» 6 / En’âm  138:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 138
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : dediler ki
2. هَٰذِهِ (HZ̃H) = hāƶihi : bunlar
3. أَنْعَامٌ (ÊNAEM) = en'ǎāmun : hayvanlardır
4. وَحَرْثٌ (VḪRS̃) = ve Harṧun : ve ekinlerdir
5. حِجْرٌ (ḪCR) = Hicrun : dokunulmaz
6. لَا (LE) = lā :
7. يَطْعَمُهَا (YŦAMHE) = yeT'ǎmuhā : yiyemez
8. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkası
9. مَنْ (MN) = men : kimseden
10. نَشَاءُ (NŞEÙ) = neşā'u : bizim dilediğimiz
11. بِزَعْمِهِمْ (BZAMHM) = bizeǎ'mihim : zanlarınca
12. وَأَنْعَامٌ (VÊNAEM) = ve en'ǎāmun : ve hayvanlar
13. حُرِّمَتْ (ḪRMT) = Hurrimet : yasaklanmış
14. ظُهُورُهَا (ƵHVRHE) = Zuhūruhā : sırtı(na binilmesi)
15. وَأَنْعَامٌ (VÊNAEM) = ve en'ǎāmun : ve hayvanlar
16. لَا (LE) = lā :
17. يَذْكُرُونَ (YZ̃KRVN) = yeƶkurūne : anılmayan
18. اسْمَ (ESM) = isme : adı
19. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
20. عَلَيْهَا (ALYHE) = ǎleyhā : üzerlerine
21. افْتِرَاءً (EFTREÙ) = ftirā'en : iftira ederek
22. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : O'na (Allah'a)
23. سَيَجْزِيهِمْ (SYCZYHM) = seyeczīhim : onları cezalandıracaktır
24. بِمَا (BME) = bimā : nedeniyle
25. كَانُوا (KENVE) = kānū :
26. يَفْتَرُونَ (YFTRVN) = yefterūne : iftira etmeleri
dediler ki | bunlar | hayvanlardır | ve ekinlerdir | dokunulmaz | | yiyemez | başkası | kimseden | bizim dilediğimiz | zanlarınca | ve hayvanlar | yasaklanmış | sırtı(na binilmesi) | ve hayvanlar | | anılmayan | adı | Allah'ın | üzerlerine | iftira ederek | O'na (Allah'a) | onları cezalandıracaktır | nedeniyle | | iftira etmeleri |

[GVL] [] [NAM] [ḪRS̃] [ḪCR] [] [ŦAM] [] [] [ŞYE] [ZAM] [NAM] [ḪRM] [ƵHR] [NAM] [] [Z̃KR] [SMV] [] [] [FRY] [] [CZY] [] [KVN] [FRY]
VGELVE HZ̃H ÊNAEM VḪRS̃ ḪCR LE YŦAMHE ÎLE MN NŞEÙ BZAMHM VÊNAEM ḪRMT ƵHVRHE VÊNAEM LE YZ̃KRVN ESM ELLH ALYHE EFTREÙ ALYH SYCZYHM BME KENVE YFTRVN

ve ḳālū hāƶihi en'ǎāmun ve Harṧun Hicrun yeT'ǎmuhā illā men neşā'u bizeǎ'mihim ve en'ǎāmun Hurrimet Zuhūruhā ve en'ǎāmun yeƶkurūne isme llahi ǎleyhā ftirā'en ǎleyhi seyeczīhim bimā kānū yefterūne
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون

 » 6 / En’âm  Suresi: 138
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū dediler ki And they say,
هذه | HZ̃H hāƶihi bunlar """These"
أنعام ن ع م | NAM ÊNAEM en'ǎāmun hayvanlardır (are) cattle
وحرث ح ر ث | ḪRS̃ VḪRS̃ ve Harṧun ve ekinlerdir and crops,
حجر ح ج ر | ḪCR ḪCR Hicrun dokunulmaz forbidden,
لا | LE no (one)
يطعمها ط ع م | ŦAM YŦAMHE yeT'ǎmuhā yiyemez can eat them
إلا | ÎLE illā başkası except
من | MN men kimseden whom
نشاء ش ي ا | ŞYE NŞEÙ neşā'u bizim dilediğimiz "we will,"""
بزعمهم ز ع م | ZAM BZAMHM bizeǎ'mihim zanlarınca by their claim.
وأنعام ن ع م | NAM VÊNAEM ve en'ǎāmun ve hayvanlar And cattle,
حرمت ح ر م | ḪRM ḪRMT Hurrimet yasaklanmış forbidden
ظهورها ظ ه ر | ƵHR ƵHVRHE Zuhūruhā sırtı(na binilmesi) (are) their backs
وأنعام ن ع م | NAM VÊNAEM ve en'ǎāmun ve hayvanlar and cattle
لا | LE not
يذكرون ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KRVN yeƶkurūne anılmayan they mention
اسم س م و | SMV ESM isme adı (the) name
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
عليها | ALYHE ǎleyhā üzerlerine on it
افتراء ف ر ي | FRY EFTREÙ ftirā'en iftira ederek (as) an invention
عليه | ALYH ǎleyhi O'na (Allah'a) against Him.
سيجزيهم ج ز ي | CZY SYCZYHM seyeczīhim onları cezalandıracaktır He will recompense them
بما | BME bimā nedeniyle for what
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū they used to
يفترون ف ر ي | FRY YFTRVN yefterūne iftira etmeleri invent.

6:138 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dediler ki | bunlar | hayvanlardır | ve ekinlerdir | dokunulmaz | | yiyemez | başkası | kimseden | bizim dilediğimiz | zanlarınca | ve hayvanlar | yasaklanmış | sırtı(na binilmesi) | ve hayvanlar | | anılmayan | adı | Allah'ın | üzerlerine | iftira ederek | O'na (Allah'a) | onları cezalandıracaktır | nedeniyle | | iftira etmeleri |

[GVL] [] [NAM] [ḪRS̃] [ḪCR] [] [ŦAM] [] [] [ŞYE] [ZAM] [NAM] [ḪRM] [ƵHR] [NAM] [] [Z̃KR] [SMV] [] [] [FRY] [] [CZY] [] [KVN] [FRY]
VGELVE HZ̃H ÊNAEM VḪRS̃ ḪCR LE YŦAMHE ÎLE MN NŞEÙ BZAMHM VÊNAEM ḪRMT ƵHVRHE VÊNAEM LE YZ̃KRVN ESM ELLH ALYHE EFTREÙ ALYH SYCZYHM BME KENVE YFTRVN

ve ḳālū hāƶihi en'ǎāmun ve Harṧun Hicrun yeT'ǎmuhā illā men neşā'u bizeǎ'mihim ve en'ǎāmun Hurrimet Zuhūruhā ve en'ǎāmun yeƶkurūne isme llahi ǎleyhā ftirā'en ǎleyhi seyeczīhim bimā kānū yefterūne
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون

[ق و ل] [] [ن ع م] [ح ر ث] [ح ج ر] [] [ط ع م] [] [] [ش ي ا] [ز ع م] [ن ع م] [ح ر م] [ظ ه ر] [ن ع م] [] [ذ ك ر] [س م و] [] [] [ف ر ي] [] [ج ز ي] [] [ك و ن] [ف ر ي]

 » 6 / En’âm  Suresi: 138
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū dediler ki And they say,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
هذه | HZ̃H hāƶihi bunlar """These"
He,Zel,He,
5,700,5,
DEM – feminine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
أنعام ن ع م | NAM ÊNAEM en'ǎāmun hayvanlardır (are) cattle
,Nun,Ayn,Elif,Mim,
,50,70,1,40,
N – nominative masculine plural indefinite noun
اسم مرفوع
وحرث ح ر ث | ḪRS̃ VḪRS̃ ve Harṧun ve ekinlerdir and crops,
Vav,Ha,Re,Se,
6,8,200,500,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
حجر ح ج ر | ḪCR ḪCR Hicrun dokunulmaz forbidden,
Ha,Cim,Re,
8,3,200,
ADJ – nominative masculine indefinite adjective
صفة مرفوعة
لا | LE no (one)
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يطعمها ط ع م | ŦAM YŦAMHE yeT'ǎmuhā yiyemez can eat them
Ye,Tı,Ayn,Mim,He,Elif,
10,9,70,40,5,1,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلا | ÎLE illā başkası except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
من | MN men kimseden whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
نشاء ش ي ا | ŞYE NŞEÙ neşā'u bizim dilediğimiz "we will,"""
Nun,Şın,Elif,,
50,300,1,,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
بزعمهم ز ع م | ZAM BZAMHM bizeǎ'mihim zanlarınca by their claim.
Be,Ze,Ayn,Mim,He,Mim,
2,7,70,40,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأنعام ن ع م | NAM VÊNAEM ve en'ǎāmun ve hayvanlar And cattle,
Vav,,Nun,Ayn,Elif,Mim,
6,,50,70,1,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
حرمت ح ر م | ḪRM ḪRMT Hurrimet yasaklanmış forbidden
Ha,Re,Mim,Te,
8,200,40,400,
V – 3rd person feminine singular (form II) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
ظهورها ظ ه ر | ƵHR ƵHVRHE Zuhūruhā sırtı(na binilmesi) (are) their backs
Zı,He,Vav,Re,He,Elif,
900,5,6,200,5,1,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأنعام ن ع م | NAM VÊNAEM ve en'ǎāmun ve hayvanlar and cattle
Vav,,Nun,Ayn,Elif,Mim,
6,,50,70,1,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يذكرون ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KRVN yeƶkurūne anılmayan they mention
Ye,Zel,Kef,Re,Vav,Nun,
10,700,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اسم س م و | SMV ESM isme adı (the) name
Elif,Sin,Mim,
1,60,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
عليها | ALYHE ǎleyhā üzerlerine on it
Ayn,Lam,Ye,He,Elif,
70,30,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
افتراء ف ر ي | FRY EFTREÙ ftirā'en iftira ederek (as) an invention
Elif,Fe,Te,Re,Elif,,
1,80,400,200,1,,
N – accusative masculine indefinite (form VIII) verbal noun
اسم منصوب
عليه | ALYH ǎleyhi O'na (Allah'a) against Him.
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
سيجزيهم ج ز ي | CZY SYCZYHM seyeczīhim onları cezalandıracaktır He will recompense them
Sin,Ye,Cim,Ze,Ye,He,Mim,
60,10,3,7,10,5,40,
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف استقبال
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بما | BME bimā nedeniyle for what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū they used to
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
يفترون ف ر ي | FRY YFTRVN yefterūne iftira etmeleri invent.
Ye,Fe,Te,Re,Vav,Nun,
10,80,400,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: dediler ki | هَٰذِهِ: bunlar | أَنْعَامٌ: hayvanlardır | وَحَرْثٌ: ve ekinlerdir | حِجْرٌ: dokunulmaz | لَا: | يَطْعَمُهَا: yiyemez | إِلَّا: başkası | مَنْ: kimseden | نَشَاءُ: bizim dilediğimiz | بِزَعْمِهِمْ: zanlarınca | وَأَنْعَامٌ: ve hayvanlar | حُرِّمَتْ: yasaklanmış | ظُهُورُهَا: sırtı(na binilmesi) | وَأَنْعَامٌ: ve hayvanlar | لَا: | يَذْكُرُونَ: anılmayan | اسْمَ: adı | اللَّهِ: Allah'ın | عَلَيْهَا: üzerlerine | افْتِرَاءً: iftira ederek | عَلَيْهِ: O'na (Allah'a) | سَيَجْزِيهِمْ: onları cezalandıracaktır | بِمَا: nedeniyle | كَانُوا: | يَفْتَرُونَ: iftira etmeleri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE dediler ki | هذه HZ̃H bunlar | أنعام ÊNAEM hayvanlardır | وحرث WḪRS̃ ve ekinlerdir | حجر ḪCR dokunulmaz | لا LE | يطعمها YŦAMHE yiyemez | إلا ÎLE başkası | من MN kimseden | نشاء NŞEÙ bizim dilediğimiz | بزعمهم BZAMHM zanlarınca | وأنعام WÊNAEM ve hayvanlar | حرمت ḪRMT yasaklanmış | ظهورها ƵHWRHE sırtı(na binilmesi) | وأنعام WÊNAEM ve hayvanlar | لا LE | يذكرون YZ̃KRWN anılmayan | اسم ESM adı | الله ELLH Allah'ın | عليها ALYHE üzerlerine | افتراء EFTREÙ iftira ederek | عليه ALYH O'na (Allah'a) | سيجزيهم SYCZYHM onları cezalandıracaktır | بما BME nedeniyle | كانوا KENWE | يفترون YFTRWN iftira etmeleri |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: dediler ki | hāƶihi: bunlar | en'ǎāmun: hayvanlardır | ve Harṧun: ve ekinlerdir | Hicrun: dokunulmaz | : | yeT'ǎmuhā: yiyemez | illā: başkası | men: kimseden | neşā'u: bizim dilediğimiz | bizeǎ'mihim: zanlarınca | ve en'ǎāmun: ve hayvanlar | Hurrimet: yasaklanmış | Zuhūruhā: sırtı(na binilmesi) | ve en'ǎāmun: ve hayvanlar | : | yeƶkurūne: anılmayan | isme: adı | llahi: Allah'ın | ǎleyhā: üzerlerine | ftirā'en: iftira ederek | ǎleyhi: O'na (Allah'a) | seyeczīhim: onları cezalandıracaktır | bimā: nedeniyle | kānū: | yefterūne: iftira etmeleri |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: dediler ki | HZ̃H: bunlar | ÊNAEM: hayvanlardır | VḪRS̃: ve ekinlerdir | ḪCR: dokunulmaz | LE: | YŦAMHE: yiyemez | ÎLE: başkası | MN: kimseden | NŞEÙ: bizim dilediğimiz | BZAMHM: zanlarınca | VÊNAEM: ve hayvanlar | ḪRMT: yasaklanmış | ƵHVRHE: sırtı(na binilmesi) | VÊNAEM: ve hayvanlar | LE: | YZ̃KRVN: anılmayan | ESM: adı | ELLH: Allah'ın | ALYHE: üzerlerine | EFTREÙ: iftira ederek | ALYH: O'na (Allah'a) | SYCZYHM: onları cezalandıracaktır | BME: nedeniyle | KENVE: | YFTRVN: iftira etmeleri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, kendi akıllarınca bu hayvanlarla ekinler haramdır, ancak izin verdiğimiz kişiler yiyebilir onları ve şu hayvanlara da binmek harâm edilmiştir dediler. Boş yere Allah'a iftirâ ederek adını anmadan hayvan kesiyorlar, yakında bu iftirâlarının cezâsını görecekler.
Adem Uğur : Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki: "Bu (tanrılar için ayrılan) hayvanlarla ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır." Birtakım hayvanlar da vardır ki, (Allah böyle emrediyor diye) O'na iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.
Ahmed Hulusi : (Örflerindeki şartlanma ve değer yargılarını, Allâh hükmü din kabul edenler) zanları üzere şöyle dediler: "Bu en'am (hayvanlar) ve hers (ekin) dokunulmazdır. . . Onları dilediğimizden başkası yiyemez. . . Bu hayvanların sırtları, haram kılınmıştır (binek yapılmaz)". . . O'na (Allâh'a) iftira ederek, (bir takım) hayvanları keserken üzerlerine Allâh İsmi'ni anmazlar! (Allâh) onlara, iftiralarının sonucunu yaşatacaktır!
Ahmet Tekin : Onlar kendi kafalarına göre: 'Bunlar, tanrılar, putlar için ayrılan hayvanlar, ekinler, gelirlerdir, insanların faydalanması haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır.' dediler. Bir kısım hayvanları da, üzerlerine Allah’ın adını anmadan boğazlarlar. Bunları, Allah adına uydurma hükümlerle, Allah’a iftira ederek yaparlar. Yapmakta oldukları iftiralar sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır.
Ahmet Varol : Yine kendi zanlarınca: 'Bunlar dokunulmaz ekinler ve hayvanlardır. Bunları bizim istediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da sırtlarına binilmesi ve yük yüklenilmesi yasaklanmış hayvanlardır' dediler. Allah'a iftirada bulunarak bazı hayvanların üzerlerine de Allah'ın adını anmazlar. Allah onları iftira etmelerinden dolayı cezalandıracaktır.
Ali Bulaç : Ve kendi zanlarınca dediler ki: "Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları bizim dilediklerimiz dışında başkası yiyemez. (Şu) Hayvanların da sırtları haram kılınmıştır." Öyle hayvanlar vardır ki, -O'na iftira etmek suretiyle- üzerlerinde Allah'ın ismini anmazlar. Yalan yere iftira düzmekte olduklarından dolayı O, cezalarını verecektir.
Ali Fikri Yavuz : Onlar batıl inançlarıyla şöyle dediler: “- Bu davarlarla ekinler haramdır; onları bizim dilediklerimizden (put hizmetçilerinden) başkası yiyemez. Şu davarlar da, sırtları (binilmeleri) haram edilmiş hayvanlardır.” Diğer bir takım hayvanlar da vardır ki, Allah’ın ismini üzerlerine anmazlar (boğazlarken besmele çekmezler). Hep bunları, Allah’ın emridir diye, Allah’a iftira ederek yaparlar. Yaptıkları iftira yüzünden Allah, yakında cezalarını verecektir.
Bekir Sadak : «Bu hayvanlar ve ekinleri diledigimizden baskasinin yemesi yasaktir; bir kisim hayvanlarin sirtlarina yuk vurmak da haramdir» iddiasinda bulunarak ve bir kisim hayvanlari keserken de Allah'in adini anmamak suretiyle O'na iftira ederler. Allah, yaptÙklarÙ iftiralara kar_Ù onlarÙ cezalandÙracaktÙr.
Celal Yıldırım : Onlar kendi zanlarına göre, «Bu davarlar ve ekinler dokunulmaz ; dilediğimiz kimselerden başkası bunlardan yiyemez. Davarlardan bir kısmının sırtları haramdır» derler. Bir kısmını da (keserken) üzerine Allah adını anmazlar da Allah'a iftira ederler. İftiralarına karşılık Allah onları cezalandıracaktır.
Diyanet İşleri : Bir de (asılsız iddialarda bulunarak) dediler ki: “Bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. (Şunlar da) sırtları (binilmesi ve yük yüklemesi) haram edilmiş hayvanlardır.” Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah’ın adını anmazlar. (Bütün bunları) Allah’a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır.
Diyanet İşleri (eski) : 'Bu hayvanlar ve ekinleri dilediğimizden başkasının yemesi yasaktır; bir kısım hayvanların sırtlarına yük vurmak da haramdır' iddiasında bulunarak ve bir kısım hayvanları keserken de Allah'ın adını anmamak suretiyle O'na iftira ederler. Allah, yaptıkları iftiralara karşı onları cezalandıracaktır.
Diyanet Vakfi : Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki: «Bu (tanrılar için ayrılan) hayvanlarla ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır.» Birtakım hayvanlar da vardır ki, (Allah böyle emrediyor diye) O'na iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.
Edip Yüksel : Zanlarına göre şöyle dediler: 'Bunlar dokunulmaz çiftlik hayvanları ve ekinlerdir. Dilediğimizden başkası bunları yiyemez.' Binilmesi yasaklanan çiftlik hayvanları... ALLAH'ın ismini üzerlerinde anmadıkları çiftlik hayvanları... (Çeşitli haramları) O'na yakıştırdılar. Onları iftiralarıyla cezalandıracaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Zanlarınca dediler ki: «Bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da sırtına binilmesi yasaklanmış hayvanlar.» Bir kısım hayvanları da üzerlerine Allah'ın adını anmadan boğazlarlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Allah onları iftiralarıyla cezalandıracaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar bozuk kanaatleriyle: «Şunlar ilişilmez hayvanlar ve ekinlerdir. Onları, ancak dilediğimiz kişilere yedireceğiz. Şunlar da sırtlarına binilmesi ve yük taşınması haram edilmiş hayvanlardır.» dediler. Diğer bir takım hayvanları da Allah'ın adını anmadan keserler. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. İftira etmeleri yüzünden Allah yakında cezalarını verecek.
Elmalılı Hamdi Yazır : Zu'umlarınca dediler ki «şunlar ilişilmez en'âm ve hars, bunları ancak dilediğimize yedireceğiz, şunlar da sırtları haram edilmiş, en'âm» diğer bir takım en'amı da Allâhın ismini anmadan boğazlarlar, hep bunları Allâha iftirâ ederek yaparlar, iftirâ ettikleri için Allâh yakında cezâlarını verecek
Fizilal-il Kuran : Onlar saçma inançları uyarınca 'Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Bizim istediklerimizden başka hiç kimse onları yiyemez, bunlar da sırtlarına yük vurulması ve binilmesi yasak hayvanlardır', dediler. Bazı hayvanları keserken de Allah'ın adını anmazlar, bunu yaparken 'Allah'ın emri böyledir' diye O'na iftira ederler. Allah onları yaptıkları bu iftiralardan ötürü cezalandıracaktır.
Gültekin Onan : Ve kendi zanlarınca dediler ki: "Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları bizim dilediklerimiz dışında başkası yiyemez. (Şu) Hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Öyle hayvanlar vardır ki, -O'na iftira etmek suretiyle- üzerlerinde Tanrı'nın ismini anmazlar. Yalan yere iftira düzmekte olduklarından dolayı O, cezalarını verecektir.
Hakkı Yılmaz : Ve onlar, yanlış inanışları sebebiyle, “Bunlar, dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar sırtları yasaklanmış hayvanlardır” dediler. Ve bir kısım hayvanları Allah'a yalan uydurarak üzerlerine O'nun adını anmazlar. Allah, onları iftira ettikleri şeyler sebebiyle cezalandıracaktır.
Hasan Basri Çantay : Onlar baatıl zanlarıyle dediler ki: «Bu davarlarla ekinler haramdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şu davarların da sırtları (na binmek) haram edilmişdir». Bir takım davarlar da vardır ki üzerlerine Allahın ismini anmazlar onlar. (Besmelesiz öldürüb veya ölü olarak yerler. Bütün bunları) Ona (Allaha) karşı (böyle emrediyor diye) iftira ederek (uydurdular). O, (Allah) bunları, yapmakda oldukları iftiraları yüzünden, cezâlandıracakdır.
Hayrat Neşriyat : Ve (o müşrikler, bâtıl) zanlarıyla: 'Bunlar, haram olan sağmal hayvanlar ve ekinlerdir; onları dilediğimizden başkası yiyemez, ve (bunlar da) sırtları(nda yük taşınması)haram kılınmış hayvanlardır!' dediler. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, (onları keserken)üzerine Allah’ın ismini zikretmezler. (Bunları) O’na iftirâ ederek (yaparlar). İftirâ etmekte olduklarıdan dolayı (Allah) onları yakında cezâlandıracaktır.
İbni Kesir : Onlar kendi zanlarınca; bu davarlar, bu ekinler haramdır, onları diledimizden başkası yiyemez. Bir takım hayvanların sırtları haramdır, dediler. Bir kısım hayvanların üzerine de O'na karşı iftira ederek; Allah'ın adını anmazlar. Allah; yapmakta oldukları iftiraları yüzünden onları cezalandıracaktır.
İskender Evrenosoğlu : Onlar, kendi zanları ile: “Bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin!” dediler. (Bir kısım) hayvanların sırtı(na binmek) haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da (onlara iftira ederek), üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar (onları besmele ile kesmiyorlar). (Allah) iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak.
Muhammed Esed : Onlar, (haksız) bir iddia ile, "Şu hayvanlar ve tarla mahsulleri kutsaldır; bizim izin verdiklerimiz dışında hiç kimse onlardan yiyemez!" derler ve bazı tür hayvanların sırtına yük vurulmasının yasak (olduğunu ilan eder)ler; öyle hayvanlar var ki onlar üzerinde Allahın ismini telaffuz etmezler; (ve bu adetlerin kaynağını) haksız yere Ona isnat ederler. (Ama) Allah, onları bütün bu mesnetsiz hayallerinden dolayı cezalandıracaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve zûmlarınca dediler ki: «Bu hayvanlar ve ekin haramdır. Onları dilediğimiz kimselerden başkası yiyemez.» Ve bir kısım hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Ve bir kısım hayvanlar da vardır ki, onların üzerine (boğazlanırken) Allah Teâlâ'nın ismini zikretmezler. Bunları hep Allah Teâlâ'ya iftira ederek yaparlar. Elbette (Allah Teâlâ) bunları iftira ettikleri şey yüzünden yakında cezalandıracaktır.
Ömer Öngüt : Onlar bâtıl zanda bulunarak: “Bu hayvanlarla ekinler yasaktır. Onları bizim istediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtlarına (binilmesi veya yük vurulması) yasaklanmış hayvanlardır. ” dediler. Ayrıca bir kısım hayvanları (keserken), Allah'ın adını anmazlar, Allah'a karşı yalan uydururlar. Allah onları, yaptıkları iftiraları yüzünden cezalandıracaktır.
Şaban Piriş : Zanlarınca: -Bu hayvanlar ve ekinler yasaktır. Dilediğimizden başkası bunlardan yiyemez; (bunlar ise) sırtlarına yük vurmak haram olan hayvanlardır, derler. Allah’a iftira ederek, hayvanları (keserken) O’nun adını anmazlar. Allah, onları uydurdukları şeyler sebebiyle cezalandıracaktır.
Suat Yıldırım : Aynı şekilde dediler ki: "Falan hayvanlarla ekinlere dokunmak yasaktır; onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Falan hayvanların da sırtları haram kılınmıştır."Birtakım hayvanlar da vardır ki onları keserken Allah’ın adını anmazlar. Bütün bunları, onlar Allah’a iftira ederek ortaya çıkarmışlardır. Allah iftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır.
Süleyman Ateş : Zanlarınca dediler ki: "Bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da sırtı(na binilmesi) yasaklanmış hayvanlar." Bir kısım hayvanları da üzerlerine Allâh'ın adını anmaz(dan boğazlar)lar. (Bütün bunları) Allah'a iftirâ ederek (ortaya çıkardılar. Allâh) Onları iftirâlarıyle cezâlandıracaktır.
Tefhim-ul Kuran : Ve kendi zanlarınca dediler ki: «Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları bizim dilediklerimiz dışında başkası yiyemez. (Şu) Hayvanların da sırtları haram kılınmıştır.» Öyle hayvanlar da vardır ki, -O'na iftira etmek suretiyle- üzerlerinde Allah'ın ismini anmazlar. Yalan yere iftira düzmekte olduklarından dolayı O, onlara cezalarını verecektir.
Ümit Şimşek : Yine kendi akıllarınca 'Şu hayvanlar ve ekinler haramdır; bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtına yük vurulması yasak hayvanlardır' dediler. Bir kısım hayvanları keserken de Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunlar, onların Allah adına uydurdukları yalanlardır. Allah da onları uydurup durdukları şeyler yüzünden cezalandıracaktır.
Yaşar Nuri Öztürk : Kendi kuruntularına uygun olarak şöyle dediler: "Şunlar, dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bizim dilediğimizden başkası yiyemez bunları." Hayvanlar var, sırtlarına binmek yasaklanmıştır; hayvanlar var, Allah'a iftira yüzünden üzerlerine Allah'ın adını anmıyorlar. Allah onları üretmekte oldukları iftiralar yüzünden cezalandıracaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}