» 6 / En’âm  163:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 163
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَا (LE) = lā : yoktur
2. شَرِيكَ (ŞRYK) = şerīke : ortağı
3. لَهُ (LH) = lehu : O'nun
4. وَبِذَٰلِكَ (VBZ̃LK) = ve biƶālike : ve böyle
5. أُمِرْتُ (ÊMRT) = umirtu : bana emrolundu
6. وَأَنَا (VÊNE) = ve enā : ve ben
7. أَوَّلُ (ÊVL) = evvelu : ilkiyim
8. الْمُسْلِمِينَ (ELMSLMYN) = l-muslimīne : müslümanların
yoktur | ortağı | O'nun | ve böyle | bana emrolundu | ve ben | ilkiyim | müslümanların |

[] [ŞRK] [] [] [EMR] [] [EVL] [SLM]
LE ŞRYK LH VBZ̃LK ÊMRT VÊNE ÊVL ELMSLMYN

şerīke lehu ve biƶālike umirtu ve enā evvelu l-muslimīne
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

 » 6 / En’âm  Suresi: 163
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE yoktur No
شريك ش ر ك | ŞRK ŞRYK şerīke ortağı partners
له | LH lehu O'nun "for Him;"
وبذلك | VBZ̃LK ve biƶālike ve böyle and with that
أمرت ا م ر | EMR ÊMRT umirtu bana emrolundu I have been commanded.
وأنا | VÊNE ve enā ve ben And I am
أول ا و ل | EVL ÊVL evvelu ilkiyim (the) first
المسلمين س ل م | SLM ELMSLMYN l-muslimīne müslümanların (of) the ones who surrender (to Him).

6:163 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoktur | ortağı | O'nun | ve böyle | bana emrolundu | ve ben | ilkiyim | müslümanların |

[] [ŞRK] [] [] [EMR] [] [EVL] [SLM]
LE ŞRYK LH VBZ̃LK ÊMRT VÊNE ÊVL ELMSLMYN

şerīke lehu ve biƶālike umirtu ve enā evvelu l-muslimīne
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

[] [ش ر ك] [] [] [ا م ر] [] [ا و ل] [س ل م]

 » 6 / En’âm  Suresi: 163
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE yoktur No
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
شريك ش ر ك | ŞRK ŞRYK şerīke ortağı partners
Şın,Re,Ye,Kef,
300,200,10,20,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
له | LH lehu O'nun "for Him;"
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
وبذلك | VBZ̃LK ve biƶālike ve böyle and with that
Vav,Be,Zel,Lam,Kef,
6,2,700,30,20,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition bi
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو استئنافية
جار ومجرور
أمرت ا م ر | EMR ÊMRT umirtu bana emrolundu I have been commanded.
,Mim,Re,Te,
,40,200,400,
V – 1st person singular passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والتاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
وأنا | VÊNE ve enā ve ben And I am
Vav,,Nun,Elif,
6,,50,1,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 1st person singular personal pronoun
الواو استئنافية
ضمير منفصل
أول ا و ل | EVL ÊVL evvelu ilkiyim (the) first
,Vav,Lam,
,6,30,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
المسلمين س ل م | SLM ELMSLMYN l-muslimīne müslümanların (of) the ones who surrender (to Him).
Elif,Lam,Mim,Sin,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,40,60,30,40,10,50,
"PN – genitive masculine plural (form IV) active participle → Islam"
اسم علم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَا: yoktur | شَرِيكَ: ortağı | لَهُ: O'nun | وَبِذَٰلِكَ: ve böyle | أُمِرْتُ: bana emrolundu | وَأَنَا: ve ben | أَوَّلُ: ilkiyim | الْمُسْلِمِينَ: müslümanların |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لا LE yoktur | شريك ŞRYK ortağı | له LH O'nun | وبذلك WBZ̃LK ve böyle | أمرت ÊMRT bana emrolundu | وأنا WÊNE ve ben | أول ÊWL ilkiyim | المسلمين ELMSLMYN müslümanların |
Kırık Meal (Okunuş) : |: yoktur | şerīke: ortağı | lehu: O'nun | ve biƶālike: ve böyle | umirtu: bana emrolundu | ve enā: ve ben | evvelu: ilkiyim | l-muslimīne: müslümanların |
Kırık Meal (Transcript) : |LE: yoktur | ŞRYK: ortağı | LH: O'nun | VBZ̃LK: ve böyle | ÊMRT: bana emrolundu | VÊNE: ve ben | ÊVL: ilkiyim | ELMSLMYN: müslümanların |
Abdulbaki Gölpınarlı : Eşi ortağı yoktur onun ve bana bu emredildi ve ben, ona teslîm olanların ilkiyim.
Adem Uğur : O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.
Ahmed Hulusi : "'HÛ' için ortak kavramı düşünülemez! İşte bununla hükmolundum; ben teslim olmuşluğunu yaşayanların öncüsüyüm!"
Ahmet Tekin : 'İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu, ben bu emri uyguladım. Ben İslâm’ı yaşayan müslümanların ilkiyim, önderiyim.' de.
Ahmet Varol : 'O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.'
Ali Bulaç : "O'nun hiç bir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim."
Ali Fikri Yavuz : Onun ortağı yoktur. ben bununla emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.”
Bekir Sadak : O'nun hicbir ortagi yoktur; boyle emrolundum ve ben muslumanlarin ilkiyim.
Celal Yıldırım : O'nun hiçbir ortağı yoktur; bsn sadece bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.
Diyanet İşleri : “O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların ilkiyim.”
Diyanet İşleri (eski) : O'nun hiçbir ortağı yoktur; böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.'
Diyanet Vakfi : O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.
Edip Yüksel : 'O'nun ortağı yoktur. Bununla emredildim ve ben herkesten önce teslim olurum.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ben, bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Şeriki yoktur onun, ben bununla emrolundum ve ben müslimînin evveliyim
Fizilal-il Kuran : O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emredildi. Ben müslümanların ilkiyim.
Gültekin Onan : "O'nun hiç bir ortağı yoktur. Bana böyle buyruldu ve ben müslüman olanların ilkiyim."
Hakkı Yılmaz : (162,163) "De ki: “Benim salâtım [mâlî yönden ve destek olmam; toplumu aydınlatmak için çalışmam], kulluğum; ibadetimin her türlüsü, hayatım ve ölümüm sadece Kendisinin ortağı olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ve ben böyle emrolundum, ben Müslümanların da ilkiyim.” "
Hasan Basri Çantay : (162-163) De ki: «Şübhesiz benim namazım da, ibâdetlerim de, dirimim de, ölümüm de hiç bir ortağı olmayan, âlemlerin Rabbi Allahındır. Ben böylece emrolundum. Ben (bu ümmetde) müslüman olanların ilkiyim».
Hayrat Neşriyat : 'O’nun ortağı yoktur. Ve (ben) bununla emrolundum, çünki ben Müslümanların ilkiyim!'
İbni Kesir : O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ben, böylece emrolundum. Ve ben, müslümanların ilki.
İskender Evrenosoğlu : O'nun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben, müslümanların (teslim olanların) ilkiyim.
Muhammed Esed : ki Onun uluhiyetinde hiç kimse pay sahibi değildir: Ben böyle emrolundum; ve ben benliklerini Allaha teslim edenlerin (daima) öncüsü olacağım?"
Ömer Nasuhi Bilmen : «O'nun bir ortağı yoktur. Ve ben bununla memur oldum ve ben müslümanların ilkiyim.»
Ömer Öngüt : “O'nun hiçbir ortağı yoktur. Bana böylece emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. ”
Şaban Piriş : O’nun hiç bir ortağı yoktur. Sadece bununla emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.
Suat Yıldırım : (162-163) De ki: "Benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da ölümüm de hep Rabbülalemin olan Allah’a aittir. Eşi ortağı yoktur O’nun. Bana verilen emir budur. O’na ilk teslim olan da benim.
Süleyman Ateş : "O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim."
Tefhim-ul Kuran : «O'nun hiç bir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.»
Ümit Şimşek : Onun ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum; Müslümanların ilki de benim.
Yaşar Nuri Öztürk : "Ortağı yoktur O'nun. Bununla emrolundum ben. Ve Müslümanların ilkiyim ben."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}