبل ELSBL yollara | فتفرق FTFRG ayırmasın | بكم BKM sizi | عن AN -ndan | سبيله SBYLH O'nun yolu- | ذلكم Z̃LKM böylece | وصاكم WṦEKM size tavsiye etti | به BH kendisiyle | لعلكم LALKM umulur ki | تتقون TTGWN korunursunuz | (6:153)
|ثم S̃M sonra | آتينا ËTYNE verdik | موسى MWS Musa'ya | الكتاب ELKTEB Kitabı | تماما TMEME (ni'metimizi) tamamlamak için | على AL üzerine | الذي ELZ̃Y kimselere | أحسن ÊḪSN iyilik eden(lere) | وتفصيلا WTFṦYLE ve açıklamak (için) | لكل LKL her | شيء ŞYÙ şeyi | وهدى WHD̃ ve yola iletici | ورحمة WRḪMT ve rahmet olarak | لعلهم LALHM umulur ki | بلقاء BLGEÙ kavuşacaklarına | ربهم RBHM Rablerine | يؤمنون YÙMNWN inanırlar | (6:154)
|وهذا WHZ̃E işte bu (Kur'an) da | كتاب KTEB Kitaptır | أنزلناه ÊNZLNEH indirdiğimiz | مبارك MBERK mübarek | فاتبعوه FETBAWH O'na uyun | واتقوا WETGWE ve korunun | لعلكم LALKM umulur ki siz | ترحمون TRḪMWN merhamet olunursunuz | (6:155)
|أن ÊN | تقولوا TGWLWE demeyesiniz | إنما ÎNME yalnız | أنزل ÊNZL indirildi | الكتاب ELKTEB Kitap | على AL üzerine | طائفتين ŦEÙFTYN iki topluluk | من MN | قبلنا GBLNE bizden önceki | وإن WÎN | كنا KNE biz ise idik | عن AN | دراستهم D̃RESTHM onların okumasından | لغافلين LĞEFLYN habersiz | (6:156)
|أو ÊW yahut | تقولوا TGWLWE demeyesiniz | لو LW eğer | أنا ÊNE şüphesiz ki | أنزل ÊNZL indirilseydi | علينا ALYNE bize | الكتاب ELKTEB Kitap | لكنا LKNE biz olurduk | أهدى ÊHD̃ daha doğru yolda | منهم MNHM onlardan | فقد FGD̃ işte | جاءكم CEÙKM size de geldi | بينة BYNT açık delil | من MN -den | ربكم RBKM Rabbiniz- | وهدى WHD̃ ve hidayet | ورحمة WRḪMT ve rahmet | فمن FMN kim olabilir? | أظلم ÊƵLM daha zalim | ممن MMN kimseden | كذب KZ̃B yalanlayıp | بآيات B ËYET ayetlerini | الله ELLH Allah'ın | وصدف WṦD̃F ve yüz çeviren | عنها ANHE onlardan | سنجزي SNCZY cezalandıracağız | الذين ELZ̃YN kimseleri | يصدفون YṦD̃FWN yüz çevirenleri | عن AN -den | آياتنا ËYETNE ayetlerimiz- | سوء SWÙ en kötüsüyle | العذاب ELAZ̃EB azabın | بما BME ötürü | كانوا KENWE | يصدفون YṦD̃FWN yüz çevirmelerinden | (6:157)
|هل HL mı? | ينظرون YNƵRWN bekliyorlar | إلا ÎLE ille | أن ÊN | تأتيهم TÊTYHM gelmesini | الملائكة ELMLEÙKT meleklerin | أو ÊW yahut | يأتي YÊTY gelmesini | ربك RBK Rabbinin | أو ÊW ya da | يأتي YÊTY gelmesini | بعض BAŽ bazı | آيات ËYET ayetlerinin | ربك RBK Rabbinin | يوم YWM gün | يأتي YÊTY geldiği | بعض BAŽ bazı | آيات ËYET ayetleri | ربك RBK Rabbinin | لا LE | ينفع YNFA fayda sağlamaz | نفسا NFSE kimseye | إيمانها ÎYMENHE inanması | لم LM hiç | تكن TKN etmemiş | آمنت ËMNT iman | من MN | قبل GBL daha önce | أو ÊW ya da | كسبت KSBT kazanmamış olan | في FY | إيمانها ÎYMENHE imanında | خيرا ḢYRE bir hayır | قل GL de ki | انتظروا ENTƵRWE bekleyin | إنا ÎNE biz de | منتظرون MNTƵRWN beklemekteyiz | (6:158)
|إن ÎN gerçekten | الذين ELZ̃YN kimseler | فرقوا FRGWE parça parça eden | دينهم D̃YNHM dinlerini | وكانوا WKENWE ve olanlar (var ya) | شيعا ŞYAE grup grup | لست LST senin yoktur | منهم MNHM onlarla | في FY | شيء ŞYÙ hiçbir (ilişkin) | إنما ÎNME ancak | أمرهم ÊMRHM onların işi | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a (kalmış)tır | ثم S̃M sonra | ينبئهم YNBÙHM onlara haber verecektir | بما BME şeyleri | كانوا KENWE oldukları | يفعلون YFALWN yapıyorlar | (6:159)
|من MN kim | جاء CEÙ gelirse | بالحسنة BELḪSNT bir iyilikle | فله FLH Zira onlar/onlarsa | عشر AŞR on (katı) | أمثالها ÊMS̃ELHE o(getirdiği)nin | ومن WMN ve kim | جاء CEÙ gelirse | بالسيئة BELSYÙT bir kötülükle | فلا FLE | يجزى YCZ cezalandırılmaz | إلا ÎLE dışında | مثلها MS̃LHE onun dengi | وهم WHM ve onlar | لا LE | يظلمون YƵLMWN haksızlığa uğratılmazlar | (6:160)
|قل GL de ki | إنني ÎNNY muhakkak beni | هداني HD̃ENY beni iletti | ربي RBY Rabbim | إلى ÎL | صراط ṦREŦ yola | مستقيم MSTGYM dosdoğru | دينا D̃YNE dine | قيما GYME dosdoğru | ملة MLT dinine | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim'in | حنيفا ḪNYFE hanif | وما WME | كان KEN O değildi | من MN -dan | المشركين ELMŞRKYN ortak koşanlar- | (6:161)
|قل GL de ki | إن ÎN şüphesiz | صلاتي ṦLETY SaLâTım/desteğim | ونسكي WNSKY ve nüsukum | ومحياي WMḪYEY ve diriliğim | ومماتي WMMETY ve ölülüğüm | لله LLH Allah içindir | رب RB Rabbi | العالمين ELAELMYN alemlerin | (6:162)
|لا LE yoktur | شريك ŞRYK ortağı | له LH O'nun | وبذلك WBZ̃LK ve böyle | أمرت ÊMRT bana emrolundu | وأنا WÊNE ve ben | أول ÊWL ilkiyim | المسلمين ELMSLMYN müslümanların | (6:163)
|قل GL de ki | أغير ÊĞYR başka mı? | الله ELLH Allah'tan | أبغي ÊBĞY arayayım | ربا RBE Rab | وهو WHW (halbuki) O | رب RB Rabbi iken | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyin | ولا WLE | تكسب TKSB kazanmaz | كل KL hiç | نفس NFS kimse | إلا ÎLE başkasını | عليها ALYHE kendisine ait olandan | ولا WLE ve | تزر TZR taşımaz | وازرة WEZRT taşıyan (hiç kimse) | وزر WZR yükünü | أخرى ÊḢR bir başkasının | ثم S̃M sonra | إلى ÎL | ربكم RBKM Rabbinizedir | مرجعكم MRCAKM dönüşünüz | فينبئكم FYNBÙKM size haber verecektir | بما BME şeyleri | كنتم KNTM olduğunuz | فيه FYH onda | تختلفون TḢTLFWN ayrılığa düşüyor | (6:164)
|وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y | جعلكم CALKM sizi yapan | خلائف ḢLEÙF halifeleri | الأرض ELÊRŽ yeryüzünün | ورفع WRFA ve üstün kılan | بعضكم BAŽKM kiminizi | فوق FWG üzerine | بعض BAŽ kiminiz | درجات D̃RCET derecelerle | ليبلوكم LYBLWKM sizi denemek için | في FY | ما ME şeylerde | آتاكم ËTEKM size verdiği | إن ÎN doğrusu | ربك RBK Rabbin | سريع SRYA çabuk olandır | العقاب ELAGEB cezası | وإنه WÎNH ve O | لغفور LĞFWR bağışlayandır | رحيم RḪYM esirgeyendir | (6:165)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}