» 6 / En’âm  126:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 126
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهَٰذَا (VHZ̃E) = ve hāƶā : işte budur
2. صِرَاطُ (ṦREŦ) = SirāTu : yolu
3. رَبِّكَ (RBK) = rabbike : Rabbinin
4. مُسْتَقِيمًا (MSTGYME) = musteḳīmen : doğru
5. قَدْ (GD̃) = ḳad : muhakkak
6. فَصَّلْنَا (FṦLNE) = feSSalnā : biz geniş geniş açıkladık.
7. الْايَاتِ (EL ËYET) = l-āyāti : ayetleri
8. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : kavimler için
9. يَذَّكَّرُونَ (YZ̃KRVN) = yeƶƶekkerūne : öğüt alan
işte budur | yolu | Rabbinin | doğru | muhakkak | biz geniş geniş açıkladık. | ayetleri | kavimler için | öğüt alan |

[] [ṦRŦ] [RBB] [GVM] [] [FṦL] [EYY] [GVM] [Z̃KR]
VHZ̃E ṦREŦ RBK MSTGYME GD̃ FṦLNE EL ËYET LGVM YZ̃KRVN

ve hāƶā SirāTu rabbike musteḳīmen ḳad feSSalnā l-āyāti liḳavmin yeƶƶekkerūne
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون

 » 6 / En’âm  Suresi: 126
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهذا | VHZ̃E ve hāƶā işte budur And this
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTu yolu (is the) way
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord -
مستقيما ق و م | GVM MSTGYME musteḳīmen doğru straight.
قد | GD̃ ḳad muhakkak Certainly
فصلنا ف ص ل | FṦL FṦLNE feSSalnā biz geniş geniş açıkladık. We have detailed
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Verses
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin kavimler için for a people
يذكرون ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KRVN yeƶƶekkerūne öğüt alan who take heed.

6:126 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte budur | yolu | Rabbinin | doğru | muhakkak | biz geniş geniş açıkladık. | ayetleri | kavimler için | öğüt alan |

[] [ṦRŦ] [RBB] [GVM] [] [FṦL] [EYY] [GVM] [Z̃KR]
VHZ̃E ṦREŦ RBK MSTGYME GD̃ FṦLNE EL ËYET LGVM YZ̃KRVN

ve hāƶā SirāTu rabbike musteḳīmen ḳad feSSalnā l-āyāti liḳavmin yeƶƶekkerūne
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون

[] [ص ر ط] [ر ب ب] [ق و م] [] [ف ص ل] [ا ي ي] [ق و م] [ذ ك ر]

 » 6 / En’âm  Suresi: 126
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهذا | VHZ̃E ve hāƶā işte budur And this
Vav,He,Zel,Elif,
6,5,700,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
الواو عاطفة
اسم اشارة
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTu yolu (is the) way
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord -
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مستقيما ق و م | GVM MSTGYME musteḳīmen doğru straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,Elif,
40,60,400,100,10,40,1,
N – accusative masculine indefinite (form X) active participle
اسم منصوب
قد | GD̃ ḳad muhakkak Certainly
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
فصلنا ف ص ل | FṦL FṦLNE feSSalnā biz geniş geniş açıkladık. We have detailed
Fe,Sad,Lam,Nun,Elif,
80,90,30,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
الآيات ا ي ي | EYY EL ËYET l-āyāti ayetleri the Verses
Elif,Lam,,Ye,Elif,Te,
1,30,,10,1,400,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin kavimler için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يذكرون ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KRVN yeƶƶekkerūne öğüt alan who take heed.
Ye,Zel,Kef,Re,Vav,Nun,
10,700,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form V) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهَٰذَا: işte budur | صِرَاطُ: yolu | رَبِّكَ: Rabbinin | مُسْتَقِيمًا: doğru | قَدْ: muhakkak | فَصَّلْنَا: biz geniş geniş açıkladık. | الْايَاتِ: ayetleri | لِقَوْمٍ: kavimler için | يَذَّكَّرُونَ: öğüt alan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهذا WHZ̃E işte budur | صراط ṦREŦ yolu | ربك RBK Rabbinin | مستقيما MSTGYME doğru | قد GD̃ muhakkak | فصلنا FṦLNE biz geniş geniş açıkladık. | الآيات EL ËYET ayetleri | لقوم LGWM kavimler için | يذكرون YZ̃KRWN öğüt alan |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve hāƶā: işte budur | SirāTu: yolu | rabbike: Rabbinin | musteḳīmen: doğru | ḳad: muhakkak | feSSalnā: biz geniş geniş açıkladık. | l-āyāti: ayetleri | liḳavmin: kavimler için | yeƶƶekkerūne: öğüt alan |
Kırık Meal (Transcript) : |VHZ̃E: işte budur | ṦREŦ: yolu | RBK: Rabbinin | MSTGYME: doğru | GD̃: muhakkak | FṦLNE: biz geniş geniş açıkladık. | EL ËYET: ayetleri | LGVM: kavimler için | YZ̃KRVN: öğüt alan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve budur Rabbinin doğru yolu, düşünüp öğüt alacak topluluğa âyetlerimizi apaçık bildirdik.
Adem Uğur : Bu (din), Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir kavim için âyetleri ayrıntılı olarak açıkladık.
Ahmed Hulusi : İşte bu, Rabbinin sırat-ı müstakimidir. . . Düşünüp değerlendirebilecek bir toplum için delilleri gerçekten detaylı açıkladık.
Ahmet Tekin : Bu İslâm hedefe ulaştıran, üzerinde yürünebilen, Rabbinin, doğru, muhkem, güvenli yoludur, emin bir hayat tarzıdır. Düşünüp öğüt alacak bir kavim için âyetleri ayrıntılı olarak açıkladık.
Ahmet Varol : Rabbinin dosdoğru yolu işte budur. Öğüt alan topluluk için ayetleri etraflıca açıkladık.
Ali Bulaç : Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık.
Ali Fikri Yavuz : Bu İslâm dini, Rabbinin doğru yoludur. Gerçekten biz, âyetlerimizi, düşünen bir topluluk için beyan ettik.
Bekir Sadak : Rabbinin, dosdogru yolu iste budur. Ibret alan kimselere ayetleri uzun uzadiya acikladik.
Celal Yıldırım : İşte bu (İslâm Dini), Rabbin dosdoğru yoludur. Düşünüp idrâkini kullanabilen bir millete âyetleri bir bir yeterince açıkladık.
Diyanet İşleri : Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.
Diyanet İşleri (eski) : Rabbinin, dosdoğru yolu işte budur. İbret alan kimselere ayetleri uzun uzadıya açıkladık.
Diyanet Vakfi : Bu (din), Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir kavim için âyetleri ayrıntılı olarak açıkladık.
Edip Yüksel : Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alan bir toplum için ayetleri detayıyla açıklamış bulunuyoruz
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz, hatırlayıp ibret alan bir kavim için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu islamiyet, doğrudan doğruya Rabbinin yoludur. Gerçekten aklını başına alacak bir kavme ayetleri ayrıntılarıyla açıkladık.
Elmalılı Hamdi Yazır : bu islâm ise doğrudan doğru rabbının yolu, cidden aklını başına alacak bir kavm için âyetleri tafsıl eyledik
Fizilal-il Kuran : Bu, Rabbinin doğru yoludur. Biz öğüt almaya açık kimselere ayetlerimizi ayrıntılı biçimde anlattık.
Gültekin Onan : Bu, rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık.
Hakkı Yılmaz : Ve işte bu, dosdoğru olarak Rabbinin yoludur. Kesinlikle Biz, hatırlayıp öğüt alan bir topluluk için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık.
Hasan Basri Çantay : Bu (İslâm ve Kur'an) Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz âyetleri aklını başına alıb düşünecek bir cem'iyyet için apaçık gösterdik.
Hayrat Neşriyat : Bu (İslâm dîni) ise, Rabbinin dosdoğru bir yoludur. İbret alacak bir kavim için âyetleri gerçekten iyice açıkladık.
İbni Kesir : Ve işte budur, Rabbının dosdoğru yolu. Gerçekten Biz, ayetleri; aklını başına alıp düşünen bir kavim için uzun uzadıya açıkladık.
İskender Evrenosoğlu : Ve bu, senin Rabbine istikametlenmiş (yönlendirilmiş) yoldur. (Allah'a götüren yoldur). Tezekkür eden bir kavim için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.
Muhammed Esed : İşte bu şaşmaz (çizgi), Rabbinin yoludur. Gerçekten bu mesajlarımızı, onlardan ders al(mak iste)yen insanlara açık şekilde anlatıyoruz!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve bu Rabbinin dosdoğru olan yoludur. Muhakkak ki, Biz âyetleri düşünür bir kavim için mufassalan beyan etmişizdir.
Ömer Öngüt : Rabbinin dosdoğru yolu işte budur. Biz öğüt alacak bir topluluk için âyetleri uzun uzadıya açıkladık.
Şaban Piriş : İşte bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Ayetleri, öğüt alan bir toplum için ayrıntılı olarak açıklamışızdır.
Suat Yıldırım : Bu İslâm yolu Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünüp idrâkini kullanan kimseler için âyetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz.
Süleyman Ateş : İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz, öğüt alanlar için âyetleri geniş geniş açıkladık.
Tefhim-ul Kuran : Bu, Rabbinin dosdoğru olan yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık.
Ümit Şimşek : Rabbinin dosdoğru yolu işte budur. Öğüt alan bir topluluk için Biz âyetleri iyice açıklamış bulunuyoruz.
Yaşar Nuri Öztürk : Rabbinin yolu işte budur; dosdoğru, kıvamında... Biz öğüt alan bir topluluğa ayetleri ayrıntılı bir biçimde açıkladık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}