» 6 / En’âm  161:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 161
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. إِنَّنِي (ÎNNY) = innenī : muhakkak beni
3. هَدَانِي (HD̃ENY) = hedānī : beni iletti
4. رَبِّي (RBY) = rabbī : Rabbim
5. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
6. صِرَاطٍ (ṦREŦ) = SirāTin : yola
7. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : dosdoğru
8. دِينًا (D̃YNE) = dīnen : dine
9. قِيَمًا (GYME) = ḳiyemen : dosdoğru
10. مِلَّةَ (MLT) = millete : dinine
11. إِبْرَاهِيمَ (ÎBREHYM) = ibrāhīme : İbrahim'in
12. حَنِيفًا (ḪNYFE) = Hanīfen : hanif
13. وَمَا (VME) = ve mā :
14. كَانَ (KEN) = kāne : O değildi
15. مِنَ (MN) = mine : -dan
16. الْمُشْرِكِينَ (ELMŞRKYN) = l-muşrikīne : ortak koşanlar-
de ki | muhakkak beni | beni iletti | Rabbim | | yola | dosdoğru | dine | dosdoğru | dinine | İbrahim'in | hanif | | O değildi | -dan | ortak koşanlar- |

[GVL] [] [HD̃Y] [RBB] [] [ṦRŦ] [GVM] [D̃YN] [GVM] [MLL] [] [ḪNF] [] [KVN] [] [ŞRK]
GL ÎNNY HD̃ENY RBY ÎL ṦREŦ MSTGYM D̃YNE GYME MLT ÎBREHYM ḪNYFE VME KEN MN ELMŞRKYN

ḳul innenī hedānī rabbī ilā SirāTin musteḳīmin dīnen ḳiyemen millete ibrāhīme Hanīfen ve mā kāne mine l-muşrikīne
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

 » 6 / En’âm  Suresi: 161
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
إنني | ÎNNY innenī muhakkak beni """Indeed (as for) me,"
هداني ه د ي | HD̃Y HD̃ENY hedānī beni iletti has guided me
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord
إلى | ÎL ilā to
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola a path,
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin dosdoğru straight -
دينا د ي ن | D̃YN D̃YNE dīnen dine a religion
قيما ق و م | GVM GYME ḳiyemen dosdoğru right,
ملة م ل ل | MLL MLT millete dinine religion
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim'in (of) Ibrahim -
حنيفا ح ن ف | ḪNF ḪNYFE Hanīfen hanif a true monotheist.
وما | VME ve mā And not
كان ك و ن | KVN KEN kāne O değildi he was
من | MN mine -dan from
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne ortak koşanlar- the polytheists.

6:161 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | muhakkak beni | beni iletti | Rabbim | | yola | dosdoğru | dine | dosdoğru | dinine | İbrahim'in | hanif | | O değildi | -dan | ortak koşanlar- |

[GVL] [] [HD̃Y] [RBB] [] [ṦRŦ] [GVM] [D̃YN] [GVM] [MLL] [] [ḪNF] [] [KVN] [] [ŞRK]
GL ÎNNY HD̃ENY RBY ÎL ṦREŦ MSTGYM D̃YNE GYME MLT ÎBREHYM ḪNYFE VME KEN MN ELMŞRKYN

ḳul innenī hedānī rabbī ilā SirāTin musteḳīmin dīnen ḳiyemen millete ibrāhīme Hanīfen ve mā kāne mine l-muşrikīne
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

[ق و ل] [] [ه د ي] [ر ب ب] [] [ص ر ط] [ق و م] [د ي ن] [ق و م] [م ل ل] [] [ح ن ف] [] [ك و ن] [] [ش ر ك]

 » 6 / En’âm  Suresi: 161
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
إنني | ÎNNY innenī muhakkak beni """Indeed (as for) me,"
,Nun,Nun,Ye,
,50,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
هداني ه د ي | HD̃Y HD̃ENY hedānī beni iletti has guided me
He,Dal,Elif,Nun,Ye,
5,4,1,50,10,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل ماض والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yola a path,
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin dosdoğru straight -
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
ADJ – genitive masculine indefinite (form X) active participle
صفة مجرورة
دينا د ي ن | D̃YN D̃YNE dīnen dine a religion
Dal,Ye,Nun,Elif,
4,10,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
قيما ق و م | GVM GYME ḳiyemen dosdoğru right,
Gaf,Ye,Mim,Elif,
100,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
ملة م ل ل | MLL MLT millete dinine religion
Mim,Lam,Te merbuta,
40,30,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim'in (of) Ibrahim -
,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
,2,200,1,5,10,40,
"PN – genitive masculine proper noun → Ibrahim"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
حنيفا ح ن ف | ḪNF ḪNYFE Hanīfen hanif a true monotheist.
Ha,Nun,Ye,Fe,Elif,
8,50,10,80,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وما | VME ve mā And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
NEG – negative particle
الواو حالية
حرف نفي
كان ك و ن | KVN KEN kāne O değildi he was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
من | MN mine -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
المشركين ش ر ك | ŞRK ELMŞRKYN l-muşrikīne ortak koşanlar- the polytheists.
Elif,Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Ye,Nun,
1,30,40,300,200,20,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | إِنَّنِي: muhakkak beni | هَدَانِي: beni iletti | رَبِّي: Rabbim | إِلَىٰ: | صِرَاطٍ: yola | مُسْتَقِيمٍ: dosdoğru | دِينًا: dine | قِيَمًا: dosdoğru | مِلَّةَ: dinine | إِبْرَاهِيمَ: İbrahim'in | حَنِيفًا: hanif | وَمَا: | كَانَ: O değildi | مِنَ: -dan | الْمُشْرِكِينَ: ortak koşanlar- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | إنني ÎNNY muhakkak beni | هداني HD̃ENY beni iletti | ربي RBY Rabbim | إلى ÎL | صراط ṦREŦ yola | مستقيم MSTGYM dosdoğru | دينا D̃YNE dine | قيما GYME dosdoğru | ملة MLT dinine | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim'in | حنيفا ḪNYFE hanif | وما WME | كان KEN O değildi | من MN -dan | المشركين ELMŞRKYN ortak koşanlar- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | innenī: muhakkak beni | hedānī: beni iletti | rabbī: Rabbim | ilā: | SirāTin: yola | musteḳīmin: dosdoğru | dīnen: dine | ḳiyemen: dosdoğru | millete: dinine | ibrāhīme: İbrahim'in | Hanīfen: hanif | ve mā: | kāne: O değildi | mine: -dan | l-muşrikīne: ortak koşanlar- |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÎNNY: muhakkak beni | HD̃ENY: beni iletti | RBY: Rabbim | ÎL: | ṦREŦ: yola | MSTGYM: dosdoğru | D̃YNE: dine | GYME: dosdoğru | MLT: dinine | ÎBREHYM: İbrahim'in | ḪNYFE: hanif | VME: | KEN: O değildi | MN: -dan | ELMŞRKYN: ortak koşanlar- |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Şüphe yok, Rabbim, beni doğru yola sevketti, İbrahîm'in tek Tanrı tanıyan dosdoğru dinine hidâyet etti ve o, hiçbir zaman şirk koşanlardan değildi.
Adem Uğur : De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi.
Ahmed Hulusi : De ki: "Muhakkak ki Rabbim beni, sırat-ı müstakime hidâyet etti. . . Yürürlükte olan değişmez Din'e, hanîf olan İbrahim'in milletine. . . (O) müşriklerden olmadı. "
Ahmet Tekin : 'Rabbim beni doğru, muhkem, güvenli yola, İslâmî hayata iletti. Dosdoğru dine, şeriata, medeniyete, tevhide ve Hakka yönelik İbrâhim’in dinine, sünnetine, İslâm dinine iletti. O, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşan gizli şirki yaşayan, başka otoriteler de kabul eden müşriklerden, putperestlerden değildi.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Şüphesiz, Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, tevhid inancı üzere olan İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.'
Ali Bulaç : De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti, dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif (muvahhid) dinine... O, müşriklerden değildi."
Ali Fikri Yavuz : De ki: “-Beni, Rabbim, şüphesiz dosdoğru bir yola hidayet buyurdu; O, öyle bir din ki, gayet sağlam ve devamlı, İbrahim’in Hakka yönelmiş tevhid dini; ve O (İbrahim), hiç bir zaman müşriklerden olmadı.”
Bekir Sadak : «Şuphesiz Rabbim beni dogru yola, gercek dine, dogruya yonelen ve puta tapanlardan olmayan Ibrahim'in dinine iletmistir» de.
Celal Yıldırım : De ki: Doğrusu Rabbim beni dosdoğru yola, ibrahim'in dimdik ayakta duran, bâtıldan uzak, tamamiyle Hakk'a yönelmiş (Hanîf) dinine eriştirmiştir. Ve O hiçbir zaman müşriklerden olmadı'.
Diyanet İşleri : De ki: “Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk’a yönelen İbrahim’in dinine iletti. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, doğruya yönelen ve puta tapanlardan olmayan İbrahim'in dinine iletmiştir' de.
Diyanet Vakfi : De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi.
Edip Yüksel : De ki: 'Rabbim beni dosdoğru olan yola iletmiş bulunuyor: monoteist olan İbrahim'in mükemmel dinine... O, ortak koşanlardan olmadı.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: Rabbim, beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine. O, ortak koşanlardan değildi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Beni Rabbim, şüphesiz dosdoğru bir yola, gerçek ve daima ayakta olan bir dine, başka dinlerden sıyrılıp yalnız hakka yönelen İbrahim'in tertemiz dinine iletti. O, hiçbir zaman Allah'a ortak koşanlardan olmadı.»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: beni, rabbım şeksiz dosdoğru bir yola hidâyet buyurdu, doğru payidâr bir dine, başka dinlerden sıyrılıb sâde hakka müteveccih haniyf olan İbrâhimin milletine ki o hiç bir zaman müşriklerden olmadı
Fizilal-il Kuran : De ki; «Rabbim beni doğru yola, insanların tüm ihtiyaçlarına cevap veren dine, Allah'ın birliğine inanan ve O'na ortak koşanlardan olmayan İbrahim'in inanç sistemine iletti.»
Gültekin Onan : De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti, dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif dinine... O, müşriklerden değildi."
Hakkı Yılmaz : "De ki: “Şüphesiz Rabbim, beni doğru yola kılavuzladı; dimdik ayakta duran bir dine, şirkten, Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmekten dönmüş olan İbrâhîm'in dinine, yaşam tarzına. İbrâhîm, ortak koşanlardan olmamıştı.” "
Hasan Basri Çantay : (Şöyle) de: «Şübhesiz ben (oyum ki) Rabbim beni dosdoğru bir yola, dimdik ayakda duran bir dîne, İbrâhîmin Hakka yönelmiş (tevhîd) dînine iletmişdir. O, (hiç bir zaman Allaha) eş koşanlardan değildi».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Şübhesiz ki ben, Rabbim beni dosdoğru bir yola hidâyet etti. Doğru bir dîne, Hanîf (hakka yönelmiş) olan İbrâhîm’in dînine! Hâlbuki (o, sizin gibi) müşriklerden değildi!'
İbni Kesir : De ki: Şüphesiz Rabbım, beni dosdoğru yola iletti. Hanif olan İbrahim'in dinine. Ve o, müşriklerden olmadı.
İskender Evrenosoğlu : “Muhakkak ki; Rabbim, beni hanif olarak Sıratı Mustakîm'e, kıyâmete kadar ayakta kalacak olan Hz. İbrâhîm'in milletinin dînine hidayet etti.” de. Ve o, müşriklerden olmadı.
Muhammed Esed : De ki: "Bakın, Rabbim beni düzgün ve saf bir itikad aracılığıyla dosdoğru bir yola yöneltti; her türlü batıldan uzak durarak Allahtan başka şeye ilahlık yakıştıranlardan olmayan İbrahimin yoluna".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki, «Şüphe yok ki Rabbim beni müstakim bir yola, dosdoğru bir dine, İbrahim'in Hanîf olan milliyetine hidâyet buyurdu. Ve o, müşriklerden olmuş değildi.»
Ömer Öngüt : De ki: Şüphesiz ki Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.
Şaban Piriş : De ki: -Rabbim beni, dosdoğru yola, gerçek olan ve daimi olan dine, Müşriklerden olmayan İbrahim’in Hanif yoluna iletti.
Suat Yıldırım : De ki: Rabbim beni doğru yola, İbrâhim’in dimdik ayakta duran, batıldan uzak, tamamen Hakka yönelmiş tevhid dinine iletti. O, asla müşriklerden olmamıştı.
Süleyman Ateş : De ki: "Rabbim beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, Allâh'ı birleyen İbrâhim'in dinine. O, ortak koşanlardan değildi."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Rabbim gerçekten beni doğru bir yola iletti, dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif (muvahhid) dinine... O müşriklerden değildi.»
Ümit Şimşek : De ki: Rabbim beni dosdoğru bir yola iletti-bâtıldan uzaklaşarak hakka yönelmiş olan İbrahim'in sapasağlam dinine ki, o hiçbir zaman müşriklerden olmamıştı.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Beni, dosdoğru yola Rabbim iletmiştir. Güçlü, pürüzsüz bir dine, hanîf olan İbrahim'in milletine. Müşriklerden değildi o."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}