» 6 / En’âm  36:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

 » 6 / En’âm  Suresi: 36
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : ancak
2. يَسْتَجِيبُ (YSTCYB) = yestecību : icabet eder
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. يَسْمَعُونَ (YSMAVN) = yesmeǔne : işiten(ler)
5. وَالْمَوْتَىٰ (VELMVT) = velmevtā : ölülere gelince
6. يَبْعَثُهُمُ (YBAS̃HM) = yeb'ǎṧuhumu : onları diriltir
7. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
8. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
9. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : O'na
10. يُرْجَعُونَ (YRCAVN) = yurceǔne : döndürülürler
ancak | icabet eder | kimseler | işiten(ler) | ölülere gelince | onları diriltir | Allah | sonra | O'na | döndürülürler |

[] [CVB] [] [SMA] [MVT] [BAS̃] [] [] [] [RCA]
ÎNME YSTCYB ELZ̃YN YSMAVN VELMVT YBAS̃HM ELLH S̃M ÎLYH YRCAVN

innemā yestecību elleƶīne yesmeǔne velmevtā yeb'ǎṧuhumu llahu ṧumme ileyhi yurceǔne
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون

 » 6 / En’âm  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنما | ÎNME innemā ancak Only
يستجيب ج و ب | CVB YSTCYB yestecību icabet eder respond
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
يسمعون س م ع | SMA YSMAVN yesmeǔne işiten(ler) listen.
والموتى م و ت | MVT VELMVT velmevtā ölülere gelince But the dead -
يبعثهم ب ع ث | BAS̃ YBAS̃HM yeb'ǎṧuhumu onları diriltir will resurrect them
الله | ELLH llahu Allah Allah
ثم | S̃M ṧumme sonra then
إليه | ÎLYH ileyhi O'na to Him
يرجعون ر ج ع | RCA YRCAVN yurceǔne döndürülürler they will be returned.

6:36 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ancak | icabet eder | kimseler | işiten(ler) | ölülere gelince | onları diriltir | Allah | sonra | O'na | döndürülürler |

[] [CVB] [] [SMA] [MVT] [BAS̃] [] [] [] [RCA]
ÎNME YSTCYB ELZ̃YN YSMAVN VELMVT YBAS̃HM ELLH S̃M ÎLYH YRCAVN

innemā yestecību elleƶīne yesmeǔne velmevtā yeb'ǎṧuhumu llahu ṧumme ileyhi yurceǔne
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون

[] [ج و ب] [] [س م ع] [م و ت] [ب ع ث] [] [] [] [ر ج ع]

 » 6 / En’âm  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنما | ÎNME innemā ancak Only
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
يستجيب ج و ب | CVB YSTCYB yestecību icabet eder respond
Ye,Sin,Te,Cim,Ye,Be,
10,60,400,3,10,2,
V – 3rd person masculine singular (form X) imperfect verb
فعل مضارع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يسمعون س م ع | SMA YSMAVN yesmeǔne işiten(ler) listen.
Ye,Sin,Mim,Ayn,Vav,Nun,
10,60,40,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
والموتى م و ت | MVT VELMVT velmevtā ölülere gelince But the dead -
Vav,Elif,Lam,Mim,Vav,Te,,
6,1,30,40,6,400,,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative plural noun
الواو استئنافية
اسم مرفوع
يبعثهم ب ع ث | BAS̃ YBAS̃HM yeb'ǎṧuhumu onları diriltir will resurrect them
Ye,Be,Ayn,Se,He,Mim,
10,2,70,500,5,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
إليه | ÎLYH ileyhi O'na to Him
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
يرجعون ر ج ع | RCA YRCAVN yurceǔne döndürülürler they will be returned.
Ye,Re,Cim,Ayn,Vav,Nun,
10,200,3,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّمَا: ancak | يَسْتَجِيبُ: icabet eder | الَّذِينَ: kimseler | يَسْمَعُونَ: işiten(ler) | وَالْمَوْتَىٰ: ölülere gelince | يَبْعَثُهُمُ: onları diriltir | اللَّهُ: Allah | ثُمَّ: sonra | إِلَيْهِ: O'na | يُرْجَعُونَ: döndürülürler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنما ÎNME ancak | يستجيب YSTCYB icabet eder | الذين ELZ̃YN kimseler | يسمعون YSMAWN işiten(ler) | والموتى WELMWT ölülere gelince | يبعثهم YBAS̃HM onları diriltir | الله ELLH Allah | ثم S̃M sonra | إليه ÎLYH O'na | يرجعون YRCAWN döndürülürler |
Kırık Meal (Okunuş) : |innemā: ancak | yestecību: icabet eder | elleƶīne: kimseler | yesmeǔne: işiten(ler) | velmevtā: ölülere gelince | yeb'ǎṧuhumu: onları diriltir | llahu: Allah | ṧumme: sonra | ileyhi: O'na | yurceǔne: döndürülürler |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNME: ancak | YSTCYB: icabet eder | ELZ̃YN: kimseler | YSMAVN: işiten(ler) | VELMVT: ölülere gelince | YBAS̃HM: onları diriltir | ELLH: Allah | S̃M: sonra | ÎLYH: O'na | YRCAVN: döndürülürler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Senin dâvetine ancak seni dinleyenler icâbet eder. Ölüleriyse Allah diriltir de sonra gene dönüp onun tapısına varırlar.
Abdullah Aydın : Senin davetini ancak seni can kulağıyla dinleyenler kabul eder. Ölüleri ise Allah kıyamette diriltir. Sonra hepsi O'na döndürülürler.
Adem Uğur : Ancak (samimiyetle) dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O'na döndürülecekler.
Ahmed Hulusi : Ancak algılayanlar (davete) icabet eder! Ölülere (ilimle diri olmayanlara) gelince, Allâh onları (ölümü tattıktan sonra) bâ'seder (hakikati fark ettirir), sonra O'na döndürülürler.
Ahmet Davudoğlu : Samimiyetle dinleyenler (yapacağın davete) icabet eder. Ölüler (e gelince), onları Allah diriltir, sonra hepsi O'nun (huzuruna) döndürülürler.
Ahmet Tekin : Senin imana davetini ancak, can kulağıyla dinleyenler kabul ederek iman eder. Ölü gibi duygusuz davrananları da, elbette Allah hesaba çekmek için diriltecektir. Sonra onun huzuruna çıkarılacaklar, hesap verecekler.
Ahmet Varol : Ancak duyanlar çağrıya cevap verir. Ölüleri ise Allah diriltir sonra O'na döndürülürler.
Ali Arslan : (Ey Muhammed davetine) ancak (seni can kulağıyla) dinleyenler icabet ederler.
Ali Bulaç : Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüleri (ise,) onları da Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler.
Ali Fikri Yavuz : Senin dâvetini, samimiyet ve can kulağı ile dinleyenler ancak kabul eder. Kalbleri ölü kâfirleri ise, Allah kıyamette diriltir. Sonra hepsi onun huzuruna döndürülür çıkarılırlar.
Arif Pamuk : Daveti ancak (cankulağı ile) dinleyenler kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltir, sonra O'na döndürülürler.
Ayntabî Mehmet Efendi : Davetini kabul edenler, ancak seni dinleyenlerdir. Ölüleri de Allah Teâlâ diriltir. Sonra hepsi Allahü Azimü'ş-şan'a rücû eder. (Hayır ve şerr cezalarını bulurlar.)
Bahaeddin Sağlam : Gerçekten işitenler, bu hakikate cevap verirler.
Bekir Sadak : Ancak kulak verenler daveti kabul ederler. Oluleri Allah diriltir, sonra O'na donerler.
Bir Heyet : Samimiyetle dinleyenler ancak davete icabet eder.
Celal Yıldırım : (Hakk'a çağrıya) olumlu cevap verenler, ancak (seni gönülden) dinleyip kulak verenlerdir. Ölüleri ise, ancak Allah diriltir; sonra da hepsi O'na döndürülürler.
Diyanet İşleri : (Davete), ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar. (Kalben) ölüleri ise (yalnızca) Allah diriltir. Sonra da hepsi O’na döndürülürler.
Diyanet İşleri (eski) : Ancak kulak verenler daveti kabul ederler. Ölüleri Allah diriltir, sonra O'na dönerler.
Diyanet Vakfi : Ancak (samimiyetle) dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da O'na döndürülecekler.
Diyanet Vakfı (1993) : Ancak (samimiyetle) dinleyenler daveti kabul eder.
Edip Yüksel : Ancak dinleyenler yönelir. Ölüleri ALLAH diriltir, sonra da herşey O'na döndürülür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Daveti ancak dinleyenler kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltir, sonra O'na döndürülürler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sade işitmesi olanlar davete icabet eder. Ölülere gelince, onları Allah diriltir, sonra hepsi O'nun huzuruna çıkarılırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sâde işitmesi olanlar da'vete icabet eder, ölülere gelince onları Allah diriltir sonra hepsi onun huzuruna çıkarılırlar
Fizilal-il Kuran : Ancak işitebilenler çağrıya karşılık verebilirler. Ölülere gelince onları Allah diriltebilir, sonra hepsi O'nun huzuruna çıkarılırlar.
Gültekin Onan : Ancak dinleyenler yönelir / icabet eder. Ölüleri (ise), onları da Tanrı diriltir. Sonra O'na döndürülürler.
Hakkı Yılmaz : "Ancak dinleyenler karşılık verir. Ölüleri; onları da Allah diriltir. Sonra yalnızca O'na döndürülürler. "
Hasan Basri Çantay : Ancak seni (can kulağıyle) dinleyenlerdir ki (da' vetine) icabet eder. Ölüler (e gelince:) Onları da Allah diriltir. Sonra yine ancak Ona döndürülürler.
Hasan Tahsin Feyizli : Ancak (seni candan) dinleyenler (davetini) kabul eder.
Hayrat Neşriyat : Ancak (samîmiyetle) dinleyenler (senin da'vetine) icâbet eder. Ölülere (o kâfirlere)gelince, onları Allah diriltir, sonra (hepsi) ancak O’nun huzûruna döndürülürler.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Ancak kulak verenler daveti kabul ederler.
Hüseyin Kaleli : “Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüler de, onları Allâh diriltir. Sonra yalnız O’na döndürülürler.”
İbni Kesir : Ancak dnleyenler icabet ederler. Ölülere gelince; onları Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler.
İskender Evrenosoğlu : (Davete) ancak işitenler icabet eder. Ve Allah, ölüleri (ölü olan sem'î isimli işitme hassasını, ölü olan fuad isimli idrak hassasını, ölü olan basar isimli görme hassasını) diriltir. Sonra ona döndürülürler. (Hayatta iken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür.)
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Ancak hakka kulak verenler senin davetine uyarlar. Ölüleri de Allah diriltir; sonra O'nun huzuruna döndürülürler.
Muhammed Esed : Unutma ki, yalnızca (bütün kalpleriyle) kulak verenler, bir çağrıya cevap verebilirler; (kalben) ölmüş olanlara gelince, (yalnız) Allah onları diriltebilir, sonra da hepsi Ona döneceklerdir.
Mustafa İslamoğlu : Şüphe yok ki, sadece yürekten dinleyenler bir davete icâbet edebilir. Ölülere gelince: Onları yalnızca Allah diriltebilir, en sonunda hepsi O’na dönecektir.
Nedim Yılmaz : (Kabul etme niyetiyle) Dinleyenler ancak daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek sonra da yalnız O’na döndürülecekler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ancak o kimseler (dâvete) icabet ederler ki, işitir bulunurlar. Ölüleri de Allah Teâlâ diriltir, sonra O'na döndürülürler.
Ömer Öngüt : Ancak dinleyenler dâveti kabul ederler. Ölülere gelince, Allah onları diriltir, sonra O'na döndürülürler.
Ömer Rıza Doğrul : Senin davetini kabul edenler onu dinleyenlerdir. Ölülere gelince, onları da Allah diriltir. Sonra hepsi O’nun huzuruna çıkarlar.
Şaban Piriş : Ancak, dinleyenler cevap verirler. Ölüler ise, Allah, onları diriltecek ve Ona döndürüleceklerdir.
Suat Yıldırım : Ancak kulak verenler bu dâveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra O’nun huzuruna çıkarılacaklardır.
Süleyman Ateş : Ancak işitenler (çağrıya) gelir, ölülere gelince Allâh onları diriltir, sonra O'na döndürülürler.
Talat Koçyiğit : (Davete) ancak ona kulak verenler icabet eder.
Tefhim-ul Kuran : Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüleri (ise,) onları da Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler.
Ümit Şimşek : Ancak kulak verenler senin çağrına uyar. Ölüleri ise Allah diriltir; sonra hepsi Onun huzuruna çıkarılırlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Ancak gereğince dinleyenler çağrıya cevap verir. Ölülere gelince, Allah onları diriltecektir, sonra O'na döndürülecekler.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Ancak seni işitenler icabet eder.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}