» 6 / En’âm  133:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 133
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَرَبُّكَ (VRBK) = ve rabbuke : ve Rabbin
2. الْغَنِيُّ (ELĞNY) = l-ğaniyyu : zengindir
3. ذُو (Z̃V) = ƶū : sahibidir
4. الرَّحْمَةِ (ELRḪMT) = r-raHmeti : rahmet
5. إِنْ (ÎN) = in : eğer
6. يَشَأْ (YŞÊ) = yeşe' : dilerse
7. يُذْهِبْكُمْ (YZ̃HBKM) = yuƶhibkum : sizi uzaklaştırır
8. وَيَسْتَخْلِفْ (VYSTḢLF) = ve yesteḣlif : ve yerinize getirir
9. مِنْ (MN) = min :
10. بَعْدِكُمْ (BAD̃KM) = beǎ'dikum : sizden sonra
11. مَا (ME) = mā :
12. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediğini
13. كَمَا (KME) = kemā : gibi
14. أَنْشَأَكُمْ (ÊNŞÊKM) = enşeekum : sizi yarattığı
15. مِنْ (MN) = min : -ndan
16. ذُرِّيَّةِ (Z̃RYT) = ƶurriyyeti : soyu-
17. قَوْمٍ (GVM) = ḳavmin : bir topluluğun
18. اخَرِينَ ( ËḢRYN) = āḣarīne : başka
ve Rabbin | zengindir | sahibidir | rahmet | eğer | dilerse | sizi uzaklaştırır | ve yerinize getirir | | sizden sonra | | dilediğini | gibi | sizi yarattığı | -ndan | soyu- | bir topluluğun | başka |

[RBB] [ĞNY] [] [RḪM] [] [ŞYE] [Z̃HB] [ḢLF] [] [BAD̃] [] [ŞYE] [] [NŞE] [] [Z̃RR] [GVM] [EḢR]
VRBK ELĞNY Z̃V ELRḪMT ÎN YŞÊ YZ̃HBKM VYSTḢLF MN BAD̃KM ME YŞEÙ KME ÊNŞÊKM MN Z̃RYT GVM ËḢRYN

ve rabbuke l-ğaniyyu ƶū r-raHmeti in yeşe' yuƶhibkum ve yesteḣlif min beǎ'dikum yeşā'u kemā enşeekum min ƶurriyyeti ḳavmin āḣarīne
وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين

 » 6 / En’âm  Suresi: 133
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وربك ر ب ب | RBB VRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord
الغني غ ن ي | ĞNY ELĞNY l-ğaniyyu zengindir (is) the Self-Sufficient,
ذو | Z̃V ƶū sahibidir (the) Possessor
الرحمة ر ح م | RḪM ELRḪMT r-raHmeti rahmet (of) mercy.
إن | ÎN in eğer If
يشأ ش ي ا | ŞYE YŞÊ yeşe' dilerse He wills
يذهبكم ذ ه ب | Z̃HB YZ̃HBKM yuƶhibkum sizi uzaklaştırır He can take you away
ويستخلف خ ل ف | ḢLF VYSTḢLF ve yesteḣlif ve yerinize getirir and grant succession
من | MN min from
بعدكم ب ع د | BAD̃ BAD̃KM beǎ'dikum sizden sonra after you
ما | ME (to) whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills.
كما | KME kemā gibi as
أنشأكم ن ش ا | NŞE ÊNŞÊKM enşeekum sizi yarattığı He raised you
من | MN min -ndan from
ذرية ذ ر ر | Z̃RR Z̃RYT ƶurriyyeti soyu- the descendants
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmin bir topluluğun (of) people,
آخرين ا خ ر | EḢR ËḢRYN āḣarīne başka other.

6:133 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Rabbin | zengindir | sahibidir | rahmet | eğer | dilerse | sizi uzaklaştırır | ve yerinize getirir | | sizden sonra | | dilediğini | gibi | sizi yarattığı | -ndan | soyu- | bir topluluğun | başka |

[RBB] [ĞNY] [] [RḪM] [] [ŞYE] [Z̃HB] [ḢLF] [] [BAD̃] [] [ŞYE] [] [NŞE] [] [Z̃RR] [GVM] [EḢR]
VRBK ELĞNY Z̃V ELRḪMT ÎN YŞÊ YZ̃HBKM VYSTḢLF MN BAD̃KM ME YŞEÙ KME ÊNŞÊKM MN Z̃RYT GVM ËḢRYN

ve rabbuke l-ğaniyyu ƶū r-raHmeti in yeşe' yuƶhibkum ve yesteḣlif min beǎ'dikum yeşā'u kemā enşeekum min ƶurriyyeti ḳavmin āḣarīne
وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين

[ر ب ب] [غ ن ي] [] [ر ح م] [] [ش ي ا] [ذ ه ب] [خ ل ف] [] [ب ع د] [] [ش ي ا] [] [ن ش ا] [] [ذ ر ر] [ق و م] [ا خ ر]

 » 6 / En’âm  Suresi: 133
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وربك ر ب ب | RBB VRBK ve rabbuke ve Rabbin And your Lord
Vav,Re,Be,Kef,
6,200,2,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الغني غ ن ي | ĞNY ELĞNY l-ğaniyyu zengindir (is) the Self-Sufficient,
Elif,Lam,Ğayn,Nun,Ye,
1,30,1000,50,10,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
ذو | Z̃V ƶū sahibidir (the) Possessor
Zel,Vav,
700,6,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الرحمة ر ح م | RḪM ELRḪMT r-raHmeti rahmet (of) mercy.
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Te merbuta,
1,30,200,8,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
يشأ ش ي ا | ŞYE YŞÊ yeşe' dilerse He wills
Ye,Şın,,
10,300,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
يذهبكم ذ ه ب | Z̃HB YZ̃HBKM yuƶhibkum sizi uzaklaştırır He can take you away
Ye,Zel,He,Be,Kef,Mim,
10,700,5,2,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ويستخلف خ ل ف | ḢLF VYSTḢLF ve yesteḣlif ve yerinize getirir and grant succession
Vav,Ye,Sin,Te,Hı,Lam,Fe,
6,10,60,400,600,30,80,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form X) imperfect verb, jussive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعدكم ب ع د | BAD̃ BAD̃KM beǎ'dikum sizden sonra after you
Be,Ayn,Dal,Kef,Mim,
2,70,4,20,40,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ما | ME (to) whom
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
كما | KME kemā gibi as
Kef,Mim,Elif,
20,40,1,
P – prefixed preposition ka
SUB – subordinating conjunction
جار ومجرور
أنشأكم ن ش ا | NŞE ÊNŞÊKM enşeekum sizi yarattığı He raised you
,Nun,Şın,,Kef,Mim,
,50,300,,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ذرية ذ ر ر | Z̃RR Z̃RYT ƶurriyyeti soyu- the descendants
Zel,Re,Ye,Te merbuta,
700,200,10,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmin bir topluluğun (of) people,
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
آخرين ا خ ر | EḢR ËḢRYN āḣarīne başka other.
,Hı,Re,Ye,Nun,
,600,200,10,50,
ADJ – genitive masculine plural adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَرَبُّكَ: ve Rabbin | الْغَنِيُّ: zengindir | ذُو: sahibidir | الرَّحْمَةِ: rahmet | إِنْ: eğer | يَشَأْ: dilerse | يُذْهِبْكُمْ: sizi uzaklaştırır | وَيَسْتَخْلِفْ: ve yerinize getirir | مِنْ: | بَعْدِكُمْ: sizden sonra | مَا: | يَشَاءُ: dilediğini | كَمَا: gibi | أَنْشَأَكُمْ: sizi yarattığı | مِنْ: -ndan | ذُرِّيَّةِ: soyu- | قَوْمٍ: bir topluluğun | اخَرِينَ: başka |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وربك WRBK ve Rabbin | الغني ELĞNY zengindir | ذو Z̃W sahibidir | الرحمة ELRḪMT rahmet | إن ÎN eğer | يشأ YŞÊ dilerse | يذهبكم YZ̃HBKM sizi uzaklaştırır | ويستخلف WYSTḢLF ve yerinize getirir | من MN | بعدكم BAD̃KM sizden sonra | ما ME | يشاء YŞEÙ dilediğini | كما KME gibi | أنشأكم ÊNŞÊKM sizi yarattığı | من MN -ndan | ذرية Z̃RYT soyu- | قوم GWM bir topluluğun | آخرين ËḢRYN başka |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve rabbuke: ve Rabbin | l-ğaniyyu: zengindir | ƶū: sahibidir | r-raHmeti: rahmet | in: eğer | yeşe': dilerse | yuƶhibkum: sizi uzaklaştırır | ve yesteḣlif: ve yerinize getirir | min: | beǎ'dikum: sizden sonra | : | yeşā'u: dilediğini | kemā: gibi | enşeekum: sizi yarattığı | min: -ndan | ƶurriyyeti: soyu- | ḳavmin: bir topluluğun | āḣarīne: başka |
Kırık Meal (Transcript) : |VRBK: ve Rabbin | ELĞNY: zengindir | Z̃V: sahibidir | ELRḪMT: rahmet | ÎN: eğer | YŞÊ: dilerse | YZ̃HBKM: sizi uzaklaştırır | VYSTḢLF: ve yerinize getirir | MN: | BAD̃KM: sizden sonra | ME: | YŞEÙ: dilediğini | KME: gibi | ÊNŞÊKM: sizi yarattığı | MN: -ndan | Z̃RYT: soyu- | GVM: bir topluluğun | ËḢRYN: başka |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbin, her şeyden müstağnî ve rahmet sâhibi Rab'dir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizden sonra dilediğini yerinize getirir, nitekim sizi de başka başka toplulukların soyundan meydana getirmiştir.
Adem Uğur : Rabbin zengindir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi yok eder ve sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi sizden sonra yerinize dilediği bir kavmi yaratır.
Ahmed Hulusi : Rabbin Ğaniyy'dir, ZürRahmet (rahmet sahibi)'dir. . . Eğer dilerse sizi ortadan kaldırır; sizden sonra dilediklerini halife kılar. . . Başka bir halkın zürriyetinden sizi inşa ettiği gibi!
Ahmet Tekin : Senin Rabbin zengindir, muhtaç değildir. Rahmet ve merhamet sahibidir. Allah’ın sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olursa sizi de yok eder, sizden sonra Allah’ın sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olanları sizin yerinize getirir. Nitekim, sizi de başka kavimlerin soyundan, zürriyetinden türeterek bu hale getirmiştir.
Ahmet Varol : Rabbin bir şeye muhtaç değildir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi götürür ve sizi başka bir topluluğun soyundan türettiği gibi yerinize başkalarını yerleştirir.
Ali Bulaç : Rabbin, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve dilerse, sizi bir başka kavmin soyundan (inşa edip) var ettiği gibi yerinize bir başkasını getirir.
Ali Fikri Yavuz : Rabbin hiç bir şeye muhtaç değildir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi (ey Mekke’liler) yok eder ve arkanızdan yerinize dilediği kimseleri getirir. Nitekim sizi de başka başka topluluğun neslinden meydana getirmiştir.
Bekir Sadak : Rabbin Mustagni ve rahmet sahibidir. Dilerse, sizi baska bir milletin soyundan getirdigi gibi, sizi yok eder, diledigini yerinize getirir.
Celal Yıldırım : Rabbin her şeyden müstağni (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, bütün varlık âlemi 0'nun)dır; rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırıp yok eder ve arkanızdan yerinize dilediğini getirir; nitekim sizi de başka bir milletin soyundan meydana getirmiştir.
Diyanet İşleri : Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi giderir (yok eder) ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbin müstağni ve rahmet sahibidir. Dilerse, sizi başka bir milletin soyundan getirdiği gibi, sizi yok eder, dilediğini yerinize getirir.
Diyanet Vakfi : Rabbin zengindir, rahmet sahibidir. Dilerse sizi yok eder ve sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi sizden sonra yerinize dilediği bir kavmi yaratır.
Edip Yüksel : Rabbin Zengindir, Rahmet Sahibidir. Dilerse sizi götürür ve sizi başkaların soyundan nasıl getirmişse sizden sonra da yerinize dilediklerini yerleştirir
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rabb'ın, hiçbir şeye muhtaç değildir, merhamet sahibidir. Sizi, başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse, sizi de yok edip, sizden sonra yerinize dilediğini getirir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbin zengindir, merhametlidir. Yoksa, dilerse, sizi ortadan kaldırır ve nasıl ki, sizi başka bir kavmin soyundan getirdi ise, arkanızdan yerinize dilediğini getirir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rabbın ganiy, merhametli, yoksa dilerse sizi ortadan kaldırır, arkanızdan yerinize dilediğini getirir, nasıl ki sizi başka bir kavmın zürriyyetinden inşa buyurdu
Fizilal-il Kuran : Rabbin hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. O eğer dilerse sizi yok edip arkanızdan yerinize istediği başkalarını geçirebilir. Tıpkı sizi başka bir kavmin soyundan türettiği gibi.
Gültekin Onan : Rabbin, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve dilerse, sizi bir başka kavmin soyundan (inşa edip) var ettiği gibi yerinize bir başkasını getirir.
Hakkı Yılmaz : Ve senin Rabbin, çok zengindir/hiçbir şeye muhtaç değildir, merhamet sahibidir. Sizi, başka toplumların soyundan getirdiği gibi, dilerse, sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.
Hasan Basri Çantay : Rabbin (her şeyden) müstağnidir, rahmet saahibidir. Eğer dilerse sizi (ey müşrikler) giderir (ortadan kaldırır), arkanızdan da yerinize dileyeceğini getirir. Nitekim sizi de başka başka bir kavmin neslinden peyda etmişdir.
Hayrat Neşriyat : Ve Rabbin, Ganî (kullarının ibâdetine muhtaç olmayan)dır, çok rahmet sâhibidir. Sizi başka bir kavmin neslinden meydâna getirdiği gibi, eğer dilerse sizi (helâk edip) giderir de sizden sonra (yerinize) dilediğini getirir.
İbni Kesir : Rabbın müstağni ve rahmet sahibidir. İsterse, sizi giderir ve arkanızdan yerinize dilediğini getirir. Nitekim sizi de başka bir kavmin soyundan getirmiştir.
İskender Evrenosoğlu : Ve senin Rabbin ganidir (zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur) rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir (yok eder), sizi başka bir kavmin zürriyetinden (neslinden) yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir (halef yapar).
Muhammed Esed : Ve yalnızca Rabbindir Kendi kendine yeterli, sınırsız merhamet sahibi. O, dilerse siz(in varlığınız)a son verebilir ve daha sonra dilediğini sizin yerinize geçirebilir, tıpkı sizi başka insanların soyundan var ettiği gibi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve senin Rabbin ganîdir, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir ve sizin arkanızdan dilediğini, yerinize getirir. Nasıl ki, sizi başka bir kavmin zürriyetinden vücuda getirmiştir.
Ömer Öngüt : Rabbin Ganî'dir ve rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan meydana getirdiği gibi, dilerse sizi ortadan kaldırıp yok eder ve sizden sonra yerinize dilediği bir milleti getirir.
Şaban Piriş : Rabbin ihtiyaçsızdır, Rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, sizin yerinize de arkanızdan dilediğini getirir.
Suat Yıldırım : Rabbin müstağnidir (her şey ona muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir), geniş merhamet sahibidir. Yoksa dilerse sizi ortadan kaldırır, peşinizden yerinize dilediğini getirir, nasıl ki sizi de başkalarının soyundan getirmiştir.
Süleyman Ateş : Rabbin zengin, rahmet sâhibidir. Dilerse sizi götürür, sizi nasıl başka bir topluluğun soyundan yarattı ise, sizden sonra da dilediğini (yaratıp) sizin yerinize getirir.
Tefhim-ul Kuran : Rabbin, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve dilerse, sizi bir başka kavmin soyundan (inşa edip) ortaya çıkardığı gibi yerinize bir başkasını getirir.
Ümit Şimşek : Rabbin, kimseye ihtiyacı olmayan bir rahmet sahibidir. Dilerse O sizi yok eder ve arkanızdan, tıpkı sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi, yerinize başkalarını getirir.
Yaşar Nuri Öztürk : Senin o Ganî Rabbin rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi bir başka topluluğun soyundan vücuda getirdiği gibi, ardınızdan da dilediğini sizin yerinize getirir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}