» 6 / En’âm  11:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 11
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. سِيرُوا (SYRVE) = sīrū : dolaşın
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
6. انْظُرُوا (ENƵRVE) = nZurū : görün
7. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
8. كَانَ (KEN) = kāne : olmuş
9. عَاقِبَةُ (AEGBT) = ǎāḳibetu : sonu
10. الْمُكَذِّبِينَ (ELMKZ̃BYN) = l-mukeƶƶibīne : yalanlayanların
de ki | dolaşın | | yeryüzünde | sonra | görün | nasıl | olmuş | sonu | yalanlayanların |

[GVL] [SYR] [] [ERŽ] [] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [KZ̃B]
GL SYRVE FY ELÊRŽ S̃M ENƵRVE KYF KEN AEGBT ELMKZ̃BYN

ḳul sīrū l-erDi ṧumme nZurū keyfe kāne ǎāḳibetu l-mukeƶƶibīne
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين

 » 6 / En’âm  Suresi: 11
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
سيروا س ي ر | SYR SYRVE sīrū dolaşın """Travel"
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
ثم | S̃M ṧumme sonra and
انظروا ن ظ ر | NƵR ENƵRVE nZurū görün see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
كان ك و ن | KVN KEN kāne olmuş was
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonu (the) end
المكذبين ك ذ ب | KZ̃B ELMKZ̃BYN l-mukeƶƶibīne yalanlayanların "(of) the rejecters."""

6:11 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | dolaşın | | yeryüzünde | sonra | görün | nasıl | olmuş | sonu | yalanlayanların |

[GVL] [SYR] [] [ERŽ] [] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [KZ̃B]
GL SYRVE FY ELÊRŽ S̃M ENƵRVE KYF KEN AEGBT ELMKZ̃BYN

ḳul sīrū l-erDi ṧumme nZurū keyfe kāne ǎāḳibetu l-mukeƶƶibīne
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين

[ق و ل] [س ي ر] [] [ا ر ض] [] [ن ظ ر] [ك ي ف] [ك و ن] [ع ق ب] [ك ذ ب]

 » 6 / En’âm  Suresi: 11
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
سيروا س ي ر | SYR SYRVE sīrū dolaşın """Travel"
Sin,Ye,Re,Vav,Elif,
60,10,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra and
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
انظروا ن ظ ر | NƵR ENƵRVE nZurū görün see
Elif,Nun,Zı,Re,Vav,Elif,
1,50,900,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
كان ك و ن | KVN KEN kāne olmuş was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonu (the) end
Ayn,Elif,Gaf,Be,Te merbuta,
70,1,100,2,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
المكذبين ك ذ ب | KZ̃B ELMKZ̃BYN l-mukeƶƶibīne yalanlayanların "(of) the rejecters."""
Elif,Lam,Mim,Kef,Zel,Be,Ye,Nun,
1,30,40,20,700,2,10,50,
N – genitive masculine plural (form II) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | سِيرُوا: dolaşın | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | ثُمَّ: sonra | انْظُرُوا: görün | كَيْفَ: nasıl | كَانَ: olmuş | عَاقِبَةُ: sonu | الْمُكَذِّبِينَ: yalanlayanların |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | سيروا SYRWE dolaşın | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | ثم S̃M sonra | انظروا ENƵRWE görün | كيف KYF nasıl | كان KEN olmuş | عاقبة AEGBT sonu | المكذبين ELMKZ̃BYN yalanlayanların |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | sīrū: dolaşın | : | l-erDi: yeryüzünde | ṧumme: sonra | nZurū: görün | keyfe: nasıl | kāne: olmuş | ǎāḳibetu: sonu | l-mukeƶƶibīne: yalanlayanların |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | SYRVE: dolaşın | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | S̃M: sonra | ENƵRVE: görün | KYF: nasıl | KEN: olmuş | AEGBT: sonu | ELMKZ̃BYN: yalanlayanların |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Gezin yeryüzünü de görün inkâr edenlerin sonları ne olmuş.
Adem Uğur : De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra (peygamberleri) yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!
Ahmed Hulusi : De ki: "Yeryüzünde dolaşın da bakın bakalım, (hakikati) yalanlayanların sonları nasıl oldu. "
Ahmet Tekin : 'Yeryüzünde dolaşın da, peygamberlerini yalanlayanların âkıbeti nasıl olmuş, görün, inceleyin ibret alın' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonları nasıl olmuş bir görün!'
Ali Bulaç : De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra yalanlayanların sonu nasıl oldu, bir görün."
Ali Fikri Yavuz : De ki: “-Yeryüzünde dolaşın da hele bir bakın; o peygamberlere yalancı diyenlerin sonu nasıl olmuştur.”
Bekir Sadak : De ki: «Yer yuzunde gezip dolasin, sonra da, yalanlayanlarin sonunun nasil olduguna bir bakin.»
Celal Yıldırım : De ki: (Ey inkarcı sapıklar!) yeryüzünde gezip dolaşın da sonra (hakk'ı) yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir görün.
Diyanet İşleri : De ki: “Yeryüzünde gezin dolaşın da (Peygamberleri) yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da, yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.'
Diyanet Vakfi : De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra (peygamberleri) yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!
Edip Yüksel : De: 'Yeryüzünü dolaşın da yalanlayıcıların sonu nasıl olmuş bir bakın.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş, görün!».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Yeryüzünde dolaşın da peygamberlere yalancı diyenlerin sonunun nasıl olduğunu bir görün!
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: yer yüzünde dolaşın da bakın o Peygâmberlere yalancı diyenlerin akıbeti nasıl olmuş?»
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki; ''Dünyayı geziniz de peygamberleri yalanlayanların sonu nice oldu, görünüz?»
Gültekin Onan : De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra yalanlayanların sonu nasıl oldu, bir görün."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Yeryüzünde dolaşın, sonra da yalanlayanların sonu nasıl olmuş bakın!”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Yer (yüzün) de gezib dolaşın, sonra da bakın ki (peygamberleri) yalanlayanların sonu nice olmuşdur».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Yeryüzünde dolaşın, sonra (da peygamberleri) yalanlayanların âkıbetinasıl olmuş, bakın!'
İbni Kesir : De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da sonra bir görün, yalanlayanların sonu nice olmuştur?
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Yeryüzünde dolaşın. Sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu.”
Muhammed Esed : De ki: "Yeryüzünde dolaşın ve hakikati yalanlayanların sonlarının ne olduğunu görün!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Yeryüzünde dolaşınız, sonra bakınız ki, tekzîp edenlerin akibeti nasıl olmuştur?»
Ömer Öngüt : De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın!”
Şaban Piriş : De ki: -Yeryüzünde gezin, de yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın!
Suat Yıldırım : De ki: "Dünyayı gezin dolaşın, sonra da peygamberlere "yalancı" diyenlerin âkıbetlerinin nice olduğunu bir düşünün."
Süleyman Ateş : De ki: "Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş, görün!"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Yeryüzünde gezip dolaşın, sonra yalanlayanların sonu nasıl oldu, bir görün.»
Ümit Şimşek : De ki: Yeryüzünde gezin de bakın, yalanlayanların sonu ne olmuş!
Yaşar Nuri Öztürk : Şunu söyle: Dolaşın yeryüzünde de bakın nasıl olmuş gerçeği yalanlayanların sonu!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}