» 6 / En’âm  121:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 121
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (VLE) = ve lā :
2. تَأْكُلُوا (TÊKLVE) = te'kulū : yemeyiniz
3. مِمَّا (MME) = mimmā : şeylerden
4. لَمْ (LM) = lem :
5. يُذْكَرِ (YZ̃KR) = yuƶkeri : anılmayanlardan
6. اسْمُ (ESM) = ismu : adı
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
8. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : üzerine
9. وَإِنَّهُ (VÎNH) = ve innehu : çünkü o
10. لَفِسْقٌ (LFSG) = lefisḳun : yoldan çıkmadır
11. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
12. الشَّيَاطِينَ (ELŞYEŦYN) = ş-şeyāTīne : şeytanlar
13. لَيُوحُونَ (LYVḪVN) = leyūHūne : fısıldarlar
14. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
15. أَوْلِيَائِهِمْ (ÊVLYEÙHM) = evliyāihim : dostlarına
16. لِيُجَادِلُوكُمْ (LYCED̃LVKM) = liyucādilūkum : sizinle mücadele etmelerini
17. وَإِنْ (VÎN) = ve in : ve eğer
18. أَطَعْتُمُوهُمْ (ÊŦATMVHM) = eTaǎ'tumūhum : onlara uyarsanız
19. إِنَّكُمْ (ÎNKM) = innekum : şüphesiz siz de
20. لَمُشْرِكُونَ (LMŞRKVN) = lemuşrikūne : müşriklerden (olursunuz)
| yemeyiniz | şeylerden | | anılmayanlardan | adı | Allah'ın | üzerine | çünkü o | yoldan çıkmadır | ve şüphesiz | şeytanlar | fısıldarlar | | dostlarına | sizinle mücadele etmelerini | ve eğer | onlara uyarsanız | şüphesiz siz de | müşriklerden (olursunuz) |

[] [EKL] [] [] [Z̃KR] [SMV] [] [] [] [FSG] [] [ŞŦN] [VḪY] [] [VLY] [CD̃L] [] [ŦVA] [] [ŞRK]
VLE TÊKLVE MME LM YZ̃KR ESM ELLH ALYH VÎNH LFSG VÎN ELŞYEŦYN LYVḪVN ÎL ÊVLYEÙHM LYCED̃LVKM VÎN ÊŦATMVHM ÎNKM LMŞRKVN

ve lā te'kulū mimmā lem yuƶkeri ismu llahi ǎleyhi ve innehu lefisḳun ve inne ş-şeyāTīne leyūHūne ilā evliyāihim liyucādilūkum ve in eTaǎ'tumūhum innekum lemuşrikūne
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

 » 6 / En’âm  Suresi: 121
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And (do) not
تأكلوا ا ك ل | EKL TÊKLVE te'kulū yemeyiniz eat
مما | MME mimmā şeylerden of that,
لم | LM lem not
يذكر ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KR yuƶkeri anılmayanlardan has been mentioned
اسم س م و | SMV ESM ismu adı (the) name
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
عليه | ALYH ǎleyhi üzerine on it,
وإنه | VÎNH ve innehu çünkü o and indeed, it (is)
لفسق ف س ق | FSG LFSG lefisḳun yoldan çıkmadır grave disobedience.
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
الشياطين ش ط ن | ŞŦN ELŞYEŦYN ş-şeyāTīne şeytanlar the devils
ليوحون و ح ي | VḪY LYVḪVN leyūHūne fısıldarlar inspire
إلى | ÎL ilā to
أوليائهم و ل ي | VLY ÊVLYEÙHM evliyāihim dostlarına their friends
ليجادلوكم ج د ل | CD̃L LYCED̃LVKM liyucādilūkum sizinle mücadele etmelerini so that they dispute with you,
وإن | VÎN ve in ve eğer and if
أطعتموهم ط و ع | ŦVA ÊŦATMVHM eTaǎ'tumūhum onlara uyarsanız you obey them,
إنكم | ÎNKM innekum şüphesiz siz de indeed, you
لمشركون ش ر ك | ŞRK LMŞRKVN lemuşrikūne müşriklerden (olursunuz) (would) be the polytheists.

6:121 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| yemeyiniz | şeylerden | | anılmayanlardan | adı | Allah'ın | üzerine | çünkü o | yoldan çıkmadır | ve şüphesiz | şeytanlar | fısıldarlar | | dostlarına | sizinle mücadele etmelerini | ve eğer | onlara uyarsanız | şüphesiz siz de | müşriklerden (olursunuz) |

[] [EKL] [] [] [Z̃KR] [SMV] [] [] [] [FSG] [] [ŞŦN] [VḪY] [] [VLY] [CD̃L] [] [ŦVA] [] [ŞRK]
VLE TÊKLVE MME LM YZ̃KR ESM ELLH ALYH VÎNH LFSG VÎN ELŞYEŦYN LYVḪVN ÎL ÊVLYEÙHM LYCED̃LVKM VÎN ÊŦATMVHM ÎNKM LMŞRKVN

ve lā te'kulū mimmā lem yuƶkeri ismu llahi ǎleyhi ve innehu lefisḳun ve inne ş-şeyāTīne leyūHūne ilā evliyāihim liyucādilūkum ve in eTaǎ'tumūhum innekum lemuşrikūne
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

[] [ا ك ل] [] [] [ذ ك ر] [س م و] [] [] [] [ف س ق] [] [ش ط ن] [و ح ي] [] [و ل ي] [ج د ل] [] [ط و ع] [] [ش ر ك]

 » 6 / En’âm  Suresi: 121
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | VLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الواو استئنافية
حرف نهي
تأكلوا ا ك ل | EKL TÊKLVE te'kulū yemeyiniz eat
Te,,Kef,Lam,Vav,Elif,
400,,20,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مما | MME mimmā şeylerden of that,
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
لم | LM lem not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
يذكر ذ ك ر | Z̃KR YZ̃KR yuƶkeri anılmayanlardan has been mentioned
Ye,Zel,Kef,Re,
10,700,20,200,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم
اسم س م و | SMV ESM ismu adı (the) name
Elif,Sin,Mim,
1,60,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
عليه | ALYH ǎleyhi üzerine on it,
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وإنه | VÎNH ve innehu çünkü o and indeed, it (is)
Vav,,Nun,He,
6,,50,5,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو استئنافية
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لفسق ف س ق | FSG LFSG lefisḳun yoldan çıkmadır grave disobedience.
Lam,Fe,Sin,Gaf,
30,80,60,100,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
الشياطين ش ط ن | ŞŦN ELŞYEŦYN ş-şeyāTīne şeytanlar the devils
Elif,Lam,Şın,Ye,Elif,Tı,Ye,Nun,
1,30,300,10,1,9,10,50,
"PN – accusative masculine plural proper noun → Satan"
اسم علم منصوب
ليوحون و ح ي | VḪY LYVḪVN leyūHūne fısıldarlar inspire
Lam,Ye,Vav,Ha,Vav,Nun,
30,10,6,8,6,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
أوليائهم و ل ي | VLY ÊVLYEÙHM evliyāihim dostlarına their friends
,Vav,Lam,Ye,Elif,,He,Mim,
,6,30,10,1,,5,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ليجادلوكم ج د ل | CD̃L LYCED̃LVKM liyucādilūkum sizinle mücadele etmelerini so that they dispute with you,
Lam,Ye,Cim,Elif,Dal,Lam,Vav,Kef,Mim,
30,10,3,1,4,30,6,20,40,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وإن | VÎN ve in ve eğer and if
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
أطعتموهم ط و ع | ŦVA ÊŦATMVHM eTaǎ'tumūhum onlara uyarsanız you obey them,
,Tı,Ayn,Te,Mim,Vav,He,Mim,
,9,70,400,40,6,5,40,
V – 2nd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إنكم | ÎNKM innekum şüphesiz siz de indeed, you
,Nun,Kef,Mim,
,50,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لمشركون ش ر ك | ŞRK LMŞRKVN lemuşrikūne müşriklerden (olursunuz) (would) be the polytheists.
Lam,Mim,Şın,Re,Kef,Vav,Nun,
30,40,300,200,20,6,50,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: | تَأْكُلُوا: yemeyiniz | مِمَّا: şeylerden | لَمْ: | يُذْكَرِ: anılmayanlardan | اسْمُ: adı | اللَّهِ: Allah'ın | عَلَيْهِ: üzerine | وَإِنَّهُ: çünkü o | لَفِسْقٌ: yoldan çıkmadır | وَإِنَّ: ve şüphesiz | الشَّيَاطِينَ: şeytanlar | لَيُوحُونَ: fısıldarlar | إِلَىٰ: | أَوْلِيَائِهِمْ: dostlarına | لِيُجَادِلُوكُمْ: sizinle mücadele etmelerini | وَإِنْ: ve eğer | أَطَعْتُمُوهُمْ: onlara uyarsanız | إِنَّكُمْ: şüphesiz siz de | لَمُشْرِكُونَ: müşriklerden (olursunuz) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE | تأكلوا TÊKLWE yemeyiniz | مما MME şeylerden | لم LM | يذكر YZ̃KR anılmayanlardan | اسم ESM adı | الله ELLH Allah'ın | عليه ALYH üzerine | وإنه WÎNH çünkü o | لفسق LFSG yoldan çıkmadır | وإن WÎN ve şüphesiz | الشياطين ELŞYEŦYN şeytanlar | ليوحون LYWḪWN fısıldarlar | إلى ÎL | أوليائهم ÊWLYEÙHM dostlarına | ليجادلوكم LYCED̃LWKM sizinle mücadele etmelerini | وإن WÎN ve eğer | أطعتموهم ÊŦATMWHM onlara uyarsanız | إنكم ÎNKM şüphesiz siz de | لمشركون LMŞRKWN müşriklerden (olursunuz) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: | te'kulū: yemeyiniz | mimmā: şeylerden | lem: | yuƶkeri: anılmayanlardan | ismu: adı | llahi: Allah'ın | ǎleyhi: üzerine | ve innehu: çünkü o | lefisḳun: yoldan çıkmadır | ve inne: ve şüphesiz | ş-şeyāTīne: şeytanlar | leyūHūne: fısıldarlar | ilā: | evliyāihim: dostlarına | liyucādilūkum: sizinle mücadele etmelerini | ve in: ve eğer | eTaǎ'tumūhum: onlara uyarsanız | innekum: şüphesiz siz de | lemuşrikūne: müşriklerden (olursunuz) |
Kırık Meal (Transcript) : |VLE: | TÊKLVE: yemeyiniz | MME: şeylerden | LM: | YZ̃KR: anılmayanlardan | ESM: adı | ELLH: Allah'ın | ALYH: üzerine | VÎNH: çünkü o | LFSG: yoldan çıkmadır | VÎN: ve şüphesiz | ELŞYEŦYN: şeytanlar | LYVḪVN: fısıldarlar | ÎL: | ÊVLYEÙHM: dostlarına | LYCED̃LVKM: sizinle mücadele etmelerini | VÎN: ve eğer | ÊŦATMVHM: onlara uyarsanız | ÎNKM: şüphesiz siz de | LMŞRKVN: müşriklerden (olursunuz) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın adı anılarak kesilmeyen hayvanları yemeyin ve şüphe yok ki kötülüktür bu ve şüphe yok ki Şeytanlar, sizinle çekişmeleri için dostlarına telkinde bulunurlar, onlara uyarsanız siz de şirk koşanlardan olursunuz.
Adem Uğur : Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz.
Ahmed Hulusi : Üzerine Allâh İsmi zikredilmeyenden yemeyin. Zira o, kesinlikle fısktır (inancın bozulması)! Muhakkak ki şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler. . . Eğer onlara uyarsanız, kesinlikle siz de şirk koşanlardan olursunuz.
Ahmet Tekin : Üzerlerine, Allah’ın adı anılmadan, Allah’ın adı zikredilmeden kesilen hayvanların etinden yemeyin. Bu, hak dinin dışına çıkan, isyankâr, bozguncu bir davranıştır. Şeytanlar, şeytan tıynetli ahlâksız azgınlar, sizin hayata geçirdiğiniz dinî esasları, ilkeleri değiştirme konusunda mücadele etmeleri için dostlarına telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, siz de ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşanlardan olursunuz.
Ahmet Varol : Üzerine Allah'ın adı anılmamış olan (hayvanın eti)nden yemeyin. Şüphesiz o fısktır (yoldan kaymadır). Doğrusu şeytanlar dostlarına, sizinle tartışmaları için telkinde bulunmaktadırlar. Eğer onlara itaat ederseniz o zaman siz de müşrik olursunuz.
Ali Bulaç : Üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin; çünkü bu fısk'tır (yoldan çıkıştır). Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz.
Ali Fikri Yavuz : Üzerlerinde Allah’ın ismi anılmamış (besmele çekilmemiş) olan hayvanlardan yemeyin. Çünkü onu yemek, emre aykırı harekettir (fıskdır). Doğrusu şeytanlar, sizinle mücadele etmek için, kendi dostlarına mutlaka telkinde bulunurlar. Ey müminler! Eğer siz onlara itaat ederseniz, muhakkak siz de Allah’a ortak koşanlar olursunuz.
Bekir Sadak : Uzerine Allah'in adinin anilmadigi kesilmis hayvanlari yemeyin, bunu yapmak Allah'in yolundan cikmaktir. Dogrusu seytanlar sizinle tartismalari icin dostlarina fisildarlar, eger onlara itaat ederseniz suphesiz siz musrik olursunuz. *
Celal Yıldırım : Üzerine Allah'ın adı anılmamış olanlardan yemeyin; çünkü bu (başkası adına ve bir de putlar için, onlar adına boğazlamak) şüphesiz ki ilâhî yoldan çıkmaktır. Hem şeytanlar sizinle mücâdele etmeleri için dostlarına fısıldayıp dururlar; eğer onlara uyarsanız, şüphesiz ki, siz de Allah'a eş-ortak koşanlar olursunuz.
Diyanet İşleri : Üzerine Allah adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah’a ortak koşmuş olursunuz.
Diyanet İşleri (eski) : Üzerine Allah'ın adının anılmadığı kesilmiş hayvanları yemeyin, bunu yapmak Allah'ın yolundan çıkmaktır. Doğrusu şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar, eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz siz müşrik olursunuz.
Diyanet Vakfi : Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz.
Edip Yüksel : Üzerinde ALLAH'ın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü o, yoldan çıkmadır. Şeytanlar, sizinle tartışmaları için dostlarına vahyeder. Onlara uyarsanız siz de ortak koşmuş olursunuz
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Üzerlerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin, çünkü onu yemek yoldan çıkmaktır. Şeytanlar, dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, muhakkak ki, Allah'a ortak koşanlardan olursunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Üzerlerine Allah'ın adı anılmamış olanlardan yemeyin; çünkü o, kesinlikle Allah'ın emrinden çıkmaktır. Bununla birlikte şeytanlar kendi dostlarına sizinle tartışmaları için mutlaka telkinde bulunacaklardır. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlardan olursunuz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Üzerlerine Allah ismi anılmamış olanlardan yemeyin, çünkü o, kat'î bir fisktır, bununla beraber Şeytanlar kendi yararına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka telkınatta bulunacaklardır, eğer onlara itâat ederseniz şüphesiz siz de müşriksinizdir
Fizilal-il Kuran : Allah'ın adı anılarak kesilmeyen hayvanların etlerinden yemeyiniz. Çünkü bu, Allah'ın yolundan sapmaktır. Şeytanlar dostlarına sizinle tartışmalarını telkin ederler. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de müşrik olursunuz.
Gültekin Onan : Üzerinde Tanrı'nın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu fısktır. Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Onlara itaat ederseniz kuşkusuz siz de müşriklersiniz.
Hakkı Yılmaz : Ve üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin. Ve şüphesiz o, tam bir yoldan çıkıştır. Ve şüphesiz şeytanlar kendi yakın kimselerine sizinle mücâdele etmeleri için gizlice telkinde bulunurlar. Ve eğer onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz ortak koşan kimseler oldunuz demektir.
Hasan Basri Çantay : Üzerlerine Allahın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu, muhakkak ki bir fıskdır. Filhakıyka şeytanlar, sizinle mücâdele etmeleri için kendi dostlarına mutlakaa telkinlerde bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz şübhesiz ki siz de Allaha eş tanıyanlarsınızdır.
Hayrat Neşriyat : Ve üzerine Allah’ın ismi anılmamış olan (besmele ile kesilmemiş hayvan)lardan yemeyin! Çünki o gerçekten bir isyandır! Ve şübhesiz ki şeytanlar, dostlarına (helâl haram hakkında) sizinle mücâdele etmeleri için elbette telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, muhakkak ki (haramı helâl saymakla) siz de elbette müşrik kimselersinizdir.
İbni Kesir : Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu; bir fısktır. Doğrusu, şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına telkinde bulunurlar. Şayet onlara itaat ederseniz; şüphesiz ki siz de müşrikler olursunuz.
İskender Evrenosoğlu : Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki; o fısktır. Ve şeytanlar, mutlaka sizinle mücâdele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şâyet onlara itaat ederseniz (uyarsanız), mutlaka siz müşrikler olursunuz.
Muhammed Esed : Bu nedenle, üzerinde Allahın adı anılmayan şeylerden yemeyin, zira bu gerçekten günahkarca bir davranış olur. Ve (insanların kalplerindeki) şeytani dürtüler, sahiplerine, sizi (neyin günah olduğu ve neyin olmadığı konusunda) tartışmaya çekmelerini fısıldarlar; ve eğer onlara uyarsan bil ki sen, Allahtan başka varlıklara veya güçlere ilahlı yakıştıranlar (gibi) olursun.
Ömer Nasuhi Bilmen : Üzerine Allah Teâlâ'nın ismi zikredilmemiş olanlardan yemeyiniz. Ve şüphe yok ki, o bir fısktır ve muhakkak ki, şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına ilkaatta bulunurlar. Ve eğer onlara itaat ederseniz şüphe yok ki, siz de müşriklersinizdir.
Ömer Öngüt : Kesilirken Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü onu yemek muhakkak ki bir fısktır, Allah'ın yolundan çıkmaktır. Doğrusu şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara uyarsanız siz de müşrik olursunuz.
Şaban Piriş : Üzerine Allah’ın adı anılmayanlardan yemeyin. Bu, fasıklıktır. Şeytanlar, dostlarına sizinle mücadele etmeleri için fısıldarlar. Onlara uyarsanız, siz de müşriklerden olursunuz.
Suat Yıldırım : Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin! Bu, Allah yolundan çıkmaktır, isyandır. Şeytanlar kendi adamlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar.Şayet onlara uyarsanız, siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız.
Süleyman Ateş : (Kesilirken) üzerine Allâh'ın adı anılmayan(hayvan)lardan yemeyiniz! Çünkü o(nu yemek), yoldan çıkmadır. Şeytânlar, dostlarına, sizinle mücâdele etmelerini fısıldarlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de ortak koşanlar(gibi olur)sunuz.
Tefhim-ul Kuran : Üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin; çünkü bu bir fısk'tır (yoldan çıkıştır) . Gerçekten şeytanlar, sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz.
Ümit Şimşek : Üzerine Allah'ın adı anılmayan şeylerden yemeyin; çünkü bu Allah'a itaatten çıkmak olur. Şeytanlar ise, dostlarına, sizinle tartışmalarını telkin ederler. Onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.
Yaşar Nuri Öztürk : Üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Böyle bir şey tam bir yoldan çıkıştır. Şeytanlar kendi evliyasına/dost ve destekçilerine sizinle mücadele etmeleri için elbetteki vahiy gönderirler. O şeytan evliyasına boyun eğerseniz kesinlikle müşrikler oldunuz demektir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}