» 6 / En’âm  60:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 60
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : kimseler
3. يَتَوَفَّاكُمْ (YTVFEKM) = yeteveffākum : sizi öldüren
4. بِاللَّيْلِ (BELLYL) = bil-leyli : geceleyin
5. وَيَعْلَمُ (VYALM) = ve yeǎ'lemu : ve bilir
6. مَا (ME) = mā : şeyi
7. جَرَحْتُمْ (CRḪTM) = ceraHtum : işlediğiniz
8. بِالنَّهَارِ (BELNHER) = bin-nehāri : gündüzün
9. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
10. يَبْعَثُكُمْ (YBAS̃KM) = yeb'ǎṧukum : sizi diriltir
11. فِيهِ (FYH) = fīhi : onda
12. لِيُقْضَىٰ (LYGŽ) = liyuḳDā : tamamlanıncaya kadar
13. أَجَلٌ (ÊCL) = ecelun : süre
14. مُسَمًّى (MSM) = musemmen : belirlenmiş
15. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
16. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : O'nadır
17. مَرْجِعُكُمْ (MRCAKM) = merciǔkum : dönüşünüz
18. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
19. يُنَبِّئُكُمْ (YNBÙKM) = yunebbiukum : size haber verecektir
20. بِمَا (BME) = bimā : şeyleri
21. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : olduğunuz
22. تَعْمَلُونَ (TAMLVN) = teǎ'melūne : yapmış
ve O'dur | kimseler | sizi öldüren | geceleyin | ve bilir | şeyi | işlediğiniz | gündüzün | sonra | sizi diriltir | onda | tamamlanıncaya kadar | süre | belirlenmiş | sonra | O'nadır | dönüşünüz | sonra | size haber verecektir | şeyleri | olduğunuz | yapmış |

[] [] [VFY] [LYL] [ALM] [] [CRḪ] [NHR] [] [BAS̃] [] [GŽY] [ECL] [SMV] [] [] [RCA] [] [NBE] [] [KVN] [AML]
VHV ELZ̃Y YTVFEKM BELLYL VYALM ME CRḪTM BELNHER S̃M YBAS̃KM FYH LYGŽ ÊCL MSM S̃M ÎLYH MRCAKM S̃M YNBÙKM BME KNTM TAMLVN

ve huve lleƶī yeteveffākum bil-leyli ve yeǎ'lemu ceraHtum bin-nehāri ṧumme yeb'ǎṧukum fīhi liyuḳDā ecelun musemmen ṧumme ileyhi merciǔkum ṧumme yunebbiukum bimā kuntum teǎ'melūne
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون

 » 6 / En’âm  Suresi: 60
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
الذي | ELZ̃Y lleƶī kimseler (is) the One Who
يتوفاكم و ف ي | VFY YTVFEKM yeteveffākum sizi öldüren takes your (soul)
بالليل ل ي ل | LYL BELLYL bil-leyli geceleyin by the night
ويعلم ع ل م | ALM VYALM ve yeǎ'lemu ve bilir and He knows
ما | ME şeyi what
جرحتم ج ر ح | CRḪ CRḪTM ceraHtum işlediğiniz you committed
بالنهار ن ه ر | NHR BELNHER bin-nehāri gündüzün by the day.
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
يبعثكم ب ع ث | BAS̃ YBAS̃KM yeb'ǎṧukum sizi diriltir He raises you up
فيه | FYH fīhi onda therein,
ليقضى ق ض ي | GŽY LYGŽ liyuḳDā tamamlanıncaya kadar so that is fulfilled
أجل ا ج ل | ECL ÊCL ecelun süre (the) term
مسمى س م و | SMV MSM musemmen belirlenmiş specified.
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
إليه | ÎLYH ileyhi O'nadır to Him
مرجعكم ر ج ع | RCA MRCAKM merciǔkum dönüşünüz will be your return
ثم | S̃M ṧumme sonra then
ينبئكم ن ب ا | NBE YNBÙKM yunebbiukum size haber verecektir He will inform you
بما | BME bimā şeyleri about what
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduğunuz you used to
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yapmış do.

6:60 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O'dur | kimseler | sizi öldüren | geceleyin | ve bilir | şeyi | işlediğiniz | gündüzün | sonra | sizi diriltir | onda | tamamlanıncaya kadar | süre | belirlenmiş | sonra | O'nadır | dönüşünüz | sonra | size haber verecektir | şeyleri | olduğunuz | yapmış |

[] [] [VFY] [LYL] [ALM] [] [CRḪ] [NHR] [] [BAS̃] [] [GŽY] [ECL] [SMV] [] [] [RCA] [] [NBE] [] [KVN] [AML]
VHV ELZ̃Y YTVFEKM BELLYL VYALM ME CRḪTM BELNHER S̃M YBAS̃KM FYH LYGŽ ÊCL MSM S̃M ÎLYH MRCAKM S̃M YNBÙKM BME KNTM TAMLVN

ve huve lleƶī yeteveffākum bil-leyli ve yeǎ'lemu ceraHtum bin-nehāri ṧumme yeb'ǎṧukum fīhi liyuḳDā ecelun musemmen ṧumme ileyhi merciǔkum ṧumme yunebbiukum bimā kuntum teǎ'melūne
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون

[] [] [و ف ي] [ل ي ل] [ع ل م] [] [ج ر ح] [ن ه ر] [] [ب ع ث] [] [ق ض ي] [ا ج ل] [س م و] [] [] [ر ج ع] [] [ن ب ا] [] [ك و ن] [ع م ل]

 » 6 / En’âm  Suresi: 60
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī kimseler (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
يتوفاكم و ف ي | VFY YTVFEKM yeteveffākum sizi öldüren takes your (soul)
Ye,Te,Vav,Fe,Elif,Kef,Mim,
10,400,6,80,1,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بالليل ل ي ل | LYL BELLYL bil-leyli geceleyin by the night
Be,Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
2,1,30,30,10,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ويعلم ع ل م | ALM VYALM ve yeǎ'lemu ve bilir and He knows
Vav,Ye,Ayn,Lam,Mim,
6,10,70,30,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
جرحتم ج ر ح | CRḪ CRḪTM ceraHtum işlediğiniz you committed
Cim,Re,Ha,Te,Mim,
3,200,8,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالنهار ن ه ر | NHR BELNHER bin-nehāri gündüzün by the day.
Be,Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
2,1,30,50,5,1,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يبعثكم ب ع ث | BAS̃ YBAS̃KM yeb'ǎṧukum sizi diriltir He raises you up
Ye,Be,Ayn,Se,Kef,Mim,
10,2,70,500,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فيه | FYH fīhi onda therein,
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ليقضى ق ض ي | GŽY LYGŽ liyuḳDā tamamlanıncaya kadar so that is fulfilled
Lam,Ye,Gaf,Dad,,
30,10,100,800,,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
أجل ا ج ل | ECL ÊCL ecelun süre (the) term
,Cim,Lam,
,3,30,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مسمى س م و | SMV MSM musemmen belirlenmiş specified.
Mim,Sin,Mim,,
40,60,40,,
ADJ – nominative masculine indefinite (form II) passive participle
صفة مرفوعة
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
إليه | ÎLYH ileyhi O'nadır to Him
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
مرجعكم ر ج ع | RCA MRCAKM merciǔkum dönüşünüz will be your return
Mim,Re,Cim,Ayn,Kef,Mim,
40,200,3,70,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
ينبئكم ن ب ا | NBE YNBÙKM yunebbiukum size haber verecektir He will inform you
Ye,Nun,Be,,Kef,Mim,
10,50,2,,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بما | BME bimā şeyleri about what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum olduğunuz you used to
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne yapmış do.
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O'dur | الَّذِي: kimseler | يَتَوَفَّاكُمْ: sizi öldüren | بِاللَّيْلِ: geceleyin | وَيَعْلَمُ: ve bilir | مَا: şeyi | جَرَحْتُمْ: işlediğiniz | بِالنَّهَارِ: gündüzün | ثُمَّ: sonra | يَبْعَثُكُمْ: sizi diriltir | فِيهِ: onda | لِيُقْضَىٰ: tamamlanıncaya kadar | أَجَلٌ: süre | مُسَمًّى: belirlenmiş | ثُمَّ: sonra | إِلَيْهِ: O'nadır | مَرْجِعُكُمْ: dönüşünüz | ثُمَّ: sonra | يُنَبِّئُكُمْ: size haber verecektir | بِمَا: şeyleri | كُنْتُمْ: olduğunuz | تَعْمَلُونَ: yapmış |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y kimseler | يتوفاكم YTWFEKM sizi öldüren | بالليل BELLYL geceleyin | ويعلم WYALM ve bilir | ما ME şeyi | جرحتم CRḪTM işlediğiniz | بالنهار BELNHER gündüzün | ثم S̃M sonra | يبعثكم YBAS̃KM sizi diriltir | فيه FYH onda | ليقضى LYGŽ tamamlanıncaya kadar | أجل ÊCL süre | مسمى MSM belirlenmiş | ثم S̃M sonra | إليه ÎLYH O'nadır | مرجعكم MRCAKM dönüşünüz | ثم S̃M sonra | ينبئكم YNBÙKM size haber verecektir | بما BME şeyleri | كنتم KNTM olduğunuz | تعملون TAMLWN yapmış |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O'dur | lleƶī: kimseler | yeteveffākum: sizi öldüren | bil-leyli: geceleyin | ve yeǎ'lemu: ve bilir | : şeyi | ceraHtum: işlediğiniz | bin-nehāri: gündüzün | ṧumme: sonra | yeb'ǎṧukum: sizi diriltir | fīhi: onda | liyuḳDā: tamamlanıncaya kadar | ecelun: süre | musemmen: belirlenmiş | ṧumme: sonra | ileyhi: O'nadır | merciǔkum: dönüşünüz | ṧumme: sonra | yunebbiukum: size haber verecektir | bimā: şeyleri | kuntum: olduğunuz | teǎ'melūne: yapmış |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O'dur | ELZ̃Y: kimseler | YTVFEKM: sizi öldüren | BELLYL: geceleyin | VYALM: ve bilir | ME: şeyi | CRḪTM: işlediğiniz | BELNHER: gündüzün | S̃M: sonra | YBAS̃KM: sizi diriltir | FYH: onda | LYGŽ: tamamlanıncaya kadar | ÊCL: süre | MSM: belirlenmiş | S̃M: sonra | ÎLYH: O'nadır | MRCAKM: dönüşünüz | S̃M: sonra | YNBÙKM: size haber verecektir | BME: şeyleri | KNTM: olduğunuz | TAMLVN: yapmış |
Abdulbaki Gölpınarlı : O, öyle bir Tanrıdır ki geceleyin âdeta sizi öldürür, gündüzün ne çeşit işlerde bulunacağınızı bilir, sonra sizi gündüz diriltir de mukadder olan ölümünüze dek bu, böyle gider, ölümden sonra da dönüp varacağınız yer, onun tapısıdır, sonra ne yaptıysanız hepsini size haber verir.
Adem Uğur : Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir.
Ahmed Hulusi : O'dur ki, sizi gecenin içinde vefat (beden farkındalıksız yaşam) ettirir (uyku ölümün kardeşidir: Hadis); gündüzde ne yaptığınızı bilir. . . Sonra takdir edilmiş ömür tamamlanıncaya kadar sizi gündüzleri bâ's eder. . . Sonra dönüşünüz O'nadır. . . Sonra yaptıklarınızı size haber verir (yaşamınızı işin hakikati yönünden değerlendirtir)!
Ahmet Tekin : Ruhlarınızı alarak geceleyin sizi ölü gibi uyutan, gündüzkü faaliyetlerinizi ve kazançlarınızı bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye, ölüm ânı gelinceye kadar, gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O’dur. Sonra hesap vermek üzere O’nun huzuruna götürüleceksiniz. Daha sonra O bütün işlediğiniz amelleri birer birer ortaya koyarak sizi hesaba çekecektir.
Ahmet Varol : Sizi geceleri öldüren [5] ve gündüzleri ne işlediğinizi bilen sonra belirli sürenin tamamlanması için gündüzleri sizi yeniden dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'na olacak, sonra yaptıklarınızı size bildirecektir.
Ali Bulaç : Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün 'güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı' bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra 'en son dönüşünüz' O'nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecektir.
Ali Fikri Yavuz : O’dur ki, sizleri geceleyin uyutarak ölü gibi yapıyor, gündüz de yaptığınız işleri biliyor. Sonra takdir edilen ömür tamamlansın diye, sizi gündüz uyandırıyor. Nihayet dönüşünüz O’nadır. Sonra O, dünyada yapmış olduğunuz işleri, size haber verecektir. (Sizi hesaba çekecektir.)
Bekir Sadak : Geceleyin sizi olu gibi uyutan, gunduzun yaptiklarinizi bilen, mukadder olan hayat sureniz doluncaya kadar gunduzleri sizi tekrar kaldiran O'dur. Sonra donusunuz O'nadir, islediklerinizi size bilidirecektir. *
Celal Yıldırım : Geceleyin sizi uyutup ölü gibi yapan, gündüzleyin neler kazanacağınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye sizi {süreli olarak) uyutup kaldıran O'dur. Sonra da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonunda yapageldikleriniz! size bir bir haber verir.
Diyanet İşleri : O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan (uyutan) ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir (uyandırandır). Sonra dönüşünüz yalnız O’nadır. Sonra O, işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.
Diyanet İşleri (eski) : Geceleyin sizi ölü gibi uyutan, gündüzün yaptıklarınızı bilen, mukadder olan hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar kaldıran O'dur. Sonra dönüşünüz O'nadır, işlediklerinizi size bildirecektir.
Diyanet Vakfi : Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir.
Edip Yüksel : O'dur, geceleyin sizi öldüren, gündüzün ne işlediğinizi bilen, belli yaşam süresi dolsun diye gündüzleyin sizi dirilten... Sonra dönüşünüz O'nadır ve yaptıklarınızı size haber verecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yaptıklarınızı bilen, sonra ölüm ânı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O'dur. Sonunda da dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra bütün yaptıklarınızı size O haber verecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'dur sizleri geceleyin kendinizden geçiren, bununla beraber gündüz kazandıklarınızı bilen, sonra belirlenmiş olan bir ecel (ölüm süreci) tamamlansın diye gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran. Sonra O'nadır yine dönüşünüz. Sonra size neler yaptığınızı haber verecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : O odur ki sizleri geceleyin kendinizden geçirir alır, bununla beraber gündüz kazandıklarınızı bilir tutar, sonra sizi onun içinde ba'seder ki mukadder olan bir ecel tamamlansın, sonra onadır yine nihayet dönümünüz, sonra size haber verecek neler işliyordunuz
Fizilal-il Kuran : Sizi geceleyin öldüren ve gündüzleyin neler yaptığını bilen O'dur. Sonra O sizi gündüzleyin diriltir, belirli hayat süreniz dolsun diye, sonra O'nun huzuruna döneceksiniz de O yapmış olduklarınızı size haber verecektir.
Gültekin Onan : Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün 'güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı' bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra 'en son dönüşünüz' O'nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecektir.
Hakkı Yılmaz : "Ve O, sizi geceleyin vefat ettiren; geçmişte yaptıklarınızı, yapmanız gerekirken yapmadıklarınızı bir bir hatırlattıran, gündüzün elde ettiğiniz şeyleri bilen, sonra adı konmuş süre sonunun gerçekleşmesi için sizi kaldırandır. Sonra dönüşünüz yalnızca O'nadır. Sonra O, yaptıklarınızı size haber verecektir. "
Hasan Basri Çantay : Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün ne elde etdiğinizi bilen, sonra sizi o zaman (diriltircesine) uyandıran Odur. Tâki (böyle böyle) muayyen olan bir ecelin (bir ömrün) hükmü icra ve itmam edilmiş olsun. Yine dönüşünüz ancak Onadır. (Bundan) sonra ise O, size (dünyâda) ne yapardınız haber verecekdir.
Hayrat Neşriyat : Geceleyin sizi (bir nevi' ölüm olan uyku ile) öldüren ve gündüzün ne kazandığınızı bilen, sonra belirli bir ecelin tamamlanması için onda (o gündüz vakti) sizi dirilten (uyandıran) da O’dur. Sonra dönüşünüz ancak O’nadır; sonra (da O, dünyada)yapmakta olduklarınızı size haber verecektir.
İbni Kesir : O'dur, geceleyin sizi kendinizden geçiren. Gündüzün de ne yaptığınızı bilir. Sonra sizi oraya geri dönderir ki, belirli bir ecelin hükmü yerine gelsin. Sonra sizin dönüşünüz O'nadır. Sonra da ne yaptığınızı size haber verecektir.
İskender Evrenosoğlu : Ve geceleyin sizi vefat ettiren (uykuya sokan), gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra “ecel-i müsemmanın” (belirlenmiş zamanın, ömrün) tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten O'dur. Sizin dönüşünüz sonra O'nadır. Sonra, yapmış olduklarınızı size haber verecek.
Muhammed Esed : Odur sizi geceleyin ölü (gibi) yapan ve gündüzün ne yaptığınız bilen. O, sizi (Kendisi tarafından) tespit edilen ömrü tamamlamak üzere her gün hayata geri döndürür. En sonunda Ona döndürüleceksiniz: ve o zaman (hayatta) yaptığınız bütün şeyleri size gösterecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O, o Zât-i Kibriya'dır ki, sizleri geceleyin uykuya daldırır ve gündüzün ne kazandığınızı bilir. Sonra ondan gündüzün uyandırır. Tâ ki mukadder olan ecel nihâyete ersin. Sonra dönüşünüz O'nadır. Sonra size ne işler yapar olduğunuzu haber verecektir.
Ömer Öngüt : Sizi geceleyin öldüren O'dur. Gündüzleyin ne yaptığınızı bilir. Sonra belirlenmiş süre tamamlansın (eceliniz gelsin) diye gündüzün sizi diriltir. Sonra dönüşünüz O'nadır. Sonra da O, yaptıklarınızı size haber verecektir.
Şaban Piriş : Geceleyin sizi öldüren O’dur. Belirli bir sürenin geçmesi için sizi yeniden dirilttiği gündüzleri de ne yaptığınızı bilir. Sonra dönüşünüz O’na olacak ve O size ne yapmış olduğunuzu haber verecektir.
Suat Yıldırım : O’dur ki geceleyin uykuda sizi kendinizden geçirip alır, gündüzün ne işlediğinizi bilir. Mukadder olan ömür müddetiniz doluncaya kadar, bu bilincinizi alıp, gündüzün sizi uyandırma sürecini devam ettiren de O’dur. Bu sürecin sonunda da dönüşünüz O’na olacak ve O size yaptıklarınızı bir bir bildirip karşılığını verecektir.
Süleyman Ateş : O'dur ki, geceleyin sizi öldürür (gibi uyutur), gündüzün ne işlediğinizi bilir; sonra belirlenmiş süre geçirilip tamamlansın diye gündüzün sizi diriltir. Sonra dönüşünüz O'nadır; sonra (O, dünyâda) yaptıklarınızı size haber verecektir.
Tefhim-ul Kuran : Sizi geceleyin öldüren (uyutan) ve gündüzün 'güç yetirip etkilemekte (yapıp kazanmakta) olduklarınızı' bilen, sonra adı konulmuş ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten (uyandıran) O'dur. Sonra 'en son dönüşünüz' O'nadır. Sonra yapmakta olduklarınızı size O haber verecektir.
Ümit Şimşek : Gece sizi öldüren, gündüz ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş eceliniz doluncaya kadar sizi dirilten Odur. Sonra da dönüşünüz Onadır; O size yaptıklarınızı haber verir.
Yaşar Nuri Öztürk : O, odur ki, geceleyin sizi öldürür. Gün boyunca neler yapıp neler kazandığınızı bilir. Sonra, belirlenmiş süre işletilip tamamlansın diye, gün içinde sizi diriltir. Nihayet O'nadır dönüşünüz. Sonra, yapıp ettiklerinizi size haber verecektir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}