» 6 / En’âm  22:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 22
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيَوْمَ (VYVM) = ve yevme : ve gün
2. نَحْشُرُهُمْ (NḪŞRHM) = neHşuruhum : topladığımız
3. جَمِيعًا (CMYAE) = cemīǎn : hepsini
4. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
5. نَقُولُ (NGVL) = neḳūlu : dediğimiz
6. لِلَّذِينَ (LLZ̃YN) = lilleƶīne : kimselere
7. أَشْرَكُوا (ÊŞRKVE) = eşrakū : ortak koşan(lara)
8. أَيْنَ (ÊYN) = eyne : hani nerede?
9. شُرَكَاؤُكُمُ (ŞRKEÙKM) = şurakā'ukumu : ortaklarınız
10. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
11. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : olduğunuz
12. تَزْعُمُونَ (TZAMVN) = tez'ǔmūne : zannetmekte
ve gün | topladığımız | hepsini | sonra | dediğimiz | kimselere | ortak koşan(lara) | hani nerede? | ortaklarınız | kimseler | olduğunuz | zannetmekte |

[YVM] [ḪŞR] [CMA] [] [GVL] [] [ŞRK] [] [ŞRK] [] [KVN] [ZAM]
VYVM NḪŞRHM CMYAE S̃M NGVL LLZ̃YN ÊŞRKVE ÊYN ŞRKEÙKM ELZ̃YN KNTM TZAMVN

ve yevme neHşuruhum cemīǎn ṧumme neḳūlu lilleƶīne eşrakū eyne şurakā'ukumu elleƶīne kuntum tez'ǔmūne
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

 » 6 / En’âm  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve gün And (the) Day
نحشرهم ح ش ر | ḪŞR NḪŞRHM neHşuruhum topladığımız We will gather them
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn hepsini all,
ثم | S̃M ṧumme sonra then
نقول ق و ل | GVL NGVL neḳūlu dediğimiz We will say
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimselere to those who
أشركوا ش ر ك | ŞRK ÊŞRKVE eşrakū ortak koşan(lara) associated others with Allah,
أين | ÊYN eyne hani nerede? """Where (are)"
شركاؤكم ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙKM şurakā'ukumu ortaklarınız your partners,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those whom
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduğunuz you used to
تزعمون ز ع م | ZAM TZAMVN tez'ǔmūne zannetmekte "claim?"""

6:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve gün | topladığımız | hepsini | sonra | dediğimiz | kimselere | ortak koşan(lara) | hani nerede? | ortaklarınız | kimseler | olduğunuz | zannetmekte |

[YVM] [ḪŞR] [CMA] [] [GVL] [] [ŞRK] [] [ŞRK] [] [KVN] [ZAM]
VYVM NḪŞRHM CMYAE S̃M NGVL LLZ̃YN ÊŞRKVE ÊYN ŞRKEÙKM ELZ̃YN KNTM TZAMVN

ve yevme neHşuruhum cemīǎn ṧumme neḳūlu lilleƶīne eşrakū eyne şurakā'ukumu elleƶīne kuntum tez'ǔmūne
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون

[ي و م] [ح ش ر] [ج م ع] [] [ق و ل] [] [ش ر ك] [] [ش ر ك] [] [ك و ن] [ز ع م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويوم ي و م | YVM VYVM ve yevme ve gün And (the) Day
Vav,Ye,Vav,Mim,
6,10,6,40,
REM – prefixed resumption particle
T – accusative masculine time adverb
الواو استئنافية
ظرف زمان منصوب
نحشرهم ح ش ر | ḪŞR NḪŞRHM neHşuruhum topladığımız We will gather them
Nun,Ha,Şın,Re,He,Mim,
50,8,300,200,5,40,
V – 1st person plural imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn hepsini all,
Cim,Mim,Ye,Ayn,Elif,
3,40,10,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
نقول ق و ل | GVL NGVL neḳūlu dediğimiz We will say
Nun,Gaf,Vav,Lam,
50,100,6,30,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimselere to those who
Lam,Lam,Zel,Ye,Nun,
30,30,700,10,50,
P – prefixed preposition lām
REL – masculine plural relative pronoun
جار ومجرور
أشركوا ش ر ك | ŞRK ÊŞRKVE eşrakū ortak koşan(lara) associated others with Allah,
,Şın,Re,Kef,Vav,Elif,
,300,200,20,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أين | ÊYN eyne hani nerede? """Where (are)"
,Ye,Nun,
,10,50,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
شركاؤكم ش ر ك | ŞRK ŞRKEÙKM şurakā'ukumu ortaklarınız your partners,
Şın,Re,Kef,Elif,,Kef,Mim,
300,200,20,1,,20,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduğunuz you used to
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تزعمون ز ع م | ZAM TZAMVN tez'ǔmūne zannetmekte "claim?"""
Te,Ze,Ayn,Mim,Vav,Nun,
400,7,70,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيَوْمَ: ve gün | نَحْشُرُهُمْ: topladığımız | جَمِيعًا: hepsini | ثُمَّ: sonra | نَقُولُ: dediğimiz | لِلَّذِينَ: kimselere | أَشْرَكُوا: ortak koşan(lara) | أَيْنَ: hani nerede? | شُرَكَاؤُكُمُ: ortaklarınız | الَّذِينَ: kimseler | كُنْتُمْ: olduğunuz | تَزْعُمُونَ: zannetmekte |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويوم WYWM ve gün | نحشرهم NḪŞRHM topladığımız | جميعا CMYAE hepsini | ثم S̃M sonra | نقول NGWL dediğimiz | للذين LLZ̃YN kimselere | أشركوا ÊŞRKWE ortak koşan(lara) | أين ÊYN hani nerede? | شركاؤكم ŞRKEÙKM ortaklarınız | الذين ELZ̃YN kimseler | كنتم KNTM olduğunuz | تزعمون TZAMWN zannetmekte |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yevme: ve gün | neHşuruhum: topladığımız | cemīǎn: hepsini | ṧumme: sonra | neḳūlu: dediğimiz | lilleƶīne: kimselere | eşrakū: ortak koşan(lara) | eyne: hani nerede? | şurakā'ukumu: ortaklarınız | elleƶīne: kimseler | kuntum: olduğunuz | tez'ǔmūne: zannetmekte |
Kırık Meal (Transcript) : |VYVM: ve gün | NḪŞRHM: topladığımız | CMYAE: hepsini | S̃M: sonra | NGVL: dediğimiz | LLZ̃YN: kimselere | ÊŞRKVE: ortak koşan(lara) | ÊYN: hani nerede? | ŞRKEÙKM: ortaklarınız | ELZ̃YN: kimseler | KNTM: olduğunuz | TZAMVN: zannetmekte |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve o gün hepsini de toplar da sonra Tanrıya şirk koşanlara deriz ki: Nerede size yardım edecek sanıp şirk koştuklarınız?
Adem Uğur : Unutma o günü ki, onları hep birden toplayacağız; sonra da, Allah'a ortak koşanlara: Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız? diyeceğiz.
Ahmed Hulusi : Onları hep bir arada haşredip, sonra da şirk koşanlara "Nerede var sanıp eş koştuklarınız?" dediğimiz süreçte. . .
Ahmet Tekin : Onların hepsini mahşerde bir araya toplayacağımız gün, kesinlikle belirtelim ki, Allah’ın, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koşanlara, 'Nerede, boş yere davasını güttüğünüz ortak saydığınız varlıklar?' diyeceğiz.
Ahmet Varol : Onların hepsini bir araya toplayacağımız sonra Allah'a ortak koşanlara: '(Allah'tan ayrı ilah olduklarını) sandığınız ortaklarınız hani nerede?' diyeceğimiz gün(ü düşün).
Ali Bulaç : Onların tümünü toplayacağımız gün; sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki: "Nerede (o bir şey) sanıp da ortak koştuklarınız?"
Ali Fikri Yavuz : Hele müşriklerin hepsini kıyamet gününde toplayıp sonra onlara: “- Hani, nerede Allah’a eş sayarak o tapınmış olduğunuz ortaklarınız?” deriz.
Bekir Sadak : Bir gun hepsini toplariz, sonra puta tapanlara, «Iddia ettiginiz ortaklariniz nerede?» deriz.
Celal Yıldırım : Onların hepsini (kabirlerinden) kaldırıp biraraya getireceğimiz, sonra da ortak koşanlara, «iddia edip durduğunuz ortaklarınız nerede ?» diyeceğimiz gün, (onlar için hiç oma hiç kurtuluş olmayacaktır).
Diyanet İşleri : Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah’a ortak koşanlara, “Nerede, ilâh olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?” diyeceğimiz günü hatırla.
Diyanet İşleri (eski) : Bir gün hepsini toplarız, sonra ortak koşanlara, 'İddia ettiğiniz ortaklarınız nerede?' deriz.
Diyanet Vakfi : Unutma o günü ki, onları hep birden toplayacağız; sonra da, Allah'a ortak koşanlara: Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız? diyeceğiz.
Edip Yüksel : Hepsini topladığımız gün ortak koşanlara, 'Nerede iddia etmekte olduğunuz ortaklarınız?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün hepsini mahşere toplayacağız. Sonra Allah'a ortak koşanlara: « Hani nerede o Allah'a ortak saydığınız ortaklarınız?» diyeceğiz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hepsini mahşerde toplayacağımız, sonra da o Allah'a ortak koşanlara: «Hani nerede o Allah'a ortak saydığınız ortaklarınız?» diyeceğimiz gün,
Elmalılı Hamdi Yazır : Hele hepsini Mahşere toplıyacağımız, sonra o şirk koşanlara diyeceğimiz gün: Hani nerede o sizin zu'm etmekte olduğunuz şerikleriniz?
Fizilal-il Kuran : O gün onların tümünü bir yere toplarız da sonra Allah'a ortak koşanlara «Hani, nerede Allah'ın ortakları olduklarını sandıklarınız?» diye sorarız.
Gültekin Onan : Onların tümünü toplayacağımız gün; sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki: "Nerede (o bir şey) sanıp da ortak koştuklarınız?"
Hakkı Yılmaz : Ve o gün hepsini toplayacağız. Sonra Biz, ortak koşan kimselere: “Hani nerede o gerçeğe aykırı olarak inandığınız ortaklarınız?” diyeceğiz.
Hasan Basri Çantay : Hele onları hep birden toplayacağımız ve (bundan) sonra Allaha eş tutanlara: «Nerde (tapındığınız ve) boş yere da'vâsını gütdüğünüz ortaklarınız? diyeceğimiz gün...
Hayrat Neşriyat : Artık o gün onları hep berâber bir araya getireceğiz, sonra o şirk koşanlara: '(Hani, ilâh) zannetmekte olduğunuz ortaklarınız nerede?' diyeceğiz.
İbni Kesir : Ve onların hepsini toplayıp sonra da şirk koşanlara: Nerede iddia ettiğiniz ortaklarınız? diyeceğimiz gün.
İskender Evrenosoğlu : Ve o gün hepsini haşredeceğiz sonra ortak koşanlara: “Zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede?” diyeceğiz.
Muhammed Esed : Bir gün onların hepsini bir araya toplayacağız ve o zaman, Allahtan başka şeylere ilahlık yakıştıranlara: "Allahın uluhiyetine ortak olduklarını tahayyül ettiğiniz o varlıklar neredeler şimdi?" diye soracağız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o gün ki, onları hep birlikte haşredeceğiz, sonra şirke düşmüş olanlara, «Hani nerede sizin zûm eder olduğunuz şerikleriniz?» diyeceğiz.
Ömer Öngüt : Bir gün onların hepsini birden toplarız. Sonra şirk koşanlara: “Nerede boş yere dâvâsını güttüğünüz ortaklarınız?” deriz.
Şaban Piriş : O gün onların hepsini toplayacağız; sonra da Allah’a şirk koşanlara diyeceğiz ki “İddia etmiş olduğunuz ortaklarınız nerede?
Suat Yıldırım : Gün gelecek, hepsini bir yere toplayıp sonra o müşriklere: "Nerede Allah’ın ortağı olduğunu iddia ettiğiniz tanrılarınız?" diye soracağız.
Süleyman Ateş : Hepsini topladığımız, sonra ortak koşanlara; "Hani (Allah'a) ortak sandığınız şeyler nerede?" dediğimiz gün;
Tefhim-ul Kuran : Onların tümünü toplayacağımız gün; sonra şirk koşanlara diyeceğiz ki: «Nerede (o bir şey) sanıp da ortak koştuklarınız?»
Ümit Şimşek : O gün hepsini toplar, sonra da ortak koşanlara, 'Hani,' deriz, 'Allah'a ortak saydığınız şerikleriniz nerede?'
Yaşar Nuri Öztürk : Gün olur, onları bir araya toplayıp haşrederiz. Sonra, şirke batanlara sorarız: "Nerededir o bir şey zannedip durduğunuz ortaklarınız?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}