» 6 / En’âm  16:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 16
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَنْ (MN) = men : kim
2. يُصْرَفْ (YṦRF) = yuSraf : çevrilip savılırsa
3. عَنْهُ (ANH) = ǎnhu : ondan (azabdan)
4. يَوْمَئِذٍ (YVMÙZ̃) = yevmeiƶin : o gün
5. فَقَدْ (FGD̃) = feḳad : gerçekten
6. رَحِمَهُ (RḪMH) = raHimehu : (Allah) ona acımıştır
7. وَذَٰلِكَ (VZ̃LK) = ve ƶālike : işte budur
8. الْفَوْزُ (ELFVZ) = l-fevzu : başarı
9. الْمُبِينُ (ELMBYN) = l-mubīnu : apaçık
kim | çevrilip savılırsa | ondan (azabdan) | o gün | gerçekten | (Allah) ona acımıştır | işte budur | başarı | apaçık |

[] [ṦRF] [] [] [] [RḪM] [] [FVZ] [BYN]
MN YṦRF ANH YVMÙZ̃ FGD̃ RḪMH VZ̃LK ELFVZ ELMBYN

men yuSraf ǎnhu yevmeiƶin feḳad raHimehu ve ƶālike l-fevzu l-mubīnu
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

 » 6 / En’âm  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN men kim Whoever
يصرف ص ر ف | ṦRF YṦRF yuSraf çevrilip savılırsa is averted
عنه | ANH ǎnhu ondan (azabdan) from it
يومئذ | YVMÙZ̃ yevmeiƶin o gün that Day
فقد | FGD̃ feḳad gerçekten then surely
رحمه ر ح م | RḪM RḪMH raHimehu (Allah) ona acımıştır He had Mercy on him.
وذلك | VZ̃LK ve ƶālike işte budur And that
الفوز ف و ز | FVZ ELFVZ l-fevzu başarı (is) the success
المبين ب ي ن | BYN ELMBYN l-mubīnu apaçık (the) clear.

6:16 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kim | çevrilip savılırsa | ondan (azabdan) | o gün | gerçekten | (Allah) ona acımıştır | işte budur | başarı | apaçık |

[] [ṦRF] [] [] [] [RḪM] [] [FVZ] [BYN]
MN YṦRF ANH YVMÙZ̃ FGD̃ RḪMH VZ̃LK ELFVZ ELMBYN

men yuSraf ǎnhu yevmeiƶin feḳad raHimehu ve ƶālike l-fevzu l-mubīnu
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

[] [ص ر ف] [] [] [] [ر ح م] [] [ف و ز] [ب ي ن]

 » 6 / En’âm  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN men kim Whoever
Mim,Nun,
40,50,
COND – conditional noun
اسم شرط
يصرف ص ر ف | ṦRF YṦRF yuSraf çevrilip savılırsa is averted
Ye,Sad,Re,Fe,
10,90,200,80,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم
عنه | ANH ǎnhu ondan (azabdan) from it
Ayn,Nun,He,
70,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
يومئذ | YVMÙZ̃ yevmeiƶin o gün that Day
Ye,Vav,Mim,,Zel,
10,6,40,,700,
T – time adverb
ظرف زمان
فقد | FGD̃ feḳad gerçekten then surely
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
RSLT – prefixed result particle
CERT – particle of certainty
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف تحقيق
رحمه ر ح م | RḪM RḪMH raHimehu (Allah) ona acımıştır He had Mercy on him.
Re,Ha,Mim,He,
200,8,40,5,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وذلك | VZ̃LK ve ƶālike işte budur And that
Vav,Zel,Lam,Kef,
6,700,30,20,
REM – prefixed resumption particle
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو استئنافية
اسم اشارة
الفوز ف و ز | FVZ ELFVZ l-fevzu başarı (is) the success
Elif,Lam,Fe,Vav,Ze,
1,30,80,6,7,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
المبين ب ي ن | BYN ELMBYN l-mubīnu apaçık (the) clear.
Elif,Lam,Mim,Be,Ye,Nun,
1,30,40,2,10,50,
ADJ – nominative masculine (form IV) active participle
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَنْ: kim | يُصْرَفْ: çevrilip savılırsa | عَنْهُ: ondan (azabdan) | يَوْمَئِذٍ: o gün | فَقَدْ: gerçekten | رَحِمَهُ: (Allah) ona acımıştır | وَذَٰلِكَ: işte budur | الْفَوْزُ: başarı | الْمُبِينُ: apaçık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |من MN kim | يصرف YṦRF çevrilip savılırsa | عنه ANH ondan (azabdan) | يومئذ YWMÙZ̃ o gün | فقد FGD̃ gerçekten | رحمه RḪMH (Allah) ona acımıştır | وذلك WZ̃LK işte budur | الفوز ELFWZ başarı | المبين ELMBYN apaçık |
Kırık Meal (Okunuş) : |men: kim | yuSraf: çevrilip savılırsa | ǎnhu: ondan (azabdan) | yevmeiƶin: o gün | feḳad: gerçekten | raHimehu: (Allah) ona acımıştır | ve ƶālike: işte budur | l-fevzu: başarı | l-mubīnu: apaçık |
Kırık Meal (Transcript) : |MN: kim | YṦRF: çevrilip savılırsa | ANH: ondan (azabdan) | YVMÙZ̃: o gün | FGD̃: gerçekten | RḪMH: (Allah) ona acımıştır | VZ̃LK: işte budur | ELFVZ: başarı | ELMBYN: apaçık |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün azaptan kurtarılana şüphe yok ki rahmet etmiştir ve budur en büyük kurtuluş.
Adem Uğur : O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.
Ahmed Hulusi : O süreçte kimden (azap) uzaklaştırılırsa, hakikaten Allâh ona rahmet etmiştir! İşte apaçık kurtuluş budur!
Ahmet Tekin : O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah ona rahmetini, merhametini, ihsan etmiştir. İşte apaçık mutluluk budur.
Ahmet Varol : O gün kim ondan (azaptan) alıkonursa (Allah) ona rahmet etmiş olur. Apaçık kurtuluş işte budur.
Ali Bulaç : O gün, kim ondan (azabtan) alıkonursa, elbette, O, onu esirgemiştir. İşte apaçık olan 'kurtuluş ve mutluluk' budur.
Ali Fikri Yavuz : O gün, kimden azab giderilirse muhakkak ki Allah ona merhamet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.
Bekir Sadak : O gun kim azabdan alikonursa, suphesiz o kimse rahmete erismistir. Bu, apacik bir kurtulustur.
Celal Yıldırım : Artık kim o gün azâbdan çevrilirse. gerçekten Allah ona merhamet etmiştir ve bu çok açık bir kurtuluştur.
Diyanet İşleri : (O günün azabı) kimden savuşturulursa, gerçekten (Allah) ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur.
Diyanet İşleri (eski) : O gün kim azabdan alıkonursa, şüphesiz o kimse rahmete erişmiştir. Bu, apaçık bir kurtuluştur.
Diyanet Vakfi : O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.
Edip Yüksel : O gün kimden azap çevrilirse (Tanrı) ona rahmet etmiştir. En büyük zafer budur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün kimden azab giderilirse, kuşkusuz Allah ona rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gün kimden azap giderilirse, işte Allah onu bağışlamıştır. Ve işte apaçık kurtuluş budur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kim kendisinden o gün azab bertaraf edilirse işte onu rahmetiyle yarlıgamıştır. Ve işte ıyan beyan kurtuluş odur.
Fizilal-il Kuran : O gün kim azaptan uzak tutulursa Allah onu kayırmış olur. İşte kesin kurtuluş budur.
Gültekin Onan : O gün kim ondan (azabtan) alıkonursa, elbette, O, onu esirgemiştir. İşte apaçık olan 'kurtuluş ve mutluluk' budur.
Hakkı Yılmaz : Kim ki ortak koşmaktan/isyan etmekten döndürülürse, kuşkusuz Allah o gün, ona rahmet etmiştir. Ve işte bu, apaçık kurtuluştur.
Hasan Basri Çantay : «O gün kim azâbdan döndürülür (kurtarılır) sa muhakkak ki (Allah) onu esirgemişdir. Apaçık kurtuluş (ve seâdet) de işte budur».
Hayrat Neşriyat : Kim ki, kendisinden o gün (azab) def' edilir, artık gerçekten (Allah) ona rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur!
İbni Kesir : O gün, kim ondan döndürülürse; şüphesiz o, rahmete ermiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.
İskender Evrenosoğlu : O gün (izin günü), kim ondan (azaptan) uzaklaştırılırsa, o taktirde ona (Allah), rahmet etmiştir. Ve işte bu, apaçık bir fevzdir (kurtuluştur).
Muhammed Esed : O Gün kim esirgenirse Allah ona rahmetini bağışlamış olur: bu da apaçık bir kurtuluş olacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : «Kim kendisinden o gün azab bertaraf edilirse muhakkak ona merhamet buyurmuştur. Ve işte en açık bir kurtuluş odur.»
Ömer Öngüt : O gün kimden azap çevrilirse, şüphesiz ki Allah ona merhamet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur.
Şaban Piriş : O gün, (azap) kimden kaldırılırsa ona merhamet edilmiştir. İşte, apaçık kurtuluş budur.
Suat Yıldırım : O gün her kim azaptan uzak tutulursa, muhakkak ki Allah ona merhamet etmiştir. İşte en büyük mutluluk, en açık başarı budur.
Süleyman Ateş : (O öyle bir gündür ki) o gün kimden azâb çevrilip savılırsa gerçekten (Allâh) ona acımıştır. İşte apaçık başarı budur.
Tefhim-ul Kuran : O gün, kim ondan (azabtan) alıkonursa, elbette, O, onu esirgemiştir. İşte apaçık olan 'kurtuluş ve mutluluk' budur.
Ümit Şimşek : O gün kim o azaptan uzak tutulursa, Allah ona rahmet etmiştir. Bu ise apaçık bir kurtuluştur.
Yaşar Nuri Öztürk : Kendisinden azap uzaklaştırılana o gün rahmet etmiştir. İşte açık kurtuluş budur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}