» 6 / En’âm  51:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 51
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَأَنْذِرْ (VÊNZ̃R) = ve enƶir : ve uyar
2. بِهِ (BH) = bihi : onunla
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
4. يَخَافُونَ (YḢEFVN) = yeḣāfūne : korkan(ları)
5. أَنْ (ÊN) = en : ki
6. يُحْشَرُوا (YḪŞRVE) = yuHşerū : toplanacaklardır
7. إِلَىٰ (ÎL) = ilā : (huzuru)na
8. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rablerine
9. لَيْسَ (LYS) = leyse : yoktur
10. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendilerinin
11. مِنْ (MN) = min :
12. دُونِهِ (D̃VNH) = dūnihi : O'ndan başka
13. وَلِيٌّ (VLY) = veliyyun : ne dostları
14. وَلَا (VLE) = ve lā : ne de
15. شَفِيعٌ (ŞFYA) = şefīǔn : destekçileri
16. لَعَلَّهُمْ (LALHM) = leǎllehum : belki
17. يَتَّقُونَ (YTGVN) = yetteḳūne : korunurlar
ve uyar | onunla | kimseleri | korkan(ları) | ki | toplanacaklardır | (huzuru)na | Rablerine | yoktur | kendilerinin | | O'ndan başka | ne dostları | ne de | destekçileri | belki | korunurlar |

[NZ̃R] [] [] [ḢVF] [] [ḪŞR] [] [RBB] [LYS] [] [] [D̃VN] [VLY] [] [ŞFA] [] [VGY]
VÊNZ̃R BH ELZ̃YN YḢEFVN ÊN YḪŞRVE ÎL RBHM LYS LHM MN D̃VNH VLY VLE ŞFYA LALHM YTGVN

ve enƶir bihi elleƶīne yeḣāfūne en yuHşerū ilā rabbihim leyse lehum min dūnihi veliyyun ve lā şefīǔn leǎllehum yetteḳūne
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون

 » 6 / En’âm  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأنذر ن ذ ر | NZ̃R VÊNZ̃R ve enƶir ve uyar And warn
به | BH bihi onunla with it
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
يخافون خ و ف | ḢVF YḢEFVN yeḣāfūne korkan(ları) fear
أن | ÊN en ki that
يحشروا ح ش ر | ḪŞR YḪŞRVE yuHşerū toplanacaklardır they will be gathered
إلى | ÎL ilā (huzuru)na to
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerine their Lord,
ليس ل ي س | LYS LYS leyse yoktur not
لهم | LHM lehum kendilerinin for them
من | MN min of
دونه د و ن | D̃VN D̃VNH dūnihi O'ndan başka other than Him
ولي و ل ي | VLY VLY veliyyun ne dostları any protector
ولا | VLE ve lā ne de and not
شفيع ش ف ع | ŞFA ŞFYA şefīǔn destekçileri any intercessor,
لعلهم | LALHM leǎllehum belki so that they may
يتقون و ق ي | VGY YTGVN yetteḳūne korunurlar (become) righteous.

6:51 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve uyar | onunla | kimseleri | korkan(ları) | ki | toplanacaklardır | (huzuru)na | Rablerine | yoktur | kendilerinin | | O'ndan başka | ne dostları | ne de | destekçileri | belki | korunurlar |

[NZ̃R] [] [] [ḢVF] [] [ḪŞR] [] [RBB] [LYS] [] [] [D̃VN] [VLY] [] [ŞFA] [] [VGY]
VÊNZ̃R BH ELZ̃YN YḢEFVN ÊN YḪŞRVE ÎL RBHM LYS LHM MN D̃VNH VLY VLE ŞFYA LALHM YTGVN

ve enƶir bihi elleƶīne yeḣāfūne en yuHşerū ilā rabbihim leyse lehum min dūnihi veliyyun ve lā şefīǔn leǎllehum yetteḳūne
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون

[ن ذ ر] [] [] [خ و ف] [] [ح ش ر] [] [ر ب ب] [ل ي س] [] [] [د و ن] [و ل ي] [] [ش ف ع] [] [و ق ي]

 » 6 / En’âm  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأنذر ن ذ ر | NZ̃R VÊNZ̃R ve enƶir ve uyar And warn
Vav,,Nun,Zel,Re,
6,,50,700,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
به | BH bihi onunla with it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يخافون خ و ف | ḢVF YḢEFVN yeḣāfūne korkan(ları) fear
Ye,Hı,Elif,Fe,Vav,Nun,
10,600,1,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en ki that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يحشروا ح ش ر | ḪŞR YḪŞRVE yuHşerū toplanacaklardır they will be gathered
Ye,Ha,Şın,Re,Vav,Elif,
10,8,300,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
إلى | ÎL ilā (huzuru)na to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerine their Lord,
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ليس ل ي س | LYS LYS leyse yoktur not
Lam,Ye,Sin,
30,10,60,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض من اخوات «كان»
لهم | LHM lehum kendilerinin for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دونه د و ن | D̃VN D̃VNH dūnihi O'ndan başka other than Him
Dal,Vav,Nun,He,
4,6,50,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولي و ل ي | VLY VLY veliyyun ne dostları any protector
Vav,Lam,Ye,
6,30,10,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
ولا | VLE ve lā ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
شفيع ش ف ع | ŞFA ŞFYA şefīǔn destekçileri any intercessor,
Şın,Fe,Ye,Ayn,
300,80,10,70,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
لعلهم | LALHM leǎllehum belki so that they may
Lam,Ayn,Lam,He,Mim,
30,70,30,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «لعل»
يتقون و ق ي | VGY YTGVN yetteḳūne korunurlar (become) righteous.
Ye,Te,Gaf,Vav,Nun,
10,400,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَأَنْذِرْ: ve uyar | بِهِ: onunla | الَّذِينَ: kimseleri | يَخَافُونَ: korkan(ları) | أَنْ: ki | يُحْشَرُوا: toplanacaklardır | إِلَىٰ: (huzuru)na | رَبِّهِمْ: Rablerine | لَيْسَ: yoktur | لَهُمْ: kendilerinin | مِنْ: | دُونِهِ: O'ndan başka | وَلِيٌّ: ne dostları | وَلَا: ne de | شَفِيعٌ: destekçileri | لَعَلَّهُمْ: belki | يَتَّقُونَ: korunurlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وأنذر WÊNZ̃R ve uyar | به BH onunla | الذين ELZ̃YN kimseleri | يخافون YḢEFWN korkan(ları) | أن ÊN ki | يحشروا YḪŞRWE toplanacaklardır | إلى ÎL (huzuru)na | ربهم RBHM Rablerine | ليس LYS yoktur | لهم LHM kendilerinin | من MN | دونه D̃WNH O'ndan başka | ولي WLY ne dostları | ولا WLE ne de | شفيع ŞFYA destekçileri | لعلهم LALHM belki | يتقون YTGWN korunurlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve enƶir: ve uyar | bihi: onunla | elleƶīne: kimseleri | yeḣāfūne: korkan(ları) | en: ki | yuHşerū: toplanacaklardır | ilā: (huzuru)na | rabbihim: Rablerine | leyse: yoktur | lehum: kendilerinin | min: | dūnihi: O'ndan başka | veliyyun: ne dostları | ve lā: ne de | şefīǔn: destekçileri | leǎllehum: belki | yetteḳūne: korunurlar |
Kırık Meal (Transcript) : |VÊNZ̃R: ve uyar | BH: onunla | ELZ̃YN: kimseleri | YḢEFVN: korkan(ları) | ÊN: ki | YḪŞRVE: toplanacaklardır | ÎL: (huzuru)na | RBHM: Rablerine | LYS: yoktur | LHM: kendilerinin | MN: | D̃VNH: O'ndan başka | VLY: ne dostları | VLE: ne de | ŞFYA: destekçileri | LALHM: belki | YTGVN: korunurlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rablerinin tapısında hasredilmeden korkanları Kur'ân'la korkut ve çekinsinler diye de bildir ki onlara, Rablerinden başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi.
Adem Uğur : Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur'an ile) uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar.
Ahmed Hulusi : Rablerine haşrolunmalarından korkanları O'nunla (nefslerindeki Esmâ kuvvelerinin yaşatacakları konusunda) uyar. . . Onların O'nun dûnunda ne bir Veliyy'i ve ne de bir şefaat edicisi vardır. . . Umulur ki takvayı gerçekleştirirler.
Ahmet Tekin : Toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerinden korkanları, Kur’ân ile uyar. Onlar için Allah’ın dışında, kulları durumundakilerden ne bir velî, bir koruyucu, ne bir otorite, ne de bir şefaatçi vardır. Umulur ki, Allah’a sığınırlar, emirlerine yapışır, günahlardan arınıp azaptan korunurlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranırlar, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olurlar.
Ahmet Varol : Rabblerinin huzuruna çıkarılacaklarından korkanları onunla (Kur'an'la) uyar. Onlar için O'ndan (Allah'tan) başka dost ve şefaatçi yoktur. Umulur ki sakınırlar.
Ali Bulaç : Rablerine (götürülüp) toplanacaklarından korkanları onunla (Kur'an'la) uyarıp korkut; onlar için ondan başka ne velileri vardır ne şefaatçileri. Umulur ki korkup sakınırlar.
Ali Fikri Yavuz : Rableri huzurunda toplanacaklarından korkanları, sen Kur’an’la korkut ki, onların, Rablerinden başka ne bir dostu, ne de bir şefaatçisi yoktur. Gerektir ki, onlar, sakınırlar.
Bekir Sadak : Rablerine toplanacaklarindan korkanlari Kuran ile uyar. O'ndan baska bir dost ve aracilari yoktur. Umulur ki Allah'tan sakinalar.
Celal Yıldırım : Ve bunun (Kur'ân) ile Rabbınıza haşr olunacaklarına (inanıp) korkanları uyar; onlara Rablarından gayri ne bir sahip çıkan dostları, ne de bir şefaatçileri vardır; ola ki, (Allah'tan) korkup kötülüklerden sakınırlar.
Diyanet İşleri : Kendileri için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi bulunmaksızın, Rab’lerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye, onunla (Kur’an ile) uyar.
Diyanet İşleri (eski) : Rablerine toplanacaklarından korkanları Kuran ile uyar. O'ndan başka bir dost ve aracıları yoktur. Umulur ki Allah'tan sakınalar.
Diyanet Vakfi : Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur'an ile) uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar.
Edip Yüksel : Rab'lerinin huzuruna çıkacaklarının heyecanıyla dolanları onunla (Kuran'la) uyar: O'ndan başka bir sahipleri ve şefaatçıları (aracıları) yok. Belki korunurlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Öyleki, kendileri için O'nun huzurunda ne bir dost ne de bir şefaatçı vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem bununla şunları inzar eyle ki rablarının huzuruna haşrolunacaklarından korkarlar, öyle ki kendileri için onun huzurunda ne bir dost ne bir şefâatci yok, gerektir ki onlar korunurlar
Fizilal-il Kuran : Rabblerin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an aracılığı ile uyar. Onlar için Allah dışında bir dost ya da aracı yoktur. Ola ki, günahlardan sakınırlar.
Gültekin Onan : Rablerine (götürülüp) toplanacaklarından korkanları onunla (Kuran'la) uyarıp korkut. Onlar için ondan başka ne velileri vardır ne şefaatçileri. Umulur ki korkup sakınırlar.
Hakkı Yılmaz : Ve Rablerinin huzurunda toplanılacaklarından korkanları, Allah'ın koruması altına girmeleri için sana vahyedilenle uyar. Onların, O'nun astlarından yardım eden, yol gösteren, koruyan bir yakın kimseleri ve destekçileri, kayırıcıları yoktur.
Hasan Basri Çantay : Rablerine (götürülüb) toplanacaklarından korkanları sen onunla (Kur'an ile) inzâr et ki onların Ondan (Rablerinden) başka ne bir yâri, ne de bir şefaatçisi yokdur. (Senin bu inzârın) onların sakınmaları içindir.
Hayrat Neşriyat : Ve Rablerinin huzûrunda toplanacaklarından korkanları, onunla (Kur’ân ile)korkut; onlar için O’ndan (O Rablerinden) başka ne bir dost, ne de bir şefâatçi vardır; tâ ki(günahlardan) sakınsınlar.
İbni Kesir : Rabblarına toplanacaklarından korkanları, sen onunla uyar. O'ndan başka bir dost ve şefaatçıları yoktur. Umulur ki sakınalar.
İskender Evrenosoğlu : Ve Rab'lerine haşrolunmaktan korkan kimseleri, onunla uyar. Onların, O'ndan (Allah'tan) başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Böylece onlar takva sahibi olurlar.
Muhammed Esed : Kendilerini Allaha karşı koruyacak veya Onun nezdinde şefaat edecek birisi olmadan Allahın huzurunda toplanmaktan korkanları böylece uyar ki Ona karşı sorumluluklarının bilincine (tam olarak) varabilsinler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onunla o kimseleri korkut ki, onlar Rablerinin huzuruna haşrolunacaklarından korkarlar bir halde ki, onlar için ondan başka bir yar, bir şefaatci yoktur. Umulur ki, ittikada bulunurlar.
Ömer Öngüt : Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla uyar. O'ndan başka bir dostları ve şefaatçileri yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
Şaban Piriş : Rab’lerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları (vahy) ile uyar ki onların Allah’tan başka velileri ve şefaatçıları yoktur. Umulur ki korunurlar.
Suat Yıldırım : Allah’ın huzurunda toplandıklarında, Allah’tan başka birtakım tanrıların, kendilerini kurtaracaklarına inanan o kimseleri sen Kur’ân’la uyar ki, O’nun huzurunda kendilerini savunacak ne bir hamileri, ne de bir şefaatçileri olmayacaktır. Böylece umulur ki bu şirkten sakınırlar.
Süleyman Ateş : Rablerin(in huzûru)na toplanacakların(a inanıp bu durum)dan korkanları onunla uyar ki; kendilerinin, O'ndan başka ne dostları, ne de destekçileri yoktur. (Onları uyar), belki korunurlar.
Tefhim-ul Kuran : Rablerine (götürülüp) toplanacaklarından korkanları onunla (Kur'an'la) uyarıp korkut; onlar için ondan başka ne veli'leri vardır ne şefaatçileri. Umulur ki korkup sakınırlar.
Ümit Şimşek : Rablerinin huzuruna çıkarılmaktan korkan ve Ondan başka bir dostu yahut şefaatçisi olmayan kimseleri sen bu Kur'ân ile uyar; olur ki sakınırlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Rablerinin huzurunda haşredileceklerinden korkanları, o vahiy ile uyar ki korunabilsinler. Onların O'ndan başka ne bir dostu vardır ne de şefaatçısı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}