» 6 / En’âm  107:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 107
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (VLV) = velev : ve eğer
2. شَاءَ (ŞEÙ) = şā'e : isteseydi
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. مَا (ME) = mā :
5. أَشْرَكُوا (ÊŞRKVE) = eşrakū : ortak koşmazlardı
6. وَمَا (VME) = ve mā :
7. جَعَلْنَاكَ (CALNEK) = ceǎlnāke : biz seni yapmadık
8. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onların üzerine
9. حَفِيظًا (ḪFYƵE) = HafīZen : bekçi
10. وَمَا (VME) = ve mā : ve değilsin
11. أَنْتَ (ÊNT) = ente : sen
12. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
13. بِوَكِيلٍ (BVKYL) = bivekīlin : vekil
ve eğer | isteseydi | Allah | | ortak koşmazlardı | | biz seni yapmadık | onların üzerine | bekçi | ve değilsin | sen | onlara | vekil |

[] [ŞYE] [] [] [ŞRK] [] [CAL] [] [ḪFƵ] [] [] [] [VKL]
VLV ŞEÙ ELLH ME ÊŞRKVE VME CALNEK ALYHM ḪFYƵE VME ÊNT ALYHM BVKYL

velev şā'e llahu eşrakū ve mā ceǎlnāke ǎleyhim HafīZen ve mā ente ǎleyhim bivekīlin
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل

 » 6 / En’âm  Suresi: 107
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev ve eğer And if
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e isteseydi (had) willed
الله | ELLH llahu Allah Allah,
ما | ME not (they would have)
أشركوا ش ر ك | ŞRK ÊŞRKVE eşrakū ortak koşmazlardı associated partners (with Him).
وما | VME ve mā And not
جعلناك ج ع ل | CAL CALNEK ceǎlnāke biz seni yapmadık We have made you
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them
حفيظا ح ف ظ | ḪFƵ ḪFYƵE HafīZen bekçi a guardian,
وما | VME ve mā ve değilsin and not
أنت | ÊNT ente sen you
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara (are) over them
بوكيل و ك ل | VKL BVKYL bivekīlin vekil a manager.

6:107 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | isteseydi | Allah | | ortak koşmazlardı | | biz seni yapmadık | onların üzerine | bekçi | ve değilsin | sen | onlara | vekil |

[] [ŞYE] [] [] [ŞRK] [] [CAL] [] [ḪFƵ] [] [] [] [VKL]
VLV ŞEÙ ELLH ME ÊŞRKVE VME CALNEK ALYHM ḪFYƵE VME ÊNT ALYHM BVKYL

velev şā'e llahu eşrakū ve mā ceǎlnāke ǎleyhim HafīZen ve mā ente ǎleyhim bivekīlin
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل

[] [ش ي ا] [] [] [ش ر ك] [] [ج ع ل] [] [ح ف ظ] [] [] [] [و ك ل]

 » 6 / En’âm  Suresi: 107
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev ve eğer And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e isteseydi (had) willed
Şın,Elif,,
300,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ما | ME not (they would have)
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
أشركوا ش ر ك | ŞRK ÊŞRKVE eşrakū ortak koşmazlardı associated partners (with Him).
,Şın,Re,Kef,Vav,Elif,
,300,200,20,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وما | VME ve mā And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
جعلناك ج ع ل | CAL CALNEK ceǎlnāke biz seni yapmadık We have made you
Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,Kef,
3,70,30,50,1,20,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üzerine over them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
حفيظا ح ف ظ | ḪFƵ ḪFYƵE HafīZen bekçi a guardian,
Ha,Fe,Ye,Zı,Elif,
8,80,10,900,1,
N – accusative masculine singular indefinite active participle
اسم منصوب
وما | VME ve mā ve değilsin and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
نافية بمنزلة «ليس»
أنت | ÊNT ente sen you
,Nun,Te,
,50,400,
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara (are) over them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
بوكيل و ك ل | VKL BVKYL bivekīlin vekil a manager.
Be,Vav,Kef,Ye,Lam,
2,6,20,10,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: ve eğer | شَاءَ: isteseydi | اللَّهُ: Allah | مَا: | أَشْرَكُوا: ortak koşmazlardı | وَمَا: | جَعَلْنَاكَ: biz seni yapmadık | عَلَيْهِمْ: onların üzerine | حَفِيظًا: bekçi | وَمَا: ve değilsin | أَنْتَ: sen | عَلَيْهِمْ: onlara | بِوَكِيلٍ: vekil |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW ve eğer | شاء ŞEÙ isteseydi | الله ELLH Allah | ما ME | أشركوا ÊŞRKWE ortak koşmazlardı | وما WME | جعلناك CALNEK biz seni yapmadık | عليهم ALYHM onların üzerine | حفيظا ḪFYƵE bekçi | وما WME ve değilsin | أنت ÊNT sen | عليهم ALYHM onlara | بوكيل BWKYL vekil |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: ve eğer | şā'e: isteseydi | llahu: Allah | : | eşrakū: ortak koşmazlardı | ve mā: | ceǎlnāke: biz seni yapmadık | ǎleyhim: onların üzerine | HafīZen: bekçi | ve mā: ve değilsin | ente: sen | ǎleyhim: onlara | bivekīlin: vekil |
Kırık Meal (Transcript) : |VLV: ve eğer | ŞEÙ: isteseydi | ELLH: Allah | ME: | ÊŞRKVE: ortak koşmazlardı | VME: | CALNEK: biz seni yapmadık | ALYHM: onların üzerine | ḪFYƵE: bekçi | VME: ve değilsin | ÊNT: sen | ALYHM: onlara | BVKYL: vekil |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah dileseydi şirk koşmazlardı ve biz, seni onların üstüne bir bekçi dikmedik, onları korumaya, işlerini görüp kendilerini gözetmeye memûr da değilsin.
Adem Uğur : Allah dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin.
Ahmed Hulusi : Eğer Allâh dileseydi, şirk inancında olmazlardı! Seni onlar üzerine muhafız koymadık! Sen onlara Vekiyl değilsin.
Ahmet Tekin : Eğer Allah’ın sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olsaydı, onlar ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşamazlardı. Biz seni, onlar üzerinde koruma, denetim memuru olarak, inzibat olarak görevlendirmedik. Sen onların adına Allah’a karşı savunma yapamazsın; Allah adına onların üzerinde zor da kullanamazsın.
Ahmet Varol : Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi kılmadık. Sen onların üzerine vekil de değilsin.
Ali Bulaç : Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazdı. Biz seni onlar üzerinde bir gözetleyici kılmadık; sen onlar üzerinde bir vekil değilsin.
Ali Fikri Yavuz : Eğer Allah dileseydi, onlar Allah’a ortak koşup müşrik olmazlardı. Biz, seni, onlar üzerine bir gözcü yapmadık. Sen onların üzerine bir vekil de değilsin.
Bekir Sadak : Allah dileseydi puta tapmazlardi. Seni onlara koruyucu yapmadik, onlarin vekili de degilsin.
Celal Yıldırım : Allah dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onlar üzerine bir koruyucu kılmadık ve sen onlar üzerinde bir vekîl de değilsin.
Diyanet İşleri : Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil (onlardan sorumlu) da değilsin.
Diyanet İşleri (eski) : Allah dileseydi puta tapmazlardı. Seni onlara koruyucu yapmadık, onların vekili de değilsin.
Diyanet Vakfi : Allah dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin.
Edip Yüksel : ALLAH isteseydi ortak koşamazlardı. Seni onların üzerine bekçi yapmadık. Onların avukatı da değilsin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah dileseydi, ortak koşmazlardı. Biz, seni onlar üzerine bekçi yapmadık, sen onlara vekil de değilsin!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah dileseydi onlar Allah'a ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine gözcü göndermedik, sen onlara vekil de değilsin!
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah dilese idi müşrik olmazlardı, biz seni onların üzerine mürakıb göndermedik, sen onlara vekil de değilsin
Fizilal-il Kuran : Allah dileseydi, onlar O'na ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına korucu, bekçi dikmedik; sen onların vekili, davranışlarının sorumlusu da değilsin.
Gültekin Onan : Eğer Tanrı dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onlar üzerinde bir gözetleyici kılmadık; sen onlar üzerinde bir vekil değilsin.
Hakkı Yılmaz : (106,107) Sen Kendisinden başka ilâh diye bir şey olmayan Rabbinden sana vahyedilene uy. Ortak koşanlardan da yüz çevir. Ve eğer Allah dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz, seni onlar üzerine bir bekçi yapmadık, sen onlar üzerine işleri belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan biri de değilsin!
Hasan Basri Çantay : Eğer Allah dileseydi onlar (böyle Allaha) ortak katmazlardı. Biz seni onların başına bir gözcü yapmadık. Sen onların üzerine bir vekîl de değilsin.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki (kullarını irâdelerinde serbest bırakan) Allah (îmân etmelerini)dileseydi, (aslâ) şirk koşmazlardı. Hem (biz) seni onların üzerine muhâfız yapmadık. Sen onların üzerine vekîl de değilsin!
İbni Kesir : Eğer Allah dileseydi; onlar şirk koşmazlardı. Hem Biz, seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen, onların üzerine bir vekil de değilsin.
İskender Evrenosoğlu : Şâyet Allah dileseydi, şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen, onlara vekil de değilsin.
Muhammed Esed : Eğer Allah dilemiş olsaydı Ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmazlardı; Biz seni onların bekçisi yapmadık ve sen onların yaptıklarından sorumlu değilsin.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer Allah Teâlâ dilese idi onlar şirke düşmezlerdi. Ve seni onların üzerine bir muhafız kılmadık, ve sen onların üzerine bir vekil değilsin.
Ömer Öngüt : Eğer Allah dileseydi, onlar şirk koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onların üzerine bir vekîl de değilsin.
Şaban Piriş : Eğer Allah, dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Seni onlara bekçi kılmadık. Sen onlara vekil de değilsin.
Suat Yıldırım : Eğer Allah dileseydi onlar müşrik olmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sen onların işlerini yürütmekle de görevli değilsin.
Süleyman Ateş : Allâh isteseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi yapmadık, sen onlara vekil de değilsin!
Tefhim-ul Kuran : Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazdı. Biz seni onlar üzerinde bir gözetleyici kılmadık ve sen onlar üzerinde bir vekil de değilsin.
Ümit Şimşek : Allah dileseydi onlar ortak koşamazdı. Biz seni onlara bekçi yapmadık. Sen onlardan sorumlu bir vekil de değilsin.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah dileseydi, şirke batmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}