» 6 / En’âm  79:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 79
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنِّي (ÎNY) = innī : şüphesiz ben
2. وَجَّهْتُ (VCHT) = veccehtu : çevirdim
3. وَجْهِيَ (VCHY) = vechiye : yüzümü
4. لِلَّذِي (LLZ̃Y) = lilleƶī :
5. فَطَرَ (FŦR) = feTara : yoktan var edene
6. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : gökleri
7. وَالْأَرْضَ (VELÊRŽ) = vel'erDe : ve yeri
8. حَنِيفًا (ḪNYFE) = Hanīfen : tamamen
9. وَمَا (VME) = ve mā : ve artık değilim
10. أَنَا (ÊNE) = enā : ben
11. مِنَ (MN) = mine : -dan
12. الْمُشْرِكِينَ (ELMŞRKYN) = l-muşrikīne : ortak koşanlar-
şüphesiz ben | çevirdim | yüzümü | | yoktan var edene | gökleri | ve yeri | tamamen | ve artık değilim | ben | -dan | ortak koşanlar- |

[] [VCH] [VCH] [] [FŦR] [SMV] [ERŽ] [ḪNF] [] [] [] [ŞRK]
ÎNY VCHT VCHY LLZ̃Y FŦR ELSMEVET VELÊRŽ ḪNYFE VME ÊNE MN ELMŞRKYN

innī veccehtu vechiye lilleƶī feTara s-semāvāti vel'erDe Hanīfen ve mā enā mine l-muşrikīne
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين

 » 6 / En’âm  Suresi: 79
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, I
وجهت و ج ه | VCH VCHT veccehtu çevirdim [I] have turned
وجهي و ج ه | VCH VCHY vechiye yüzümü my face
للذي | LLZ̃Y lilleƶī to the One Who
فطر ف ط ر | FŦR FŦR feTara yoktan var edene created
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth
حنيفا ح ن ف | ḪNF ḪNYFE Hanīfen tamamen (as) a true monotheist,
وما | VME ve mā ve artık değilim and not
أنا | ÊNE enā ben I (am)
من | MN mine -dan of
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne ortak koşanlar- the polytheists.

6:79 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz ben | çevirdim | yüzümü | | yoktan var edene | gökleri | ve yeri | tamamen | ve artık değilim | ben | -dan | ortak koşanlar- |

[] [VCH] [VCH] [] [FŦR] [SMV] [ERŽ] [ḪNF] [] [] [] [ŞRK]
ÎNY VCHT VCHY LLZ̃Y FŦR ELSMEVET VELÊRŽ ḪNYFE VME ÊNE MN ELMŞRKYN

innī veccehtu vechiye lilleƶī feTara s-semāvāti vel'erDe Hanīfen ve mā enā mine l-muşrikīne
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين

[] [و ج ه] [و ج ه] [] [ف ط ر] [س م و] [ا ر ض] [ح ن ف] [] [] [] [ش ر ك]

 » 6 / En’âm  Suresi: 79
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, I
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
وجهت و ج ه | VCH VCHT veccehtu çevirdim [I] have turned
Vav,Cim,He,Te,
6,3,5,400,
V – 1st person singular (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
وجهي و ج ه | VCH VCHY vechiye yüzümü my face
Vav,Cim,He,Ye,
6,3,5,10,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
للذي | LLZ̃Y lilleƶī to the One Who
Lam,Lam,Zel,Ye,
30,30,700,10,
P – prefixed preposition lām
REL – masculine singular relative pronoun
جار ومجرور
فطر ف ط ر | FŦR FŦR feTara yoktan var edene created
Fe,Tı,Re,
80,9,200,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم منصوب
حنيفا ح ن ف | ḪNF ḪNYFE Hanīfen tamamen (as) a true monotheist,
Ha,Nun,Ye,Fe,Elif,
8,50,10,80,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وما | VME ve mā ve artık değilim and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
نافية بمنزلة «ليس»
أنا | ÊNE enā ben I (am)
,Nun,Elif,
,50,1,
PRON – 1st person singular personal pronoun
ضمير منفصل
من | MN mine -dan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne ortak koşanlar- the polytheists.
Elif,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
1,30,40,300,200,20,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنِّي: şüphesiz ben | وَجَّهْتُ: çevirdim | وَجْهِيَ: yüzümü | لِلَّذِي: | فَطَرَ: yoktan var edene | السَّمَاوَاتِ: gökleri | وَالْأَرْضَ: ve yeri | حَنِيفًا: tamamen | وَمَا: ve artık değilim | أَنَا: ben | مِنَ: -dan | الْمُشْرِكِينَ: ortak koşanlar- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إني ÎNY şüphesiz ben | وجهت WCHT çevirdim | وجهي WCHY yüzümü | للذي LLZ̃Y | فطر FŦR yoktan var edene | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | حنيفا ḪNYFE tamamen | وما WME ve artık değilim | أنا ÊNE ben | من MN -dan | المشركين ELMŞRKYN ortak koşanlar- |
Kırık Meal (Okunuş) : |innī: şüphesiz ben | veccehtu: çevirdim | vechiye: yüzümü | lilleƶī: | feTara: yoktan var edene | s-semāvāti: gökleri | vel'erDe: ve yeri | Hanīfen: tamamen | ve mā: ve artık değilim | enā: ben | mine: -dan | l-muşrikīne: ortak koşanlar- |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNY: şüphesiz ben | VCHT: çevirdim | VCHY: yüzümü | LLZ̃Y: | FŦR: yoktan var edene | ELSMEVET: gökleri | VELÊRŽ: ve yeri | ḪNYFE: tamamen | VME: ve artık değilim | ÊNE: ben | MN: -dan | ELMŞRKYN: ortak koşanlar- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hiç şüphem olmaksızın mabudumu tek tanıyarak yüzümü, gökleri ve yeryüzünü yaratana döndüm ve ben, şirk koşanlardan değilim.
Adem Uğur : Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.
Ahmed Hulusi : "Muhakkak ki ben vechimi (bilincimi) hanîf (tanrı objesiz) olarak, semâlar ve arzın Fâtır'ına (her şeyi yaratış amacına göre programlayarak Yaratan'a) yönelttim. . . Ben müşriklerden değilim!"
Ahmet Tekin : 'Ben, Hakka ve tevhide yönelerek, yüzümü, yönümü, gökleri ve yeri yoktan var edene döndüm. Ben, ilâhlığında otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşan, gizli şirki yaşayan, başka otoriteler de kabul eden müşriklerden değilim' dedi.
Ahmet Varol : Ben dosdoğru bir inançla yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.'
Ali Bulaç : "Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim."
Ali Fikri Yavuz : Şüphesiz ben sadece hak dine (tevhîde) boyun eğip yüzümü, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah’a çevirdim; ve ben, O’na ortak koşanlardan (müşriklerden) değilim.
Bekir Sadak : «Dogrusu ben yuzumu, gokleri ve yeri yaratana, dogruya yonelerek cevirdim, ben puta tapanlardan degilim.»
Celal Yıldırım : Hem ben şüphesiz ki yüzümü, bâtıldan uzak, hakka tamamen yönelmiş bir halde gökleri ve yeri örneksiz yaratana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim, (diyerek inanç ve görevini açıkladı).
Diyanet İşleri : “Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben ortak koşanlardan değilim.'
Diyanet Vakfi : Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.
Edip Yüksel : Ben yüzümü tümüyle, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla Allah'a ortak koşanlardan değilim».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : «Ben, her dinden geçip yalnız hakka eğilerek yüzümü o gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim.» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : «Ben her dinden geçib sâde hakka eğilerek yüzümü o Gökleri ve Yeri yaratmış olan fâtıre döndüm ve ben müşriklerden değilim»
Fizilal-il Kuran : Ben yüzümü, dosdoğru bir şekilde, gökleri ve yeri yoktan var edene yönelttim, ben O'na ortak koşanlardan değilim.
Gültekin Onan : "Gerçek şu ki, ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana (fetara) çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim."
Hakkı Yılmaz : (78,79) "Sonra güneşi doğarken görünce de, “Bu benim rabbimdir, bu daha büyük!” dedi. Sonra o da batınca, “Ey toplumum! Şüphesiz ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kesinlikle ben hanif; bâtıl inançlardan dönmüş biri olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var edene/yok edecek olana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim” dedi. "
Hasan Basri Çantay : «Şübhesiz ki ben, bir müvahhid (Allâhı bir tanıyıcı) olarak, yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allaha yöneltelim. Ben müşriklerden değilim».
Hayrat Neşriyat : 'Şübhesiz ki ben, Hanîf (hakka yönelmiş) olarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve ben (sizin gibi) müşriklerden değilim!'
İbni Kesir : Doğrusu ben, gerçekten yüzümü bir muvahhid olarak gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben, müşriklerden değilim.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki ben, hanif olarak yüzümü, yeri ve semaları yaratan Allah'ın Zat'ına döndürdüm.Ve ben, müşriklerden değilim.
Muhammed Esed : "Bakın, ben batıl olan her şeyden uzak durarak yüzümü gökleri ve yeri var eden Allaha çevirmekteyim; ve ben Ondan başkasına ilahlık yakıştıranlardan değilim!"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ben muhakkak bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaradana çevirdim ve ben müşriklerden değilim.»
Ömer Öngüt : “Ben hanif olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim. ”
Şaban Piriş : Ben, hanif olarak, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah’a yönelttim. Ben, asla müşriklerden değilim, demişti.
Suat Yıldırım : (78-79) Daha sonra güneşi doğarken görünce (iddianıza göre) "Rabbim, her hâlde budur, bu hepsinden daha büyük!" Batıp kaybolunca da: "Ey halkım, ben sizin Allah’a şerik koştuğunuz şeylerden berîyim." "Ben batıl dinlerden uzaklaşarak, yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Rabbülâlemin’e yönelttim, ben asla sizin gibi müşrik değilim!" dedi.
Süleyman Ateş : "Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben O(na) ortak koşanlardan değilim!"
Tefhim-ul Kuran : «Gerçek şu ki, ben, bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim.»
Ümit Şimşek : 'Ben, bütün bâtıl inanışlardan uzak bir şekilde, gökleri ve yeri yoktan yaratana yüzümü çevirdim. Ben müşriklerden değilim.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Ben bir hanîf olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Müşriklerden değilim ben."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}