» 6 / En’âm  120:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 120
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَذَرُوا (VZ̃RVE) = veƶerū : ve bırakın
2. ظَاهِرَ (ƵEHR) = Zāhira : açığını
3. الْإِثْمِ (ELÎS̃M) = l-iṧmi : günahın
4. وَبَاطِنَهُ (VBEŦNH) = ve bāTinehu : ve gizlisini
5. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
6. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
7. يَكْسِبُونَ (YKSBVN) = yeksibūne : kazananlar
8. الْإِثْمَ (ELÎS̃M) = l-iṧme : günah
9. سَيُجْزَوْنَ (SYCZVN) = seyuczevne : cezasını çekeceklerdir
10. بِمَا (BME) = bimā :
11. كَانُوا (KENVE) = kānū : olduklarının
12. يَقْتَرِفُونَ (YGTRFVN) = yeḳterifūne : yapmış
ve bırakın | açığını | günahın | ve gizlisini | şüphesiz | kimseler | kazananlar | günah | cezasını çekeceklerdir | | olduklarının | yapmış |

[VZ̃R] [ƵHR] [ES̃M] [BŦN] [] [] [KSB] [ES̃M] [CZY] [] [KVN] [GRF]
VZ̃RVE ƵEHR ELÎS̃M VBEŦNH ÎN ELZ̃YN YKSBVN ELÎS̃M SYCZVN BME KENVE YGTRFVN

veƶerū Zāhira l-iṧmi ve bāTinehu inne elleƶīne yeksibūne l-iṧme seyuczevne bimā kānū yeḳterifūne
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون

 » 6 / En’âm  Suresi: 120
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وذروا و ذ ر | VZ̃R VZ̃RVE veƶerū ve bırakın Forsake
ظاهر ظ ه ر | ƵHR ƵEHR Zāhira açığını open
الإثم ا ث م | ES̃M ELÎS̃M l-iṧmi günahın [the] sins
وباطنه ب ط ن | BŦN VBEŦNH ve bāTinehu ve gizlisini and the secret.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
يكسبون ك س ب | KSB YKSBVN yeksibūne kazananlar earn
الإثم ا ث م | ES̃M ELÎS̃M l-iṧme günah [the] sin
سيجزون ج ز ي | CZY SYCZVN seyuczevne cezasını çekeceklerdir they will be recompensed
بما | BME bimā for what
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olduklarının they used to
يقترفون ق ر ف | GRF YGTRFVN yeḳterifūne yapmış commit.

6:120 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve bırakın | açığını | günahın | ve gizlisini | şüphesiz | kimseler | kazananlar | günah | cezasını çekeceklerdir | | olduklarının | yapmış |

[VZ̃R] [ƵHR] [ES̃M] [BŦN] [] [] [KSB] [ES̃M] [CZY] [] [KVN] [GRF]
VZ̃RVE ƵEHR ELÎS̃M VBEŦNH ÎN ELZ̃YN YKSBVN ELÎS̃M SYCZVN BME KENVE YGTRFVN

veƶerū Zāhira l-iṧmi ve bāTinehu inne elleƶīne yeksibūne l-iṧme seyuczevne bimā kānū yeḳterifūne
وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون

[و ذ ر] [ظ ه ر] [ا ث م] [ب ط ن] [] [] [ك س ب] [ا ث م] [ج ز ي] [] [ك و ن] [ق ر ف]

 » 6 / En’âm  Suresi: 120
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وذروا و ذ ر | VZ̃R VZ̃RVE veƶerū ve bırakın Forsake
Vav,Zel,Re,Vav,Elif,
6,700,200,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ظاهر ظ ه ر | ƵHR ƵEHR Zāhira açığını open
Zı,Elif,He,Re,
900,1,5,200,
N – accusative masculine active participle
اسم منصوب
الإثم ا ث م | ES̃M ELÎS̃M l-iṧmi günahın [the] sins
Elif,Lam,,Se,Mim,
1,30,,500,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وباطنه ب ط ن | BŦN VBEŦNH ve bāTinehu ve gizlisini and the secret.
Vav,Be,Elif,Tı,Nun,He,
6,2,1,9,50,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine active participle
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يكسبون ك س ب | KSB YKSBVN yeksibūne kazananlar earn
Ye,Kef,Sin,Be,Vav,Nun,
10,20,60,2,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الإثم ا ث م | ES̃M ELÎS̃M l-iṧme günah [the] sin
Elif,Lam,,Se,Mim,
1,30,,500,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
سيجزون ج ز ي | CZY SYCZVN seyuczevne cezasını çekeceklerdir they will be recompensed
Sin,Ye,Cim,Ze,Vav,Nun,
60,10,3,7,6,50,
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
حرف استقبال
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
بما | BME bimā for what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olduklarının they used to
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يقترفون ق ر ف | GRF YGTRFVN yeḳterifūne yapmış commit.
Ye,Gaf,Te,Re,Fe,Vav,Nun,
10,100,400,200,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَذَرُوا: ve bırakın | ظَاهِرَ: açığını | الْإِثْمِ: günahın | وَبَاطِنَهُ: ve gizlisini | إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: kimseler | يَكْسِبُونَ: kazananlar | الْإِثْمَ: günah | سَيُجْزَوْنَ: cezasını çekeceklerdir | بِمَا: | كَانُوا: olduklarının | يَقْتَرِفُونَ: yapmış |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وذروا WZ̃RWE ve bırakın | ظاهر ƵEHR açığını | الإثم ELÎS̃M günahın | وباطنه WBEŦNH ve gizlisini | إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN kimseler | يكسبون YKSBWN kazananlar | الإثم ELÎS̃M günah | سيجزون SYCZWN cezasını çekeceklerdir | بما BME | كانوا KENWE olduklarının | يقترفون YGTRFWN yapmış |
Kırık Meal (Okunuş) : |veƶerū: ve bırakın | Zāhira: açığını | l-iṧmi: günahın | ve bāTinehu: ve gizlisini | inne: şüphesiz | elleƶīne: kimseler | yeksibūne: kazananlar | l-iṧme: günah | seyuczevne: cezasını çekeceklerdir | bimā: | kānū: olduklarının | yeḳterifūne: yapmış |
Kırık Meal (Transcript) : |VZ̃RVE: ve bırakın | ƵEHR: açığını | ELÎS̃M: günahın | VBEŦNH: ve gizlisini | ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: kimseler | YKSBVN: kazananlar | ELÎS̃M: günah | SYCZVN: cezasını çekeceklerdir | BME: | KENVE: olduklarının | YGTRFVN: yapmış |
Abdulbaki Gölpınarlı : Günahın açığa vurulanından da vazgeçin, gizli kalanından da. Günah kazananlar, kazançlarına karşılık cezâlanacaklardır.
Adem Uğur : Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir.
Ahmed Hulusi : Allâh yasakları konusunda, suçun açık olanını da düşünsel olanını da bırakın. . . Muhakkak ki suç işleyenler, yaptıklarının sonuçlarını yaşayacaklardır!
Ahmet Tekin : Bilerek işlediğiniz günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Çünkü bilerek günah işleyenler, işlemeye devam ettikleri günahların cezasını mutlaka çekecekler.
Ahmet Varol : Günahın gizli olanını da açık olanını da bırakın. Günah kazananlar yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.
Ali Bulaç : Günahın açıkta olanını da, gizlisini de terkedin. Çünkü günahı kazananlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karşılık göreceklerdir.
Ali Fikri Yavuz : Gizli ve aşikâr olan günahı bırakın. Çünkü günah kazananlar, kıyamette kazandıklarının cezasını muhakkak çekeceklerdir.
Bekir Sadak : Gunahin acigini da gizlisini de birakin. Gunah kazananlar, kazandiklarina karsilik suphesiz ceza goreceklerdir.
Celal Yıldırım : Artık günahın açığını da, gizlisini de bırakın! Doğrusu onlar ki günah kazanırlar, kazandıklarının karşılığını göreceklerdir.
Diyanet İşleri : Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.
Diyanet İşleri (eski) : Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar, kazandıklarına karşılık şüphesiz ceza göreceklerdir.
Diyanet Vakfi : Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka çekeceklerdir.
Edip Yüksel : Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar işlediklerinin karşılığını alacaklardır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Günahın açığını da, gizlisini de bırakın! Günah kazananlar, yaptıklarının cezasını çekecekler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Günahın açığını da gizlisini de bırakın, çünkü günah kazananlar, yarın kazandıkları günahın cezasını kesinlikle çekeceklerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Günahın açığını da bırakın gizlisini de, çünkü günah kazananlar yarın kazandıklarının cezasını muhakkak çekecekler
Fizilal-il Kuran : Günahın açığından da gizlisinden de sakınınız. Günah işleyenler yaptıkları günahın cezasını çekeceklerdir.
Gültekin Onan : Günahın açıkta olanını da, gizlisini de terkedin. Çünkü günahı kazananlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karşılık göreceklerdir.
Hakkı Yılmaz : Günahın açığını ve gizlisini terk edin! Şüphesiz günah kazanan kimseler, kazanmış oldukları şeyler sebebiyle cezalandırılacaklardır.
Hasan Basri Çantay : Günâhın açığa çıkanını da, gizli kalanını da bırakın. Çünkü günâhı irtikâb edenler kazanmakda oldukları (o günâh) yüzünden cezalandırılacaklardır.
Hayrat Neşriyat : Günâhın açığını da gizlisini de bırakın! Şübhe yok ki günah kazananlar, işlemekte oldukları (günahlar) sebebiyle yakında cezâlandırılacaklardır!
İbni Kesir : Günahın açığını da, gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar; kazanmakta oldukları yüzünden cezalandırılacaklardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terkedin. Muhakkak ki; günah işleyenler (kazananlar), kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar.
Muhammed Esed : Ama, ister açık ister gizli, günah işlemekten kaçının. Zira unutmayın ki, günah işleyenler kazandıkları yüzünden ceza göreceklerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Günahın âşikâr olanını da, gizlicesini de bırakınız. Şüphesiz o kimseler ki günahı kazanırlar, elbette irtikab ettikleri şeyden dolayı cezalanacaklardır.
Ömer Öngüt : Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.
Şaban Piriş : Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah işleyenler kazandıkları ile cezalandırılacaklardır.
Suat Yıldırım : Günahın açığını da bırakın, gizlisini de: Çünkü günah işleyenler elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.
Süleyman Ateş : Günâhın açığını da, gizlisini de bırakın! Günâh kazananlar, yaptıklarının cezâsını çekeceklerdir.
Tefhim-ul Kuran : Günahın açıkta olanını da, gizlisini de terkedin. Çünkü günahı kazananlar, yüklenegeldikleri nedeniyle karşılık göreceklerdir.
Ümit Şimşek : Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Zira günah kazananlar, işleyip durdukları şeyin karşılığını göreceklerdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Günah kazananlar yapıp ettiklerinin karşılığını yakında göreceklerdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}